Газети та журнали за 2004-2006 роки

2004 рік

Барятинский, М. Стандартный танк НАТО / М. Барятинский // Моделист- конструктор. - 2004. - № 1. - С.24-27

Безчасний Л. К., Новіков Е. Б., Юрчук В. В. Інтегрування нових членів та партнерів НАТО у військово-економічне співробітництво країн альянсу: висновки для України / Безчасний Л. К., Новіков Е. Б., Юрчук В. В. // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 8. - С. 81 - 90. - Бібліогр.: 36 назв.

Березний, А. Економічні наслідки розширення НАТО для України / А. Березний // Економічний часопис - ХХІ. - 2004. - № 11-12. - С. 14-20

Бодрук, О. Європейські прагнення й американські можливості : Вплив взаємовідносин США та їх європейських партнерів на подальшу долю НАТО / О. Бодрук // Політика і час. - 2004. - № 3. - С. 69-76 ; № 4. - С. 12-20. - Бібліогр.: 20 назв.

Бойчун, О. Соціально-економічні наслідки розширення НАТО для України / О. Бойчун // Економічний часопис - ХХІ. - 2004. - № 10. - С. 10-13

Голопатюк, Л. Україна-НАТО: час прагматичних підходів / Л. Голопатюк // Військо України. - 2004. - № 9/10. - С. 6-8

Григорьев, Г. Оперативная и боевая подготовка ОВМС НАТО в Европе и на Атлантике в 2003 году / Г. Григорьев // Зарубежное военное обозрение. - 2004. - № 4. - С.59-64 : илюстр.

 Грищенко, К. Зовнішня політика України в умовах глобального світу : збірка наукових праць / К. Грищенко; Ред. А. Денисенко // Україна дипломатична: Науковий щорічник. - К., 2004. - Вип.4. - С. 6-9

Деменко, О. Євроатлантична інтеграція: реалії та перспективи / О. Деменко // Політичний менеджмент. - 2004. - № 4. - С. 95-107. - Бібліогр.: 24 назв.

Зарубінський, О. Україна - міжвекторна? / О. Зарубінський; В.Чорний // Голос України. - 2004. - 22 червня. - С. 8-9

Защита национальных интересов Украины // Персонал. - 2004. - № 5. - С. 92 - 93 Защита национальных интересов Украины // Персонал. - 2004. - № 5. - С. 92 - 93

Заяц, В. Основные области применения и задачи новых боевых самолетов НАТО / В. Заяц // Зарубежное военное обозрение. - 2004. - № 12. - С. 35-38

Зуева, К. Внешняя политика Франции в эпоху "неоголизма" / К. Зуева // Мировая экономика и международные отношения. - 2004. - № 1. - С.70-79

Ивашов, Л. Косовский кризис 1999 года. Бросок на Приштину / Л. Ивашов // Новая и новейшая история. - 2004. - № 5. - С. 87-114

Івченко, В. Ключова складова євроінтеграції / В. Івченко // Політика і час. - 2004. - № 5. - С. 21-38. - Бібліогр.: 9 назв.

Каспрук, В. НАТО: контекст нового клімату світової безпеки / В. Каспрук // Сучасність. - 2004. - № 5. - С. 77-89

Келин, А. Россия-НАТО : к новому этапу сотрудничества? / А. Келин // Международная жизнь. - 2004. - № 11-12. - С. 79-90

Клименко, С. Армейские корпуса быстрого развертывания ОВС НАТО / С. Клименко // Зарубежное военное обозрение. - 2004. - № 10. - С. 25-30

Медали НАТО "На службе мира и свободы": (Босния и Герцеговина, Косово и БЮРМ)//Зарубежное военное обозрение. - 2004. - № 1.

Молитвин, А. Объединенный центр разработки концепций боевого применения ОВС НАТО / А. Молитвин // Зарубежное военное обозрение. - 2004. - № 3. - С.20-21 : схема

Морозов, Н. НАТО настойчиво расширяется, но цели остаются туманными / Н. Морозов // Эхо планеты. - 2004. - № 13. - С. 5-9

Нестёркин, В. Основные медали НАТО для награждения военнослужащих и гражданского персонала, принимавших участие в операциях на Балканах / В. Нестёркин // Зарубежное военное обозрение. - 2004. - № 1. - С.40-43 : илюстр.

Нікітюк, В. Розвиток відносин Україна-НАТО: особливості сучасного етапу / В. Нікітюк // Економічний часопис - ХХІ. - 2004. - № 11-12. - С. 21-22

Ніколайчук, І. Ультрафіолетова небезпека: ідентифікація і захист на клітинному рівні : Міжнародний семінар НАТО / І. Ніколайчук // Вісник НАН України. - 2004. - № 10. - С. 7-12

 Новиков, Е. Б. Особливості спільного фінансування та виробництва озброєнь у НАТО / Е.Б. Новиков // Фінанси України. - 2004. - № 7. - С.90-95

Новіков Е.Б. Тенденції інтернаціоналізації воєнно-промислових комплексів НАТО / Новіков Е.Б. // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 1. - С. 155-165. - Бібліогр.: с.165.

Особенности интернационализации военно-промышленных комплексов стран НАТО // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 1. - С. 65-75. - Бібліогр.: с.74-75

Петренко, Є. Франція, НАТО і європейська безпека / Є. Петренко // Демократична Україна. - 2004. - 27 січня. - С. 4

Тодоров , І. Політичні та правові засади співробітництва України і НАТО / І. Тодоров // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Історія. - 2004. - Вип. 71-72. - С. 108-111

Федоренко, Наталія "Президента вже не цікавить ні НАТО, ані Европейський Союз" / Наталія Федоренко, Михайло Шаманов // Визвольний шлях. - 2004. - № 7. - С.10-14

 Чаповська, Л. Вступатимуть в НАТО не військові, а суспільство в цілому : Взаємовідносини Україна - НАТО: проблеми та перспективи / Л. Чаповська // Політика і час. - 2004. - № 6. - С. 23-29. - Бібліогр.: 14 назв.

Чертанов, В. Учения ОВМС НАТО "Северное сияние - 03" / В. Чертанов // Зарубежное военное обозрение. - 2004. - № 3. - С.62-66 : табл.

Юрченко, В. Реформа військової медицини враховує досвід країн - членів НАТО / В. Юрченко // Народна Армія. - 2004. - 26 березня. - С. 3, 12

 

2005 рік

Баган, О. Про духовно-цивілізаційні та геополітичні основи України / О. Баган // Сучасність. - 2005. - № 4. - С.93-104.

Балицький, В. Украина и НАТО: сотрудичество или членство? / В. Балицький // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 3-4. - С. 30-31

Білий, Олег. Чи виживе левіафан у ХХІ столітті? (Глобалізація, ідентичність і національна держава) / О. Білий // Сучасність. - 2005. - № 9. - С.70-81

Брежнєва, Т. Використання досвіду країн другої "хвилі" роширення для визначення майбутньої ролі України в НАТО / Т. Брежнєва // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 7/8. - С. 27-31

Брінклі, Р. Роберт Брінклі: Зараз ініціатива на боці Києва : Розмову вели Л. Івшина та ін. / Р. Брінклі // День . - 2005. - Січень (№ 14). - С. 3

Бутейко, А. Україна-НАТО-Росія і євроатлантична безпека / А. Бутейко // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 9/10. - С. 13-17

Владимиров, В. Новости зарубежной бронетанковой техники / В. Владимиров // Зарубежное военное обозрение. - 2005. - № 7. - С.30-33 : илюстр.

Гайдуков, Л. Річ, на якій економити не можна : НАТО: від образу ворога до порозуміння та співробітництва / Л. Гайдуков, С. Терешко // Політика і час. - 2005. - № 7. - С. 14-28

Галанцев, В. Солдат спить - служба стоїть : Штучне безсоння як ноу-хау тактичного мистецтва / В Галанцев // Військо України. - 2005. - № 10. - С.44-45

Голопатюк, Л. Україна і НАТО: час романтизму минув попереду - іспит на зрілість / Л. Голопатюк // Військо України. - 2005. - № 7. - С. 5-7

Голубь, С. Сухопутный компонент сил первоочередного задействования в планах командования ОВС НАТО / С. Голубь // Зарубежное военное обозрение. - 2005. - № 10. - С.26-31

Гречанінов, В. Натовські перспективи України / В. Гречанінов // Україна і світ сьогодні. - 2005. - 13-19 травня (№18). - С. 4

Гушер, А. Южный Кавзаз, Америка, НАТО что стоит за желанием Запада усилить свои позиции в кавказком регионе / А. Гушер // Азия и Африка сегодня. - 2005. - № 10. - С.10-16 : фото ; Азия и Африка сегодня. - 2005. - № 11. - С.9-13

Джусов, А. Членство Украины в НАТО: экономический аспект / А. Джусов // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 9/10. - С. 22-23

Діяльність військових судів України: на шляху інтеграції до НАТО // Право України. - 2005. - № 7. - С.148-150

Дьордь, М. Опыт вступления в НАТО и его влияние на безопасность и стабильность: венгерская перспектива / М. Дьордь // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 3-4. - С. 26-27

Єжеєв, М. Україна на шляху до НАТО: реалії законодавчої бази і міжнародні зобов"язання / М. Єжеєв // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2005. - № 3. - С. 482-486. - Бібліогр. в кінці ст.

Їжак, О. Інтеграція без насильства / О. Їжак // Політика і час. - 2005. - № 2. - С. 61-70. - Бібліогр.: 13 назв.

Каспрук, В. 2005 рік для України має стати часом "натівського відліку" / В. Каспрук // Надзвичайна ситуація. - 2005. - № 1. - С. 18-21

Каспрук, В. Нато викликає нині більшу зацікавленість українців, але відчувається брак об'єктивної інформації / В. Каспрук // Надзвичайна ситуація. - 2005. - № 3. - С. 20-23

Кірчанов, М. Трикутник Україна-НАТО-Росія в дискурсах будівництва національної держави і двосторонніх відносин / М. Кірчанов // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 11-12. - С. 18-21

Клименко, С. Концепция НАТО "многонациональные оперативные силы" / С. Клименко // Зарубежное военное обозрение. - 2005. - № 12. - С.2-8

Кокошинський, О. Співпраця з НАТО як фактор зміцнення безпеки держави: досвід і перспективи України / О. Кокошинський // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 3-4. - С. 28-29

Комаров, В. О. Основні принципи захисту інтелектуальної власності в кооперативних програмах НАТО [] / В.О. Комаров // Науково-технічна інформація. - 2005. - № 2. - С. 39-41

Константинов, В. Изменения структуры угроз международной безопасности и трансформация НАТО / В. Константинов // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 9/10. - С. 17-19

Кравченко, В. "Послухай, все в твоїх руках ..." / В. Кравченко ; Т. Силіна // Дзеркало тижня. - 2005. - 22 жовтня (№41). - С. 1,5

Кравченко, В. Прикордонний шлагбаум на дорозі в НАТО / В. Кравченко // Дзеркало тижня. - 2005. - 17 грудня (№49). - С. 6

Кремень, Т. Долгая дорога в НАТО / Т. Кремень // Корреспондент. - 2005. - № 16. - С. 34-36

Кузнєцов, Ю. Євростандарти воєнно-соціальний аспект / Ю. Кузнєцов // Військо України. - 2005. - № 9. - С. 26-28 : ил.

Лебедовская, И. Организация и проведение профессионального психологического отбора при комплектовании ВС государств - членов НАТО / И. Лебедовская // Зарубежное военное обозрение. - 2005. - № 7. - С.14-20 : ил.

Лютых, А. Россия-НАТО: некоторые проблемы сотрудничества и перспективы развития / А. Лютых // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 9/10. - С. 21-22

Макнамара, Р. Безрассудство политики США и НАТО в области ядерного оружия / Р. Макнамара // Международная жизнь. - 2005. - № 3-4. - С. 89-117

Малай, В. Новые вызовы мировой безопасности: роль НАТО и его партнеров / В. Малай // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 9/10. - С. 14-17

Минеев, А. Фрегатами НАТО по террористам / А. Минеев // Эхо планеты. - 2005. - № 24-25. - С. 24-27

Невідома, Н. Економічні аспекти інтеграції до НАТО в контексті забезпечення економічної безпеки України / Н. Невідома // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 3-4. - С. 22-25

Неприцький, О. "М'яка" безпека України в контексті розширення НАТО і ЄС на Схід / О. Неприцький // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 3-4. - С. 31-33

Нижник, Н. Євроатлантична інтеграція України в контексті ключових факторів трансформації європейського простору безпеки / Н. Нижник, Г. Ситник // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2005. - № 3. - С. 13-21. - Бібліогр. в кінці ст.

Прутська, О. Інституційне забезпечення членства України в НАТО / О. Прутська // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 3-4. - С. 33-34

Рамбоусек, В. Членство в НАТО как фактор формирования современной системы экономической безопасности Чехии / В. Рамбоусек // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 3-4. - С. 27-28

Рижский, Э. Совершенствование системы управления воздушным движением стран Балтии / Э. Рижский // Зарубежное военное обозрение. - 2005. - № 6. - С.44-46

Рой, Ю. З НАТО нас багато [] / Ю. Рой // Надзвичайна ситуація. - 2005. - № 10. - С. 22-24

Романов, О. Україна в НАТО: перспективи присутності / О. Романов // Юридичний журнал. - 2005. - № 7. - С.67-70

Сизонтов, В. США подтянет Украину до стандартов НАТО [Ноти] / В. Сизонтов // Столичные новости. - 2005. - 5-11 апреля . - С. 9

Силіна, Т. "Поверь в мечту - и в путь!" / Т. Силіна // Дзеркало тижня. - 2005. - 29 жовтня (№42). - С. 1,4

Ситник, Г. Інтеграція України в НАТО у контексті розвитку європейського простору безпеки та соціологічних оцінок / Г. Ситник, О. Руденко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2005. - № 1. - С. 18-25. - Библиогр. в конце ст.

Сірук, М. Мішель Дюре: "Сценарій майже написано. Чекаємо команди режисера: вперед!" / М. Сірук // День . - 2005. - Лютий (№ 16). - С. 1,3

Соколов, Э. Новые учебные ииспытательные центры НАТО / Э. Соколов // Зарубежное военное обозрение. - 2005. - № 6. - С.27-28

Соскін, О. Вступ до НАТО: українська перспектива / О. Соскін // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 9/10. - С. 24-25

Соскін, О. Модель економічної безпеки держави: сучасні особливості формування та впровадження / О. Соскін // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 3-4. - С. 20-25

Соскін, О. Членство в НАТО: переваги для України / О. Соскін // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 3-4. - С. 37-39

Сурмін, Ю. Вступ України в НАТО: громадська думка та експертний інтелект / Ю. Сурмін // Військо України. - 2005. - № 12. - С.18-20

Тимчук, Д. Мішель Дюре: українці вже "дорослі" й мають розуміти, що треба робити на шляху до НАТО / Д. Тимчук // День . - 2005. - 15 березня. - С. 7

Ткачов, В. Європейська атлантична інтеграція в контексті національної безпеки України / В. Ткачов // Військо України. - 2005. - № 11. - С.6-9 : фото

Чікалін, В. Не треба боятися людини з натовською гвинтівкою / В. Чікалін // Урядовий кур'єр. - 2005. - 25 жовтня. - С. 11

Шерр, Д. Україна і НАТО: реалізм сьогодні, членство завтра? / Д. Шерр // Дзеркало тижня. - 2005. - 29 жовтня (№42). - С. 4

Шигов, М. Опыт социальной адаптации уволенных в запас военнослужащих некоторых стран НАТО / М. Шигов // Зарубежное военное обозрение. - 2005. - № 3. - С. 12-18

Шуленбург, П. Петер Граф фон де Шуленбург: "Збройні Сили Укоаїни досягли такого рівня розвитку, що незабаром світова громадськість привітає ще одного члена НАТО" / П. Шуленбург; Бесіду вів В.Горішняк // Військо України. - 2005. - № 11. - С.28-31 : фото

Шульга, К. Взаємини України з НАТО в контексті захисту державних інтересів та національної безпеки / К. Шульга // Економічний часопис - ХХІ. - 2005. - № 11-12. - С. 16-17

 

2006 рік

Авраменко, О. Вступ до НАТО: "за" і "Проти" [Текст] : Пошук переконливої політичної мотивації / О. Авраменко // Політика і час. - 2006. - № 1. - С. 94-96

Авраменко, О. Для війни чи заради миру? [Текст] : Пошуки воєнної безпеки і шлях України до НАТО / О. Авраменко // Політика і час. - 2006. - № 2. - С. 33-39

Артемов, Володимир. Правові проблеми захисту інформації з обмеженим доступом на шляху України до НАТО [Текст] / Володимир Артемов // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 10. - С. 50-53. - Бібліогр.: 5 назв.

Беблер, А. НАТО и транснациональный терроризм [Текст] / А. Беблер // Мировая экономика и международные отношения. - 2006. - № 10. - С. 48-57

Боєцький, Т. Доцільність вступу України до НАТО [Текст] / Т. Боєцький // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 9-10. - С. 8-9

Бондаренко Д., Романенко Н. Сучасне геополітичне значення НАТО: розширення чи розпад? [Текст] / Бондаренко Д., Романенко Н.  // Персонал. - 2006. - № 9. - С. 35- 39.

Брежнєва, Т. Юридичні та політичні аспекти вимог проведення референдуму стосовно вступу України в НАТО [Текст] / Т. Брежнєва // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 5-6. - С. 14-17

Велижский, Ю. Пражские обязательства стран НАТО и ход их выполнения [Текст] / Ю. Велижский // Зарубежное военное обозрение. - 2006. - № 9. - С.11-16 : ил.

Витров, В. Структура высших органов управления НАТО [Текст] / В. Витров // Зарубежное военное обозрение. - 2006. - № 6. - С.2-12

Вступление в ЕС и НАТО - гарантия безопасности и стабильности Словакии [Текст] / У. Руснак // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 3-4. - С. 18-23

Гайдуков, Л. Альянс без погонів [Текст] : Наукова та освітні складові в сучасній діяльності НАТО і євроатлантичній інтеграції України / Л. Гайдуков, С. Терешко // Політика і час. - 2006. - № 6. - С. 3-14

Галанцев, В. Натовські "замполіти" [Текст] / В. Галанцев // Військо України. - 2006. - № 5. - С.14-16 : ілюстр.

Голубь, С. Повышение возможностей СПЗ НАТО по защите от ОМП [Текст] / С. Голубь // Зарубежное военное обозрение. - 2006. - № 11. - С. 30-35 : ил.

Горішняк, В. Програма НАТО "Партнерство заради миру" [Текст] : Практична реалізація програми / В. Горішняк // Військо України. - 2006. - № 12. - С. 44-45 : іл.

Грошенко, Е. НАТО и проблемы безопасности [Текст] / Е. Грошенко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2006. - № 1. - С. 106-108

Джердж, С. Безпідставність міфів щодо НАТО та шляхи їх подолання в контексті європейського досвіду / С. Джердж // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 1-2. - С. 38-39

Джердж, С. Зманіпульований негатив щодо НАТО в Україні: хто за лаштунками [Текст] / С. Джердж // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 7-8. - С. 13-14

Долматов, А. Обстановка в Европе и военно-политический курс основных европейских государств [Текст] / А. Долматов // Зарубежное военное обозрение. - 2006. - № 1. - С.2-11 ; № 2. - С.2-11 : фото

Дубина, О. Тіні забутих блоків [Текст] / О. Дубина // Сучасність. - 2006. - № 1. - С.81-91

Дюре, М. Механізм особливого партнерства [Текст] / М. Дюре // Політика і час. - 2006. - № 11. - С. 22-23 : портр

Зуйко, О. Основні пріоритети єроатлантичної інтеграції України [Текст] / О. Зуйко // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 9-10. - С. 10-12

Камінський, В. "Підводні рифи" на шляху до НАТО  / В. Камінський // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2006. - № 1. - С. 12-20.

Кіндратець, О. Перш ніж рухатися до альянсу [Текст] / О. Кіндратець // Політика і час. - 2006. - № 7-8. - С. 27-34

Климчук, С. Проведення порівняльного аналізу законодавства у сфері інформації з обмеженим доступом України та країн-членів НАТО [Текст] / С. Климчук // Юридичний журнал. - 2006. - № 11. - С. 40-45. - Бібліогр.: 18 назв

Ковальчук, Р. Досвід Польщі на шляху до НАТО [Текст] / Р. Ковальчук // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 9-10. - С. 6-8

Козей, С. Різні перспективи регіональної безпеки в контексті розширення НАТО і ЄС та роль України в цьому процесі  / С. Козей       // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 7-8. - С. 3-4

Козій, І. Роль співпраці Збройних Сил України і НАТО в реалізації євроатлантичного курсу країни [Текст] / І. Козій // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 1-2. - С. 42-43

Кокошинський, О. Подолання старих та нових міфів щодо НАТО - актуальне зовнішньополітичне завдання України // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 1-2. - С. 43-45

Кравченко, В. Росія -НАТО: шлюб не з любові, а з розрахунку / В. Кравченко // Дзеркало тижня. - 2006. - 23 вересня (№36). - С. 5

Кузнецов, Ю. Брюссельські "канікули" [Текст] / Ю. Кузнецов // Військо України. - 2006. - № 3. - С.20-23 : фото

Кумжа, А. Шлях Литви до простору колективної безпеки в контексті української перспективи [Текст] / А. Кумжа // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 7-8. - С. 9

Купчишин, О. Пріоритети України стосовно ЄС та НАТО і сучасний стан україно-голландських відносин [Текст] / О. Купчишин        // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 7-8. - С. 4-5

Мазурок, В. Вектори інтеграції [Текст] / В. Мазурок // Політика і час. - 2006. - № 9. - С. 30-31

Малежак, Ж. "Зближення України з НАТО відкрило нові можливості для нашего співробітництва" [Текст] / Ж. Малежак; Бесіду вів В.Горішняк // Військо України. - 2006. - № 3. - С.18-21 : ілюстр.

Маначинський, О. Асиметрія віййськово-технічного співробітництва України й Росії [Текст] / О. Маначинський // Політика і час. - 2006. - № 2. - С. 40-44

Марсель де Хаас Співпраця НАТО-Росія: політичні проблеми проти військових можливостей / Марсель де Хаас // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 7-8. - С. 6-7

Молитвин, А. Объединенный центр боевой подготовки ОВС НАТО [Текст] / А. Молитвин // Зарубежное военное обозрение. - 2006. - № 7. - С.18-20

Морозов, А. Операция коалиционных сил НАТО "Медуза"/ А. Морозов // Зарубежное военное обозрение. - 2006. - № 10. - С. 23-25

НАТО - як скаже народ! ЄС - ще час не настав... [Текст] // Віче. - 2006. - № 19-20. - С. 16

Никитина, Ю. Внешнеполитические ориентиры Белоруссии в сфере безопасности: между НАТО и ОДКБ / Ю. Никитина // Мировая экономика и международные отношения. - 2006. - № 6. - С. 77-80

Ознобищев, С. Россия- НАТО: реалистичное партнерство или виртуальное противостояние [Текст] / С. Ознобищев // Мировая экономика и международные отношения. - 2006. - № 1. - С. 15-23

Онищенко, Г. Мова не про користь, а скоріше - про виживання / Г. Онищенко // Надзвичайна ситуація. - 2006. - № 7. - С. 18-21

Палій, О. Вступ до НАТО: двадцять переваг проти шести проблем на користь України [Текст] / О. Палій // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 7-8. - С. 18-19

Панасюк, П. Місце Білорусі в Європі та регіоні: погляд у завтрашній день [Текст] / П. Панасюк // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 9-10. - С. 30-33

Примаченко, О. Марні зусилля ненависті [Текст] / О. Примаченко // Дзеркало тижня. - 2006. - 25 березня (№11). - С. 1,2

Птицын, С. Концепция единого топлива НАТО [Текст] / С. Птицын // Зарубежное военное обозрение. - 2006. - № 10. - С. 16-23.

Радецький, В. Вспуп до альянсу як вирішення складової національної безпеки України [Текст] / В. Радецький // Військо України. - 2006. - № 1. - С.10-12 : фото

Радецький, В. Особливості національної євроінтеграції [Текст] / В. Радецький // Військо України. - 2006. - № 8. - С.12-13

Риженко, А. Кінцева зупинка НАТО або 10 "за" щодо вступу України до Альянсу // Військо України. - 2006. - № 4. - С.8-10

Рой, Ю. Там кожна країна, незалежно від маси м'язів, має свій власний голос [Текст] / Ю. Рой // Надзвичайна ситуація. - 2006. - № 8. - С. 28-31

Романчук, О. Холодна весна 1946-го / О. Романчук // Універсум. - 2006. - № 3-4. - С. 40-41

Руснак, У. Інтеграція Словаччини в НАТО: досвід для України / У. Руснак // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 7-8. - С. 8-9

Сараджян, С. Кремль пытается не допустить вступления Украины в НАТО [Текст] / С. Сараджян // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 3-4. - С. 30-32

Семенов, В. На перетині шляхів [Текст] / В. Семенов // Політика і час. - 2006. - № 9. - С. 32-35 : кол.іл

Силіна, Т. Вустами дитини ... про НАТО [Текст] / Т. Силіна // Дзеркало тижня. - 2006. - 8 липня (№26). - С. 4

Собко, В. Входження України до НАТО - гарантія реалізації національних інтересів держави [Текст] / В. Собко // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 1-2. - С. 40-41

Соскін, О. Членство в НАТО - найперше завдання України на шляху впровадження євроатлантичної моделі розвитку  / О. Соскін       // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 3-4. - С. 27-30

Сунгуровський, М. Україна НАТО: проблема свідомого вибору / М. Сунгуровський // Дзеркало тижня. - 2006. - 2 грудня - С. 5

Сунгуровський, М. Що нам російський ОПК готує? [Текст] / М. Сунгуровський // Дзеркало тижня. - 2006. - 17 червня - С. 15

Фіалко, А. Україна - НАТО: ти пам'ятаєш, як усе розпочиналося ... Без емоцій про важливе [Текст] / А. Фіалко // Дзеркало тижня. - 2006. - 5 серпня. - С. 6

Хмелько, В. Ставлення громадян України до її вступу до Євросоюзу і НАТО та їхні оцінки своєї обізнаності стосовно цих організацій [Текст] / В. Хмелько // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2006. - № 1. - С. 71-87

Храбан, І. США, НАТО і безпека Європи [Текст] / І. Храбан // Політика і час. - 2006. - № 7-8. - С. 35-40

Череватий, С. НАТО у дзеркалі українських ЗМІ [Текст] / С. Череватий // Прикордонник України. - 2006. - 1 грудня. - С. 3

Чілачава, Р. Орієнтуючись на стандарти НАТО або шлях Латвії до євроатлантичного альянсу [Текст] / Р. Чілачава // Політика і час. - 2006. - № 12. - С. 27-29

Членство України в НАТО: долаємо міфи - будуємо нове майбутнє [Текст] // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 1-2. - С. 16-32

Шкідченко, В. Реформа безпеки і оборони [Текст] : (кілька тестів для українських чиновників різних силових відомств) / В. Шкідченко, О. Різниченко // Політика і час. - 2006. - № 12. - С. 30-32

Якими можуть бути наслідки невступу України до НАТО? [Текст] // Визвольний шлях. - 2006. - № 5. - С. 6-11.