Аграрна сфера України

Європейська комісія запропонувала призупинити на рік імпортні мита на весь український експорт до країн Європейського Союзу. «ЄС ніколи раніше не вживав таких безпрецедентних за своїм масштабом заходів з лібералізації торгівлі: надання Україні нульових тарифів, нульових квот на доступ до ринку ЄС... Ці заходи напряму допоможуть українським виробникам та експортерам. Вони додадуть довіри українській економіці та пошлють сильний сигнал, що ЄС зробить усе можливе, щоб допомогти Україні у скрутну годину», – сказав віцепрезидент Єврокомісії та комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс. Єврокомісія запропонувала план дій, які в умовах блокади Росією портів у Чорному морі мають допомогти Україні експортувати зерно й імпортувати продукти першої необхідності, наприклад, пальне. Продаж зерна дуже важливий для України, адже приносить близько 20 відсотків її експортних надходжень. Крім того, українське зерно потрібне для продовольчої безпеки інших країн.

Працівники сектору аграрних наук Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки пропонують усім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального перегляду літератури «Аграрна сфера України: європейські орієнтири» (до Дня Європи). 

 • Бородіна, О. М. Убезпечення сільського способу життя: європейська політика, орієнтири для України / О. М. Бородіна // Економіка АПК. – 2020. – № 2. – С. 20–32.
 • Брояка, А. А. Удосконалення системи управління якістю та безпечністю агрохарчової продукції в умовах євроінтеграційних процесів / А. А. Брояка // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2021. – № 3. – С. 85–103.
 • Бурик, З. М. Обслуговуюча кооперація сільських територій: досвід політики держав ЄС / З. М. Бурик // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 7. – С. 96–102.
 • Бюлетень поточного стану торговельних відносин між Україною та ЄС [Електронний ресурс] // Міністерство економіки України : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=14881855-1cfc-4f87-b028-ec6e1914f113&title=BiuletenPotochnogoStanuTorgovelnikhVidnosinMizhUkrainoiuTavropeiskimSoiuzom (дата звернення: 17.05.2022), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • Вартість сільгоспземель та плата за їх оренду в країнах ЄС // Землевпоряд. вісн. – 2018. – № 4. – С. 8–9.
 • Гадзало, Я. М. Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції / Я. М. Гадзало, Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. – 2021. – № 8. – С. 6–17.
 • Єврокомісія запропонувала скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України до ЄС [Електронний ресурс] // Економічна правда : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/27/7138490/ (дата звернення: 17.05.2022), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • Євросоюз збільшив тижневий експорт пшениці [Електронний ресурс] // АПК-Інформ : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.apk-inform.com/uk/news/1526795 (дата звернення: 17.05.2022), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • ЄС готовий створити прискорені торгові маршрути для України [Електронний ресурс] // Економічна правда : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/30/684924/ (дата звернення: 17.05.2022), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • Жмудінський, В. Порівняльно-правовий аналіз оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні та в окремих країнах світу / Василь Жмудінський // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 1. – С. 94–98.
 • Ільченко, Т. В. Тенденції та зміни пріоритетів на європейському ринку сільськогосподарської продукції / Т. В. Ільченко, Л. С. Безугла // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 24. – С. 35–42.
 • Інформація щодо участі України в роботі засідання комітету СОТ з питань сільського господарства (15–16, 17, 28 та 29 березня 2022 року) [Електронний ресурс] // Міністерство економіки України : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=79bf63a2-03a9-4236-be90-1178a9f65925&title=InformatsiiaSchodoUchastiUkrainiVRobotiZasidanniaKomitetuSotZPitanSilskogoGospodarstva-15-16-17-28-Ta29-Bereznia2022-Roku- (дата звернення: 17.05.2022), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • Карпінська, Н. Правові особливості розвитку законодавства України про санітарні та фітосанітарні заходи на етапі гармонізації із законодавством ЄС / Наталія Карпінська // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 12. – С. 115–120.
 • Кашуба, Ю. П. Експортні можливості аграрних підприємств України на ринках ЄС / Ю. П. Кашуба // Економіка АПК. – 2017. – № 10. – С. 70–74.
 • Кириленко, І. Г. Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні / І. Г. Кириленко, В. Є. Івченко, В. В. Дем’янчук // Економіка АПК. – 2018. – № 9. – С. 34–45.
 • Кльопова, І. Еволюція міжнародно-правового регулювання співпраці держав-членів Європейського Союзу у сфері стандартизації та сертифікації органічної сільськогосподарської продукції / Ірина Кльопова // Публічне право. – 2020. – № 4. – С. 77–85.
 • Коваленко, Т. О. Правові аспекти маркування органічної сільськогосподарської продукції за законодавством України та ЄС / Т. О. Коваленко // Держава і право. – 2018. – Вип. 79. – С. 204–215.
 • Кравчук, І. І. Перспективи розвитку європейського сільського господарства: уроки для України / І. І. Кравчук, М. О. Орликовський // АгроСвіт. – 2020. – № 13/14. – С. 32–39.
 • Лазаренко, В. І. Маркетинговий аналіз органічного ринку агропродовольчої продукції в країнах ЄС та України / В. І. Лазаренко // Економіка АПК. – 2019. – № 5. – С. 106–114.
 • Литвиненко, О. Курс на фермерство: як у Польщі дбають про продовольчу безпеку / Олександр Литвиненко // Овочі та фрукти. – 2019. – № 11. – С. 30–33.
 • Литвиненко, О. На чому ґрунтується плодоовочеве виробництво Іспанії / О. Литвиненко // Овощи и фрукты. – 2018. – № 11. – С. 50–53.
 • Мельник, В. Економічний потенціал розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів: перспективи зміцнення / Вікторія Мельник, Олег Погріщук // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2017. – № 3. – С. 38–48.
 • Молдаван, Л. В. Інституалізація концепції багатофункціональності сільського господарства: досвід ЄС для України / Л. В. Молдаван // Економіка і прогнозування. – 2019. – № 4. – С. 121–130.
 • Муха, В. Новинки сільськогосподарської техніки від наших європейських партнерів / В. Муха, О. Пономаренко // Техніка і технології АПК. – 2018. – № 1. – С. 41–44.
 • Назаренко, А. Спільна сільськогосподарська політика ЄС – актуальне для України / Анна Назаренко // Agroexpert. – 2019. – № 9. – С. 118–119.
 • Пасічник, Ю. Концепт перспектив експорту сільськогосподарської та харчової продукції України / Юрій Пасічник // Журн. європ. економіки. – 2020. – Т. 19, № 2. – С. 265–283.
 • Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні в умовах європейського зеленого курсу / А. В. Вдовиченко [та ін.] // Економіка АПК. – 2021. – № 9. – С. 31–40.
 • Попова, О. Л. Новації спільної аграрної політики ЄС у програмному періоді 2021–2027 рр. / О. Л. Попова // Економіка України. – 2020. – № 6. – С. 83–95.
 • Спаський, Г. В. Зовнішня торгівля аграрними товарами України в контексті Угоди про асоціацію з Європейським Союзом / Г. В. Спаський // Економіка АПК. – 2021. – № 10. – С. 72–80.
 • Спаський, Г. В. Формування та розвиток інтеграції агропромислового виробництва в умовах євроінтеграції / Г. В. Спаський, А. А. Швець // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 97–107.
 • Статівка, А. М. Застосування деяких захисних екологічних заходів у сільськогосподарському виробництві за законодавством ЄС / Анатолій Миколайович Статівка // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2019. – № 4. – С. 200–218.
 • Сторонянська, І. З. Методичні підходи до виокремлення та ідентифікації сільських територій (у контексті імплементації європейського досвіду) / І. З. Сторонянська, І. Р. Залуцький // Економіка України. – 2020. – № 11. – С. 41–59.
 • Томащук, І. В. Розвиток сільських територій України в системі євроінтеграційних процесів / І. В. Томащук, І. О. Томащук, В. М. Балдинюк // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2021. – № 4. – С. 115–132.
 • У ЄС представили план, як допомогти Україні експортувати зерно [Електронний ресурс] // Deutsche Welle : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.dw.com/uk/u-yes-predstavyly-plan-yak-dopomohty-ukraini-eksportuvaty-zerno/a-61778651?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml (дата звернення: 17.05.2022), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • Цинковська, Р. ГСВ по-польськи, або з чого починати Україні? / Руслана Цинковська // Agroexpert. – 2019. – № 12. – С. 110–111.
 • Чумаченко, О. М. Роль землекористування у забезпеченні екологічної та продовольчої безпеки Європи / О. М. Чумаченко // Формування ринк. відносин в Україні. – 2020. – № 12. – С. 100–109.
 • Шеремета, В. Сучасна сімейна ферма з відгодівлі великої рогатої худоби, адаптована до вимог ЄС / В. Шеремета, В. Кравчук, В. Смоляр // Техніка і технології АПК. – 2018. – № 7. – С. 12–16. 

Підготувала завідувачка сектору

аграрних наук Валентина Середюк

Поділитися:

Аграрна сфера України


Європейська комісія запропонувала призупинити на рік імпортні мита на весь український експорт до країн Європейського Союзу. «ЄС ніколи раніше не вживав таких безпрецедентних за своїм масштабом заходів з лібералізації торгівлі: надання Україні нульових тарифів, нульових квот на доступ до ринку ЄС... Ці заходи напряму допоможуть українським виробникам та експортерам. Вони додадуть довіри українській економіці та пошлють сильний сигнал, що ЄС зробить усе можливе, щоб допомогти Україні у скрутну годину», – сказав віцепрезидент Єврокомісії та комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс. Єврокомісія запропонувала план дій, які в умовах блокади Росією портів у Чорному морі мають допомогти Україні експортувати зерно й імпортувати продукти першої необхідності, наприклад, пальне. Продаж зерна дуже важливий для України, адже приносить близько 20 відсотків її експортних надходжень. Крім того, українське зерно потрібне для продовольчої безпеки інших країн.

Працівники сектору аграрних наук Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки пропонують усім охочим ознайомитися з матеріалами віртуального перегляду літератури «Аграрна сфера України: європейські орієнтири» (до Дня Європи). 

 • Бородіна, О. М. Убезпечення сільського способу життя: європейська політика, орієнтири для України / О. М. Бородіна // Економіка АПК. – 2020. – № 2. – С. 20–32.
 • Брояка, А. А. Удосконалення системи управління якістю та безпечністю агрохарчової продукції в умовах євроінтеграційних процесів / А. А. Брояка // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2021. – № 3. – С. 85–103.
 • Бурик, З. М. Обслуговуюча кооперація сільських територій: досвід політики держав ЄС / З. М. Бурик // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 7. – С. 96–102.
 • Бюлетень поточного стану торговельних відносин між Україною та ЄС [Електронний ресурс] // Міністерство економіки України : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=14881855-1cfc-4f87-b028-ec6e1914f113&title=BiuletenPotochnogoStanuTorgovelnikhVidnosinMizhUkrainoiuTavropeiskimSoiuzom (дата звернення: 17.05.2022), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • Вартість сільгоспземель та плата за їх оренду в країнах ЄС // Землевпоряд. вісн. – 2018. – № 4. – С. 8–9.
 • Гадзало, Я. М. Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції / Я. М. Гадзало, Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. – 2021. – № 8. – С. 6–17.
 • Єврокомісія запропонувала скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України до ЄС [Електронний ресурс] // Економічна правда : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/27/7138490/ (дата звернення: 17.05.2022), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • Євросоюз збільшив тижневий експорт пшениці [Електронний ресурс] // АПК-Інформ : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.apk-inform.com/uk/news/1526795 (дата звернення: 17.05.2022), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • ЄС готовий створити прискорені торгові маршрути для України [Електронний ресурс] // Економічна правда : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/30/684924/ (дата звернення: 17.05.2022), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • Жмудінський, В. Порівняльно-правовий аналіз оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні та в окремих країнах світу / Василь Жмудінський // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 1. – С. 94–98.
 • Ільченко, Т. В. Тенденції та зміни пріоритетів на європейському ринку сільськогосподарської продукції / Т. В. Ільченко, Л. С. Безугла // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 24. – С. 35–42.
 • Інформація щодо участі України в роботі засідання комітету СОТ з питань сільського господарства (15–16, 17, 28 та 29 березня 2022 року) [Електронний ресурс] // Міністерство економіки України : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=79bf63a2-03a9-4236-be90-1178a9f65925&title=InformatsiiaSchodoUchastiUkrainiVRobotiZasidanniaKomitetuSotZPitanSilskogoGospodarstva-15-16-17-28-Ta29-Bereznia2022-Roku- (дата звернення: 17.05.2022), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • Карпінська, Н. Правові особливості розвитку законодавства України про санітарні та фітосанітарні заходи на етапі гармонізації із законодавством ЄС / Наталія Карпінська // Підприємництво, госп-во і право. – 2020. – № 12. – С. 115–120.
 • Кашуба, Ю. П. Експортні можливості аграрних підприємств України на ринках ЄС / Ю. П. Кашуба // Економіка АПК. – 2017. – № 10. – С. 70–74.
 • Кириленко, І. Г. Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні / І. Г. Кириленко, В. Є. Івченко, В. В. Дем’янчук // Економіка АПК. – 2018. – № 9. – С. 34–45.
 • Кльопова, І. Еволюція міжнародно-правового регулювання співпраці держав-членів Європейського Союзу у сфері стандартизації та сертифікації органічної сільськогосподарської продукції / Ірина Кльопова // Публічне право. – 2020. – № 4. – С. 77–85.
 • Коваленко, Т. О. Правові аспекти маркування органічної сільськогосподарської продукції за законодавством України та ЄС / Т. О. Коваленко // Держава і право. – 2018. – Вип. 79. – С. 204–215.
 • Кравчук, І. І. Перспективи розвитку європейського сільського господарства: уроки для України / І. І. Кравчук, М. О. Орликовський // АгроСвіт. – 2020. – № 13/14. – С. 32–39.
 • Лазаренко, В. І. Маркетинговий аналіз органічного ринку агропродовольчої продукції в країнах ЄС та України / В. І. Лазаренко // Економіка АПК. – 2019. – № 5. – С. 106–114.
 • Литвиненко, О. Курс на фермерство: як у Польщі дбають про продовольчу безпеку / Олександр Литвиненко // Овочі та фрукти. – 2019. – № 11. – С. 30–33.
 • Литвиненко, О. На чому ґрунтується плодоовочеве виробництво Іспанії / О. Литвиненко // Овощи и фрукты. – 2018. – № 11. – С. 50–53.
 • Мельник, В. Економічний потенціал розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів: перспективи зміцнення / Вікторія Мельник, Олег Погріщук // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун-ту. – 2017. – № 3. – С. 38–48.
 • Молдаван, Л. В. Інституалізація концепції багатофункціональності сільського господарства: досвід ЄС для України / Л. В. Молдаван // Економіка і прогнозування. – 2019. – № 4. – С. 121–130.
 • Муха, В. Новинки сільськогосподарської техніки від наших європейських партнерів / В. Муха, О. Пономаренко // Техніка і технології АПК. – 2018. – № 1. – С. 41–44.
 • Назаренко, А. Спільна сільськогосподарська політика ЄС – актуальне для України / Анна Назаренко // Agroexpert. – 2019. – № 9. – С. 118–119.
 • Пасічник, Ю. Концепт перспектив експорту сільськогосподарської та харчової продукції України / Юрій Пасічник // Журн. європ. економіки. – 2020. – Т. 19, № 2. – С. 265–283.
 • Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні в умовах європейського зеленого курсу / А. В. Вдовиченко [та ін.] // Економіка АПК. – 2021. – № 9. – С. 31–40.
 • Попова, О. Л. Новації спільної аграрної політики ЄС у програмному періоді 2021–2027 рр. / О. Л. Попова // Економіка України. – 2020. – № 6. – С. 83–95.
 • Спаський, Г. В. Зовнішня торгівля аграрними товарами України в контексті Угоди про асоціацію з Європейським Союзом / Г. В. Спаський // Економіка АПК. – 2021. – № 10. – С. 72–80.
 • Спаський, Г. В. Формування та розвиток інтеграції агропромислового виробництва в умовах євроінтеграції / Г. В. Спаський, А. А. Швець // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 97–107.
 • Статівка, А. М. Застосування деяких захисних екологічних заходів у сільськогосподарському виробництві за законодавством ЄС / Анатолій Миколайович Статівка // Вісн. Нац. акад. правов. наук України. – 2019. – № 4. – С. 200–218.
 • Сторонянська, І. З. Методичні підходи до виокремлення та ідентифікації сільських територій (у контексті імплементації європейського досвіду) / І. З. Сторонянська, І. Р. Залуцький // Економіка України. – 2020. – № 11. – С. 41–59.
 • Томащук, І. В. Розвиток сільських територій України в системі євроінтеграційних процесів / І. В. Томащук, І. О. Томащук, В. М. Балдинюк // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуал. питання науки і практики. – 2021. – № 4. – С. 115–132.
 • У ЄС представили план, як допомогти Україні експортувати зерно [Електронний ресурс] // Deutsche Welle : сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.dw.com/uk/u-yes-predstavyly-plan-yak-dopomohty-ukraini-eksportuvaty-zerno/a-61778651?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml (дата звернення: 17.05.2022), вільний. – Назва з титул. екрана.
 • Цинковська, Р. ГСВ по-польськи, або з чого починати Україні? / Руслана Цинковська // Agroexpert. – 2019. – № 12. – С. 110–111.
 • Чумаченко, О. М. Роль землекористування у забезпеченні екологічної та продовольчої безпеки Європи / О. М. Чумаченко // Формування ринк. відносин в Україні. – 2020. – № 12. – С. 100–109.
 • Шеремета, В. Сучасна сімейна ферма з відгодівлі великої рогатої худоби, адаптована до вимог ЄС / В. Шеремета, В. Кравчук, В. Смоляр // Техніка і технології АПК. – 2018. – № 7. – С. 12–16. 

Підготувала завідувачка сектору

аграрних наук Валентина Середюк