Виконавче провадження

ВАРТО ПРОЧИТАТИ:

Сектор правової інформації рекомендую книгу – Виконавче провадження : підручник / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; за ред. Н. Ю. Голубєвої. –  Одеса : Фенікс, 2020.  –  460 с. ШИФР 347.9   В 43 

Система примусового виконання рішень невід'ємно пов'язана із системою здійснення правосуддя в Україні, і саме тому висновки про ефективність системи  судоустрою роблять за результатами втілення у життя судових рішень.

Становлення системи примусового виконання рішень, яка на сьогодні  зазнає численних змін задля покращення якісних і кількісних результатів роботи як державних, так і приватних виконавців, спрямоване на реальне виконання судових рішень.

Неабиякий інтерес громадськості викликали реформи системи виконавчого провадження 2016 року, що обумовлювалися великою кількістю звернень громадян України до ЄСПЛ у зв'язку з невиконанням рішень національних судів України. Відтак, головною подією зазначених реформ стало запровадження змішаної системи примусового виконання судових рішень та рішень інших органів і запровадження інституту приватного виконавця – самозайнятої особи, яка наділяється державою повноваженнями на примусове виконання судових рішень.

Підручник містить комплексне дослідження положень вітчизняного законодавства про виконавче провадження. Враховано останні зміни, внесені до законодавства про виконавче провадження в частині стягнення аліментів, автоматизації та диджиталізації процесів примусового виконання, протидії рейдерству та поліпшення доступу до професії приватного виконавця.

Проаналізовано положення Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших нормативно-правових актів. Викладено правові позиції та висновки судових інстанцій усіх рівнів, включаючи Конституційний суд України, з основних проблемних питань дослідження.

Підручник стане в нагоді студентам, аспірантам і викладачам юридичних вузів і факультетів, науковим працівникам, адвокатам, юрисконсультам, керівникам юридичних відділів і підрозділів, суддям, державним і приватним виконавцям, а також всім, хто хоче отримати або систематизувати свої знання з виконавчого провадження.

Поділитися:

Виконавче провадження


ВАРТО ПРОЧИТАТИ:

Сектор правової інформації рекомендую книгу – Виконавче провадження : підручник / Нац. ун-т «Одеська юридична академія» ; за ред. Н. Ю. Голубєвої. –  Одеса : Фенікс, 2020.  –  460 с. ШИФР 347.9   В 43 

Система примусового виконання рішень невід'ємно пов'язана із системою здійснення правосуддя в Україні, і саме тому висновки про ефективність системи  судоустрою роблять за результатами втілення у життя судових рішень.

Становлення системи примусового виконання рішень, яка на сьогодні  зазнає численних змін задля покращення якісних і кількісних результатів роботи як державних, так і приватних виконавців, спрямоване на реальне виконання судових рішень.

Неабиякий інтерес громадськості викликали реформи системи виконавчого провадження 2016 року, що обумовлювалися великою кількістю звернень громадян України до ЄСПЛ у зв'язку з невиконанням рішень національних судів України. Відтак, головною подією зазначених реформ стало запровадження змішаної системи примусового виконання судових рішень та рішень інших органів і запровадження інституту приватного виконавця – самозайнятої особи, яка наділяється державою повноваженнями на примусове виконання судових рішень.

Підручник містить комплексне дослідження положень вітчизняного законодавства про виконавче провадження. Враховано останні зміни, внесені до законодавства про виконавче провадження в частині стягнення аліментів, автоматизації та диджиталізації процесів примусового виконання, протидії рейдерству та поліпшення доступу до професії приватного виконавця.

Проаналізовано положення Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших нормативно-правових актів. Викладено правові позиції та висновки судових інстанцій усіх рівнів, включаючи Конституційний суд України, з основних проблемних питань дослідження.

Підручник стане в нагоді студентам, аспірантам і викладачам юридичних вузів і факультетів, науковим працівникам, адвокатам, юрисконсультам, керівникам юридичних відділів і підрозділів, суддям, державним і приватним виконавцям, а також всім, хто хоче отримати або систематизувати свої знання з виконавчого провадження.