Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

У лютому 2014 року виповнюється 400 років з часу гетьманства Петра Сагайдачного в українському козацтві.

Петро Конашевич-Сагайдачний (1570 - 1622) один із найвидатніших полководців Європи, державний діяч, дипломат.

Народився гетьман українського реєстрового козацтва 1570 року в селі Кульчиці на Львівщині. Походив з родини православного шляхтича, який мав свій герб. Навчався в школі Львівського братства та знаменитій на той час Острозькій школі.

У 1601 році прибув на Запорізьку Січ. У козацьких походах на Молдавію, Лівонію виявив себе як хоробрий та умілий воїн. Він швидко завоював авторитет серед запорожців. Під проводом Сагайдачного козаки здійснили успішні походи проти Туреччини і Кримського ханства. Особливого розголосу в Європі лицарська звитяга українських козаків набуває після здобуття ними у 1614 році турецької фортеці Синоп, а згодом і Кафи – величезного невільницького ринку в Криму. Козаки розбили 14 тисяч мусульман, потопили багато турецьких галер, визволивши тисячі українських бранців.

Сагайдачний усвідомлював необхідність боротьби й проти Речі Посполитої, але діяв дипломатично, використовуючи слушні нагоди для втілення своїх задумів. Так було у 1618 році, коли король Речі Посполитої звернувся до гетьмана Сагайдачного з проханням взяти участь у поході на Москву. Вислухавши короля, Сагайдачний висунув такі вимоги: розширення козацької території; свобода православної віри в Україні; збільшення чисельності реєстрового козацького війська; визнання Річчю Посполитою судової та адміністративної автономії України.

Король і сенат погодилися на вимоги Сагайдачного, і той, зібравши 20-тисячне військо, в серпні 1618 року рушив через Сіверщину вглиб Московського князівства. Його козаки захопили Путивль і Рильськ, Курськ і Єлець – усього близько 20 міст Московії, розбили ополчення під проводом князів Пожарського й Волконського та полки на чолі з Бутурліним – і у вересні разом з поляками взяли Москву в облогу.

Військо Сагайдачного стояло перед Арбатськими ворітьми Земляного валу й готувалося до штурму. Проте польська шляхта відмовилась продовжувати війну, підписавши з московітами вигідне для себе перемир’я.

У польсько-турецькій війні, яка розпочалася 1620 року, війська султана розгромили поляків у Молдові й готувалися до походу на Річ Посполиту. На допомогу їй знову прийшов Сагайдачний із сорокатисячним козацьким військом. Саме він відіграв вирішальну роль у розгромі трьохсоттисячної турецької армії під Хотином, продемонструвавши бездоганне уміння керувати піхотою і кавалерією, налагоджувати їхні спільні дії в обороні та в наступальних діях проти супротивника, який переважав чисельністю. Хотинський мир, підписаний турками й поляками, був вигідний і для України.

Проявляв гетьман турботу і про розвиток національної освіти та культури. Він з усім Військом Запорізьким увійшов до складу Київського братства, взявши його під свою протекцію. Сагайдачний прагнув відновити значення Києва як православного та культурного центру, він підтримував діяльність лаврського митрополита Єлисея Плетенецького і створеного ним навколо друкарні Києво-Печерської лаври гуртка учених, друкарів та письменників.

1620 року завдяки своєму авторитету гетьман домігся того, що Єрусалимський патріарх Феофан висвятив на єпископів кількох українських священиків, і відновив Київську митрополію.

Хотинська битва стала останньою для гетьмана. Від численних ран, отриманих на полі бою, Петро Конашевич-Сагайдачний помер у Києві в квітні 1622 року.

Пам’ять про Сагайдачного український народ зберіг у багатьох козацьких думах і піснях, найвідомішою з яких є "Ой на горі та женці жнуть". У Києві на Подолі на його честь названо одну з вулиць.

Пропонуємо вашій увазі видання про постать гетьмана Петра Сагайдочного та історичні події тієї доби:

  Гуржій, О. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний : монографія / О. Гуржій. - К. : Україна, 2004. - 192 с. : іл.
У науково-популярній книжці висвітлюється політична і військова діяльність славетного гетьмана реєстрового козацтва кін. 16 - перших десятиліть 17 ст. Петра Конашевича-Сагайдачного. Показано роль Запорозького війська у боротьбі з Османською імперією, у походах на Кафу, Москву, знаменитій битві під Хотином.
   Горобець, В. Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи. 1579-1616 / В. Горобець. - К. : Кріон, 2010. - 192 с.
 

У книзі представлено історію України від козацької реформи короля Стефана 1578 р. до здобуття козаками гетьмана Петра Сагайдачного Кафи 1616 р., тобто в часи бурхливого розвитку козацтва, перетворення його на потужну військову силу, а також — важливий чинник суспільно-політичного життя Речі Посполитої і потугу, здатну істотно впливати на розвиток міжнародних процесів. Велика кількість цікавих ілюстрацій органічно доповнює розповідь, унаочнює представлені в книзі історичні образи.

Книга доступно розповість про складні історичні події широкому читацькому загалу, а також стане в нагоді тим, хто професійно вивчає українську історію — викладачам, учителям, студентам, учням.

   Україна: хронологія розвитку. Т. 4. На порозі Нового часу - від Люблінської унії до кінця ХVIII століття / авт., кер. проекту: А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов. - К. : Кріон, 2009. - 864 с. : іл.

"Україна: хронологія розвитку" Том 4. Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України від часів укладення Люблінської унії 1569 р. і входження переважної частини українських земель до складу Речі Посполитої — до кінця XVIII ст. Багато фактів, чудові ілюстрації допоможуть Вам пізнати історію України — історію великого народу. Розраховане на широке коло читачів. Може бути використане як джерело додаткових знань при вивченні курсу історії України.

    Лепко, В. Українське козацтво / В. І. Лепко. - Х. : Торсінг плюс, 2008. - 95 с.

Книжка розповідає про визначне явище в українській історії — козацтво. Гортаючи її сторінки, ви дізнаєтесь, як і коли воно виникло, як жили козаки, як боронили землі нашої Батьківщини від ворогів та загарбників, як вони воювали й перемагали.

Козацтво дало історії багато славетних імен, відомих не лише на теренах України, айв усьому світі. Козаків шанували, вони вражали всіх своєю військовою майстер­ністю й надзвичайною сміливістю. Про все це ви дізнаєтеся зі сторінок цього видання.

   Гуржій, О. Історія козацтва. Держава-військо-битви / О. Гуржій, Т. В. Чухліб. - К. : Арій, 2012. - 464 с.
У книзі висвітлюються найважливіші події, пов'язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на межі XV-XVI ст. до ліквідації ...
Іванченко, Р. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності : навч. посіб. для студ. вузів / Р. Іванченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 624 с.
Це друге видання, доповнене й розширене, навчального посібника з історії української державності Раїси Іванченко — відомого сучасного історика, письменника, автора численних історичних розвідок та історичних романів з проблем історії України. У роботі відстоюється наукова позиція державності українського народу, починаючи із Трипільської цивілізації. Посібник містить цікаві документи на підтвердження думки автора. Посібник розрахований на широке коло читачів — учнів, студентів, учителів, усіх, хто цікавиться проблемами становлення й еволюції державницької історії упродовж майже півторатисячолітнього періоду нашого минулого.
Чухліб, Т. Український гетьманат: проблеми міжнародного утвердження / Т. Чухліб. - К. : Наш час, 2007. - 156 с. : іл.
У праці розкривається проблема утвердження Українського гетьманату як суб’єкта міжнародних відносин Центрально-Східної, Південно-Східної та Східної Європи раннього нового часу. В контексті відносин між Варшавою, Москвою, Стамбулом і Стокгольмом висвітлюється міжнародно-політичний статус козацької держави протягом XVII ст. — на початку XVIII ст. Розраховане на науковців, дипломатів, викладачів, студентів історичних та інших гуманітарних факультетьів, усіх, хто цікавиться історією України та міжнародних відносин.
Максимович, М. У пошуках омріяної України : Вибрані українознавчі твори / М. Максимович. - К. : Либідь, 2003. - 360 с. : іл.
У книзі вміщено ключові українознавчі праці видатного вченого-енциклопедиста М.О.Максимовича, що стояв біля витоків становлення української ідеї. У дослідженнях, більшість із яких друкувалися в 70-80-х роках 19 ст., віддзеркалюється цілий етап розвитку українства та формування новітньої самосвідомості. Видання, що здійснюється з нагоди 200-ряччя від дня народження вченого, знайомить із поглядами М.О.Максимовича стосовно найголовніших віх української історії. Багатий матеріал допомагає відтворити колорит тих епох, які він досліджував. Для істориків, етнографів, краєзнавців, широкого читацького загалу.
  Сушинський, Б. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX століть. У 2 т. : іст. есе / Б. Сушинський. - 2-е, вид. доп. - О. : ЯВФ, 2006. - 592 с. : іл.

Унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу — всього 205 імені — військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни.

Характерною ознакою есе є те, що письменник відходить від традиційних «виразно класових», а отже, упереджених оцінок діянь багатьох українських полководців. Об'єктивно аналізуючи військову та політичну ситуації, в яких їм доводилося діяти, автор нерідко вступає в полеміку з деякими істориками, знімаючи з українських лицарів давнє тавро «зрадників», «відступників», відкидаючи неприпустимий тон зверхності при оцінці ролі в нашій історії окремих її постатей.

Чухліб, Т. Гетьмани України- Русі / Т. Чухліб. - Донецьк : БАО, 2012. - 304 с. : кол. іл.

Історія нашої держави надзвичайно багата на події та героїв. У цьому виданні змальовано трид­цять три історичних портрети найбільш відомих володарів гетьманської булави давньої України-Русі. Читач познайомиться зі сповненими пригод і випробувань біографіями козацьких ватажків, дізнається багато цікавих фактів з особистого життя гетьманів, довідається про їхню роль на військовій і політичній арені. Автор книги – доктор історичних наук, провідний науковий співробіт­ник Інституту історії України НАН України, директор Науково-дослід­ного інституту козацтва, заслужений діяч науки і техніки України – спирається у своїй праці на оригінальні архівні документи, враховуючи останні досягнення вітчизняної та зарубіжної історичної науки.

Адресовано широкому читацькому загалу.

 

Також до вашої уваги додатковий список документів з даної тематики, що представлені у фондах нашої бібліотеки:

Бугай, Л. Петро Конашевич-Сагайдачний - славний лицар козацтва / Л. Бугай // Все для вчителя. - 2005. - березень (№ 5/6). - С. 47-49.

Володарі гетьманської булави : історичні портрети / авт. передм. : В. А. Смолій. - К. : Варта, 1994. - 560 с.

Горєлов, М. Держава і цивілізація в історії України / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський. - К. : Еко-продакшн, 2009. - 980 с. : кол. іл.

Дяченко, С. Образ гетьмана Петра Сагайдачного в українській літературі / С. Дяченко // Дивослово. - 2003. - № 5. - С. 76-78.

Загірня, М. Гетьман Петро Сагайдачний: іст. оповід. / М. Загірня. - К. : Дніпро, 1991. - 95 с.

Замлинський, В. Гетьмани України : моногр. / В. Замлинський. - Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. - 288 с.

Історія війн і збройних конфліктів в Україні : енцикл. довід. / авт.-упоряд. О. Гуржій. - К. : Вид-во гуманіт. л-ри, 2004. - 520 с.

Історія України та її державності. Курс лекцій : навч. посіб. / за наук. ред. Л. Дещинського. - Вид. 5-е, переробл. і доп. - Л. : Львівська політехніка, 2009. - 476 с.

Кащенко, А. Із поля, із моря... : про гетьмана П. Сагайдачного / АндріанКащенко // Україна. - 1989. - № 22. - С. 13-15.

Козаки: лицарський орден України : Факти. Міфи. Комент. / Л.О. Косенко. - Х. : Школа, 2007. - 576 с. : іл.

Коломоєць, С. Морські походи запорозького козацтва під проводом Петра Конашевича-Сагайдачного / С. Коломоєць // Історія України. - 2001. - черв. № 21. - С. 7-9.

Кошлатий, В. Військове мистецтво і тактика гетьмана Петра Сагайдачного / В. Кошлатий // Україна козацька . - 2007. - Листопад-Грудень (№ 21-22). - С. 20 ; Україна козацька . - 2007. - грудень-січень (№ 23/24). - С. 20.

Магочій, П. Історія України / П. Магочій ; пер. з англ. Ернеста Гийдела, Софії Грачової. - К. : Критика, 2007. - 640 с. : карти.

Махин, С. "Щасливий вождь козацький" / С. Махин // Народна Армія. - 1999. - 6 жовт. - С. 7.

Мірошниченко, Ю. Русь-Україна: становлення державності : в 2 т. Т. І : З найдавніших часів до створення імперії / Ю. Мірошниченко, С. Удовік. - К. : ВАКЛЕР, 2011. - 744 с. : кол. іл.

Мордовець, Д. Кримська неволя : Сагайдачний / Д. Мордовець. - К. : Укр. Центр духовної культури, 1994. - 246 с.

Пепа, В. Звитяжний полководець : до 350-річчя з дня смерті П. Сагайдачного / В. Пепа // Дніпро. - 1972. - № 4. - С. 112-117.

Потоцький, В. Битви за українські землі / В. Потоцький. - К. : Школа, 2010. - 160 с. : іл.

Петро Конашевич-Сагайдачний. Роки гетьманування 164-1616, 1620-1622// Українська газета . - 1997. - 6 берез. (№ 5). - С. 5.

Петро Кононович Сагайдачний (1560-1622) // Все для вчителя. - 2002. - квіт. (№ 7). - С. 54.

Сегеда, С. Гетьманські могили / С. Сегеда. - К. : Наш час, 2010. - 440 с. : іл. - (Невідома Україна). - Бібліогр.: с. 420-433.

Україна. Антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. Т. 3 : / Битва за козацьку державу (XVI-XVII ст.) / упорядкув., передм. та прим. Валерія Шевчука ; ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]. - К. : Основи, 2008 - 496 с.

Чухліб, Т. Гетьмани і монархи : укр. держава в міжнар. відносинах 1648-1714 рр. / Т. Чухліб. - 2-е вид., допр. - К. : Арістей, 2005. - 640 с.

Чухліб, Т. Нагородний меч гетьмана П. Сагайдочного - символ незламності українського духу / Т. Чухліб // Історія в школах України. - 2003. - № 3. - С. 54-55 : іл.

Шаповал, Ю. Держава : ілюстр. енцикл. України / Юрій Шаповал. - К. : Балтія Друк, 2008. - 160 с. : кол. іл.

Інтернет-ресурси:

Історія України. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний [Електронний ресурс]. – URL: http://ukrainaforever.narod.ru/sagajdak.html (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Петро Конашевич-Сагайдачний. [Електронний ресурс]. – URL: http://pidruchniki.ws/istoriya/petro_konashevich-sagaydachniy (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Українське козацтво у першій чверті XVII ст. [Електронний ресурс]. – URL: http://ukrmap.su/uk-uh8/301.html (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Гетьман Петро Кононович Конашевич-Сагайдачний [Електронний ресурс]. – URL: http://www.litopys.com.ua (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Петро Сагайдачний – кошовий отаман, гетьман запорозького козацтва, гетьман України [Електронний ресурс]. – URL: http://www.sich.in.ua (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Петро Сагайдачний – найвидатніший військовий діяч України. Рятівник православної церкви [Електронний ресурс]. – URL: http://bestpeople.com.ua/persona (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман [Електронний ресурс]. – URL: http://haidamaka.org.ua/0223.html (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Петро Конашевич-Сагайдачний [Електронний ресурс]. – URL: http://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Личности. Гетманы и казацкие предводители. Конашевич-Сагайдачный Петр (1570 - 1622) [Електронний ресурс]. – URL: http://uateka.com/ru/article/personality (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

 

Гетьман Петро Сагайдачний [Електронний ресурс]. – URL: http://www.aratta-ukraine.com/ (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Поділитися:

П. Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман


У лютому 2014 року виповнюється 400 років з часу гетьманства Петра Сагайдачного в українському козацтві.

Петро Конашевич-Сагайдачний (1570 - 1622) один із найвидатніших полководців Європи, державний діяч, дипломат.

Народився гетьман українського реєстрового козацтва 1570 року в селі Кульчиці на Львівщині. Походив з родини православного шляхтича, який мав свій герб. Навчався в школі Львівського братства та знаменитій на той час Острозькій школі.

У 1601 році прибув на Запорізьку Січ. У козацьких походах на Молдавію, Лівонію виявив себе як хоробрий та умілий воїн. Він швидко завоював авторитет серед запорожців. Під проводом Сагайдачного козаки здійснили успішні походи проти Туреччини і Кримського ханства. Особливого розголосу в Європі лицарська звитяга українських козаків набуває після здобуття ними у 1614 році турецької фортеці Синоп, а згодом і Кафи – величезного невільницького ринку в Криму. Козаки розбили 14 тисяч мусульман, потопили багато турецьких галер, визволивши тисячі українських бранців.

Сагайдачний усвідомлював необхідність боротьби й проти Речі Посполитої, але діяв дипломатично, використовуючи слушні нагоди для втілення своїх задумів. Так було у 1618 році, коли король Речі Посполитої звернувся до гетьмана Сагайдачного з проханням взяти участь у поході на Москву. Вислухавши короля, Сагайдачний висунув такі вимоги: розширення козацької території; свобода православної віри в Україні; збільшення чисельності реєстрового козацького війська; визнання Річчю Посполитою судової та адміністративної автономії України.

Король і сенат погодилися на вимоги Сагайдачного, і той, зібравши 20-тисячне військо, в серпні 1618 року рушив через Сіверщину вглиб Московського князівства. Його козаки захопили Путивль і Рильськ, Курськ і Єлець – усього близько 20 міст Московії, розбили ополчення під проводом князів Пожарського й Волконського та полки на чолі з Бутурліним – і у вересні разом з поляками взяли Москву в облогу.

Військо Сагайдачного стояло перед Арбатськими ворітьми Земляного валу й готувалося до штурму. Проте польська шляхта відмовилась продовжувати війну, підписавши з московітами вигідне для себе перемир’я.

У польсько-турецькій війні, яка розпочалася 1620 року, війська султана розгромили поляків у Молдові й готувалися до походу на Річ Посполиту. На допомогу їй знову прийшов Сагайдачний із сорокатисячним козацьким військом. Саме він відіграв вирішальну роль у розгромі трьохсоттисячної турецької армії під Хотином, продемонструвавши бездоганне уміння керувати піхотою і кавалерією, налагоджувати їхні спільні дії в обороні та в наступальних діях проти супротивника, який переважав чисельністю. Хотинський мир, підписаний турками й поляками, був вигідний і для України.

Проявляв гетьман турботу і про розвиток національної освіти та культури. Він з усім Військом Запорізьким увійшов до складу Київського братства, взявши його під свою протекцію. Сагайдачний прагнув відновити значення Києва як православного та культурного центру, він підтримував діяльність лаврського митрополита Єлисея Плетенецького і створеного ним навколо друкарні Києво-Печерської лаври гуртка учених, друкарів та письменників.

1620 року завдяки своєму авторитету гетьман домігся того, що Єрусалимський патріарх Феофан висвятив на єпископів кількох українських священиків, і відновив Київську митрополію.

Хотинська битва стала останньою для гетьмана. Від численних ран, отриманих на полі бою, Петро Конашевич-Сагайдачний помер у Києві в квітні 1622 року.

Пам’ять про Сагайдачного український народ зберіг у багатьох козацьких думах і піснях, найвідомішою з яких є "Ой на горі та женці жнуть". У Києві на Подолі на його честь названо одну з вулиць.

Пропонуємо вашій увазі видання про постать гетьмана Петра Сагайдочного та історичні події тієї доби:

  Гуржій, О. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний : монографія / О. Гуржій. - К. : Україна, 2004. - 192 с. : іл.
У науково-популярній книжці висвітлюється політична і військова діяльність славетного гетьмана реєстрового козацтва кін. 16 - перших десятиліть 17 ст. Петра Конашевича-Сагайдачного. Показано роль Запорозького війська у боротьбі з Османською імперією, у походах на Кафу, Москву, знаменитій битві під Хотином.
   Горобець, В. Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи. 1579-1616 / В. Горобець. - К. : Кріон, 2010. - 192 с.
 

У книзі представлено історію України від козацької реформи короля Стефана 1578 р. до здобуття козаками гетьмана Петра Сагайдачного Кафи 1616 р., тобто в часи бурхливого розвитку козацтва, перетворення його на потужну військову силу, а також — важливий чинник суспільно-політичного життя Речі Посполитої і потугу, здатну істотно впливати на розвиток міжнародних процесів. Велика кількість цікавих ілюстрацій органічно доповнює розповідь, унаочнює представлені в книзі історичні образи.

Книга доступно розповість про складні історичні події широкому читацькому загалу, а також стане в нагоді тим, хто професійно вивчає українську історію — викладачам, учителям, студентам, учням.

   Україна: хронологія розвитку. Т. 4. На порозі Нового часу - від Люблінської унії до кінця ХVIII століття / авт., кер. проекту: А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов. - К. : Кріон, 2009. - 864 с. : іл.

"Україна: хронологія розвитку" Том 4. Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України від часів укладення Люблінської унії 1569 р. і входження переважної частини українських земель до складу Речі Посполитої — до кінця XVIII ст. Багато фактів, чудові ілюстрації допоможуть Вам пізнати історію України — історію великого народу. Розраховане на широке коло читачів. Може бути використане як джерело додаткових знань при вивченні курсу історії України.

    Лепко, В. Українське козацтво / В. І. Лепко. - Х. : Торсінг плюс, 2008. - 95 с.

Книжка розповідає про визначне явище в українській історії — козацтво. Гортаючи її сторінки, ви дізнаєтесь, як і коли воно виникло, як жили козаки, як боронили землі нашої Батьківщини від ворогів та загарбників, як вони воювали й перемагали.

Козацтво дало історії багато славетних імен, відомих не лише на теренах України, айв усьому світі. Козаків шанували, вони вражали всіх своєю військовою майстер­ністю й надзвичайною сміливістю. Про все це ви дізнаєтеся зі сторінок цього видання.

   Гуржій, О. Історія козацтва. Держава-військо-битви / О. Гуржій, Т. В. Чухліб. - К. : Арій, 2012. - 464 с.
У книзі висвітлюються найважливіші події, пов'язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на межі XV-XVI ст. до ліквідації ...
Іванченко, Р. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності : навч. посіб. для студ. вузів / Р. Іванченко. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : МАУП, 2006. - 624 с.
Це друге видання, доповнене й розширене, навчального посібника з історії української державності Раїси Іванченко — відомого сучасного історика, письменника, автора численних історичних розвідок та історичних романів з проблем історії України. У роботі відстоюється наукова позиція державності українського народу, починаючи із Трипільської цивілізації. Посібник містить цікаві документи на підтвердження думки автора. Посібник розрахований на широке коло читачів — учнів, студентів, учителів, усіх, хто цікавиться проблемами становлення й еволюції державницької історії упродовж майже півторатисячолітнього періоду нашого минулого.
Чухліб, Т. Український гетьманат: проблеми міжнародного утвердження / Т. Чухліб. - К. : Наш час, 2007. - 156 с. : іл.
У праці розкривається проблема утвердження Українського гетьманату як суб’єкта міжнародних відносин Центрально-Східної, Південно-Східної та Східної Європи раннього нового часу. В контексті відносин між Варшавою, Москвою, Стамбулом і Стокгольмом висвітлюється міжнародно-політичний статус козацької держави протягом XVII ст. — на початку XVIII ст. Розраховане на науковців, дипломатів, викладачів, студентів історичних та інших гуманітарних факультетьів, усіх, хто цікавиться історією України та міжнародних відносин.
Максимович, М. У пошуках омріяної України : Вибрані українознавчі твори / М. Максимович. - К. : Либідь, 2003. - 360 с. : іл.
У книзі вміщено ключові українознавчі праці видатного вченого-енциклопедиста М.О.Максимовича, що стояв біля витоків становлення української ідеї. У дослідженнях, більшість із яких друкувалися в 70-80-х роках 19 ст., віддзеркалюється цілий етап розвитку українства та формування новітньої самосвідомості. Видання, що здійснюється з нагоди 200-ряччя від дня народження вченого, знайомить із поглядами М.О.Максимовича стосовно найголовніших віх української історії. Багатий матеріал допомагає відтворити колорит тих епох, які він досліджував. Для істориків, етнографів, краєзнавців, широкого читацького загалу.
  Сушинський, Б. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX століть. У 2 т. : іст. есе / Б. Сушинський. - 2-е, вид. доп. - О. : ЯВФ, 2006. - 592 с. : іл.

Унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу — всього 205 імені — військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни.

Характерною ознакою есе є те, що письменник відходить від традиційних «виразно класових», а отже, упереджених оцінок діянь багатьох українських полководців. Об'єктивно аналізуючи військову та політичну ситуації, в яких їм доводилося діяти, автор нерідко вступає в полеміку з деякими істориками, знімаючи з українських лицарів давнє тавро «зрадників», «відступників», відкидаючи неприпустимий тон зверхності при оцінці ролі в нашій історії окремих її постатей.

Чухліб, Т. Гетьмани України- Русі / Т. Чухліб. - Донецьк : БАО, 2012. - 304 с. : кол. іл.

Історія нашої держави надзвичайно багата на події та героїв. У цьому виданні змальовано трид­цять три історичних портрети найбільш відомих володарів гетьманської булави давньої України-Русі. Читач познайомиться зі сповненими пригод і випробувань біографіями козацьких ватажків, дізнається багато цікавих фактів з особистого життя гетьманів, довідається про їхню роль на військовій і політичній арені. Автор книги – доктор історичних наук, провідний науковий співробіт­ник Інституту історії України НАН України, директор Науково-дослід­ного інституту козацтва, заслужений діяч науки і техніки України – спирається у своїй праці на оригінальні архівні документи, враховуючи останні досягнення вітчизняної та зарубіжної історичної науки.

Адресовано широкому читацькому загалу.

 

Також до вашої уваги додатковий список документів з даної тематики, що представлені у фондах нашої бібліотеки:

Бугай, Л. Петро Конашевич-Сагайдачний - славний лицар козацтва / Л. Бугай // Все для вчителя. - 2005. - березень (№ 5/6). - С. 47-49.

Володарі гетьманської булави : історичні портрети / авт. передм. : В. А. Смолій. - К. : Варта, 1994. - 560 с.

Горєлов, М. Держава і цивілізація в історії України / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський. - К. : Еко-продакшн, 2009. - 980 с. : кол. іл.

Дяченко, С. Образ гетьмана Петра Сагайдачного в українській літературі / С. Дяченко // Дивослово. - 2003. - № 5. - С. 76-78.

Загірня, М. Гетьман Петро Сагайдачний: іст. оповід. / М. Загірня. - К. : Дніпро, 1991. - 95 с.

Замлинський, В. Гетьмани України : моногр. / В. Замлинський. - Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. - 288 с.

Історія війн і збройних конфліктів в Україні : енцикл. довід. / авт.-упоряд. О. Гуржій. - К. : Вид-во гуманіт. л-ри, 2004. - 520 с.

Історія України та її державності. Курс лекцій : навч. посіб. / за наук. ред. Л. Дещинського. - Вид. 5-е, переробл. і доп. - Л. : Львівська політехніка, 2009. - 476 с.

Кащенко, А. Із поля, із моря... : про гетьмана П. Сагайдачного / АндріанКащенко // Україна. - 1989. - № 22. - С. 13-15.

Козаки: лицарський орден України : Факти. Міфи. Комент. / Л.О. Косенко. - Х. : Школа, 2007. - 576 с. : іл.

Коломоєць, С. Морські походи запорозького козацтва під проводом Петра Конашевича-Сагайдачного / С. Коломоєць // Історія України. - 2001. - черв. № 21. - С. 7-9.

Кошлатий, В. Військове мистецтво і тактика гетьмана Петра Сагайдачного / В. Кошлатий // Україна козацька . - 2007. - Листопад-Грудень (№ 21-22). - С. 20 ; Україна козацька . - 2007. - грудень-січень (№ 23/24). - С. 20.

Магочій, П. Історія України / П. Магочій ; пер. з англ. Ернеста Гийдела, Софії Грачової. - К. : Критика, 2007. - 640 с. : карти.

Махин, С. "Щасливий вождь козацький" / С. Махин // Народна Армія. - 1999. - 6 жовт. - С. 7.

Мірошниченко, Ю. Русь-Україна: становлення державності : в 2 т. Т. І : З найдавніших часів до створення імперії / Ю. Мірошниченко, С. Удовік. - К. : ВАКЛЕР, 2011. - 744 с. : кол. іл.

Мордовець, Д. Кримська неволя : Сагайдачний / Д. Мордовець. - К. : Укр. Центр духовної культури, 1994. - 246 с.

Пепа, В. Звитяжний полководець : до 350-річчя з дня смерті П. Сагайдачного / В. Пепа // Дніпро. - 1972. - № 4. - С. 112-117.

Потоцький, В. Битви за українські землі / В. Потоцький. - К. : Школа, 2010. - 160 с. : іл.

Петро Конашевич-Сагайдачний. Роки гетьманування 164-1616, 1620-1622// Українська газета . - 1997. - 6 берез. (№ 5). - С. 5.

Петро Кононович Сагайдачний (1560-1622) // Все для вчителя. - 2002. - квіт. (№ 7). - С. 54.

Сегеда, С. Гетьманські могили / С. Сегеда. - К. : Наш час, 2010. - 440 с. : іл. - (Невідома Україна). - Бібліогр.: с. 420-433.

Україна. Антологія пам'яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. Т. 3 : / Битва за козацьку державу (XVI-XVII ст.) / упорядкув., передм. та прим. Валерія Шевчука ; ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]. - К. : Основи, 2008 - 496 с.

Чухліб, Т. Гетьмани і монархи : укр. держава в міжнар. відносинах 1648-1714 рр. / Т. Чухліб. - 2-е вид., допр. - К. : Арістей, 2005. - 640 с.

Чухліб, Т. Нагородний меч гетьмана П. Сагайдочного - символ незламності українського духу / Т. Чухліб // Історія в школах України. - 2003. - № 3. - С. 54-55 : іл.

Шаповал, Ю. Держава : ілюстр. енцикл. України / Юрій Шаповал. - К. : Балтія Друк, 2008. - 160 с. : кол. іл.

Інтернет-ресурси:

Історія України. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний [Електронний ресурс]. – URL: http://ukrainaforever.narod.ru/sagajdak.html (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Петро Конашевич-Сагайдачний. [Електронний ресурс]. – URL: http://pidruchniki.ws/istoriya/petro_konashevich-sagaydachniy (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Українське козацтво у першій чверті XVII ст. [Електронний ресурс]. – URL: http://ukrmap.su/uk-uh8/301.html (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Гетьман Петро Кононович Конашевич-Сагайдачний [Електронний ресурс]. – URL: http://www.litopys.com.ua (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Петро Сагайдачний – кошовий отаман, гетьман запорозького козацтва, гетьман України [Електронний ресурс]. – URL: http://www.sich.in.ua (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Петро Сагайдачний – найвидатніший військовий діяч України. Рятівник православної церкви [Електронний ресурс]. – URL: http://bestpeople.com.ua/persona (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман [Електронний ресурс]. – URL: http://haidamaka.org.ua/0223.html (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Петро Конашевич-Сагайдачний [Електронний ресурс]. – URL: http://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

Личности. Гетманы и казацкие предводители. Конашевич-Сагайдачный Петр (1570 - 1622) [Електронний ресурс]. – URL: http://uateka.com/ru/article/personality (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.

 

Гетьман Петро Сагайдачний [Електронний ресурс]. – URL: http://www.aratta-ukraine.com/ (дата звернення: 03.03.14). – Назва з титул. екрана.