Правила користування

Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К. А.Тімірязєва

1. Загальні положення

1.1. Дані «Правила користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А.Тімірязєва» розроблені відповідно до Законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями, регулюють взаємовідносини Бібліотеки і користувача.

1.2. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва (далі – Бібліотека) – це інформаційний, культурно-освітній заклад, обласна книгозбірня, депозитарій краєзнавчої літератури, обласний центр міжбібліотечного абонементу, координаційний та науково-методичний центр бібліотек Вінниччини.

1.3. Бібліотека забезпечує загальнодоступність бібліотечного фонду і повноту інформації про його склад. Обмеження в користуванні фондом встановлюється лише з метою збереження особливо цінних і рідкісних видань та у випадках, передбачених Законом України «Про інформацію».

1.4. Основні види інформаційних бібліотечних послуг в Бібліотеці безкоштовні. Додаткові послуги Бібліотека надає за плату відповідно до постанов і наказів Кабінету міністрів України, Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та наказу управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації.

1.5. Основним документом для обслуговування в Бібліотеці і отримання бібліотечно-інформаційних послуг є читацький квиток.

1.6. Правила користування Бібліотекою доповнюються необхідними додатками, що конкретизують специфіку обслуговування в окремих структурних підрозділах.

2. Права користувачів

2.1. Кожний повнолітній громадянин України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право стати користувачами Бібліотеки. Обслуговування користувачів здійснюється системою читальних залів галузевих підрозділів, відділу попереднього замовлення, МБА та видачі літератури, пунктом бібліотечного обслуговування.

2.2. Підприємства, організації, установи мають право на інформаційно-бібліотечне обслуговування на основі відповідних угод.

2.3. В окремих випадках неповнолітнім особам надається право користування читальними залами Бібліотеки за дорученням-гарантією їхніх батьків або інших законних представників.

2.4. Отримання читацького квитка дає право користуватися послугами Бібліотеки протягом терміну, на який видається квиток.

2.5. Користувач за «Разовим» контрольним талоном, без оформлення читацького квитка, має право отримати бібліотечно-інформаційне обслуговування у всіх структурних підрозділах бібліотеки, окрім відділу рідкісних і цінних видань.

2.6. Ветерани та учасники ВВв, інваліди І-ІІІ груп, учасники бойових дій (у тому числі учасники АТО), ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС І категорії, ветерани праці, почесні читачі Бібліотеки при пред’явленні відповідного посвідчення мають право на щорічне безкоштовне оформлення комплекту документів для користувача.

2.7. Неповнолітні особи – сироти та напівсироти мають право на безкоштовне оформлення комплекту документів для користувача при першому зверненні до Бібліотеки.

2.8. Користувачі Бібліотеки мають право:

 • вільного вибору відділу Бібліотеки у відповідності до своїх інформаційних потреб;
 • без оформлення читацького квитка отримати повну інформацію про наявність конкретного видання у фонді Бібліотеки в електронному каталозі на веб-сайті Бібліотеки, а також у відділі наукової інформації та бібліографії;
 • отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • отримати для опрацювання в читальних залах одноразово не більше 5 документів;
 • використовувати для науково-дослідницької роботи фонд цінних і рідкісних видань, згідно з «Правилами користування читальним залом відділу рідкісних і цінних видань» (додаток 1);
 • бронювати видання для подальшого їх вивчення на термін до 7 днів, за винятком видань підвищеного попиту;
 • в разі відсутності необхідних документів у фонді Бібліотеки замовляти і отримувати їх або копії через міжбібліотечний абонемент (МБА) (згідно з «Правилами користування відділом попереднього замовлення, МБА та видачі літератури» (додаток 2);
 • доступу до мережі Інтернет (згідно з: «Правилами користування центром «Вікно в Америку»» (додаток 5); «Правилами користування сектором «Регіональнй тренінговий центр» (додаток 7); «Правилами користування мережею Інтернет у Вінницькій ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва» (додаток 8);
 • отримати інформацію за допомогою електронної бібліографічної довідки (згідно з «Правилами користування он-лайн (віртуальною) довідкою» (додаток 6);
 • брати участь в інформаційних та соціокультурних заходах, які проводяться в Бібліотеці;
 • отримати додаткові бібліотечно-інформаційні платні послуги.

2.8. Користувачі можуть отримати для опрацювання поза Бібліотекою документи, крім довідкових, енциклопедичних, рідкісних і цінних видань, через відділ попереднього замовлення, МБА та видачі літератури з інших відділів бібліотеки (додатки 2, 3).

2.9. Абоненти – учасники корпоративного обслуговування (бібліотеки області різного відомчого підпорядкування, інші інформаційні організації та заклади) можуть отримувати електронні копії документів через відділ попереднього замовлення, МБА та видачі літератури (додаток 4).

2.10. Представники управління культури і мистецтв облдержадміністрації, міського управління культури, керівники обласних організацій культури і мистецтв, що записуються до бібліотеки з метою задоволення професійних потреб та виконання своїх службових обов’язків мають право на безкоштовне оформлення читацьких документів.

2.11. Працівники бібліотеки мають право на безкоштовне оформлення читацьких документів для членів своєї родини.

3. Обов'язки користувачів

3.1. Записатися до Бібліотеки. Для цього необхідно:

 • ознайомитися з «Правилами користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва»;
 • пред'явити паспорт або документ, що його замінює;
 • подати фотокартку розміром 3 х 4 см (для паперового читацького квитка);
 • надати необхідні відомості для оформлення читацького квитка та реєстрації в електронній базі даних «Читач»;
 • підписати зобов’язання про виконання «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва» (в читацькому квитку) і надання згоди на обробку та використання своїх персональних даних з метою та в межах виконання діючого законодавства України та посвідчити, що повідомлення про включення даних про нього до бази персональних даних «Користувач» отримав і з правилами відповідно до змісту статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» ознайомлений;
 • сплатити в касу вартість оформлення комплекту документів користувача.

3.2. При зміні місця проживання, прізвища або втраті читацького квитка користувач зобов'язаний повідомити про це в сектор реєстрації користувачів. У цьому випадку новий квиток або дублікат його видається згідно із заявою користувача за додаткову плату, яка відповідає накладним витратам Бібліотеки.

3.3. При кожному відвідуванні Бібліотеки користувач отримує у секторі реєстрації контрольний талон, на якому у відділах та секторах Бібліотеки, де він працював, проставляються службові відмітки. При виході з Бібліотеки контрольний талон залишається в основному приміщенні – у чергового бібліотекаря, у філії бібліотеки – у відділі, який відвідав користувач останнім.

3.4. При одержанні видань для опрацювання у читальних залах галузевих підрозділів необхідно уважно перевіряти їх кількість і фізичну цілісність та попередити бібліотекаря про виявлені дефекти. У разі невиконання цієї вимоги користувач при їх поверненні несе відповідальність за зіпсовані видання.

3.5. Бережливо і відповідально ставитися до фондів і майна Бібліотеки. Пред'являти читацький квиток та контрольний талон за вимогою бібліотекаря. Видання, одержані для опрацювання вдома, повертати у встановлений термін.

3.6. У Бібліотеці дотримуватися правил поведінки в громадських місцях і «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А.Тімірязєва».

4. Відповідальність користувачів

4.1. За порушення правил користування (фізичні та юридичні особи) можуть бути позбавлені права користування Бібліотекою на термін, визначений адміністрацією. Матеріали про злісне порушення правил користування Бібліотекою передаються до суду та на розгляд за місцем роботи, навчання.

4.2. Користувач, який втратив або пошкодив видання, зобов'язаний:

 • замінити його аналогічним або іншим виданням, визнаним Бібліотекою рівноцінним;
 • в разі неспроможності здійснити таку заміну, користувач відшкодовує вартість видання з врахуванням його ринкової ціни, яку визначила комісія Бібліотеки з оцінки видань;
 • при незначному пошкодженні компенсується вартість копії та оправи.

4.3. Розрахунки проводяться через касу.

4.4. За втрату або псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких він перебуває.

5. Користувачам забороняється

5.1. Передавати свій читацький квиток іншим особам і користуватися чужим квитком.

5.2. Виносити з Бібліотеки видання без дозволу бібліотекаря, підтвердженого його службовою запискою.

5.3. Робити помітки, підкреслювати текст, загинати та виривати сторінки документів, отриманих для опрацювання.

5.4. Виймати картки з каталогів та картотек.

5.5. Несанкціоновано використовувати створені Бібліотекою бази даних та інші об'єкти інтелектуальної власності колективу Бібліотеки.

5.6. Заходити у відділи Бібліотеки у верхньому одязі, з сумками, портфелями, пакетами.

5.7. Без дозволу адміністрації фотографувати та проводити відео-зйомку в приміщенні Бібліотеки.

5.8. Здійснювати ксерокопіювання документів без дозволу бібліотечного працівника.

5.9. Користуватися мобільними телефонами, електронагрівальними та іншими побутовими електроприладами в читальних залах бібліотеки.

5.10. Відвідувати Бібліотеку з великогабаритними речами (сумками, пакетами тощо), у стані з ознаками наркотичного та/або алкогольного сп’яніння, у неохайному вигляді, інфекційним хворим.

5.11. Категорично забороняється палити в приміщенні Бібліотеки.

6. Обов'язки Бібліотеки

Бібліотека зобов'язується:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. й додаткові платні;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню інформаційної культури;
 • сприяти створенню при Бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів;
 • враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні соціокультурних заходів;
 • використовувати персональні дані користувачів (паспортні дані, дані про освіту, інші персональні дані) виключно з метою та в межах виконання вимог діючого законодавства України;
 • не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
 • звітувати перед користувачами Бібліотеки та громадськістю про свою діяльність.


Додатки:

Правила користування читальним залом відділу рідкісних і цінних видань.

Правила користування відділом попереднього замовлення, МБА та видачі літератури. Міжбібліотечний абонемент.

Правила користування відділом попереднього замовлення. МБА та видачі літератури. Абонемент.

Правила користування відділом попереднього замовлення. МБА та видачі літератури. Електронна доставка документів.

Правила користування сектором інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку».

Правила користування он-лайн (віртуальною) довідкою.

Правила користування сектором «Регіональний тренінговий центр».

Правила користування мережею Інтернет у Вінницькій ОУНБ ім. К. А.Тімірязєва.

Поділитися:

Правила користування


Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К. А.Тімірязєва

1. Загальні положення

1.1. Дані «Правила користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А.Тімірязєва» розроблені відповідно до Законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями, регулюють взаємовідносини Бібліотеки і користувача.

1.2. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва (далі – Бібліотека) – це інформаційний, культурно-освітній заклад, обласна книгозбірня, депозитарій краєзнавчої літератури, обласний центр міжбібліотечного абонементу, координаційний та науково-методичний центр бібліотек Вінниччини.

1.3. Бібліотека забезпечує загальнодоступність бібліотечного фонду і повноту інформації про його склад. Обмеження в користуванні фондом встановлюється лише з метою збереження особливо цінних і рідкісних видань та у випадках, передбачених Законом України «Про інформацію».

1.4. Основні види інформаційних бібліотечних послуг в Бібліотеці безкоштовні. Додаткові послуги Бібліотека надає за плату відповідно до постанов і наказів Кабінету міністрів України, Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та наказу управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації.

1.5. Основним документом для обслуговування в Бібліотеці і отримання бібліотечно-інформаційних послуг є читацький квиток.

1.6. Правила користування Бібліотекою доповнюються необхідними додатками, що конкретизують специфіку обслуговування в окремих структурних підрозділах.

2. Права користувачів

2.1. Кожний повнолітній громадянин України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право стати користувачами Бібліотеки. Обслуговування користувачів здійснюється системою читальних залів галузевих підрозділів, відділу попереднього замовлення, МБА та видачі літератури, пунктом бібліотечного обслуговування.

2.2. Підприємства, організації, установи мають право на інформаційно-бібліотечне обслуговування на основі відповідних угод.

2.3. В окремих випадках неповнолітнім особам надається право користування читальними залами Бібліотеки за дорученням-гарантією їхніх батьків або інших законних представників.

2.4. Отримання читацького квитка дає право користуватися послугами Бібліотеки протягом терміну, на який видається квиток.

2.5. Користувач за «Разовим» контрольним талоном, без оформлення читацького квитка, має право отримати бібліотечно-інформаційне обслуговування у всіх структурних підрозділах бібліотеки, окрім відділу рідкісних і цінних видань.

2.6. Ветерани та учасники ВВв, інваліди І-ІІІ груп, учасники бойових дій (у тому числі учасники АТО), ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС І категорії, ветерани праці, почесні читачі Бібліотеки при пред’явленні відповідного посвідчення мають право на щорічне безкоштовне оформлення комплекту документів для користувача.

2.7. Неповнолітні особи – сироти та напівсироти мають право на безкоштовне оформлення комплекту документів для користувача при першому зверненні до Бібліотеки.

2.8. Користувачі Бібліотеки мають право:

 • вільного вибору відділу Бібліотеки у відповідності до своїх інформаційних потреб;
 • без оформлення читацького квитка отримати повну інформацію про наявність конкретного видання у фонді Бібліотеки в електронному каталозі на веб-сайті Бібліотеки, а також у відділі наукової інформації та бібліографії;
 • отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • отримати для опрацювання в читальних залах одноразово не більше 5 документів;
 • використовувати для науково-дослідницької роботи фонд цінних і рідкісних видань, згідно з «Правилами користування читальним залом відділу рідкісних і цінних видань» (додаток 1);
 • бронювати видання для подальшого їх вивчення на термін до 7 днів, за винятком видань підвищеного попиту;
 • в разі відсутності необхідних документів у фонді Бібліотеки замовляти і отримувати їх або копії через міжбібліотечний абонемент (МБА) (згідно з «Правилами користування відділом попереднього замовлення, МБА та видачі літератури» (додаток 2);
 • доступу до мережі Інтернет (згідно з: «Правилами користування центром «Вікно в Америку»» (додаток 5); «Правилами користування сектором «Регіональнй тренінговий центр» (додаток 7); «Правилами користування мережею Інтернет у Вінницькій ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва» (додаток 8);
 • отримати інформацію за допомогою електронної бібліографічної довідки (згідно з «Правилами користування он-лайн (віртуальною) довідкою» (додаток 6);
 • брати участь в інформаційних та соціокультурних заходах, які проводяться в Бібліотеці;
 • отримати додаткові бібліотечно-інформаційні платні послуги.

2.8. Користувачі можуть отримати для опрацювання поза Бібліотекою документи, крім довідкових, енциклопедичних, рідкісних і цінних видань, через відділ попереднього замовлення, МБА та видачі літератури з інших відділів бібліотеки (додатки 2, 3).

2.9. Абоненти – учасники корпоративного обслуговування (бібліотеки області різного відомчого підпорядкування, інші інформаційні організації та заклади) можуть отримувати електронні копії документів через відділ попереднього замовлення, МБА та видачі літератури (додаток 4).

2.10. Представники управління культури і мистецтв облдержадміністрації, міського управління культури, керівники обласних організацій культури і мистецтв, що записуються до бібліотеки з метою задоволення професійних потреб та виконання своїх службових обов’язків мають право на безкоштовне оформлення читацьких документів.

2.11. Працівники бібліотеки мають право на безкоштовне оформлення читацьких документів для членів своєї родини.

3. Обов'язки користувачів

3.1. Записатися до Бібліотеки. Для цього необхідно:

 • ознайомитися з «Правилами користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва»;
 • пред'явити паспорт або документ, що його замінює;
 • подати фотокартку розміром 3 х 4 см (для паперового читацького квитка);
 • надати необхідні відомості для оформлення читацького квитка та реєстрації в електронній базі даних «Читач»;
 • підписати зобов’язання про виконання «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва» (в читацькому квитку) і надання згоди на обробку та використання своїх персональних даних з метою та в межах виконання діючого законодавства України та посвідчити, що повідомлення про включення даних про нього до бази персональних даних «Користувач» отримав і з правилами відповідно до змісту статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» ознайомлений;
 • сплатити в касу вартість оформлення комплекту документів користувача.

3.2. При зміні місця проживання, прізвища або втраті читацького квитка користувач зобов'язаний повідомити про це в сектор реєстрації користувачів. У цьому випадку новий квиток або дублікат його видається згідно із заявою користувача за додаткову плату, яка відповідає накладним витратам Бібліотеки.

3.3. При кожному відвідуванні Бібліотеки користувач отримує у секторі реєстрації контрольний талон, на якому у відділах та секторах Бібліотеки, де він працював, проставляються службові відмітки. При виході з Бібліотеки контрольний талон залишається в основному приміщенні – у чергового бібліотекаря, у філії бібліотеки – у відділі, який відвідав користувач останнім.

3.4. При одержанні видань для опрацювання у читальних залах галузевих підрозділів необхідно уважно перевіряти їх кількість і фізичну цілісність та попередити бібліотекаря про виявлені дефекти. У разі невиконання цієї вимоги користувач при їх поверненні несе відповідальність за зіпсовані видання.

3.5. Бережливо і відповідально ставитися до фондів і майна Бібліотеки. Пред'являти читацький квиток та контрольний талон за вимогою бібліотекаря. Видання, одержані для опрацювання вдома, повертати у встановлений термін.

3.6. У Бібліотеці дотримуватися правил поведінки в громадських місцях і «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А.Тімірязєва».

4. Відповідальність користувачів

4.1. За порушення правил користування (фізичні та юридичні особи) можуть бути позбавлені права користування Бібліотекою на термін, визначений адміністрацією. Матеріали про злісне порушення правил користування Бібліотекою передаються до суду та на розгляд за місцем роботи, навчання.

4.2. Користувач, який втратив або пошкодив видання, зобов'язаний:

 • замінити його аналогічним або іншим виданням, визнаним Бібліотекою рівноцінним;
 • в разі неспроможності здійснити таку заміну, користувач відшкодовує вартість видання з врахуванням його ринкової ціни, яку визначила комісія Бібліотеки з оцінки видань;
 • при незначному пошкодженні компенсується вартість копії та оправи.

4.3. Розрахунки проводяться через касу.

4.4. За втрату або псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких він перебуває.

5. Користувачам забороняється

5.1. Передавати свій читацький квиток іншим особам і користуватися чужим квитком.

5.2. Виносити з Бібліотеки видання без дозволу бібліотекаря, підтвердженого його службовою запискою.

5.3. Робити помітки, підкреслювати текст, загинати та виривати сторінки документів, отриманих для опрацювання.

5.4. Виймати картки з каталогів та картотек.

5.5. Несанкціоновано використовувати створені Бібліотекою бази даних та інші об'єкти інтелектуальної власності колективу Бібліотеки.

5.6. Заходити у відділи Бібліотеки у верхньому одязі, з сумками, портфелями, пакетами.

5.7. Без дозволу адміністрації фотографувати та проводити відео-зйомку в приміщенні Бібліотеки.

5.8. Здійснювати ксерокопіювання документів без дозволу бібліотечного працівника.

5.9. Користуватися мобільними телефонами, електронагрівальними та іншими побутовими електроприладами в читальних залах бібліотеки.

5.10. Відвідувати Бібліотеку з великогабаритними речами (сумками, пакетами тощо), у стані з ознаками наркотичного та/або алкогольного сп’яніння, у неохайному вигляді, інфекційним хворим.

5.11. Категорично забороняється палити в приміщенні Бібліотеки.

6. Обов'язки Бібліотеки

Бібліотека зобов'язується:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. й додаткові платні;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню інформаційної культури;
 • сприяти створенню при Бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів;
 • враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні соціокультурних заходів;
 • використовувати персональні дані користувачів (паспортні дані, дані про освіту, інші персональні дані) виключно з метою та в межах виконання вимог діючого законодавства України;
 • не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
 • звітувати перед користувачами Бібліотеки та громадськістю про свою діяльність.


Додатки:

Правила користування читальним залом відділу рідкісних і цінних видань.

Правила користування відділом попереднього замовлення, МБА та видачі літератури. Міжбібліотечний абонемент.

Правила користування відділом попереднього замовлення. МБА та видачі літератури. Абонемент.

Правила користування відділом попереднього замовлення. МБА та видачі літератури. Електронна доставка документів.

Правила користування сектором інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку».

Правила користування он-лайн (віртуальною) довідкою.

Правила користування сектором «Регіональний тренінговий центр».

Правила користування мережею Інтернет у Вінницькій ОУНБ ім. К. А.Тімірязєва.