Подолання економічної бідності у всіх її формах та усюди

Сьогодні бідність залишається однією з глобальних проблем усього людства.

Поняття бідність можна трактувати по різному, зокрема: бідність – це невідповідність потреб, які виникають, та можливостей, які ці потреби можуть задовольнити. Бідність – це складне та багатоаспектне явище, яке характеризує стан суспільного розвитку країни.

Головною проблемою бідності залишається низький рівень заробітної плати та нерівномірність розподілу і неефективність перерозподілу коштів з боку держави, що негативно впливає на рівень життя людей.

Чому одним країнам вдається розвиватися та процвітати, переживати кризи та використовувати їх на свою користь, а інші занепадають навіть без очевидних на те причин? Наскільки добробут націй залежить від географії, історії та способу управління? На ці та інші запитання відповідають запропоновані нижче книги.

Поділитися: