Бібліотека – духовна скарбниця людства

Бібліотека – це той храм, де завжди

народжується і зберігається духовність.

В. Сухомлинський

 

Бібліотека – це місце, де людина може знайти себе, пізнати світ або навіть змінити свою долю. Це дивовижне місце, наповнене неймовірною енергетикою, особливим настроєм, затишком. Ніщо не може замінити спілкування з книгою.

З нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек сектор журнальної періодики підготував виставку журнальних публікацій «Бібліотека – духовна скарбниця людства».

 

Анісімова, О. М. Сучасна українська книга в житті молоді через призму соціологічного дослідження / О. М. Анісімова, Н. М. Крисько // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 4. – С. 21–31 : табл., рис. – Бібліогр.

Бойко, С. Видатні люди – бібліотекарі / С. Бойко // Всесвіт. літ. в шк. України. – 2019. – № 10. – С. 31–33.

Вилегжаніна, Т. Криза читання як одна із проблем українських реалій / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2020. – № 1. – С. 4–7.

Вилегжаніна, Т. Читайте і будьте здорові!!! / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2020. – № 2. – С. 4–5.

Ганжа, О. Книга та бібліотека у сучасному суспільстві: роздуми фахівця / Олена Ганжа // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – С. 2–3. – Бібліогр.

Головецька, О. Резервуари словесної мудрості / О. Головецька // Жінка. – 2019. – № 2. – С. 46–47.

Горбань, Ю. Бібліотека у грі: навчання інформаційної грамотності та запобіганню плагіату / Юрій Горбань, Олена Скаченко // Бібл. вісн. : науково-теорет. та практ. журн. – 2019. – № 5. – С. 26–33. – Бібліогр. в кінці ст.

Гречко, Г. Міжнародне співробітництво: шведські семінари та виставки у бібліотеках для дітей м. Миколаєва / Галина Гречко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 3. – С. 31–33.

Жалко, Т. Й. Віртуальний бібліотечний простір як середовище соціокультурної комунікації (на прикладі бібліотек м. Луцька) / Т. Й. Жалко, Н. В. Ляшук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 2. – С. 14–21. – Бібліогр.

Захарова, Р. І. Формування медіаграмотності учасників освітнього процесу засобами шкільної бібліотеки / Р. І. Захарова // Шк. бібліотекар. – 2020. – № 7. – С. 28–29. – Бібліогр. в кінці ст.

Здановська, В. Культурна спадщина – позачасова цінність / В. Здановська // Бібл. планета. – 2018. – № 2. – С. 35–37.

Кісельова, О. Бібліотека для молоді: формати, неформати, платформи можливостей / Олена Кісельова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – С. 28–29.

Коваль, Л. Бібліотека як місце розуму й сили : [інтерв’ю заступника міністра культури, молоді та спорту Ірини Подоляк, яка розповіла про амбітну мету на 2020–2021 рр. щодо розвитку книгозбірень, зокрема й бібліотечної справи загалом. Про нові принципи модернізації цих закладів на державному рівні] / Любомира Коваль // Уряд. кур’єр. – 2020. – 19 лют. – С. 3.

Ковалькова, Т. Фейсбук як метод популяризації книги / Тетяна Ковалькова, Оксана Гавенко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 1. – С. 8–9.

Ковальська, О. Звичайні книгозбірні перетворюються на сучасні медіатеки: [у Львові запрацювала нова медіатека, а до кінця року місто планує відкрити ще три такі. У стартовій книгозбірні було виконано капітальний ремонт, фасад якої є історичною пам’яткою] / Олена Ковальська // Голос України. – 2020. – 18 серп. – С. 7 : іл.

Ковальчук, Н. Інноваційність як вагомий складник ефективної організаційно-управлінської діяльності бібліотек / Н. Ковальчук // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 1. – С. 23–25.

Козарчук, І. Інклюзивно-мистецькі простори в бібліотеках / Ірина Козарчук, Ольга Шуман // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 1. – С. 14–16.

Концепція якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року) // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 2. – С. 50–51.

Копаєва, В. О. Бібліотека цифрової науки / В. О. Копаєва // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2018. – № 4. – С. 76–85.

Кущ, П. Цифрова бібліотека залучає до читання : [у Маріуполі після капітального ремонту центральна міська бібліотека ім. В. Г. Короленка перетворилася на сучасний простір, в якому до послуг відвідувачів відтепер цифрова бібліотека й IT-хаб] / Павло Кущ // Уряд. кур’єр. – 2019. – 9 листоп. – С. 12.

Липак, Г. Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні соціокомунікаційного простору територіальних громад / Г. Липак // Бібл. вісн. – 2018. – № 5. – С. 8–14.

Лізановська, Л. Бібліотека згуртовує обдаровану молодь / Л. Лізановська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 4. – С. 34–35.

Лісогор, В. Бібліотека – берегиня родоводу / В. Лісогор // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 4. – С. 40.

Лощинська, Н. Популярні онлайн-бібліотеки з україномовним контентом / Наталія Лощинська // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 2. – С. 28–33. – Бібліогр. в кінці ст.

Медведєва, В. Інформаційна діяльність бібліотечних установ у середовищі соціальних мереж / В. Медведєва // Вісн. Кн. палати – 2018. – № 2. – С. 35–36.

Міхеєва, С. О. Медіаграмотність: навіщо? як? коли? / С. О. Міхеєва // Шк. бібліотекар. – 2020. – № 4. – С. 4–11.

Москаленко, Л. А. Бібліотека як простір для розвитку неформальної освіти / Л. А. Москаленко // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 23.

Мрачковська, Г. «Нагодуй свій мозок книжками» / Г. Мрачковська // Всесвіт. літ. в сучас. шк. – 2019. – № 7/8. – С. 5–7.

Назаровець, С. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього / С. Назаровець, Є. Кулик // Бібл. вісн. – 2017. – № 5. – С. 3–14.

Онищенко, О. Бібліотека і «цифрове» покоління : нова ситуація – нові форми роботи / О. Онищенко // Бібл. вісн. – 2016. – № 5. – С. 3–6.

Пилипець, Т. Бібліотека – не «сіра мишка», яка мовчки чекає свого читача / Т. Пилипець // Дзвін. – 2017. – № 9. – С. 183–190.

Плахтій, А. Бібліотечні сервіси електронного урядування: зарубіжний досвід / Альона Плахтій // Бібл. вісн. – 2019. – № 4. – С. 3–11. – Бібліогр. в кінці ст.

Політова, О. Бібліотека – інформаційний центр творчого розвитку студентів / О. Політова // Вища шк. – 2016. – № 10. – С. 97–126.

Половинчак, Ю. Сучасна бібліотека як суб’єкт національного гуманітарного простору / Ю. Половинчак // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 9. – С. 13–15.

Попик, В. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково-інформаційного простору / В. Попик // Бібл. вісн. – 2015. – № 5. – С. 3–9.

Скаченко, О. Використання ґейміфікації у бібліотеках: огляд зарубіжних видань / Олена Скаченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – С. 39–41. – Бібліогр.: 5 назв.

Соколовська, В. В. Реалізація програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей у діяльності шкільної бібліотеки / В. В. Соколовська // Шк. бібліотекар. – 2020. – № 7. – С. 21–27.

Сенченко, М. Сучасний простір бібліотек / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 11. – С. 28.

Соцков, О. Способи використання Instagram у бібліотеках / О. Соцков // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 13–16.

Старовойт, М. Бібліотека і читач ХХІ століття : соціологія приймає виклики / М. Старовойт // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 2–6.

Стратегії розвитку бібліотек : від ідеї до втілення // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 55–56.

Ткаченко, Н. Telegram-бот в библиотеке / Н. Ткаченко, Т. Стригун, А. Главатый // Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 2020. – № 2. – С. 10–12.

Трегуб, Г. Книжковий фундамент / Г. Трегуб // Укр. тиждень. – 2018. – № 47. – С. 58–60.

Трегуб, Г. Ліз Пейдж: «Величезне завдання – навчити дітей (та й дорослих теж) читати для задоволення» / Г. Трегуб // Укр. тиждень. – 2019. – № 35. – С. 58–60.

Федорів, Ю. WIKI бібліотека у Львові: перші здобутки / Ю. Федорів, Л. Цяпало // Бібл. планета. – 2020. – № 1.

Федотова, Н. В. Шкільна медіатека в сучасному бібліотечно-інформаційному просторі: інновації, реалії та перспективи / Н. В. Федотова // Шк. бібліотекар. – 2020. – № 7. – С. 16–20.

Фенько, Н. Бібліотека в умовах децентралізації: діалог у колі однодумців / Н. Фенько // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 3. – С. 45–46.

Філіпова, Л. Я. Трансформаційні характеристики професійної діяльності американських бібліотекарів в умовах інтернет-комунікацій / Л. Я. Філіпова, О. В. Олійник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 4. – С. 14–20. – Бібліогр.

Фролова, Т. І. Бібліотека – мудрість книг і щедрість серця / Т. І. Фролова // Бібл. планета. – 2014. – № 4. – С. 32–33.

Хто, чому і для чого читає? // Жінка. – 2017. – № 9. – С. 6–7.

Цимбалюк, П. Професійні компетенції бібліотекарів – важливий складник успішної бібліотеки / Поліна Цимбалюк // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – С. 34–35. – Бібліогр.

Шостак, В. Місце бібліотеки університету в соціалізації студентів / Валентина Шостак, Олена Лубенець // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 1. – С. 26–27.

Шот, М. Вам фішечки і креатив? Легко! : [Тернопільські бібліотекарі ділилися досвідом роботи з колегами з усієї України, встановили два рекорди, організували «Бібліофест»] / Микола Шот // Уряд. кур’єр. – 2019 р. – 24 груд. – С. 7 : іл.

Чебан, О. У бібліотеці інвалідам стало зручно : [у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Тімірязєва відкрили центр обслуговування людей з інвалідністю INVA-INFORM при відділі попереднього замовлення, МБА та видачі літератури] / Олег Чебан // Уряд. кур’єр. – 2019. – 4 верес. – С. 6.

Чернов, В. Бібліотека переходить в онлайн : [міська публічна бібліотека впроваджує проєкт «Культурний карантин»] / Володимир Чернов // Голос України. – 2020. – 4 верес. – С. 8.

Шевченко, О. Вебтехнології на допомогу промоції читання… / О. Шевченко // Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 2020. – № 2. – С. 13–15.

Яскульська, А. В. Бібліотека: вчора, сьогодні і завжди / А. В. Яскульська // Бібл. планета. – 2016. – № 2. – С. 37–38.

 

Підготувала бібліотекар І категорії

сектору журнальної періодики Наталія Козак

Поділитися:

Бібліотека – духовна скарбниця людства


Бібліотека – це той храм, де завжди

народжується і зберігається духовність.

В. Сухомлинський

 

Бібліотека – це місце, де людина може знайти себе, пізнати світ або навіть змінити свою долю. Це дивовижне місце, наповнене неймовірною енергетикою, особливим настроєм, затишком. Ніщо не може замінити спілкування з книгою.

З нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек сектор журнальної періодики підготував виставку журнальних публікацій «Бібліотека – духовна скарбниця людства».

 

Анісімова, О. М. Сучасна українська книга в житті молоді через призму соціологічного дослідження / О. М. Анісімова, Н. М. Крисько // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 4. – С. 21–31 : табл., рис. – Бібліогр.

Бойко, С. Видатні люди – бібліотекарі / С. Бойко // Всесвіт. літ. в шк. України. – 2019. – № 10. – С. 31–33.

Вилегжаніна, Т. Криза читання як одна із проблем українських реалій / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2020. – № 1. – С. 4–7.

Вилегжаніна, Т. Читайте і будьте здорові!!! / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2020. – № 2. – С. 4–5.

Ганжа, О. Книга та бібліотека у сучасному суспільстві: роздуми фахівця / Олена Ганжа // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – С. 2–3. – Бібліогр.

Головецька, О. Резервуари словесної мудрості / О. Головецька // Жінка. – 2019. – № 2. – С. 46–47.

Горбань, Ю. Бібліотека у грі: навчання інформаційної грамотності та запобіганню плагіату / Юрій Горбань, Олена Скаченко // Бібл. вісн. : науково-теорет. та практ. журн. – 2019. – № 5. – С. 26–33. – Бібліогр. в кінці ст.

Гречко, Г. Міжнародне співробітництво: шведські семінари та виставки у бібліотеках для дітей м. Миколаєва / Галина Гречко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 3. – С. 31–33.

Жалко, Т. Й. Віртуальний бібліотечний простір як середовище соціокультурної комунікації (на прикладі бібліотек м. Луцька) / Т. Й. Жалко, Н. В. Ляшук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 2. – С. 14–21. – Бібліогр.

Захарова, Р. І. Формування медіаграмотності учасників освітнього процесу засобами шкільної бібліотеки / Р. І. Захарова // Шк. бібліотекар. – 2020. – № 7. – С. 28–29. – Бібліогр. в кінці ст.

Здановська, В. Культурна спадщина – позачасова цінність / В. Здановська // Бібл. планета. – 2018. – № 2. – С. 35–37.

Кісельова, О. Бібліотека для молоді: формати, неформати, платформи можливостей / Олена Кісельова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – С. 28–29.

Коваль, Л. Бібліотека як місце розуму й сили : [інтерв’ю заступника міністра культури, молоді та спорту Ірини Подоляк, яка розповіла про амбітну мету на 2020–2021 рр. щодо розвитку книгозбірень, зокрема й бібліотечної справи загалом. Про нові принципи модернізації цих закладів на державному рівні] / Любомира Коваль // Уряд. кур’єр. – 2020. – 19 лют. – С. 3.

Ковалькова, Т. Фейсбук як метод популяризації книги / Тетяна Ковалькова, Оксана Гавенко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 1. – С. 8–9.

Ковальська, О. Звичайні книгозбірні перетворюються на сучасні медіатеки: [у Львові запрацювала нова медіатека, а до кінця року місто планує відкрити ще три такі. У стартовій книгозбірні було виконано капітальний ремонт, фасад якої є історичною пам’яткою] / Олена Ковальська // Голос України. – 2020. – 18 серп. – С. 7 : іл.

Ковальчук, Н. Інноваційність як вагомий складник ефективної організаційно-управлінської діяльності бібліотек / Н. Ковальчук // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 1. – С. 23–25.

Козарчук, І. Інклюзивно-мистецькі простори в бібліотеках / Ірина Козарчук, Ольга Шуман // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 1. – С. 14–16.

Концепція якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року) // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 2. – С. 50–51.

Копаєва, В. О. Бібліотека цифрової науки / В. О. Копаєва // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2018. – № 4. – С. 76–85.

Кущ, П. Цифрова бібліотека залучає до читання : [у Маріуполі після капітального ремонту центральна міська бібліотека ім. В. Г. Короленка перетворилася на сучасний простір, в якому до послуг відвідувачів відтепер цифрова бібліотека й IT-хаб] / Павло Кущ // Уряд. кур’єр. – 2019. – 9 листоп. – С. 12.

Липак, Г. Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні соціокомунікаційного простору територіальних громад / Г. Липак // Бібл. вісн. – 2018. – № 5. – С. 8–14.

Лізановська, Л. Бібліотека згуртовує обдаровану молодь / Л. Лізановська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 4. – С. 34–35.

Лісогор, В. Бібліотека – берегиня родоводу / В. Лісогор // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 4. – С. 40.

Лощинська, Н. Популярні онлайн-бібліотеки з україномовним контентом / Наталія Лощинська // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 2. – С. 28–33. – Бібліогр. в кінці ст.

Медведєва, В. Інформаційна діяльність бібліотечних установ у середовищі соціальних мереж / В. Медведєва // Вісн. Кн. палати – 2018. – № 2. – С. 35–36.

Міхеєва, С. О. Медіаграмотність: навіщо? як? коли? / С. О. Міхеєва // Шк. бібліотекар. – 2020. – № 4. – С. 4–11.

Москаленко, Л. А. Бібліотека як простір для розвитку неформальної освіти / Л. А. Москаленко // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 23.

Мрачковська, Г. «Нагодуй свій мозок книжками» / Г. Мрачковська // Всесвіт. літ. в сучас. шк. – 2019. – № 7/8. – С. 5–7.

Назаровець, С. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього / С. Назаровець, Є. Кулик // Бібл. вісн. – 2017. – № 5. – С. 3–14.

Онищенко, О. Бібліотека і «цифрове» покоління : нова ситуація – нові форми роботи / О. Онищенко // Бібл. вісн. – 2016. – № 5. – С. 3–6.

Пилипець, Т. Бібліотека – не «сіра мишка», яка мовчки чекає свого читача / Т. Пилипець // Дзвін. – 2017. – № 9. – С. 183–190.

Плахтій, А. Бібліотечні сервіси електронного урядування: зарубіжний досвід / Альона Плахтій // Бібл. вісн. – 2019. – № 4. – С. 3–11. – Бібліогр. в кінці ст.

Політова, О. Бібліотека – інформаційний центр творчого розвитку студентів / О. Політова // Вища шк. – 2016. – № 10. – С. 97–126.

Половинчак, Ю. Сучасна бібліотека як суб’єкт національного гуманітарного простору / Ю. Половинчак // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 9. – С. 13–15.

Попик, В. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково-інформаційного простору / В. Попик // Бібл. вісн. – 2015. – № 5. – С. 3–9.

Скаченко, О. Використання ґейміфікації у бібліотеках: огляд зарубіжних видань / Олена Скаченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – С. 39–41. – Бібліогр.: 5 назв.

Соколовська, В. В. Реалізація програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей у діяльності шкільної бібліотеки / В. В. Соколовська // Шк. бібліотекар. – 2020. – № 7. – С. 21–27.

Сенченко, М. Сучасний простір бібліотек / М. Сенченко // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 11. – С. 28.

Соцков, О. Способи використання Instagram у бібліотеках / О. Соцков // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 13–16.

Старовойт, М. Бібліотека і читач ХХІ століття : соціологія приймає виклики / М. Старовойт // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 4. – С. 2–6.

Стратегії розвитку бібліотек : від ідеї до втілення // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 55–56.

Ткаченко, Н. Telegram-бот в библиотеке / Н. Ткаченко, Т. Стригун, А. Главатый // Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 2020. – № 2. – С. 10–12.

Трегуб, Г. Книжковий фундамент / Г. Трегуб // Укр. тиждень. – 2018. – № 47. – С. 58–60.

Трегуб, Г. Ліз Пейдж: «Величезне завдання – навчити дітей (та й дорослих теж) читати для задоволення» / Г. Трегуб // Укр. тиждень. – 2019. – № 35. – С. 58–60.

Федорів, Ю. WIKI бібліотека у Львові: перші здобутки / Ю. Федорів, Л. Цяпало // Бібл. планета. – 2020. – № 1.

Федотова, Н. В. Шкільна медіатека в сучасному бібліотечно-інформаційному просторі: інновації, реалії та перспективи / Н. В. Федотова // Шк. бібліотекар. – 2020. – № 7. – С. 16–20.

Фенько, Н. Бібліотека в умовах децентралізації: діалог у колі однодумців / Н. Фенько // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 3. – С. 45–46.

Філіпова, Л. Я. Трансформаційні характеристики професійної діяльності американських бібліотекарів в умовах інтернет-комунікацій / Л. Я. Філіпова, О. В. Олійник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2019. – № 4. – С. 14–20. – Бібліогр.

Фролова, Т. І. Бібліотека – мудрість книг і щедрість серця / Т. І. Фролова // Бібл. планета. – 2014. – № 4. – С. 32–33.

Хто, чому і для чого читає? // Жінка. – 2017. – № 9. – С. 6–7.

Цимбалюк, П. Професійні компетенції бібліотекарів – важливий складник успішної бібліотеки / Поліна Цимбалюк // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 3. – С. 34–35. – Бібліогр.

Шостак, В. Місце бібліотеки університету в соціалізації студентів / Валентина Шостак, Олена Лубенець // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 1. – С. 26–27.

Шот, М. Вам фішечки і креатив? Легко! : [Тернопільські бібліотекарі ділилися досвідом роботи з колегами з усієї України, встановили два рекорди, організували «Бібліофест»] / Микола Шот // Уряд. кур’єр. – 2019 р. – 24 груд. – С. 7 : іл.

Чебан, О. У бібліотеці інвалідам стало зручно : [у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Тімірязєва відкрили центр обслуговування людей з інвалідністю INVA-INFORM при відділі попереднього замовлення, МБА та видачі літератури] / Олег Чебан // Уряд. кур’єр. – 2019. – 4 верес. – С. 6.

Чернов, В. Бібліотека переходить в онлайн : [міська публічна бібліотека впроваджує проєкт «Культурний карантин»] / Володимир Чернов // Голос України. – 2020. – 4 верес. – С. 8.

Шевченко, О. Вебтехнології на допомогу промоції читання… / О. Шевченко // Бібл. форум: історія, теорія, практика. – 2020. – № 2. – С. 13–15.

Яскульська, А. В. Бібліотека: вчора, сьогодні і завжди / А. В. Яскульська // Бібл. планета. – 2016. – № 2. – С. 37–38.

 

Підготувала бібліотекар І категорії

сектору журнальної періодики Наталія Козак