100 ВІДПОВІДЕЙ НА 100 ПИТАНЬ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ВАРТО ПРОЧИТАТИ:

Сектор правової інформації рекомендує книгу – 100 ВІДПОВІДЕЙ НА 100 ПИТАНЬ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ : навч. посіб. / А. І. Берлач [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. –  Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 252 с. ШИФР: 342.9.03 С 81

Інститут адміністративної відповідальності є одним з основоположних складових адміністративного права, а вивчення його теоретичних і практичних аспектів складає основу знань кожного, хто відважився осягнути сферу знань права і закону.

Зважаючи на комплексний характер даного різновиду юридичної відповідальності, авторами посібника сформульовані питання та надані відповіді з найбільш актуальних категорій адміністративно-деліктного законодавства.

Посібник включає в себе 8 глав, які містять: теоретичні основи адміністративної відповідальності, як основи гарантії правопорядку в державі; загальні положення про адміністративні правопорушення; правову характеристику суб'єктів адміністративної відповідальності, зокрема розкриті особливості притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх, посадових та службових осіб, військовослужбовців, іноземців та осіб без громадянства, юридичних осіб, а також водіїв (власників, співвласників) транспортних засобів.

Досить детально подається інформація про адміністративно-процесуальні повноваження органів (посадових осіб), уповноважених складати протоколи у справах про адміністративні правопорушення, а також органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Аналізуючи поняття, мету та функції адміністративних стягнень, у посібнику в формі питань-відповідей подано їхню видову характеристику та показано правову природу кожного зі стягнення, що передбачені ст. 24 та 24-1 КУпАП.

Особливу увагу читача звернуто на обставини, які пом'якшують відповідальність та обтяжують відповідальність за вчинене адміністративне правопорушення.

Розкриваючи в посібнику порядок накладення адміністративних стягнень, його автори відповідають на питання щодо: строків накладення адміністративних стягнень, й застосування в адміністративно-деліктному законодавстві розсуду (адміністративного або судового) під час винесення адміністративного стягнення.

Досить детальні відповіді знайде читач й на питання щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, зокрема порядку розгляду справ, строків та стадій провадження у справах про адміністративні правопорушення. Акцентується увага на актуальному питанню щодо порядку розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису) , а також порушення, що вчинене на транспортному засобі, зареєстрованому за межами України.

Автори посібника наголошують на тому, що мета, поставлена шукачем знань, буде досягнута за умови, у тому числі й самостійного вивчення розглядуваних у посібнику питань, у процесі якого він зуміє оцінити силу принципів права та безперспективність нехтування ними з боку органів публічного управління та їхніх посадових осіб, зокрема у здійсненні належної кваліфікації та визначенні виду та розміру адміністративних стягнень.

Поділитися:

100 ВІДПОВІДЕЙ НА 100 ПИТАНЬ


ВАРТО ПРОЧИТАТИ:

Сектор правової інформації рекомендує книгу – 100 ВІДПОВІДЕЙ НА 100 ПИТАНЬ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ : навч. посіб. / А. І. Берлач [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. –  Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 252 с. ШИФР: 342.9.03 С 81

Інститут адміністративної відповідальності є одним з основоположних складових адміністративного права, а вивчення його теоретичних і практичних аспектів складає основу знань кожного, хто відважився осягнути сферу знань права і закону.

Зважаючи на комплексний характер даного різновиду юридичної відповідальності, авторами посібника сформульовані питання та надані відповіді з найбільш актуальних категорій адміністративно-деліктного законодавства.

Посібник включає в себе 8 глав, які містять: теоретичні основи адміністративної відповідальності, як основи гарантії правопорядку в державі; загальні положення про адміністративні правопорушення; правову характеристику суб'єктів адміністративної відповідальності, зокрема розкриті особливості притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх, посадових та службових осіб, військовослужбовців, іноземців та осіб без громадянства, юридичних осіб, а також водіїв (власників, співвласників) транспортних засобів.

Досить детально подається інформація про адміністративно-процесуальні повноваження органів (посадових осіб), уповноважених складати протоколи у справах про адміністративні правопорушення, а також органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Аналізуючи поняття, мету та функції адміністративних стягнень, у посібнику в формі питань-відповідей подано їхню видову характеристику та показано правову природу кожного зі стягнення, що передбачені ст. 24 та 24-1 КУпАП.

Особливу увагу читача звернуто на обставини, які пом'якшують відповідальність та обтяжують відповідальність за вчинене адміністративне правопорушення.

Розкриваючи в посібнику порядок накладення адміністративних стягнень, його автори відповідають на питання щодо: строків накладення адміністративних стягнень, й застосування в адміністративно-деліктному законодавстві розсуду (адміністративного або судового) під час винесення адміністративного стягнення.

Досить детальні відповіді знайде читач й на питання щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, зокрема порядку розгляду справ, строків та стадій провадження у справах про адміністративні правопорушення. Акцентується увага на актуальному питанню щодо порядку розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису) , а також порушення, що вчинене на транспортному засобі, зареєстрованому за межами України.

Автори посібника наголошують на тому, що мета, поставлена шукачем знань, буде досягнута за умови, у тому числі й самостійного вивчення розглядуваних у посібнику питань, у процесі якого він зуміє оцінити силу принципів права та безперспективність нехтування ними з боку органів публічного управління та їхніх посадових осіб, зокрема у здійсненні належної кваліфікації та визначенні виду та розміру адміністративних стягнень.