Мужність і відвага крізь віки

(до Дня українського козацтва, Дня захисників і захисниць України)

14 жовтня українці відзначають одразу три свята. Перше – Свято Покрови Божої Матері, друге – День українського козацтва, третє свято, дуже молоде – День захисників і захисниць України.

У 2022 році День захисників і захисниць України наші воїни зустрінуть в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Цього дня ми знову повертаємося пам'яттю і серцем до грізних і незабутніх сторінок минулого, щоб ще раз осягнути, кому зобов'язані мирним небом над головою та можливістю жити.

Цього дня вшановують українських героїв та героїнь – тих, кому випало мати почесне і високе звання «Захисник України», боронити Україну та її територіальну цілісність під час кривавих боїв.

До уваги користувачів пропонуємо виставку-посвяту «Мужність і відвага крізь віки», яка представлена у відділі документів із гуманітарних, технічних та природничих наук.

Запрошуємо до перегляду!

Бібліогафічний список літератури:

Слава козацька не вмре, не загине

 • Антонович, В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 158 с.
 • Антонович, В. Б. Про козацькі часи на Україні / В. Б. Антонович. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 240 с.
 • Антропологічний код української культури і цивілізації : [в 2 кн.]. Кн. 1 / О. О. Рафальський [та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ ; Ніжин : Вид. Лисенко М. М., 2020. – 432 с.
 • Антропологічний код української культури і цивілізації : [в 2 кн.]. Кн. 2 / О. О. Рафальський [та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ ; Ніжин : Вид. Лисенко М. М., 2020. – 536 с.
 • Барабаш, Т. Богдан Хмельницький / Т. Барабаш. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 254 с.
 • Бачинська, О. А. Українське козацтво. Золоті сторінки історії / О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб, В. О. Щербак. – Київ : Кристал Бук, 2015. – 400 с.
 • Брехуненко, В. А. Програна битва виграної війни. Битва під Берестечком 1651 року / В. А. Брехуненко. – Київ : Темпора, 2013. – 116 с.
 • Горобець, В. М. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / В. М. Горобець. – Київ : Наук. думка, 2004. – 311 с.
 • Горобець, В. Світанок української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції / В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 448 с.
 • Грабовецький, В. В. Західноукраїнські землі в період народно-визвольної війни 1648–1654 рр. / В. В. Грабовецький. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 194 с.
 • Грабянка, Г. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Г. Грабянка. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 186 с.
 • Гуржій, О. І. Історія козацтва. Держава – військо – битви / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, 2015. – 480 с.
 • Дьомін, С. І. Українські козаки, 1775–1945. Від чорноморців до кубанців / С. І. Дьомін. – Київ : АртЕк, 2017. – 214 с.
 • Журавльов, Д. В. Усі гетьмани України / Д. В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2011. – 508 с.
 • Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості. – Київ : Ін-т історії України НАНУ ; Запоріжжя : НДІ Козацтва, 1997. – 376 с.
 • Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки / упоряд. В. Крекотень. – Київ : Дніпро, 2006. – 976 с.
 • Ідрісов, Д. І. Невідомі сторінки історії України. Україна і світ / Д. Ідрісов. – Харків : Фоліо, 2018. – 221 с.
 • Історія війн і збройних конфліктів в Україні : енциклопед. довід. / упоряд. О. І. Гуржій. – Київ : Вид-во гуманітарної літератури, 2004. – 520 с.
 • Історія України в особах. Козаччина / упоряд. В. М. Горобець. – Київ : Україна, 2013. – 304 с.
 • Історія Української держави. Гетьманат ранньомодерної доби / НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Арій, 2018. – 720 с.
 • Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маємо право». Злети і падіння козацької держави, 1648–1783 роки / упоряд. В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.
 • Коваль, Р. М. «Батькам скажеш, що був чесним». Невигадані історії та вояцькі біографії / Р. М. Коваль. – Київ : Вид. Мельник М. Ю., 2019. – 568 с. – (Бібліотека історичного клубу «Холодний Яр». Видатні українці ; м. 10) (Отаманія ХХ століття ; м. 10).
 • Каляндрук, Т. Б. Козаки. Слов’яни проти Орди / Т. Б. Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2017. – 496 с.
 • Косенко, Л. О. Козаки. Лицарський орден України : факти, міфи, коментарі / Л. О. Косенко. – Вид. 2-ге. – Харків : Школа, 2016. – 608 с.
 • Кралюк, П. М. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду : монографія / П. М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015. – 282 с.
 • Кривошея, В. В. Генеалогія українського козацтва. Нариси історії козацьких полків / В. В. Кривошея. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 390 с.
 • Лепко, В. І. Українське козацтво / В. І. Лепко. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 95 с.
 • Леп'явко, С. А. Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка / С. А. Леп'явко. – Київ : Світоч, 2012. – 125 с.
 • Мицик, Ю. А. (отець). Як козаки Україну боронили / о. Ю. А. Мицик. – Київ : Кліо, 2018. – 368 с.
 • Паньонко, І. М. Органи влади Запорізької Січі : монографія / І. М. Паньонко. – Львів : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, 2006. – 144 с.
 • Плохій, С. М. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій / С. М. Плохій ; пер. з англ. М. Климчука. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 400 с.
 • Плохій, С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / С. Плохій. – Київ : Критика, 2005. – 496 с.
 • Сушинський, Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV–XIX століть : у 2 т. Т. 1 / Б. І. Сушинський. – Одеса : ВМВ, 2004. – 592 с.
 • Сушинський, Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV–XIX століть : у 2 т. Т. 2 / Б. І. Сушинський. – Одеса : ВМВ, 2004. – 584 с.
 • Українське козацтво : мала енциклопедія (1376 статей) / ред. С. Р. Лях. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем'єр , 2002. – 547 с.
 • Фігурний, Ю. С. Історичні витоки українського лицарства : нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі / Ю. С. Фігурний. – Київ : Стилос, 2004. – 308 с.
 • Чухліб, Т. В. Гетьмани України: війна, політика, кохання / Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, 2016. – 480 с.
 • Щербак, В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. друга пол. ХV – середина XVII ст. / В. О. Щербак. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2000. – 300 с.

Козацькі гетьмани на Поділлі

 • Вінницький полковник Іван Богун – яскрава постать в історії Козаччини (близько 1618 – 17.02.1664) : бібліогр. покажч. / Вінниц. обл. держ. адмін., Упр. культури і мистецтв, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; наук. ред. І. М. Романюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2020. – 152 с.
 • Дан, О. Ю. Козацтво Брацлавщини у боротьбі за свободу і незалежність (1648–1676 рр.) / О. Ю. Дан. – Київ : Стилос, 2004. – 288 с.
 • XXIV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом)», 1–2 черв. 2012 р. : зб. матеріалів / ред. Ю. Зінько, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 2012. – 456 с.
 • Діденко, В. І. Козацька історія села Мізяківські Хутори : іст. нарис до 600-річчя з дня заснування козацького поселення 1406–1410 / В. І. Діденко. – Вінниця : Кн.-Вега, 2008. – 392 с.
 • Діденко, В. І. Козацька зоря Поділля. Історія козацького села Мізяківські Хутори і хутірців : іст. нарис до 600-річчя з дня заснування козацького поселення 1406–1410 / В. І. Діденко. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2020. – 432 с.
 • Жарук, А. Нескорені Гайдамацького Яру. Кн. 2. По Поділлю з вогнем / А. Жарук. – Вінниця : Твори, 2021. – 370 с. – (Бібліотечка журналу «Вінницький край» ; вип. 49).
 • Історичні витоки козацького роду в Україні : у 8 ч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2004.
 • Ч. 3: Козацтво на Поділлі. – 2004. – 58 с.
 • Ч.7 : Козацтво в нових дослідженнях українських і зарубіжних істориків. – 2004. – 39 с.
 • Петров, Л. О. 7-й полк уланів Військ Польських в Україні, 1917–1918 рр. / Л. О. Петров. – Вінниця : Твори, 2020. – 400 с.
 • Пилипчак, І. Крижопільське козацтво / І. Пилипчак. – Вінниця : Твори, 2019. – 84 с.
 • Поділля в роки Української національної революції середини XVII століття : матеріали Всеукр. наук.-краєзнав. конф., м. Вінниця, 4 берез. 2021 р. / ред. С. Д. Гальчак ; Акад. соціальних наук України. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2021. – 260 с.
 • Роговий, О. І. Подільськими шляхами Богдана Хмельницького: програма козацького виховання / О. І. Роговий. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2012. – 120 с. Щоденний запис кінного походу: 30 років по тому / упоряд. О. Коваль. – Вінниця : Твори, 2020. – 136 с.

Героїв Україна пам’ятає

 • Білик, Б. У вічність ідуть кращі / Б. Білик. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 326 с.
 • Добробати : історія подвигу батальйонів, що врятували країну / уклад. К. Гладка. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : Фоліо, 2017. – 325 с.
 • Книга пам'яті 2014–2020... / Донец. обл. держ. адмін., Упр. інформ. діяльності та комунікацій з громадськістю ; фот.: Є. Гончаренко, А. Степанов, С. Ваганов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2020. – 164 с.
 • Книга пам'яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України Кн. 1. Вінницька область. Волинська область. Дніпропетровська область. Донецька область. Житомирська область. Закарпатська область. / упоряд. Я. Тинченко, М-во оборони України, Нац. військово-іст. музей України. – Київ : Лат & К, 2016. – 392 с.
 • Литвин, М. Лінія розмежування / М. Литвин. – Київ : Гамазин, 2019. – 396 с.
 • Матвієнко, В. П. Без'ядерний меморандум / В. П. Матвієнко. – Київ : Наук. думка, 2021. – 76 с.
 • Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО / О. Каліновська [та ін.]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 512 с.
 • Обухов, В. В. Полковник Богун. Козацькому роду нема переводу! / В. В. Обухов. – Київ : [б. в.], 2006. – 136 с.
 • Подобна, Є. Дівчата зрізають коси. Книга спогадів / Є. Подобна. – Київ : Люта справа, 2018. – 346 с.
 • Середюк, О. М. Лицарі сонця : іст. нарис / О. М. Середюк. – 2-е вид., доп. і перероб. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 476 с.
 • Слободянюк, М. Історія Десантно-штурмових військ Збройних сил України / М. Слободянюк. – 2-ге опрац. вид. – Львів : Астролябія, 2019. – 200 с.
 • Слободянюк, М. В. Сухопутні війська України. Нарукавна емблематика (1992–2012) / М. В. Слободянюк. – 2-ге вид. – Львів : Астролябія, 2018. – 286 с.
 • Харченко, Г. О. Щоденник артилериста / Г. О. Харченко. – Харків : Фоліо, 2019. – 284 с.
 • Хижняк, І. А. Від «навіки разом» до «omnes et singulos» (разом і окремо). Україна у системному протистоянні глобальних полюсів сили : монографія / І. А. Хижняк. – Київ : Саміт-Книга, 2018. – 416 с.

 

Поділитися:

Мужність і відвага крізь віки


(до Дня українського козацтва, Дня захисників і захисниць України)

14 жовтня українці відзначають одразу три свята. Перше – Свято Покрови Божої Матері, друге – День українського козацтва, третє свято, дуже молоде – День захисників і захисниць України.

У 2022 році День захисників і захисниць України наші воїни зустрінуть в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Цього дня ми знову повертаємося пам'яттю і серцем до грізних і незабутніх сторінок минулого, щоб ще раз осягнути, кому зобов'язані мирним небом над головою та можливістю жити.

Цього дня вшановують українських героїв та героїнь – тих, кому випало мати почесне і високе звання «Захисник України», боронити Україну та її територіальну цілісність під час кривавих боїв.

До уваги користувачів пропонуємо виставку-посвяту «Мужність і відвага крізь віки», яка представлена у відділі документів із гуманітарних, технічних та природничих наук.

Запрошуємо до перегляду!

Бібліогафічний список літератури:

Слава козацька не вмре, не загине

 • Антонович, В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 158 с.
 • Антонович, В. Б. Про козацькі часи на Україні / В. Б. Антонович. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 240 с.
 • Антропологічний код української культури і цивілізації : [в 2 кн.]. Кн. 1 / О. О. Рафальський [та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ ; Ніжин : Вид. Лисенко М. М., 2020. – 432 с.
 • Антропологічний код української культури і цивілізації : [в 2 кн.]. Кн. 2 / О. О. Рафальський [та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ ; Ніжин : Вид. Лисенко М. М., 2020. – 536 с.
 • Барабаш, Т. Богдан Хмельницький / Т. Барабаш. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 254 с.
 • Бачинська, О. А. Українське козацтво. Золоті сторінки історії / О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб, В. О. Щербак. – Київ : Кристал Бук, 2015. – 400 с.
 • Брехуненко, В. А. Програна битва виграної війни. Битва під Берестечком 1651 року / В. А. Брехуненко. – Київ : Темпора, 2013. – 116 с.
 • Горобець, В. М. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / В. М. Горобець. – Київ : Наук. думка, 2004. – 311 с.
 • Горобець, В. Світанок української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції / В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 448 с.
 • Грабовецький, В. В. Західноукраїнські землі в період народно-визвольної війни 1648–1654 рр. / В. В. Грабовецький. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 194 с.
 • Грабянка, Г. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Г. Грабянка. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 186 с.
 • Гуржій, О. І. Історія козацтва. Держава – військо – битви / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, 2015. – 480 с.
 • Дьомін, С. І. Українські козаки, 1775–1945. Від чорноморців до кубанців / С. І. Дьомін. – Київ : АртЕк, 2017. – 214 с.
 • Журавльов, Д. В. Усі гетьмани України / Д. В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2011. – 508 с.
 • Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості. – Київ : Ін-т історії України НАНУ ; Запоріжжя : НДІ Козацтва, 1997. – 376 с.
 • Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки / упоряд. В. Крекотень. – Київ : Дніпро, 2006. – 976 с.
 • Ідрісов, Д. І. Невідомі сторінки історії України. Україна і світ / Д. Ідрісов. – Харків : Фоліо, 2018. – 221 с.
 • Історія війн і збройних конфліктів в Україні : енциклопед. довід. / упоряд. О. І. Гуржій. – Київ : Вид-во гуманітарної літератури, 2004. – 520 с.
 • Історія України в особах. Козаччина / упоряд. В. М. Горобець. – Київ : Україна, 2013. – 304 с.
 • Історія Української держави. Гетьманат ранньомодерної доби / НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Арій, 2018. – 720 с.
 • Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маємо право». Злети і падіння козацької держави, 1648–1783 роки / упоряд. В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.
 • Коваль, Р. М. «Батькам скажеш, що був чесним». Невигадані історії та вояцькі біографії / Р. М. Коваль. – Київ : Вид. Мельник М. Ю., 2019. – 568 с. – (Бібліотека історичного клубу «Холодний Яр». Видатні українці ; м. 10) (Отаманія ХХ століття ; м. 10).
 • Каляндрук, Т. Б. Козаки. Слов’яни проти Орди / Т. Б. Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2017. – 496 с.
 • Косенко, Л. О. Козаки. Лицарський орден України : факти, міфи, коментарі / Л. О. Косенко. – Вид. 2-ге. – Харків : Школа, 2016. – 608 с.
 • Кралюк, П. М. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду : монографія / П. М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015. – 282 с.
 • Кривошея, В. В. Генеалогія українського козацтва. Нариси історії козацьких полків / В. В. Кривошея. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 390 с.
 • Лепко, В. І. Українське козацтво / В. І. Лепко. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 95 с.
 • Леп'явко, С. А. Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка / С. А. Леп'явко. – Київ : Світоч, 2012. – 125 с.
 • Мицик, Ю. А. (отець). Як козаки Україну боронили / о. Ю. А. Мицик. – Київ : Кліо, 2018. – 368 с.
 • Паньонко, І. М. Органи влади Запорізької Січі : монографія / І. М. Паньонко. – Львів : Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, 2006. – 144 с.
 • Плохій, С. М. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій / С. М. Плохій ; пер. з англ. М. Климчука. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 400 с.
 • Плохій, С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / С. Плохій. – Київ : Критика, 2005. – 496 с.
 • Сушинський, Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV–XIX століть : у 2 т. Т. 1 / Б. І. Сушинський. – Одеса : ВМВ, 2004. – 592 с.
 • Сушинський, Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV–XIX століть : у 2 т. Т. 2 / Б. І. Сушинський. – Одеса : ВМВ, 2004. – 584 с.
 • Українське козацтво : мала енциклопедія (1376 статей) / ред. С. Р. Лях. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем'єр , 2002. – 547 с.
 • Фігурний, Ю. С. Історичні витоки українського лицарства : нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі / Ю. С. Фігурний. – Київ : Стилос, 2004. – 308 с.
 • Чухліб, Т. В. Гетьмани України: війна, політика, кохання / Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, 2016. – 480 с.
 • Щербак, В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. друга пол. ХV – середина XVII ст. / В. О. Щербак. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2000. – 300 с.

Козацькі гетьмани на Поділлі

 • Вінницький полковник Іван Богун – яскрава постать в історії Козаччини (близько 1618 – 17.02.1664) : бібліогр. покажч. / Вінниц. обл. держ. адмін., Упр. культури і мистецтв, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; наук. ред. І. М. Романюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2020. – 152 с.
 • Дан, О. Ю. Козацтво Брацлавщини у боротьбі за свободу і незалежність (1648–1676 рр.) / О. Ю. Дан. – Київ : Стилос, 2004. – 288 с.
 • XXIV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом)», 1–2 черв. 2012 р. : зб. матеріалів / ред. Ю. Зінько, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 2012. – 456 с.
 • Діденко, В. І. Козацька історія села Мізяківські Хутори : іст. нарис до 600-річчя з дня заснування козацького поселення 1406–1410 / В. І. Діденко. – Вінниця : Кн.-Вега, 2008. – 392 с.
 • Діденко, В. І. Козацька зоря Поділля. Історія козацького села Мізяківські Хутори і хутірців : іст. нарис до 600-річчя з дня заснування козацького поселення 1406–1410 / В. І. Діденко. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2020. – 432 с.
 • Жарук, А. Нескорені Гайдамацького Яру. Кн. 2. По Поділлю з вогнем / А. Жарук. – Вінниця : Твори, 2021. – 370 с. – (Бібліотечка журналу «Вінницький край» ; вип. 49).
 • Історичні витоки козацького роду в Україні : у 8 ч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2004.
 • Ч. 3: Козацтво на Поділлі. – 2004. – 58 с.
 • Ч.7 : Козацтво в нових дослідженнях українських і зарубіжних істориків. – 2004. – 39 с.
 • Петров, Л. О. 7-й полк уланів Військ Польських в Україні, 1917–1918 рр. / Л. О. Петров. – Вінниця : Твори, 2020. – 400 с.
 • Пилипчак, І. Крижопільське козацтво / І. Пилипчак. – Вінниця : Твори, 2019. – 84 с.
 • Поділля в роки Української національної революції середини XVII століття : матеріали Всеукр. наук.-краєзнав. конф., м. Вінниця, 4 берез. 2021 р. / ред. С. Д. Гальчак ; Акад. соціальних наук України. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2021. – 260 с.
 • Роговий, О. І. Подільськими шляхами Богдана Хмельницького: програма козацького виховання / О. І. Роговий. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2012. – 120 с. Щоденний запис кінного походу: 30 років по тому / упоряд. О. Коваль. – Вінниця : Твори, 2020. – 136 с.

Героїв Україна пам’ятає

 • Білик, Б. У вічність ідуть кращі / Б. Білик. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 326 с.
 • Добробати : історія подвигу батальйонів, що врятували країну / уклад. К. Гладка. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : Фоліо, 2017. – 325 с.
 • Книга пам'яті 2014–2020... / Донец. обл. держ. адмін., Упр. інформ. діяльності та комунікацій з громадськістю ; фот.: Є. Гончаренко, А. Степанов, С. Ваганов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2020. – 164 с.
 • Книга пам'яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України Кн. 1. Вінницька область. Волинська область. Дніпропетровська область. Донецька область. Житомирська область. Закарпатська область. / упоряд. Я. Тинченко, М-во оборони України, Нац. військово-іст. музей України. – Київ : Лат & К, 2016. – 392 с.
 • Литвин, М. Лінія розмежування / М. Литвин. – Київ : Гамазин, 2019. – 396 с.
 • Матвієнко, В. П. Без'ядерний меморандум / В. П. Матвієнко. – Київ : Наук. думка, 2021. – 76 с.
 • Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО / О. Каліновська [та ін.]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 512 с.
 • Обухов, В. В. Полковник Богун. Козацькому роду нема переводу! / В. В. Обухов. – Київ : [б. в.], 2006. – 136 с.
 • Подобна, Є. Дівчата зрізають коси. Книга спогадів / Є. Подобна. – Київ : Люта справа, 2018. – 346 с.
 • Середюк, О. М. Лицарі сонця : іст. нарис / О. М. Середюк. – 2-е вид., доп. і перероб. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 476 с.
 • Слободянюк, М. Історія Десантно-штурмових військ Збройних сил України / М. Слободянюк. – 2-ге опрац. вид. – Львів : Астролябія, 2019. – 200 с.
 • Слободянюк, М. В. Сухопутні війська України. Нарукавна емблематика (1992–2012) / М. В. Слободянюк. – 2-ге вид. – Львів : Астролябія, 2018. – 286 с.
 • Харченко, Г. О. Щоденник артилериста / Г. О. Харченко. – Харків : Фоліо, 2019. – 284 с.
 • Хижняк, І. А. Від «навіки разом» до «omnes et singulos» (разом і окремо). Україна у системному протистоянні глобальних полюсів сили : монографія / І. А. Хижняк. – Київ : Саміт-Книга, 2018. – 416 с.