Газети та журнали за 2009-2013 роки

2009 рік

66.4(0) Г 13 Газін, В. П. НАТО на рубежі століть : монографія / В. П. Газін // Актуальні проблеми сучасності: історія, світова політика. – 2009. – С. 140–167.

Грицяк, І. Створення, розширення та діяльність Північноатлантичного Альянсу (НАТО) / І. Грицяк, Т. Камінська // Вісник Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2009. – № 3. – С. 183–194.

Капітоненко, М. Роль НАТО в Європі? / М. Капітоненко // Зовнішні справи. – 2009. – № 3. – С. 16–19.

Костюк, Т. Чи матимемо стратегічне європартнерство? / Т. Костюк // Персонал. – 2009. – № 1. – С. 26–30.

На шляху до євроатлантичної інтеграці // Зовнішні справи. – 2009. – № 4/5. – С. 33–35 : табл.

Толстов, С. НАТО – повернення до першооснов / С. Толстов // Зовнішні справи. – 2009. – № 4/5. – С. 30–33 : кол.іл.

63.3 (4УКР) В 48 Чорна, Н. М. Інтеграція Польщі до НАТО та ЄС: джерельна база дослідження / Н. М. Чорна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. педагог. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 15. – С. 309–313.

 

2010 рік

Allied Strategy Development // National Security & Defence. – 2010. – № 4. – P. 39–41.

Газін, В. Звивистий шлях до НАТО. З бар’єрами / В. Газін // День. – 2010. – 16 лют. – С. 7.

Gonzalez, Francisco J. Ruiz. Nato/EU–Russia–Ukraine «Triangle» Relation: View From Spain / F. J. R. Gonzalez // National Security & Defence. – 2010. – № 4. – P. 6–8.

Мехдізаде, Ф. Вплив НАТО на стан і перспективи розвитку середовища безпеки / Ф. Мехдізаде // Політ. менеджмент. – 2010. – № 1. – С. 140–146.

Навроцький, В. Практична складова співпраці НАТО з іншими міжнародними організаціями щодо підтримки миру та безпеки / В. Навроцький // Віче. –2010. – № 24. – С. 9–11.

NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement : analysis and recommendations of the group of experts on a new Strategic Concept for NATO // National Security & Defence. – 2010. – № 4. – P. 36–38.

 

2011 рік

Кравченко, В. Україна – НАТО: інтенсифікацяя замість інтеграції / В. Кравченко // Дзеркало тижня. – 2011. – 18–24 черв. – С. 5.

Навроцький, В. Вплив реалізації програми «Партнерство заради миру» на процес розширення НАТО / В. Навроцький // Віче. – 2011. – № 4. – С. 24–27.

Полторацький, О. С. Архітектура європейської безпеки в контексті формування сучасного трансатлантичного безпекового простору / О. С. Полторацький // Економіч. часопис – ХХІ. – 2011. – № 3/4. – С. 28–31.

95.4 Г 47 Рубцов, А. О. Геостратегії НАТО в контексті структурних трансформацій системи міжнародних відносин / А. О. Рубцов // Гілея: науковий вісник. – Київ : ВІР УАН, 2011. – Вип. 50 (№ 8). – С. 704–710.

Рябінін, Є. Чи зможуть ШОС та ОДКБ стати євразійськими ЄС та НАТО? / Є. Рябінін // Зовнішні справи. – 2011. – № 9. – С. 50–51 : кольор. іл.

Ситников, М. Вдосконалення правового статусу НАТО в умовах глобалізації / М. Ситников // Юрид. журн. – 2011. – № 1. – С. 53–59.

Тимчук, Д. Стосунки з НАТО: партнерство розвивається / Д. Тимчук // Народна Армія. – 2011. – 15 верес. – С. 4.

2012 рік

66.2(4УКР) C 83 Александров, О. С. Концепція «розумної оборони» НАТО: сутність і перспективи реалізації / О. С. Александров // Стратегічні пріоритети : науково-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ, 2012. – № 4. – С. 182–188.

Білий, А. Олександр Сліпченко : «...Ми були першими українцями, які відвідали штаб – квартиру НАТО»/ А. Білий // Всесвіт. – 2012. – № 3/4. – С. 228–234 : фот.

66.2(4УКР) C 83 Брежнєва, Т. В. Політика НАТО з кіберзахисту та співробітництво з партнерами / Т. В. Брежнєва // Стратегічні пріоритети : науково-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ, 2012. – № 4. – С. 189–194.

Бровар, О. Історико-правові аспекти євроатлантичної інтеграції України у 90-х роках ХХ ст. / О. Бровар // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 6. – С. 119–121.

Вантроба, В. Флот в ХХI веке. Особенности развития европейских флотов как отражение политических интересов стран и их роли в решении задач НАТО / В. Вантроба // Наука и техника. – 2012. – № 4. – С. 15–20.

Гречанінов, В. Про новий формат співпраці з НАТО / В. Гречанінов // Зовнішні справи. – 2012. – № 12. – С. 36–37 : кольор. іл.

Мельник, О. Нейтралітет по-європейськи: історія і сучасність / О. Мельник, В. Клименко // Військо України. – 2012. – № 11/12. – С. 38–45 : кольор. фот.

Poltoratsky, O. NATO – Ukraine Relations Dynamics / O. Poltoratsky // Зовнішні справи. – 2012. – № 12. – С. 32–35.

Савчин, К. Г. Зміна ролі НАТО в сучасній системі європейської безпеки / К. Г. Савчин // Гілея. – 2012. – № 1. – С. 691–694.

Ситник, Г. Пріоритети державної політики у воєнній безпеці / Г. Ситник // Військо України. – 2012. – № 3. – С. 8–11.

Соколова, О. Стратегія передбачення / О. Соколова // Військо України. – 2012. – № 4. – С. 14–19 : кольор. іл.

66.2(4УКР) C 83 Телеховський, Ю. Г. Реформування спеціальних служб Словаччини: досвід для України / Ю. Г. Телеховський // Стратегічні пріоритети : науково-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ, 2012. – № 4. – С. 210–214.

Цирфа, Ю. Чиказькі пристрасті. Нова безпекова тактика НАТО / Ю. Цирфа // Віче. – 2012. – № 11. – С. 22–23.

2013 рік

Бучель, С. В. Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні та спеціальні організації / С. В. Бучель // Все для вчителя. – 2013. – Берез. (№ 3). – С. 21–28.

Денисюк, І. М. Операції Великої Британії та НАТО з підтримки миру в Боснії та Герцеговині (1992–1997 рр.) / І. М. Денисюк // Гілея. – 2013. – № 3. – С. 112–117.