Тематичний перегляд літератури «Злочин без терміну давності» (до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу)

18 травня 1944 року з Кримського півострова радянський режим розпочав тотальну депортацію кримськотатарського народу, а за кілька днів увесь народ був позбавлений батьківщини. Загалом було депортовано близько 200 тисяч людей. Протягом 12 років кримські татари мали статус «спецпереселенців». За різними даними, дорогою та в місцях перебування під час депортації від насильства, голоду, холоду і хвороб загинуло близько половини депортованих громадян.

У 1967 році було визнано необґрунтованість тотального звинувачення кримських татар, але вони не отримали права повернутися до Криму. Лише 1989 року депортація була визнана незаконною та злочинною.

Верховна Рада України Постановою від 12 листопада 2015 року № 792-VIII «Про визнання геноциду кримськотатарського народу» визнала депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу.

8 травня 2024 року Верховна Рада України, у зв’язку з 80-ми роковинами геноциду кримськотатарського народу 1944 року та вшануванням Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, схвалила Звернення, в якому закликала уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році актом геноциду кримськотатарського народу і долучитися 18 травня до вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

До цієї пам’ятної дати в секторі правової інформації організовано тематичний перегляд літератури «Злочин без терміну давності».

 

Пропонуємо для ознайомлення рекомендаційний список літератури за темою

 

Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою [Електронний ресурс] : Закон України від 17.04.2014 № 1223-VII // Верховна Рада України : офіційний вебпортал парламенту України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1223-18 (дата звернення: 03.05.2024). – Назва з екрана.

Про визнання геноциду кримськотатарського народу [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 12.11.2015 р. № 792-VIII // Верховна Рада України : офіційний вебпортал парламенту України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-19 (дата звернення: 03.05.2024). – Назва з екрана.

Бекірова, Г. Пів століття опору. Кримські татари від вигнання до повернення (1941–1991 роки): нарис політ. іст. / Ґ. Бекірова ; передм. М. Джемілєва ; післямова Р. Чубарова ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2017. – 488 с.

Беліцер, Н. Кримські татари як корінний народ. Історія питання і сучасні реалії : посіб. для тих, хто прагне з'ясувати / Н. Беліцер ; Ін-т демократії ім. Пилипа Орлика : Нац. газетно-журнальне вид-во, 2018. – 168 с.

Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів громадських об'єднань України, Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України, Галузевий держ. архів СБУ ; упоряд. О. Г. Бажан [та ін.]. – Київ : Кліо, 2016. – 1092 с.

Кримські татари 1944–1994 рр. Статті. Документи. Свідчення очевидців. – Київ. : Рідний край, 1995. – 362 с.

Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну : матеріали міжнар. симпозіуму 14–15 берез. 1997 р. / ред. М. Шульга. – Київ : [б. в.], 1997. – 199 с.

 

Статті з періодичних видань та збірників

 

Власенко, О. Репатріація в Україні: основні напрями державної політики / О. Власенко // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2003. – Вип. 2. – С. 323–329.

Володимирів, О. Депортація – один з найбільших злочинів проти людяності : [у Туреччині відзначили 75-ту річницю трагічної події в житті одного із споріднених народів – депортації кримських татар з їхніх рідних домівок] / О. Володимирів // Голос України. – 2019. – 23 трав. – С. 9.

Гладун, В.  Питання еміграції кримських татар наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть у публікаціях Ісмаїла Гаспринського / В. Гладун // Юридич. Україна. – 2009. – № 7. – С. 4–6.

Кириченко, Д. Правовий статус спецпереселенців кримських татар у 40–50-ті роки ХХ ст.: історико-правовий аналіз / Д. Кириченко // Юридич. вісн. – 2018. – № 1. – С. 139–144.

Кисла, А. Кримські татари. Незбіг векторів етнополітичного розвитку / А. Кисла // Віче. – 2004. – № 1. – С. 61–64.

Копиленко, О. До проблеми правового статусу Меджлісу і Курултаю кримськотатарського народу / О. Копиленко // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2001. – № 4. – С. 49–62.

Романько, О. В. Мусульманські комітети на території Криму (1941–1944): до питання про боротьбу кримськотатарського національного руху за політичні права в умовах німецької окупації / О. В. Романько // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, УАН. – 2011. – Вип. 54. – С. 166–170.

Семена, М. Вогнем і мечем / М. Семена // Народ. депутат. – 2008. – № 4. – С. 86–89 ; № 6. – С. 76–79.

Хаялі, Р. Депортація кримських татар та регулювання організації режиму їх спецпоселень (1944–1948 рр.) / Р. Хаялі // Юридич. Україна. – 2013. – № 3. – С. 21–26.

Хаялі, Р. Правове регулювання зняття з обліку спецпереселенців кримських татар (1954–1956 рр.) / Р. Хаялі // Юридич. Україна. – 2013. – № 4. – С. 16–20.

Хоменко, В. Кримські мусульмани об'єдналися в ім'я толерантності, проти екстремізму / В. Хоменко // Віче. – 2009. – № 11. – С. 5.

Чубаров, Р. Непочутий миротворець / Р. Чубаров // Віче. – 2007. – № 15. – С. 11.

 

Повнотекстові наукові публікації

 

Бабін, Б. В. Кваліфікація злочину депортації за етнічною ознакою: міжнародні стандарти та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / Б. В. Бабін // Наук. зап. Ін-ту законодавства ВРУ. – 2015. – № 3. – С. 64–73.

Гладун, О. М. Оцінка демографічних втрат кримськотатарського народу внаслідок депортації 1944 року [Електронний ресурс] / О. М. Гладун, М. В. Птуха, Н. В. Кулик // Демографія та соц. економіка. – 2017. – № 2 (30). – С. 11–28.

Головченко, В.І. Депортація народів Криму в контексті злочинної сутності національної політики сталінізму [Електронний ресурс] / В. І. Головченко // Політолог. вісн. – 2014. Вип. 74. – С. 314–324.

Кириченко, Д. Правовий статус спецпереселенців кримських татар у 40–50-ті роки ХХ ст.: історико-правовий аналіз [Електронний ресурс] / Д. Кириченко // Юридич. вісн. – 2018. – № 1. – С. 139–144.

Ніколаєць, Ю. Кримські татари у роки Другої світової війни: сучасний науковий дискурс [Електронний ресурс] / Ю. Ніколаєць // Наук. зап. Ін-ту політичних і етнонаціональних дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2019. – Вип. 3–4. – С. 100–120.

Ніколаєць, К. М. Рух кримськотатарського народу за повернення на історичну батьківщину у 60–80-х рр. ХХ ст.: історіографія [Електронний ресурс] / К. М. Ніколаєць // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – 2012. – Вип. 20. – С. 337–341.

 

 

Підготувала Катерина Осадчук

 

Поділитися:

Злочин без терміну давності


18 травня 1944 року з Кримського півострова радянський режим розпочав тотальну депортацію кримськотатарського народу, а за кілька днів увесь народ був позбавлений батьківщини. Загалом було депортовано близько 200 тисяч людей. Протягом 12 років кримські татари мали статус «спецпереселенців». За різними даними, дорогою та в місцях перебування під час депортації від насильства, голоду, холоду і хвороб загинуло близько половини депортованих громадян.

У 1967 році було визнано необґрунтованість тотального звинувачення кримських татар, але вони не отримали права повернутися до Криму. Лише 1989 року депортація була визнана незаконною та злочинною.

Верховна Рада України Постановою від 12 листопада 2015 року № 792-VIII «Про визнання геноциду кримськотатарського народу» визнала депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу.

8 травня 2024 року Верховна Рада України, у зв’язку з 80-ми роковинами геноциду кримськотатарського народу 1944 року та вшануванням Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, схвалила Звернення, в якому закликала уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році актом геноциду кримськотатарського народу і долучитися 18 травня до вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

До цієї пам’ятної дати в секторі правової інформації організовано тематичний перегляд літератури «Злочин без терміну давності».

 

Пропонуємо для ознайомлення рекомендаційний список літератури за темою

 

Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою [Електронний ресурс] : Закон України від 17.04.2014 № 1223-VII // Верховна Рада України : офіційний вебпортал парламенту України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1223-18 (дата звернення: 03.05.2024). – Назва з екрана.

Про визнання геноциду кримськотатарського народу [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 12.11.2015 р. № 792-VIII // Верховна Рада України : офіційний вебпортал парламенту України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-19 (дата звернення: 03.05.2024). – Назва з екрана.

Бекірова, Г. Пів століття опору. Кримські татари від вигнання до повернення (1941–1991 роки): нарис політ. іст. / Ґ. Бекірова ; передм. М. Джемілєва ; післямова Р. Чубарова ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2017. – 488 с.

Беліцер, Н. Кримські татари як корінний народ. Історія питання і сучасні реалії : посіб. для тих, хто прагне з'ясувати / Н. Беліцер ; Ін-т демократії ім. Пилипа Орлика : Нац. газетно-журнальне вид-во, 2018. – 168 с.

Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів громадських об'єднань України, Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України, Галузевий держ. архів СБУ ; упоряд. О. Г. Бажан [та ін.]. – Київ : Кліо, 2016. – 1092 с.

Кримські татари 1944–1994 рр. Статті. Документи. Свідчення очевидців. – Київ. : Рідний край, 1995. – 362 с.

Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну : матеріали міжнар. симпозіуму 14–15 берез. 1997 р. / ред. М. Шульга. – Київ : [б. в.], 1997. – 199 с.

 

Статті з періодичних видань та збірників

 

Власенко, О. Репатріація в Україні: основні напрями державної політики / О. Власенко // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2003. – Вип. 2. – С. 323–329.

Володимирів, О. Депортація – один з найбільших злочинів проти людяності : [у Туреччині відзначили 75-ту річницю трагічної події в житті одного із споріднених народів – депортації кримських татар з їхніх рідних домівок] / О. Володимирів // Голос України. – 2019. – 23 трав. – С. 9.

Гладун, В.  Питання еміграції кримських татар наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть у публікаціях Ісмаїла Гаспринського / В. Гладун // Юридич. Україна. – 2009. – № 7. – С. 4–6.

Кириченко, Д. Правовий статус спецпереселенців кримських татар у 40–50-ті роки ХХ ст.: історико-правовий аналіз / Д. Кириченко // Юридич. вісн. – 2018. – № 1. – С. 139–144.

Кисла, А. Кримські татари. Незбіг векторів етнополітичного розвитку / А. Кисла // Віче. – 2004. – № 1. – С. 61–64.

Копиленко, О. До проблеми правового статусу Меджлісу і Курултаю кримськотатарського народу / О. Копиленко // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2001. – № 4. – С. 49–62.

Романько, О. В. Мусульманські комітети на території Криму (1941–1944): до питання про боротьбу кримськотатарського національного руху за політичні права в умовах німецької окупації / О. В. Романько // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, УАН. – 2011. – Вип. 54. – С. 166–170.

Семена, М. Вогнем і мечем / М. Семена // Народ. депутат. – 2008. – № 4. – С. 86–89 ; № 6. – С. 76–79.

Хаялі, Р. Депортація кримських татар та регулювання організації режиму їх спецпоселень (1944–1948 рр.) / Р. Хаялі // Юридич. Україна. – 2013. – № 3. – С. 21–26.

Хаялі, Р. Правове регулювання зняття з обліку спецпереселенців кримських татар (1954–1956 рр.) / Р. Хаялі // Юридич. Україна. – 2013. – № 4. – С. 16–20.

Хоменко, В. Кримські мусульмани об'єдналися в ім'я толерантності, проти екстремізму / В. Хоменко // Віче. – 2009. – № 11. – С. 5.

Чубаров, Р. Непочутий миротворець / Р. Чубаров // Віче. – 2007. – № 15. – С. 11.

 

Повнотекстові наукові публікації

 

Бабін, Б. В. Кваліфікація злочину депортації за етнічною ознакою: міжнародні стандарти та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / Б. В. Бабін // Наук. зап. Ін-ту законодавства ВРУ. – 2015. – № 3. – С. 64–73.

Гладун, О. М. Оцінка демографічних втрат кримськотатарського народу внаслідок депортації 1944 року [Електронний ресурс] / О. М. Гладун, М. В. Птуха, Н. В. Кулик // Демографія та соц. економіка. – 2017. – № 2 (30). – С. 11–28.

Головченко, В.І. Депортація народів Криму в контексті злочинної сутності національної політики сталінізму [Електронний ресурс] / В. І. Головченко // Політолог. вісн. – 2014. Вип. 74. – С. 314–324.

Кириченко, Д. Правовий статус спецпереселенців кримських татар у 40–50-ті роки ХХ ст.: історико-правовий аналіз [Електронний ресурс] / Д. Кириченко // Юридич. вісн. – 2018. – № 1. – С. 139–144.

Ніколаєць, Ю. Кримські татари у роки Другої світової війни: сучасний науковий дискурс [Електронний ресурс] / Ю. Ніколаєць // Наук. зап. Ін-ту політичних і етнонаціональних дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2019. – Вип. 3–4. – С. 100–120.

Ніколаєць, К. М. Рух кримськотатарського народу за повернення на історичну батьківщину у 60–80-х рр. ХХ ст.: історіографія [Електронний ресурс] / К. М. Ніколаєць // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – 2012. – Вип. 20. – С. 337–341.

 

 

Підготувала Катерина Осадчук