Книги за 2018-2021 роки

2021 рік

  •  327 С 90 Суспільна підтримка євроатлантичного курсу України: оцінки та рекомендації : соціол. дослідж. / Центр Разумкова, Посольство Великої Британії в Україні ; упоряд. О. Мельник. – Київ : Центр Разумкова, 2021. – 56 с.

 

2019 рік

  •  342.7(477) З-12 Забезпечення гендерної рівності: проблеми теорії та практики [Текст] : навч. посіб. / за ред. Н. Камінської. – Київ : КНТ, 2019. – 160 с. : іл.

 

2018 рік

  • 327 К 66 Кордон, Микола Володимирович. Європейська та євроатлантична інтеграція України [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Кордон ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. - Київ : ЦУЛ, 2018. - 172 с.

  • 327 Н 33 NATO: український вибір. – [Б. м.] : Фріз І. В., 2018. – 119 с. : кольор. іл. 

  • 327 Р 32 Європейська та євроатлантична інтеграція України // Регіональні підсистеми міжнародних відносин : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Іст. ф-т, Каф. міжнародних відносин і зовнішньої політики ; відп. ред. О. П. Іваницька. – Вінниця, 2018. – С. 193–209.

  • 327 Р 32 Регіональні підсистеми міжнародних відносин [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Іст. ф-т, Каф. міжнародних відносин і зовніш. політики ; відп. ред. О. П. Іваницька. – Вінниця : Твори, 2018. – 444 с.

  • 327 С 31 Сенченко, М. І. Креативна революція [Текст] / М. І. Сенченко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 200 с.