За честь. За славу. За народ!

(до Дня українського козацтва, до Дня захисників і захисниць України)

14 жовтня відзначають православне свято Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва, а з недавніх пір і День захисників і захисниць України (з 2014 до 2020 року – День захисника України).

Покрова Пресвятої Богородиці – одне з найголовніших свят запорізьких козаків. Історик України та дослідник Запоріжжя Дмитро Яворницький писав: «…під покровом Богородиці запорожці не боялися ні ворожого огню, ні грізної стихії, ні морської бурі». Для запорізьких козаків це свято було храмовим, адже в центрі козацької твердині завжди стояла Покровська церква. Вона була священною для кожного січовика – від її порога вони вирушали на захист рідної землі та з подякою за порятунок поверталися до неї після походів. Саме на Покрову козаки проводили свої ради, на яких вибирали нового гетьмана або кошового отамана.

До уваги користувачів пропонуємо виставку-посвяту «За честь. За славу. За народ!», яка представлена у відділі документів із гуманітарних, технічних та природничих наук.

Запрошуємо до перегляду! 

Бібліографічний список літератури

 

Козацькі часи на Україні

Антонович, В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 158 с.

Антонович, В. Б. Про козацькі часи на Україні / В. Антонович. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 240 с.

Антропологічний код української культури і цивілізації : [в 2 кн.]. Кн. 1 / О. О. Рафальський [та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ ; Ніжин : Вид. Лисенко М. М., 2020. – 432 с.

Антропологічний код української культури і цивілізації : [в 2 кн.]. Кн. 2 / О. О. Рафальський [та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ ; Ніжин : Вид. Лисенко М. М., 2020. – 536 с.

Барабаш, Т. Богдан Хмельницький / Т. Барабаш. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 254 с.

Бачинська, О. А. Українське козацтво. Золоті сторінки історії / О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб, В. О. Щербак. – Київ : Кристал Бук, 2015. – 400 с.

Брехуненко, В. А. Програна битва виграної війни. Битва під Берестечком 1651 року / В. Брехуненко. – Київ : Темпора, 2013. – 116 с.

Горобець, В. М. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / В. М. Горобець. – Київ : Наук. Думка, 2004. – 311 с.

Горобець, В. Світанок української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції / В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 448 с.

Грабовецький, В. В. Західно–українські землі в період народно-визвольної війни 1648-1654 рр. / В. В. Грабовецький. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 194 с.

Грабянка, Г. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Г. Грабянка. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 186 с.

Гуржій, О. І. Історія козацтва. Держава-військо-битви / О. І. Гуржій. – Київ : Арій, 2012. – 464 с.

Гуржій, О. І. Козацька Україна. Боротьба за державу (XVI-XVII ст.) / О. Гуржій, Т. Чухліб. - Київ : Арій, 2020. - 368 с. : іл. - (Таємниці історії). 

Дьомін, С. І. Українські козаки, 1775-1945. Від чорноморців до кубанців / С. І. Дьомін. – Київ : АртЕк, 2017. – 214 с.

Журавльов, Д. В. Усі гетьмани України / Д. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2011. – 508 с.

Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості. – Київ : Ін-т історії України НАНУ ; Запоріжжя : НДІ Козацтва, 1997. – 376 с.

Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки / упоряд. В. Крекотень. – Київ : Дніпро, 2006. – 976 с.

Ідрісов, Д. І. Невідомі сторінки історії України. Україна і світ / Д. Ідрісов. – Харків : Фоліо, 2018. – 221 с.

Історія війн і збройних конфліктів в Україні : енцикл. довід. / упоряд. О. І. Гуржій. – Київ : Вид-во гуманітарної літератури, 2004. – 520 с.

Історія України в особах. Козаччина / упоряд. В. М. Горобець. – Київ : Україна, 2013. – 304 с.

Історія Української держави. Гетьманат ранньомодерної доби / НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Арій, 2018. – 720 с.

Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маємо право». Злети і падіння козацької держави, 1648-1783 роки / упоряд. В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.

Коваль, Р. М. «Батькам скажеш, що був чесним». Невигадані історії та вояцькі біографії /Р. М. Коваль. – Київ : Вид. Мельник М. Ю., 2019. – 568 с. – (Бібліотека історичного клубу «Холодний Яр». Видатні українці ; м. 10) (Отаманія ХХ століття ; м. 10).

Каляндрук, Т. Б. Козаки. Слов’яни проти Орди / Т. Б. Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2017. – 496 с

Косенко, Л. О. Козаки. Лицарський орден України : факти, міфи, коментарі / Л. О. Косенко. – Вид. 2-ге. – Харків : Школа, 2016. – 608 с.

Кралюк, П. М. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду : монографія / П. М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015. – 282 с.

Кривошея, В. В. Генеалогія українського козацтва. Нариси історії козацьких полків / В. В. Кривошея. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 390 с.

Лепко, В. І. Українське козацтво / В. І. Лепко. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 95 с.

Леп'явко, С. А. Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка / С. А. Леп'явко. – Київ : Світоч, 2012. – 125 с.

Мицик, Ю. А. (отець). Як козаки Україну боронили / о. Ю. Мицик. – Київ : Кліо, 2018. – 368 с.

Паньонко, І. М. Органи влади Запорізької Січі : монографія / І. М. Паньонко. – Львів : Львів. Держ. Ун-т внутрішніх справ, 2006. – 144 с.

Плохій, С. М. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій / С. М. Плохій ; пер. з англ. М. Климчука. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 400 с.

Плохій, С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / С. Плохій. – Київ : Критика, 2005. – 496 с.

Смолій, В. А. Богдан Хмельницький: полководець, дипломат, державотворець / В. Смолій, В. Степанков ; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - Вид. 3-тє, допов. та перероб. - Київ : Парламентське видавництво, 2020. - 752 с. : іл., портр. - (Політичні портрети). - Бібліогр.: с. 723-730. 

Сушинський, Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX століть : у 2 т. Т. 1 / Б. І. Сушинський. – Одесса : ВМВ, 2004. – 592 с.

Сушинський, Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX століть : у 2 т. Т. 2 / Б. І. Сушинський. – Одесса : ВМВ, 2004. – 584 с.

Українське козацтво : мала енциклопедія (1376 статей) / ред. С. Р. Лях. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем'єр , 2002. – 547 с.

Фігурний, Ю. С. Історичні витоки українського лицарства : нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі / Ю. С. Фігурний. – Київ : Стилос, 2004. – 308 с.

Чухліб, Т. В. Гетьмани України: війна, політика, кохання / Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, 2016. – 480 с.

Щербак, В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга пол. ХV-середина XVII ст. / В. О. Щербак. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2000. – 300 с.

 

Іван Богун і Вінниця

Білоус, О. І. Вінницький полковник Іван Богун як один із центральних персонаів роману Г. Сенкевича «Вогнем і мечем» / О. І. Білоус // Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь століття – ІІ : зб. наук. пр. міжнар. міждисциплінарної наук. практ. конф., 26 листоп. 2020 р. / уклад. А. Загнітко. – Вінниця, 2020. – С. 6–10.

Вінницький полковник Іван Богун – яскрава постать в історії Козаччини (близько 1618–17.02.1664): бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А.Тімірязєва; уклад. Г. М. Авраменко; наук. ред., вступ. ст. І. М. Романюка ; ред. О. Г. Поліщук ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2018. – 85 с.

Іван Богун, полковник вінницький, наказний гетьман визвольної армії // Сушинський Б. І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV–XIX століть. Том 1: Історичні есе. – Одеса: Альфа–Омега, 1998. – 685 с.

Колодзінський, М. Ф. Полковник Іван Богун : іст. нарис / М. Ф. Колодзінський. – Репр. відтворення вид. 1941 р. – Вінниця : Твори, 2019. – 48 с.

Полухін, Л. М. Кривоніс, Д. Нечай, І. Богун – народні герої визвольної війни 1648-1654 рр. / Л. Полухін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1954. – 40 с.

Роговий, О. І. Шляхами Івана Богуна (до 400-річчя від народження) / О. І. Роговий ; Вінниц. крайове козацьке молодіж. об'єднання «Молода Подільська січ». – Вінниця : Твори, 2018. – 56 с.

Романюк, І. Полковник Іван Богун – «благородний шляхтич і лицар-козак» / І. Романюк // Поділля в роки Української національної революції середини XVII століття : матеріали Всеукр. наук.-краєзнав. конф., м. Вінниця, 4 берез. 2021 р. / Акад. соціальних наук України [та ін.]. – Вінниця, 2021. – С. 110–118.

Скрипник, В. Чергова спроба встановити пам'ятник Богуну в місті над Бугом : [ініціативна група передала звернення до вінницької обласної та міської влади з пропозицією увічнити пам'ять козацького полковника Івана Богуна, до його 400-річчя від дня народження] / В. Скрипник // Голос України. – 2018. – 13 квіт. – С. 7.

Степанчук, Ю. Теофіл Коструба про Вінницького полковника Богуна на сторінках часопису «Літопис червоної калини» / Ю. Степанчук // Поділля в роки Української національної революції середини XVII століття : матеріали Всеукр. наук.-краєзнав. конф., м. Вінниця, 4 берез. 2021 р. / Акад. соціальних наук України [та ін.]. – Вінниця, 2021. – С. 99–105.

Сушинський, Б. І. Іван Богун полковник вінницький. наказний гетьман Визвольної армії / Б. І. Сушинський // Козацькі Вожді України. – Одеса, 2004. – Т. 1. – С. 432–437.

Темірова, Н. Що «не так» з пам'ятниками Івану Богуну? / Н. Темірова // Поділля в роки Української національної революції середини XVII століття : матеріали Всеукр. наук. краєзнав. конф., м. Вінниця, 4 берез. 2021 р. / Акад. соціальних наук України [та ін.]. – Вінниця, 2021. – С. 204–211.

 

«Герої серед нас: сучасні захисники України»

Білик, Б.  У вічність ідуть кращі / Б. Білик. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 326 с.

Добробати : історія подвигу батальйонів, що врятували країну / уклад. К. Гладка. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : Фоліо, 2017. – 325 с.

Книга пам'яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України Кн. 1. Вінницька область. Волинська область. Дніпропетровська  область. Донецька область. Житомирська область. Закарпатська область. / М-во оборони України, Нац. військово-іст. музей України ; упоряд. Я. Тинченко. – Київ : Лат & К, 2016. – 392 с.

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО / О. Каліновська [та ін.]. –Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 512 с.

Обухов, В. В. Полковник Богун. Козацькому роду нема переводу! / В. В. Обухов. – Київ : [б. в.], 2006. – 136 с.

Подобна, Є. Дівчата зрізають коси. Книга спогадів / Є. Подобна. – Київ : Люта справа, 2018. – 346 с.

Середюк, О. М. Лицарі сонця : іст. нарис / О. М. Середюк. – 2-е вид., доп. і переробл. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 476 с.

Поділитися:

За честь. За славу. За народ!


(до Дня українського козацтва, до Дня захисників і захисниць України)

14 жовтня відзначають православне свято Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва, а з недавніх пір і День захисників і захисниць України (з 2014 до 2020 року – День захисника України).

Покрова Пресвятої Богородиці – одне з найголовніших свят запорізьких козаків. Історик України та дослідник Запоріжжя Дмитро Яворницький писав: «…під покровом Богородиці запорожці не боялися ні ворожого огню, ні грізної стихії, ні морської бурі». Для запорізьких козаків це свято було храмовим, адже в центрі козацької твердині завжди стояла Покровська церква. Вона була священною для кожного січовика – від її порога вони вирушали на захист рідної землі та з подякою за порятунок поверталися до неї після походів. Саме на Покрову козаки проводили свої ради, на яких вибирали нового гетьмана або кошового отамана.

До уваги користувачів пропонуємо виставку-посвяту «За честь. За славу. За народ!», яка представлена у відділі документів із гуманітарних, технічних та природничих наук.

Запрошуємо до перегляду! 

Бібліографічний список літератури

 

Козацькі часи на Україні

Антонович, В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 158 с.

Антонович, В. Б. Про козацькі часи на Україні / В. Антонович. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 240 с.

Антропологічний код української культури і цивілізації : [в 2 кн.]. Кн. 1 / О. О. Рафальський [та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ ; Ніжин : Вид. Лисенко М. М., 2020. – 432 с.

Антропологічний код української культури і цивілізації : [в 2 кн.]. Кн. 2 / О. О. Рафальський [та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ ; Ніжин : Вид. Лисенко М. М., 2020. – 536 с.

Барабаш, Т. Богдан Хмельницький / Т. Барабаш. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 254 с.

Бачинська, О. А. Українське козацтво. Золоті сторінки історії / О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб, В. О. Щербак. – Київ : Кристал Бук, 2015. – 400 с.

Брехуненко, В. А. Програна битва виграної війни. Битва під Берестечком 1651 року / В. Брехуненко. – Київ : Темпора, 2013. – 116 с.

Горобець, В. М. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози української історії. Козацька доба / В. М. Горобець. – Київ : Наук. Думка, 2004. – 311 с.

Горобець, В. Світанок української держави. Люди, соціум, влада, порядки, традиції / В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 448 с.

Грабовецький, В. В. Західно–українські землі в період народно-визвольної війни 1648-1654 рр. / В. В. Грабовецький. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 194 с.

Грабянка, Г. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Г. Грабянка. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 186 с.

Гуржій, О. І. Історія козацтва. Держава-військо-битви / О. І. Гуржій. – Київ : Арій, 2012. – 464 с.

Гуржій, О. І. Козацька Україна. Боротьба за державу (XVI-XVII ст.) / О. Гуржій, Т. Чухліб. - Київ : Арій, 2020. - 368 с. : іл. - (Таємниці історії). 

Дьомін, С. І. Українські козаки, 1775-1945. Від чорноморців до кубанців / С. І. Дьомін. – Київ : АртЕк, 2017. – 214 с.

Журавльов, Д. В. Усі гетьмани України / Д. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2011. – 508 с.

Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості. – Київ : Ін-т історії України НАНУ ; Запоріжжя : НДІ Козацтва, 1997. – 376 с.

Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки / упоряд. В. Крекотень. – Київ : Дніпро, 2006. – 976 с.

Ідрісов, Д. І. Невідомі сторінки історії України. Україна і світ / Д. Ідрісов. – Харків : Фоліо, 2018. – 221 с.

Історія війн і збройних конфліктів в Україні : енцикл. довід. / упоряд. О. І. Гуржій. – Київ : Вид-во гуманітарної літератури, 2004. – 520 с.

Історія України в особах. Козаччина / упоряд. В. М. Горобець. – Київ : Україна, 2013. – 304 с.

Історія Української держави. Гетьманат ранньомодерної доби / НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Арій, 2018. – 720 с.

Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маємо право». Злети і падіння козацької держави, 1648-1783 роки / упоряд. В. Горобець. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.

Коваль, Р. М. «Батькам скажеш, що був чесним». Невигадані історії та вояцькі біографії /Р. М. Коваль. – Київ : Вид. Мельник М. Ю., 2019. – 568 с. – (Бібліотека історичного клубу «Холодний Яр». Видатні українці ; м. 10) (Отаманія ХХ століття ; м. 10).

Каляндрук, Т. Б. Козаки. Слов’яни проти Орди / Т. Б. Каляндрук. – Львів : Піраміда, 2017. – 496 с

Косенко, Л. О. Козаки. Лицарський орден України : факти, міфи, коментарі / Л. О. Косенко. – Вид. 2-ге. – Харків : Школа, 2016. – 608 с.

Кралюк, П. М. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду : монографія / П. М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2015. – 282 с.

Кривошея, В. В. Генеалогія українського козацтва. Нариси історії козацьких полків / В. В. Кривошея. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 390 с.

Лепко, В. І. Українське козацтво / В. І. Лепко. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 95 с.

Леп'явко, С. А. Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка / С. А. Леп'явко. – Київ : Світоч, 2012. – 125 с.

Мицик, Ю. А. (отець). Як козаки Україну боронили / о. Ю. Мицик. – Київ : Кліо, 2018. – 368 с.

Паньонко, І. М. Органи влади Запорізької Січі : монографія / І. М. Паньонко. – Львів : Львів. Держ. Ун-т внутрішніх справ, 2006. – 144 с.

Плохій, С. М. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій / С. М. Плохій ; пер. з англ. М. Климчука. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 400 с.

Плохій, С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / С. Плохій. – Київ : Критика, 2005. – 496 с.

Смолій, В. А. Богдан Хмельницький: полководець, дипломат, державотворець / В. Смолій, В. Степанков ; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - Вид. 3-тє, допов. та перероб. - Київ : Парламентське видавництво, 2020. - 752 с. : іл., портр. - (Політичні портрети). - Бібліогр.: с. 723-730. 

Сушинський, Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX століть : у 2 т. Т. 1 / Б. І. Сушинський. – Одесса : ВМВ, 2004. – 592 с.

Сушинський, Б. І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX століть : у 2 т. Т. 2 / Б. І. Сушинський. – Одесса : ВМВ, 2004. – 584 с.

Українське козацтво : мала енциклопедія (1376 статей) / ред. С. Р. Лях. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем'єр , 2002. – 547 с.

Фігурний, Ю. С. Історичні витоки українського лицарства : нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі / Ю. С. Фігурний. – Київ : Стилос, 2004. – 308 с.

Чухліб, Т. В. Гетьмани України: війна, політика, кохання / Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, 2016. – 480 с.

Щербак, В. О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга пол. ХV-середина XVII ст. / В. О. Щербак. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2000. – 300 с.

 

Іван Богун і Вінниця

Білоус, О. І. Вінницький полковник Іван Богун як один із центральних персонаів роману Г. Сенкевича «Вогнем і мечем» / О. І. Білоус // Доля поляків і доля вітчизни: погляд крізь століття – ІІ : зб. наук. пр. міжнар. міждисциплінарної наук. практ. конф., 26 листоп. 2020 р. / уклад. А. Загнітко. – Вінниця, 2020. – С. 6–10.

Вінницький полковник Іван Богун – яскрава постать в історії Козаччини (близько 1618–17.02.1664): бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін. ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А.Тімірязєва; уклад. Г. М. Авраменко; наук. ред., вступ. ст. І. М. Романюка ; ред. О. Г. Поліщук ; відп. за вип. Л. Б. Сеник. – Вінниця, 2018. – 85 с.

Іван Богун, полковник вінницький, наказний гетьман визвольної армії // Сушинський Б. І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV–XIX століть. Том 1: Історичні есе. – Одеса: Альфа–Омега, 1998. – 685 с.

Колодзінський, М. Ф. Полковник Іван Богун : іст. нарис / М. Ф. Колодзінський. – Репр. відтворення вид. 1941 р. – Вінниця : Твори, 2019. – 48 с.

Полухін, Л. М. Кривоніс, Д. Нечай, І. Богун – народні герої визвольної війни 1648-1654 рр. / Л. Полухін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1954. – 40 с.

Роговий, О. І. Шляхами Івана Богуна (до 400-річчя від народження) / О. І. Роговий ; Вінниц. крайове козацьке молодіж. об'єднання «Молода Подільська січ». – Вінниця : Твори, 2018. – 56 с.

Романюк, І. Полковник Іван Богун – «благородний шляхтич і лицар-козак» / І. Романюк // Поділля в роки Української національної революції середини XVII століття : матеріали Всеукр. наук.-краєзнав. конф., м. Вінниця, 4 берез. 2021 р. / Акад. соціальних наук України [та ін.]. – Вінниця, 2021. – С. 110–118.

Скрипник, В. Чергова спроба встановити пам'ятник Богуну в місті над Бугом : [ініціативна група передала звернення до вінницької обласної та міської влади з пропозицією увічнити пам'ять козацького полковника Івана Богуна, до його 400-річчя від дня народження] / В. Скрипник // Голос України. – 2018. – 13 квіт. – С. 7.

Степанчук, Ю. Теофіл Коструба про Вінницького полковника Богуна на сторінках часопису «Літопис червоної калини» / Ю. Степанчук // Поділля в роки Української національної революції середини XVII століття : матеріали Всеукр. наук.-краєзнав. конф., м. Вінниця, 4 берез. 2021 р. / Акад. соціальних наук України [та ін.]. – Вінниця, 2021. – С. 99–105.

Сушинський, Б. І. Іван Богун полковник вінницький. наказний гетьман Визвольної армії / Б. І. Сушинський // Козацькі Вожді України. – Одеса, 2004. – Т. 1. – С. 432–437.

Темірова, Н. Що «не так» з пам'ятниками Івану Богуну? / Н. Темірова // Поділля в роки Української національної революції середини XVII століття : матеріали Всеукр. наук. краєзнав. конф., м. Вінниця, 4 берез. 2021 р. / Акад. соціальних наук України [та ін.]. – Вінниця, 2021. – С. 204–211.

 

«Герої серед нас: сучасні захисники України»

Білик, Б.  У вічність ідуть кращі / Б. Білик. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 326 с.

Добробати : історія подвигу батальйонів, що врятували країну / уклад. К. Гладка. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : Фоліо, 2017. – 325 с.

Книга пам'яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України Кн. 1. Вінницька область. Волинська область. Дніпропетровська  область. Донецька область. Житомирська область. Закарпатська область. / М-во оборони України, Нац. військово-іст. музей України ; упоряд. Я. Тинченко. – Київ : Лат & К, 2016. – 392 с.

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО / О. Каліновська [та ін.]. –Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 512 с.

Обухов, В. В. Полковник Богун. Козацькому роду нема переводу! / В. В. Обухов. – Київ : [б. в.], 2006. – 136 с.

Подобна, Є. Дівчата зрізають коси. Книга спогадів / Є. Подобна. – Київ : Люта справа, 2018. – 346 с.

Середюк, О. М. Лицарі сонця : іст. нарис / О. М. Середюк. – 2-е вид., доп. і переробл. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 476 с.