VІ Міжнародна науково-практична конференція

Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Кафедра історії і культури України Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського

Державний архів Вінницької області

Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Комунальне підприємство «Центр історії Вінниці»

Вінницьке історичне товариство

Громадська організація «Асоціація бібліотек Вінниччини» 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

24–26 жовтня 2018 р. на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва відбудеться VІ Міжнародна науково-практична конференція «Усна історія: теорія, метод, джерело» 

Для обговорення пропонується така тематика: 

 • Усна історія в Україні: досвід, перспективи
 • Джерельна база усної історії
 • Радянська та пострадянська доба в усній історії
 • Відтворення особистості через усноісторичні дослідження на прикладі долі В. Стуса
 • Наративи постреволюційного та воєнного сьогодення: суспільні виклики та можливості
 • Життєві історії внутрішньо переміщених осіб
 • Досвід та завдання збереження, архівування результатів досліджень, здійснених методом усної історії

Програма Конференції включатиме пленарне, виїзне та секційні засідання. Під час роботи зібрання будуть організовані презентації видань, майстер-клас, тренінг, книжкові виставки з фонду Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, демонструватимуться фільми, відеоролики за результатами польових досліджень тощо. На завершення Конференції відбудеться підбиття підсумків та прийняття підсумкового документа.

Планується представлення матеріалів Конференції в науковому збірнику та на компакт-диску. Заявки на участь прийматимуться до 1 червня 2018 року, тексти доповідей і повідомлень – не пізніше 1 серпня 2018 року. Статті мають бути обсягом до 10 сторінок в електронному та друкованому вигляді. До тексту статті повинні бути подані короткі анотації і ключові слова мовою оригіналу (у разі подання матеріалу іноземною мовою – у перекладі українською).

Текст має бути складений у редакторі Microsoft Word без нумерації сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегль тексту – 12, через 1 міжрядковий інтервал, вирівнювання – по ширині. Орієнтація аркуша – книжкова (альбомна не допускається). Поля таких розмірів: праве – 15 мм, верхнє, нижнє і ліве – 20 мм. Абзац повинен мати такий формат: Меню-Формат-Абзац: відступ зліва і справа 0 см; перший рядок – відступ 1,25 см; інтервали перед та після абзацу 0 см. Інше формування абзаців не допускається. Дефіс від тире повинен бути розрізнений. Слова між собою розділені лише одним пробілом. Лапки використовуються тільки друковані «».

Посилання на використану літературу чи джерело в тексті позначаються арабськими цифрами у квадратних дужках, наприклад [1]. При зазначенні конкретних сторінок у цитованому виданні обов’язково потрібно вказувати, що це саме номери сторінок, а не номер позиції у списку використаної літератури, наприклад: [1, с. 2], а не [1, 2]. Цифра посилання у списку літератури та джерел повинна збігатися з цифрою біля слова, цитати, дати, до яких подається посилання.

Перелік використаних джерел та літератури вміщується наприкінці статті, нумерується згідно з порядком згадування в тексті. Обов’язково подається адреса доступу до Інтернет-ресурсу, якщо такі посилання є в тексті рукопису. Бібліографічні описи повинні відповідати державним стандартам.

Для участі просимо надсилати заявки, що містять відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, посада, коло наукових інтересів, контактна інформація (адреса електронної пошти та контактний телефон)), тему виступу.

Оргкомітет Конференції залишає за собою право на відбір матеріалів до Програми та подальшого опублікування в науковому збірнику.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

 

Заявку на участь у конференції, матеріали доповідей, повідомлень надсилати на адресу: 

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, вул. Соборна, 73, м. Вінниця, 21050

Тел./факс (0432) 67-03-41; тел.: 67-32-07, 56-28-24, 67-29-76, 67-03-30

e-mail: kraev@library.vn.ua, zastupnik@library.vn.ua, admin@library.vn.ua

Контактні особи: Слотюк Г. М., Сеник Л. Б., Антонюк О. Ю., Марченко Т. М., Цимбалюк П. І.

Оргкомітет

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

Зверніть увагу, що інформація про адресу вашої електронної пошти має конфіденційний характер. Вона необхідна для контакту з вами (у разі необхідності уточнення будь-якої інформації).

* необхідно заповнити усі поля

Службова адреса

Ознайомлен (на) з Правилами користування сайтом

Я згоден (на) на обробку моїх персональних даних згідно з Політикою конфіденційності

Поділитися:

VІ Міжнародна конференція. Усна історія: теорія, метод, джерело


Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Кафедра історії і культури України Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського

Державний архів Вінницької області

Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Комунальне підприємство «Центр історії Вінниці»

Вінницьке історичне товариство

Громадська організація «Асоціація бібліотек Вінниччини» 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

24–26 жовтня 2018 р. на базі Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва відбудеться VІ Міжнародна науково-практична конференція «Усна історія: теорія, метод, джерело» 

Для обговорення пропонується така тематика: 

 • Усна історія в Україні: досвід, перспективи
 • Джерельна база усної історії
 • Радянська та пострадянська доба в усній історії
 • Відтворення особистості через усноісторичні дослідження на прикладі долі В. Стуса
 • Наративи постреволюційного та воєнного сьогодення: суспільні виклики та можливості
 • Життєві історії внутрішньо переміщених осіб
 • Досвід та завдання збереження, архівування результатів досліджень, здійснених методом усної історії

Програма Конференції включатиме пленарне, виїзне та секційні засідання. Під час роботи зібрання будуть організовані презентації видань, майстер-клас, тренінг, книжкові виставки з фонду Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, демонструватимуться фільми, відеоролики за результатами польових досліджень тощо. На завершення Конференції відбудеться підбиття підсумків та прийняття підсумкового документа.

Планується представлення матеріалів Конференції в науковому збірнику та на компакт-диску. Заявки на участь прийматимуться до 1 червня 2018 року, тексти доповідей і повідомлень – не пізніше 1 серпня 2018 року. Статті мають бути обсягом до 10 сторінок в електронному та друкованому вигляді. До тексту статті повинні бути подані короткі анотації і ключові слова мовою оригіналу (у разі подання матеріалу іноземною мовою – у перекладі українською).

Текст має бути складений у редакторі Microsoft Word без нумерації сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегль тексту – 12, через 1 міжрядковий інтервал, вирівнювання – по ширині. Орієнтація аркуша – книжкова (альбомна не допускається). Поля таких розмірів: праве – 15 мм, верхнє, нижнє і ліве – 20 мм. Абзац повинен мати такий формат: Меню-Формат-Абзац: відступ зліва і справа 0 см; перший рядок – відступ 1,25 см; інтервали перед та після абзацу 0 см. Інше формування абзаців не допускається. Дефіс від тире повинен бути розрізнений. Слова між собою розділені лише одним пробілом. Лапки використовуються тільки друковані «».

Посилання на використану літературу чи джерело в тексті позначаються арабськими цифрами у квадратних дужках, наприклад [1]. При зазначенні конкретних сторінок у цитованому виданні обов’язково потрібно вказувати, що це саме номери сторінок, а не номер позиції у списку використаної літератури, наприклад: [1, с. 2], а не [1, 2]. Цифра посилання у списку літератури та джерел повинна збігатися з цифрою біля слова, цитати, дати, до яких подається посилання.

Перелік використаних джерел та літератури вміщується наприкінці статті, нумерується згідно з порядком згадування в тексті. Обов’язково подається адреса доступу до Інтернет-ресурсу, якщо такі посилання є в тексті рукопису. Бібліографічні описи повинні відповідати державним стандартам.

Для участі просимо надсилати заявки, що містять відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, посада, коло наукових інтересів, контактна інформація (адреса електронної пошти та контактний телефон)), тему виступу.

Оргкомітет Конференції залишає за собою право на відбір матеріалів до Програми та подальшого опублікування в науковому збірнику.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

 

Заявку на участь у конференції, матеріали доповідей, повідомлень надсилати на адресу: 

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, вул. Соборна, 73, м. Вінниця, 21050

Тел./факс (0432) 67-03-41; тел.: 67-32-07, 56-28-24, 67-29-76, 67-03-30

e-mail: kraev@library.vn.ua, zastupnik@library.vn.ua, admin@library.vn.ua

Контактні особи: Слотюк Г. М., Сеник Л. Б., Антонюк О. Ю., Марченко Т. М., Цимбалюк П. І.

Оргкомітет