Слово пам’яті в ім’я правди

Щорічно у третю неділю травня українці відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Це день, коли ми вшановуємо пам’ять людей, які загинули або постраждали в Україні в наслідок політичних репресій комуністичного режиму. Цьогоріч цей день припадає на 15 травня.

Як відомо з історії, 2 червня 1937 було прийнято постанову Політбюро ЦК ВКП (б) ПБ-51/94 «Про антирадянські елементи», відповідно до якого 5 серпня 1937 вийшов наказ НКВС СРСР № 0044, який поклав початок масових репресій.

Вже до середини листопада 1938 року без суду було винесено 681692 смертних вироків, які виконувалися негайно. Більше 1,7 млн. людей було відправлено в табори.

Згідно з розсекречених архівів і документів СБУ, в Україні з 1935 по 1951 рік жертвами розкуркулення стали понад 2 млн. 800 тис. людей. У 1936 році заарештували 15717 осіб, у 1937-му – 159537, в 1938-м –106096, в 1939-м –11744. Близько 16,5 тис. чоловік було розстріляно в 1937 році.

У фонді Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки є чимало видань, які розповідають про ці трагічні сторінки історії нашого народу. Пропонуємо вам переглянути бібліографічний список «Слово пам’яті в ім’я правди» і ознайомитись з ними.

Слово пам’яті в ім’я правди

(до Дня пам’яті жертв політичних репресій)

 Бібліографічний список

 

63.3(2)6
А 86

Артем’єва, Г. 58-ма. Невилучене : історії людей, які пережили те, чого ми найбільше боїмося / Г. Артем’єва, О. Рачова ; пер. з рос. О. Ушкалова. – Харків : Віват, 2016. – 335 с.

 

 

63.3(4УКР)6-49я45
Б 60

Биківнянські жертви, або Як працювала «Вища двійка» на Київщині : док. та матеріали / уклад. А. І. Амонс ; авт. передм.: С. І. Білокінь, О. С. Кавуненко. – Київ : МАУП, 2007. – 608 с. : іл.

 

 

9(2)2

Б 61

Білинський, А. В концтаборах СРСР, 1944–1955 : спогади і спостереження / А. Білинський ; передм. О. Грекова. – Мюнхен ; Чикаго : Орлик : BIBLOS, 1961. – 382 с.

 

 

63.3(4УКР)6
Б 61

Білокінь, С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917–1941 рр. / С. Білокінь. – Київ : Укр. пропілеї, 2016. – 694 с.

 

 

63.3(4УКР)6

В 26

Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. У 2 ч. Ч. 1 / упоряд.: С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2010. – 614 с. : іл. – (Більше не таємно ; т. 4).

 

 

 

63.3(4УКР-4ВІН)6

Б 77

Вінницький мартиролог : кн. пам’яті жертв політ. репресій на Вінниччині (20–50 рр. ХХ ст.). Т. 1. А-Г / Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. Рада ; ред. С. П. Татусяк. – Вінниця : ВЕЛЕС, 2001. – 398 с.

 

 

63.3(4УКР-4ВІН)6
В 54

Вітковський, В. М. Таємниця схованих могил. Резонансні розслідування / В. Вітковський, Г. Ковальчук. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 208 с. : іл.

 

 

63.3(4УКР)6
В 99

В’ятрович, В. Історія з грифом «Секретно». Архіви КГБ розповідають / В. В’ятрович ; Центр дослідж. визвол. руху. – Львів : Часопис, 2012. – 240 с. : іл. – (Нові сюжети).

 

 

63.3(2)6
Г 85

Грицяк, Є. Короткий запис спогадів. Норильське повстання. Після повстання / Є. Грицяк. – Київ : Смолоскип, 2013. – 240 с. : іл.

 

 

63.3(4УКР)6
Д 18

Данилюк, Ю. З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х–80-ті рр. ХХ ст.) / Ю. З. Данилюк, О. Г. Бажан. – Київ : Рід. край, 2000. – 616 с.

 

 

63.3(4УКР-4ВІН)
Д 72

 Драган, А. Пам’ятаймо про Вінницю! : [про злочини НКВД у Вінниці в 30-х роках ХХ ст.] / А. Драган ; авт. післямови Л. Р. Кароєва. – Вінниця : Континент, 1992. – 45 с.

 

 

63.3(2)6

Е 68

Епплбом, Е. Історія ГУЛАГу / Е. Епплбом ; пер. з англ. А. Іщенко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – 511 с.

 

 

83.3(4УКР)6

І-45

Ільєнко, І. У жорнах репресій : оповіді про укр. письменників (за архівами ДПУ-НКВС) / І. Ільєнко. – Київ : Веселка, 1995. – 447 с. : іл.

 

63.3(4УКР)6
І-67

Іноземці про українських політв’язнів = Foreigners about ukrainian political prisoners : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві «Смолоскип» ; голов. ред. О. Зінкевич ; упоряд. О. Голуб. – Київ : Смолоскип, 2013. – 736 с. : іл.

 

 

94(477)
К 44

Кісь, О. Українки в ГУЛАГу : вижити значить перемогти = Ukrainian Woman in the Gulag : the Victory of Survival / О. Кісь ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2017. – 288 с. : кольор. іл.

 

 

63.3(4УКР)6
К 64

Конквест, Р. Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років = The Great Terror / Р. Конквест ; пер. з англ.: Н. Волошинович, З. Корабліної. – Луцьк : Терен, 2009. – 880 с.

 

 

63.3(4УКР)6
К 83

Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938–1948 у спогадах / упоряд. М. Іваник. – Торонто ; Львів : Львів. політехніка, 2014. – 392 с. – фот.

 

 

63.3(4УКР3)6
К 84

Круцик, Р. М. Дем’янів лаз. Геноцид Галичини : жертвам комуністичного терору 1939– 1941 рр. на Прикарпатті присвячується / Р. Круцик. – Київ : Простір, 2009. – 352 с.

 

 

84.4УКР6
Л 17

Лазаренко, В. І. Не прощаю : зб.-реквієм пам’яті жертв комуно-більшовиц. геноциду / В. І. Лазаренко. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 1996. – 160 с.

 

 

63.3(4УКР-4ХМЕ)6
М 19

Маліш, П. І. Розгул диявола триває. Січень – лютий 1938 року / П. Маліш. – Хмельницький : Інтрада, 2011. – 336 с.

 

 

63.3(4УКР-4ХМЕ)6
М 19

Марочко, В. Репресовані педагоги України: жертви політ. терору, 1929–1941 : монографія / В. Марочко, Г. Хілліг. – Київ : Наук. світ, 2003. – 302 с.

 

 

66.79(4УКР)
М 34

Матеріали Міжнародного конгресу політичних в’язнів комуністичних режимів : Київ, 7–8 лист. 1995 р. – Київ : Ред.-вид. центр Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2001. – 296 с.

 

 

63.3(4 УКР)6

Н 56

Нестеренко, В. А. Злочин проти розуму і совісті: репресії сталінізму проти української інтелігенції та Церкви на Поділлі : нариси / В. Нестеренко ; Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України, Кам’янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник. – Камʼянець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 104 с.

 

 

83.3(4 УКР)6-8

П 30

Петров, В. Діячі української культури (1920–1940). Жертви більшовицького терору / В. Петров ; Київ. наук. т-во ім. Петра Могили. – Київ : Воскресіння, 1992. – 80 с.

 

 

9(С2)2

П 32

Підгайний, С. Українська інтеліґенція на Соловках : спогади, 1933–1941 / С. Підгайний. – Нью-Йорк : Прометей , 1947. – 93 с.

 

 

63.3(4УКР)62

П50

Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : до 75-річчя «Великого терору» в СРСР : матеріали Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2012 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2013. – 456 с.

 

 

63.3(4УКП)6

Р 31

Реабілітовані історією. Вінницька область. У 3 кн. Кн. 1 / ред.: І. С. Гамрецький, В. П. Лациба, С. С. Нешик. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2006. – 908 с. : іл. – (Реабілітовані історією : у 27 т.).

 

 

63.3(4УКР)6
Р 91

Рух опору в Україні, 1960–1990 : енциклопед. довід. / голов. ред. О. Зінкевич. – Київ : Смолоскип, 2010. – 804 с. : портр.

 

 

94(477.43/.44)"19"
Т 31

Теленько, Б. Соловецький мартиролог Поділля (на основі секретних архівів ФСБ Росії, узагальнених по Хмельницькій області) / Б. Теленько. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 516 с. : іл.

 

 

63.3(4УКР)6
Ч-45

Червоні жорна : спогади репресованих, членів їх родин, свідків репресій / відп. ред. С. К. Гіренко. – Вінниця : Держ. обл. вид-во, 1994. – 80 с. – (З архівів ВЧК-ДПУ-МДБ-КДБ ; вип. 2).

 

63.3(4УКР)6

Ш24

Шаповал, Ю. І. ЧК – ГПУ – НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов ; Служба безпеки України. – Київ : Абрис, 1997. – 608 с. : іл.

 

 

63.3(4УКР)6
Ш 37

Шевченко, С. Соловецький реквієм / С. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – 592 с. : іл., портр.

 

 

Поділитися:

Слово пам’яті в ім’я правди


Щорічно у третю неділю травня українці відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Це день, коли ми вшановуємо пам’ять людей, які загинули або постраждали в Україні в наслідок політичних репресій комуністичного режиму. Цьогоріч цей день припадає на 15 травня.

Як відомо з історії, 2 червня 1937 було прийнято постанову Політбюро ЦК ВКП (б) ПБ-51/94 «Про антирадянські елементи», відповідно до якого 5 серпня 1937 вийшов наказ НКВС СРСР № 0044, який поклав початок масових репресій.

Вже до середини листопада 1938 року без суду було винесено 681692 смертних вироків, які виконувалися негайно. Більше 1,7 млн. людей було відправлено в табори.

Згідно з розсекречених архівів і документів СБУ, в Україні з 1935 по 1951 рік жертвами розкуркулення стали понад 2 млн. 800 тис. людей. У 1936 році заарештували 15717 осіб, у 1937-му – 159537, в 1938-м –106096, в 1939-м –11744. Близько 16,5 тис. чоловік було розстріляно в 1937 році.

У фонді Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки є чимало видань, які розповідають про ці трагічні сторінки історії нашого народу. Пропонуємо вам переглянути бібліографічний список «Слово пам’яті в ім’я правди» і ознайомитись з ними.

Слово пам’яті в ім’я правди

(до Дня пам’яті жертв політичних репресій)

 Бібліографічний список

 

63.3(2)6
А 86

Артем’єва, Г. 58-ма. Невилучене : історії людей, які пережили те, чого ми найбільше боїмося / Г. Артем’єва, О. Рачова ; пер. з рос. О. Ушкалова. – Харків : Віват, 2016. – 335 с.

 

 

63.3(4УКР)6-49я45
Б 60

Биківнянські жертви, або Як працювала «Вища двійка» на Київщині : док. та матеріали / уклад. А. І. Амонс ; авт. передм.: С. І. Білокінь, О. С. Кавуненко. – Київ : МАУП, 2007. – 608 с. : іл.

 

 

9(2)2

Б 61

Білинський, А. В концтаборах СРСР, 1944–1955 : спогади і спостереження / А. Білинський ; передм. О. Грекова. – Мюнхен ; Чикаго : Орлик : BIBLOS, 1961. – 382 с.

 

 

63.3(4УКР)6
Б 61

Білокінь, С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917–1941 рр. / С. Білокінь. – Київ : Укр. пропілеї, 2016. – 694 с.

 

 

63.3(4УКР)6

В 26

Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр. У 2 ч. Ч. 1 / упоряд.: С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2010. – 614 с. : іл. – (Більше не таємно ; т. 4).

 

 

 

63.3(4УКР-4ВІН)6

Б 77

Вінницький мартиролог : кн. пам’яті жертв політ. репресій на Вінниччині (20–50 рр. ХХ ст.). Т. 1. А-Г / Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. Рада ; ред. С. П. Татусяк. – Вінниця : ВЕЛЕС, 2001. – 398 с.

 

 

63.3(4УКР-4ВІН)6
В 54

Вітковський, В. М. Таємниця схованих могил. Резонансні розслідування / В. Вітковський, Г. Ковальчук. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 208 с. : іл.

 

 

63.3(4УКР)6
В 99

В’ятрович, В. Історія з грифом «Секретно». Архіви КГБ розповідають / В. В’ятрович ; Центр дослідж. визвол. руху. – Львів : Часопис, 2012. – 240 с. : іл. – (Нові сюжети).

 

 

63.3(2)6
Г 85

Грицяк, Є. Короткий запис спогадів. Норильське повстання. Після повстання / Є. Грицяк. – Київ : Смолоскип, 2013. – 240 с. : іл.

 

 

63.3(4УКР)6
Д 18

Данилюк, Ю. З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х–80-ті рр. ХХ ст.) / Ю. З. Данилюк, О. Г. Бажан. – Київ : Рід. край, 2000. – 616 с.

 

 

63.3(4УКР-4ВІН)
Д 72

 Драган, А. Пам’ятаймо про Вінницю! : [про злочини НКВД у Вінниці в 30-х роках ХХ ст.] / А. Драган ; авт. післямови Л. Р. Кароєва. – Вінниця : Континент, 1992. – 45 с.

 

 

63.3(2)6

Е 68

Епплбом, Е. Історія ГУЛАГу / Е. Епплбом ; пер. з англ. А. Іщенко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – 511 с.

 

 

83.3(4УКР)6

І-45

Ільєнко, І. У жорнах репресій : оповіді про укр. письменників (за архівами ДПУ-НКВС) / І. Ільєнко. – Київ : Веселка, 1995. – 447 с. : іл.

 

63.3(4УКР)6
І-67

Іноземці про українських політв’язнів = Foreigners about ukrainian political prisoners : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві «Смолоскип» ; голов. ред. О. Зінкевич ; упоряд. О. Голуб. – Київ : Смолоскип, 2013. – 736 с. : іл.

 

 

94(477)
К 44

Кісь, О. Українки в ГУЛАГу : вижити значить перемогти = Ukrainian Woman in the Gulag : the Victory of Survival / О. Кісь ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2017. – 288 с. : кольор. іл.

 

 

63.3(4УКР)6
К 64

Конквест, Р. Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років = The Great Terror / Р. Конквест ; пер. з англ.: Н. Волошинович, З. Корабліної. – Луцьк : Терен, 2009. – 880 с.

 

 

63.3(4УКР)6
К 83

Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938–1948 у спогадах / упоряд. М. Іваник. – Торонто ; Львів : Львів. політехніка, 2014. – 392 с. – фот.

 

 

63.3(4УКР3)6
К 84

Круцик, Р. М. Дем’янів лаз. Геноцид Галичини : жертвам комуністичного терору 1939– 1941 рр. на Прикарпатті присвячується / Р. Круцик. – Київ : Простір, 2009. – 352 с.

 

 

84.4УКР6
Л 17

Лазаренко, В. І. Не прощаю : зб.-реквієм пам’яті жертв комуно-більшовиц. геноциду / В. І. Лазаренко. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 1996. – 160 с.

 

 

63.3(4УКР-4ХМЕ)6
М 19

Маліш, П. І. Розгул диявола триває. Січень – лютий 1938 року / П. Маліш. – Хмельницький : Інтрада, 2011. – 336 с.

 

 

63.3(4УКР-4ХМЕ)6
М 19

Марочко, В. Репресовані педагоги України: жертви політ. терору, 1929–1941 : монографія / В. Марочко, Г. Хілліг. – Київ : Наук. світ, 2003. – 302 с.

 

 

66.79(4УКР)
М 34

Матеріали Міжнародного конгресу політичних в’язнів комуністичних режимів : Київ, 7–8 лист. 1995 р. – Київ : Ред.-вид. центр Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2001. – 296 с.

 

 

63.3(4 УКР)6

Н 56

Нестеренко, В. А. Злочин проти розуму і совісті: репресії сталінізму проти української інтелігенції та Церкви на Поділлі : нариси / В. Нестеренко ; Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України, Кам’янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник. – Камʼянець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 104 с.

 

 

83.3(4 УКР)6-8

П 30

Петров, В. Діячі української культури (1920–1940). Жертви більшовицького терору / В. Петров ; Київ. наук. т-во ім. Петра Могили. – Київ : Воскресіння, 1992. – 80 с.

 

 

9(С2)2

П 32

Підгайний, С. Українська інтеліґенція на Соловках : спогади, 1933–1941 / С. Підгайний. – Нью-Йорк : Прометей , 1947. – 93 с.

 

 

63.3(4УКР)62

П50

Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : до 75-річчя «Великого терору» в СРСР : матеріали Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2012 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2013. – 456 с.

 

 

63.3(4УКП)6

Р 31

Реабілітовані історією. Вінницька область. У 3 кн. Кн. 1 / ред.: І. С. Гамрецький, В. П. Лациба, С. С. Нешик. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2006. – 908 с. : іл. – (Реабілітовані історією : у 27 т.).

 

 

63.3(4УКР)6
Р 91

Рух опору в Україні, 1960–1990 : енциклопед. довід. / голов. ред. О. Зінкевич. – Київ : Смолоскип, 2010. – 804 с. : портр.

 

 

94(477.43/.44)"19"
Т 31

Теленько, Б. Соловецький мартиролог Поділля (на основі секретних архівів ФСБ Росії, узагальнених по Хмельницькій області) / Б. Теленько. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 516 с. : іл.

 

 

63.3(4УКР)6
Ч-45

Червоні жорна : спогади репресованих, членів їх родин, свідків репресій / відп. ред. С. К. Гіренко. – Вінниця : Держ. обл. вид-во, 1994. – 80 с. – (З архівів ВЧК-ДПУ-МДБ-КДБ ; вип. 2).

 

63.3(4УКР)6

Ш24

Шаповал, Ю. І. ЧК – ГПУ – НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов ; Служба безпеки України. – Київ : Абрис, 1997. – 608 с. : іл.

 

 

63.3(4УКР)6
Ш 37

Шевченко, С. Соловецький реквієм / С. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – 592 с. : іл., портр.