Михайло Драгоманов: всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму

Цьогорічний вересень знаменується визначною датою – 180 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова – політика і політолога, дослідника всесвітньої та вітчизняної історії, соціолога, етнографа, економіста, фольклориста, публіциста і літературного критика. Видатного мислителя і вченого зі світовим ім’ям, одного з найвідоміших українських громадських діячів та письменників минулого століття.

Запрошуємо усіх хто цікавиться та досліджує життєвий та творчий шлях цієї багатогранної постаті, ознайомитися з віртуальним бібліографічним списком літератури «Михайло Драгоманов: всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму».

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Відділ наукової інформації та бібліографії

 

 

Михайло Драгоманов: всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму

(1841–1895)

(віртуальний бібліографічний список до 180-річчя від дня народження українського публіциста, історика, філософа, економіста, літературознавця)

 

Цьогорічний вересень знаменується визначною датою – 180 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова – політика і політолога, дослідника всесвітньої та вітчизняної історії, соціолога, етнографа, економіста, фольклориста, публіциста і літературного критика. Видатного мислителя і вченого зі світовим ім’ям, одного з найвідоміших українських громадських діячів та письменників минулого століття.

Михайло Петрович Драгоманов представник відомого роду українських громадських і культурних діячів Драгоманових – народився 18 вересня 1841 році у місті Гадяч, що на Полтавщині. Брат письменниці та громадської діячки Олени Пчілки, дядько Лесі Українки, Михайла Косача й Оксани Драгоманової. Людина широких інтересів і глибокої ерудиції, за тридцять років наукової, літературно-критичної і публіцистичної діяльності написав понад дві тисячі творів з історії, літературознавства, фольклористики та інших наукових дисциплін. Увійшов в історію як пряма, чесна та принципова людина. Значну увагу він приділяв справі видання українських авторів, які потрапляли у немилість до чиновників різного ґатунку у Російській імперії тільки за те, що були українцями і не цуралися рідної мови і культури. Михайло Драгоманов був талановитим народним просвітителем і наставником цілих поколінь молодих вчених та педагогів. Сильний духом, він став ідейним натхненником багатьох великих українців, зокрема Лесі Українки, Івана Франка, Михайла Грушевського, Сергія Єфремова та інших. Щирий демократ та гуманіст, він понад усе ставив інтереси людини, її свободу і права, національні інтереси рідного народу.

Невимовні заслуги Драгоманова як історика та фольклориста і етнографа. Йому належать такі праці: «Історичні пісні малоруського народу» (1874–1875, у співавторстві з В. Антоновичем), «Малоруські народні перекази і оповідання» (1876), «Нові українські пісні про громадські справи: 1764–1880» (1881) та багато інших. Багато своїх праць присвятив Т. Г. Шевченкові. Був обраний почесним членом багатьох міжнародних організацій і товариств. За шість років до смерті, переслідуваний реакціонерами та поліцією і в Росії, і в Австрії, Драгоманов переїхав до Болгарії, де зайняв місце професора щойно відкритого Софійського університету. Він зробив цінний внесок у становлення освіти і науки у Болгарії. Його власна бібліотека (а це близько 10 тис. томів) лягла в основу університетської книгозбірні, що й нині носить його ім’я. Доклав він зусиль і до створення національної бібліотеки в Софії – тепер це всесвітньо відома бібліотека ім. Кирила і Мефодія.  Драгоманов тривалий час був символом незалежної держави, тому лише зі здобуттям цієї незалежності Україна може вільно вшановувати пам’ять свого великого громадянина.

Запрошуємо усіх хто цікавиться та досліджує життєвий та творчий шлях цієї багатогранної постаті, ознайомитися з літературою яка є в нашій бібліотеці, а також науковими виданнями в повнотекстовому доступі, який надає Національна бібліотека України ім. І. В. Вернадського.

 

З творчої спадщини М. П. Драгоманова у фонді обласної книгозбірні

Вопрос об историческом значении Римской Империи и Тацит. Ч. 1 / М. П. Драгоманов. – Киев : Унив. Тип., 1869. – VIII, 415 с.

Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство / Михайло Драгоманов. – У Львові : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарского).

Т. 1. – 1899. – 260 с. – (Збірник філологічної секції Наукового Товариства Шевченка ; т. 2).

Т. 2. – 1900. – 236 с. – (Збірник філологічної секції Наукового Товариства Шевченка ; т. 3).

Т. 3. / зладив [та авт. передм.] М. Павлик ; уклад. М. Павлик. – 1906. – VI, 362 с. – (Збірник філологічної секції Наукового Товариства Шевченка ; т. 7).

Т. 4 / зладив М. Павлик. – 1907. – [1], 399, [7] с. : іл. – (Збірник філологічної секції Наукового Товариства імені Шевченка ; т. 10).

Микола Іванович Костомарів : житєпис. очерк / М. Драгоманов. – У Львові : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1901. – 41 с.–- (Літературно-наукова бібліотека / відповідає за ред. В. Гнатюк ; ч. 9).

Рай і Поступ / М. Драгоманов ; [передм. Олекса Коваленко]. – Вид. 3. – Київ : Вид-во «Ранок» (Друк. П. Барського), 1906. – 95 с.

Чудацькі думки про українську національну справу / М. Драгоманов ; [передм. І. Я. Франка ; післямова М. К. Залізняка]. – [Відень] : Наклад і друк партійної друкарні, 1915. – 121, [3] с.

Нові українські пісні про громадські справи (1764-1880) / М. Драгоманов. – Вид. 2-ге. – Київ : Криниця (Друк. акц. т-ва «П. Барський»), 1918. – 154 с.

Літературно-публіцистичні праці : в 2 т. / М. П. Драгоманов ; [упоряд., прим., і вступна стаття «Михайло Драгоманов – літ., критик і публіцист», с. 5–36, І. С. Романченка ; редкол.: О. Є. Засенко та ін.]. – Київ : Наукова думка. – 1970. –  .

Т. 1 : [статті, розвідки ; ред.: О. І. Дей]. – 1970. – 531 с.

Т. 2 : [статті, розвідки, дописи. Вибрані листи ; ред. : О. Я. Лисенко]. – 1970. – 595 с.

Про українських козаків, татар та турків. З додатком про життя М. Драгоманова / М. П. Драгоманов. – Київ : Дніпро, 1991. – 45 с.

Вибране... мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні / М. П. Драгоманов. – Київ : Либідь, 1991. – 686 с.

Михайло Драгоманов: автожиттєпис / упоряд. : І. С. Гриценко, В. А. Короткий, М. В. Томенко. – Київ : Либідь, 2009. – 444 с.

 

Життєвий і творчий шлях

Книги

Андрусяк, Т. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини) / Т. Андрусяк. – Львів : Світ, 1998. – 192 с.

Депенчук, Л. П. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова / Л. П. Депенчук, М. І. Лук. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 1999. – 210 с.

Заславський, Д. Михайло Драгоманов : життя і літературно-дослідницька діяльність / Д. Заславський, І. С. Романченко. – Київ : Дніпро, 1964. – 200 с.

Іванко, А. Історики України XIX-XX ст. / А. Іванко. – Київ : Шкільний світ, 2008. – 128 с. – Зі змісту: Він будив свідомість українців і словом і ділом Михайло Драгоманов. – С. 44–57.

Іванченко, Р. П. Раби Києва не мовчали... : до 150-річчя від дня народження М. П. Драгоманова / Р. П. Іванченко. – Київ : Знання УРСР, 1991. – 48 с.

Кралюк, П. М. Марево революції / П. М. Кралюк. – Тернопіль, 2017. – 304 с. – Зі змісту: Еволюціоніст Михайло Драгоманов. – С. 134–143.

Михайло Драгоманов у спогадах / упоряд., вступ. ст. та добір іл.: І. С. Гриценка, В. А. Короткого. – Київ : Либідь, 2012. – 312 с.

Ушкалов, Л. В. Чарівність енергії: Михайло Драгоманов / Л. В. Ушкалов ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр європейських гуманітарних досліджень, Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 600 с.

Федченко, П. М. Михайло Драгоманов : життя і творчість / П. М. Федченко. – Київ : Дніпро, 1991. – 366 с.

Франко, І. Листи Івана Франка та Михайла Драгоманова /І. Франко ; ред. І. Вакарчук. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 560 с.

Хроніка 2000 : укр. культуролог. альм. / Фонд сприяння розвитку мистецтв; авт. проекту: А. В. Толстоухов, В. П. Андрущенко. – Київ : Українські пропілеї, 1992 – Вип. 2 (84) : Михайло Драгоманов – дослідник всесвітньої історії, політик і людина. – 2011. – 640 с.

Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова : зб. наук. праць / від. ред. Р. С. Міщук. – Київ : Наук. думка, 1991. – 248 с.

 

Статті з періодичних видань

Андрущенко, В. «Епохальна педагогіка» Михайла Драгоманова / В. Андрущенко // Пам'ять століть. – 2003. – № 5. – С. 6–15.

Андрущенко, В. «На всіх клавішах Драгомановщини» / В. Андрущенко // Освіта. – 2011. – 7–14 вересня. – С. 4–5.

Борисенко, В. Михайло Драгоманов як історик / В. Борисенко // Пам’ять століть. – 2003. – № 5. – С. 15–19.

Борисенко, М. Етнополітичні сюжети наукової та публіцистичної спадщини М. П. Драгоманова / Мирослав Борисенко // Пам’ять століть. – 2010. – № 6. – С. 62–70.

Вовк, Л. Педагогічні і науково-просвітницькі пріоритети спадщини М. П. Драгоманова / Л. Вовк // Пам’ять століть. – 2003. – № 5. – С. 22–30.

Волинка, Г. Дещо про філософські орієнтації Михайла Петровича Драгоманова / Г. Волинка // Пам’ять століть. – 2003. – № 5. – С. 30–34.

Гаврилюк, М. О. Михайло Драгоманов як історик / М. О. Гаврилюк // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 140, ч. 1. – С. 7–10.

Горбачук, І. Михайло Драгоманов на сторожі рідного слова / І. Горбачук // Пам’ять століть. – 2003. – № 5. – С. 34–38.

Горленко, В. В. Погляди Михайла Драгоманова на реформування українського суспільства / В. В. Горленко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 52–54.

Грабовський, С. Біля витоків: Михайло Драгоманов / С. Грабовський // Народний депутат. –– 2008. – № 4. – С. 90–91.

Драгоманов, М. П. Листи М. Драгоманова до рідних (1853–1870) / М. П. Драгоманов // Хроніка–2000. – 2009. – Вип. 79: Михайло Драгоманов – дослідник всесвітньої історії, політик і людина. – С. 335–462.

Катренко, А. Михайло Драгоманов. Документи і матеріали. 1841–1994 / А. Катренко // Київська старовина. – 2002. – № 4. – С. 160–167.

Квіт, С. Наш Драгоманов / С. Квіт // Дивослово. – 2001. – № 10. – С. 53–55.

Круглашов, А. М. Політична етика Михайла Драгоманова (теоретичні аспекти) / А. М. Круглашов // Український історичний журнал. – 2000. – № 3. – С. 73–92.

Круглашов, А. Михайло Драгоманов: державницький виклик ХХ століттю / А. Круглашов // Віче. – 2000. – № 3 . – С. 106–109.

Круглашов, А. Наукова спадщина Михайла Драгоманова / А. Круглашов // Трибуна. – 2001. – № 9–10 . – С. 32–34.

Куца, О. «Свідомий європеєць і не менш свідомий українець» / О. Куца // Дивослово. – 2012. – № 8. – С. 40–45.

Лисенко , О. Я. М. Драгоманов про історичний прогрес / О. Я. Лисенко // Український історичний журнал. – 1968. – № 11. – С. 73–79.

Магновський, І. Відображення гарантій прав і свобод людини та громадянина у поглядах М. Драгоманова і М. Ковалевського / І. Магновський // Право України. – 2002. – № 5. – С. 137–139.

Мацько, Л. «Всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму» : Драгоманов Михайло / Л. Мацько // Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 20–23.

Мишанич, С. Фольклористична спадщина видатного українського вченого / С. Мишанич // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 4. – С. 3–12.

Олешко, А. П. Етнографічні концепції М. Драгоманова / А. П. Олешко // Культура України. – Харків, 2008. – Вип. 22. – С. 131–141.

Падалка, О. Ідеї М. Драгоманова про українську національну справу і сучасна українська цивілізація / О. Падалка // Пам'ять століть. – 2003. – № 5. – С. 46–51.

Сарбей, В. Г. До поглядів М. П. Драгоманова на національне питання / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1991. – № 9. – С. 60–70.

Ставнюк, В. В. Роль античних студій у формуванні історико-філософських поглядів Михайла Драгоманова / В. В. Ставнюк // Український історичний журнал. – 1998. – № 6. – С. 46–54.

Шаров, І. Драгоманов Михайло Петрович (1841–1895) / І. Шаров // Сто видатних імен України. – Київ, 1999. – С. 137–142.

 

Наукові розвідки з бази даних «Наукова періодика України»

Адамович, Н. М. Хартії вольності у дослідженнях М. П. Драгоманова [Електронний ресурс] / Н. М. Адамович // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2013. – № 1. – С. 94–100.

Андрущенко, В. П. Михайло Драгоманов – відомий і невідомий [Електронний ресурс] / В. П. Андрущенко, В. Ф. Погребенник // Європейські педагогічні студії. – 2012. – Вип. 1/2. – С. 194–212.

Артюх, В. Філософсько-історичні ідеї Михайла Драгоманова і позитивізм [Електронний ресурс] / В. Артюх // Людинознавчі студії. Серія: Філософія. – 2012. – Вип. 26. – С. 166–179.

Батаєва, К. Проблема церковно-державних відносин у соціології релігії М. Драгоманова [Електронний ресурс] / К. Батаєва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 2. – С. 164–174.

Бєлєнька, Г. Педагогічні погляди Михайла Драгоманова у дзеркалі сучасності [Електронний ресурс] / Г. Бєлєнька // Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 15. – С. 72–76.

Варварцев, М. Михайло Драгоманов: портрет політичного мислителя : Анатолій Круглашова. – Чернівці: Прут, 2000. – 487 с. [Електронний ресурс] / М. Варварцев // Вісник Національної академії наук України. – 2002. – № 2. – С. 68–71.

Гарнага, В. П. Концепція всесвітньої історії у творчій спадщині М. П. Драгоманова [Електронний ресурс] / В. П. Гарнага // Чорноморський літопис. – 2011. – Вип. 3. – С. 93–98.

Діптан, І. Суспільно-політичні погляди М. П. Драгоманова: візія І. П. Лисяка-Рудницького [Електронний ресурс] / І. Діптан // Рідний край. – 2013. – № 1. – С. 165–186.

Ємець, Т. Наукова та громадсько-політична діяльність Михайла Драгоманова в контексті європейської інтелектуальної думки [Електронний ресурс] / Т. Ємець // Українознавчий альманах. – 2013. – Вип. 11. – С. 33–36.

Кальян, С. Політична концепція М. Драгоманова в розвитку теорії громади [Електронний ресурс] / С. Кальян // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 1. – С. 58–60.

Кіян, О. М. П. Драгоманов як критик народницької історіографії [Електронний ресурс] / О. Кіян // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Історичні науки. – 2012. – Вип. 17. – С. 220–224.

Кобко, В. А. Михайло Драгоманов: історичний портрет на тлі епохи [Електронний ресурс] / В. А. Кобко, Т .Д. Чубіна // Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки. – 2014. – Число 21, Вип. 5(1). – С. 42–56.

Коломієць, А. І. Рецепції соціальної єдності в творчості М. П. Драгоманова [Електронний ресурс] / А. І. Коломієць // Гуманітарні студії. – 2014. – Вип. 23. – С. 37–43.

Куценко, Ю. Невідоме дослідження про Михайла Драгоманов [Електронний ресурс] / Ю. Куценко // Південний архів. Серія: Історичні науки. – 2009. – Вип. 30. – С. 198–210.

Куценко, Ю. Образ М. Драгоманова як громадського діяча в сучасній українській історичній науці [Електронний ресурс] / Ю. Куценко // Історіографічні дослідження в Україні. – 2014. – Вип. 24. – С. 146–168.

Куценко, Ю. Ю. Образ Михайла Драгоманова в діаспорній історіографії [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Куценко // Південний архів. Серія: Історичні науки. – 2008. – Вип. 28–29. – С. 221–236.

Леськів, М. М. Історичні погляди Михайла Драгоманова [Електронний ресурс] / М. М. Леськів // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 102. – С. 48–52.

Малинська, Н. Історичний епос в науковій оцінці Михайла Драгоманова [Електронний ресурс] / Н. Малинська // Етнічна історія народів Європи. – 2002. – Вип. 12. – С. 8–10.

Мацько, В. П. Розвиток української освіти ХІХ століття крізь призму ідей Михайла Драгоманова [Електронний ресурс] / В. П. Мацько // Педагогічний дискурс. – 2013. – Вип. 15. – С. 445–453.

Нікітенко, А. І. Деякі аспекти сімейної педагогіки Драгоманових [Електронний ресурс] / А. І. Нікітенко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – 2012. – Вип. 10. – С. 147–155.

Піхманець, Р. Чоловік гадкує, а Бог лаштує: віденські перифрази Михайла Драгоманова [Електронний ресурс] / Р. Піхманець // Українознавчі студії. – 2018. – № 19. – С. 103–162.

Погребенник, В. Михайло Драгоманов як поліґістор [Електронний ресурс] / В. Погребенник // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2012. – Вип. 21. – С. 636–648.

Поцюрко, О. Ю. Концепт нації та її ознак у творчості М. Драгоманова [Електронний ресурс] / О. Ю. Поцюрко // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2016. – Вип. 9. – С. 90–92.

Савченко, О. І. М. Драгоманов – засновник української зарубіжної періодики [Електронний ресурс] / О. І. Савченко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2009. – Вип. 15. – С. 418–427.

Слесаренко, О. О. Методологічні засади наукових досліджень М. П. Драгоманова [Електронний ресурс] / О. О. Слесаренко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 39. – С. 237–240.

Слесаренко, О. О. Наукова та громадська діяльність Михайла Петровича Драгоманова в еміграції (1876–1895 рр.) [Електронний ресурс] / О. О. Слесаренко // Вісник аграрної історії. – 2013. – Вип. 6/7. – С. 233–240.

Слесаренко, О. О. Проблеми історії України в науково-публіцистичному доробку М. П. Драгоманова [Електронний ресурс] / О. О. Слесаренко // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 84. – С. 164–169.

Слесаренко, О. О. Формування світогляду М. П. Драгоманова як історика (1850-ті – середина 1870-х рр.) [Електронний ресурс] / О. О. Слесаренко // Вісник аграрної історії. – 2013. – Вип. 4/5. – С. 243–250.

Сосюра, Л. Г. Михайло Драгоманов – практик української освіти [Електронний ресурс] / Л. Г. Сосюра // Молодий вчений. – 2016. – № 4. – С. 323–326.

Сосюра, Л. Г. Михайло Драгоманов – публіцист, редактор і політичний письменник [Електронний ресурс] / Л. Г. Сосюра // Молодий вчений. – 2014. – № 12(1). – С. 49–52.

Сосюра, Л. Г. Форми, методи та зміст педагогічної діяльності Михайла Драгоманова [Електронний ресурс] / Л. Г. Сосюра // Сумська старовина. – 2017. – № 50. – С. 69–79.

Стасюк, Г. Особливості літературного таланту Драгоманових: психогенетичний аспект [Електронний ресурс] / Г. Стасюк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – 2015. – Вип. 22. – С. 39–44.

Сторчак, А. І. Михайло Драгоманов: від автономної особи – до незалежної держави та «вільної спілки» [Електронний ресурс] / А. І. Сторчак // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 1999. – Вип. 2. – С. 125–131.

Сухомлинська, О. В. Педагогіка Михайла Драгоманова – обличчям до України [Електронний ресурс] / О. В. Сухомлинська // Освіта та педагогічна наука. – 2012. – № 4. – С. 63–66.

Терзі, О. С. Розвиток політичних прав і свобод у роботах М. Драгоманова [Електронний ресурс] / О. С. Терзі, О. О. Гудков // Наука. Релігія. Суспільство. – 2013. – № 1. – С. 119–123.

Підготувала: бібліограф 1-категорії

відділу наукової інформації та бібліографії

 

Шуляк С. В.

 

Поділитися:

Михайло Драгоманов: всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму


Цьогорічний вересень знаменується визначною датою – 180 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова – політика і політолога, дослідника всесвітньої та вітчизняної історії, соціолога, етнографа, економіста, фольклориста, публіциста і літературного критика. Видатного мислителя і вченого зі світовим ім’ям, одного з найвідоміших українських громадських діячів та письменників минулого століття.

Запрошуємо усіх хто цікавиться та досліджує життєвий та творчий шлях цієї багатогранної постаті, ознайомитися з віртуальним бібліографічним списком літератури «Михайло Драгоманов: всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму».

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Відділ наукової інформації та бібліографії

 

 

Михайло Драгоманов: всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму

(1841–1895)

(віртуальний бібліографічний список до 180-річчя від дня народження українського публіциста, історика, філософа, економіста, літературознавця)

 

Цьогорічний вересень знаменується визначною датою – 180 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова – політика і політолога, дослідника всесвітньої та вітчизняної історії, соціолога, етнографа, економіста, фольклориста, публіциста і літературного критика. Видатного мислителя і вченого зі світовим ім’ям, одного з найвідоміших українських громадських діячів та письменників минулого століття.

Михайло Петрович Драгоманов представник відомого роду українських громадських і культурних діячів Драгоманових – народився 18 вересня 1841 році у місті Гадяч, що на Полтавщині. Брат письменниці та громадської діячки Олени Пчілки, дядько Лесі Українки, Михайла Косача й Оксани Драгоманової. Людина широких інтересів і глибокої ерудиції, за тридцять років наукової, літературно-критичної і публіцистичної діяльності написав понад дві тисячі творів з історії, літературознавства, фольклористики та інших наукових дисциплін. Увійшов в історію як пряма, чесна та принципова людина. Значну увагу він приділяв справі видання українських авторів, які потрапляли у немилість до чиновників різного ґатунку у Російській імперії тільки за те, що були українцями і не цуралися рідної мови і культури. Михайло Драгоманов був талановитим народним просвітителем і наставником цілих поколінь молодих вчених та педагогів. Сильний духом, він став ідейним натхненником багатьох великих українців, зокрема Лесі Українки, Івана Франка, Михайла Грушевського, Сергія Єфремова та інших. Щирий демократ та гуманіст, він понад усе ставив інтереси людини, її свободу і права, національні інтереси рідного народу.

Невимовні заслуги Драгоманова як історика та фольклориста і етнографа. Йому належать такі праці: «Історичні пісні малоруського народу» (1874–1875, у співавторстві з В. Антоновичем), «Малоруські народні перекази і оповідання» (1876), «Нові українські пісні про громадські справи: 1764–1880» (1881) та багато інших. Багато своїх праць присвятив Т. Г. Шевченкові. Був обраний почесним членом багатьох міжнародних організацій і товариств. За шість років до смерті, переслідуваний реакціонерами та поліцією і в Росії, і в Австрії, Драгоманов переїхав до Болгарії, де зайняв місце професора щойно відкритого Софійського університету. Він зробив цінний внесок у становлення освіти і науки у Болгарії. Його власна бібліотека (а це близько 10 тис. томів) лягла в основу університетської книгозбірні, що й нині носить його ім’я. Доклав він зусиль і до створення національної бібліотеки в Софії – тепер це всесвітньо відома бібліотека ім. Кирила і Мефодія.  Драгоманов тривалий час був символом незалежної держави, тому лише зі здобуттям цієї незалежності Україна може вільно вшановувати пам’ять свого великого громадянина.

Запрошуємо усіх хто цікавиться та досліджує життєвий та творчий шлях цієї багатогранної постаті, ознайомитися з літературою яка є в нашій бібліотеці, а також науковими виданнями в повнотекстовому доступі, який надає Національна бібліотека України ім. І. В. Вернадського.

 

З творчої спадщини М. П. Драгоманова у фонді обласної книгозбірні

Вопрос об историческом значении Римской Империи и Тацит. Ч. 1 / М. П. Драгоманов. – Киев : Унив. Тип., 1869. – VIII, 415 с.

Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство / Михайло Драгоманов. – У Львові : Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка (Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарского).

Т. 1. – 1899. – 260 с. – (Збірник філологічної секції Наукового Товариства Шевченка ; т. 2).

Т. 2. – 1900. – 236 с. – (Збірник філологічної секції Наукового Товариства Шевченка ; т. 3).

Т. 3. / зладив [та авт. передм.] М. Павлик ; уклад. М. Павлик. – 1906. – VI, 362 с. – (Збірник філологічної секції Наукового Товариства Шевченка ; т. 7).

Т. 4 / зладив М. Павлик. – 1907. – [1], 399, [7] с. : іл. – (Збірник філологічної секції Наукового Товариства імені Шевченка ; т. 10).

Микола Іванович Костомарів : житєпис. очерк / М. Драгоманов. – У Львові : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1901. – 41 с.–- (Літературно-наукова бібліотека / відповідає за ред. В. Гнатюк ; ч. 9).

Рай і Поступ / М. Драгоманов ; [передм. Олекса Коваленко]. – Вид. 3. – Київ : Вид-во «Ранок» (Друк. П. Барського), 1906. – 95 с.

Чудацькі думки про українську національну справу / М. Драгоманов ; [передм. І. Я. Франка ; післямова М. К. Залізняка]. – [Відень] : Наклад і друк партійної друкарні, 1915. – 121, [3] с.

Нові українські пісні про громадські справи (1764-1880) / М. Драгоманов. – Вид. 2-ге. – Київ : Криниця (Друк. акц. т-ва «П. Барський»), 1918. – 154 с.

Літературно-публіцистичні праці : в 2 т. / М. П. Драгоманов ; [упоряд., прим., і вступна стаття «Михайло Драгоманов – літ., критик і публіцист», с. 5–36, І. С. Романченка ; редкол.: О. Є. Засенко та ін.]. – Київ : Наукова думка. – 1970. –  .

Т. 1 : [статті, розвідки ; ред.: О. І. Дей]. – 1970. – 531 с.

Т. 2 : [статті, розвідки, дописи. Вибрані листи ; ред. : О. Я. Лисенко]. – 1970. – 595 с.

Про українських козаків, татар та турків. З додатком про життя М. Драгоманова / М. П. Драгоманов. – Київ : Дніпро, 1991. – 45 с.

Вибране... мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні / М. П. Драгоманов. – Київ : Либідь, 1991. – 686 с.

Михайло Драгоманов: автожиттєпис / упоряд. : І. С. Гриценко, В. А. Короткий, М. В. Томенко. – Київ : Либідь, 2009. – 444 с.

 

Життєвий і творчий шлях

Книги

Андрусяк, Т. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини) / Т. Андрусяк. – Львів : Світ, 1998. – 192 с.

Депенчук, Л. П. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова / Л. П. Депенчук, М. І. Лук. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 1999. – 210 с.

Заславський, Д. Михайло Драгоманов : життя і літературно-дослідницька діяльність / Д. Заславський, І. С. Романченко. – Київ : Дніпро, 1964. – 200 с.

Іванко, А. Історики України XIX-XX ст. / А. Іванко. – Київ : Шкільний світ, 2008. – 128 с. – Зі змісту: Він будив свідомість українців і словом і ділом Михайло Драгоманов. – С. 44–57.

Іванченко, Р. П. Раби Києва не мовчали... : до 150-річчя від дня народження М. П. Драгоманова / Р. П. Іванченко. – Київ : Знання УРСР, 1991. – 48 с.

Кралюк, П. М. Марево революції / П. М. Кралюк. – Тернопіль, 2017. – 304 с. – Зі змісту: Еволюціоніст Михайло Драгоманов. – С. 134–143.

Михайло Драгоманов у спогадах / упоряд., вступ. ст. та добір іл.: І. С. Гриценка, В. А. Короткого. – Київ : Либідь, 2012. – 312 с.

Ушкалов, Л. В. Чарівність енергії: Михайло Драгоманов / Л. В. Ушкалов ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр європейських гуманітарних досліджень, Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 600 с.

Федченко, П. М. Михайло Драгоманов : життя і творчість / П. М. Федченко. – Київ : Дніпро, 1991. – 366 с.

Франко, І. Листи Івана Франка та Михайла Драгоманова /І. Франко ; ред. І. Вакарчук. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 560 с.

Хроніка 2000 : укр. культуролог. альм. / Фонд сприяння розвитку мистецтв; авт. проекту: А. В. Толстоухов, В. П. Андрущенко. – Київ : Українські пропілеї, 1992 – Вип. 2 (84) : Михайло Драгоманов – дослідник всесвітньої історії, політик і людина. – 2011. – 640 с.

Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова : зб. наук. праць / від. ред. Р. С. Міщук. – Київ : Наук. думка, 1991. – 248 с.

 

Статті з періодичних видань

Андрущенко, В. «Епохальна педагогіка» Михайла Драгоманова / В. Андрущенко // Пам'ять століть. – 2003. – № 5. – С. 6–15.

Андрущенко, В. «На всіх клавішах Драгомановщини» / В. Андрущенко // Освіта. – 2011. – 7–14 вересня. – С. 4–5.

Борисенко, В. Михайло Драгоманов як історик / В. Борисенко // Пам’ять століть. – 2003. – № 5. – С. 15–19.

Борисенко, М. Етнополітичні сюжети наукової та публіцистичної спадщини М. П. Драгоманова / Мирослав Борисенко // Пам’ять століть. – 2010. – № 6. – С. 62–70.

Вовк, Л. Педагогічні і науково-просвітницькі пріоритети спадщини М. П. Драгоманова / Л. Вовк // Пам’ять століть. – 2003. – № 5. – С. 22–30.

Волинка, Г. Дещо про філософські орієнтації Михайла Петровича Драгоманова / Г. Волинка // Пам’ять століть. – 2003. – № 5. – С. 30–34.

Гаврилюк, М. О. Михайло Драгоманов як історик / М. О. Гаврилюк // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 140, ч. 1. – С. 7–10.

Горбачук, І. Михайло Драгоманов на сторожі рідного слова / І. Горбачук // Пам’ять століть. – 2003. – № 5. – С. 34–38.

Горленко, В. В. Погляди Михайла Драгоманова на реформування українського суспільства / В. В. Горленко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 52–54.

Грабовський, С. Біля витоків: Михайло Драгоманов / С. Грабовський // Народний депутат. –– 2008. – № 4. – С. 90–91.

Драгоманов, М. П. Листи М. Драгоманова до рідних (1853–1870) / М. П. Драгоманов // Хроніка–2000. – 2009. – Вип. 79: Михайло Драгоманов – дослідник всесвітньої історії, політик і людина. – С. 335–462.

Катренко, А. Михайло Драгоманов. Документи і матеріали. 1841–1994 / А. Катренко // Київська старовина. – 2002. – № 4. – С. 160–167.

Квіт, С. Наш Драгоманов / С. Квіт // Дивослово. – 2001. – № 10. – С. 53–55.

Круглашов, А. М. Політична етика Михайла Драгоманова (теоретичні аспекти) / А. М. Круглашов // Український історичний журнал. – 2000. – № 3. – С. 73–92.

Круглашов, А. Михайло Драгоманов: державницький виклик ХХ століттю / А. Круглашов // Віче. – 2000. – № 3 . – С. 106–109.

Круглашов, А. Наукова спадщина Михайла Драгоманова / А. Круглашов // Трибуна. – 2001. – № 9–10 . – С. 32–34.

Куца, О. «Свідомий європеєць і не менш свідомий українець» / О. Куца // Дивослово. – 2012. – № 8. – С. 40–45.

Лисенко , О. Я. М. Драгоманов про історичний прогрес / О. Я. Лисенко // Український історичний журнал. – 1968. – № 11. – С. 73–79.

Магновський, І. Відображення гарантій прав і свобод людини та громадянина у поглядах М. Драгоманова і М. Ковалевського / І. Магновський // Право України. – 2002. – № 5. – С. 137–139.

Мацько, Л. «Всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму» : Драгоманов Михайло / Л. Мацько // Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 20–23.

Мишанич, С. Фольклористична спадщина видатного українського вченого / С. Мишанич // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 4. – С. 3–12.

Олешко, А. П. Етнографічні концепції М. Драгоманова / А. П. Олешко // Культура України. – Харків, 2008. – Вип. 22. – С. 131–141.

Падалка, О. Ідеї М. Драгоманова про українську національну справу і сучасна українська цивілізація / О. Падалка // Пам'ять століть. – 2003. – № 5. – С. 46–51.

Сарбей, В. Г. До поглядів М. П. Драгоманова на національне питання / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1991. – № 9. – С. 60–70.

Ставнюк, В. В. Роль античних студій у формуванні історико-філософських поглядів Михайла Драгоманова / В. В. Ставнюк // Український історичний журнал. – 1998. – № 6. – С. 46–54.

Шаров, І. Драгоманов Михайло Петрович (1841–1895) / І. Шаров // Сто видатних імен України. – Київ, 1999. – С. 137–142.

 

Наукові розвідки з бази даних «Наукова періодика України»

Адамович, Н. М. Хартії вольності у дослідженнях М. П. Драгоманова [Електронний ресурс] / Н. М. Адамович // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2013. – № 1. – С. 94–100.

Андрущенко, В. П. Михайло Драгоманов – відомий і невідомий [Електронний ресурс] / В. П. Андрущенко, В. Ф. Погребенник // Європейські педагогічні студії. – 2012. – Вип. 1/2. – С. 194–212.

Артюх, В. Філософсько-історичні ідеї Михайла Драгоманова і позитивізм [Електронний ресурс] / В. Артюх // Людинознавчі студії. Серія: Філософія. – 2012. – Вип. 26. – С. 166–179.

Батаєва, К. Проблема церковно-державних відносин у соціології релігії М. Драгоманова [Електронний ресурс] / К. Батаєва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 2. – С. 164–174.

Бєлєнька, Г. Педагогічні погляди Михайла Драгоманова у дзеркалі сучасності [Електронний ресурс] / Г. Бєлєнька // Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 15. – С. 72–76.

Варварцев, М. Михайло Драгоманов: портрет політичного мислителя : Анатолій Круглашова. – Чернівці: Прут, 2000. – 487 с. [Електронний ресурс] / М. Варварцев // Вісник Національної академії наук України. – 2002. – № 2. – С. 68–71.

Гарнага, В. П. Концепція всесвітньої історії у творчій спадщині М. П. Драгоманова [Електронний ресурс] / В. П. Гарнага // Чорноморський літопис. – 2011. – Вип. 3. – С. 93–98.

Діптан, І. Суспільно-політичні погляди М. П. Драгоманова: візія І. П. Лисяка-Рудницького [Електронний ресурс] / І. Діптан // Рідний край. – 2013. – № 1. – С. 165–186.

Ємець, Т. Наукова та громадсько-політична діяльність Михайла Драгоманова в контексті європейської інтелектуальної думки [Електронний ресурс] / Т. Ємець // Українознавчий альманах. – 2013. – Вип. 11. – С. 33–36.

Кальян, С. Політична концепція М. Драгоманова в розвитку теорії громади [Електронний ресурс] / С. Кальян // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 1. – С. 58–60.

Кіян, О. М. П. Драгоманов як критик народницької історіографії [Електронний ресурс] / О. Кіян // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Історичні науки. – 2012. – Вип. 17. – С. 220–224.

Кобко, В. А. Михайло Драгоманов: історичний портрет на тлі епохи [Електронний ресурс] / В. А. Кобко, Т .Д. Чубіна // Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки. – 2014. – Число 21, Вип. 5(1). – С. 42–56.

Коломієць, А. І. Рецепції соціальної єдності в творчості М. П. Драгоманова [Електронний ресурс] / А. І. Коломієць // Гуманітарні студії. – 2014. – Вип. 23. – С. 37–43.

Куценко, Ю. Невідоме дослідження про Михайла Драгоманов [Електронний ресурс] / Ю. Куценко // Південний архів. Серія: Історичні науки. – 2009. – Вип. 30. – С. 198–210.

Куценко, Ю. Образ М. Драгоманова як громадського діяча в сучасній українській історичній науці [Електронний ресурс] / Ю. Куценко // Історіографічні дослідження в Україні. – 2014. – Вип. 24. – С. 146–168.

Куценко, Ю. Ю. Образ Михайла Драгоманова в діаспорній історіографії [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Куценко // Південний архів. Серія: Історичні науки. – 2008. – Вип. 28–29. – С. 221–236.

Леськів, М. М. Історичні погляди Михайла Драгоманова [Електронний ресурс] / М. М. Леськів // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 102. – С. 48–52.

Малинська, Н. Історичний епос в науковій оцінці Михайла Драгоманова [Електронний ресурс] / Н. Малинська // Етнічна історія народів Європи. – 2002. – Вип. 12. – С. 8–10.

Мацько, В. П. Розвиток української освіти ХІХ століття крізь призму ідей Михайла Драгоманова [Електронний ресурс] / В. П. Мацько // Педагогічний дискурс. – 2013. – Вип. 15. – С. 445–453.

Нікітенко, А. І. Деякі аспекти сімейної педагогіки Драгоманових [Електронний ресурс] / А. І. Нікітенко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – 2012. – Вип. 10. – С. 147–155.

Піхманець, Р. Чоловік гадкує, а Бог лаштує: віденські перифрази Михайла Драгоманова [Електронний ресурс] / Р. Піхманець // Українознавчі студії. – 2018. – № 19. – С. 103–162.

Погребенник, В. Михайло Драгоманов як поліґістор [Електронний ресурс] / В. Погребенник // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2012. – Вип. 21. – С. 636–648.

Поцюрко, О. Ю. Концепт нації та її ознак у творчості М. Драгоманова [Електронний ресурс] / О. Ю. Поцюрко // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2016. – Вип. 9. – С. 90–92.

Савченко, О. І. М. Драгоманов – засновник української зарубіжної періодики [Електронний ресурс] / О. І. Савченко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2009. – Вип. 15. – С. 418–427.

Слесаренко, О. О. Методологічні засади наукових досліджень М. П. Драгоманова [Електронний ресурс] / О. О. Слесаренко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 39. – С. 237–240.

Слесаренко, О. О. Наукова та громадська діяльність Михайла Петровича Драгоманова в еміграції (1876–1895 рр.) [Електронний ресурс] / О. О. Слесаренко // Вісник аграрної історії. – 2013. – Вип. 6/7. – С. 233–240.

Слесаренко, О. О. Проблеми історії України в науково-публіцистичному доробку М. П. Драгоманова [Електронний ресурс] / О. О. Слесаренко // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 84. – С. 164–169.

Слесаренко, О. О. Формування світогляду М. П. Драгоманова як історика (1850-ті – середина 1870-х рр.) [Електронний ресурс] / О. О. Слесаренко // Вісник аграрної історії. – 2013. – Вип. 4/5. – С. 243–250.

Сосюра, Л. Г. Михайло Драгоманов – практик української освіти [Електронний ресурс] / Л. Г. Сосюра // Молодий вчений. – 2016. – № 4. – С. 323–326.

Сосюра, Л. Г. Михайло Драгоманов – публіцист, редактор і політичний письменник [Електронний ресурс] / Л. Г. Сосюра // Молодий вчений. – 2014. – № 12(1). – С. 49–52.

Сосюра, Л. Г. Форми, методи та зміст педагогічної діяльності Михайла Драгоманова [Електронний ресурс] / Л. Г. Сосюра // Сумська старовина. – 2017. – № 50. – С. 69–79.

Стасюк, Г. Особливості літературного таланту Драгоманових: психогенетичний аспект [Електронний ресурс] / Г. Стасюк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – 2015. – Вип. 22. – С. 39–44.

Сторчак, А. І. Михайло Драгоманов: від автономної особи – до незалежної держави та «вільної спілки» [Електронний ресурс] / А. І. Сторчак // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 1999. – Вип. 2. – С. 125–131.

Сухомлинська, О. В. Педагогіка Михайла Драгоманова – обличчям до України [Електронний ресурс] / О. В. Сухомлинська // Освіта та педагогічна наука. – 2012. – № 4. – С. 63–66.

Терзі, О. С. Розвиток політичних прав і свобод у роботах М. Драгоманова [Електронний ресурс] / О. С. Терзі, О. О. Гудков // Наука. Релігія. Суспільство. – 2013. – № 1. – С. 119–123.

Підготувала: бібліограф 1-категорії

відділу наукової інформації та бібліографії

 

Шуляк С. В.