о програмi - історична область на південному- заході України, територія сучасних Вінницької, Хмельницької і частково Тернопільської, Кіровоградської, Одеської та Черкаської областей. В давнину її називали Побужжям та Подністров`ям- за основними водними артеріями краю. З початку XII ст. під назвою Пониззя область входить до складу Галицько-Волинського князівства. В середині XIV cт. починається литовський період історії краю, то  ді ж з`явилась назва- Подільська земля. В результаті польсько-литовськоївійни територія Західного Поділля з центром у Кам`янці увійшла до складу Польського королівства (1434 р.); східна частина Поділля (Брацлавщина) залишилась у Литовському князівстві. Люблінська унія 1569 року проголосила утворення нової держави- Речі Посполитої, яка об`єднала Литву і Польщу. Поділля і Брацлавщина увійшли до неї на правах воєводств. Бурхливі події Визвольної війни середини XVII ст. значною мірою змінили історичні долі подільських земель, призвели до утворення нових адміністративно- територіальних одиниць в складі української козацької держави. Однак на початку XVIII cт. Поділля і Брацлавщина були повернуті до Речі Посполитої і знаходились там до кінця століття ( до другого поділу Польщі 1793 року). Ми розповімо вам про дворянські роди, пов`язані з Поділлям і Брацлавщиною протягом майже п`яти століть, побуваємо в середньовічних замках та фортецях, що обороняли степові кордони України від кримських ординців; запросимо до повних таємниць і загадок древніх підземель.  

початок сторінки