З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Архітектура України на багатьох етапах свого поступу позначена яскравою своєрідністю. Вона збагатила мистецьку скарбницю світових надбань і становить невід’ємну частину фонду творчих здобутків свого народу.

1 розділ: Архітектура в контексті культури

Архітектурна спадщина України : монографія / ред. В. Тимофієнко.–К. : Українознавство, 1994 – 1996.

Вип.1 : Маловивчені проблеми історії архітектури та містобудування К. Українознавство, – 1994. – 262 с.

Архітектурна спадщина України : монографія / ред. В. Тимофієнко. –К. : Українознавство, 1994 - 1996

Вип. 3 : Питання історіографії та джерелознавства української архітектури : Ч. 1. – К. : Українознавство, 1996. – 270 с. : мал.

Історія української архітектури: монографія / укр. Академія Архітектури ; ред. В.І. Тимофієнко. – К. : Техніка, 2003. – 472 с.

Історія Української культури: у 5 т.: енциклопедія / ред. Б.Є. Патон. – К. : Наук. думка, 2001 – Т. 3 : Українська культура другої половини ХVІІ-ХVІІІ століть / ред. Смолій В.А. – 2003. – 845 c.

Крвавич Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. У 3 ч. Ч. 3 . – Л. : Світ, 2005. – 268 с. : 80 вкл. іл.

Українське мистецтво у полікультурному просторі: навч. посіб. / ред. О.П. Рудницька . – К. : ЕксОб, 2000. – 208 с.

ІІ розділ: Стилі в архітектурі України

«Відродження українського стилю, як могутній національний напрямок,

в архітектурі повстав у перших роках нашого віку і помітний в українській архітектурі аж до наших днів» 

В. Січинський

Асеев Ю.С. Стили в архитектуре Украины.– К.: Будівельник,1989. – 104 с.: ил.

Макаров А.К. Світло українського бароко. – К.: Мистецтво, 1994. – 288 с.

Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві: монографія. – К.: Дніпро, 2001. – 445 с.

Прибега Л.В. Народное зодчество Украины.– К.: Будівельник,1987.–104 с.

Українське бароко та європейський контекст: монографія. – К. : Наук. думка, 1991. – 256 с. : іл.

Ясиневич В.Е. Архитектура Украины на рубеже ХІХ-ХХ веков . – К. : Будівельник, 1988. – 184 с.

ІІІ розділ: Національні пам’ятки

Починаючи з епохи Відродження, українська архітектура зуміла створити світові шедеври дерев’яного зодчества, виробити й удосконалити свою архітектурну мову та за допомогою неї створити самобутні храми, захисні фортеці й мальовничі палаци в дусі бароко, класицизму, ампіру, модерну.

Абрамович С. Д. Церковне мистецтво. – К. : Кондор, 2005. – 206 с.

Архітектурна спадщина Чернівців Австрійської доби : матеріали Міжнар. наук. конф. (Чернівці, 1-4 жовт. 2001р.) / упоряд. П. Рихло. –Чернівці : Золоті литаври, 2003. – 172 с.

Висоцький С.О. Золоті ворота в Києві: науково-популярна література / Пер. з рос. – К. : Техніка, 2000. – 160 с. : іл. - (Національні святині України).

Геврик Т. Втрачені архітектурні пам'ятки Києва: каталог - Нью-Йорк ; К. : [б.в.], 1991. - 64 с. : іл. - (Українське відродження: історія й сучасність).

Грані світу. Україна - Японія: дерев'яна архітектура / комент. і фото Г. Шевцова, авт. передм., ред. Т. Сакураї. – К. : Грані, 2006. – 152 с.

Замки та фортеці = Castles and fortresses : альбом / уклад., вступ. ст., комент. Л. Прибєга. – К. : Мистецтво, 2007. – 352 с. : фото. кол. - (Архітектурні перлини України).

Золота підкова України : фотоальбом . – Л. : Світло і тінь, 2001 –143 с.

История памятников архитектуры: от пирамид до небоскребов: збірка наукових праць . – М. : АСТ-ПРЕСС ; М. : Галарт, 2001. – 287 с. : ил. - (Пушкинская б-ка).

Кудрявцев Л. О. Град над Борисфеном : ілюстр. історія вулиць і майданів Києва / ред. і упоряд. Т. М. Мусієнко. – К. : Вища шк., 2007. – 295 с. : кол. іл., фото. кол.

Лесик О. В. Замки та монастирі України. – Л. : Світ, 1993. – 176 с. : іл.

Лукомський Г. К. З української художньої спадщини. – К.: Українські пропілеї, 2004. – 712 с. : іл.

Мунін Г. Б. Визначні пам'ятки Західної України / пер. на англ. Д. В. Кушніра. – К. : Книга, 2008. – 176 с. : іл.

Святий Київ : фотоальбом / уклад. Н.Д.Прибєга. – К. : Мистецтво, 2001. – 240 с.

Скарби Києво-Печерської лаври: альбом / авт.упоряд. А.Гришин. – К.: Мистецтво, 2008. – 270 с.: іл..

Скарби нашої пам'яті: фотоальбом. – К. : Мистецтво, 1993. – 192 с. :

Січинський В. Історія українського мистецтва. – Нью-Йорк : Наукове тов-во ім. Т. Шевченка,1956. – Т.1: Архітектура. – 179 с.

Храми України : альбом = Сhurches of Ukraine : Album / авт. пеpедм. П. Загребельний; укл. Л. Прибєга. – К. : Мистецтво, 2000. – 295 с.

Цапенко, М. Визначні будівлі Північної Гетьманщини. // Пам'ятки України: історія та культура. - 2005. - № 1. - С. 95-103

 ФОТОГАЛЕРЕЯ

ІVрозділ: Архітектурна спадщина Поділля

Архітектор століття : до 140- річчя з дня народження В.В. Городецького (1863-1930) / уклад. Л. Денисова, Т. Марчук, М.Г. Спиця . - Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, 2003. – 17 с. (Наші видатні земляки).

Григорій Артинов – вінницький зодчий, громадянин, особистість // Пульсуючі джерела , 2009. – 28 черв.

Немирівські пленери : альбом: до 75-річчя Вінницької області. - Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 120 с.

Перлини української архітектури : науково-популярна література / Укл. О.Г. Ніколаєць. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, 2002. – 7 с.

Пламеницька О. А. Християнські святині Кам'янця на Поділлі. – К. : Техніка, 2001. – 304 с. : іл.

Рибаков М. О.. Вулиця архітектора Городецького : іст.-краєзн. нариси . - К. : Фенікс, 2007. - 224 с.

 

Сім чудес Вінниччини-2009. Перлини Вінниччини- 2010 [Ізоматеріал] / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін. - Вінниця : 2009. – 14 с. : фото.

Сім чудес Вінниччини : альбом / Він. обл. краєзнав. музей ; відп. за вип. : К. Висоцька ; текст англ. мовою. – Вінниця : Вид. Добринська М.Г., 2008. - 80 с.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Ландшафтний дизайн

Грачева А.В. Озеленение и благоустройство территорий. Основы зеленого строительства : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. –М. : Форум, 2009. – 352 с. : ил.

Дормидонтова В. В.. История садово-парковых стилей: учеб. пособие для вузов. – М. : Архитектура-С, 2004. – 207 с.

Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна – Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 217 с. : цв. ил.

Сады , парки и заповедники Украинской ССР /Сост. И.Д. Родичкин - К.: Будивэльнык , 1985. – 167 с.

Поділитися:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)


Архітектура України на багатьох етапах свого поступу позначена яскравою своєрідністю. Вона збагатила мистецьку скарбницю світових надбань і становить невід’ємну частину фонду творчих здобутків свого народу.

1 розділ: Архітектура в контексті культури

Архітектурна спадщина України : монографія / ред. В. Тимофієнко.–К. : Українознавство, 1994 – 1996.

Вип.1 : Маловивчені проблеми історії архітектури та містобудування К. Українознавство, – 1994. – 262 с.

Архітектурна спадщина України : монографія / ред. В. Тимофієнко. –К. : Українознавство, 1994 - 1996

Вип. 3 : Питання історіографії та джерелознавства української архітектури : Ч. 1. – К. : Українознавство, 1996. – 270 с. : мал.

Історія української архітектури: монографія / укр. Академія Архітектури ; ред. В.І. Тимофієнко. – К. : Техніка, 2003. – 472 с.

Історія Української культури: у 5 т.: енциклопедія / ред. Б.Є. Патон. – К. : Наук. думка, 2001 – Т. 3 : Українська культура другої половини ХVІІ-ХVІІІ століть / ред. Смолій В.А. – 2003. – 845 c.

Крвавич Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. У 3 ч. Ч. 3 . – Л. : Світ, 2005. – 268 с. : 80 вкл. іл.

Українське мистецтво у полікультурному просторі: навч. посіб. / ред. О.П. Рудницька . – К. : ЕксОб, 2000. – 208 с.

ІІ розділ: Стилі в архітектурі України

«Відродження українського стилю, як могутній національний напрямок,

в архітектурі повстав у перших роках нашого віку і помітний в українській архітектурі аж до наших днів» 

В. Січинський

Асеев Ю.С. Стили в архитектуре Украины.– К.: Будівельник,1989. – 104 с.: ил.

Макаров А.К. Світло українського бароко. – К.: Мистецтво, 1994. – 288 с.

Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві: монографія. – К.: Дніпро, 2001. – 445 с.

Прибега Л.В. Народное зодчество Украины.– К.: Будівельник,1987.–104 с.

Українське бароко та європейський контекст: монографія. – К. : Наук. думка, 1991. – 256 с. : іл.

Ясиневич В.Е. Архитектура Украины на рубеже ХІХ-ХХ веков . – К. : Будівельник, 1988. – 184 с.

ІІІ розділ: Національні пам’ятки

Починаючи з епохи Відродження, українська архітектура зуміла створити світові шедеври дерев’яного зодчества, виробити й удосконалити свою архітектурну мову та за допомогою неї створити самобутні храми, захисні фортеці й мальовничі палаци в дусі бароко, класицизму, ампіру, модерну.

Абрамович С. Д. Церковне мистецтво. – К. : Кондор, 2005. – 206 с.

Архітектурна спадщина Чернівців Австрійської доби : матеріали Міжнар. наук. конф. (Чернівці, 1-4 жовт. 2001р.) / упоряд. П. Рихло. –Чернівці : Золоті литаври, 2003. – 172 с.

Висоцький С.О. Золоті ворота в Києві: науково-популярна література / Пер. з рос. – К. : Техніка, 2000. – 160 с. : іл. - (Національні святині України).

Геврик Т. Втрачені архітектурні пам'ятки Києва: каталог - Нью-Йорк ; К. : [б.в.], 1991. - 64 с. : іл. - (Українське відродження: історія й сучасність).

Грані світу. Україна - Японія: дерев'яна архітектура / комент. і фото Г. Шевцова, авт. передм., ред. Т. Сакураї. – К. : Грані, 2006. – 152 с.

Замки та фортеці = Castles and fortresses : альбом / уклад., вступ. ст., комент. Л. Прибєга. – К. : Мистецтво, 2007. – 352 с. : фото. кол. - (Архітектурні перлини України).

Золота підкова України : фотоальбом . – Л. : Світло і тінь, 2001 –143 с.

История памятников архитектуры: от пирамид до небоскребов: збірка наукових праць . – М. : АСТ-ПРЕСС ; М. : Галарт, 2001. – 287 с. : ил. - (Пушкинская б-ка).

Кудрявцев Л. О. Град над Борисфеном : ілюстр. історія вулиць і майданів Києва / ред. і упоряд. Т. М. Мусієнко. – К. : Вища шк., 2007. – 295 с. : кол. іл., фото. кол.

Лесик О. В. Замки та монастирі України. – Л. : Світ, 1993. – 176 с. : іл.

Лукомський Г. К. З української художньої спадщини. – К.: Українські пропілеї, 2004. – 712 с. : іл.

Мунін Г. Б. Визначні пам'ятки Західної України / пер. на англ. Д. В. Кушніра. – К. : Книга, 2008. – 176 с. : іл.

Святий Київ : фотоальбом / уклад. Н.Д.Прибєга. – К. : Мистецтво, 2001. – 240 с.

Скарби Києво-Печерської лаври: альбом / авт.упоряд. А.Гришин. – К.: Мистецтво, 2008. – 270 с.: іл..

Скарби нашої пам'яті: фотоальбом. – К. : Мистецтво, 1993. – 192 с. :

Січинський В. Історія українського мистецтва. – Нью-Йорк : Наукове тов-во ім. Т. Шевченка,1956. – Т.1: Архітектура. – 179 с.

Храми України : альбом = Сhurches of Ukraine : Album / авт. пеpедм. П. Загребельний; укл. Л. Прибєга. – К. : Мистецтво, 2000. – 295 с.

Цапенко, М. Визначні будівлі Північної Гетьманщини. // Пам'ятки України: історія та культура. - 2005. - № 1. - С. 95-103

 ФОТОГАЛЕРЕЯ

ІVрозділ: Архітектурна спадщина Поділля

Архітектор століття : до 140- річчя з дня народження В.В. Городецького (1863-1930) / уклад. Л. Денисова, Т. Марчук, М.Г. Спиця . - Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, 2003. – 17 с. (Наші видатні земляки).

Григорій Артинов – вінницький зодчий, громадянин, особистість // Пульсуючі джерела , 2009. – 28 черв.

Немирівські пленери : альбом: до 75-річчя Вінницької області. - Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 120 с.

Перлини української архітектури : науково-популярна література / Укл. О.Г. Ніколаєць. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, 2002. – 7 с.

Пламеницька О. А. Християнські святині Кам'янця на Поділлі. – К. : Техніка, 2001. – 304 с. : іл.

Рибаков М. О.. Вулиця архітектора Городецького : іст.-краєзн. нариси . - К. : Фенікс, 2007. - 224 с.

 

Сім чудес Вінниччини-2009. Перлини Вінниччини- 2010 [Ізоматеріал] / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін. - Вінниця : 2009. – 14 с. : фото.

Сім чудес Вінниччини : альбом / Він. обл. краєзнав. музей ; відп. за вип. : К. Висоцька ; текст англ. мовою. – Вінниця : Вид. Добринська М.Г., 2008. - 80 с.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Ландшафтний дизайн

Грачева А.В. Озеленение и благоустройство территорий. Основы зеленого строительства : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования. –М. : Форум, 2009. – 352 с. : ил.

Дормидонтова В. В.. История садово-парковых стилей: учеб. пособие для вузов. – М. : Архитектура-С, 2004. – 207 с.

Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна – Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 217 с. : цв. ил.

Сады , парки и заповедники Украинской ССР /Сост. И.Д. Родичкин - К.: Будивэльнык , 1985. – 167 с.