Газети та журнали за 2020-2021 роки

2020 рік

Алексієвець, Л. Трансформація відносин України та НАТО в 1991–2019 рр.: історичний аспект / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Укр. іст. журн. – 2020. – № 1. – С. 126–142.

Бень, Я. О. Євроатлантична інтеграція України: темпоральна дискретність / Я. О. Бень // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 5/6. – С. 158–162.

Голопатюк, Л. С. Ареали альянсу / Л. С. Голопатюк, Г. А. Коваленко // Оборон. вісн. – 2020. – № 2. – С. 4–9.

Голопатюк, Л. С. Африканські пріоритети / Л. С. Голопатюк // Оборон. вісн. – 2020. – № 10. – С. 20–25.

Заблоцький, В. Фронт на східному фланзі: чим НАТО відповідає на нарощення російського військового потенціалу / В. Заблоцький // Укр. тиждень. – 2020. – № 10. – С. 34–37.

Коваленко, Г. А. Надійний союзник НАТО / Г. А. Коваленко // Оборон. вісн. – 2020. – № 9. – С. 14–19.

Магда, Е. Альянс, маневры и троллинг : 12 июня Украина присоединилась к Программе расширенных возможностей НАТО (ЕОР) / Е. Магда // Корреспондент. – 2020. – № 11/12. – С. 16–17.

Муравйова, А. О. Партнерство розширює альянс / А. О. Муравйова // Оборон. вісн. – 2020. – № 8. – С. 8–13.

Паливода, В. О. Єдиний фланг / В. О. Паливода // Оборон. вісн. – 2020. – № 9. – С. 20–25.

Пирожков, С. І. Про Національну доповідь НАН України «Євроатлантичний вектор України» : стенограма доп. на засід. Президії НАН України 26 лютого 2020 року / С. І. Пирожков // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2020. – № 4. – 60–67.

Приходько, Ю. І. Дидактичні основи підготовки військових фахівців з вищою освітою в контексті військових освітніх систем провідних країн НАТО: історична ретроспектива, сучасність, песрпективи / Ю. І. Приходько // Наука і оборона. – 2020. – № 1. – С. 43–51.

Русич, С. Д. Чи буде Євросоюз без НАТО? / С. Д. Русич // Оборон. вісн. – 2020. – № 6. – С. 18–23.

Ткач, В. Ф. «Рух на Схід» / В. Ф. Ткач // Оборон. вісн. – 2020. – № 2. – С. 24–27.