Книга тижня «Використання об’єктів інтелектуальної власності в рекламі»

ВАРТО ПРОЧИТАТИ:

Сектор правової інформації рекомендую книгу – Використання об'єктів інтелектуальної власності в рекламі : навч. посіб. / О. І. Биркович [та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2016. – 520 с. ШИФР: 67.9(4УКР)304 В 43

Майбутнє людства залежить від його здатності продукувати новітні результати творчої, інтелектуальної чи подібної їм діяльності, вміння своєчасно їх використовувати та протистояти різноманітним загрозам для людства взагалі та конкретної людини зокрема. Тож відстоювати лише потребу постійного створення нових об’єктів права інтелектуальної власності, засобів та способів їх опанування, надання їм належної правової охорони було б банальним. Стратегія економічних та соціальних перетворень в Україні може бути забезпечена за рахунок інноваційного спрямування вітчизняної економіки.

Проблема правового регулювання та охорони права інтелектуальної власності актуалізувалася наприкінці XX - на початку XXI століття й загострилася з появою нових цифрових технологій, з можливістю швидкого тиражування, відтворення і використання інтелектуальної власності, зміни її носія і засобів поширення (кабельний розподіл, супутникове мовлення тощо), зі зміною акцентів із промислової власності на авторське й суміжне право, з появою програмних засобів забезпечення прав, появою нових об’єктів інтелектуальної власності.

Пропонований посібник побудований на категоріях у сфері інтелектуальної власності, відтворенні положень актів законодавства (повага до національного законодавства), міжнародного та європейського права (компаративістичний аспект), практики застосування (утилітарний аспект) та відстеження шляхів становлення підходів до регулювання цих відносин (доктринальний аспект). Основне завдання посібника - надати інтегровані знання про інтелектуальну власність як етап більш предметного пізнання позитивного законодавства з охорони прав на окремі об’єкти, пізнання регулятивного впливу механізму їх правової охорони. Посібник слугує своєрідним навігатором для більш глибокого самостійного пізнання потрібного розділу чи виду знань у сфері інтелектуальної власності.

В Україні лише встановлюється система охорони об’єктів інтелектуальної власності, а система захисту інтелектуальної власності є ще далекою від досконалості, проте роль інтелектуальної власності в сучасних умовах не варто недооцінювати, адже в недалекому майбутньому виробництво сФане лише засобом реалізації досягнень інтелектуальної діяльності. Автори не претендують на те, щоб це видання стало єдиним джерелом пізнання інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності, а рекомендують звернути увагу й на інші видання такого характеру. Це лише розширить їх поінформованість. Водночас слід застерегти від спрощеного вивчення цієї дисципліни, яка є дороговказом для вивчення інших приватноправових дисциплін.

Даний навчальний посібник може бути рекомендовано для викладання в межах навчальних програм вищих навчальних закладів України. Матеріал навчального посібника «розраховано здебільшого на студентів-маркетологів, студентів спеціальності «дизайну та реклами», він може стати у нагоді для студентів юридичних ВНЗ та студентам-спеціальності піар-менеджмент, аспірантам, здобувачам, викладачам та широкому колу фахівців у сфері права інтелектуальної власності та рекламної діяльності.

Поділитися:

Використання об’єктів інтелектуальної власності в рекламі


ВАРТО ПРОЧИТАТИ:

Сектор правової інформації рекомендую книгу – Використання об'єктів інтелектуальної власності в рекламі : навч. посіб. / О. І. Биркович [та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2016. – 520 с. ШИФР: 67.9(4УКР)304 В 43

Майбутнє людства залежить від його здатності продукувати новітні результати творчої, інтелектуальної чи подібної їм діяльності, вміння своєчасно їх використовувати та протистояти різноманітним загрозам для людства взагалі та конкретної людини зокрема. Тож відстоювати лише потребу постійного створення нових об’єктів права інтелектуальної власності, засобів та способів їх опанування, надання їм належної правової охорони було б банальним. Стратегія економічних та соціальних перетворень в Україні може бути забезпечена за рахунок інноваційного спрямування вітчизняної економіки.

Проблема правового регулювання та охорони права інтелектуальної власності актуалізувалася наприкінці XX - на початку XXI століття й загострилася з появою нових цифрових технологій, з можливістю швидкого тиражування, відтворення і використання інтелектуальної власності, зміни її носія і засобів поширення (кабельний розподіл, супутникове мовлення тощо), зі зміною акцентів із промислової власності на авторське й суміжне право, з появою програмних засобів забезпечення прав, появою нових об’єктів інтелектуальної власності.

Пропонований посібник побудований на категоріях у сфері інтелектуальної власності, відтворенні положень актів законодавства (повага до національного законодавства), міжнародного та європейського права (компаративістичний аспект), практики застосування (утилітарний аспект) та відстеження шляхів становлення підходів до регулювання цих відносин (доктринальний аспект). Основне завдання посібника - надати інтегровані знання про інтелектуальну власність як етап більш предметного пізнання позитивного законодавства з охорони прав на окремі об’єкти, пізнання регулятивного впливу механізму їх правової охорони. Посібник слугує своєрідним навігатором для більш глибокого самостійного пізнання потрібного розділу чи виду знань у сфері інтелектуальної власності.

В Україні лише встановлюється система охорони об’єктів інтелектуальної власності, а система захисту інтелектуальної власності є ще далекою від досконалості, проте роль інтелектуальної власності в сучасних умовах не варто недооцінювати, адже в недалекому майбутньому виробництво сФане лише засобом реалізації досягнень інтелектуальної діяльності. Автори не претендують на те, щоб це видання стало єдиним джерелом пізнання інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності, а рекомендують звернути увагу й на інші видання такого характеру. Це лише розширить їх поінформованість. Водночас слід застерегти від спрощеного вивчення цієї дисципліни, яка є дороговказом для вивчення інших приватноправових дисциплін.

Даний навчальний посібник може бути рекомендовано для викладання в межах навчальних програм вищих навчальних закладів України. Матеріал навчального посібника «розраховано здебільшого на студентів-маркетологів, студентів спеціальності «дизайну та реклами», він може стати у нагоді для студентів юридичних ВНЗ та студентам-спеціальності піар-менеджмент, аспірантам, здобувачам, викладачам та широкому колу фахівців у сфері права інтелектуальної власності та рекламної діяльності.