Відділ рідкісних і цінних видань

Завідувач відділу: Рожко Юлія Михайлівна

Розміщення: вул. Соборна, 73, IV поверх 

Телефон: +38 (0432) 67-34-55

E-mail: ric@library.vn.ua 

 

Серед пам’яток історії та культури, які мають величезну наукову, історичну, духовну та матеріальну цінність, особливе місце належить книжковим пам’яткам. Рукописні книги, стародруки, рідкісні та цінні видання ХІХ–ХХ ст. – це невід’ємна частина  не лише національного, але й світового культурного надбання, його колективна пам’ять. Зберегти їх, створити ключі до розкриття вміщеної в них інформації, зробити доступним нинішнім та прийдешнім поколінням документальний спадок минулого – почесне завдання і священний обов'язок усіх установ, які мають фонди книжкових скарбів.

Такими завданнями керується і відділ рідкісних і цінних видань (РіЦ), створений 2003 року як структурний підрозділ Вінницької ОУНБ.

Фонд відділу сьогодні – це зібрання друкованих, рукописних та інших видів документів українською, російською та багатьма іноземними мовами, що охоплює всі галузі знань. Серед пам’яток друку:

 • інкунабула, палеотипи, ельзевіри;
 • книги кирилівського шрифту XVI–XVIIІ ст.;
 • книги «гражданського» шрифту XVIIІ – першої чверті XIX ст.;
 • прижиттєві й рідкісні видання творів класиків української, російської та світової науки, літератури та мистецтва, політичних і громадських діячів;
 • українські та російські видання до 1917 р., періоду громадянської війни;
 • рідкісні краєзнавчі, в т. ч. періодичні видання;
 • альманахи та збірники XVIII–XX ст.;
 • книги з автографами відомих людей;
 • факсимільні та репринтні видання;
 • малотиражні видання;
 • взірці поліграфічного мистецтва XVI–XXI ст.;
 • мініатюрні книги тощо.

У відділі рідкісних і цінних видань створюються книжкові колекції.

Науково-дослідницька та пошукова робота відділу РіЦ спрямована на наукове вивчення фонду, популяризацію його шляхом публікацій у фахових виданнях, виступів на конференціях, висвітлення в засобах масової інформації, підготовки друкованих видань, видавничої роботи тощо. 2008 року відділ започаткував книгознавчий альманах «Подільський книжник», який на своїх сторінках висвітлює книжкове життя краю, вміщує результати наукових досліджень фонду рідкісних і цінних видань, бібліотечної діяльності тощо. У 2018 році підготовлено до друку 10 ювілейний випуск цього унікального видання.

Фахівці відділу проводять екскурсії, інформаційні години, Дні фахівця, організовують книжкові виставки, перегляди літератури, виставки однієї книги.

Завітайте до відділу рідкісних і цінних видань і доторкніться до історії та її духовних скарбів!

РіЦ


Завідувач відділу: Рожко Юлія Михайлівна

Розміщення: вул. Соборна, 73, IV поверх 

Телефон: +38 (0432) 67-34-55

E-mail: ric@library.vn.ua 

 

Серед пам’яток історії та культури, які мають величезну наукову, історичну, духовну та матеріальну цінність, особливе місце належить книжковим пам’яткам. Рукописні книги, стародруки, рідкісні та цінні видання ХІХ–ХХ ст. – це невід’ємна частина  не лише національного, але й світового культурного надбання, його колективна пам’ять. Зберегти їх, створити ключі до розкриття вміщеної в них інформації, зробити доступним нинішнім та прийдешнім поколінням документальний спадок минулого – почесне завдання і священний обов'язок усіх установ, які мають фонди книжкових скарбів.

Такими завданнями керується і відділ рідкісних і цінних видань (РіЦ), створений 2003 року як структурний підрозділ Вінницької ОУНБ.

Фонд відділу сьогодні – це зібрання друкованих, рукописних та інших видів документів українською, російською та багатьма іноземними мовами, що охоплює всі галузі знань. Серед пам’яток друку:

 • інкунабула, палеотипи, ельзевіри;
 • книги кирилівського шрифту XVI–XVIIІ ст.;
 • книги «гражданського» шрифту XVIIІ – першої чверті XIX ст.;
 • прижиттєві й рідкісні видання творів класиків української, російської та світової науки, літератури та мистецтва, політичних і громадських діячів;
 • українські та російські видання до 1917 р., періоду громадянської війни;
 • рідкісні краєзнавчі, в т. ч. періодичні видання;
 • альманахи та збірники XVIII–XX ст.;
 • книги з автографами відомих людей;
 • факсимільні та репринтні видання;
 • малотиражні видання;
 • взірці поліграфічного мистецтва XVI–XXI ст.;
 • мініатюрні книги тощо.

У відділі рідкісних і цінних видань створюються книжкові колекції.

Науково-дослідницька та пошукова робота відділу РіЦ спрямована на наукове вивчення фонду, популяризацію його шляхом публікацій у фахових виданнях, виступів на конференціях, висвітлення в засобах масової інформації, підготовки друкованих видань, видавничої роботи тощо. 2008 року відділ започаткував книгознавчий альманах «Подільський книжник», який на своїх сторінках висвітлює книжкове життя краю, вміщує результати наукових досліджень фонду рідкісних і цінних видань, бібліотечної діяльності тощо. У 2018 році підготовлено до друку 10 ювілейний випуск цього унікального видання.

Фахівці відділу проводять екскурсії, інформаційні години, Дні фахівця, організовують книжкові виставки, перегляди літератури, виставки однієї книги.

Завітайте до відділу рідкісних і цінних видань і доторкніться до історії та її духовних скарбів!