Бібліографічний список «Україна – НАТО»

Північноатлантичний альянс – міжнародна організація, військово-політичний союз 30 держав Північної Америки і Європи, що забезпечує свободу і безпеку країн-членів з використанням політичних і військових засобів. Співробітництво НАТО з Україною має вагоме значення для гарантування миру і стабільності на євроатлантичному просторі. Географічно наша країна займає ключове місце на перетині Східної та Західної Європи, має спільний кордон з чотирма країнами НАТО – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Консультації та співпраця між Україною та НАТО охоплюють широке коло питань. Відбувається співробітництво в реформуванні сектору безпеки та оборони, у військовій і військово-технічній сферах, співробітництво у сферах науки та захисту довкілля, а також у подоланні загроз невоєнного характеру. Україна є єдиною країною-партнером НАТО, що бере участь у всіх основних поточних миротворчих місіях під його проводом. Альянс визнає українські прагнення до євроатлантичної інтеграції та підтримує Україну на шляху її реформ, що мають вирішальне значення для процвітання та миру в державі.

Пропонуємо дізнатися більше про взаємовідносини України та НАТО із найновіших матеріалів фонду Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. 

 1. Бакай, А. Є. Платформа Україна – НАТО як механізм реформування системи медичного забезпечення в надзвичайних ситуаціях / А. Є. Бакай // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 16. – С. 127–132.
 2. Бень, Я. О. Євроатлантична інтеграція України: від хартії про особливе партнерство до основного закону держави / Я. О. Бень // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 8. – С. 141–146.
 3. Ващенко, О. Проблема вступу України до НАТО в контексті українсько-американських відносин / О. Ващенко // Зовн. справи. – 2016. – № 3. – С. 16–19 ; № 4. – С. 22–25.
 4. Войджер, М. Великі надії та прикрі підсумки: про підсумки саміту НАТО / М. Войджер // Укр. тиждень. – 2019. – № 50. – С. 34–36.
 5. Гайворонський, О. Дух часу: особливості військових навчань Росії, НАТО та України / О. Гайворонський // Укр. тиждень. – 2019. – № 42. – С. 22–23.
 6. Гайн, О. Бригада імені Гетьмана Острозького: двері України в НАТО / О. Гайн // Військо України. – 2018. – № 9. – С. 26–31.
 7. Гастинщиков, В. Україна і НАТО: проблеми євроатлантичної інтеграції України крізь призму діяльності вітчизняних ЗМІ / В. Гастинщиков, М. Онищук // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 9. – С. 28–31 : іл.
 8. Глобалізаційні тренди і загрози та виклики європейської інтеграції // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України : наук. журн. – 2019. – № 2. – С. 11–21.
 9. Голуб, А. Куди вказує роза вітрів: чи багато українці знають про НАТО та як відрізняються їхні настрої щодо Альянсу від настроїв європейських сусідів / А. Голуб // Укр. тиждень. – 2018. – № 39. – С. 16–17.
 10. Гордєєв, О. Роландас Кішкіс: «У країнах НАТО сержанти – це радники офіцерів» : литов. військ. радник про реформи укр. війська / О. Гордєєв // Укр. тиждень. – 2018. – № 4. – С. 12–13.
 11. Демчук, С. «Україні потрібна гнучка й адаптивна армія» / С. Демчук, А. Кованда // Країна : тижн. журн. по-українськи. – 2019. – № 13. – С. 20–24.
 12. Європейська та євроатлантична інтеграція України // Регіональні підсистеми міжнародних відносин : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Іст. ф-т, Каф. міжнар. відносин і зовн. політики ; відп. ред. О. П. Іваницька. – Вінниця, 2018. – С. 193–209.
 13. Казміришин, Е. Адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України / Е. Казміришин // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 7. – С. 84–92.
 14. Карабардін, А. Перспективи України щодо вступу до НАТО після Революції Гідності : до 70-річчя підписання Північноатлантич. договору / А. Карабардін // Історія в рід. шк. – 2019. – № 5. – С. 21–25.
 15. Кованда, А. У новій безпековій стратегії Україна стає важливим вузлом. У НАТО розуміють: співпрацювати з Києвом означає – мати перевагу над Кремлем / А. Кованда // Країна : тижн. журн. по-українськи. – 2019. – № 7. – С. 16–19.
 16. Коліжак, В. В. Реформування сектору безпеки й оборони України в оцінках експертів НАТО та ЄС / В. В. Коліжак // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 3. – С. 33–37.
 17. Комаров, В. НАТО і Україна: співпраця у сфері захисту інтелектуальної власності / Володимир Комаров // Інтелектуальна власність в Україні : наук.-практ. журн. – 2018. – № 4. – С. 59–61.
 18. Кордон, М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. В. Кордон ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 172 с.
 19. Кузнецов, Ю. Варшавський саміт: двері НАТО для України відкриті / Ю. Кузнецов // Військо України. – 2016. – № 7. – С. 38–43.
 20. Лапаєв, Ю. Герард Елзінга: «Україна є однією з країн, із якою ми ділимося більшою частиною своєї інформації» : експерт НАТО про перспективи співпраці з Україною / Ю. Лапаєв // Укр. тиждень. – 2019. – № 26. – С. 18–19.
 21. Лапаєв, Ю. Майкл Стріт: «НАТО шукає можливість покращити взаємодію між силами з різних країн» / Ю. Лапаєв // Укр. тиждень. – 2018. – № 31. – С. 17–19.
 22. Лапаєв, Ю. Раса Юкнявічене: «До Альянсу вступає вся країна, а не лише Міністерство оборони чи закордонних справ» : президент Парлам. асамблеї НАТО про особливості євроатлантич. інтеграції / Ю. Лапаєв // Укр. тиждень. – 2018. – № 43. – С. 12–13.
 23. Лапаєв, Ю. Таджан Ілдем: «У нас достатньо варіантів та засобів для збільшення нашої співпраці, посилення спроможностей та стійкості України» : помічник ген. секр. НАТО про перспективи відносин Альянсу з Україною / Ю. Лапаєв // Укр. тиждень. – 2019. – № 46. – С. 10–11.
 24. Малко, Р. Ключі до НАТО: який іспит треба скласти Україні, щоб потрапити до Північноатлантичного Альянсу, та що в цьому може завадити / Р. Малко // Укр. тиждень. – 2018. – № 52. – С. 8–9.
 25. Манзя, А. Безпека України – безпека Європи : [у черв. в Брюсселі відбулася дводен. зустріч міністрів оборони НАТО, яка стала остан. політ. консультацією перед самітом Альянсу] / А. Манзя // Військо України. – 2018. – № 6. – С. 6–10.
 26. Манзя, А. «Дорожня карта» членства в Альянсі : [наприкінці берез. Президент України П. Порошенко підписав Указ «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік». У цьому док. детально прописані всі напрямки підготовки країни до набуття членства в НАТО] / А. Манзя // Військо України. – 2018. – № 4. – С. 34–38.
 27. Манзя, А. «Зелене світло» на шляху до Альянсу / А. Манзя // Військо України. – 2018. – № 7. – С. 12–16.
 28. Мирончук, А. Альянс неухильно відстоює суверенітет України / А. Мирончук // Військо України. – 2017. – № 7. – С. 44–49.
 29. NATO: український вибір. – [Б. м.] : Фріз І. В., 2018. – 119 с. : кольор. іл.
 30. Павліковський, А. К. Механізми співробітництва України та країн НАТО у сфері отримання іноземної воєнної допомоги для протидії загрозам гібридного характеру / А. К. Павліковський, Д. Л. Федянович, В. І. Білик // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України : наук. журн. – 2019. – № 4. – С. 63–70.
 31. Полторак, С. Т. Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО / С. Т. Полторак // Наука і оборона. – 2018. – № 2. – С. 3–10.
 32. Порохня, В. Модель розподілу бюджетних і запозичених коштів на програми розвитку Збройних сил України відповідно до стандартів НАТО / В. Порохня, О. Остапенко // Журн. європ. економіки. – 2018. – Т. 17, № 4. – С. 452–472.
 33. Потєхін, О. НАТО без України / О. Потєхін // Зовн. справи. – 2016. – № 11. – С. 8–13.
 34. Розвиток публічного управління в Україні в умовах глобалізації та європейської інтеграції // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України : наук. журн. – 2019. – № 2. – С. 36–43.
 35. Савченко, Т. Україна – НАТО: рука допомоги / Т. Савченко // Військо України. – 2016. – № 11. – С. 62–64.
 36. Соловей, А. О. Україна – НАТО: історія та перспективи взаємовідносин / А. О. Соловей // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 147, № 8, ч. 1. Історичні науки. – С. 125–127.
 37. Струтинська, В. Україна за підтримки НАТО ліквідує сховища радіоактивних відходів / В. Струтинська // Надзвичайна ситуація. – 2018. – № 10. – С. 4–7.
 38. Участь Збройних сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки // Військо України. – 2018. – № 7. – С. 32–33.
 39. Шимон, Ю. Основні положення Закону України «Про національну безпеку» : [визначає рух України у напрямку Євросоюзу та НАТО] / Ю. Шимон // Історія та правознавство. – 2018. – № 30. – С. 12–14.
 40. Шляхи розвитку особливого партнерства України з НАТО // Надзвичайна ситуація. – 2016. – № 7. – С. 22–24.
Поділитися:

Україна - НАТО 28.05


Північноатлантичний альянс – міжнародна організація, військово-політичний союз 30 держав Північної Америки і Європи, що забезпечує свободу і безпеку країн-членів з використанням політичних і військових засобів. Співробітництво НАТО з Україною має вагоме значення для гарантування миру і стабільності на євроатлантичному просторі. Географічно наша країна займає ключове місце на перетині Східної та Західної Європи, має спільний кордон з чотирма країнами НАТО – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Консультації та співпраця між Україною та НАТО охоплюють широке коло питань. Відбувається співробітництво в реформуванні сектору безпеки та оборони, у військовій і військово-технічній сферах, співробітництво у сферах науки та захисту довкілля, а також у подоланні загроз невоєнного характеру. Україна є єдиною країною-партнером НАТО, що бере участь у всіх основних поточних миротворчих місіях під його проводом. Альянс визнає українські прагнення до євроатлантичної інтеграції та підтримує Україну на шляху її реформ, що мають вирішальне значення для процвітання та миру в державі.

Пропонуємо дізнатися більше про взаємовідносини України та НАТО із найновіших матеріалів фонду Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. 

 1. Бакай, А. Є. Платформа Україна – НАТО як механізм реформування системи медичного забезпечення в надзвичайних ситуаціях / А. Є. Бакай // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 16. – С. 127–132.
 2. Бень, Я. О. Євроатлантична інтеграція України: від хартії про особливе партнерство до основного закону держави / Я. О. Бень // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 8. – С. 141–146.
 3. Ващенко, О. Проблема вступу України до НАТО в контексті українсько-американських відносин / О. Ващенко // Зовн. справи. – 2016. – № 3. – С. 16–19 ; № 4. – С. 22–25.
 4. Войджер, М. Великі надії та прикрі підсумки: про підсумки саміту НАТО / М. Войджер // Укр. тиждень. – 2019. – № 50. – С. 34–36.
 5. Гайворонський, О. Дух часу: особливості військових навчань Росії, НАТО та України / О. Гайворонський // Укр. тиждень. – 2019. – № 42. – С. 22–23.
 6. Гайн, О. Бригада імені Гетьмана Острозького: двері України в НАТО / О. Гайн // Військо України. – 2018. – № 9. – С. 26–31.
 7. Гастинщиков, В. Україна і НАТО: проблеми євроатлантичної інтеграції України крізь призму діяльності вітчизняних ЗМІ / В. Гастинщиков, М. Онищук // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 9. – С. 28–31 : іл.
 8. Глобалізаційні тренди і загрози та виклики європейської інтеграції // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України : наук. журн. – 2019. – № 2. – С. 11–21.
 9. Голуб, А. Куди вказує роза вітрів: чи багато українці знають про НАТО та як відрізняються їхні настрої щодо Альянсу від настроїв європейських сусідів / А. Голуб // Укр. тиждень. – 2018. – № 39. – С. 16–17.
 10. Гордєєв, О. Роландас Кішкіс: «У країнах НАТО сержанти – це радники офіцерів» : литов. військ. радник про реформи укр. війська / О. Гордєєв // Укр. тиждень. – 2018. – № 4. – С. 12–13.
 11. Демчук, С. «Україні потрібна гнучка й адаптивна армія» / С. Демчук, А. Кованда // Країна : тижн. журн. по-українськи. – 2019. – № 13. – С. 20–24.
 12. Європейська та євроатлантична інтеграція України // Регіональні підсистеми міжнародних відносин : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Іст. ф-т, Каф. міжнар. відносин і зовн. політики ; відп. ред. О. П. Іваницька. – Вінниця, 2018. – С. 193–209.
 13. Казміришин, Е. Адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України / Е. Казміришин // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 7. – С. 84–92.
 14. Карабардін, А. Перспективи України щодо вступу до НАТО після Революції Гідності : до 70-річчя підписання Північноатлантич. договору / А. Карабардін // Історія в рід. шк. – 2019. – № 5. – С. 21–25.
 15. Кованда, А. У новій безпековій стратегії Україна стає важливим вузлом. У НАТО розуміють: співпрацювати з Києвом означає – мати перевагу над Кремлем / А. Кованда // Країна : тижн. журн. по-українськи. – 2019. – № 7. – С. 16–19.
 16. Коліжак, В. В. Реформування сектору безпеки й оборони України в оцінках експертів НАТО та ЄС / В. В. Коліжак // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 3. – С. 33–37.
 17. Комаров, В. НАТО і Україна: співпраця у сфері захисту інтелектуальної власності / Володимир Комаров // Інтелектуальна власність в Україні : наук.-практ. журн. – 2018. – № 4. – С. 59–61.
 18. Кордон, М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. В. Кордон ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 172 с.
 19. Кузнецов, Ю. Варшавський саміт: двері НАТО для України відкриті / Ю. Кузнецов // Військо України. – 2016. – № 7. – С. 38–43.
 20. Лапаєв, Ю. Герард Елзінга: «Україна є однією з країн, із якою ми ділимося більшою частиною своєї інформації» : експерт НАТО про перспективи співпраці з Україною / Ю. Лапаєв // Укр. тиждень. – 2019. – № 26. – С. 18–19.
 21. Лапаєв, Ю. Майкл Стріт: «НАТО шукає можливість покращити взаємодію між силами з різних країн» / Ю. Лапаєв // Укр. тиждень. – 2018. – № 31. – С. 17–19.
 22. Лапаєв, Ю. Раса Юкнявічене: «До Альянсу вступає вся країна, а не лише Міністерство оборони чи закордонних справ» : президент Парлам. асамблеї НАТО про особливості євроатлантич. інтеграції / Ю. Лапаєв // Укр. тиждень. – 2018. – № 43. – С. 12–13.
 23. Лапаєв, Ю. Таджан Ілдем: «У нас достатньо варіантів та засобів для збільшення нашої співпраці, посилення спроможностей та стійкості України» : помічник ген. секр. НАТО про перспективи відносин Альянсу з Україною / Ю. Лапаєв // Укр. тиждень. – 2019. – № 46. – С. 10–11.
 24. Малко, Р. Ключі до НАТО: який іспит треба скласти Україні, щоб потрапити до Північноатлантичного Альянсу, та що в цьому може завадити / Р. Малко // Укр. тиждень. – 2018. – № 52. – С. 8–9.
 25. Манзя, А. Безпека України – безпека Європи : [у черв. в Брюсселі відбулася дводен. зустріч міністрів оборони НАТО, яка стала остан. політ. консультацією перед самітом Альянсу] / А. Манзя // Військо України. – 2018. – № 6. – С. 6–10.
 26. Манзя, А. «Дорожня карта» членства в Альянсі : [наприкінці берез. Президент України П. Порошенко підписав Указ «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік». У цьому док. детально прописані всі напрямки підготовки країни до набуття членства в НАТО] / А. Манзя // Військо України. – 2018. – № 4. – С. 34–38.
 27. Манзя, А. «Зелене світло» на шляху до Альянсу / А. Манзя // Військо України. – 2018. – № 7. – С. 12–16.
 28. Мирончук, А. Альянс неухильно відстоює суверенітет України / А. Мирончук // Військо України. – 2017. – № 7. – С. 44–49.
 29. NATO: український вибір. – [Б. м.] : Фріз І. В., 2018. – 119 с. : кольор. іл.
 30. Павліковський, А. К. Механізми співробітництва України та країн НАТО у сфері отримання іноземної воєнної допомоги для протидії загрозам гібридного характеру / А. К. Павліковський, Д. Л. Федянович, В. І. Білик // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України : наук. журн. – 2019. – № 4. – С. 63–70.
 31. Полторак, С. Т. Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО / С. Т. Полторак // Наука і оборона. – 2018. – № 2. – С. 3–10.
 32. Порохня, В. Модель розподілу бюджетних і запозичених коштів на програми розвитку Збройних сил України відповідно до стандартів НАТО / В. Порохня, О. Остапенко // Журн. європ. економіки. – 2018. – Т. 17, № 4. – С. 452–472.
 33. Потєхін, О. НАТО без України / О. Потєхін // Зовн. справи. – 2016. – № 11. – С. 8–13.
 34. Розвиток публічного управління в Україні в умовах глобалізації та європейської інтеграції // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України : наук. журн. – 2019. – № 2. – С. 36–43.
 35. Савченко, Т. Україна – НАТО: рука допомоги / Т. Савченко // Військо України. – 2016. – № 11. – С. 62–64.
 36. Соловей, А. О. Україна – НАТО: історія та перспективи взаємовідносин / А. О. Соловей // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 147, № 8, ч. 1. Історичні науки. – С. 125–127.
 37. Струтинська, В. Україна за підтримки НАТО ліквідує сховища радіоактивних відходів / В. Струтинська // Надзвичайна ситуація. – 2018. – № 10. – С. 4–7.
 38. Участь Збройних сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки // Військо України. – 2018. – № 7. – С. 32–33.
 39. Шимон, Ю. Основні положення Закону України «Про національну безпеку» : [визначає рух України у напрямку Євросоюзу та НАТО] / Ю. Шимон // Історія та правознавство. – 2018. – № 30. – С. 12–14.
 40. Шляхи розвитку особливого партнерства України з НАТО // Надзвичайна ситуація. – 2016. – № 7. – С. 22–24.