Сучасний ринок праці: проблеми та перспективи

 

Глобалізація економіки, технологічні зміни, що пов’язуються з початком четвертої промислової революції у світі, демографічні, економічні кризи, а в 2019 році ще й початок пандемії Covid-19, впливають на національні економіки та трансформують ринки праці, видозмінюючи зміст та характер праці, форми зайнятості, структуру робочих місць, висуваючи вимоги до підготовки висококваліфікованої робочої сили.

Більшість структурних трансформацій економіки України характеризуються глибинними перетвореннями, які, з одного боку, відкривають нові можливості, а з іншого, зумовлюють певні загрози й ризики розвитку ринку праці.

У запропонованих книгах та статтях з періодичних видань, представлених на віртуальній виставці «Сучасний ринок праці: проблеми та перспективи», підготовленій фахівцями відділу економіки і новітніх технологій, розглядається становлення та розвиток ринку праці в Україні, визначено особливості впливу економічних, соціальних факторів на його формування та функціонування, розглянуто актуальні проблеми сучасного етапу функціонування українського ринку праці, а також визначено перспективи й тенденції його подальшого розвитку.

Запрошуємо до перегляду! 

Поділитися:

Сучасний ринок праці: проблеми та перспективи


 

Глобалізація економіки, технологічні зміни, що пов’язуються з початком четвертої промислової революції у світі, демографічні, економічні кризи, а в 2019 році ще й початок пандемії Covid-19, впливають на національні економіки та трансформують ринки праці, видозмінюючи зміст та характер праці, форми зайнятості, структуру робочих місць, висуваючи вимоги до підготовки висококваліфікованої робочої сили.

Більшість структурних трансформацій економіки України характеризуються глибинними перетвореннями, які, з одного боку, відкривають нові можливості, а з іншого, зумовлюють певні загрози й ризики розвитку ринку праці.

У запропонованих книгах та статтях з періодичних видань, представлених на віртуальній виставці «Сучасний ринок праці: проблеми та перспективи», підготовленій фахівцями відділу економіки і новітніх технологій, розглядається становлення та розвиток ринку праці в Україні, визначено особливості впливу економічних, соціальних факторів на його формування та функціонування, розглянуто актуальні проблеми сучасного етапу функціонування українського ринку праці, а також визначено перспективи й тенденції його подальшого розвитку.

Запрошуємо до перегляду! 

Сучасний ринок праці: проблеми та перспективи from Vinnytsya Region General Research Library named after K.A. Timiryazev