Газети та журнали за 2020-2021 роки

2021 рік

Воронков, В. Олександр Корнієнко: «Ми рухаємося до стандартів НАТО швидше, ніж у попередні роки» / В. Воронков // Голос України. – 2021. – 27 жовт . – С. 2.

Горбунова, О. Дії РФ будуть задокументовані і слугуватимуть черговою доказовою базою агресії / О. Горбунова // Голос України. – 2021. – 3 груд. – С. 3.

Коваленко, С. Молодь – за майбутнє у Північноатлантичному альянсі / С. Коваленко // Голос України. – 2021. – 9 груд. – С. 2.

Козловський, І. Справжня мета мігрантської кризи – розбити єдність НАТО і Євросоюзу / І. Козловський // Голос України. – 2021. – 9 груд. – С. 7.

Лапаєв, Ю. Гордон Дейвіс: «Інвестиції в технології, пов’язані з обороною, можуть мати вторинний ефект або позитивно вплинути на цивільну промисловість загалом» / Ю. Лапаєв // Укр. тиждень. – 2021. – № 30. – С. 14–15.

Лапаєв, Ю. Обхідний маневр: які союзницькі відносини можуть стати оптимальним шляхом для розвитку обороноздатності України / Ю. Лапаєв // Укр. тиждень. – 2021. – № 26. – С. 8–11.

Маасікас, М. Крок на шляху до НАТО та ЄС: чому Захід так нетерпляче чекає від України новий закон про СБУ? / М. Маасікас // Юрид. вісн. України. – 2021. – 5–8 лист., № 44/45. – С. 13.

Мачі, В. НАТО підвищує ставку на проривні технології та штучний інтелект / В. Мачі // Оборон. вісн. – 2021. – № 11. – С. 12–15.

Мелещенко, Т. Шлях України до НАТО: основні проблеми, здобутки та перспективи євроатлантичної інтеграції / Т. Мелещенко, І. Волошин // Укр. іст. журн. – 2021. – № 4. – С. 104–113.

Мокряк, А. Стратегія публічної дипломатії НАТО / А. Мокряк // Травневі студії: історія, міжнародні відносини, філософія : зб. матеріалів III Міжнар. наук. конф. студентів та молодих вчених, 23 квіт. 2021 р. / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця, 2021. – Вип. 6. – С. 102–104.

НАТО та світова пандемія: від невизначеності до плану дій / Н. М. Андріянова [та ін.] // Оборон. вісн. – 2021. – № 12. – С. 10–13.

Проць, Н. Видатки державного бюджету на національну оборону: проблеми та перспективи / Н. Проць, М. Кравчук // Світ фінансів. – 2021. – № 4. – С. 77–87.

 

2020 рік

Алексієвець, Л. Трансформація відносин України та НАТО в 1991–2019 рр.: історичний аспект / Л. Алексієвець, М. Алексієвець // Укр. іст. журн. – 2020. – № 1. – С. 126–142.

Бень, Я. О. Євроатлантична інтеграція України: темпоральна дискретність / Я. О. Бень // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 5/6. – С. 158–162.

Голопатюк, Л. С. Ареали альянсу / Л. С. Голопатюк, Г. А. Коваленко // Оборон. вісн. – 2020. – № 2. – С. 4–9.

Голопатюк, Л. С. Африканські пріоритети / Л. С. Голопатюк // Оборон. вісн. – 2020. – № 10. – С. 20–25.

Заблоцький, В. Фронт на східному фланзі: чим НАТО відповідає на нарощення російського військового потенціалу / В. Заблоцький // Укр. тиждень. – 2020. – № 10. – С. 34–37.

Коваленко, Г. А. Надійний союзник НАТО / Г. А. Коваленко // Оборон. вісн. – 2020. – № 9. – С. 14–19.

Магда, Е. Альянс, маневры и троллинг : 12 июня Украина присоединилась к Программе расширенных возможностей НАТО (ЕОР) / Е. Магда // Корреспондент. – 2020. – № 11/12. – С. 16–17.

Муравйова, А. О. Партнерство розширює альянс / А. О. Муравйова // Оборон. вісн. – 2020. – № 8. – С. 8–13.

Паливода, В. О. Єдиний фланг / В. О. Паливода // Оборон. вісн. – 2020. – № 9. – С. 20–25.

Пирожков, С. І. Про Національну доповідь НАН України «Євроатлантичний вектор України» : стенограма доп. на засід. Президії НАН України 26 лютого 2020 року / С. І. Пирожков // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2020. – № 4. – 60–67.

Приходько, Ю. І. Дидактичні основи підготовки військових фахівців з вищою освітою в контексті військових освітніх систем провідних країн НАТО: історична ретроспектива, сучасність, песрпективи / Ю. І. Приходько // Наука і оборона. – 2020. – № 1. – С. 43–51.

Русич, С. Д. Чи буде Євросоюз без НАТО? / С. Д. Русич // Оборон. вісн. – 2020. – № 6. – С. 18–23.

Ткач, В. Ф. «Рух на Схід» / В. Ф. Ткач // Оборон. вісн. – 2020. – № 2. – С. 24–27.