Правила користування

Додаток

до наказу

Правила користування

Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою

імені Валентина Отамановського

 

1. Загальні положення

1.1 Дані «Правила користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Валентина Отамановського» розроблені відповідно до «Типових правил користування бібліотеками в Україні», Законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють взаємовідносини Бібліотеки і користувача.

1.2. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського (далі – Бібліотека) – інформаційний, культурно-освітній заклад, депозитарій краєзнавчої літератури, обласний центр міжбібліотечного абонемента, координаційний та науково-методичний центр бібліотек Вінниччини.

1.3. Бібліотека забезпечує загальнодоступність бібліотечного фонду і повноту інформації про його склад. Обмеження в користуванні фондом встановлюється лише з метою збереження особливо цінних і рідкісних видань.

1.4. Основні види інформаційних бібліотечних послуг в Бібліотеці безкоштовні. Бібліотека надає додаткові платні послуги відповідно до Переліку платних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України.

1.5. Основним документом для обслуговування в Бібліотеці і отримання бібліотечно-інформаційних послуг є читацький квиток.

1.6. Правила користування Бібліотекою доповнюються необхідними додатками, що конкретизують специфіку обслуговування в окремих структурних підрозділах.

2. Права користувачів

2.1. Кожний повнолітній громадянин України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право стати користувачами Бібліотеки. Обслуговування користувачів здійснюється системою читальних залів галузевих підрозділів, відділом абонемента.

2.2. Підприємства, організації, установи мають право на інформаційно-бібліотечне обслуговування на основі відповідних угод.

2.3. В окремих випадках неповнолітнім особам надається право користування читальними залами Бібліотеки за дорученням-гарантією їхніх батьків або інших законних представників.

2.4. Отримання читацького квитка дає право користуватися послугами Бібліотеки протягом терміну, на який видається квиток.

2.5. Користувач за «Разовим» контрольним талоном, без оформлення читацького квитка, має право отримати бібліотечно-інформаційне обслуговування у всіх структурних підрозділах бібліотеки, окрім відділу рідкісних і цінних видань.

2.6. Ветерани та учасники Другої світової війни, інваліди І-ІІІ груп, учасники бойових дій (у тому числі учасники ООС (АТО)), ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, ветерани праці, при пред’явленні відповідного посвідчення мають право на щорічне безкоштовне оформлення комплекту документів для користувача.

2.7. Неповнолітні особи – сироти та напівсироти мають право на безкоштовне оформлення комплекту документів для користувача при першому зверненні до Бібліотеки.

2.8. Користувачі Бібліотеки мають право:

 • вільного вибору відділу Бібліотеки у відповідності до своїх інформаційних потреб;
 • без оформлення читацького квитка отримати повну інформацію про наявність конкретного видання у фонді Бібліотеки в електронному каталозі на вебсайті Бібліотеки, а також у відділі наукової інформації та бібліографії;
 • отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • отримати для опрацювання в читальних залах одноразово не більше 5 документів;
 • використовувати для науково-дослідницької роботи фонд цінних і рідкісних видань, згідно з «Правилами користування читальним залом відділу рідкісних і цінних видань» (додаток 1);
 • бронювати видання для подальшого їх вивчення на термін до 7 днів, за винятком видань підвищеного попиту;
 • в разі відсутності необхідних документів у фонді Бібліотеки замовляти і отримувати їх або копії через міжбібліотечний абонемент (МБА) (згідно з «Правилами користування міжбібліотечним абонементом» (додаток 2);
 • доступу до мережі Інтернет (згідно з: «Правилами користування сектором «Вікно в Америку»» (додаток 5); «Правилами користування сектором «Регіональний тренінговий центр» (додаток 7); «Правилами користування мережею Інтернет» (додаток 8);
 • отримати інформацію за допомогою електронної бібліографічної довідки (згідно з «Правилами користування віртуальною довідкою» (додаток 6);
 • брати участь в інформаційних та соціокультурних заходах, які проводяться в Бібліотеці;
 • отримати додаткові бібліотечно-інформаційні платні послуги.

2.9. Користувачі можуть отримати для опрацювання поза Бібліотекою документи, крім довідкових, енциклопедичних, рідкісних і цінних видань, через відділ абонемента з інших відділів бібліотеки (додатки 2, 3).

2.10. Абоненти – учасники корпоративного обслуговування (бібліотеки області різного відомчого підпорядкування, інші інформаційні організації та заклади) можуть отримувати електронні копії документів через відділ зберігання бібліотечних фондів (додаток 4).

2.11. Представники управління культури та креативних індустрій Департаменту гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації, Департаменту культури Вінницької міської ради, працівники культури і мистецтв області, що записуються до бібліотеки з метою задоволення професійних потреб та виконання своїх службових обов’язків, мають право на безкоштовне оформлення читацьких документів.

2.12. Працівники бібліотеки мають право на безкоштовне оформлення читацьких документів для членів своєї родини.

3. Обов'язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки необхідно:

 • ознайомитися з «Правилами користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Валентина Отамановського»:
 • пред'явити паспорт або документ, що його замінює;
 • подати фотокартку розміром 3 х 4 см (для паперового читацького квитка);
 • надати необхідні відомості для оформлення читацького квитка та реєстрації в електронній базі даних «Користувач»;
 • підписати зобов’язання про виконання «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Валентина Отамановського» (в читацькому квитку) і надання згоди на обробку та використання своїх персональних даних з метою та в межах діючого законодавства України та посвідчити, що повідомлення про включення даних про нього до електронної бази даних «Користувач» отримав і з правилами відповідно до змісту статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» ознайомлений;
 • сплатити в касу вартість оформлення комплекту документів користувача.

3.2. При зміні місця проживання, прізвища або втраті читацького квитка користувач зобов'язаний повідомити про це в сектор обліку користувачів. У цьому випадку новий квиток або дублікат його видається згідно із заявою користувача за додаткову плату, яка відповідає накладним витратам Бібліотеки.

3.3. При кожному відвідуванні Бібліотеки користувач отримує у секторі обліку контрольний талон, на якому у відділах та секторах Бібліотеки, де він працював, проставляються службові відмітки. При виході з Бібліотеки контрольний талон залишається в основному приміщенні – у чергового бібліотекаря, у філії бібліотеки – у відділі, який відвідав користувач останнім.

3.4. При одержанні видань для опрацювання в читальних залах галузевих підрозділів необхідно уважно перевіряти їх кількість і фізичну цілісність та попередити бібліотекаря про виявлені дефекти. У разі невиконання цієї вимоги користувач при їх поверненні несе відповідальність за зіпсовані видання.

3.5. Бережливо і відповідально ставитися до фондів і майна Бібліотеки. Пред'являти читацький квиток та контрольний талон за вимогою бібліотекаря. Видання, одержані для опрацювання вдома, повертати у встановлений термін.

3.6. Дотримуватися правил поведінки в громадських місцях і «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Валентина Отамановського».

4. Відповідальність користувачів

4.1. За порушення правил користування (фізичні та юридичні особи) можуть бути позбавлені права користування Бібліотекою на термін, визначений адміністрацією. Матеріали про злісне порушення правил користування Бібліотекою передаються до суду та на розгляд за місцем роботи, навчання.

4.2. Користувач, який втратив або пошкодив видання, зобов'язаний:

 • замінити його аналогічним або іншим виданням, визнаним Бібліотекою рівноцінним;
 • в разі неспроможності здійснити таку заміну, користувач відшкодовує вартість видання з врахуванням його ринкової ціни, яку визначила комісія Бібліотеки з оцінки видань;
 • при незначному пошкодженні компенсується вартість копії та оправи.

4.3. Розрахунки проводяться через касу.

4.4. За втрату або псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких він перебуває.

5. Користувачам забороняється

5.1. Передавати свій читацький квиток іншим особам і користуватися чужим квитком.

5.2. Виносити з Бібліотеки видання без дозволу бібліотекаря, підтвердженого його службовою запискою.

5.3. Робити помітки, підкреслювати текст, загинати та виривати сторінки документів, отриманих для опрацювання.

5.4. Виймати картки з каталогів та картотек.

5.5. Несанкціоновано використовувати створені Бібліотекою бази даних та інші об'єкти інтелектуальної власності колективу Бібліотеки.

5.6. Заходити у відділи Бібліотеки у верхньому одязі, з сумками, портфелями, пакетами.

5.7. Без дозволу адміністрації фотографувати та проводити відео зйомку в приміщенні Бібліотеки.

5.8. Здійснювати ксерокопіювання документів без дозволу бібліотечного працівника.

5.9. Відвідувати Бібліотеку з великогабаритними речами (сумками, пакетами тощо), у стані з ознаками наркотичного та/або алкогольного сп’яніння, у неохайному вигляді, інфекційним хворим.

5.10. Категорично забороняється палити в приміщенні Бібліотеки.

6. Обов'язки Бібліотеки

Бібліотека зобов'язується:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. й додаткові платні;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню інформаційної культури;
 • сприяти створенню при Бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів;
 • враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні соціокультурних заходів;
 • використовувати персональні дані користувачів (паспортні дані, дані про освіту, інші персональні дані) виключно з метою та в межах виконання вимог діючого законодавства України;
 • не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
 • звітувати перед користувачами Бібліотеки та громадськістю про свою діяльність.

Додатки:

Правила користування читальним залом відділу рідкісних і цінних видань.

Правила користування міжбібліотечним абонементом.

Правила користування відділом абонемента.

Правила користування електронною доставкою документів.

Правила користування сектором «Вікно в Америку».

Правила користування віртуальною довідкою.

Правила користування сектором «Регіональний тренінговий центр».

Правила користування мережею "Інтернет"

Поділитися:

Правила користування


Додаток

до наказу

Правила користування

Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою

імені Валентина Отамановського

 

1. Загальні положення

1.1 Дані «Правила користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Валентина Отамановського» розроблені відповідно до «Типових правил користування бібліотеками в Україні», Законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють взаємовідносини Бібліотеки і користувача.

1.2. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського (далі – Бібліотека) – інформаційний, культурно-освітній заклад, депозитарій краєзнавчої літератури, обласний центр міжбібліотечного абонемента, координаційний та науково-методичний центр бібліотек Вінниччини.

1.3. Бібліотека забезпечує загальнодоступність бібліотечного фонду і повноту інформації про його склад. Обмеження в користуванні фондом встановлюється лише з метою збереження особливо цінних і рідкісних видань.

1.4. Основні види інформаційних бібліотечних послуг в Бібліотеці безкоштовні. Бібліотека надає додаткові платні послуги відповідно до Переліку платних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України.

1.5. Основним документом для обслуговування в Бібліотеці і отримання бібліотечно-інформаційних послуг є читацький квиток.

1.6. Правила користування Бібліотекою доповнюються необхідними додатками, що конкретизують специфіку обслуговування в окремих структурних підрозділах.

2. Права користувачів

2.1. Кожний повнолітній громадянин України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право стати користувачами Бібліотеки. Обслуговування користувачів здійснюється системою читальних залів галузевих підрозділів, відділом абонемента.

2.2. Підприємства, організації, установи мають право на інформаційно-бібліотечне обслуговування на основі відповідних угод.

2.3. В окремих випадках неповнолітнім особам надається право користування читальними залами Бібліотеки за дорученням-гарантією їхніх батьків або інших законних представників.

2.4. Отримання читацького квитка дає право користуватися послугами Бібліотеки протягом терміну, на який видається квиток.

2.5. Користувач за «Разовим» контрольним талоном, без оформлення читацького квитка, має право отримати бібліотечно-інформаційне обслуговування у всіх структурних підрозділах бібліотеки, окрім відділу рідкісних і цінних видань.

2.6. Ветерани та учасники Другої світової війни, інваліди І-ІІІ груп, учасники бойових дій (у тому числі учасники ООС (АТО)), ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, ветерани праці, при пред’явленні відповідного посвідчення мають право на щорічне безкоштовне оформлення комплекту документів для користувача.

2.7. Неповнолітні особи – сироти та напівсироти мають право на безкоштовне оформлення комплекту документів для користувача при першому зверненні до Бібліотеки.

2.8. Користувачі Бібліотеки мають право:

 • вільного вибору відділу Бібліотеки у відповідності до своїх інформаційних потреб;
 • без оформлення читацького квитка отримати повну інформацію про наявність конкретного видання у фонді Бібліотеки в електронному каталозі на вебсайті Бібліотеки, а також у відділі наукової інформації та бібліографії;
 • отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • отримати для опрацювання в читальних залах одноразово не більше 5 документів;
 • використовувати для науково-дослідницької роботи фонд цінних і рідкісних видань, згідно з «Правилами користування читальним залом відділу рідкісних і цінних видань» (додаток 1);
 • бронювати видання для подальшого їх вивчення на термін до 7 днів, за винятком видань підвищеного попиту;
 • в разі відсутності необхідних документів у фонді Бібліотеки замовляти і отримувати їх або копії через міжбібліотечний абонемент (МБА) (згідно з «Правилами користування міжбібліотечним абонементом» (додаток 2);
 • доступу до мережі Інтернет (згідно з: «Правилами користування сектором «Вікно в Америку»» (додаток 5); «Правилами користування сектором «Регіональний тренінговий центр» (додаток 7); «Правилами користування мережею Інтернет» (додаток 8);
 • отримати інформацію за допомогою електронної бібліографічної довідки (згідно з «Правилами користування віртуальною довідкою» (додаток 6);
 • брати участь в інформаційних та соціокультурних заходах, які проводяться в Бібліотеці;
 • отримати додаткові бібліотечно-інформаційні платні послуги.

2.9. Користувачі можуть отримати для опрацювання поза Бібліотекою документи, крім довідкових, енциклопедичних, рідкісних і цінних видань, через відділ абонемента з інших відділів бібліотеки (додатки 2, 3).

2.10. Абоненти – учасники корпоративного обслуговування (бібліотеки області різного відомчого підпорядкування, інші інформаційні організації та заклади) можуть отримувати електронні копії документів через відділ зберігання бібліотечних фондів (додаток 4).

2.11. Представники управління культури та креативних індустрій Департаменту гуманітарної політики Вінницької облдержадміністрації, Департаменту культури Вінницької міської ради, працівники культури і мистецтв області, що записуються до бібліотеки з метою задоволення професійних потреб та виконання своїх службових обов’язків, мають право на безкоштовне оформлення читацьких документів.

2.12. Працівники бібліотеки мають право на безкоштовне оформлення читацьких документів для членів своєї родини.

3. Обов'язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки необхідно:

 • ознайомитися з «Правилами користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Валентина Отамановського»:
 • пред'явити паспорт або документ, що його замінює;
 • подати фотокартку розміром 3 х 4 см (для паперового читацького квитка);
 • надати необхідні відомості для оформлення читацького квитка та реєстрації в електронній базі даних «Користувач»;
 • підписати зобов’язання про виконання «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Валентина Отамановського» (в читацькому квитку) і надання згоди на обробку та використання своїх персональних даних з метою та в межах діючого законодавства України та посвідчити, що повідомлення про включення даних про нього до електронної бази даних «Користувач» отримав і з правилами відповідно до змісту статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» ознайомлений;
 • сплатити в касу вартість оформлення комплекту документів користувача.

3.2. При зміні місця проживання, прізвища або втраті читацького квитка користувач зобов'язаний повідомити про це в сектор обліку користувачів. У цьому випадку новий квиток або дублікат його видається згідно із заявою користувача за додаткову плату, яка відповідає накладним витратам Бібліотеки.

3.3. При кожному відвідуванні Бібліотеки користувач отримує у секторі обліку контрольний талон, на якому у відділах та секторах Бібліотеки, де він працював, проставляються службові відмітки. При виході з Бібліотеки контрольний талон залишається в основному приміщенні – у чергового бібліотекаря, у філії бібліотеки – у відділі, який відвідав користувач останнім.

3.4. При одержанні видань для опрацювання в читальних залах галузевих підрозділів необхідно уважно перевіряти їх кількість і фізичну цілісність та попередити бібліотекаря про виявлені дефекти. У разі невиконання цієї вимоги користувач при їх поверненні несе відповідальність за зіпсовані видання.

3.5. Бережливо і відповідально ставитися до фондів і майна Бібліотеки. Пред'являти читацький квиток та контрольний талон за вимогою бібліотекаря. Видання, одержані для опрацювання вдома, повертати у встановлений термін.

3.6. Дотримуватися правил поведінки в громадських місцях і «Правил користування Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою імені Валентина Отамановського».

4. Відповідальність користувачів

4.1. За порушення правил користування (фізичні та юридичні особи) можуть бути позбавлені права користування Бібліотекою на термін, визначений адміністрацією. Матеріали про злісне порушення правил користування Бібліотекою передаються до суду та на розгляд за місцем роботи, навчання.

4.2. Користувач, який втратив або пошкодив видання, зобов'язаний:

 • замінити його аналогічним або іншим виданням, визнаним Бібліотекою рівноцінним;
 • в разі неспроможності здійснити таку заміну, користувач відшкодовує вартість видання з врахуванням його ринкової ціни, яку визначила комісія Бібліотеки з оцінки видань;
 • при незначному пошкодженні компенсується вартість копії та оправи.

4.3. Розрахунки проводяться через касу.

4.4. За втрату або псування документа з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких він перебуває.

5. Користувачам забороняється

5.1. Передавати свій читацький квиток іншим особам і користуватися чужим квитком.

5.2. Виносити з Бібліотеки видання без дозволу бібліотекаря, підтвердженого його службовою запискою.

5.3. Робити помітки, підкреслювати текст, загинати та виривати сторінки документів, отриманих для опрацювання.

5.4. Виймати картки з каталогів та картотек.

5.5. Несанкціоновано використовувати створені Бібліотекою бази даних та інші об'єкти інтелектуальної власності колективу Бібліотеки.

5.6. Заходити у відділи Бібліотеки у верхньому одязі, з сумками, портфелями, пакетами.

5.7. Без дозволу адміністрації фотографувати та проводити відео зйомку в приміщенні Бібліотеки.

5.8. Здійснювати ксерокопіювання документів без дозволу бібліотечного працівника.

5.9. Відвідувати Бібліотеку з великогабаритними речами (сумками, пакетами тощо), у стані з ознаками наркотичного та/або алкогольного сп’яніння, у неохайному вигляді, інфекційним хворим.

5.10. Категорично забороняється палити в приміщенні Бібліотеки.

6. Обов'язки Бібліотеки

Бібліотека зобов'язується:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т.ч. й додаткові платні;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню інформаційної культури;
 • сприяти створенню при Бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів;
 • враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні соціокультурних заходів;
 • використовувати персональні дані користувачів (паспортні дані, дані про освіту, інші персональні дані) виключно з метою та в межах виконання вимог діючого законодавства України;
 • не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
 • звітувати перед користувачами Бібліотеки та громадськістю про свою діяльність.

Додатки:

Правила користування читальним залом відділу рідкісних і цінних видань.

Правила користування міжбібліотечним абонементом.

Правила користування відділом абонемента.

Правила користування електронною доставкою документів.

Правила користування сектором «Вікно в Америку».

Правила користування віртуальною довідкою.

Правила користування сектором «Регіональний тренінговий центр».

Правила користування мережею "Інтернет"