Українська національно-демократична революція 1917–1921 рр. крізь призму років

У новітній історії України період з березня 1917 р. по березень 1921 р. посідає особливе місце. Це драматичний, вкрай суперечливий і водночас насичений важливими політичними й соціально-економічними подіями період Української національно-демократичної революції, громадянської війни.

Гостра політична боротьба, змагання за незалежність України в 1917–1921 рр., за її державність піднесли національну свідомість українського народу, який зробив вагомий внесок не лише в історію України, а й в історію Європи, світову історію. На міжнародній політичній арені було поставлено «українське питання» і продемонстровано перші кроки його вирішення.

До 103-ї річниці початку революції бібліотекар І категорії відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук Л. І. Заря підготувала віртуальну виставку «Українська національно-демократична революція 1917–1921 рр. крізь призму років».

Поділитися: