Книги за 2009-2014 роки

2014 рік

 • 66.4(4УКР) З-78 Зовнішня політика України – 2013: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / за ред. Г. М. Перепелиці. – Київ : Стилос, 2014. – 352 с.

 • 66.4(4УКР) П 18 Парахонський, Б. О. Актуальні виклики та загрози регіональній безпеці: висновки для України : аналіт. доп. / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 48 с.

 • 66.2(4) Р 69 Романюк, А. С. Особливості процесу інтеграції країн Центрально-Східної Європи до Європейського Союзу та НАТО / А. С. Романюк // Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз : навч. посіб. / А. С. Романюк, В. С. Литвин, Н. В. Панчак-Бялоблоцка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – С. 339–358.

2013 рік

 • 66.4(4УКР) З-78 Зовнішня політика України – 2012: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / за ред. Г. М. Перепелиці. – Київ : Стилос, 2013. – 304 с.

 • 66.2(4УКР) Т 65 Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на нові глобальні та регіональні виклики і загрози: досвід України та НАТО : зб. матеріалів міжнар. конф., 19 верес. 2012 р. / за заг. ред. К. А. Кононенка. – Київ : НІСД, 2013. – 80 с.

 

2012 рік

 • 66.4 А 48 Алексієвець, Л. Польща на шляху до НАТО та ЄС / Л. Алексієвець, М. Алексієвець, Н. Чорна. – Тернопіль ; Вінниця : Вектор, 2012. – 268 с.

 • 66.4(0) Н 33 НАТО і Афганістан : запитання та відповіді. – Брюссель : НАТО, 2012. – 16 с.

2011 рік

 • 66.4(4УКР) А 46 Александров, О. С. Україна – НАТО: нові умови та реалії співробітництва : аналіт. доп. / О. С. Александров ; за ред. О. В. Литвиненка ; упоряд.: В. М. Бегма, Н. Г. Діденко, О. О. Резнікова ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2011. – 56 с.

 • 66.4(4ЛAT) R 56 The Riga Conference Papers 2011 : collection of essays and articles. – Riga : Latvian Transatlantic organisation, 2011. – 73 p.

2010 рік

 • 66.4(0) А 43 Активне залучення, сучасна оборона. Стратегічна концепція оборони та безпеки членів Організації Північноатлантичного договору : прийнята главами держав та урядів у Лісабоні 19 листоп. 2010 р. – Brussels : NATO Publik Diplomacy Division, 2010. – 40 с.

 • 66.4(4УКР) О-22 Оборонна політика України на початку ХХІ століття : аналіт. доп. / В. Бегма [та ін.] ; за ред. О. Литвиненка ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2010. – 72 с.

 • 66.4(4УКР) Ч-37 Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів) : підруч. для студ. вузів / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк ; МАУП. – Київ : Персонал, 2010. – 464 с.

2009 рік

 • 66.4(4УКР) А 43 Актуальні проблеми нейтралізації негативного впливу світової економічної кризи на процес інтеграції України до НАТО : наук.-інформ. зб. / Ін-т проблем нац. безпеки ; за заг. ред. В. П. Горбуліна. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. – 112 с.

 • 66.4(4УКР) З-78 Зовнішня політика України – 2008: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / під ред. Г. М. Перепелиці. – Київ : Стилос, 2009. – 336 с.

 • 66.4(4УКР) У 45 Україна в міжнародних організаціях : навч. посіб. / Ю. Макар [та ін.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2009. – 880 с.