Простою мовою про фінанси

Кожен з нас хоче досягти успіху у житті та бути заможною людиною. Чому ж не у всіх це виходить? Для досягнення успіху часто не вистачає фінансової грамотності. Зростання матеріальних статків значною мірою залежить від того, наскільки розумно людина використовує ресурси та розпоряджається грошима.

Крім того, завдяки належному рівню фінансової грамотності люди будуть приймати більш свідомі рішення про те, яким чином розпорядитися своїми родинними фінансами, як скористатися тими чи іншими можливостями, які надає фінансовий сектор. Все це, з одного боку, дасть можливість розвиватися банківській системі, небанківським установам, реальному сектору економіки, а з другого боку – це створюватиме можливості для зростання добробуту родин. Фінансова грамотність – прямий шлях до успіху і самодостатності! 

Для Вас у відділі новітніх технологій, економічних та юридичних наук підготовлена віртуальна виставка  «Простою мовою про фінанси», яка допоможе розібратися у питанні фінансової грамотності.

 

 

 

 1. 336 В 25 Вдовенко, Л. О. Фінанси : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра ; Вінниц. держ. аграр. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2020. –152 с.
 2. 5 К 55 Коблінер, Б. Зробіть із дитини фінансового генія (навіть якщо ви не один із них) : посібник для батьків дітей від 3 до 23 / Б. Коблінер ; пер. з англ. А. Куйбіди. –Харків : Віват, 2019. – 320 с.
 3. 336 К 56 Коваленко, Ю. М. Економіка фінансового сектору : навч. посіб. / Ю. М. Коваленко ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України. –.: ЦУЛ, 2021. – 320 с.
 4. 15 К 91 Кундицький О. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / О. О. Кундицький.– Львів : «Новий Світ-2000», 2018. – 288 с.
 5. 14 Л 93 Любенко, Н. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Любенко ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 264 с.
 6. 336 М 87 Мошенський, С.З. Більше ніж гроші. Фінансова історія людства / С. Мошенський. – Київ : Саміт-Книга, 2021. – 486 с.
 7. 657 О-16 Облік та аналітична оцінка основних засобів в умовах розвитку інформаційної економіки : колектив. монографія / Л. В. Гуцаленко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 252 с.
 8. 7 Т 35 Тернер, Е. Між боргом та дияволом: гроші, кредит і реформування глобальних фінансів / Е. Тернер ; пер. з англ. Т. Унковської. – Львів : Апріорі, 2020. – 416 с.     
 9. 5 Ч-46 Череп, О. Г. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" і 051 "Економіка" / О. Г. Череп ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ : Кондор, 2019. – 548 с.
Поділитися:

Простою мовою про фінанси


Кожен з нас хоче досягти успіху у житті та бути заможною людиною. Чому ж не у всіх це виходить? Для досягнення успіху часто не вистачає фінансової грамотності. Зростання матеріальних статків значною мірою залежить від того, наскільки розумно людина використовує ресурси та розпоряджається грошима.

Крім того, завдяки належному рівню фінансової грамотності люди будуть приймати більш свідомі рішення про те, яким чином розпорядитися своїми родинними фінансами, як скористатися тими чи іншими можливостями, які надає фінансовий сектор. Все це, з одного боку, дасть можливість розвиватися банківській системі, небанківським установам, реальному сектору економіки, а з другого боку – це створюватиме можливості для зростання добробуту родин. Фінансова грамотність – прямий шлях до успіху і самодостатності! 

Для Вас у відділі новітніх технологій, економічних та юридичних наук підготовлена віртуальна виставка  «Простою мовою про фінанси», яка допоможе розібратися у питанні фінансової грамотності.

 

 

 

 1. 336 В 25 Вдовенко, Л. О. Фінанси : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра ; Вінниц. держ. аграр. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2020. –152 с.
 2. 5 К 55 Коблінер, Б. Зробіть із дитини фінансового генія (навіть якщо ви не один із них) : посібник для батьків дітей від 3 до 23 / Б. Коблінер ; пер. з англ. А. Куйбіди. –Харків : Віват, 2019. – 320 с.
 3. 336 К 56 Коваленко, Ю. М. Економіка фінансового сектору : навч. посіб. / Ю. М. Коваленко ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України. –.: ЦУЛ, 2021. – 320 с.
 4. 15 К 91 Кундицький О. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / О. О. Кундицький.– Львів : «Новий Світ-2000», 2018. – 288 с.
 5. 14 Л 93 Любенко, Н. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Любенко ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 264 с.
 6. 336 М 87 Мошенський, С.З. Більше ніж гроші. Фінансова історія людства / С. Мошенський. – Київ : Саміт-Книга, 2021. – 486 с.
 7. 657 О-16 Облік та аналітична оцінка основних засобів в умовах розвитку інформаційної економіки : колектив. монографія / Л. В. Гуцаленко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 252 с.
 8. 7 Т 35 Тернер, Е. Між боргом та дияволом: гроші, кредит і реформування глобальних фінансів / Е. Тернер ; пер. з англ. Т. Унковської. – Львів : Апріорі, 2020. – 416 с.     
 9. 5 Ч-46 Череп, О. Г. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. для здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" і 051 "Економіка" / О. Г. Череп ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ : Кондор, 2019. – 548 с.