Великий князь, наставник, миротворець

До 970-річчя від дня народження великого князя київського, державного та політичного діяча Київської Русі Володимира Мономаха (1053–1125) у відділі документів із гуманітарних, технічних та природничих наук представлена виставка-портрет «Великий князь, наставник, миротворець».

Володимир Мономах був мудрим і розважливим, політично далекоглядним державцем. Здобув славу завдяки своїй реформаторській діяльності, а також увійшов в історію як видатний просвітник. Він є автором визначної праці «Повчання дітям» (1118), яка базується на положеннях про добро, гідність та справедливість. Князь займався церковним та світським будівництвом, за його правління розвивалось малярство та письменство. Культурним спадком Володимира Мономаха є укладена за його ініціативи «Повість временних літ».

Виставка зацікавить викладачів, студентів, учнів та всіх, хто вивчає історію України.

 

Великий князь, наставник, миротворець

(до 970-річчя від дня Народження Володимира Мономаха, Великого князя Київського, державного та політичного діяча Київської Русі)

Бібліографічний список

 

Поміж давніми князями до татарського періоду після Ярослава ніхто не залишив по собі такої гучної слави, як Володимир Мономах, князь діяльний, сильний волею,князь, який вирізнявся здоровим глуздом посеред своєї братії, князів руських. Ця людина може по справедливості назватися представником свого часу. 

Микола Костомаров

 

Володимир Мономах (1053–1125) // 100 найвідоміших українців / уклад. Ю. Павленко. – Київ, 2015. – С. 47–52.

Володимир Мономах // Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст. / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев. – Київ, 2002. – С. 42–44.

Володимир Мономах як репрезентант світської етики Київської Русі / В. Горський // Давньоруські любомудри. – 2004. – С. 189–206.

Глушко, О. Історично-духовий шлях українців / О. Глушко. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 768 с.

Давньоруське любомудріє: тексти і контексти : збірник / упоряд. : О. Вдовина, Ю. Завгородній. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 398 с.

Духопельников, В. Владимир Мономах / В. Духопельников. – Харьков : Фолио, 2009. – 121 с.

Журавльов, Д. Хто є хто в українській історії / Д. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 416 с.

Золотий змійовик (медальйон) Володимира Мономаха // Скарби та реліквії України / уклад. С. Вербич. – Київ, 2020. – С. 30–34.

Історія України в особах. Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / кер. авт. кол. О. В. Русина. – Київ : Україна, 2012. –

Кн. 1 : Твори української світської літератури від часів Київської Русі до XVII століття. – 650 с.

Іщенко, О. С. Володимир Мономах в українській історичній пам'яті / О. С. Іщенко // Укр. іст. журнал. – 2015. – № 1. – С. 11–26.

Келеберда, В. Історичні витоки української державності (Русь Володимира Мономаха) / В. Келеберда // Наука і суспільство. – 2016. – № 5/6. – С. 10–17.

Кулаковський, В. Володимир Мономах : істор. роман / В. Кулаковський. – Київ : Укр. письменник, 1992. – 315 с.

Перлини духовності: В 2 кн. / Упоряд., авт. передм. і комент. В.В. Різун. – Київ : Грамота, 2003 –

Кн. 1 : Твори української світської літератури від часів Київської Русі до XVII століття. – 650 с.

Повість врем'яних літ /уклад. Н. Є. Фоміна. – Харків : Фоліо, 2005. – 317 с.

Повість минулих літ . Поучення Володимира Мономаха. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 192 с.

«Повчання дітям» Володимира Мономаха // Українська риторика: історія становлення і розвитку : навч. посіб. для студ. вузів / З.Куньч. – Львів, 2011. – С. 28–32.

Поле битви – Україна. Від «володарів степу» до «кіборгів». Воєнна історія України від давнини до сьогодення / упоряд. К. Галушка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.

Ричка, В. Володимир Мономах / В. Ричка. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с.

Русь «Після Русі». Між короною і булавою. Українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького / В. М. Горобець [та ін.]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.

Сахань, О. Мономах Володимир Всеволодович (1053–1125 рр.) / О. Сахань // Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети : навч. посіб. – Київ, 2002 – С. 36–39.

Сліпушко, О. Володимир Мономах – державник і книжник : іст. нарис / О. Сліпушко. – Київ : АртЕк, 2021. – 104 с.

Сліпушко, О. Таємниці володарів Русі : (від Олега до Володимира Мономаха) / О. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2003. – 190 с.

Сорока, Ю. 100 важливих подій історії України / Ю. Сорока. – Харків : Фоліо, 2019. – 205 с.

Статут Великого князя Володимира Всеволодовича Мономаха // Історія України. Джерельний літопис. – Київ, 2008. – С. 67–71.

Сушинський, Б. Князі та полководці Стародавньої України / Б. Сушинський. – Одеса : Вид. Дім ЯВФ, 2006. – 512 с.

Сюндюков, І. «Славний перемогами Мономах» / І. Сюндюков // Україна Incognita / уклад. Л. Івшиної. – Вид. 4-е, стер. – Київ, 2005. – С. 54–58.

Толочко, П. Нащадки Мономаха / П. Толочко. – Київ : Наук. думка, 1972. – 119 с.

Філоненко, Б. Володимир Мономах: 1053-1125 / Б. Філоненко // Діячі України. – Київ, 2016. – С. 50–51.

 

Поділитися:

Великий князь, наставник, миротворець


До 970-річчя від дня народження великого князя київського, державного та політичного діяча Київської Русі Володимира Мономаха (1053–1125) у відділі документів із гуманітарних, технічних та природничих наук представлена виставка-портрет «Великий князь, наставник, миротворець».

Володимир Мономах був мудрим і розважливим, політично далекоглядним державцем. Здобув славу завдяки своїй реформаторській діяльності, а також увійшов в історію як видатний просвітник. Він є автором визначної праці «Повчання дітям» (1118), яка базується на положеннях про добро, гідність та справедливість. Князь займався церковним та світським будівництвом, за його правління розвивалось малярство та письменство. Культурним спадком Володимира Мономаха є укладена за його ініціативи «Повість временних літ».

Виставка зацікавить викладачів, студентів, учнів та всіх, хто вивчає історію України.

 

Великий князь, наставник, миротворець

(до 970-річчя від дня Народження Володимира Мономаха, Великого князя Київського, державного та політичного діяча Київської Русі)

Бібліографічний список

 

Поміж давніми князями до татарського періоду після Ярослава ніхто не залишив по собі такої гучної слави, як Володимир Мономах, князь діяльний, сильний волею,князь, який вирізнявся здоровим глуздом посеред своєї братії, князів руських. Ця людина може по справедливості назватися представником свого часу. 

Микола Костомаров

 

Володимир Мономах (1053–1125) // 100 найвідоміших українців / уклад. Ю. Павленко. – Київ, 2015. – С. 47–52.

Володимир Мономах // Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст. / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев. – Київ, 2002. – С. 42–44.

Володимир Мономах як репрезентант світської етики Київської Русі / В. Горський // Давньоруські любомудри. – 2004. – С. 189–206.

Глушко, О. Історично-духовий шлях українців / О. Глушко. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 768 с.

Давньоруське любомудріє: тексти і контексти : збірник / упоряд. : О. Вдовина, Ю. Завгородній. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 398 с.

Духопельников, В. Владимир Мономах / В. Духопельников. – Харьков : Фолио, 2009. – 121 с.

Журавльов, Д. Хто є хто в українській історії / Д. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 416 с.

Золотий змійовик (медальйон) Володимира Мономаха // Скарби та реліквії України / уклад. С. Вербич. – Київ, 2020. – С. 30–34.

Історія України в особах. Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / кер. авт. кол. О. В. Русина. – Київ : Україна, 2012. –

Кн. 1 : Твори української світської літератури від часів Київської Русі до XVII століття. – 650 с.

Іщенко, О. С. Володимир Мономах в українській історичній пам'яті / О. С. Іщенко // Укр. іст. журнал. – 2015. – № 1. – С. 11–26.

Келеберда, В. Історичні витоки української державності (Русь Володимира Мономаха) / В. Келеберда // Наука і суспільство. – 2016. – № 5/6. – С. 10–17.

Кулаковський, В. Володимир Мономах : істор. роман / В. Кулаковський. – Київ : Укр. письменник, 1992. – 315 с.

Перлини духовності: В 2 кн. / Упоряд., авт. передм. і комент. В.В. Різун. – Київ : Грамота, 2003 –

Кн. 1 : Твори української світської літератури від часів Київської Русі до XVII століття. – 650 с.

Повість врем'яних літ /уклад. Н. Є. Фоміна. – Харків : Фоліо, 2005. – 317 с.

Повість минулих літ . Поучення Володимира Мономаха. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 192 с.

«Повчання дітям» Володимира Мономаха // Українська риторика: історія становлення і розвитку : навч. посіб. для студ. вузів / З.Куньч. – Львів, 2011. – С. 28–32.

Поле битви – Україна. Від «володарів степу» до «кіборгів». Воєнна історія України від давнини до сьогодення / упоряд. К. Галушка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.

Ричка, В. Володимир Мономах / В. Ричка. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с.

Русь «Після Русі». Між короною і булавою. Українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького / В. М. Горобець [та ін.]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с.

Сахань, О. Мономах Володимир Всеволодович (1053–1125 рр.) / О. Сахань // Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети : навч. посіб. – Київ, 2002 – С. 36–39.

Сліпушко, О. Володимир Мономах – державник і книжник : іст. нарис / О. Сліпушко. – Київ : АртЕк, 2021. – 104 с.

Сліпушко, О. Таємниці володарів Русі : (від Олега до Володимира Мономаха) / О. Сліпушко. – Київ : Аконіт, 2003. – 190 с.

Сорока, Ю. 100 важливих подій історії України / Ю. Сорока. – Харків : Фоліо, 2019. – 205 с.

Статут Великого князя Володимира Всеволодовича Мономаха // Історія України. Джерельний літопис. – Київ, 2008. – С. 67–71.

Сушинський, Б. Князі та полководці Стародавньої України / Б. Сушинський. – Одеса : Вид. Дім ЯВФ, 2006. – 512 с.

Сюндюков, І. «Славний перемогами Мономах» / І. Сюндюков // Україна Incognita / уклад. Л. Івшиної. – Вид. 4-е, стер. – Київ, 2005. – С. 54–58.

Толочко, П. Нащадки Мономаха / П. Толочко. – Київ : Наук. думка, 1972. – 119 с.

Філоненко, Б. Володимир Мономах: 1053-1125 / Б. Філоненко // Діячі України. – Київ, 2016. – С. 50–51.