Книги за 2007-2008 роки

2007 рік

 • 66.4(4УКР) А 43 Актуальні питання міжнародного співробітництва щодо зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї : зб. наук. праць / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – Київ : Євроатлантикінформ, 2007. – 148 с.

 • 67.51 А 86 Артемов, В. Ю. Порівняння організаційно-правових норм захисту інформації з обмеженим доступом країн-членів НАТО : навч.-метод. посіб. для студ. вузів / В. Ю. Артемов. – Київ : КНТ, 2007. – 172 с.

 • 66.4(0) Б 17 Бази НАТО в Україні: реалії і домисли / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Наук.-дослід. центр правової інформатики АПНУ. – Київ : Знання, 2007. – 24 с.

 • 65.58 Б 86 Бочан, Ігор Омелянович.  Глобальна економіка [Текст] : підручник / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. - К. : Знання, 2007. - 403 с. - Бібліогр.: с. 338-357.

 • 66.4(4УКР) В 40 Взаємодія України з НАТО: соціологічний та експертний аналіз : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – Київ : Євроатлантикінформ, 2007. – 284 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України ; вип. 3).

 • 66.4(4УКР) В 40 Взаємодія громадських організацій та державних установ у здійсненні стратегічного євроатлантичного інтеграційного курсу України : доп. наук.-практ. конф. / за заг. ред. С. Ф. Джерджа. – Київ : Синопсис, 2007. – 128 с.

 • 66.2(4УКР) В 80 Вплив євроатлантичної інтеграції на соціально-економічне та політичне становище України / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Наук.-дослід. центр правової інформатики АПНУ. – Київ : Знання, 2007. – 24 с.

 • 66.4(4УКР) Д 52 Для чого Україні вступ до НАТО? / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Наук.-дослід. центр правової інформатики АПНУ. – Київ : Знання, 2007. – 24 с.

 • 74.04(4УКР) Є 24 Євроатлантична інтеграція: досвід Польщі і України. Освітній пакет / Асоціація керівників шкіл України, Громад. Ліга Україна-Нато. – Вид. 2-е, доп. – Київ : [б. и.], 2007. – 240 с.

 • 67.9(4УКР)300 З-19  Законодавча діяльність в Україні: стан, пріоритети, шляхи вдосконалення (за матеріалами Верховної Ради України четвертого і п'ятого скликань) [Текст] / за заг. ред. : В. М. Литвина. - К. : Фенікс, 2007. - 736 с.

 • 66.4(4) К 65 Контури європейської безпеки: процес створення / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Наук.-дослід. центр правової інформатики АПНУ. – Київ : Знання, 2007. – 24 с.

 • 66.4(4УКР) Н 33 НАТО і Україна / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Наук.-дослід. центр правової інформатики АПНУ. – Київ : Знання, 2007. – 24 с.

 • 66.4(0) Н 33 НАТО : крат. справ.: пер. с эстон. / общ. ред. и сост. : Маргус Колга, Тийт Нооркыйв. – Таллин : Eesti Entsuklopeediakirjastus, 2007. – 544 с.

 • 66.4(0) О-60 Операції НАТО / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Наук.-дослід. центр правової інформатики АПНУ. – Київ : Знання, 2007. – 24 с.

 • 66.4(4УКР) П 37 План дій Україна – НАТО / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Наук.-дослід. центр правової інформатики АПНУ. – Київ : Знання, 2007 – .
       ч. 1 : План дій Україна – НАТО та його імплементація у 2007 році. – 28 с.
       ч. 2 : Результати імплементації Плану дій Україна – НАТО у першому півріччі 2007 року. – 36 с.

 • 66.4(0) П 58 Популярно про НАТО. – [К.] : [Еліт-прес], [2007]. – 36 с. : фото. кол.

 • 66.4(4УКР) П 84 Процес трансформації НАТО та можливості для України : матеріали міжнар. кругл. столу / за заг. ред. С. Ф. Джерджа. – Київ : Синопсис, 2007. – 156 с.

 • 67.51 С 34 Сідак, В. С. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО та ЄС : навч. посіб. для студ. вузів / В. С. Сідак, В. Ю. Артемов. – Київ : КНТ, 2007. – 160 с.

 • 66.4(4УКР) У 45 Україна - НАТО: «за» та «проти» / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Наук.-дослід. центр правової інформатики АПНУ. – Київ : Знання, 2007. – 24 с.

 • 66.4(4УКР) У 45 Україна в міжнародних організаціях / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Наук.-дослід. центр правової інформатики АПНУ. – Київ : Знання, 2007. – 24 с.

 • 66.4(4УКР) У 45 Український ОПК в умовах НАТО / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Наук.-дослід. центр правової інформатики АПНУ. – Київ : Знання, 2007. – 16 с.

 • 66.4(4УКР) У 55 Умови вступу України до НАТО / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Наук.-дослід. центр правової інформатики АПНУ. – Київ : Знання, 2007. – 20 с.

 • 66.4(4УКР) Щ 92 Що загрожує Україні? / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Наук.-дослід. центр правової інформатики АПНУ. – Київ : Знання, 2007. – 24 с.

 • 66.4(0) Щ 92 Що таке НАТО? Створення, розвиток та сучасний стан / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Наук.-дослід. центр правової інформатики АПНУ. – Київ : Знання, 2007. – 24 с.
   

2008 рік

 • 66.2(4УКР) Б 40 Безпекознавство: актуальні питання методології, методики та практики викладання : матеріали круглого столу, 30 жовт. 2007 р. / відп. ред. О. Й. Гринкевич. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 168 с.

 • 66.2(4НОР) В 75 Воронов, К. В. Евроинтеграция Норвегии: особый курс малой страны / К. В. Воронов. – Москва : Прогресс-Традиция, 2008. – 400 с.

 • 66.4(4УКР) В 85 Вступ до НАТО – стратегічний вибір України / за заг. ред. О. І. Соскіна. – Київ : Ін-т трансформації суспільства, 2008. – 192 с.

 • 66.4(4УКР) З-78 Зовнішня політика України – 2007: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / під ред. Г. М. Перепелиці. – Київ : Стилос, 2008. – 312 с.

 • 66.4(4УКР) К 66 Кордон, М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. для студ. вузів / М. В. Кордон. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 172 с.

 • 66.4(0) Н 33 НАТО. Вибрані статті з Інтернет-видання "НАТО Ревю"[Текст]. - К.: Центр інформації та документації НАТО, 2008. - 30 с

 • 66.4(4УКР) О-75 Основні пріоритети імплементації Плану дій Україна – НАТО у 2008 році / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ : Знання України, 2008. – 43 с.

 • 66.4(4УКР) П 37 План дій щодо членства в НАТО / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ : Знання України, 2008. – 15 с.

 • 66.4(0) Н 33 НАТО. Путівник до Бухарестського саміту [Текст]. - К. : Центр інформації та документації НАТО, 2008. - 88 с

 • 66.4(4УКР) Р 34 Результати імплементації Плану дій Україна – НАТО у 2007 році / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ : Знання України, 2008. – 35 с.

 • 66.4(4УКР) Р 34 Результати імплементації Плану дій Україна – НАТО у першому півріччі 2008 року / Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ : Знання України, 2008. – 36 с.

 • 66.4(4СЛО) С 48 Словакия в НАТО. – [Б. м.] : М-во иностранных дел Словацкой Республики, [2008]. – 32 с.

 • 66.4(4СЛО) С 48 Словаччина в НАТО. – [Б. м.] : М-во закордонних справ Словацької Республіки, [2008]. – 32 с. : фото. кол.

 • 66.4(0) С 77 Старжинский, В. NATO – North Atlantic Treaty Organization. Организация североатлантического договора: история, структура, функции, цели и задачи : учеб. пособие / В. Старжинский, С. Старжинский. – Харків : Бурун и К, 2008. – 160 с.