Вінницький регіональний тренінговий центр

Проект у дії (http://www.library.vn.ua/publications/2011/Bibliomist_Vinnitsa.html)

Перший рік  діяльності  Вінницького РТЦ

Діяльності РТЦ впродовж першого року (1.06.2010 - 31.05.2011рр.) сприяла утвердженню в громаді ролі бібліотеки як інформаційно-навчального центру. Офіційне відкриття РТЦ, інформація в ЗМІ про РТЦ, прес-конференція директора ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Морозової Н. І., розповсюдження рекламних листівок викликали неабияку зацікавленість у представників місцевої громади, в результаті якої до центру звернулося понад 100 осіб із бажанням долучитися до тренінгів. Враховуючи такі обставини, в план діяльності РТЦ було внесено зміни щодо організації додаткових тренінгів для різних груп користувачів. Тому, крім низки обов’язкових та додаткових тренінгів для бібліотечних працівників, було проведено ще ряд тренінгів  для користувачів бібліотеки.

Обов’язкові тренінги за програмами: Модуля 1 «Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників», Модуля 2 «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці», Модуля 3 «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек» у Вінницькому РТЦ пройшли бібліотечні фахівці Барського та Тульчинського районів (20 осіб) – переможці І раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету».

Важливими для підвищення професійної кваліфікації бібліотечних фахівців області та впровадження нових інформаційних технологій у діяльність бібліотек стали організовані на базі РТЦ додаткові тренінги для бібліотекарів, зокрема такі тренінги пройшли фахівці ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва за програмами Модуля 1 та Модуля 2 (10 осіб); бібліотекарі ВНЗ м. Вінниці за програмою Модуля 1 (8 осіб) та Модуля 2 (18 осіб); методисти центральних районних (міських) бібліотек за адаптованими програмами Модуля 2 –3 групи (32 особи), за програмою Модуля 3  – 1 група (9 осіб). Окрім того, для фахівців обласної книгозбірні організовувалися тренінги з питань ефективного використання ПЗ «ІРБІС - 64» (38 осіб).

Загалом, 118 бібліотечних працівників підвищили свою професійну кваліфікацію на базі РТЦ.

Бібліотечні фахівці області в результаті участі у тренінгах: набули навичок ефективного використання апаратних засобів та прикладних програм, в тому числі й ПЗ «ІРБІС-64»; ознайомилися з інформаційним сервісом Інтернету, оволоділи основами навігації засобами браузерів; набули практичних навичок роботи в середовищі інформаційних сервісних програм Інтернету; оволоділи навичками та вміннями інформаційного пошуку в ресурсах Інтернету;  опанували знання та професійні навички роботи з Інтернет-ресурсами; ознайомилися із законодавчою, нормативно-правовою базами діяльності бібліотек з питань авторського права; виробили практичні уміння, необхідні для планування та здійснення діяльності, пов’язаної з впровадженням і використанням Інтернет-доступу як нової бібліотечної послуги;  оволоділи знаннями щодо трансформаційних змін бібліотек на основі інноваційної діяльності з використанням елементів менеджменту; визначили підходи до розробки інноваційних стратегій, опанували методику розробки стратегічних планів; розкрили сутність бібліотечного маркетингу як механізму створення нового іміджу бібліотек у зміненому інформаційному і соціокультурному середовищі; розглянули наявні підходи до класифікації бібліотечних послуг, проаналізували номенклатуру інформаційних продуктів, послуг бібліотек із переорієнтацією на сервісність обслуговування відповідно до потреб користувачів;  ознайомилися з основами ініціативної діяльності бібліотек на базі фандрейзингових технологій; опанували механізми програмного і проектного розвитку бібліотек;  розкрили основи адвокації та соціального партнерства тощо.

Додатково для бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки було проведено серію тренінгів «Бібліотека як центр доступу громадян до інформації органів державної та місцевої влади». У результаті 4 бібліотеки Тульчинського району та 6 бібліотек Барського району приєдналися до Мережі пунктів доступу громадян до офіційної інформації.

Окремо на заняттях з підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу обласної бібліотеки тренерами РТЦ було організовано низку лекційних занять за програмами тренінгів.

За час діяльності РТЦ було проведено два виїзних 3-х денних тренінги за темою «Сервіси в Інтернеті» для фахівців Барського та Тульчинського районів (20 осіб).

Велика увага в РТЦ приділялася організації тренінгів для користувачів бібліотеки, так за адаптованими програмами Модуля 1 «Основи роботи на ПК та сервіси Інтернету»  навчалися 54 користувача пенсійного віку, 9 безробітних та 14 учителів шкіл м. Вінниці, усього 77 осіб. У результаті, розширилося коло користувачів, залучених до використання сучасних інформаційних технологій; бібліотека утверджує свою роль освітньої бази для підвищення професійної кваліфікації та самоосвіти; сприяє професійній орієнтації та підвищує можливість подальшого працевлаштування; бібліотека сприймається як провідник у світ електронної інформації; здійснюється популяризація інформаційних ресурсів та  виховання інформаційної культури користувачів.

Впродовж діяльності Вінницького тренінгового центру користувачі ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва мали змогу безкоштовно використовувати інформаційні ресурси мережі Інтернет з освітньою, навчальною та  дозвіллєвою метою. Усього послугами РТЦ  у 2011 році скористалися  303 користувачі, а загальна кількість відвідувань у 2010-2011 році становить 2423. Користувачі до РТЦ зверталися з різноманітними запитами: переважно скористатися послугами електронної пошти, ознайомитися з новинами, здійснити пошук роботи через Інтернет, поспілкуватися в соціальних мережах тощо.

У процесі діяльності РТЦ застосовувався комплексний підхід до професійної підготовки фахівців та формування інформаційної грамотності громади, зокрема використовувалися інтеграційні методики проведення тренінгів,  поєднувалися теоретичні заняття з практичними вправами та інтерактивними формами навчання. Прагнули охопити навчанням різні соціальні групи користувачів, проте найбільш активними виявилися люди старшого покоління. Тренери вносили зміни до програми, в залежності від рівня підготовки учасників груп та їхніх інформаційних потреб, орієнтувалися на кінцевий результат,  вивчали думки учасників, аналізували відгуки з метою поліпшення тренінгової діяльності.

Події, що відбуваються у Вінницькому регіональному тренінговому центрі та в процесі реалізації проекту «Бібліоміст» на Вінниччині відображаються на блозі «Бібліомісток» (http://blog.library.vn.ua/). На разі відвідування блогу складає майже 14 тис. візитів.

За програмою тренінгів усі учасники-бібліотекарі беруть участь у розробках своїх власних, так званих «бібліотечних», блогів. Ми вже маємо приклади того, як учасники тренінгових занять –  бібліотекарі районних і сільських книгозбірень, впроваджуючи інформаційні технології в практику своєї діяльності, успішно ведуть мережеві щоденники. Для прикладу:

Барська районна бібліотека: блог читального залу – nformplaneta.blox.ua/html

Барський молодіжний бомонд (Барська районна бібліотека) – http://barcreativeyoutn.blogspot.com/

Берег дитинства (блог Барської районної бібліотеки для дітей) – http://barchildlib.blogspot.com/

Тульчинська центральна районна бібілотека –  http://tulchlb.blogspot.com/

Скарбниця Тиманівської бібліотеки – http://timanivka.blox.ua/html

Тиманівська бібліотека: день за днем – http://timanivkalive.blox.ua/html

Бібліотека села Міжлісся – http://mizhlissyalibr.blogspot.com/

BIBLIOVIN (Блог методистів Вінницької міської ЦБС) –  http://bibliovin.blox.ua/.

Вінницький регіональний тренінговий центр


Проект у дії (http://www.library.vn.ua/publications/2011/Bibliomist_Vinnitsa.html)

Перший рік  діяльності  Вінницького РТЦ

Діяльності РТЦ впродовж першого року (1.06.2010 - 31.05.2011рр.) сприяла утвердженню в громаді ролі бібліотеки як інформаційно-навчального центру. Офіційне відкриття РТЦ, інформація в ЗМІ про РТЦ, прес-конференція директора ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Морозової Н. І., розповсюдження рекламних листівок викликали неабияку зацікавленість у представників місцевої громади, в результаті якої до центру звернулося понад 100 осіб із бажанням долучитися до тренінгів. Враховуючи такі обставини, в план діяльності РТЦ було внесено зміни щодо організації додаткових тренінгів для різних груп користувачів. Тому, крім низки обов’язкових та додаткових тренінгів для бібліотечних працівників, було проведено ще ряд тренінгів  для користувачів бібліотеки.

Обов’язкові тренінги за програмами: Модуля 1 «Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи в Інтернеті для бібліотечних працівників», Модуля 2 «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці», Модуля 3 «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек» у Вінницькому РТЦ пройшли бібліотечні фахівці Барського та Тульчинського районів (20 осіб) – переможці І раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету».

Важливими для підвищення професійної кваліфікації бібліотечних фахівців області та впровадження нових інформаційних технологій у діяльність бібліотек стали організовані на базі РТЦ додаткові тренінги для бібліотекарів, зокрема такі тренінги пройшли фахівці ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва за програмами Модуля 1 та Модуля 2 (10 осіб); бібліотекарі ВНЗ м. Вінниці за програмою Модуля 1 (8 осіб) та Модуля 2 (18 осіб); методисти центральних районних (міських) бібліотек за адаптованими програмами Модуля 2 –3 групи (32 особи), за програмою Модуля 3  – 1 група (9 осіб). Окрім того, для фахівців обласної книгозбірні організовувалися тренінги з питань ефективного використання ПЗ «ІРБІС - 64» (38 осіб).

Загалом, 118 бібліотечних працівників підвищили свою професійну кваліфікацію на базі РТЦ.

Бібліотечні фахівці області в результаті участі у тренінгах: набули навичок ефективного використання апаратних засобів та прикладних програм, в тому числі й ПЗ «ІРБІС-64»; ознайомилися з інформаційним сервісом Інтернету, оволоділи основами навігації засобами браузерів; набули практичних навичок роботи в середовищі інформаційних сервісних програм Інтернету; оволоділи навичками та вміннями інформаційного пошуку в ресурсах Інтернету;  опанували знання та професійні навички роботи з Інтернет-ресурсами; ознайомилися із законодавчою, нормативно-правовою базами діяльності бібліотек з питань авторського права; виробили практичні уміння, необхідні для планування та здійснення діяльності, пов’язаної з впровадженням і використанням Інтернет-доступу як нової бібліотечної послуги;  оволоділи знаннями щодо трансформаційних змін бібліотек на основі інноваційної діяльності з використанням елементів менеджменту; визначили підходи до розробки інноваційних стратегій, опанували методику розробки стратегічних планів; розкрили сутність бібліотечного маркетингу як механізму створення нового іміджу бібліотек у зміненому інформаційному і соціокультурному середовищі; розглянули наявні підходи до класифікації бібліотечних послуг, проаналізували номенклатуру інформаційних продуктів, послуг бібліотек із переорієнтацією на сервісність обслуговування відповідно до потреб користувачів;  ознайомилися з основами ініціативної діяльності бібліотек на базі фандрейзингових технологій; опанували механізми програмного і проектного розвитку бібліотек;  розкрили основи адвокації та соціального партнерства тощо.

Додатково для бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки було проведено серію тренінгів «Бібліотека як центр доступу громадян до інформації органів державної та місцевої влади». У результаті 4 бібліотеки Тульчинського району та 6 бібліотек Барського району приєдналися до Мережі пунктів доступу громадян до офіційної інформації.

Окремо на заняттях з підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу обласної бібліотеки тренерами РТЦ було організовано низку лекційних занять за програмами тренінгів.

За час діяльності РТЦ було проведено два виїзних 3-х денних тренінги за темою «Сервіси в Інтернеті» для фахівців Барського та Тульчинського районів (20 осіб).

Велика увага в РТЦ приділялася організації тренінгів для користувачів бібліотеки, так за адаптованими програмами Модуля 1 «Основи роботи на ПК та сервіси Інтернету»  навчалися 54 користувача пенсійного віку, 9 безробітних та 14 учителів шкіл м. Вінниці, усього 77 осіб. У результаті, розширилося коло користувачів, залучених до використання сучасних інформаційних технологій; бібліотека утверджує свою роль освітньої бази для підвищення професійної кваліфікації та самоосвіти; сприяє професійній орієнтації та підвищує можливість подальшого працевлаштування; бібліотека сприймається як провідник у світ електронної інформації; здійснюється популяризація інформаційних ресурсів та  виховання інформаційної культури користувачів.

Впродовж діяльності Вінницького тренінгового центру користувачі ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва мали змогу безкоштовно використовувати інформаційні ресурси мережі Інтернет з освітньою, навчальною та  дозвіллєвою метою. Усього послугами РТЦ  у 2011 році скористалися  303 користувачі, а загальна кількість відвідувань у 2010-2011 році становить 2423. Користувачі до РТЦ зверталися з різноманітними запитами: переважно скористатися послугами електронної пошти, ознайомитися з новинами, здійснити пошук роботи через Інтернет, поспілкуватися в соціальних мережах тощо.

У процесі діяльності РТЦ застосовувався комплексний підхід до професійної підготовки фахівців та формування інформаційної грамотності громади, зокрема використовувалися інтеграційні методики проведення тренінгів,  поєднувалися теоретичні заняття з практичними вправами та інтерактивними формами навчання. Прагнули охопити навчанням різні соціальні групи користувачів, проте найбільш активними виявилися люди старшого покоління. Тренери вносили зміни до програми, в залежності від рівня підготовки учасників груп та їхніх інформаційних потреб, орієнтувалися на кінцевий результат,  вивчали думки учасників, аналізували відгуки з метою поліпшення тренінгової діяльності.

Події, що відбуваються у Вінницькому регіональному тренінговому центрі та в процесі реалізації проекту «Бібліоміст» на Вінниччині відображаються на блозі «Бібліомісток» (http://blog.library.vn.ua/). На разі відвідування блогу складає майже 14 тис. візитів.

За програмою тренінгів усі учасники-бібліотекарі беруть участь у розробках своїх власних, так званих «бібліотечних», блогів. Ми вже маємо приклади того, як учасники тренінгових занять –  бібліотекарі районних і сільських книгозбірень, впроваджуючи інформаційні технології в практику своєї діяльності, успішно ведуть мережеві щоденники. Для прикладу:

Барська районна бібліотека: блог читального залу – nformplaneta.blox.ua/html

Барський молодіжний бомонд (Барська районна бібліотека) – http://barcreativeyoutn.blogspot.com/

Берег дитинства (блог Барської районної бібліотеки для дітей) – http://barchildlib.blogspot.com/

Тульчинська центральна районна бібілотека –  http://tulchlb.blogspot.com/

Скарбниця Тиманівської бібліотеки – http://timanivka.blox.ua/html

Тиманівська бібліотека: день за днем – http://timanivkalive.blox.ua/html

Бібліотека села Міжлісся – http://mizhlissyalibr.blogspot.com/

BIBLIOVIN (Блог методистів Вінницької міської ЦБС) –  http://bibliovin.blox.ua/.