Бібліографічний список «Крізь вітри десятиліть»

Нещодавно виповнилося 125 років із часу заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП).

Історія університету бере свій початок від сільськогосподарського відділення, яке було відкрите 30 вересня 1898 року у Київському політехнічному інституті, а в 1918 — трансформувалось у сільськогосподарський (агрономічний) факультет, згодом – у Київський сільськогосподарський інститут. На його базі розпочали свою діяльність Київський агрономічний інститут, Київський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, Київський агроінженерний інститут цукрової промисловості та Агроекономічний інститут (які було реорганізовано в самостійні науково-дослідні інститути та факультети).

У 1954 році Київський сільгоспінститут об’єднали з Українським лісогосподарським інститутом в єдиний заклад вищої освіти – Українську сільськогосподарську академію. На її базі у серпні 1992 створили Український державний аграрний університет, а в жовтні 2008 – Національний університет біоресурсів і природокористування.

Використання передового досвіду високорозвинених країн світу у сфері вищої освіти, активна співпраця з провідними університетами з питань наук про життя, науковими установами світу, участь у реформуванні системи вищої освіти України в межах Болонського процесу, тісна інтеграція з науково-дослідними інститутами та іншими установами Національної академії наук України зумовили якісні зміни у структурі та функціонуванні Української сільськогосподарської академії.

Учені університету виконують наукові дослідження в тісній співпраці з науковими установами НААН та НАН України, закладами освіти й дослідними станціями, науковими центрами та науково-виробничими об’єднаннями, заводами та іншими виробничими структурами.

Університет має 19 фахових наукових видань, зокрема науковий журнал «Біоресурси і природокористування», електронний журнал «Наукові доповіді НУБіП України». Спільно з іншими засновниками видають: науковий журнал «Мікробіологічний журнал», електронний фаховий журнал із технічних наук «Енергетика і автоматика», науково-виробничі журнали «Сучасне птахівництво» та «Облік і фінанси АПК», науково-практичний журнал «Продовольча індустрія АПК». Також започатковано видання міжнародного електронного журналу «Біоресурси планети і якість життя».

Сьогодні НУБіП – це головний галузевий навчально-науковий центр України з підготовки науково-педагогічних, наукових, управлінських і фахових кадрів вищої кваліфікації для органів влади, сільського господарства та пов’язаних з ним суміжних галузей економіки та сфер суспільного життя.

Сектор аграрних наук Вінницької ОУНБ ім. В. Отамановського пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами бібліографічного списку «Крізь вітри десятиліть» (до 125-річчя із часу заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України).

 

Бібліографічний список

1. НУБіП України: історія та перспективи розвитку

Антонюк Т. Міжнародна співпраця НУБіП: напрями і значення для модернізації аграрної освіти України [Електронний ресурс] / Т. Антонюк // Гілея. – 2013. – № 73. – С. 58–60. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_25 (дата звернення: 02.10.2023), вільний. – Назва з екрана.

Білоус, І. Новітні безпілотники: в небі і в навчальній лабораторії : партнерство освітян дає результати / І. Білоус // Природа і сусп-во. – 2020. – 2 жовт. – С. 6.

Дмитришак, М. Я. Крізь вітри десятиліть : монографія / М. Я. Дмитришак, М. Ф. Іванюк, В. М. Гаврилюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Агробіолог. ф-т. – Вінниця : Твори, 2018. – 510 с.

Історія кафедри ботаніки Національного університету біоресурсів і природокористування України (1898–2018 рр.) : монографія / С. М. Ніколаєнко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т лісового і садово-паркового господарства. – Київ : Ліра-К, 2018. – 244 с.

Качур, В. Двадцять років юрфаку НУБіПУ / В. Качур // Юридич. вісн. України. – 2021. – 29 жовт. – 4 листоп. – С. 2–3.

Кушніренко, І. Корені проросли ще глибше : лісівники НУБіП на тлі 123-річчя / І. Кушніренко // Природа і сусп-во. – 2021. – 4 черв. – С. 7.

Кушніренко, І. Експедиція науковців в ліси Луганщини / І. Кушніренко // Природа і сусп-во. – 2021. – 16 квіт. – С. 2.

Мельник, В. В. Кафедра птахівництва: історія становлення і діяльності (1995–2010) / В. В. Мельник // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, присвяченої 85-річчю Нац. акад. аграр. наук, 16 трав. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Вінниця, 2016. – С. 168–169.

Михайлович, Я. Механіко-технологічний факультет НУБІП України – кузня інженерів-аграріїв / Я. Михайлович // Техніка і технолог. АПК. – 2017. – № 1. – С. 45.

Національний університет біоресурсів і природокористування України // Позаклас. час. – 2021. – № 5 (верес.–жовт.). – С. 46.

Ніколаєнко, С. М. Вища аграрна освіта в Україні: виклики часу [Електронний ресурс] / С. М. Ніколаєнко, М. С. Ніколаєнко // Вісн. агр. науки. – 2021. – № 12. – С. 5–17. – Електрон. текст. дані. –  Режим доступу: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2021_12_01.pdf (дата звернення: 02.10.2023), вільний. – Назва з екрана.

Розроблено науковцями НУБіП : мобільна тест-система на коронавірус // Природа і сусп-во. – 2020. – 3 квіт. – С. 2.

Обрамбальський, В. Зі святом, НУБіП! : найдинамічніший університет країни відзначив своє 120-річчя / В. Обрамбальський // Природа і сусп-во. – 2018. – 25 трав. (№ 10). – С. 3.

Обрамбальський, В. НУБіП у боротьбі з COVID-19 : внесок НУБіП у боротьбу з коронавірусом / В. Обрамбальський // Природа і сусп-во. – 2020. – 12 черв. – С. 1.

Обрамбальський, В. Поповнити ботанічний сад : НУБіП розпочав реалізацію проєкту Президента України «Зелена країна» / В. Обрамбальський // Природа і сусп-во. – 2021. – 22 жовт. – С. 8.

Рудик, С. К. Факультету ветеринарної медицини НУБіП України – 95 років [Електронний ресурс] / С. К. Рудик [та ін.] // Ветеринарна медицина України. – 2015. – № 10–11. – С. 34–38. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetm_2015_10-11_11 (дата звернення: 02.10.2023), вільний. – Назва з екрана.

Хвіст, В. О. НУБіП України: історія та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. О. Хвіст // Вісн. аграр. історії. – 2013. – вип. 6–7. – С. 274–281. –Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vai_2013_6-7_35 (дата звернення: 02.10.2023), вільний. – Назва з екрана.

Чумаченко, І. П. Науково-дослідний інститут технологій та якості продукції тваринництва НУБІП України – стан, досягнення, перспективи роботи / І. П. Чумаченко, Н. П. Пономаренко // Сучасне птахівництво. – 2016. – № 5–6. – С. 12–13.

Ющенко, Л. П. Кафедрі ентомології ім. професора М. П. Дядечка НУБіП України – 70 років [Електронний ресурс] / Л. П. Ющенко, М. М. Плиска // Карантин і захист рослин. – 2014. – № 4. – С. 20. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kizr_2014_4_9 (дата звернення: 02.10.2023), вільний. – Назва з екрана.

   2. Фахові видання Національного університету біоресурсів і природокористування України

2.1. Економіка сільського господарства

Барановська, І. В. Фактори модернізації економіки України : монографія / І. В. Барановська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Кондор, 2018. – 320 с.

Вдовенко, Н. М. Економіка рибогосподарських підприємств : підруч. для студ. ВНЗ / Н. М. Вдовенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного госп-ва України, Метод.-технолог. центр з аквакультури. – Київ : Кондор, 2017. – 212 с.

Вдовенко, Н. М. Регулювання ринку свинини України в умовах євроінтеграції : монографія / Н. М. Вдовенко, Н. П. Грищенко, В. С. Шепелєв ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Кондор, 2018. – 372 с.

Вдовенко, Н. М. Сталий сільський розвиток та конкурентоспроможність аграрного сектора в умовах трансформації бюджетної підтримки : монографія / Н. М. Вдовенко, А. В. Невесенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного госп-ва України, Метод.-технолог. центр з аквакультури. – Київ : Кондор, 2018. – 236 с.

Вдовенко, Н. М. Фінансова діяльність рибогосподарських підприємств: підруч. для студ. ВНЗ / Н. М. Вдовенко, Н. М. Давиденко, Б. Н. Гечбаия ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ : Кондор, 2018. – 538 с.

Войналович, О. В. Охорона праці в галузі (автомобільний транспорт) : підруч. для студ. ВНЗ / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина, Д. Г. Кофто ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 695 с.

Войналович, О. В. Охорона праці в галузі (харчові технології) : підруч. для студ. спец. «Харчові технології» спеціалізації «Технології зберігання та переробки водних біоресурсів» / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 582 с.

Войналович, О. В. Охорона праці у сільському господарстві : навч. посіб. / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина, Т. О. Білько ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 691 с.

Ларіна, Я. С. Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань : монографія / Я. С. Ларіна, К. С. Завальнюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 276 с.

Лимар, В. В. Забезпечення розвитку та ефективності біоорієнтованої економіки в Україні : монографія / В. В. Лимар ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вінниця : Твори, 2019. – 440 с.

Мартин, А. Г. Історичні аспекти формування земельних відносин і землеустрою в Україні : монографія / А. Г. Мартин, Т. М. Прядка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 194 с.

Напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору в умовах формування і функціонування ЗВТ з ЄС : монографія / Н. М. Вдовенко [та ін.] ; за ред. С. М. Кваші ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Метод.-технолог. центр з аквакультури, Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі, Акад. наук бізнесу Грузії. – Київ : Кондор, 2018. – 440 с.

Охорона праці у лісовому господарстві : навч. посіб. / О. В. Войналович [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 570 с.

Прядка, Т. М. Формування та розвиток структурних елементів ринку землі : монографія / Т. М. Прядка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 276 с.

Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т розвитку аграр. ринків ; за ред.: А. Д. Діброви, В. Є. Андрієвського. – Київ : Інтердрук, 2014. – 572 с.

Формування та функціонування Спільної рибної політики Європейського Союзу та шляхи її реалізації в Україні : монографія / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; за ред. Н. М. Вдовенко. – Київ : Кондор, 2018. – 476 с.

Чумаченко, О. М. Еколого-економічні проблеми деградації сільськогосподарських земель в Україні : монографія / О. М. Чумаченко, А. Г. Мартин ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 284 с.

 

2.2 Рослинництво

Ґрунтознавство : навч. посіб. / М. Ф. Бережняк [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 612 с.

Гудков, І. М. Сільськогосподарська радіоекологія : підручник / І. М. Гудков, В. А. Гайченко, В. О. Кашпаров ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 268 с.

Жук, О. Я. Капуста червоноголова / О. Я. Жук, О. І. Волошина, І. О. Федосій ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 204 с.

Інновації в агрономії, досягнення і перспективи : тези доп. 65-ї всеукр. наук. студ. конф. 21–22 лют. 2012 р. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; відп. за вип.: І. О. Антіпов, М. Я. Дмитришак. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2012. – 200 с.

Квітникарство закритого ґрунту: навч. посіб. / Ю. В. Слєпцов [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Кондор, 2015. – 174 с.

Комплексна механізація виробництва зерна : навч. посіб. для студ. вузів / В. Д. Гречкосій [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 288 с.

Меженська, Л. О. Колекція НУБіП України плодових і декоративних рослин / Л. О. Меженська, В. М. Меженський, Б. Є. Якубенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т лісового і садово-паркового госп-ва. – Київ : Ліра-К, 2018. – 108 с.

Меженський, В М. Основи наукових досліджень у садівництві. Розрахунки в Microsoft Excel : навч. посіб. / В. М. Меженський ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Агробіолог. ф-т, Каф. садівництва ім. В. Л. Симиренка. – Київ : Ліра-К, 2017. – 212 с.

Меженський, В. М. Систематика і класифікація плодових культур : навч. посіб. / В. М. Меженський, Л. О. Меженська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Агробіолог. ф-т, Каф. садівництва ім. В. Л. Симиренка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 599 с.

Приліпка, О. В. Агротехнологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого ґрунту : монографія / О. В. Приліпка, О. М. Цизь ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 384 с.

Рекомендації щодо загального залуження та відновлення лучної рослинності в Лісостепу України / Б. Є. Якубенко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т лісового і садово-паркового госп-ва. – Київ : Ліра-К, 2017. – 76 с.

Роль науки у формуванні фахівця АПК : тези доп. 69-ї всеукр. наук. студ. конф., 2–3 берез. 2016 р. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Агробіолог. ф-т. – Київ ; Вінниця : Корзун Д. Ю., 2016. – 244 с.

Салат посівний: морфологія, біологія, технологія : монографія / В. В. Хареба [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин, Львів. нац. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, Дослід. ст. «Маяк». – Вінниця : Твори, 2021. – 126 с.

Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві : підручник / С. М. Каленська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Рогальська І. О., 2015. – 448 с.

Сівозміни : підручник / С. П. Танчик [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2019. – 365 с.

Слєпцов, Ю. В. Органічне овочівництво : навч. посіб. Ч. 2 / Ю. В. Слєпцов, І. О. Федосій ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 298 с.

Технології виробництва продукції рослинництва : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. М. Каленська [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Аграр. наука, 2016. – 304 с.

Хвороби квіткових і декоративних рослин : навч. посіб. для підготовки бакалаврів із спец. 202-захист і карантин рослин / М. М. Кирик [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Фенікс, 2019. – 328 с.

Центило, Л. В. Управління родючістю ґрунту за зберігаючого землеробства : монографія / Л. В. Центило, С. П. Танчик, О. А. Цюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вінниця : Твори, 2021. – 364 с.

Шляхта, Я. М. Дерева, кущі та ліани, що зростають поміж нами : навч. посіб. / Я. М. Шляхта, С. М. Брилінський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Львів : Львів. політех., 2013. – 232 с.

Яременко, В. В. Методологія технічного діагностування сільськогосподарської техніки за граничним станом : монографія / В. В. Яременко, О. М. Черниш ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 605 с.

 

2.3. Тваринництво

Голопура, С. І. Метаболічна і функціональна адаптація новонароджених телят до позаутробного життя та профілактика виявлених порушень : монографія / С. І. Голопура, М. І. Цвіліховський ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 212 с.

Гончаренко, І. В. Технології побічної продукції тваринництва : конспект лекцій / І. В. Гончаренко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 160 с.

Євтушенко, М. Ю. Методологія наукових досліджень у рибництві : навч. посіб. для підгот. фахівців за напрямком «Водні біоресурси та аквакультура» / М. Ю. Євтушенко, М. І. Хижняк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. гідробіології та іхтіології. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 296 с.

Методика дослідної справи у бджільництві : навч. посіб. / В. Д. Броварський [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Словац. аграр. ун-т в м. Нітра. – Київ : Вініченко, 2017. – 166 с.

Недосєков, В В. Транскордонні хвороби тварин з основами стемпінг-ауту : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Недосєков, В. В. Мельник, В. В. Макаров ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Рос. ун-т дружби народів. – Стер. вид. – Херсон : Грінь Д. С., 2018. – 336 с.

Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання сільськогосподарських тварин та їх енергоощадне обґрунтування : навч. посіб. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. гігієни та санітарії ім. А. К. Скороходька, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Каф. розведення с.-г. тварин зоогігієни ; уклад. М. О. Захаренко [та ін.]. – Вінниця ; Київ : ЦУЛ, 2018. – 248 с.     

Організація та економіка ветеринарної справи : навч. посіб. / В. В. Недосєков [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. епізоотології та організації ветеринарної справи. – Одеса : Гельветика, 2019. – 408 с.

Оцінка природно-ресурсного потенціалу рибогосподарських водойм аридних територій : монографія / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; за наук. ред. С. В. Пономарьова. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 278 с.

Пабат, В. О. Технологія виробництва та переробки молока кобил : практ. посіб. / В. О. Пабат, І. В. Гончаренко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2020. – 190 с.

Поліщук, В. М. Гігієна та особливості транспортування продукції тваринництва : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Поліщук, Т. О. Білько ; М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 628 с.

Регулювання розвитку галузі аквакультури: в таблицях і схемах : метод. вказівки / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного господарства України, Метод.-технолог. центр з аквакультури ; уклад.: Н. М. Вдовенко, Ю. Є. Шарило. – Київ : Кондор, 2019. – 44 с.

Стандартизація у тваринництві : навч. посіб. / І. І. Ібатуллін [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядипломної освіти. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2017. – 548 с.

Підготувала провідний бібліограф

сектору аграрних наук Оксана Шпичак

Поділитися:

Крізь вітри десятиліть


Нещодавно виповнилося 125 років із часу заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП).

Історія університету бере свій початок від сільськогосподарського відділення, яке було відкрите 30 вересня 1898 року у Київському політехнічному інституті, а в 1918 — трансформувалось у сільськогосподарський (агрономічний) факультет, згодом – у Київський сільськогосподарський інститут. На його базі розпочали свою діяльність Київський агрономічний інститут, Київський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, Київський агроінженерний інститут цукрової промисловості та Агроекономічний інститут (які було реорганізовано в самостійні науково-дослідні інститути та факультети).

У 1954 році Київський сільгоспінститут об’єднали з Українським лісогосподарським інститутом в єдиний заклад вищої освіти – Українську сільськогосподарську академію. На її базі у серпні 1992 створили Український державний аграрний університет, а в жовтні 2008 – Національний університет біоресурсів і природокористування.

Використання передового досвіду високорозвинених країн світу у сфері вищої освіти, активна співпраця з провідними університетами з питань наук про життя, науковими установами світу, участь у реформуванні системи вищої освіти України в межах Болонського процесу, тісна інтеграція з науково-дослідними інститутами та іншими установами Національної академії наук України зумовили якісні зміни у структурі та функціонуванні Української сільськогосподарської академії.

Учені університету виконують наукові дослідження в тісній співпраці з науковими установами НААН та НАН України, закладами освіти й дослідними станціями, науковими центрами та науково-виробничими об’єднаннями, заводами та іншими виробничими структурами.

Університет має 19 фахових наукових видань, зокрема науковий журнал «Біоресурси і природокористування», електронний журнал «Наукові доповіді НУБіП України». Спільно з іншими засновниками видають: науковий журнал «Мікробіологічний журнал», електронний фаховий журнал із технічних наук «Енергетика і автоматика», науково-виробничі журнали «Сучасне птахівництво» та «Облік і фінанси АПК», науково-практичний журнал «Продовольча індустрія АПК». Також започатковано видання міжнародного електронного журналу «Біоресурси планети і якість життя».

Сьогодні НУБіП – це головний галузевий навчально-науковий центр України з підготовки науково-педагогічних, наукових, управлінських і фахових кадрів вищої кваліфікації для органів влади, сільського господарства та пов’язаних з ним суміжних галузей економіки та сфер суспільного життя.

Сектор аграрних наук Вінницької ОУНБ ім. В. Отамановського пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами бібліографічного списку «Крізь вітри десятиліть» (до 125-річчя із часу заснування Національного університету біоресурсів і природокористування України).

 

Бібліографічний список

1. НУБіП України: історія та перспективи розвитку

Антонюк Т. Міжнародна співпраця НУБіП: напрями і значення для модернізації аграрної освіти України [Електронний ресурс] / Т. Антонюк // Гілея. – 2013. – № 73. – С. 58–60. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_73_25 (дата звернення: 02.10.2023), вільний. – Назва з екрана.

Білоус, І. Новітні безпілотники: в небі і в навчальній лабораторії : партнерство освітян дає результати / І. Білоус // Природа і сусп-во. – 2020. – 2 жовт. – С. 6.

Дмитришак, М. Я. Крізь вітри десятиліть : монографія / М. Я. Дмитришак, М. Ф. Іванюк, В. М. Гаврилюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Агробіолог. ф-т. – Вінниця : Твори, 2018. – 510 с.

Історія кафедри ботаніки Національного університету біоресурсів і природокористування України (1898–2018 рр.) : монографія / С. М. Ніколаєнко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т лісового і садово-паркового господарства. – Київ : Ліра-К, 2018. – 244 с.

Качур, В. Двадцять років юрфаку НУБіПУ / В. Качур // Юридич. вісн. України. – 2021. – 29 жовт. – 4 листоп. – С. 2–3.

Кушніренко, І. Корені проросли ще глибше : лісівники НУБіП на тлі 123-річчя / І. Кушніренко // Природа і сусп-во. – 2021. – 4 черв. – С. 7.

Кушніренко, І. Експедиція науковців в ліси Луганщини / І. Кушніренко // Природа і сусп-во. – 2021. – 16 квіт. – С. 2.

Мельник, В. В. Кафедра птахівництва: історія становлення і діяльності (1995–2010) / В. В. Мельник // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, присвяченої 85-річчю Нац. акад. аграр. наук, 16 трав. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Вінниця, 2016. – С. 168–169.

Михайлович, Я. Механіко-технологічний факультет НУБІП України – кузня інженерів-аграріїв / Я. Михайлович // Техніка і технолог. АПК. – 2017. – № 1. – С. 45.

Національний університет біоресурсів і природокористування України // Позаклас. час. – 2021. – № 5 (верес.–жовт.). – С. 46.

Ніколаєнко, С. М. Вища аграрна освіта в Україні: виклики часу [Електронний ресурс] / С. М. Ніколаєнко, М. С. Ніколаєнко // Вісн. агр. науки. – 2021. – № 12. – С. 5–17. – Електрон. текст. дані. –  Режим доступу: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2021_12_01.pdf (дата звернення: 02.10.2023), вільний. – Назва з екрана.

Розроблено науковцями НУБіП : мобільна тест-система на коронавірус // Природа і сусп-во. – 2020. – 3 квіт. – С. 2.

Обрамбальський, В. Зі святом, НУБіП! : найдинамічніший університет країни відзначив своє 120-річчя / В. Обрамбальський // Природа і сусп-во. – 2018. – 25 трав. (№ 10). – С. 3.

Обрамбальський, В. НУБіП у боротьбі з COVID-19 : внесок НУБіП у боротьбу з коронавірусом / В. Обрамбальський // Природа і сусп-во. – 2020. – 12 черв. – С. 1.

Обрамбальський, В. Поповнити ботанічний сад : НУБіП розпочав реалізацію проєкту Президента України «Зелена країна» / В. Обрамбальський // Природа і сусп-во. – 2021. – 22 жовт. – С. 8.

Рудик, С. К. Факультету ветеринарної медицини НУБіП України – 95 років [Електронний ресурс] / С. К. Рудик [та ін.] // Ветеринарна медицина України. – 2015. – № 10–11. – С. 34–38. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vetm_2015_10-11_11 (дата звернення: 02.10.2023), вільний. – Назва з екрана.

Хвіст, В. О. НУБіП України: історія та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. О. Хвіст // Вісн. аграр. історії. – 2013. – вип. 6–7. – С. 274–281. –Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vai_2013_6-7_35 (дата звернення: 02.10.2023), вільний. – Назва з екрана.

Чумаченко, І. П. Науково-дослідний інститут технологій та якості продукції тваринництва НУБІП України – стан, досягнення, перспективи роботи / І. П. Чумаченко, Н. П. Пономаренко // Сучасне птахівництво. – 2016. – № 5–6. – С. 12–13.

Ющенко, Л. П. Кафедрі ентомології ім. професора М. П. Дядечка НУБіП України – 70 років [Електронний ресурс] / Л. П. Ющенко, М. М. Плиска // Карантин і захист рослин. – 2014. – № 4. – С. 20. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kizr_2014_4_9 (дата звернення: 02.10.2023), вільний. – Назва з екрана.

   2. Фахові видання Національного університету біоресурсів і природокористування України

2.1. Економіка сільського господарства

Барановська, І. В. Фактори модернізації економіки України : монографія / І. В. Барановська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Кондор, 2018. – 320 с.

Вдовенко, Н. М. Економіка рибогосподарських підприємств : підруч. для студ. ВНЗ / Н. М. Вдовенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного госп-ва України, Метод.-технолог. центр з аквакультури. – Київ : Кондор, 2017. – 212 с.

Вдовенко, Н. М. Регулювання ринку свинини України в умовах євроінтеграції : монографія / Н. М. Вдовенко, Н. П. Грищенко, В. С. Шепелєв ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Кондор, 2018. – 372 с.

Вдовенко, Н. М. Сталий сільський розвиток та конкурентоспроможність аграрного сектора в умовах трансформації бюджетної підтримки : монографія / Н. М. Вдовенко, А. В. Невесенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного госп-ва України, Метод.-технолог. центр з аквакультури. – Київ : Кондор, 2018. – 236 с.

Вдовенко, Н. М. Фінансова діяльність рибогосподарських підприємств: підруч. для студ. ВНЗ / Н. М. Вдовенко, Н. М. Давиденко, Б. Н. Гечбаия ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ : Кондор, 2018. – 538 с.

Войналович, О. В. Охорона праці в галузі (автомобільний транспорт) : підруч. для студ. ВНЗ / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина, Д. Г. Кофто ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 695 с.

Войналович, О. В. Охорона праці в галузі (харчові технології) : підруч. для студ. спец. «Харчові технології» спеціалізації «Технології зберігання та переробки водних біоресурсів» / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 582 с.

Войналович, О. В. Охорона праці у сільському господарстві : навч. посіб. / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина, Т. О. Білько ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 691 с.

Ларіна, Я. С. Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань : монографія / Я. С. Ларіна, К. С. Завальнюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 276 с.

Лимар, В. В. Забезпечення розвитку та ефективності біоорієнтованої економіки в Україні : монографія / В. В. Лимар ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вінниця : Твори, 2019. – 440 с.

Мартин, А. Г. Історичні аспекти формування земельних відносин і землеустрою в Україні : монографія / А. Г. Мартин, Т. М. Прядка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 194 с.

Напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору в умовах формування і функціонування ЗВТ з ЄС : монографія / Н. М. Вдовенко [та ін.] ; за ред. С. М. Кваші ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Метод.-технолог. центр з аквакультури, Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі, Акад. наук бізнесу Грузії. – Київ : Кондор, 2018. – 440 с.

Охорона праці у лісовому господарстві : навч. посіб. / О. В. Войналович [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 570 с.

Прядка, Т. М. Формування та розвиток структурних елементів ринку землі : монографія / Т. М. Прядка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 276 с.

Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т розвитку аграр. ринків ; за ред.: А. Д. Діброви, В. Є. Андрієвського. – Київ : Інтердрук, 2014. – 572 с.

Формування та функціонування Спільної рибної політики Європейського Союзу та шляхи її реалізації в Україні : монографія / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; за ред. Н. М. Вдовенко. – Київ : Кондор, 2018. – 476 с.

Чумаченко, О. М. Еколого-економічні проблеми деградації сільськогосподарських земель в Україні : монографія / О. М. Чумаченко, А. Г. Мартин ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 284 с.

 

2.2 Рослинництво

Ґрунтознавство : навч. посіб. / М. Ф. Бережняк [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 612 с.

Гудков, І. М. Сільськогосподарська радіоекологія : підручник / І. М. Гудков, В. А. Гайченко, В. О. Кашпаров ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 268 с.

Жук, О. Я. Капуста червоноголова / О. Я. Жук, О. І. Волошина, І. О. Федосій ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 204 с.

Інновації в агрономії, досягнення і перспективи : тези доп. 65-ї всеукр. наук. студ. конф. 21–22 лют. 2012 р. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; відп. за вип.: І. О. Антіпов, М. Я. Дмитришак. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2012. – 200 с.

Квітникарство закритого ґрунту: навч. посіб. / Ю. В. Слєпцов [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Кондор, 2015. – 174 с.

Комплексна механізація виробництва зерна : навч. посіб. для студ. вузів / В. Д. Гречкосій [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 288 с.

Меженська, Л. О. Колекція НУБіП України плодових і декоративних рослин / Л. О. Меженська, В. М. Меженський, Б. Є. Якубенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т лісового і садово-паркового госп-ва. – Київ : Ліра-К, 2018. – 108 с.

Меженський, В М. Основи наукових досліджень у садівництві. Розрахунки в Microsoft Excel : навч. посіб. / В. М. Меженський ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Агробіолог. ф-т, Каф. садівництва ім. В. Л. Симиренка. – Київ : Ліра-К, 2017. – 212 с.

Меженський, В. М. Систематика і класифікація плодових культур : навч. посіб. / В. М. Меженський, Л. О. Меженська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Агробіолог. ф-т, Каф. садівництва ім. В. Л. Симиренка. – Київ : Ліра-К, 2019. – 599 с.

Приліпка, О. В. Агротехнологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого ґрунту : монографія / О. В. Приліпка, О. М. Цизь ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 384 с.

Рекомендації щодо загального залуження та відновлення лучної рослинності в Лісостепу України / Б. Є. Якубенко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т лісового і садово-паркового госп-ва. – Київ : Ліра-К, 2017. – 76 с.

Роль науки у формуванні фахівця АПК : тези доп. 69-ї всеукр. наук. студ. конф., 2–3 берез. 2016 р. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Агробіолог. ф-т. – Київ ; Вінниця : Корзун Д. Ю., 2016. – 244 с.

Салат посівний: морфологія, біологія, технологія : монографія / В. В. Хареба [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин, Львів. нац. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, Дослід. ст. «Маяк». – Вінниця : Твори, 2021. – 126 с.

Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві : підручник / С. М. Каленська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Рогальська І. О., 2015. – 448 с.

Сівозміни : підручник / С. П. Танчик [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2019. – 365 с.

Слєпцов, Ю. В. Органічне овочівництво : навч. посіб. Ч. 2 / Ю. В. Слєпцов, І. О. Федосій ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 298 с.

Технології виробництва продукції рослинництва : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. М. Каленська [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Аграр. наука, 2016. – 304 с.

Хвороби квіткових і декоративних рослин : навч. посіб. для підготовки бакалаврів із спец. 202-захист і карантин рослин / М. М. Кирик [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Фенікс, 2019. – 328 с.

Центило, Л. В. Управління родючістю ґрунту за зберігаючого землеробства : монографія / Л. В. Центило, С. П. Танчик, О. А. Цюк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вінниця : Твори, 2021. – 364 с.

Шляхта, Я. М. Дерева, кущі та ліани, що зростають поміж нами : навч. посіб. / Я. М. Шляхта, С. М. Брилінський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Львів : Львів. політех., 2013. – 232 с.

Яременко, В. В. Методологія технічного діагностування сільськогосподарської техніки за граничним станом : монографія / В. В. Яременко, О. М. Черниш ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 605 с.

 

2.3. Тваринництво

Голопура, С. І. Метаболічна і функціональна адаптація новонароджених телят до позаутробного життя та профілактика виявлених порушень : монографія / С. І. Голопура, М. І. Цвіліховський ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 212 с.

Гончаренко, І. В. Технології побічної продукції тваринництва : конспект лекцій / І. В. Гончаренко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 160 с.

Євтушенко, М. Ю. Методологія наукових досліджень у рибництві : навч. посіб. для підгот. фахівців за напрямком «Водні біоресурси та аквакультура» / М. Ю. Євтушенко, М. І. Хижняк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. гідробіології та іхтіології. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 296 с.

Методика дослідної справи у бджільництві : навч. посіб. / В. Д. Броварський [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Словац. аграр. ун-т в м. Нітра. – Київ : Вініченко, 2017. – 166 с.

Недосєков, В В. Транскордонні хвороби тварин з основами стемпінг-ауту : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Недосєков, В. В. Мельник, В. В. Макаров ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Рос. ун-т дружби народів. – Стер. вид. – Херсон : Грінь Д. С., 2018. – 336 с.

Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання сільськогосподарських тварин та їх енергоощадне обґрунтування : навч. посіб. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. гігієни та санітарії ім. А. К. Скороходька, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Каф. розведення с.-г. тварин зоогігієни ; уклад. М. О. Захаренко [та ін.]. – Вінниця ; Київ : ЦУЛ, 2018. – 248 с.     

Організація та економіка ветеринарної справи : навч. посіб. / В. В. Недосєков [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. епізоотології та організації ветеринарної справи. – Одеса : Гельветика, 2019. – 408 с.

Оцінка природно-ресурсного потенціалу рибогосподарських водойм аридних територій : монографія / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; за наук. ред. С. В. Пономарьова. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 278 с.

Пабат, В. О. Технологія виробництва та переробки молока кобил : практ. посіб. / В. О. Пабат, І. В. Гончаренко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2020. – 190 с.

Поліщук, В. М. Гігієна та особливості транспортування продукції тваринництва : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Поліщук, Т. О. Білько ; М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 628 с.

Регулювання розвитку галузі аквакультури: в таблицях і схемах : метод. вказівки / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Держ. агентство рибного господарства України, Метод.-технолог. центр з аквакультури ; уклад.: Н. М. Вдовенко, Ю. Є. Шарило. – Київ : Кондор, 2019. – 44 с.

Стандартизація у тваринництві : навч. посіб. / І. І. Ібатуллін [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядипломної освіти. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2017. – 548 с.

Підготувала провідний бібліограф

сектору аграрних наук Оксана Шпичак