Світ дизайну

Шановні користувачі! Працівники відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук і відділу аграрних наук і виробництва підготували віртуальний День інформації «Світ дизайну». Віртуальна виставка та бібліографічний список допоможуть дізнатися більше цікавого та корисного про дизайн інтер’єру, ландшафтний та екологічний дизайн.

Слово «design» з'явилося в ХVІ столітті та вживалося по всій Європі. Італійський вислів «disegno intero» означав народжену в художника й викликану богом ідею – концепцію твору мистецтва. Оксфордський словник 1588 року подає таку інтерпретацію цього слова: «задуманий людиною план або схема чогось, що буде реалізовано, перший начерк майбутнього твору мистецтва».

Сучасне уявлення про дизайн у цивілізованому світі розглядається набагато ширше. І дійсно, в будь-якій сфері діяльності людини, чи то мистецтво, чи то будівництво, чи то політика, ми стикаємося з поняттям дизайну.

Тож пропонуємо вам побути в ролі дизайнера, адже через декілька днів літо – пора відпусток і творчих ідей. Сподіваємося, що підібрана література допоможе вам облаштувати свою домівку затишно та зі смаком, а хто має прибудинкову територію, той створить красиву клумбу, квітучий сад, і все це буде милувати ваше око та принесе естетичне задоволення.

 

 Ландшафтний дизайн

 1. Астахова, Е. В. Сад вашей мечты / Е. В. Астахова, Т. Н. Крупа, М. Г. Череватенко. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. – 318 с. : цв. ил.
 2. Бегма, Л. Сколько стоит ландшафтный дизайн? / Любовь Бегма // Ландшафт и архитектура. – 2019. – № 6. – С. 26–29 : кольор. іл.
 3. Белочкина, Ю. В. Искусство ландшафтного дизайна : мастер-класс специалиста / Юлия Вадимовна Белочкина. – Харьков : Фолио, 2006. – 320 с. : фот. цв., ил. – (Город мастеров). – Библиогр.
 4. Бессонова, В. П. Методологія і організація наукових досліджень у садово-парковому господарстві : навч. посіб. / Валентина Петрівна Бессонова ; Дніпров. держ. аграрно-економ. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 264 с. : табл. – Бібліогр.: с. 244–248.
 5. Благоустройство участка от ландшафтного дизайна до садовых построек : большая энцикл. – Минск : Харвест, 2010. – 224 с. : ил.
 6. Венгловский, А. Мода в ландшафтном дизайне: мнение эксперта / Александр Венгловский // Ландшафт и архитектура. – 2015. – № 6. – С. 78–79.
 7. Виговська, Т. Роль ландшафтного дизайну в благоустрої міста / Тетяна Виговська, Вікторія Рябцева // Екол. вісн. – 2019. – № 3. – С. 23–24. – Бібліогр.: 6 назв.
 8. Власова, Л. Планируем прекрасный сад / Леся Власова // Квітуча садиба. – 2019. – № 11. – С. 6–7 : кольор. фот.
 9. Волкова, С. Гармония сада / Светлана Волкова // Нескучный сад. – 2019. – № 10/12. – С. 6–9 : фот.
 10. Глибовець, В. Л. Роль ландшафтного дизайну у розвитку сучасного міста [Електронний ресурс] / В. Л. Глибовець, А. В. Костюк // Економ. та соц. географія. – 2013. – Вип. 2 (67). – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Downloads/esg_2013_2_28.pdf (дата звернення: 25.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 11. Добряк, Л. Милые сердцу уголки нашего сада / Лилия Добряк, Нина Добряк // Сіл. вісн. – 2020. – № 2. – С. 64–65 : цв. ил.
 12. Дубовий, О. В. Екологічний дизайн : навч. посіб. / О. В. Дубовий, Т. П. Блажкевич, В. І. Дубовий ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 362 с. : фот. – Бібліогр.: с. 335–343.
 13. Ермолова, Е. В. Садово-парковое искусство : учеб. пособие / Е. В. Ермолова. – Волгоград : Ин-Фолио, 2010. – 192 с. : ил. – Библиогр.
 14. Єжов, В. М. Рослинництво декоративних культур / В. М. Єжов, І. В. Гриник ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т садівництва. – Київ : УкрСіч, 2017. – 304 с. : кольор. іл. –Бібліогр.: с. 291–299.
 15. Зінько, Н. Трендові рослини для ландшафтного дизайну в Україні, або про сучасні тенденції озеленення приватних садів / Назарій Зінько // Ландшафт и архитектура. – 2019. – № 1. – С. 38–48 : кольор. фот.
 16. Зубарева, А. Полет мотылька : [ландшафт. дизайн саду біля річки Півден. Буг] / Анна Зубарева // Ландшафт и архитектура. – 2018. – № 3. – С. 52–57 : кольор. фот.
 17. Клюева, И. В. Ландшафтный дизайн : домаш. ил. энцикл. / Ирина Валерьевна Клюева. – Харьков : Ранок : Веста, 2010. – 160 с. : цв. ил.
 18. Крижанівська, Н. Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник / Неллі Яківна Крижанівська. – Київ : Ліра-К, 2015. – 218 с. : іл. – Бібліогр.: с. 204–206.
 19. Кузьмин, Ю. Дизайн вокруг нас: как территория заведения может работать на его имидж / Юрий Кузьмин // Акад. гостеприимства. – 2018. – № 3. – С. 94–98.
 20. Кучерявий, В. П. Історія ландшафтної архітектури : підручник / Володимир Панасович Кучерявий. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 702 с. : рис. – Бібліогр.: с. 398–700.
 21. Кучерявий, В. П. Ландшафтна архітектура : підручник / Володимир Панасович Кучерявий. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 521 с. : рис. – Бібліогр.: с. 516–520.
 22. Ландшафтний дизайн з урахуванням пташиних уподобань // Квіти України. – 2018. – № 2. – С. 12–13 : кольор. фот.
 23. Лесик, А. Малые архитектурные формы в дизайне сада / Антонина Лесик // Нескучный сад. – 2019. – № 10/12. – С. 40–43 : фот.
 24. Лесик, А. Обустраиваем дачный участок с Антониной Лесик / Антонина Лесик. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. – 128 с. : портр., цв. ил.
 25. Липчевская, В. Ландшафт для «чайников» / Валентина Липчевская // Ландшафт и архитектура. – 2015. – № 1. – С. 12–15 : кольор. фот.
 26. Меженська, Л. О. Колекція НУБіП України плодових і декоративних рослин / Л. О. Меженська, В. М. Меженський, Б. Є. Якубенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т ліс. і садово-парк. госп-ва. – Київ : Ліра-К, 2018. – 108 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 90–106.
 27. Нефедов, В. Сад – пространство для современной интерпретации ландшафта / Валерий Нефедов // Ландшафт и архитектура. – 2015. – № 4. – С. 26–33 : кольор. фот.
 28. Оксенов, А. Декоративное цветоводство / Алексей Оксенов. – Донецк : БАО, 2013. – 192 с. : ил.
 29. Олейникова, Е. Н. Растения вашего сада / Елена Николаевна Олейникова. – Харьков : Ранок, 2010.– 144 с. : цв. ил. – (Энциклопедия домашнего уюта).
 30. Ондра, Ненси Дж. Цветники и клумбы из многолетников : пер. с англ. / Ненси Дж. Ондра. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 175 с. : цв. ил. – (Простой уход – шикарный результат).
 31. Роговський, С. В. Термінологічний словник-довідник фахівця з садово-паркового будівництва і ландшафтної архітектури / С. В. Роговський ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, Агробіотехнол. ф-т, Каф. садово-парк. госп-ва. – Київ : КНТ, 2017. – 140 с. – Бібліогр.: с. 138–139.
 32. Серикова, Г. А. Современный ландшафтный дизайн сада: виды растений, планы, обустройство, советы / Галина Алексеевна Серикова. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 144 с. : цв. ил. – (Миллион идей для сада).
 33. Тюдор, Э. К. Ландшафтный дизайн и обустройство сада : пер. с англ. / Эрлер Катриона Тюдор. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 144 с.
 34. Хаберер, М. Красивые клумбы : ил. справ. цветов, кустарников и растений : пер. з нем. / Мартин Хаберер. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2018. – 184 с.
 35. Шешко, П. С. Ландшафтный дизайн / Павел Славомирович Шешко. – Минск : Современ. шк., 2009. – 368 с. : цв. ил.
 36. Шляхта, Я. М. Дерева, кущі та ліани, що зростають поміж нами : навч. посіб. / Я. М. Шляхта, С. М. Брилінський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – 232 с. : кольор. іл.
 37. Юхновська, В. Екологічна гармонія особистого світу / Вікторія Юхновська // Ландшафт и архитектура. – 2019. – № 1. – С. 101 : кольор. фот.
Поділитися:

Світ дизайну


Шановні користувачі! Працівники відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук і відділу аграрних наук і виробництва підготували віртуальний День інформації «Світ дизайну». Віртуальна виставка та бібліографічний список допоможуть дізнатися більше цікавого та корисного про дизайн інтер’єру, ландшафтний та екологічний дизайн.

Слово «design» з'явилося в ХVІ столітті та вживалося по всій Європі. Італійський вислів «disegno intero» означав народжену в художника й викликану богом ідею – концепцію твору мистецтва. Оксфордський словник 1588 року подає таку інтерпретацію цього слова: «задуманий людиною план або схема чогось, що буде реалізовано, перший начерк майбутнього твору мистецтва».

Сучасне уявлення про дизайн у цивілізованому світі розглядається набагато ширше. І дійсно, в будь-якій сфері діяльності людини, чи то мистецтво, чи то будівництво, чи то політика, ми стикаємося з поняттям дизайну.

Тож пропонуємо вам побути в ролі дизайнера, адже через декілька днів літо – пора відпусток і творчих ідей. Сподіваємося, що підібрана література допоможе вам облаштувати свою домівку затишно та зі смаком, а хто має прибудинкову територію, той створить красиву клумбу, квітучий сад, і все це буде милувати ваше око та принесе естетичне задоволення.

 

 Ландшафтний дизайн

 1. Астахова, Е. В. Сад вашей мечты / Е. В. Астахова, Т. Н. Крупа, М. Г. Череватенко. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. – 318 с. : цв. ил.
 2. Бегма, Л. Сколько стоит ландшафтный дизайн? / Любовь Бегма // Ландшафт и архитектура. – 2019. – № 6. – С. 26–29 : кольор. іл.
 3. Белочкина, Ю. В. Искусство ландшафтного дизайна : мастер-класс специалиста / Юлия Вадимовна Белочкина. – Харьков : Фолио, 2006. – 320 с. : фот. цв., ил. – (Город мастеров). – Библиогр.
 4. Бессонова, В. П. Методологія і організація наукових досліджень у садово-парковому господарстві : навч. посіб. / Валентина Петрівна Бессонова ; Дніпров. держ. аграрно-економ. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 264 с. : табл. – Бібліогр.: с. 244–248.
 5. Благоустройство участка от ландшафтного дизайна до садовых построек : большая энцикл. – Минск : Харвест, 2010. – 224 с. : ил.
 6. Венгловский, А. Мода в ландшафтном дизайне: мнение эксперта / Александр Венгловский // Ландшафт и архитектура. – 2015. – № 6. – С. 78–79.
 7. Виговська, Т. Роль ландшафтного дизайну в благоустрої міста / Тетяна Виговська, Вікторія Рябцева // Екол. вісн. – 2019. – № 3. – С. 23–24. – Бібліогр.: 6 назв.
 8. Власова, Л. Планируем прекрасный сад / Леся Власова // Квітуча садиба. – 2019. – № 11. – С. 6–7 : кольор. фот.
 9. Волкова, С. Гармония сада / Светлана Волкова // Нескучный сад. – 2019. – № 10/12. – С. 6–9 : фот.
 10. Глибовець, В. Л. Роль ландшафтного дизайну у розвитку сучасного міста [Електронний ресурс] / В. Л. Глибовець, А. В. Костюк // Економ. та соц. географія. – 2013. – Вип. 2 (67). – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Downloads/esg_2013_2_28.pdf (дата звернення: 25.05.2020), вільний. – Назва з титул. екрана.
 11. Добряк, Л. Милые сердцу уголки нашего сада / Лилия Добряк, Нина Добряк // Сіл. вісн. – 2020. – № 2. – С. 64–65 : цв. ил.
 12. Дубовий, О. В. Екологічний дизайн : навч. посіб. / О. В. Дубовий, Т. П. Блажкевич, В. І. Дубовий ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 362 с. : фот. – Бібліогр.: с. 335–343.
 13. Ермолова, Е. В. Садово-парковое искусство : учеб. пособие / Е. В. Ермолова. – Волгоград : Ин-Фолио, 2010. – 192 с. : ил. – Библиогр.
 14. Єжов, В. М. Рослинництво декоративних культур / В. М. Єжов, І. В. Гриник ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т садівництва. – Київ : УкрСіч, 2017. – 304 с. : кольор. іл. –Бібліогр.: с. 291–299.
 15. Зінько, Н. Трендові рослини для ландшафтного дизайну в Україні, або про сучасні тенденції озеленення приватних садів / Назарій Зінько // Ландшафт и архитектура. – 2019. – № 1. – С. 38–48 : кольор. фот.
 16. Зубарева, А. Полет мотылька : [ландшафт. дизайн саду біля річки Півден. Буг] / Анна Зубарева // Ландшафт и архитектура. – 2018. – № 3. – С. 52–57 : кольор. фот.
 17. Клюева, И. В. Ландшафтный дизайн : домаш. ил. энцикл. / Ирина Валерьевна Клюева. – Харьков : Ранок : Веста, 2010. – 160 с. : цв. ил.
 18. Крижанівська, Н. Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник / Неллі Яківна Крижанівська. – Київ : Ліра-К, 2015. – 218 с. : іл. – Бібліогр.: с. 204–206.
 19. Кузьмин, Ю. Дизайн вокруг нас: как территория заведения может работать на его имидж / Юрий Кузьмин // Акад. гостеприимства. – 2018. – № 3. – С. 94–98.
 20. Кучерявий, В. П. Історія ландшафтної архітектури : підручник / Володимир Панасович Кучерявий. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 702 с. : рис. – Бібліогр.: с. 398–700.
 21. Кучерявий, В. П. Ландшафтна архітектура : підручник / Володимир Панасович Кучерявий. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 521 с. : рис. – Бібліогр.: с. 516–520.
 22. Ландшафтний дизайн з урахуванням пташиних уподобань // Квіти України. – 2018. – № 2. – С. 12–13 : кольор. фот.
 23. Лесик, А. Малые архитектурные формы в дизайне сада / Антонина Лесик // Нескучный сад. – 2019. – № 10/12. – С. 40–43 : фот.
 24. Лесик, А. Обустраиваем дачный участок с Антониной Лесик / Антонина Лесик. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. – 128 с. : портр., цв. ил.
 25. Липчевская, В. Ландшафт для «чайников» / Валентина Липчевская // Ландшафт и архитектура. – 2015. – № 1. – С. 12–15 : кольор. фот.
 26. Меженська, Л. О. Колекція НУБіП України плодових і декоративних рослин / Л. О. Меженська, В. М. Меженський, Б. Є. Якубенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т ліс. і садово-парк. госп-ва. – Київ : Ліра-К, 2018. – 108 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 90–106.
 27. Нефедов, В. Сад – пространство для современной интерпретации ландшафта / Валерий Нефедов // Ландшафт и архитектура. – 2015. – № 4. – С. 26–33 : кольор. фот.
 28. Оксенов, А. Декоративное цветоводство / Алексей Оксенов. – Донецк : БАО, 2013. – 192 с. : ил.
 29. Олейникова, Е. Н. Растения вашего сада / Елена Николаевна Олейникова. – Харьков : Ранок, 2010.– 144 с. : цв. ил. – (Энциклопедия домашнего уюта).
 30. Ондра, Ненси Дж. Цветники и клумбы из многолетников : пер. с англ. / Ненси Дж. Ондра. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. – 175 с. : цв. ил. – (Простой уход – шикарный результат).
 31. Роговський, С. В. Термінологічний словник-довідник фахівця з садово-паркового будівництва і ландшафтної архітектури / С. В. Роговський ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, Агробіотехнол. ф-т, Каф. садово-парк. госп-ва. – Київ : КНТ, 2017. – 140 с. – Бібліогр.: с. 138–139.
 32. Серикова, Г. А. Современный ландшафтный дизайн сада: виды растений, планы, обустройство, советы / Галина Алексеевна Серикова. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 144 с. : цв. ил. – (Миллион идей для сада).
 33. Тюдор, Э. К. Ландшафтный дизайн и обустройство сада : пер. с англ. / Эрлер Катриона Тюдор. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 144 с.
 34. Хаберер, М. Красивые клумбы : ил. справ. цветов, кустарников и растений : пер. з нем. / Мартин Хаберер. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2018. – 184 с.
 35. Шешко, П. С. Ландшафтный дизайн / Павел Славомирович Шешко. – Минск : Современ. шк., 2009. – 368 с. : цв. ил.
 36. Шляхта, Я. М. Дерева, кущі та ліани, що зростають поміж нами : навч. посіб. / Я. М. Шляхта, С. М. Брилінський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – 232 с. : кольор. іл.
 37. Юхновська, В. Екологічна гармонія особистого світу / Вікторія Юхновська // Ландшафт и архитектура. – 2019. – № 1. – С. 101 : кольор. фот.