Місцеве самоврядування: теорія, реформування в Україні, зарубіжні практики

Шановні працівники органів місцевої влади та місцевого самоврядування!

Відділ наукової інформації та бібліографії пропонує вам ознайомитися з новими матеріалами, вміщеними до віртуального бібліографічного списку «Місцеве самоврядування: теорія, реформування в Україні, зарубіжні практики», які сприятимуть досягненню оптимальних умов життєдіяльності місцевої громади Вінниччини та підвищенню якості послуг, які надають службовці органів місцевого самоврядування.

З нагоди свята висловлюємо вдячність усім працівникам органів місцевого самоврядування за сумлінну і самовіддану працю, за високий професіоналізм, компетентність та відповідальність, активну громадську позицію у вирішенні нагальних питань життєдіяльності обласної книгозбірні.

Місцеве самоврядування: теорія, реформування в Україні, зарубіжні практики

(Віртуальний бібліографічний список)

Місцеве самоврядування: теоретичний аспект

Акімов, А. В. Електронна демократія в контексті Європейської хартії місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А. В. Акімов // Вчені записки Таврійськ. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. – 2018. – Т. 29, № 1. – С. 178–182.

Батанов, О. В. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: муніципально-правові проблеми взаємодії та функціонування [Електронний ресурс] / О. В. Батанов, В. В. Кравченко // Аспекти публічного управління. – 2018. – Т. 6, № 6/7. – С. 45–53.

Бедрій, Р. Муніципально-правове забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері господарської діяльності [Електронний ресурс] / Р. Бедрій // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 5. – С. 138–142.

Беновська, Л. Я. Територіальна громада як суб’єкт регулювання розвитку території: теоретичні аспекти / Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2018. – № 1. – С. 30–39.

Борисенко, Ю. В. Підхід до оцінювання зрілості мережевих систем місцевого розвитку, орієнтованого на громаду / Ю. В. Борисенко, Т. В. Маматова // Аспекти публічного управління. – 2017. – Том Т.5, № 11. – С. 19–30.

Ващенко, А. М. Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування: проблеми і перспективи наукового пізнання [Електронний ресурс] / А. М. Ващенко // Альманах права. – 2017. – Вип. 8. – С. 134–138.

Волошина, Я. Місцеве самоврядування: теорії походження та їх реалізація / Я. Волошина // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 3. – С. 117–122.

Гейко, Л. Ціль та сутність реформування системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади [Електронний ресурс] / Л. Гейко, Ю. Луценко, Р. Ковальова // Наук. вісн. [Одес. нац. економіч. ун-ту]. – 2017. – № 7/8. – С. 64–78.

Гілін, Є. О. Значення інноваційної діяльності для вдосконалення функціонування органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Є. О. Гілін // Вісн. Чернівец. ф-ту Нац. ун-ту «Одеська юридична академія». – 2017. – Вип. 2. – С. 94–104.

Гончар, С. В. Сутнісні характеристики феномену місцевого самоврядування / С. В. Гончар // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 8. – С. 95–102.

Горохова, Т. В. Формування маркетингової стратегії в системі місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Т. В. Горохова, Г. І. Бабек // Вісн. Приазов. держ. техніч. ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2017. – Вип. 34. – С. 110–117.

Грицай, І. О. Реалізація принципу гендерної рівності у виборних органах місцевого самоврядування: теоретико-правова характеристика [Електронний ресурс] / І. О. Грицай // Наук. вісн. Дніпропетров. держ. ун-ту внутріш. справ. – 2017. – № 3. – С. 43–51.

Гулак, Л. Юридична природа та специфіка реалізації функцій органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. Гулак // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2017. – № 861. – С. 246–251.

Добровінський, А. Правові основи формування фінансової самостійності місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А. Добровінський // Юридич. вісн. – 2017. – № 1. – С. 27–33.

Дубняк, М. В. Соціально-правова модель прийняття рішень у місцевому самоврядуванні [Електронний ресурс] / М. В. Дубняк // Право і суспільство. – 2017. – № 1(2). – С. 149–153.

Звіздай, О. В. Наукові теорії походження місцевого самоврядування та сформовані на їх основі моделі / О. В. Звіздай // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – № 4.

Золотоноша, О. В. Форми взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-економічного розвитку регіону [Електронний ресурс] / О. В. Золотоноша // Наук. вісн. Дніпропетров. держ. ун-ту внутріш. справ. – 2017. – № 1. – С. 169–175.

Івженко, І. Б. Практичний аспект формування взаємодії системи органів місцевого самоврядування з волонтерськими рухами в процесі реалізації соціальної роботи [Електронний ресурс] / І. Б. Івженко // Вчені записки Таврійськ. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. – 2018. – Т. 29, № 1. – С. 188–194.

Карпа, М. І. Компетенція посадових осіб місцевого самоврядування: особливості визначення [Електронний ресурс] / М. І. Карпа, Т. М. Кіцак // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2018. – Вип. 1. – С. 129–140.

Касяненко, Є. В. Теоретико-правова характеристика форм громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Є. В. Касяненко // Наук. вісн. Дніпропетров. держ. ун-ту внутріш. справ. – 2017. – № 4. – С. 71–79.

Коблянська, І. І. Дослідження знаннєвих потреб посадових осіб органів місцевого самоврядування в контексті децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / І. І. Коблянська, К. М. Кутах // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія : Економіка. – 2018. – Т. 23, вип. 1. – С. 88–91.

Ковтун, Г. О. Особливості поняття організаційного лідерства в системі місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Г. О. Ковтун // Вчені записки Таврійськ. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. – 2018. – Т. 29, № 3. – С. 108–112.

Козачок, І. В. Правові засади внутрішнього аудиту фінансової діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / І. В. Козачок // Приватне та публічне право. – 2017. – № 3. – С. 106–110.

Козюбра, М. І. Верховенство права, права людини і місцеве самоврядування: проблеми взаємозв’язків [Електронний ресурс] / М. І. Козюбра // Наук. записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 67–71.

Коросташова, І. М. Право на службу в органах місцевого самоврядування: аналіз основних вимог [Електронний ресурс] / І. М. Коросташова // Наук. записки Ін-ту законодавства Верхов. Ради України. – 2017. – № 6. – С. 32–38.

Костицький, В. Місцеве самоврядування як окрема гілка публічної влади [Електронний ресурс] / В. Костицький // Вісн. Акад. праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 1. – С. 48–50.

Кузьменко, Н. Межі повноважень органів місцевого самоврядування щодо прийняття нормативно-правових актів у сфері земельних відносин [Електронний ресурс] / Н. Кузьменко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 5. – С. 90–95.

Кузьменко, Н. О. Повноваження органів місцевого самоврядування як суб’єктів земельних правовідносин: imperium vs dominium [Електронний ресурс] / Н. О. Кузьменко // Право і суспільство. – 2017. – № 1(2). – С. 22–26.

Куцин, А. В. Методологія дослідження питань цивільно-правового регулювання відшкодування шкоди, завданої органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності [Електронний ресурс] / А. В. Куцин // Часопис цивілістики. – 2018. – Вип. 28. – С. 37–40.

Липовська, С. Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / С. Липовська // Актуальні проблеми державного управління. – 2017. – Вип. 3. – С. 176–179.

Липовська, С. Спроможність територіальних громад як індикатор ефективності місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / С. Липовська // Актуальні проблеми державного управління. – 2018. – Вип. 1. – С. 133–137.

Мельник, О. Проблеми реформування системи підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. Мельник // Вісн. Акад. праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 1. – С. 60–61.

Мельніков, Д. О. Теоретичні основи сучасної моделі місцевого самоврядування: порівняльна характеристика [Електронний ресурс] / Д. О. Мельніков // Право.ua. – 2017. – № 1. – С. 36–40.

Миколаєць, А. П. Тенденції взаємовпливу місцевого самоврядування та громадськості в системі публічного управління / А. П. Миколаєць // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 7. – С. 110–113.

Мозолевський, П. В. Поняття та ознаки заохочень працівників органів місцевого самоврядування в умовах правової держави [Електронний ресурс] / П. В. Мозолевський // Публічне право. – 2018. – № 1. – С. 76–84.

Москальов, А. А. Формування кредитного рейтингу органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А. А. Москальов, М. А. Москальов // Вісн. Чернівец. торговельно-економічного ін-ту. Економічні науки. – 2017. – Вип. 1–2. – С. 414–425.

Оніщик, Ю. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] / Ю. Оніщик // Вісн. Акад. праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 1. – С. 62–64.

Пак, Н. Т. Територіальні громади як основний елемент місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Н. Т. Пак, Н. С. Подвірна // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. – 2018. – Вип. 29. – С. 63–67.

Полішкевич, Л. Д. Адміністративні послуги органів місцевого самоврядування: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Л. Д. Полішкевич // Вчені записки Таврійськ. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. – 2018. – Т. 29, № 3. – С. 113–118.

Полякова, К. В. Органи місцевого самоврядування як учасники організаційно-господарських відносин [Електронний ресурс] / К. В. Полякова // Форум права. – 2017. – № 5. – С. 324–329.

Пономарьов, В. Інститут місцевого самоврядування: його походження та розвиток у світі [Електронний ресурс] / В. Пономарьов // Актуальні проблеми державного управління. – 2017. – Вип. 2. – С. 132–137.

Потапенко, С. А. Поняття актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх ознаки та проблеми законодавчого визначення [Електронний ресурс] / С. А. Потапенко // Міжнар. наук. журн. «Інтернаука». Серія : Юридичні науки. – 2018. – № 3. – С. 63–72.

Пухтинський, М. Становлення механізму адміністративного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів [Електронний ресурс] / М. Пухтинський // Вісн. Акад. праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 1. – С. 68–71.

Рябченко, Т. О. Електронне декларування як ефективний засіб запобігання корупції в органах місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Т. О. Рябченко, А. В. Стеблянко // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 5. – С. 14–19.

Семенченко, Ф. Г. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти організації політичної влади [Електронний ресурс] / Ф. Г. Семенченко. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2018. – № 1.

Турій, О. В. Державна політика у сфері реалізації співпраці громадянського суспільства, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: правовий та управлінський аспекти [Електронний ресурс] / О. В. Турій // Аспекти публічного управління. – 2018. – Т. 6, № 6–7. – С. 38–44.

Цибульник, Т. А. Деякі питання вдосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування України у сфері протидії рейдерству [Електронний ресурс] / Т. А. Цибульник // Право та інновації. – 2017. – № 1. – С. 116–122.

Цимбаленко, Я. Ю. Проблема забезпечення належного рівня самостійності місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Я. Ю. Цимбаленко // Соціально-гуманітарний вісн. – 2018. – Вип. 22. – С. 67–68.

Шеремет, С. О. Регіональний рівень запобігання злочинності органами місцевого самоврядування: проблеми дослідження [Електронний ресурс] / С. О. Шеремет // Наук. вісн. Дніпропетров. держ. ун-ту внутріш. справ. – 2017. – № 1. – С. 279–288.

Юшко, С. В. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2018. – № 1. – С. 72–87.

Місцеве самоврядування: українські реалії

Барба, В. Є. Нормативно-правове регулювання взаємодії територіальних підрозділів Національної поліції та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку [Електронний ресурс] / В. Є. Барба // Lex portus. – 2018. – № 3. – С. 69–83.

Бомчак, Я. О. Вплив директив ЄС на зростання ролі органів місцевого самоврядування України у сфері охорони навколишнього природного середовища / Я. О. Бомчак // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 8. – С. 88–91.

Буглак, Ю. О. Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення розмежування повноважень між органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування України [Електронний ресурс] / Ю. О. Буглак // Правовий часопис Донбасу. – 2018. – № 1. – С. 77–83.

Буряченко, А. Є. Фіскальна децентралізація та фінансова спроможність місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / А. Є. Буряченко, І. О. Філімошкіна // Фінанси України. – 2018. – № 5. – С. 56–68.

Василенко, Л. Децентралізація та реформа місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. Василенко, М. Добровінський // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 123–126.

Віліжінський, В. Врахування національних традицій врядування як одна із необхідних умов успішної реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. Віліжінський // Актуальні проблеми державного управління. – 2018. – Вип. 1. – С. 127–132.

Давидова, В. А. Організаційне забезпечення делегування повноважень у системі місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Давидова // Наук. записки Ін-ту законодавства Верхов. Ради України. – 2018. – № 1. – С. 69–76.

Давидова, В. А. Правове регулювання щодо делегування повноважень у системі місцевого самоврядування в Україні / В. А. Давидова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 20. – С. 97–101.

Данілов, С. О. Напрями закріплення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / С. О. Данілов // Міжнар. юридич. вісн.: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – Вип. 4/5. – С. 46–50.

Демиденко, В. О. Принципи застосування органами місцевого самоврядування законодавства України у сфері кібербезпеки [Електронний ресурс] / В. О. Демиденко // Юридич. часопис Нац. акад. внутріш. справ. – 2018. – № 1. – С. 141–153.

Демиденко, В. О. Результати і проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні та удосконалення законодавства у цій сфері [Електронний ресурс] / В. О. Демиденко, О. В. Ковальчук // Наук. записки Ін-ту законодавства Верхов. Ради України. – 2017. – № 6. – С. 27–31.

Дубинецька, П. П. Особливості формування фінансово-економічної сфери органів місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / П. П. Дубинецька // Проблеми системного підходу в економіці. – 2017. – Вип. 5. – С. 51–54.

Євтухова, Г. Ю. Особливості можливих проявів саботажу в здійсненні реформи децентралізації та місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Г. Ю. Євтухова // Сучасне суспільство. – 2018. – Вип. 1. – С. 59–74.

Кравченко, В. Питання дотримання принципів європейської хартії місцевого самоврядування в процесі проведення муніципальної реформи в Україні [Електронний ресурс] / В. Кравченко // Вісн. Акад. праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 1. – С. 51–54.

Кравченко, В. В. Формування законодавства про місцеві референдуми в Україні: проблеми та перспективи / В. В. Кравченко // Аспекти публічного управління. – 2018. –Т.6, № 3. – С. 5–11.

Красноносова, О. М. Розвиток місцевого самоврядування в ході реформування територіального устрою України / О. М. Красноносова // Бізнес Інформ. – 2018. – № 5. – С. 105–110.

Красноносова, О. М. Розширення повноважень територіальних громад у процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні / О. М. Красноносова // Проблеми економіки. – 2018. – № 2. – С. 146–151.

Кудельський, В. Е. Фінансові можливості місцевих органів самоврядування після проведення децентралізації [Електронний ресурс] / В. Е. Кудельський // Університетські наук. записки. – 2017. – № 4. – С. 272–282.

Кудрявцева, О. М. Реформа місцевого самоврядування та перспективи розвитку місцевої демократії в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Кудрявцева // Приватне та публічне право. – 2017. – № 3. – С. 24–29.

Кузькін, Є. Ю. Формування фіскального простору місцевого самоврядування в умовах децентралізації державних фінансів [Електронний ресурс] / Є. Ю. Кузькін // Проблеми економіки. – 2018. – № 2. – С. 328–334.

Лісніченко, А. С. Правові аспекти місцевого самоврядування на території проведення антитерористичної операції / А. С. Лісніченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2018. – № 5. – С. 43–47.

Лощихін, О. М. Реформування місцевої влади як одна з засад і гарантій конституційного ладу України / О. М. Лощихін // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 77–81.

Майданник, О. Становлення та розвиток української моделі місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. Майданник // Вісн. Акад. праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 1. – С. 55–59.

Мальчин, Ю. Проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Мальчин // Вчені записки Таврійськ. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. – 2017. – Т. 28 (67), № 1. – С. 25–31.

Ніканорова, О. В. Кадрове забезпечення реформи децентралізації: до проблем організації служби в органах місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Ніканорова // Правові новели. – 2018. – № 4. – С. 216–222.

Панова, І. Ю. Становлення правового регулювання місцевого самоврядування в незалежній Україні [Електронний ресурс] / І. Ю. Панова // Міжнар. наук. журн. «Інтернаука». Серія : Юридичні науки. – 2018. – № 5. – С. 27–32.

Письменний, І. Феномен суспільної самоорганізації в Україні в контексті подальшого розвитку місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / І. Письменний // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2017. – Вип. 2. – С. 129–135.

Постовойтенко, А. С. Нормативно-правові підстави розвитку інституту місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі [Електронний ресурс] / А. С. Постовойтенко // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2017. – № 2. – С. 62–69.

Правдюк, А. Л. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / А. Л. Правдюк // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2017. – № 9. – С. 135–147.

Радченко, О. Д. Моніторинг та аналіз впливу децентралізації на розвиток сільських громад Причорноморського регіону на прикладі Миколаївської області [Електронний ресурс] / О. Д. Радченко, Л. О. Лазутіна, С. М. Кір’ян // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 15. – С. 146–151.

Романюк, С. А. Суперечності та виклики реалізації реформи системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: методологічні аспекти [Електронний ресурс] / С. А. Романюк // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 2. – С. 117–129.

Рудницька, О. Реформування місцевого самоврядування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / О. Рудницька // Intermarum: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3. – С. 208–220.

Садикова, Є. О. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: деякі аспекти трансформаційних процесів [Електронний ресурс] / Є. О. Садикова // Політикус. – 2017. – Вип. 5. – С. 106–110.

Сороківська, О. А. Реформа децентралізації в Україні та розвиток місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. А. Сороківська, О. Б. Мосій, Т. І. Кужда // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 14(2). – С. 138–141.

Соляннік, К. Реформа місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми конституційно-правового забезпечення та перспективи розвитку / К. Соляннік // Право України. – 2018. – № 5. – С. 207–223.

Старушенко, О. А. Удосконалення взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні на основі використання досвіду Франціії [Електронний ресурс] / О. А. Старушенко // Право та державне управління. – 2016. – № 2. – С. 69–72.

Субботенко, О. Проблематика правомочності здійснення права власності обласними та районними радами щодо майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст відповідної адміністративно-територіальної одиниці [Електронний ресурс] / О. Субботенко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 4. – С. 73–76.

Ткаченко, Г. С. Деонтологія служби в органах місцевого самоврядування в Україні / Г. С. Ткаченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 113–115.

Толкованов, В. В. Пріоритетні завдання та підходи до модернізації місцевого самоврядування на сучасному етапі: вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2017. – № 1.

Торгонська, А. В. Реформування органів місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Торгонська // Право і суспільство. – 2017. – № 1(2). – С. 42–47.

Федоренко, В. Принципи місцевого самоврядування в Україні: поняття, зміст і система [Електронний ресурс] / В. Федоренко // Історико-правовий часопис. – 2017. – № 2. – С. 43–49.

Черкас, О. Г. Взаємодія Верховної Ради України з органами місцевого самоврядування: сутність та визначення поняття [Електронний ресурс] / О. Г. Черкас // Ефективність державного управління. – 2012. – Вип. 31. – С. 162–169.

Шаталова, О. Самооцінка посадових осіб місцевого самоврядування України у взаєминах у малих групах у контексті професійної адаптації [Електронний ресурс] / О. Шаталова // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2017. – Вип. 2. – С. 124–128.

Шаталова, О. Формування підходів до управління професійною адаптацією посадових осіб місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / О. Шаталова. // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2017. – Вип. 1.

Шевченко, А. Є. Проблеми та перспективи реформування місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / А. Є. Шевченко, Л. В. Гапоненко // Альманах права. – 2017. – Вип. 8. – С. 73–77.

Шевченко, М. В. Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Шевченко // Сучасні питання економіки і права. – 2017. – Вип. 1–2. – С. 226–232.

Шигапова, Е. Окремі аспекти імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні / Е. Шигапова // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 5. – С. 181–185.

Місцеве самоврядування: зарубіжний досвід

Байрак, С. О. Особливості взаємодії органів місцевого самоврядування й державної влади Республіки Польща [Електронний ресурс] / С. О. Байрак // Політикус. – 2017. – Вип. 1. – С. 39–43.

Бакрадзе, Л. М. Реформування місцевого самоврядування в Грузії: досвід для України [Електронний ресурс] / Л. М. Бакрадзе // Молодий вчений. – 2017. – № 5. – С. 93–97.

Батанов, О. В. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування у зарубіжних країнах: основні моделі організації та діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Батанов // Часопис Київ. ун-ту права. – 2015. – № 3. – С. 61–66.

Бровко, О. В. Історія формування місцевого самоврядування в Польщі [Електронний ресурс] / О. В. Бровко // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2017. – Вип. 21. – С. 74–79.

Ватаманюк-Зелінська, У. З. Європейський досвід реформ місцевого самоврядування / У. З. Ватаманюк-Зелінська, М. Ю. Фіковська // Бізнес Інформ. – 2018. – № 3. – С. 85–89.

Ворона, П. В. Особливості місцевого самоврядування Азербайджану: досвід для України [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2018. – Вип. 1. – С. 122–128.

Гробова, В. П. Правовий статус та повноваження органів місцевого самоврядування Італії: перспективи для України [Електронний ресурс] / В. П. Гробова // Право і суспільство. – 2015. – № 4(3). – С. 3–8.

Гробова, В. Щодо особливостей розвитку місцевого самоврядування: досвід Швейцарії [Електронний ресурс] / В. Гробова // Юридич. вісн. – 2016. – № 2. – С. 177–183.

Данік, Н. В. Особливості становлення місцевого самоврядування в Європі [Електронний ресурс] / Н. В. Данік // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 42–46.

Європейські стратегії для місцевих громад України та Молдови: досвід країн Вишеградської четвірки : метод. посіб. / Р. Шарлея [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 76 с.

Закоморна, К. Конституційно-правові засади самоврядування (місцевої автономії) в КНР [Електронний ресурс] / К. Закоморна // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 2. – С. 183–187.

Зерницький, Р. В. Порівняння місцевого самоврядування Королівства Норвегії та Федеративної Республіки Німеччини в контексті формування плюралістичної демократії [Електронний ресурс] / Р. В. Зерницький // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 129. – С. 341–344.

Іванцова, З. А. Організація місцевого самоврядування у ФРН. Загальна характеристика місцевого самоврядування у землі Баден-Вюртемберг [Електронний ресурс] / З. А. Іванцова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія : Юридичні науки. – 2016. – Вип. 6(1). – С. 53–56.

Ігнатенко, Л. І. Реформування системи місцевого самоврядування у Великій Британії [Електронний ресурс] / Л. І. Ігнатенко // Актуальні проблеми державного управління. – 2013. – № 1. – С. 386–392.

Кащишин, М. А. Державний контроль за реалізацією органами місцевого самоврядування повноважень в Україні та зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / М. А. Кащишин // Форум права. – 2017. – № 4. – С. 93–98.

Королевська, А. В. Польська система місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А. В. Королевська // Політикус. – 2016. – Вип. 3. – С. 56–59.

Лененко, І. Компетенція органів місцевого самоврядування країн Балтії: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / І. Лененко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2017. – Вип. 3. – С. 149–158.

Лижва, Е. Реформа місцевого самоврядування в Польщі у 1990-ті роки – перебіг, переваги та проблемні зони / Е. Лижва // Регіональна економіка. – 2018. – № 1. – С. 132–142.

Липовецький, В. В. Досвід зарубіжних країн у формуванні моделі місцевого самоврядування / В. В. Липовецький // Світ молоді – молодь світу : ст. та тези учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. студ., магістрантів, аспірантів та молодих науковців, 12–13 листоп. 2014 р. / Вінниц. кооперативний ін-т. – Вінниця, 2014. – С. 64–66.

Маринів, А. В. Державний контроль у системі місцевого самоврядування Французької Республіки в сучасних умовах політико-правового розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Маринів // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2017. – Вип. 42. – С. 57–60.

Попко, В. В. Правове регулювання організації місцевого самоврядування у Фінляндській Республіці / В. В. Попко // Часопис Київ. ун-ту права. – 2017. – № 3. – С. 281–286.

Постовойтенко, А. С. Проблеми розвитку місцевої демократії в умовах політичної трансформації та розбудови громадянського суспільства: зарубіжний досвід та реалії України / А. С. Постовойтенко // Гілея: науковий вісник. – 2017. – № 8. – С. 319–321.

Ружецька, І. В. Реформа місцевого самоврядування: досвід зарубіжних країн та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / І. В. Ружецька. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2017. – № 2.

Рябченко, Т. О. Зарубіжний досвід державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Т. О. Рябченко, А. І. Малус // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 5. – С. 7–13.

Тарасенко, Т. М. Розвиток політичної відповідальності в місцевому самоврядуванні в умовах децентралізації влади: досвід європейських країн [Електронний ресурс] / Т. М. Тарасенко // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. Серія : Державне управління. – 2017. – № 4. – С. 92–99.

Фелонюк, Т. А. Особливості французької моделі місцевого самоврядування: досвід для України [Електронний ресурс] / Т. А. Фелонюк // Молодий вчений. – 2017. – № 7. – С. 401–405.

Фелонюк, Т. А. Теоретичні засади розвитку місцевого самоврядування у Французькій Республіці [Електронний ресурс] / Т. А. Фелонюк // Молодий вчений. – 2016. – № 8. – С. 241–244.

Фелонюк, Т. А. Характеристика моделі місцевого самоврядування Франції: досвід для України [Електронний ресурс] / Т. А. Фелонюк // Молодий вчений. – 2016. – № 8. – С. 236–240.

Фененко, Д. І. Історія формування та становлення системи місцевого самоврядування сполученого королівства Великобританії та Ірландії / Д. І. Фененко // Світ молоді – молодь світу : ст. та тези учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів та молодих науковців, 12–13 листоп. 2014 р. / Вінниц. кооперативний ін-т. – Вінниця, 2014. – С. 89–91.

Чернеженко, О. М. Місцеве самоврядування та управління в Німеччині [Електронний ресурс] / О. М. Чернеженко // Приватне та публічне право. – 2018. – № 2. – С. 31–35.

Чернеженко, О. Розвиток процесу децентралізації в Румунії / О. Чернеженко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 6. – С. 216–222.

Чернеженко, О. М. Створення та еволюція автономних громад в Іспанії / О. М. Чернеженко // Публічне право. – 2018. – № 2. – С. 72–80.

Чиркін, А. С. Фінансова основа функціонування органів місцевого самоврядування в Угорщині [Електронний ресурс] / А. С. Чиркін // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2016. – № 31. – С. 324–336.

Чорнописький, П. Б. Конституційні реформи в Литві і Грузії у сфері місцевого самоврядування та децентралізації влади як приклад для України [Електронний ресурс] / П. Б. Чорнописький // Форум права. – 2017. – № 4. – С. 282–293.

Шпак, Ю. О. Досвід реформування місцевого самоврядування у Великобританії [Електронний ресурс] / Ю. О. Шпак // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 10–1(1). – С. 82–84.

Підготувала О. Кізян

Поділитися:

Місцеве самоврядування: теорія, реформування в Україні, зарубіжні практики


Шановні працівники органів місцевої влади та місцевого самоврядування!

Відділ наукової інформації та бібліографії пропонує вам ознайомитися з новими матеріалами, вміщеними до віртуального бібліографічного списку «Місцеве самоврядування: теорія, реформування в Україні, зарубіжні практики», які сприятимуть досягненню оптимальних умов життєдіяльності місцевої громади Вінниччини та підвищенню якості послуг, які надають службовці органів місцевого самоврядування.

З нагоди свята висловлюємо вдячність усім працівникам органів місцевого самоврядування за сумлінну і самовіддану працю, за високий професіоналізм, компетентність та відповідальність, активну громадську позицію у вирішенні нагальних питань життєдіяльності обласної книгозбірні.

Місцеве самоврядування: теорія, реформування в Україні, зарубіжні практики

(Віртуальний бібліографічний список)

Місцеве самоврядування: теоретичний аспект

Акімов, А. В. Електронна демократія в контексті Європейської хартії місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А. В. Акімов // Вчені записки Таврійськ. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. – 2018. – Т. 29, № 1. – С. 178–182.

Батанов, О. В. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: муніципально-правові проблеми взаємодії та функціонування [Електронний ресурс] / О. В. Батанов, В. В. Кравченко // Аспекти публічного управління. – 2018. – Т. 6, № 6/7. – С. 45–53.

Бедрій, Р. Муніципально-правове забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері господарської діяльності [Електронний ресурс] / Р. Бедрій // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 5. – С. 138–142.

Беновська, Л. Я. Територіальна громада як суб’єкт регулювання розвитку території: теоретичні аспекти / Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2018. – № 1. – С. 30–39.

Борисенко, Ю. В. Підхід до оцінювання зрілості мережевих систем місцевого розвитку, орієнтованого на громаду / Ю. В. Борисенко, Т. В. Маматова // Аспекти публічного управління. – 2017. – Том Т.5, № 11. – С. 19–30.

Ващенко, А. М. Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування: проблеми і перспективи наукового пізнання [Електронний ресурс] / А. М. Ващенко // Альманах права. – 2017. – Вип. 8. – С. 134–138.

Волошина, Я. Місцеве самоврядування: теорії походження та їх реалізація / Я. Волошина // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 3. – С. 117–122.

Гейко, Л. Ціль та сутність реформування системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади [Електронний ресурс] / Л. Гейко, Ю. Луценко, Р. Ковальова // Наук. вісн. [Одес. нац. економіч. ун-ту]. – 2017. – № 7/8. – С. 64–78.

Гілін, Є. О. Значення інноваційної діяльності для вдосконалення функціонування органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Є. О. Гілін // Вісн. Чернівец. ф-ту Нац. ун-ту «Одеська юридична академія». – 2017. – Вип. 2. – С. 94–104.

Гончар, С. В. Сутнісні характеристики феномену місцевого самоврядування / С. В. Гончар // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 8. – С. 95–102.

Горохова, Т. В. Формування маркетингової стратегії в системі місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Т. В. Горохова, Г. І. Бабек // Вісн. Приазов. держ. техніч. ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2017. – Вип. 34. – С. 110–117.

Грицай, І. О. Реалізація принципу гендерної рівності у виборних органах місцевого самоврядування: теоретико-правова характеристика [Електронний ресурс] / І. О. Грицай // Наук. вісн. Дніпропетров. держ. ун-ту внутріш. справ. – 2017. – № 3. – С. 43–51.

Гулак, Л. Юридична природа та специфіка реалізації функцій органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. Гулак // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2017. – № 861. – С. 246–251.

Добровінський, А. Правові основи формування фінансової самостійності місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А. Добровінський // Юридич. вісн. – 2017. – № 1. – С. 27–33.

Дубняк, М. В. Соціально-правова модель прийняття рішень у місцевому самоврядуванні [Електронний ресурс] / М. В. Дубняк // Право і суспільство. – 2017. – № 1(2). – С. 149–153.

Звіздай, О. В. Наукові теорії походження місцевого самоврядування та сформовані на їх основі моделі / О. В. Звіздай // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – № 4.

Золотоноша, О. В. Форми взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-економічного розвитку регіону [Електронний ресурс] / О. В. Золотоноша // Наук. вісн. Дніпропетров. держ. ун-ту внутріш. справ. – 2017. – № 1. – С. 169–175.

Івженко, І. Б. Практичний аспект формування взаємодії системи органів місцевого самоврядування з волонтерськими рухами в процесі реалізації соціальної роботи [Електронний ресурс] / І. Б. Івженко // Вчені записки Таврійськ. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. – 2018. – Т. 29, № 1. – С. 188–194.

Карпа, М. І. Компетенція посадових осіб місцевого самоврядування: особливості визначення [Електронний ресурс] / М. І. Карпа, Т. М. Кіцак // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2018. – Вип. 1. – С. 129–140.

Касяненко, Є. В. Теоретико-правова характеристика форм громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Є. В. Касяненко // Наук. вісн. Дніпропетров. держ. ун-ту внутріш. справ. – 2017. – № 4. – С. 71–79.

Коблянська, І. І. Дослідження знаннєвих потреб посадових осіб органів місцевого самоврядування в контексті децентралізації в Україні [Електронний ресурс] / І. І. Коблянська, К. М. Кутах // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія : Економіка. – 2018. – Т. 23, вип. 1. – С. 88–91.

Ковтун, Г. О. Особливості поняття організаційного лідерства в системі місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Г. О. Ковтун // Вчені записки Таврійськ. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. – 2018. – Т. 29, № 3. – С. 108–112.

Козачок, І. В. Правові засади внутрішнього аудиту фінансової діяльності органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / І. В. Козачок // Приватне та публічне право. – 2017. – № 3. – С. 106–110.

Козюбра, М. І. Верховенство права, права людини і місцеве самоврядування: проблеми взаємозв’язків [Електронний ресурс] / М. І. Козюбра // Наук. записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 200. – С. 67–71.

Коросташова, І. М. Право на службу в органах місцевого самоврядування: аналіз основних вимог [Електронний ресурс] / І. М. Коросташова // Наук. записки Ін-ту законодавства Верхов. Ради України. – 2017. – № 6. – С. 32–38.

Костицький, В. Місцеве самоврядування як окрема гілка публічної влади [Електронний ресурс] / В. Костицький // Вісн. Акад. праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 1. – С. 48–50.

Кузьменко, Н. Межі повноважень органів місцевого самоврядування щодо прийняття нормативно-правових актів у сфері земельних відносин [Електронний ресурс] / Н. Кузьменко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 5. – С. 90–95.

Кузьменко, Н. О. Повноваження органів місцевого самоврядування як суб’єктів земельних правовідносин: imperium vs dominium [Електронний ресурс] / Н. О. Кузьменко // Право і суспільство. – 2017. – № 1(2). – С. 22–26.

Куцин, А. В. Методологія дослідження питань цивільно-правового регулювання відшкодування шкоди, завданої органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності [Електронний ресурс] / А. В. Куцин // Часопис цивілістики. – 2018. – Вип. 28. – С. 37–40.

Липовська, С. Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / С. Липовська // Актуальні проблеми державного управління. – 2017. – Вип. 3. – С. 176–179.

Липовська, С. Спроможність територіальних громад як індикатор ефективності місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / С. Липовська // Актуальні проблеми державного управління. – 2018. – Вип. 1. – С. 133–137.

Мельник, О. Проблеми реформування системи підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. Мельник // Вісн. Акад. праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 1. – С. 60–61.

Мельніков, Д. О. Теоретичні основи сучасної моделі місцевого самоврядування: порівняльна характеристика [Електронний ресурс] / Д. О. Мельніков // Право.ua. – 2017. – № 1. – С. 36–40.

Миколаєць, А. П. Тенденції взаємовпливу місцевого самоврядування та громадськості в системі публічного управління / А. П. Миколаєць // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 7. – С. 110–113.

Мозолевський, П. В. Поняття та ознаки заохочень працівників органів місцевого самоврядування в умовах правової держави [Електронний ресурс] / П. В. Мозолевський // Публічне право. – 2018. – № 1. – С. 76–84.

Москальов, А. А. Формування кредитного рейтингу органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А. А. Москальов, М. А. Москальов // Вісн. Чернівец. торговельно-економічного ін-ту. Економічні науки. – 2017. – Вип. 1–2. – С. 414–425.

Оніщик, Ю. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] / Ю. Оніщик // Вісн. Акад. праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 1. – С. 62–64.

Пак, Н. Т. Територіальні громади як основний елемент місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Н. Т. Пак, Н. С. Подвірна // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія : Економіка і менеджмент. – 2018. – Вип. 29. – С. 63–67.

Полішкевич, Л. Д. Адміністративні послуги органів місцевого самоврядування: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Л. Д. Полішкевич // Вчені записки Таврійськ. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. – 2018. – Т. 29, № 3. – С. 113–118.

Полякова, К. В. Органи місцевого самоврядування як учасники організаційно-господарських відносин [Електронний ресурс] / К. В. Полякова // Форум права. – 2017. – № 5. – С. 324–329.

Пономарьов, В. Інститут місцевого самоврядування: його походження та розвиток у світі [Електронний ресурс] / В. Пономарьов // Актуальні проблеми державного управління. – 2017. – Вип. 2. – С. 132–137.

Потапенко, С. А. Поняття актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх ознаки та проблеми законодавчого визначення [Електронний ресурс] / С. А. Потапенко // Міжнар. наук. журн. «Інтернаука». Серія : Юридичні науки. – 2018. – № 3. – С. 63–72.

Пухтинський, М. Становлення механізму адміністративного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів [Електронний ресурс] / М. Пухтинський // Вісн. Акад. праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 1. – С. 68–71.

Рябченко, Т. О. Електронне декларування як ефективний засіб запобігання корупції в органах місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Т. О. Рябченко, А. В. Стеблянко // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 5. – С. 14–19.

Семенченко, Ф. Г. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти організації політичної влади [Електронний ресурс] / Ф. Г. Семенченко. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2018. – № 1.

Турій, О. В. Державна політика у сфері реалізації співпраці громадянського суспільства, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: правовий та управлінський аспекти [Електронний ресурс] / О. В. Турій // Аспекти публічного управління. – 2018. – Т. 6, № 6–7. – С. 38–44.

Цибульник, Т. А. Деякі питання вдосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування України у сфері протидії рейдерству [Електронний ресурс] / Т. А. Цибульник // Право та інновації. – 2017. – № 1. – С. 116–122.

Цимбаленко, Я. Ю. Проблема забезпечення належного рівня самостійності місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Я. Ю. Цимбаленко // Соціально-гуманітарний вісн. – 2018. – Вип. 22. – С. 67–68.

Шеремет, С. О. Регіональний рівень запобігання злочинності органами місцевого самоврядування: проблеми дослідження [Електронний ресурс] / С. О. Шеремет // Наук. вісн. Дніпропетров. держ. ун-ту внутріш. справ. – 2017. – № 1. – С. 279–288.

Юшко, С. В. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2018. – № 1. – С. 72–87.

Місцеве самоврядування: українські реалії

Барба, В. Є. Нормативно-правове регулювання взаємодії територіальних підрозділів Національної поліції та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку [Електронний ресурс] / В. Є. Барба // Lex portus. – 2018. – № 3. – С. 69–83.

Бомчак, Я. О. Вплив директив ЄС на зростання ролі органів місцевого самоврядування України у сфері охорони навколишнього природного середовища / Я. О. Бомчак // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 8. – С. 88–91.

Буглак, Ю. О. Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення розмежування повноважень між органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування України [Електронний ресурс] / Ю. О. Буглак // Правовий часопис Донбасу. – 2018. – № 1. – С. 77–83.

Буряченко, А. Є. Фіскальна децентралізація та фінансова спроможність місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / А. Є. Буряченко, І. О. Філімошкіна // Фінанси України. – 2018. – № 5. – С. 56–68.

Василенко, Л. Децентралізація та реформа місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. Василенко, М. Добровінський // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 123–126.

Віліжінський, В. Врахування національних традицій врядування як одна із необхідних умов успішної реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. Віліжінський // Актуальні проблеми державного управління. – 2018. – Вип. 1. – С. 127–132.

Давидова, В. А. Організаційне забезпечення делегування повноважень у системі місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Давидова // Наук. записки Ін-ту законодавства Верхов. Ради України. – 2018. – № 1. – С. 69–76.

Давидова, В. А. Правове регулювання щодо делегування повноважень у системі місцевого самоврядування в Україні / В. А. Давидова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 20. – С. 97–101.

Данілов, С. О. Напрями закріплення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / С. О. Данілов // Міжнар. юридич. вісн.: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – Вип. 4/5. – С. 46–50.

Демиденко, В. О. Принципи застосування органами місцевого самоврядування законодавства України у сфері кібербезпеки [Електронний ресурс] / В. О. Демиденко // Юридич. часопис Нац. акад. внутріш. справ. – 2018. – № 1. – С. 141–153.

Демиденко, В. О. Результати і проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні та удосконалення законодавства у цій сфері [Електронний ресурс] / В. О. Демиденко, О. В. Ковальчук // Наук. записки Ін-ту законодавства Верхов. Ради України. – 2017. – № 6. – С. 27–31.

Дубинецька, П. П. Особливості формування фінансово-економічної сфери органів місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / П. П. Дубинецька // Проблеми системного підходу в економіці. – 2017. – Вип. 5. – С. 51–54.

Євтухова, Г. Ю. Особливості можливих проявів саботажу в здійсненні реформи децентралізації та місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Г. Ю. Євтухова // Сучасне суспільство. – 2018. – Вип. 1. – С. 59–74.

Кравченко, В. Питання дотримання принципів європейської хартії місцевого самоврядування в процесі проведення муніципальної реформи в Україні [Електронний ресурс] / В. Кравченко // Вісн. Акад. праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 1. – С. 51–54.

Кравченко, В. В. Формування законодавства про місцеві референдуми в Україні: проблеми та перспективи / В. В. Кравченко // Аспекти публічного управління. – 2018. –Т.6, № 3. – С. 5–11.

Красноносова, О. М. Розвиток місцевого самоврядування в ході реформування територіального устрою України / О. М. Красноносова // Бізнес Інформ. – 2018. – № 5. – С. 105–110.

Красноносова, О. М. Розширення повноважень територіальних громад у процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні / О. М. Красноносова // Проблеми економіки. – 2018. – № 2. – С. 146–151.

Кудельський, В. Е. Фінансові можливості місцевих органів самоврядування після проведення децентралізації [Електронний ресурс] / В. Е. Кудельський // Університетські наук. записки. – 2017. – № 4. – С. 272–282.

Кудрявцева, О. М. Реформа місцевого самоврядування та перспективи розвитку місцевої демократії в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Кудрявцева // Приватне та публічне право. – 2017. – № 3. – С. 24–29.

Кузькін, Є. Ю. Формування фіскального простору місцевого самоврядування в умовах децентралізації державних фінансів [Електронний ресурс] / Є. Ю. Кузькін // Проблеми економіки. – 2018. – № 2. – С. 328–334.

Лісніченко, А. С. Правові аспекти місцевого самоврядування на території проведення антитерористичної операції / А. С. Лісніченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2018. – № 5. – С. 43–47.

Лощихін, О. М. Реформування місцевої влади як одна з засад і гарантій конституційного ладу України / О. М. Лощихін // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 77–81.

Майданник, О. Становлення та розвиток української моделі місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. Майданник // Вісн. Акад. праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – № 1. – С. 55–59.

Мальчин, Ю. Проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Мальчин // Вчені записки Таврійськ. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. – 2017. – Т. 28 (67), № 1. – С. 25–31.

Ніканорова, О. В. Кадрове забезпечення реформи децентралізації: до проблем організації служби в органах місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Ніканорова // Правові новели. – 2018. – № 4. – С. 216–222.

Панова, І. Ю. Становлення правового регулювання місцевого самоврядування в незалежній Україні [Електронний ресурс] / І. Ю. Панова // Міжнар. наук. журн. «Інтернаука». Серія : Юридичні науки. – 2018. – № 5. – С. 27–32.

Письменний, І. Феномен суспільної самоорганізації в Україні в контексті подальшого розвитку місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / І. Письменний // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2017. – Вип. 2. – С. 129–135.

Постовойтенко, А. С. Нормативно-правові підстави розвитку інституту місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі [Електронний ресурс] / А. С. Постовойтенко // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2017. – № 2. – С. 62–69.

Правдюк, А. Л. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / А. Л. Правдюк // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2017. – № 9. – С. 135–147.

Радченко, О. Д. Моніторинг та аналіз впливу децентралізації на розвиток сільських громад Причорноморського регіону на прикладі Миколаївської області [Електронний ресурс] / О. Д. Радченко, Л. О. Лазутіна, С. М. Кір’ян // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 15. – С. 146–151.

Романюк, С. А. Суперечності та виклики реалізації реформи системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні: методологічні аспекти [Електронний ресурс] / С. А. Романюк // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – № 2. – С. 117–129.

Рудницька, О. Реформування місцевого самоврядування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / О. Рудницька // Intermarum: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3. – С. 208–220.

Садикова, Є. О. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: деякі аспекти трансформаційних процесів [Електронний ресурс] / Є. О. Садикова // Політикус. – 2017. – Вип. 5. – С. 106–110.

Сороківська, О. А. Реформа децентралізації в Україні та розвиток місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. А. Сороківська, О. Б. Мосій, Т. І. Кужда // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 14(2). – С. 138–141.

Соляннік, К. Реформа місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми конституційно-правового забезпечення та перспективи розвитку / К. Соляннік // Право України. – 2018. – № 5. – С. 207–223.

Старушенко, О. А. Удосконалення взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні на основі використання досвіду Франціії [Електронний ресурс] / О. А. Старушенко // Право та державне управління. – 2016. – № 2. – С. 69–72.

Субботенко, О. Проблематика правомочності здійснення права власності обласними та районними радами щодо майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст відповідної адміністративно-територіальної одиниці [Електронний ресурс] / О. Субботенко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 4. – С. 73–76.

Ткаченко, Г. С. Деонтологія служби в органах місцевого самоврядування в Україні / Г. С. Ткаченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 113–115.

Толкованов, В. В. Пріоритетні завдання та підходи до модернізації місцевого самоврядування на сучасному етапі: вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2017. – № 1.

Торгонська, А. В. Реформування органів місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Торгонська // Право і суспільство. – 2017. – № 1(2). – С. 42–47.

Федоренко, В. Принципи місцевого самоврядування в Україні: поняття, зміст і система [Електронний ресурс] / В. Федоренко // Історико-правовий часопис. – 2017. – № 2. – С. 43–49.

Черкас, О. Г. Взаємодія Верховної Ради України з органами місцевого самоврядування: сутність та визначення поняття [Електронний ресурс] / О. Г. Черкас // Ефективність державного управління. – 2012. – Вип. 31. – С. 162–169.

Шаталова, О. Самооцінка посадових осіб місцевого самоврядування України у взаєминах у малих групах у контексті професійної адаптації [Електронний ресурс] / О. Шаталова // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2017. – Вип. 2. – С. 124–128.

Шаталова, О. Формування підходів до управління професійною адаптацією посадових осіб місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / О. Шаталова. // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2017. – Вип. 1.

Шевченко, А. Є. Проблеми та перспективи реформування місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / А. Є. Шевченко, Л. В. Гапоненко // Альманах права. – 2017. – Вип. 8. – С. 73–77.

Шевченко, М. В. Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Шевченко // Сучасні питання економіки і права. – 2017. – Вип. 1–2. – С. 226–232.

Шигапова, Е. Окремі аспекти імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні / Е. Шигапова // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 5. – С. 181–185.

Місцеве самоврядування: зарубіжний досвід

Байрак, С. О. Особливості взаємодії органів місцевого самоврядування й державної влади Республіки Польща [Електронний ресурс] / С. О. Байрак // Політикус. – 2017. – Вип. 1. – С. 39–43.

Бакрадзе, Л. М. Реформування місцевого самоврядування в Грузії: досвід для України [Електронний ресурс] / Л. М. Бакрадзе // Молодий вчений. – 2017. – № 5. – С. 93–97.

Батанов, О. В. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування у зарубіжних країнах: основні моделі організації та діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Батанов // Часопис Київ. ун-ту права. – 2015. – № 3. – С. 61–66.

Бровко, О. В. Історія формування місцевого самоврядування в Польщі [Електронний ресурс] / О. В. Бровко // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2017. – Вип. 21. – С. 74–79.

Ватаманюк-Зелінська, У. З. Європейський досвід реформ місцевого самоврядування / У. З. Ватаманюк-Зелінська, М. Ю. Фіковська // Бізнес Інформ. – 2018. – № 3. – С. 85–89.

Ворона, П. В. Особливості місцевого самоврядування Азербайджану: досвід для України [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2018. – Вип. 1. – С. 122–128.

Гробова, В. П. Правовий статус та повноваження органів місцевого самоврядування Італії: перспективи для України [Електронний ресурс] / В. П. Гробова // Право і суспільство. – 2015. – № 4(3). – С. 3–8.

Гробова, В. Щодо особливостей розвитку місцевого самоврядування: досвід Швейцарії [Електронний ресурс] / В. Гробова // Юридич. вісн. – 2016. – № 2. – С. 177–183.

Данік, Н. В. Особливості становлення місцевого самоврядування в Європі [Електронний ресурс] / Н. В. Данік // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 42–46.

Європейські стратегії для місцевих громад України та Молдови: досвід країн Вишеградської четвірки : метод. посіб. / Р. Шарлея [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 76 с.

Закоморна, К. Конституційно-правові засади самоврядування (місцевої автономії) в КНР [Електронний ресурс] / К. Закоморна // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 2. – С. 183–187.

Зерницький, Р. В. Порівняння місцевого самоврядування Королівства Норвегії та Федеративної Республіки Німеччини в контексті формування плюралістичної демократії [Електронний ресурс] / Р. В. Зерницький // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 129. – С. 341–344.

Іванцова, З. А. Організація місцевого самоврядування у ФРН. Загальна характеристика місцевого самоврядування у землі Баден-Вюртемберг [Електронний ресурс] / З. А. Іванцова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія : Юридичні науки. – 2016. – Вип. 6(1). – С. 53–56.

Ігнатенко, Л. І. Реформування системи місцевого самоврядування у Великій Британії [Електронний ресурс] / Л. І. Ігнатенко // Актуальні проблеми державного управління. – 2013. – № 1. – С. 386–392.

Кащишин, М. А. Державний контроль за реалізацією органами місцевого самоврядування повноважень в Україні та зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / М. А. Кащишин // Форум права. – 2017. – № 4. – С. 93–98.

Королевська, А. В. Польська система місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А. В. Королевська // Політикус. – 2016. – Вип. 3. – С. 56–59.

Лененко, І. Компетенція органів місцевого самоврядування країн Балтії: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / І. Лененко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2017. – Вип. 3. – С. 149–158.

Лижва, Е. Реформа місцевого самоврядування в Польщі у 1990-ті роки – перебіг, переваги та проблемні зони / Е. Лижва // Регіональна економіка. – 2018. – № 1. – С. 132–142.

Липовецький, В. В. Досвід зарубіжних країн у формуванні моделі місцевого самоврядування / В. В. Липовецький // Світ молоді – молодь світу : ст. та тези учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. студ., магістрантів, аспірантів та молодих науковців, 12–13 листоп. 2014 р. / Вінниц. кооперативний ін-т. – Вінниця, 2014. – С. 64–66.

Маринів, А. В. Державний контроль у системі місцевого самоврядування Французької Республіки в сучасних умовах політико-правового розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Маринів // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2017. – Вип. 42. – С. 57–60.

Попко, В. В. Правове регулювання організації місцевого самоврядування у Фінляндській Республіці / В. В. Попко // Часопис Київ. ун-ту права. – 2017. – № 3. – С. 281–286.

Постовойтенко, А. С. Проблеми розвитку місцевої демократії в умовах політичної трансформації та розбудови громадянського суспільства: зарубіжний досвід та реалії України / А. С. Постовойтенко // Гілея: науковий вісник. – 2017. – № 8. – С. 319–321.

Ружецька, І. В. Реформа місцевого самоврядування: досвід зарубіжних країн та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / І. В. Ружецька. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2017. – № 2.

Рябченко, Т. О. Зарубіжний досвід державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Т. О. Рябченко, А. І. Малус // Правові горизонти. – 2017. – Вип. 5. – С. 7–13.

Тарасенко, Т. М. Розвиток політичної відповідальності в місцевому самоврядуванні в умовах децентралізації влади: досвід європейських країн [Електронний ресурс] / Т. М. Тарасенко // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. Серія : Державне управління. – 2017. – № 4. – С. 92–99.

Фелонюк, Т. А. Особливості французької моделі місцевого самоврядування: досвід для України [Електронний ресурс] / Т. А. Фелонюк // Молодий вчений. – 2017. – № 7. – С. 401–405.

Фелонюк, Т. А. Теоретичні засади розвитку місцевого самоврядування у Французькій Республіці [Електронний ресурс] / Т. А. Фелонюк // Молодий вчений. – 2016. – № 8. – С. 241–244.

Фелонюк, Т. А. Характеристика моделі місцевого самоврядування Франції: досвід для України [Електронний ресурс] / Т. А. Фелонюк // Молодий вчений. – 2016. – № 8. – С. 236–240.

Фененко, Д. І. Історія формування та становлення системи місцевого самоврядування сполученого королівства Великобританії та Ірландії / Д. І. Фененко // Світ молоді – молодь світу : ст. та тези учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів та молодих науковців, 12–13 листоп. 2014 р. / Вінниц. кооперативний ін-т. – Вінниця, 2014. – С. 89–91.

Чернеженко, О. М. Місцеве самоврядування та управління в Німеччині [Електронний ресурс] / О. М. Чернеженко // Приватне та публічне право. – 2018. – № 2. – С. 31–35.

Чернеженко, О. Розвиток процесу децентралізації в Румунії / О. Чернеженко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 6. – С. 216–222.

Чернеженко, О. М. Створення та еволюція автономних громад в Іспанії / О. М. Чернеженко // Публічне право. – 2018. – № 2. – С. 72–80.

Чиркін, А. С. Фінансова основа функціонування органів місцевого самоврядування в Угорщині [Електронний ресурс] / А. С. Чиркін // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2016. – № 31. – С. 324–336.

Чорнописький, П. Б. Конституційні реформи в Литві і Грузії у сфері місцевого самоврядування та децентралізації влади як приклад для України [Електронний ресурс] / П. Б. Чорнописький // Форум права. – 2017. – № 4. – С. 282–293.

Шпак, Ю. О. Досвід реформування місцевого самоврядування у Великобританії [Електронний ресурс] / Ю. О. Шпак // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 10–1(1). – С. 82–84.

Підготувала О. Кізян