Михайло Грушевський та Поділля

до 155-річчя від дня народження великого українця

Це був історик в повному значенні цього слова… Він був переконаний, що український народ вийде на шлях вільного політичного і культурного розвитку навіть тоді, коли хвилево програє той чи інший бій… У внутрішньоукраїнських справах Михайло Грушевський був гарячим прихильником народоправства і демократії…

Микола Ковалевський 

У кожного народу є свої історичні постаті першої величини. До таких велетнів української національної культури та політичної думки, безперечно, належить Михайло Грушевський – видатний український державний та політичний діяч, один із лідерів українського національного руху, учений світового рівня, організатор української науки, літературознавець,  письменник.

Володіючи енциклопедичними науковими знаннями, здатністю всебічно аналізувати і в художній формі відтворювати історичні процеси, він яскраво виявив себе в багатьох галузях знань: історії, археографії, літературознавстві, фольклористиці та ін. Але насамперед М. С. Грушевський – це визначний історик і патріот свого народу, який створив перше найбільш повне, узагальнююче дослідження з історії України від найдавніших часів до другої половини XVII ст.

Його перу належать близько двох тисяч праць з історії, соціології, літератури, етнографії, фольклору. Ще й досі неповною мірою досліджено його публіцистику, епістолярний доробок. Та насамперед він увійшов у вітчизняну історію як її великий літописець, автор фундаментальної «Історії України-Руси», справедливо названої метрикою нашого народу. Створена ним цілісна концепція українського історичного процесу увібрала в себе кращі здобутки сучасної йому української науки, була осяяна високою свідомістю й тому стала стрижневою ідеєю українського відродження. Очоливши Центральну Раду, він був глибоко переконаний, що нова українська державність має базуватися на принципах демократії та закону. Своєю працею М. Грушевський закладав міцні підвалини української державності.

Майже 100 років тому він проголосив народження першої у XX столітті нової європейської держави – незалежної Української Народної Республіки – і став першим Головою Центральної Ради УНР.

Окремими моментами свого життя й діяльності М. С. Грушевський був пов’язаний з Вінниччиною, зокрема з селом Сестринівка. У своїх історичних працях він неодноразово згадував населені пункти нашого краю, підтримував зв’язки з однодумцями-подолянами.

Народився М. Грушевський 29 вересня 1866 року в невеликому місті Холмі (тепер Хелм на території Польщі), де його батько вчителював у греко-католицькій гімназії, хоч сам сповідував православну віру. 1869 року трьохрічний Михайло разом з батьками переїздить на Кавказ, у 1880–1886 рр. навчається в Тифліській гімназії.

У гімназичні роки майбутній історик зачитувався книгами М. Костомарова, П. Куліша, М. Максимовича. Мабуть, під впливом цих перших історичних студій юний гімназист мріє якнайскоріше повернутися на Україну і, по суті, ще в останньому класі визначає своє майбутнє. У липні 1886 р. він звертається з листом до ректора Університету Святого Володимира, що в Києві, з проханням зарахувати його на історичне відділення історико-філологічного факультету.

Дослідницькі нахили студента, його постійний інтерес до історії України привернули увагу видатного історика, професора Володимира Антоновича. Під його керівництвом М. Грушевський написав чимало статей, оглядів, есе.

1894 року Михайло Грушевський очолює щойно утворену кафедру всесвітньої історії у Львівському університеті, яка зосереджує свої науково-педагогічні зусилля на вивченні проблем історії Східної Європи. Того ж року вчений у великому залі Університету Святого Володимира блискуче захищає магістерську дисертацію.

1898 року нарешті з’являється перший том фундаментальної «Історії України-Руси», невдовзі виходить друком том другий, 1900 року – третій…

Продовжуючи працювати над головною капітальною працею свого життя, учений дуже швидко підготував і видав популярну книгу «Про старі часи на Україні. Для першого початку», а згодом – розраховану на більш підготовленого читача – «Ілюстровану історію України».

У грудні 1923 року видатного українського історика обирають академіком АН УРСР. Протягом 20-х років навколо М. Грушевського створюється школа дослідників різних напрямів історії, культури, літератури українського народу, відтворюються академічні інституції. То були плідні для нього роки. Виходять чергові томи його фундаментальних досліджень, з’являються нові покоління істориків.

Зрештою, в 1931 році вчений переїжджає до Москви, де його фактично інтернують, ставлять під постійний нагляд ДПУ, часто викликають на допити, але дають можливість працювати в архівах. Ніби відчуваючи наближення кінця, учений, незважаючи на значну втрату зору продовжує інтенсивно працювати. Він закінчує 10-й том «Історії України-Руси», який був відредагований і виданий його дочкою Катериною Михайлівною.

Восени 1934 року, під час перебування в Кисловодську в санаторії для вчених М. Грушевський раптово помер.

29 вересня 2021 року виповнюється 155 років від дня народження Михайла Грушевського.

П’ять років тому, 2016 року, вся Україна відзначила 150-річчя від дня народження цієї видатної постаті різноманітними заходами – науковими конференціями, круглими столами, вечорами пам’яті тощо. До вшанування пам’яті Михайла Грушевського долучилась і Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва та підготувала видання «Михайло Грушевський і Вінниччина». Оскільки відбір матеріалу для бібліографічного покажчика закінчено в травні 2016 р., то до бібліографічного списку «Михайло Грушевський та Поділля» відібрано матеріал від  травня 2016 до серпня 2021 рр.

У ньому представлено окремі книги, публікації в наукових збірниках, альманахах, всеукраїнських та регіональних ЗМІ, що виявлені у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва та у відкритих джерелах.

Список складається з текстової і бібліографічної частин. У текстовій – інформація про життя та діяльність М. С. Грушевського, про святкування в Україні 150-річчя від дня його народження, надано інформацію про даний список.

Матеріали бібліографічної частини систематизовано за розділами:

 • Праці М. Грушевського
 • Дослідження життя та творчості М. Грушевського
 • Вшанування пам’яті М. С. Грушевського на Вінниччині
 • Довідково-бібліографічні матеріали
 • Постать Михайла Грушевського у відкритих джерелах.

Матеріали розміщені в хронологічній послідовності, у розділі «Дослідження життя та творчості М. Грушевського» – в алфавітній.

Бібліографічний список розрахований на різні категорії: науковців, громадсько-політичних діячів, викладачів, студентів, краєзнавців, працівників культури та всіх, хто цікавиться історією України. 

 

Поділитися:

Зміст 

 1. Праці М. Грушевського
 2. Дослідження життя та творчості М. Грушевського
 3. Вшанування пам’яті М. С. Грушевського на Вінниччині

3.1.   Наукові конференції

3.2.   Музеї, музейні кімнати

3.3.   Пам’ятники, пам’ятні знаки

3.4.   Вулиці, парки

 1. Довідково-бібліографічні матеріали
 2. Постать Михайла Грушевського у відкритих джерелах 

Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою.

Михайло Грушевський 

1. Праці М. Грушевського 

 1. Ілюстрована історія України : репр. вид. / Михайло Грушевський. – Харків : Переплітання та реставрація, [2016]. – 568 с. : іл.
 2. «Оце зачинаємо нашу народню газету, для наших селян і робітників українських» : деякі сторінки біогр. М. Грушевського / М. Грушевський // Історія в шк. – 2016. – № 9/10. – С. 14–21 : фот.
 3. Твори : у 50 т. / Михайло Грушевський ; голов. ред. Георгій Папакін ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Львів : Світ, 2002 –     .

Т. 47. Кн. 1 : Ювілейна грушевськіана / упоряд., передм., комент. Віталія Тельвака. – Львів : Світ, 2016. – 623 с. : іл.

Т. 47. Кн. 2 : Меморіальна грушевськіана / упоряд., передм., комент. Віталія Тельвака. – Львів : Світ, 2016. – 424 с. : іл. – (Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви). – Бібліогр.

 1. Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ. В 2 т. Т. 1 / Михаил Грушевский. – Репр. вид. – Харків : Переплітання та реставрація, [2016]. – 360 с. : іл.
 2. Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ. В 2 т. Т. 2 / Михаил Грушевский. – Репр. вид. – Харків : Переплітання та реставрація, [2016]. – 707 с. : іл.
 3. Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого початку) / Михайло Грушевський. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 100 с.
 4. Як жив український народ. Коротка історія України / Михайло Грушевський. – Київ : КМ-БУКС, 2019. – 136 с.
 5. Початки громадянства (генетична соціологія) / М. Грушевський. – Репр. вид. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 330 с. 

2. Дослідження життя та творчості М. Грушевського 

 1. Верба, І. Вплив родини на формування світогляду Михайла Грушевського / Ігор Верба // Українознавство. – 2016. – № 1. – С. 16–22. – Бібліогр.: 26 назв.
 2. Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби / Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові ; упоряд., авт. вступ. розд. і наук. комент. О. Купчинського. – Львів : [б. в.], 2016. – 424 с. : портр. – (Українознавча наукова бібліотека НТШ ; число 43).
 3. Восколуп, В. Постать Івана Виговського в праці Михайла Грушевського «Барське староство. Історичні нариси XV–XVIII» / Валерій Восколуп, Юрій Маліновський // Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України. Постать Івана Виговського у контексті української історії : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 14 груд. 2019 р., м. Бар / голова редкол. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2019. – С. 27–34. – Бібліогр. в кінці ст.
 4. Гирич, І. Б. Михайло Грушевський: конструктор української модерної нації : до 150-річчя з дня народж. М. Грушевського / Ігор Гирич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Смолоскип, 2016. – 840 с. : портр. – Бібліогр.: с. 801–828.
 5. Гумецька, А. Про Михайла Грушевського / Ася Гумецька // Вибрані філологічні праці / Ася Гумецька. – [2-ге вид., скор. й відред.]. – Київ, 2017. – С. 277–330.
 6. Корнійчук, Л. О. Головний ідеолог українства : [про зв’язок М. Грушевського з Козятин. краєм] / Лариса Корнійчук // Вісн. Козятинщини. – 2016. – 18 серп. – С. 8 : фот.
 7. Майоров, М. Михайло Грушевський не був першим президентом України : [про його діяльність] / Максим Майоров, Віталій Огієнко, Ярослав Файзулін // Газ.  по-українськи. – 2017. – 17 берез. – С. 13 : іл.
 8. Мельниченко, В. Ю. Михайло Грушевський: «Шевченко – святий національний прапор» : 100 історій і розповідей про двох укр. геніїв / Володимир Мельниченко. – Київ : Либідь, 2017. – 440 с. : портр.
 9. Наукові записки : зб. наук. пр. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – Вип. 26. – 354 с. – Зі змісту: Владига, О. Михайло Грушевський як організатор археографічної праці : технічні аспекти / Ольга Владига. – С. 297–302 ; Криворучко, О. Еволюція ідеї російського федералізму в статтях Михайла Грушевського періоду УЦР / Олександр Криворучко. – С. 302–306.
 10. Обличчям до обличчя : іл. життєпис Михайла Грушевського = Facie ad faciem / авт.-упоряд.: Світлана Панькова, Ганна Кондаурова. – Київ : Либідь, 2016. – 144 с. : іл.
 11. Пащенко, М. М. Легенда про першого Президента [М. С. Грушевського] / Михайло Пащенко // Легенди та історії Вінниці / Михайло Пащенко. – Вінниця, 2019. – С. 332–334 : фот.
 12. Пиріг, Р. Я. Михайло Грушевський : біогр. нарис / Р. Я. Пиріг, В. В. Тельвак. – Київ : Либідь, 2016. – 576 с. : іл. – Бібліогр.
 13. Суходуб, З. Ліна Костенко. Любов’ю – Пам’яттю Причастя : діалоги з Поетесою / Зиновій Суходуб. – Львів : Апріорі, 2016. – 148 с. : іл. – Зі змісту: [роздуми Ліни Костенко про М. С. Грушевського]. – С. 72–76.
 14. Терещенко, О. «Я почув себе літератором. Я знайшов себе і свій шлях у житті» : до 150-річчя від дня народж. Михайла Сергійовича Грушевського / О. Терещенко, Ю. Коляда // Історія в шк. – 2016. – № 9/10. – С. 1, 14. – Бібліогр. в кінці ст.
 15. Удвуд, О. У Сестринівській церкві правив дід Грушевського : [про церкву Святої Покрови в селі Сестринівка Козятин. р-ну] / Олена Удвуд // RIA Козятин. – 2020. – 11 черв. – С. 11 : фот.
 16. Удвуд, О. Що пов’язує Михайла Грушевського з Козятином? : [про зв’язок М. С. Грушевського з Козятин. краєм] / Олена Удвуд // RIA Козятин. – 2020. – 1 жовт. – С. 12 : фот.
 17. Шаповал, Ю. І. Михайло Грушевський: «Я сам прийшов до політики через історію...» / Юрій Шаповал, Ігор Верба ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Парлам. вид-во, 2018. – 496 с. : іл., фот. – (Політичні портрети).
 18. Яневський, Д. Таємниця Михайла Грушевського / Данило Яневський // Грушевський, Скоропадський, Петлюра / Данило Яневський. – Харків, 2020. – С. 7–280. – (Великий науковий проект). 

3. Вшанування пам’яті М. С. Грушевського на Вінниччині 

 1. Волинець, Л. В його серці жила Україна : [про захід, приурочений до 150-річчя М. Грушевського] / Л. Волинець // Обрії Оратівщини. – 2016. – 11 лют.
 2. Цицюрський, А. В ім'я українського слова. З нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського / А. Цицюрський // Барчани. – 2016. – 16 верес. – С. 1.
 3. На Вінниччині [у с. Сестринівка Козятин. р-ну] відзначили 150 річницю з дня народження Михайла Грушевського // Новини Вінниччини. – 2016. – 5 жовт. – С. 4 : фот.
 4. Зарицький, П. А. Вшанували Великого Українця : [у селі Сестринівка Козятин. р-ну відбулося обл. свято, присвяч. 150-річчю від дня народж. М. С. Грушевського] / Петро Анатолійович Зарицький // Вісн. Козятинщини. – 2016. – 6 жовт. – С. 7 : кольор. фот.
 5. Дякова, М. Михайло Грушевський – історик, президент, діяч : [під такою назвою в Шаргород. район. б-ці для дітей відбувся вечір, приуроч. до 150-річчя від дня народж. М. Грушевського] / М. Дякова // Шаргородщина. – 2016. – 21 жовт. – С. 4.
 6. Трошкова, А. Відзначили 100-річчя Української революції : [у Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського відбулося вшанування пам’яті видат. історика М. Грушевського] / Анастасія Трошкова // Вінниччина. – 2017. – 22 берез. – С. 2.
 7. Висоцька, К. І. Вшанування пам'яті М. С. Грушевського на Вінниччині / Катерина Іванівна Висоцька // Михайло Грушевський і Вінниччина : до 150-річчя від дня народж. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 28–29 верес. 2016 р. / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2018. – С. 8–12.
 8. Бобир, О. Інноваційний заклад вищої освіти : [про Бар. гуманітар.-пед. коледж імені Михайла Грушевського] / Ольга Бобир, Тетяна Лебединська // Поділ. край. – 2020. – 21 лют. – С. 2 : іл. 
 • Наукові конференції 
 1. Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : до 615-ї річниці першої док. згадки про м. Ров, 475-ї річниці з часу надання м. Бару магдебурзького права та 150-річчя з дня народж. М. С. Грушевського, 9–10 верес. 2016 р. / голова редкол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ ; Бар : Рогальська І. О., 2016. – 248 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Гоцуляк, В. В. М. С. Грушевський – ключова постать української історії / В. В. Гоцуляк. – С. 142–146 ; Тельвак, В. В. Соціально-філософський дискурс Михайла Грушевського: проблема суб'єкта / В. В. Тельвак, В. В. Педич. – С. 147–150. – Бібліогр.: 12 назв ; Романюк, І. М. Вінниччина в житті і діяльності Михайла Грушевського / І. М. Романюк. – С. 151–156. – Бібліогр.: 20 назв ; Медвідь, Ф. М. Михайло Грушевський як Голова НТШ: організатор української національної науки / Ф. М. Медвідь, М. Ф. Чорна. – С. 161–165. – Бібліогр.: 11 назв ; Пластун, О. В. М. С. Грушевський як організатор освіти в добу УЦР (березень 1917 – квітень 1918 рр.) / О. В. Пластун. – С. 165–169. – Бібліогр.: 13 назв ; Тельвак, В. В. Початки української козаччини в дослідженнях львівських учнів Михайла Грушевського (на прикладі Івана Крип'якевича) / В. В. Тельвак, В. П. Педич. – С. 169–174. – Бібліогр.: 41 назва.
 2. Зеленюк, В. Розбудова і оновлення – за європейськими орієнтирами : [9 верес. відбулась ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку», присвяч. 615-й річниці першої док. згадки про місто Ров, 475-й річниці з часу надання місту Бар магдебурзького права та 150-річчю від дня народж. М. С. Грушевського] / Віктор Зеленюк // Вінниччина. – 2016. – 14 верес. – С. 6.
 3. Бакалець, О. IV Міжнародна науково-практична конференція «Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку» : [про краєзнав. конф., що відбулась 9–10 верес. 2016 р. у м. Бар Вінниц. обл. У контексті згадано Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, зокрема виступ Н. І. Морозової «Прижиттєві видання творів М. С. Грушевського у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва»] / Олексій Бакалець // Краєзнавство. – 2017. – № 1/2. – С. 252–255.
 4. Державо- та правотворчі традиції українського народу (до 150-річчя М. С. Грушевського) : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. конф. / Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України, Навч.-наук. ін-т права, Каф. теорії права та держави ; за заг. ред. А. Є. Шевченко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 324 с. – Зі змісту: Лощихін, О. М. Погляди М. С. Грушевського на питання адміністративно-територіального устрою УНР та практика їх реалізації / Олександр Миколайович Лощихін, Вадим Васильович Губань. – С. 38–39. – Бібліогр. в кінці ст.; Лощихін, О. М. М. С. Грушевський – видатний державний, політичний та громадський діяч, організатор та керівник Центральної Ради / Олександр Миколайович Лощихін, Юлія Віталіївна Дзюба. – С. 39–40. – Бібліогр. в кінці ст. ; Медвідь, Ф. М. Михайло Грушевський як голова наукового товариства ім.. Шевченка / Федір Михайлович Медвідь, Марія Федорівна Чорна. – С. 42–43. – Бібліогр. в кінці ст. ; Рум’янцев, В. О. М. Грушевський в національно-державному відродженні України / Вячеслав Олексійович Рум’янцев. – С. 50–52. – Бібліогр. в кінці ст. ; Дорофеєва, Л. М. Вплив наукової думки М. С. Грушевського на формування української митниці / Лілія Максимівна Дорофеєва. – С. 88–90. – Бібліогр. в кінці ст. ; Кудін, С. В. Наукова та культурна діяльність М. Грушевського / Сергій Володимирович Кудін, Наталія Олександрівна Іванова. – С. 104–106. – Бібліогр. в кінці ст. ; Береженна, О. Ю. Михайло Грушевський та його місце в українській історії / Ольга Юріївна Береженна, Софія Віталіївна Горова. – С. 136–137. – Бібліогр. в кінці ст. ; Блищик, Н. В. Чи варто називати Михайла Грушевського президентом? / Наталія Вікторівна Блищик, Анастасія Олександрівна Дементьєва. – С. 139–140. – Бібліогр. в кінці ст. ; Бурківський, М. Михайло Сергійович Грушевський – історик, державний, громадський і політичний діяч / Михайло Бурківський, Анастасія Романівна Кирильчатенко. – С. 150–152. – Бібліогр. в кінці ст. ; Вовкочин, І. В. Внесок Михайла Грушевського у національно-культурне відродження українського народу / Інна Василівна Вовкочин, Катерина Сергіївна Гурда. – С. 152–154. – Бібліогр. в кінці ст. ; Головко, Я. І. Михайло Сергійович Грушевський: етапи політичної та творчої діяльності / Ярослав Іванович Головко. – С. 158–159. – Бібліогр. в кінці ст. ; Гриценко, М. О. Питання державотворення за часів Михайла Грушевського / Маргарита Олегівна Гриценко, Антоніна Павлівна Кузь. – С. 169–171. – Бібліогр. в кінці ст. ; Кобилянський, М. О. Центральна Рада в житті Михайла Грушевського / Максим Олегович Кобилянський. – С. 198–199. – Бібліогр. в кінці ст. ; Мазурець, О. О. Федералізм у поглядах Грушевського / Олена Олександрівна Мазурець. – С. 224–225. – Бібліогр. в кінці ст. ; Мартинюк, Ю. Ю. Михайло Грушевський: історія і сучасність / Юлія Юріївна Мартинюк, Євгенія Михайлівна Лізніченко. – С. 230–232. – Бібліогр. в кінці ст. ; Позняк, А. В. Погляди М. Грушевського на державно-правовий розвиток Київської Русі / Анастасія Володимирівна Позняк, Микита Сергійович Макущенко. – С. 261–263. – Бібліогр. в кінці ст. ; Потапова, Т. А. Процес державотворення у працях М. С. Грушевського / Тетяна Анатоліївна Потапова. – С. 263-264. – Бібліогр. в кінці ст. ; Шадура, А. С. Ідеї відродження української державності в поглядах М. Грушевського / Альона Сергіївна Шадура, Леся Василівна Любчик. – С. 309–310. – Бібліогр. в кінці ст. ; Шпак, М. І. Еволюція поглядів Михайла Грушевського на українську державу / Мар'яна Іванівна Шпак. – С. 315–316. – Бібліогр. в кінці ст.
 5. Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 1–2 черв. 2017 р. / НАН України, Ін-т історії України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. ін.-т нац. пам’яті ; упоряд.: В. Верстюк [та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2017. – 544 с. – Бібліогр. – Зі змісту: Тельвак, В. Творчість Михайла Грушевського революційної доби: тексти і контексти / Віталій Тельвак. – С. 155–170.
 6. Михайло Грушевський і Вінниччина : до 150-річчя від дня народження : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 28–29 верес. 2016 р. / Вінниц. обл. краєзнав. музей ; наук. ред.: О. В. Логінов, Л. І. Семенко, С. П. Шароварська ; відп. за вип. К. І. Висоцька. – Вінниця : [б. в.], 2018. – 332 с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Романюк, І. М. Михайло Грушевський і Вінниччина : [про зв’язки М. Грушевського з Вінниччиною] / Іван Миронович Романюк. – С. 14–22. – Бібліогр. в кінці ст. ; Лапшин, С. А. Дослідження М. Грушевським проблем функціонування правління гетьманського уряду : [дослідж. наук. доробку М. Грушевського у політ.-адмін. сфері] / С. А. Лапшин. – Вінниця, 2018. – С. 23–30 ; Трухманова, С. Л. Михайло Грушевський – історик, соціолог  з подільським корінням : [дослідж. вінниц. науковцями твор. доробку М. Грушевського] / С. Л. Трухманова, В. Л. Пилипчук. – С. 31–39 ; Криворучко, О. І. Проект «західної орієнтації» національного державотворення у статтях Михайла Грушевського (1917–1918) : [дослідж. вінниц. науковців] / О. І. Криворучко. – С. 40–44 ; Войнаровський, А. В. Організація видавничої діяльності М. Грушевським в УСРР у 1920–х роках / А. В. Войнаровський, І. В. Мазур. – С.45–51. – Бібліогр. в кінці ст. ; Адамчук, О. В. Останні роки життя та діяльності М. С. Грушевського : [дослідж. вінниц. науковців] / О. В. Адамчук. – С. 52–60 ; Кравчук, О. М. Спогади Віктора Приходька про діяльність Михайла Грушевського у період Української революції / О. М. Кравчук. – С. 62–72 ; Левчук, Л. Г. Михайло Грушевський як людина: формування життєвих цінностей лідера Української революції за його власними «Споминами» : [згадується про дитинство, проведене в с. Сестринівка] / Л. Г. Левчук. – С. 286–296. – Бібліогр. в кінці ст. ; Довгуля, М. О. Родина Сергія Федоровича Грушевського : [про рід М. Грушевського] / М. О. Довгуля. – С. 304–306. 
 • Музеї, музейні кімнати 
 1. Горобець, О. Присвячено Михайлу Грушевському : [про участь Бершад. краєзнав. музею в V обл. фестивалі-конкурсі мініекспозицій «Віхи державотворення на Вінниччині». Бершадь представляла мініекспозицію «Громадсько-політична діяльність І. Ч. Зборовського в добу Центральної Ради»] / О. Горобець // Бершад. край. – 2016. – 13 жовт. : фот.
 2. V обласний фестиваль-конкурс музейних мініекспозицій «Віхи державотворення на Вінниччині», присвячений 150-річчю від дня народження видатного українського історика, громадського та політичного діяча Михайла Сергійовича Грушевського : [відбувся 29 верес. 2016 р. в с. Сестринівка Козятин. р-ну] // Михайло Грушевський і Вінниччина : до 150-річчя від дня народж. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 28–29 верес. 2016 р. / Вінниц. обл. краєзнав. музей. – Вінниця, 2018. – С. 310–311 : кольор. іл.
 3. Оновили дендропарк музею Грушевського в Сестринівці : [лісівники Козятин. лісництва] // Ліс. госп-во Вінниччини. – 2018. – 30 квіт. (№ 3/4). – С. 18.
 4. Гальчак, С. Д. Будинок-музей Михайла Грушевського, першого президента України (с. Сестринівка Козятинський район) / С. Д. Гальчак // Пам'ятки історії та культури Вінницької області / Вінниц. обл. держ. адмін. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Ч. 1 : Барський – Немирівський райони. – С. 212–213. 
 • Пам’ятники, пам’ятні знаки 
 1. Гальчак, С. Д. Пам'ятник М. С. Грушевському, державному та політичному діячу (м. Козятин) / С. Д. Гальчак // Пам'ятки історії та культури Вінницької області / Вінниц. обл. держ. адмін. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Ч. 1 : Барський – Немирівський райони. – С. 211.
 2. Сторожук, А. І. Пам'ятник М. С. Грушевському, державному та політичному діячу (м. Бар) / А. І. Сторожук // Пам'ятки історії та культури Вінницької області / Вінниц. обл. держ. адмін. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Ч. 1 : Барський – Немирівський райони. – С. 71.
 3. Оновлену стелу Михайлу Грушевському встановлено в селі Сестринівка : [уроч. відкриття пам'ят. знаку М. Грушевському відбулось 19 серп. 2020 року в селі Сестринівка Козятин. р-ну] // RIA Козятин. – 2020. – 27 серп. – С. 7.
 4. Оновлену стелу Михайлу Грушевському встановлено в селі Сестринівка [Козятин. р-ну] // Вісн. Козятинщини. – 2020. – 27 серп. – С. 2 : фот. 
 • 3.4. Вулиці, парки 
 1. Грушевського Михайла вулиця // Пам'ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / Обл. робоча група тому Зводу пам'яток історії та культури Вінницької обл. – Вінниця, 2016. – С. 80–83.
 2. Пащенко, М. М. Вулиця Михайла Грушевського: (названа на честь першого президента України) / Михайло Пащенко // Легенди та історії Вінниці / Михайло Пащенко. – Вінниця, 2019. – С. 331–332.
 3. Удвуд, О. П’ять фактів про вулицю Грушевського, які ви не знали : [іст. екскурс однією з центр. вулиць міста Козятина] / Олена Удвуд // RIA Козятин. – 2021. – 15 квіт. – С. 6 : фот. 

4. Довідково-бібліографічні матеріали 

 1. Михайло Грушевський і Вінниччина : до 150-річчя від дня народж. (29.09.1866 – 24.11.1934) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. ОДА, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк, О. М. Зелена ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Балюк І. Б., 2016. – 131 с.
 2. Морозова, Н. І. Прижиттєві видання творів М. С. Грушевського у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Н. І. Морозова // Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : до 615-ї річниці першої док. згадки про м. Ров, 475-ї річниці з часу надання м. Бару магдебурзького права та 150-річчя з дня народж. М. С. Грушевського, 9–10 верес. 2016 р. / голова редкол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ ; Бар, 2016. – С. 156–161. – Бібліогр.: 11 назв.
 3. Цимбалюк, П. «Тімірязєвка» – у вінок шани Великому Українцю : [про бібліогр. покажч. «Михайло Грушевський і Вінниччина», підгот. фахівцями ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва до 150-річного ювілею М. С. Грушевського, (уклад. вид. – Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк, О. М. Зелена, ред. С. В. Лавренюк, відп. за вип. дир., заслуж. працівник культури України Н. І. Морозова)] / Поліна Цимбалюк // Вінниччина. – 2016. – 9 листоп. – С. 8.
 4. [16 серпня 2016 р. вийшов друком бібліогр. покажч. «Михайло Грушевський і Вінниччина : до 150-річчя від дня народження (29.09.1866–24.11.1934)», укладений працівниками Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк, О. М. Зеленою] // З любов'ю до малої батьківщини : діяльність Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України (2016–2017 рр.) (записки з щоденника) / Нац. спілка краєзнавців України, Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця, 2018. – Кн. 2. – С. 27–28. 

5. Постать Михайла Грушевського у відкритих джерелах 

 1. Шурхало, Д. Михайло Грушевський після Центральної Ради: від боротьби за владу до «індивідуального подвигу» / Дмитро Шурхало // Радіо Свобода : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29799890.html (дата звернення: 12.08.2021), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 03.03.2019.
 2. Позіховська, С. Михайло Грушевський – перший президент в історії незалежної Української держави / Світлана Позіховська // Державний історико-культурний заповідник міста Острога : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://ostrohcastle.com.ua/myhajlo-grushevskyj/ (дата звернення: 12.08.2021), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 08.2020.
 3. Сьогодні день пам’яті Михайла Грушевського – видатного історика й державотворця // АрміяINFORM : [інформаційне агентство Міністерства оборони України] : сайт.– Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://armyinform.com.ua/2020/11/sogodni-den-pamyati-myhajla-grushevskogo-vydatnogo-istoryka-j-derzhavotvorczya/ (дата звернення: 12.08.2021), вільний. – Назва з екрана. – Опис заснов. на версії, датов.: 24.11.2020. 

Підготувала провідний бібліотекар

відділу краєзнавства С. Ф. Коваль

Михайло Грушевський та Поділля


до 155-річчя від дня народження великого українця

Це був історик в повному значенні цього слова… Він був переконаний, що український народ вийде на шлях вільного політичного і культурного розвитку навіть тоді, коли хвилево програє той чи інший бій… У внутрішньоукраїнських справах Михайло Грушевський був гарячим прихильником народоправства і демократії…

Микола Ковалевський 

У кожного народу є свої історичні постаті першої величини. До таких велетнів української національної культури та політичної думки, безперечно, належить Михайло Грушевський – видатний український державний та політичний діяч, один із лідерів українського національного руху, учений світового рівня, організатор української науки, літературознавець,  письменник.

Володіючи енциклопедичними науковими знаннями, здатністю всебічно аналізувати і в художній формі відтворювати історичні процеси, він яскраво виявив себе в багатьох галузях знань: історії, археографії, літературознавстві, фольклористиці та ін. Але насамперед М. С. Грушевський – це визначний історик і патріот свого народу, який створив перше найбільш повне, узагальнююче дослідження з історії України від найдавніших часів до другої половини XVII ст.

Його перу належать близько двох тисяч праць з історії, соціології, літератури, етнографії, фольклору. Ще й досі неповною мірою досліджено його публіцистику, епістолярний доробок. Та насамперед він увійшов у вітчизняну історію як її великий літописець, автор фундаментальної «Історії України-Руси», справедливо названої метрикою нашого народу. Створена ним цілісна концепція українського історичного процесу увібрала в себе кращі здобутки сучасної йому української науки, була осяяна високою свідомістю й тому стала стрижневою ідеєю українського відродження. Очоливши Центральну Раду, він був глибоко переконаний, що нова українська державність має базуватися на принципах демократії та закону. Своєю працею М. Грушевський закладав міцні підвалини української державності.

Майже 100 років тому він проголосив народження першої у XX столітті нової європейської держави – незалежної Української Народної Республіки – і став першим Головою Центральної Ради УНР.

Окремими моментами свого життя й діяльності М. С. Грушевський був пов’язаний з Вінниччиною, зокрема з селом Сестринівка. У своїх історичних працях він неодноразово згадував населені пункти нашого краю, підтримував зв’язки з однодумцями-подолянами.

Народився М. Грушевський 29 вересня 1866 року в невеликому місті Холмі (тепер Хелм на території Польщі), де його батько вчителював у греко-католицькій гімназії, хоч сам сповідував православну віру. 1869 року трьохрічний Михайло разом з батьками переїздить на Кавказ, у 1880–1886 рр. навчається в Тифліській гімназії.

У гімназичні роки майбутній історик зачитувався книгами М. Костомарова, П. Куліша, М. Максимовича. Мабуть, під впливом цих перших історичних студій юний гімназист мріє якнайскоріше повернутися на Україну і, по суті, ще в останньому класі визначає своє майбутнє. У липні 1886 р. він звертається з листом до ректора Університету Святого Володимира, що в Києві, з проханням зарахувати його на історичне відділення історико-філологічного факультету.

Дослідницькі нахили студента, його постійний інтерес до історії України привернули увагу видатного історика, професора Володимира Антоновича. Під його керівництвом М. Грушевський написав чимало статей, оглядів, есе.

1894 року Михайло Грушевський очолює щойно утворену кафедру всесвітньої історії у Львівському університеті, яка зосереджує свої науково-педагогічні зусилля на вивченні проблем історії Східної Європи. Того ж року вчений у великому залі Університету Святого Володимира блискуче захищає магістерську дисертацію.

1898 року нарешті з’являється перший том фундаментальної «Історії України-Руси», невдовзі виходить друком том другий, 1900 року – третій…

Продовжуючи працювати над головною капітальною працею свого життя, учений дуже швидко підготував і видав популярну книгу «Про старі часи на Україні. Для першого початку», а згодом – розраховану на більш підготовленого читача – «Ілюстровану історію України».

У грудні 1923 року видатного українського історика обирають академіком АН УРСР. Протягом 20-х років навколо М. Грушевського створюється школа дослідників різних напрямів історії, культури, літератури українського народу, відтворюються академічні інституції. То були плідні для нього роки. Виходять чергові томи його фундаментальних досліджень, з’являються нові покоління істориків.

Зрештою, в 1931 році вчений переїжджає до Москви, де його фактично інтернують, ставлять під постійний нагляд ДПУ, часто викликають на допити, але дають можливість працювати в архівах. Ніби відчуваючи наближення кінця, учений, незважаючи на значну втрату зору продовжує інтенсивно працювати. Він закінчує 10-й том «Історії України-Руси», який був відредагований і виданий його дочкою Катериною Михайлівною.

Восени 1934 року, під час перебування в Кисловодську в санаторії для вчених М. Грушевський раптово помер.

29 вересня 2021 року виповнюється 155 років від дня народження Михайла Грушевського.

П’ять років тому, 2016 року, вся Україна відзначила 150-річчя від дня народження цієї видатної постаті різноманітними заходами – науковими конференціями, круглими столами, вечорами пам’яті тощо. До вшанування пам’яті Михайла Грушевського долучилась і Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва та підготувала видання «Михайло Грушевський і Вінниччина». Оскільки відбір матеріалу для бібліографічного покажчика закінчено в травні 2016 р., то до бібліографічного списку «Михайло Грушевський та Поділля» відібрано матеріал від  травня 2016 до серпня 2021 рр.

У ньому представлено окремі книги, публікації в наукових збірниках, альманахах, всеукраїнських та регіональних ЗМІ, що виявлені у фонді Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва та у відкритих джерелах.

Список складається з текстової і бібліографічної частин. У текстовій – інформація про життя та діяльність М. С. Грушевського, про святкування в Україні 150-річчя від дня його народження, надано інформацію про даний список.

Матеріали бібліографічної частини систематизовано за розділами:

 • Праці М. Грушевського
 • Дослідження життя та творчості М. Грушевського
 • Вшанування пам’яті М. С. Грушевського на Вінниччині
 • Довідково-бібліографічні матеріали
 • Постать Михайла Грушевського у відкритих джерелах.

Матеріали розміщені в хронологічній послідовності, у розділі «Дослідження життя та творчості М. Грушевського» – в алфавітній.

Бібліографічний список розрахований на різні категорії: науковців, громадсько-політичних діячів, викладачів, студентів, краєзнавців, працівників культури та всіх, хто цікавиться історією України.