Інформаційно-методичні матеріали для організації роботи молодих учителів іноземних мов

Система професійної підготовки вчителів – це цілісний процес, у структурі якого особливе місце посідає діяльність молодого вчителя після закінчення закладу вищої освіти, його адаптація до професії педагога. Саме підготовка до шкільних занять потребує ознайомлення з відповідною науково-педагогічною літературою, передовим досвідом з навчання іноземних мов, переосмислення, вдосконалення, засвоєння нових методів та прийомів навчальної роботи.

Для успішної та продуктивної діяльності молодих педагогів, пропонуємо ознайомитися з рекомендаційним бібліографічним списком «Інформаційно-методичні матеріали для організації роботи молодих учителів іноземних мов».

Запрошуємо до перегляду!

Рекомендаційний бібліографічний список: 

Книги

 1. 1. 261.7 В 55 Вишневський, О. І. Методика вивчення іноземних мов : навч. посіб. / О. І. Вишневський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 206 с.
 2. 74.261.7АНГЛ Г 37 Гергель, А. Ф. Ходімо з нами: Англійська мова для початківців : метод. рек. для вчителя / А. Ф. Гергель. – Київ : Освіта, 1995. – 64 с.
 3. 74.261.7АНГЛ Д 13 Давидова, М. В. Підвищуємо якість навчання школярів з іноземних мов / М. В. Давидова. – Харків : Основа, 2016. – 111 с.
 4. 74.204 Е 50 Електронне портфоліо вчителя іноземної мови / упоряд.: Т. Михайленко, Ю. Клименко, Л. Горбач. – Київ : Ред. газет гуманіт. циклу, 2013. – 104 с.
 5. 74.261.7НІМ Ж 78 Жовківський, А. М. Методичні засади навчання німецької мови в середній школі = Methodische Grundlagen fur den Deutschunterricht in der Mittelschule / А. М. Жовківський, В. І. Кушнерик. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 168 с.
 6. 74.261.7НІМ І-66 Інноваційні технології на уроці німецької мови / упоряд. Л. Горбач. – Київ : Шкільний світ, 2008. – 128 с.
 7. 74.261.7НІМ І-73 Інтерактивні прийоми у вивченні німецької мови / упоряд. Л. Горбач. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с.
 8. 74.261.7АНГЛ К 14 Казачінер, О. С. Використання тестових технологій на уроках англійської мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2015. – 112 с.
 9. 376 К 14 Казачінер, О. С. Дислексія в процесі вивчення іноземної мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 96 с.
 10. 74.261.7 К 14 Казачінер, О. С. Інноваційні педагогічні технології в сучасному навчанні іноземної мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2016. – 77 с.
 11. 373.016:811.111 К 14 Казачінер, О. С. Методика диференційованого навчання / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2017. – 96 с.
 12. 74.261.7 К 63 Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови : ознайомлювальна брошура для укр. учителів англ. мови. – New York : Oxford University Press, 1998. – 48 c.
 13. 378.016:811.1/.2 М 14 Майєр, Н. В. Практикум з методики використання сучасних засобів, методів і технологій навчання іноземних мов і культур : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. магістратури / Н. В. Майєр, О. М. Устименко ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2018. – 224 с.
 14. 378.016:811.1/.2 М 14 Майєр, Н. В. Практикум з формування тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур / Н. В. Майєр, О. М. Устименко, Г. Е. Борецька. – Київ : Ліра-К, 2020. – 192 с.
 15. 74.261.7 М 54 Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підруч. для студ. вузів / кол. авт. під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – Вид. 2-е, випр. і перероб. – Київ : Ленвіт, 2002. – 328 p.
 16. 74.261.7 М 80 Морська, Л. І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов : навч. посіб. / Л. І. Морська. – Тернопіль : Астон, 2008. – 256 с.
 17. 74.261.7 Н 63 Ніколаєва, С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) : навч. посіб. для студ. вузів / С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2008. – 285 с.
 18. 373.2/.3.016:811.111 С 45 Скребкова-Пабат, М. А. Методика навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах та початковій школі : навч.-метод. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат, Г. В. Фінчук. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 200 с.
 19. 74.58 С 79 Степанова, Т. М. Підготовка студентів до навчання дітей дошкільного віку іноземної мови : монографія / Т. М. Степанова, І. В. Шевченко. – Київ : Слово, 2010. – 192 с.
 20. 373.3.016:811.111 Х 76 Хомишак, О. Б. Модернізація освітнього процесу з англійської мови у Новій українській школі : навч. посіб. / Оксана Хомишак, Ольга Патієвич ; Дрогобицький ДПУ ім. І. Франка, Каф. порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов. – Київ : Кондор, 2018. – 116 с.
 21. 373.3/.5.016:811 Х 76 Хомишак, О. Б. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні іноземних мов : метод. рек. до лаборатор. занять / Оксана Хомишак ; Дрогобицький ДПУ ім. І. Франка, Каф. порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов. – Київ : Кондор, 2019. – 80 с. 

Статті

 1. Безвін, Ю. Г. Особливості формування соціокультурної компетентності в майбутніх викладачів англійської мови засобами інформаційно-дослідницького проєкту / Ю. Г. Безвін // Інозем. мови. – 2019. – № 4. – С. 24–37.
 2. Вдовіна, Т. О. Модель навчання майбутніх учителів іноземної мови читання художніх текстів в аспекті міжкультурного сіплкування / Т. О. Вдовіна // Інозем. мови. – 2004. – № 4. – С. 34–37.
 3. Ігнатенко, В. Д. Реалізація перевернутого навчання в освітньому електронному середовищі MOODLE. для формування методичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов і культур / В. Д. Ігнатенко // Інозем. мови. – 2018. – № 2. – С. 59–64.
 4. Кравченко, М. В. Ефективні прийоми навчання / М. В. Кравченко //Англ. мова та літ. – 2005. – № 1–3. – С. 5–17.
 5. Ноздрачова, О. Учитель для обдарованих дітей як фасилітатор їхнього розвитку / О. Ноздрачова // English language & culture. Fortnightly. – 2021. – № 9–10. – С. 47–49.
 6. Сулейманова, Т. British houses : Вивчення англійської мови в початкових класах за допомогою онлайн-ресурсів / Тетяна Сулейманова // English language & culture. Fortnightly. – 2021. – № 7–8. – С. 79-85.
 7. Фабрична, Я. Комплекс вправ для формування професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів у письмовому двосторонньому перекладі с теми  "Global education development" / Я. Фабрична // Інозем. мови. – 2018. – № 3. – С. 48–59.
 8. Шпуляр, О. Добірка методичних прийомів : для ефективного уроку англійської мови / Оксана Шпуляр // English language & culture. Fortnightly. – 2020. – № 7–8. – С. 50–57.

 

Поділитися:

Інформаційно-методичні матеріали


Система професійної підготовки вчителів – це цілісний процес, у структурі якого особливе місце посідає діяльність молодого вчителя після закінчення закладу вищої освіти, його адаптація до професії педагога. Саме підготовка до шкільних занять потребує ознайомлення з відповідною науково-педагогічною літературою, передовим досвідом з навчання іноземних мов, переосмислення, вдосконалення, засвоєння нових методів та прийомів навчальної роботи.

Для успішної та продуктивної діяльності молодих педагогів, пропонуємо ознайомитися з рекомендаційним бібліографічним списком «Інформаційно-методичні матеріали для організації роботи молодих учителів іноземних мов».

Запрошуємо до перегляду!

Рекомендаційний бібліографічний список: 

Книги

 1. 1. 261.7 В 55 Вишневський, О. І. Методика вивчення іноземних мов : навч. посіб. / О. І. Вишневський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 206 с.
 2. 74.261.7АНГЛ Г 37 Гергель, А. Ф. Ходімо з нами: Англійська мова для початківців : метод. рек. для вчителя / А. Ф. Гергель. – Київ : Освіта, 1995. – 64 с.
 3. 74.261.7АНГЛ Д 13 Давидова, М. В. Підвищуємо якість навчання школярів з іноземних мов / М. В. Давидова. – Харків : Основа, 2016. – 111 с.
 4. 74.204 Е 50 Електронне портфоліо вчителя іноземної мови / упоряд.: Т. Михайленко, Ю. Клименко, Л. Горбач. – Київ : Ред. газет гуманіт. циклу, 2013. – 104 с.
 5. 74.261.7НІМ Ж 78 Жовківський, А. М. Методичні засади навчання німецької мови в середній школі = Methodische Grundlagen fur den Deutschunterricht in der Mittelschule / А. М. Жовківський, В. І. Кушнерик. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 168 с.
 6. 74.261.7НІМ І-66 Інноваційні технології на уроці німецької мови / упоряд. Л. Горбач. – Київ : Шкільний світ, 2008. – 128 с.
 7. 74.261.7НІМ І-73 Інтерактивні прийоми у вивченні німецької мови / упоряд. Л. Горбач. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с.
 8. 74.261.7АНГЛ К 14 Казачінер, О. С. Використання тестових технологій на уроках англійської мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2015. – 112 с.
 9. 376 К 14 Казачінер, О. С. Дислексія в процесі вивчення іноземної мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 96 с.
 10. 74.261.7 К 14 Казачінер, О. С. Інноваційні педагогічні технології в сучасному навчанні іноземної мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2016. – 77 с.
 11. 373.016:811.111 К 14 Казачінер, О. С. Методика диференційованого навчання / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2017. – 96 с.
 12. 74.261.7 К 63 Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови : ознайомлювальна брошура для укр. учителів англ. мови. – New York : Oxford University Press, 1998. – 48 c.
 13. 378.016:811.1/.2 М 14 Майєр, Н. В. Практикум з методики використання сучасних засобів, методів і технологій навчання іноземних мов і культур : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. магістратури / Н. В. Майєр, О. М. Устименко ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2018. – 224 с.
 14. 378.016:811.1/.2 М 14 Майєр, Н. В. Практикум з формування тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур / Н. В. Майєр, О. М. Устименко, Г. Е. Борецька. – Київ : Ліра-К, 2020. – 192 с.
 15. 74.261.7 М 54 Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підруч. для студ. вузів / кол. авт. під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – Вид. 2-е, випр. і перероб. – Київ : Ленвіт, 2002. – 328 p.
 16. 74.261.7 М 80 Морська, Л. І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов : навч. посіб. / Л. І. Морська. – Тернопіль : Астон, 2008. – 256 с.
 17. 74.261.7 Н 63 Ніколаєва, С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) : навч. посіб. для студ. вузів / С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2008. – 285 с.
 18. 373.2/.3.016:811.111 С 45 Скребкова-Пабат, М. А. Методика навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах та початковій школі : навч.-метод. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат, Г. В. Фінчук. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 200 с.
 19. 74.58 С 79 Степанова, Т. М. Підготовка студентів до навчання дітей дошкільного віку іноземної мови : монографія / Т. М. Степанова, І. В. Шевченко. – Київ : Слово, 2010. – 192 с.
 20. 373.3.016:811.111 Х 76 Хомишак, О. Б. Модернізація освітнього процесу з англійської мови у Новій українській школі : навч. посіб. / Оксана Хомишак, Ольга Патієвич ; Дрогобицький ДПУ ім. І. Франка, Каф. порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов. – Київ : Кондор, 2018. – 116 с.
 21. 373.3/.5.016:811 Х 76 Хомишак, О. Б. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні іноземних мов : метод. рек. до лаборатор. занять / Оксана Хомишак ; Дрогобицький ДПУ ім. І. Франка, Каф. порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов. – Київ : Кондор, 2019. – 80 с. 

Статті

 1. Безвін, Ю. Г. Особливості формування соціокультурної компетентності в майбутніх викладачів англійської мови засобами інформаційно-дослідницького проєкту / Ю. Г. Безвін // Інозем. мови. – 2019. – № 4. – С. 24–37.
 2. Вдовіна, Т. О. Модель навчання майбутніх учителів іноземної мови читання художніх текстів в аспекті міжкультурного сіплкування / Т. О. Вдовіна // Інозем. мови. – 2004. – № 4. – С. 34–37.
 3. Ігнатенко, В. Д. Реалізація перевернутого навчання в освітньому електронному середовищі MOODLE. для формування методичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов і культур / В. Д. Ігнатенко // Інозем. мови. – 2018. – № 2. – С. 59–64.
 4. Кравченко, М. В. Ефективні прийоми навчання / М. В. Кравченко //Англ. мова та літ. – 2005. – № 1–3. – С. 5–17.
 5. Ноздрачова, О. Учитель для обдарованих дітей як фасилітатор їхнього розвитку / О. Ноздрачова // English language & culture. Fortnightly. – 2021. – № 9–10. – С. 47–49.
 6. Сулейманова, Т. British houses : Вивчення англійської мови в початкових класах за допомогою онлайн-ресурсів / Тетяна Сулейманова // English language & culture. Fortnightly. – 2021. – № 7–8. – С. 79-85.
 7. Фабрична, Я. Комплекс вправ для формування професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів у письмовому двосторонньому перекладі с теми  "Global education development" / Я. Фабрична // Інозем. мови. – 2018. – № 3. – С. 48–59.
 8. Шпуляр, О. Добірка методичних прийомів : для ефективного уроку англійської мови / Оксана Шпуляр // English language & culture. Fortnightly. – 2020. – № 7–8. – С. 50–57.