Кіно народжене Україною

Кіно вимагає величезної працелюбності і працелюбності не тільки на зйомці, а в усьому розумному процесі створення картини. Кіно – мистецтво «одержимих».

Олександр Довженко

Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначається День українського кіно, свято було започатковано Указом Президента України від 12 січня 1996 року.

Історія українського кінематографу починається з 1893 року. Йосип Тимченко, механік Одеського університету, зібрав перший у світі апарат, що вмів знімати та відтворювати кіно. Тоді кінематограф називали «рухомою фотографією». Перший в Україні сеанс кіно відбувся 2 грудня 1896 року в Харківському оперному театрі, сучасній обласній філармонії. На сеансі було показано декілька короткометражних стрічок, відзнятих у Харкові українським фотографом та першим оператором хроніко-документальних фільмів Альфредом Федецьким. Відтоді у таких містах як Дніпро, Київ та Одеса почали з’являтися невеликі кіностудії, які знімали перші водевілі, комедії та драми.

Після цього українське кіно стало стрімко розвиватися. У 1928 році розпочала свою роботу Київська кінофабрика, яка незабаром стане кіностудією Олександра Довженка.

У ХХ столітті на екрани вийшло чимало українських фільмів, які стали культовими. У цьому столітті стали відомими на весь світ такі актори вітчизняного кіно, як Богдан Ступка, Іван Миколайчук, Леонід Биков та багато інших талановитих українських акторів.

Шановні користувачі! Відділ художньої культури та мистецтв пропонує ознайомитися з бібліографічним списком «Кіно народжене Україною».

 

Кіномистецтво України

 

85.374.3 (4УКР) А 69 Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка 1928–2011 / авт.-упоряд.: Р. Прокопенко, О. Кучерявий. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Плам Груп, 2011. – 631 с.

791 Б 89 Брюховецька, Л. І. Перерваний політ. Українське кіно часів ВУФКУ: спроба реконструкції / Л. Брюховецька. – Київ : Редакція журналу «Кіно-Театр» : Києво-Могилянська академія, 2018. – 570 с. 

Брюховецька, Л. Вісім років української автономії: до 90-річчя ВУФКУ / Л. Брюховецька // Кіно-театр. – 2012. – № 2. – С. 9–12. 

Бучко, Р. Незалежна кінокритика 1930-х років / Р. Бучко // Кіно-театр. – 2012. – № 2. – С. 13–16.

791 Г 97 Гутник, Л. М. Український кіноплакат 1947–1994 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : наук. каталог / Л. Гутник ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2018. – 576 с.

74.03(4УКР-4ХМЕ) О-72 Трубчанінов, С. В. Розвиток кінематографу Української держави за гетьмана П. Скоропадського (на матеріалах Правобережної України) / С. В. Трубчанінов // Освіта, наука і культура на Поділлі. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 16: Матеріали круглого столу «Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі». 22 жовт. 2010 р. – С. 393–399.

791 П 83 Протоколи Правління Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ) (1922–1930 рр.) : зб. арх. док. / Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського, Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенко-Карого ; упоряд. Р. Росляк. – Київ : Ліра-К, 2018. – 950 с.

83.3(4УКР)6 П 88 Пуніна, О. В. Кінофікація українського літературного дискурсу (20-30-ті роки XX століття) : монографія / О. Пуніна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії української літератури і фольклористики. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 332 с.

85.373(4УКР) С 81 100 фільмів українського кіно : анотов. каталог за проектом ЮНЕСКО «Національна кінематографічна спадщина» / Упоряд.: Р. Бєляєва, Р. Прокопенко. – Київ : Спалах ЛТД, 1996. – 128 с.

Тимошик, М. Кіно в далекому селі / Микола Тимошик // Слово Просвіти. – 2016. – 21–27 січня. – С. 10–11.

85.153(4УКР) Т 42 Тіні забутих предків. Графічні історії / авт. ідеї П. Гудімов ; авт. тексту, упоряд. Б. Філоненко. – Київ : Артбук, 2016. – 56 с. 

791 Т 67 Тримбач, С. В. Кіно народжене Україною. Ілюстрована історія : [альб. антології укр. кіно] / С. Тримбач. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 384 с.

85.374.3(4УКР) У 45 «Українське кіно: ідентифікація у часі» : Хроніки громад. обговорень 2001–2003 рр. / ред., уклад. і авт. комент. О. Г. Рутковський. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 424 с.

 

Актори та режисери України

792 Б 28 Батько-Ступка, І. Актор № 1 / І. Батько-Ступка. – Київ : Ваш автограф, 2021. – 224 с.

85.374.3(4УКР) Д 58 Довженко, О. Кінематографічна спадщина : створення зб. на відеоносіях у цифровому форматі DVD на умовах держ. замовлення: перелік учасників та виконавців проекту, літопис життя, творчості і діяльності О. П. Довженка, фільмографія: [анот. кат.] / М-во культури і туризму України, Нац. центр О. Довженка. – Київ : Нац. центр О. Довженка, 2007. – 84 с.

85.374.9(4УКР) Д 72 Драч, І. Ф. Криниця для спраглих: кіносценарії, вірші, інтерв’ю та ст. на тему кіно / І. Драч. – Київ : Мистецтво, 2010. – 480 с.

85.374.3(4УКР) Е 45 Екранний світ Сергія Параджанова : зб. ст. / авт. ідеї та упоряд. Юрій Морозов. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 336 с.

Єгорова, З. Полтавська зірка німого кіно / Зоя Єгорова // Голос України. – 2020. – 5 верес. – С. 10.

85.374.3(4УКР) З-53 Земля в кадрі Бориса Косарева = Borys Kosarev's view of Earth : фотоальбом. – Київ : Нац. центр О. Довженка, 2011. – 158 с.

791 М 28 Марочко, В. І. Олександр Довженко. Зачарований Десною / В. Марочко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Парламентське вид-во, 2019. – 576 с.

85.374.3(4УКР) М 59 Іван Миколайчук: магія любові : фотоальбом / упоряд. М. Миколайчук. – Київ : Ред. журн. «Міжнар. туризм», 2011. – 176 с.

85.374.9(4УКР) М 59 Миколайчук, І. В. Сценарії / І. Миколайчук ; упоряд. М. Є. Миколайчук. – Київ : Ред. журн. «Міжнар. туризм», 2008. – 544 с.

791 Н 39 Небесьо, Б. Німа кінотрилогія Олександра Довженка / Б. Небесьо ; пер. з англ. С. Мензелевський. – Київ : Нац. центр О. Довженка, 2017. – 199 с.

85.334.3(4УКР) С 88 Ступка = Stupka : фотокнига / Є. Нищук [та ін.] ; авт. ідеї та упоряд. І. Батько-Ступка. – Київ : Люта справа, 2016. – 224 с.

792 Т 35 Терен, Т. Прості речі. Вісім розмов з Адою Роговцевою / Т. Терен, А. Липківська. – Київ : Пабулум, 2018. – 264 с.

 

Підготувала Марина ЖИЛЮК, бібліотекар І категорії

відділу художньої культури та мистецтв

 

Поділитися:

Кіно народжене Україною


Кіно вимагає величезної працелюбності і працелюбності не тільки на зйомці, а в усьому розумному процесі створення картини. Кіно – мистецтво «одержимих».

Олександр Довженко

Щорічно у другу суботу вересня в Україні відзначається День українського кіно, свято було започатковано Указом Президента України від 12 січня 1996 року.

Історія українського кінематографу починається з 1893 року. Йосип Тимченко, механік Одеського університету, зібрав перший у світі апарат, що вмів знімати та відтворювати кіно. Тоді кінематограф називали «рухомою фотографією». Перший в Україні сеанс кіно відбувся 2 грудня 1896 року в Харківському оперному театрі, сучасній обласній філармонії. На сеансі було показано декілька короткометражних стрічок, відзнятих у Харкові українським фотографом та першим оператором хроніко-документальних фільмів Альфредом Федецьким. Відтоді у таких містах як Дніпро, Київ та Одеса почали з’являтися невеликі кіностудії, які знімали перші водевілі, комедії та драми.

Після цього українське кіно стало стрімко розвиватися. У 1928 році розпочала свою роботу Київська кінофабрика, яка незабаром стане кіностудією Олександра Довженка.

У ХХ столітті на екрани вийшло чимало українських фільмів, які стали культовими. У цьому столітті стали відомими на весь світ такі актори вітчизняного кіно, як Богдан Ступка, Іван Миколайчук, Леонід Биков та багато інших талановитих українських акторів.

Шановні користувачі! Відділ художньої культури та мистецтв пропонує ознайомитися з бібліографічним списком «Кіно народжене Україною».

 

Кіномистецтво України

 

85.374.3 (4УКР) А 69 Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка 1928–2011 / авт.-упоряд.: Р. Прокопенко, О. Кучерявий. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Плам Груп, 2011. – 631 с.

791 Б 89 Брюховецька, Л. І. Перерваний політ. Українське кіно часів ВУФКУ: спроба реконструкції / Л. Брюховецька. – Київ : Редакція журналу «Кіно-Театр» : Києво-Могилянська академія, 2018. – 570 с. 

Брюховецька, Л. Вісім років української автономії: до 90-річчя ВУФКУ / Л. Брюховецька // Кіно-театр. – 2012. – № 2. – С. 9–12. 

Бучко, Р. Незалежна кінокритика 1930-х років / Р. Бучко // Кіно-театр. – 2012. – № 2. – С. 13–16.

791 Г 97 Гутник, Л. М. Український кіноплакат 1947–1994 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : наук. каталог / Л. Гутник ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2018. – 576 с.

74.03(4УКР-4ХМЕ) О-72 Трубчанінов, С. В. Розвиток кінематографу Української держави за гетьмана П. Скоропадського (на матеріалах Правобережної України) / С. В. Трубчанінов // Освіта, наука і культура на Поділлі. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 16: Матеріали круглого столу «Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі». 22 жовт. 2010 р. – С. 393–399.

791 П 83 Протоколи Правління Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ) (1922–1930 рр.) : зб. арх. док. / Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського, Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенко-Карого ; упоряд. Р. Росляк. – Київ : Ліра-К, 2018. – 950 с.

83.3(4УКР)6 П 88 Пуніна, О. В. Кінофікація українського літературного дискурсу (20-30-ті роки XX століття) : монографія / О. Пуніна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії української літератури і фольклористики. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 332 с.

85.373(4УКР) С 81 100 фільмів українського кіно : анотов. каталог за проектом ЮНЕСКО «Національна кінематографічна спадщина» / Упоряд.: Р. Бєляєва, Р. Прокопенко. – Київ : Спалах ЛТД, 1996. – 128 с.

Тимошик, М. Кіно в далекому селі / Микола Тимошик // Слово Просвіти. – 2016. – 21–27 січня. – С. 10–11.

85.153(4УКР) Т 42 Тіні забутих предків. Графічні історії / авт. ідеї П. Гудімов ; авт. тексту, упоряд. Б. Філоненко. – Київ : Артбук, 2016. – 56 с. 

791 Т 67 Тримбач, С. В. Кіно народжене Україною. Ілюстрована історія : [альб. антології укр. кіно] / С. Тримбач. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 384 с.

85.374.3(4УКР) У 45 «Українське кіно: ідентифікація у часі» : Хроніки громад. обговорень 2001–2003 рр. / ред., уклад. і авт. комент. О. Г. Рутковський. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 424 с.

 

Актори та режисери України

792 Б 28 Батько-Ступка, І. Актор № 1 / І. Батько-Ступка. – Київ : Ваш автограф, 2021. – 224 с.

85.374.3(4УКР) Д 58 Довженко, О. Кінематографічна спадщина : створення зб. на відеоносіях у цифровому форматі DVD на умовах держ. замовлення: перелік учасників та виконавців проекту, літопис життя, творчості і діяльності О. П. Довженка, фільмографія: [анот. кат.] / М-во культури і туризму України, Нац. центр О. Довженка. – Київ : Нац. центр О. Довженка, 2007. – 84 с.

85.374.9(4УКР) Д 72 Драч, І. Ф. Криниця для спраглих: кіносценарії, вірші, інтерв’ю та ст. на тему кіно / І. Драч. – Київ : Мистецтво, 2010. – 480 с.

85.374.3(4УКР) Е 45 Екранний світ Сергія Параджанова : зб. ст. / авт. ідеї та упоряд. Юрій Морозов. – Київ : Дух і Літера, 2014. – 336 с.

Єгорова, З. Полтавська зірка німого кіно / Зоя Єгорова // Голос України. – 2020. – 5 верес. – С. 10.

85.374.3(4УКР) З-53 Земля в кадрі Бориса Косарева = Borys Kosarev's view of Earth : фотоальбом. – Київ : Нац. центр О. Довженка, 2011. – 158 с.

791 М 28 Марочко, В. І. Олександр Довженко. Зачарований Десною / В. Марочко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Парламентське вид-во, 2019. – 576 с.

85.374.3(4УКР) М 59 Іван Миколайчук: магія любові : фотоальбом / упоряд. М. Миколайчук. – Київ : Ред. журн. «Міжнар. туризм», 2011. – 176 с.

85.374.9(4УКР) М 59 Миколайчук, І. В. Сценарії / І. Миколайчук ; упоряд. М. Є. Миколайчук. – Київ : Ред. журн. «Міжнар. туризм», 2008. – 544 с.

791 Н 39 Небесьо, Б. Німа кінотрилогія Олександра Довженка / Б. Небесьо ; пер. з англ. С. Мензелевський. – Київ : Нац. центр О. Довженка, 2017. – 199 с.

85.334.3(4УКР) С 88 Ступка = Stupka : фотокнига / Є. Нищук [та ін.] ; авт. ідеї та упоряд. І. Батько-Ступка. – Київ : Люта справа, 2016. – 224 с.

792 Т 35 Терен, Т. Прості речі. Вісім розмов з Адою Роговцевою / Т. Терен, А. Липківська. – Київ : Пабулум, 2018. – 264 с.

 

Підготувала Марина ЖИЛЮК, бібліотекар І категорії

відділу художньої культури та мистецтв