IT-сфера в Україні

ВАРТО ПРОЧИТАТИ:

Сектор правової інформації рекомендую книгу – IT-сфера в Україні. Законодавство. Судова практика. Коментар / за заг. ред.: Т. В. Бачинського, Р. І. Радейко. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 360 с. ШИФР: 347.77 І-92

Широке застосування новітніх інноваційних підходів і технологій зумовило трансформацію форм і методів діяльності суб’єктів правовідносин для збільшення їхніх функціональних можливостей, захисту даних та зменшення витрат. З кожним роком збільшується кількість суб’єктів публічного та приватного права для підвищення рівня ефективності їх діяльності та результативності, все більше застосовуються сучасні інформаційні технології (Internet of Things, Cloud Technology, Blockchain, Mobile ID, Big Data).

9 грудня 2014 p. в Лондоні утворено Digital 5 (D5) - об’єднання провідних цифрових держав (Естонія, Ізраїль, Нова Зеландія, Південна Корея, Великобританія) для розвитку цифрової економіки. Уряди цих держав зобов’язалися трансформувати відносини органів влади з технологіями за допомогою підтримки у застосуванні відкритих стандартів і програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, а також підвищення ефективності цифрового уряду. Учасники Digital 5 визначили основні принципи цифрового розвитку: потреби користувача; відкриті стандарти; вихідний код; відкриті ринки; відкритий уряд (прозорість); можливості під’єднання; навчання дітей програмуванню; доступність цифрових послуг; обов’язок ділитися і вчитися.

У січні 2018 р. Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Дана концепція містить виключно перелік напрямів розвитку цифрового середовища у сфері державного управління та потребує прийняття чималої кількості нормативно-правових актів для її практичної реалізації. Натомість питання приватно-правових відносин переважно залишено поза увагою.

Слід зазначити, що застосування чинних законодавчих актів до відносин в ІТ-сфері на практиці часто викликає проблеми, які переважно пов’язані із нечіткістю та неоднозначним розумінням окремих його положень і практики застосування. До того, чимало положень вітчизняних підзаконних нормативно-правових актів у сфері діяльності IT-компаній суперечать міжнародним нормам та законам України, в той час, як значна кількість суспільних відносин в ІТ-сфері залишається неврегульованою.

Це видання містить чинні нормативно-правові акти органів державної влади України та судову практику, які пов’язані з використанням інформаційних технологій та забезпеченням прав та інтересів їх учасників. Крім цього, наведено коментарі до чинного законодавства з урахуванням міжнародної та вітчизняної практики забезпечення та захисту ІТ-бізнесу. Сподіваємось, що дане видання буде актуальним та зацікавить не тільки юристів, а всіх, хто працює в ІТ-сфері.

Поділитися:

IT-сфера в Україні


ВАРТО ПРОЧИТАТИ:

Сектор правової інформації рекомендую книгу – IT-сфера в Україні. Законодавство. Судова практика. Коментар / за заг. ред.: Т. В. Бачинського, Р. І. Радейко. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 360 с. ШИФР: 347.77 І-92

Широке застосування новітніх інноваційних підходів і технологій зумовило трансформацію форм і методів діяльності суб’єктів правовідносин для збільшення їхніх функціональних можливостей, захисту даних та зменшення витрат. З кожним роком збільшується кількість суб’єктів публічного та приватного права для підвищення рівня ефективності їх діяльності та результативності, все більше застосовуються сучасні інформаційні технології (Internet of Things, Cloud Technology, Blockchain, Mobile ID, Big Data).

9 грудня 2014 p. в Лондоні утворено Digital 5 (D5) - об’єднання провідних цифрових держав (Естонія, Ізраїль, Нова Зеландія, Південна Корея, Великобританія) для розвитку цифрової економіки. Уряди цих держав зобов’язалися трансформувати відносини органів влади з технологіями за допомогою підтримки у застосуванні відкритих стандартів і програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, а також підвищення ефективності цифрового уряду. Учасники Digital 5 визначили основні принципи цифрового розвитку: потреби користувача; відкриті стандарти; вихідний код; відкриті ринки; відкритий уряд (прозорість); можливості під’єднання; навчання дітей програмуванню; доступність цифрових послуг; обов’язок ділитися і вчитися.

У січні 2018 р. Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Дана концепція містить виключно перелік напрямів розвитку цифрового середовища у сфері державного управління та потребує прийняття чималої кількості нормативно-правових актів для її практичної реалізації. Натомість питання приватно-правових відносин переважно залишено поза увагою.

Слід зазначити, що застосування чинних законодавчих актів до відносин в ІТ-сфері на практиці часто викликає проблеми, які переважно пов’язані із нечіткістю та неоднозначним розумінням окремих його положень і практики застосування. До того, чимало положень вітчизняних підзаконних нормативно-правових актів у сфері діяльності IT-компаній суперечать міжнародним нормам та законам України, в той час, як значна кількість суспільних відносин в ІТ-сфері залишається неврегульованою.

Це видання містить чинні нормативно-правові акти органів державної влади України та судову практику, які пов’язані з використанням інформаційних технологій та забезпеченням прав та інтересів їх учасників. Крім цього, наведено коментарі до чинного законодавства з урахуванням міжнародної та вітчизняної практики забезпечення та захисту ІТ-бізнесу. Сподіваємось, що дане видання буде актуальним та зацікавить не тільки юристів, а всіх, хто працює в ІТ-сфері.