Газети та журнали за 2014-2015 роки

2014 рік

Барський, О. Безпека – одна на всіх / О. Барський // Військо України. – 2014. – № 4. – С. 50–51.

Барський, О. НАТО: стовідсоткова гарантія / О. Барський // Військо України. – 2014. – № 3. – С. 38–45.

Барський, О. Наукова фортеця альянсу / О. Барський // Військо України. – 2014. – № 4. – С. 52–55.

Галаджий, Е. Американские боевые дельфины взяли курс на Черное море: в июле здесь пройдут учения НАТО / Е. Галаджий, Д. Корнышев // Комсом. правда. – 2014. – 22 апр. – С. 7.

Гречанінов, В. Україна – НАТО: учора, сьогодні, завтра / В. Гречанінов // Зовнішні справи. – 2014. – № 4. – С. 16–17.

Діяльність Комісії Україна – НАТО (хронологія найважливіших подій 2014 року) // Зовнішні справи. – 2014. – № 4. – С. 18–19.

Kamp, Karl-Heinz. Die NATO vor neuen herausforderungen / K.-H. Kamp // DE Magazin Deutschland. – 2014. – № 3. – Р.14–15.

Кириенко, О. То что НАТО : готова ли Украина к изменению внеблокового статуса: что необходимо сделать для вступления в НАТО? / О. Кириенко // Юрид. практика. – 2014. – 23 сент. – С. 24.

Комісія Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ засудила незаконні дії Росії проти України та узгодила конкретні кроки для подальшої підтримки нашої держави // Зовнішні справи. – 2014. – № 3. – С. 5.

Нотатки про співробітництво країн розширеного Чорноморсько-Каспійського басейну з НАТО // Зовнішні справи. – 2014. – № 4. – С. 22–25.

Петренко, Є. Стратегія НАТО в Арктиці / Є. Петренко // Демократ. Україна. – 2014. – 7 лют. – С. 5.

Пріоритети Альянсу залишаються незмінними // Військо України. – 2014. – № 10. – С. 40–41 : кольор. фот.

Речин, С. Сучасна стратегічна концепція НАТО і Україна / С. Речин // Університет. – 2012. – № 5/6. – С. 83–89.

Савченко, Т. Збройні сили Угорщини: від Варшавського договору до членства в НАТО / Т. Савченко // Військо України. – 2014. – № 3. – С. 56–61 : кольор. фот.

66.2(4УКР) С 83 Слободян, Н. В. Енергетичний фактор як силовий інструмент у Європейській політиці Росії / Н. В. Слободян // Стратегічні пріоритети : науково-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ, 2014. – № 3. – С. 37–45.

Україна – НАТО : у дусі співпраці // Зовнішні справи. – 2014. – № 4. – С. 20–21.

Цирфа, Ю. Українська безпека. Іспит для світу / Ю. Цирфа // Віче. – 2014. – № 7. – С. 18–21.

Шаров, В. Україна в НАТО: питання часу / В. Шаров // Юрид. вісник України. – 2014. – 19–25 квіт. (№ 16). – С. 6.

66.2(4УКР) С 83  Шевцов, А. Європейська безпека під впливом викликів сучасності: порядок денний для України / А. Шевцов // Стратегічні пріоритети : науково-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ, 2014. – № 4. – С. 13–20.

Юрковський, Д. Безпекові пріоритети сучасної зовнішньополітичної діяльності України / Д. Юрковський // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 23. – С. 132–136.

 

2015 рік

66.2(4УКР) С 83  Александров, О. С. Нова стратегія національної безпеки Польщі– відповідь на європейські виклики та загрози сьогодення / О. С. Александров // Стратегічні пріоритети : науково-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 131–138.

66.2(4УКР) С 83  Баровська, А. В.Стратегічні комунікації: досвід НАТО / А. В. Баровська // Стратегічні пріоритети : науково-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ, 2015. – № 1. – С. 147–152.

Вонсович, О. С. Геополітичний вимір європейської та євроатлантичної політики НАТО / О. С. Вонсович // Грані. – 2015. – № 7. – С. 70–74.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) // Основи захисту Вітчизни. – 2015. – № 1. – С. 24–26.

63.3(4УКР) В 48  Захарчук, В. О. Співпраця з НАТО та прагнення регіонального лідерства Польщі на початку ХХІ ст. / В. О. Захарчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. педагог. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 174–178.