Корпоративні стратегії управління

Корпоративні стратегії управління

Корпоративна стратегія – це логічний і аналітичний процес обґрунтування майбутнього становища підприємства залежно від зовнішніх умов з урахуванням специфіки організації, багатоваріантності й особливостей стратегічної поведінки. Впровадження в практику діяльності підприємств стратегічного управління дасть можливість удосконалити процес формування цілей, зменшити хаотичність прийняття управлінських рішень і збільшити вміння керівників чітко визначати пріоритети підприємства, спростити процес узгодження соціальних і фінансових інтересів.

 

 1. 658 А 80 Аренс, Ф. Людина з Сеула. Спогади про машини, культуру, кризу та несподівані веселощі у корейському корпоративному гіганті / Ф. Аренс ; пер. з англ. А. Жищинської. – Дніпро : Моноліт, 2017. – 416 с.
 2. 050.214 А 80 Ареф'єва, О. В. Корпоративне управління: еволюція, становлення, розвиток : монографія / О. В. Ареф'єва, Н. В. Васюткіна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2015.– 180 с.
 3. 9 Б 14 Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка : монографія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; за ред. О. Рогача. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 368 с.
 4. 005 Б 23 Баніт, О. В. Системи професійного розвитку менеджерів у транснаціональних корпораціях Німеччини і Польщі : автореф. дис. / Ольга Василівна Баніт ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна. – Київ : ДКС Центр, 2018. – 40 с.
 5. 9(4УКР)29 Б 81 Бондар-Підгурська, О. В. Ділове адміністрування (корпоративне управління) : навч. посіб. / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – Київ : Ліра-К, 2016. – 487 с.
 6. 005 Г 20 Гарбар, Ж. В. Корпоративне управління та соціальна відповідальність: навч. посіб. Ч. 2. Корпоративна соціальна відповідальність / Ж. В. Гарбар, К. В. Мазур, Т. Г. Мостенська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2020. – 228 с.
 7. 005 Г 27 Гевко, І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підруч. для студ. ВНЗ / І. Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2018. – 187 с.
 8. 336 К 21 Карась, П. М. Цінні папери в системі корпоративного управління: навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. М. Карась, О. Ю. Прямков, Л. Л. Сотниченко. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. –164 с.
 9. 9(4УКР)303 Л 84 Лукач, І. В. Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні : монографія / І. В. Лукач ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2015. – 432 с.
 10. 005 М 13 Мазур, К. В. Корпоративне управління та соціальна відповідальність: навч. посіб. Ч. 1. Корпоративне управління / К. В. Мазур, Ж. В. Гарбар, Т. Г. Мостенська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2019. – 200 с.
 11. 005 М 54 Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни "Ділове адміністрування" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування" / Вінниц. нац. техн. ун-т ; уклад. І. В. Причепа. -– Вінниця : ВНТУ, 2017. –53 с.
 12. 1 П 42 Поважний, О. С. Корпоративне управління : підручник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. О. Харламова ; Донец. держ. ун-т управління. –Київ : Кондор, 2018. –244 с.
 13. 005 П 78 Про прийняття розумних рішень / пер. з англ. К. Козачук. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 208 с.
 14. 368 С 14 Сазонець, І. Л. Корпоративні стратегії управління стійкістю страхових компаній : монографія / І. Л. Сазонець, Н. М. Білоус ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ : Кондор, 2017. – 234 с.
 15. 050.2 С 69 Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 328 с.
 16. 29 С 83 Стратегічне управління корпораціями : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Скібіцький ; Нац. авіац. ун-т, Ін-т економіки і менеджменту. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 480 с.
 17. 005 Т 33 Теорія прийняття рішень: підруч. для студ. ВНЗ / Чернігів. нац. технолог. ун-т ; за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 360 с.
 18. 9(4УКР)26 Ф 59 Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків : монографія. Т. 2. Корпоративні засади забезпечення конкурентоспроможності та управління капіталом комерційних банків / Г. В. Астапова [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 144 с.
 19. 9(4УКР)26 Ф 59 Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків : монографія. Т. 1 / Г. В. Астапова. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 128 с.
 20. 9 Ш 67 Шкурат, М. Є. Трансформація системи менеджменту персоналу міжнародних компаній в умовах соціокультурної глобалізації : автореф. дис. / Марія Євгенівна Шкурат ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Вид. Кушнір Ю. В., 2019. – 20 с.

 

Поділитися:

Корпоративні стратегії управління


Корпоративні стратегії управління

Корпоративна стратегія – це логічний і аналітичний процес обґрунтування майбутнього становища підприємства залежно від зовнішніх умов з урахуванням специфіки організації, багатоваріантності й особливостей стратегічної поведінки. Впровадження в практику діяльності підприємств стратегічного управління дасть можливість удосконалити процес формування цілей, зменшити хаотичність прийняття управлінських рішень і збільшити вміння керівників чітко визначати пріоритети підприємства, спростити процес узгодження соціальних і фінансових інтересів.

 

 1. 658 А 80 Аренс, Ф. Людина з Сеула. Спогади про машини, культуру, кризу та несподівані веселощі у корейському корпоративному гіганті / Ф. Аренс ; пер. з англ. А. Жищинської. – Дніпро : Моноліт, 2017. – 416 с.
 2. 050.214 А 80 Ареф'єва, О. В. Корпоративне управління: еволюція, становлення, розвиток : монографія / О. В. Ареф'єва, Н. В. Васюткіна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2015.– 180 с.
 3. 9 Б 14 Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка : монографія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; за ред. О. Рогача. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 368 с.
 4. 005 Б 23 Баніт, О. В. Системи професійного розвитку менеджерів у транснаціональних корпораціях Німеччини і Польщі : автореф. дис. / Ольга Василівна Баніт ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна. – Київ : ДКС Центр, 2018. – 40 с.
 5. 9(4УКР)29 Б 81 Бондар-Підгурська, О. В. Ділове адміністрування (корпоративне управління) : навч. посіб. / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – Київ : Ліра-К, 2016. – 487 с.
 6. 005 Г 20 Гарбар, Ж. В. Корпоративне управління та соціальна відповідальність: навч. посіб. Ч. 2. Корпоративна соціальна відповідальність / Ж. В. Гарбар, К. В. Мазур, Т. Г. Мостенська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2020. – 228 с.
 7. 005 Г 27 Гевко, І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підруч. для студ. ВНЗ / І. Б. Гевко. – Київ : Кондор, 2018. – 187 с.
 8. 336 К 21 Карась, П. М. Цінні папери в системі корпоративного управління: навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. М. Карась, О. Ю. Прямков, Л. Л. Сотниченко. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. –164 с.
 9. 9(4УКР)303 Л 84 Лукач, І. В. Теоретичні проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні : монографія / І. В. Лукач ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2015. – 432 с.
 10. 005 М 13 Мазур, К. В. Корпоративне управління та соціальна відповідальність: навч. посіб. Ч. 1. Корпоративне управління / К. В. Мазур, Ж. В. Гарбар, Т. Г. Мостенська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Твори, 2019. – 200 с.
 11. 005 М 54 Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни "Ділове адміністрування" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування" / Вінниц. нац. техн. ун-т ; уклад. І. В. Причепа. -– Вінниця : ВНТУ, 2017. –53 с.
 12. 1 П 42 Поважний, О. С. Корпоративне управління : підручник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. О. Харламова ; Донец. держ. ун-т управління. –Київ : Кондор, 2018. –244 с.
 13. 005 П 78 Про прийняття розумних рішень / пер. з англ. К. Козачук. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 208 с.
 14. 368 С 14 Сазонець, І. Л. Корпоративні стратегії управління стійкістю страхових компаній : монографія / І. Л. Сазонець, Н. М. Білоус ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ : Кондор, 2017. – 234 с.
 15. 050.2 С 69 Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 328 с.
 16. 29 С 83 Стратегічне управління корпораціями : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Скібіцький ; Нац. авіац. ун-т, Ін-т економіки і менеджменту. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 480 с.
 17. 005 Т 33 Теорія прийняття рішень: підруч. для студ. ВНЗ / Чернігів. нац. технолог. ун-т ; за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 360 с.
 18. 9(4УКР)26 Ф 59 Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків : монографія. Т. 2. Корпоративні засади забезпечення конкурентоспроможності та управління капіталом комерційних банків / Г. В. Астапова [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 144 с.
 19. 9(4УКР)26 Ф 59 Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків : монографія. Т. 1 / Г. В. Астапова. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 128 с.
 20. 9 Ш 67 Шкурат, М. Є. Трансформація системи менеджменту персоналу міжнародних компаній в умовах соціокультурної глобалізації : автореф. дис. / Марія Євгенівна Шкурат ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : Вид. Кушнір Ю. В., 2019. – 20 с.