У бронзі і граніті, у книгах і піснях – їх подвиг буде жити у віках...

8 та 9 травня українці відзначають День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ці дні присвячені пам’яті понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу, усім загиблим і усім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла Другої світової війни.

Відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і Дня пам’яті та примирення підготував бібліографічний список «У бронзі і граніті, у книгах і піснях – їх подвиг буде жити у віках».

Запрошуємо до перегляду! 

(до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті та примирення)

Бібліографічний список 

І живуть у пам’яті народу

Його вірні дочки і сини,

Ті, що не вернулися з походів

Грізної, великої війни.

Їх життя, їх помисли високі,

Котрим не судилось розцвісти,

Закликають мир ясний і спокій,

Як зіницю ока, берегти.

В. Симоненко 

Україна у Другій світовій війні 

Безсмертя. Книга Пам’яті України. 1941–1945 / ред. О. І. Герасимов. – Київ : Кн. Пам’яті України, 2000. – 944 с.

Від Рейстагу до Іводзіми. У полум’ї війни. Україна та українці у Другій світовій / ред. Я. Примаченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 352 с.

В ім’я життя / авт.-упоряд. З. О. Сільченко, Г. Є. Бабій, З. П. Булкіна. – Київ : Україна, 2005. – 288 с. : фот.

Герої визволення України 1941–1945 рр. – Київ : Жнець, 2006. – 104 с. : фот.

Герої визволення України / авт.-упоряд. Т. Л. Машовець. – Київ : Україна, 2007. – 111 с. : іл.

Головко, М. Л. Соціально-політичні рухи України в період Другої світової війни. 1939–1945 рр. : монографія / М. Л. Головко. – Київ : Олан, 2004. – 704 с.

Журавльова, С. 3-я гвардійська танкова армія в боях за Україну / С. Журавльова // Скарбниця укр. культури : зб. наук. пр. / Упр. культури і туризму Чернігів. облдержадмін., Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського, Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Чернігів. від-ня ; редкол. О. Б. Коваленко [та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2005. – Вип. 6 – 164 с. : іл.

За що воювали українці // Віче. – 2008. – № 11. – С. 21.

Златанов, З. Г. Український внесок. Воєначальники українського походження в боях Другої світової війни / З. Г. Златанов // Країна знань. – 2016. – № 8. – С. 41–45.

Зятьєв, С. «Війну ми програли ще в Україні…» / С. Зятьєв // Військо України. – 2014. – № 10. – С. 48–51.

Косик, В. Україна під час Другої світової війни 1938–1945 : монографія / В. Косик ; пер. з фр. Р. Осадчук. – Київ ; Париж : [б. в.], 1992. – 729 с.

Косик, В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / В. Косик. – Париж ; Нью-Йорк ; Львів : [б. в.], 1993. – 659 с.

Левітас, Ф. Л. Друга світова війна: український вимір / Ф. Левітас. – Київ : Наш час, 2012. – 272 с.

Литвин, В. М. Україна в Другій світовій війні (1939–1945) / В. М. Литвин. – Київ : Лі-Терра, 2004. – 464 с.

Машовець, П. Л. Полководці – визволителі України / П. Л. Машовець, Г. Є. Ясєв. – Київ : Кн. Пам’яті України, 2005. – 44 с. : фот. – (60-річчю Великої Перемоги присвячується ; вип. 4).

Муковський, І. Т. Звитяга і жертовність: українці на фронтах Другої світової війни / І. Т. Муковський, О. Є. Лисенко ; ред. В. Д. Конашевич. – Київ : Кн. Пам’яті України, 1997. – 567 с.

Патриляк, І. К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин : Лисенко М. М., 2010. – 590 с.

Семененко, В. І. Історія України. Прихована правда: від козацьких часів до сьогодення: постаті, події, коментарі / В. І. Семененко. – Харків : Школа, 2009. – 400 с.

Сокаль, І. Україна  в полум’ї війни: звитяга та жертовність заради великої Перемоги / І. Сокаль // Військо України. – 2009. – № 10. – С. 24–27.

Турченко, Ф. Україна в Другій світовій війні (1939–1945) / Ф. Турченко // Історія в рідн. шк. – 2015. – № 6. – С. 9 – 20.

Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : іст. нариси : у 2 кн. / О. Є. Лисенко [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2011.

Кн. 1. – 733 с. : іл.

Кн. 2. – 942 с. : іл.

Україна в Другій світовій війні у документах: зб. нім. архів. матеріалів : в 4 т. / зібр. і упоряд. В. Косик. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 1997–2000.

Т. 1. – 1997. – 384 с.

Україна в полум’ї війни. 1941–1945 / П. П. Панченко, О. І. Уткін, В. І. Горєлов. – Київ : Україна, 2005. – 560 с. : іл.

Український внесок у перемогу над нацистською Німеччиною // Військо України. – 2014. – № 4. – С. 32–33.

Шевчук, В. О. У череві апокаліптичного звіра : іст. повісті та оповідання / В. О. Шевчук. – Київ : Укр. письменник, 1995. – 205 с. 

Вінниччина у роки Другої світової 

Величко, В. Л. Книга пам’яті : зб. док. : у 2 ч. / В. Величко. – Вінниця : Барановська Т. П., 2016.

Ч. 1 : с. Стара Прилука Липовецького району Вінницької області,1939–1945 рр. – 199 с. : іл.

Ч. 2 : с. Нова Прилука Липовецького району Вінницької області, 1939–1945 рр. – 263 с. : іл.

Гальчак, С. Д. Визволення Вінниччини від нацистських загарбників (25 грудня 1943 р. – 25 березня 1944 р.) / С. Д. Гальчак. – Вінниця : Кн.-Вега, 2004. – 200 с. : іл.

Дрига, А. Ціна перемоги : [про участь подолян у визволенні України, зокрема Вінниччини 1943–1944 рр.] / А. Дрига // Вінниччина. – 2004. – 16 січ.

Куликов, В. Я. Оккупация Винницы (18.07.1941–20.03.1944) : свидетельство очевидца / В. Я. Куликов. – Киев : Парапан, 2012. – 384 с. : фот.

Переможці : учасники бойових дій Другої світової і Великої Вітчизняної воєн, які померли в повоєнний період, та ті, що проживають на території області / голов. ред. І. О. Герасімов. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2007 –    . – (Книга Пам’яті України).

Т. 1 : Вінницька область : м. Вінниця. Вінницький район. Барський район / упоряд. В. Є. Харчук. – 512 с. : фот.

Переможці / голова редкол. І. О. Герасимов. – Київ : Центр ДЗК, 2007 –     . – (Книга Пам’яті України).

Т. 9 : Вінницька область. Доповнення і уточнення до попередніх видань Книг пам’яті Вінницької області / упоряд. В. Є. Харчук [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 480 с. : іл. 

Шляхами війни 

Алексієвич, С. У війни не жіноче обличчя / С. Алексієвич ; пер. з рос. В. Рафєєнка. – Харків : Віват, 2016. – 400 с.

Виговська, О. Бій довжиною у життя / О. Виговська // Вітчизна. – 2005. – № 5/6. – С. 117–121 : іл.

Війна і міф. Невідома Друга світова війна. 1939–1945 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; за заг. ред.: О. Зінченка, В. В’ятровича, М. Майорова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 272 с.

Галушка, А. Змова диктаторів. Поділ Європи між Гітлером і Сталіним, 1939–1941 / А. Галушка, Є. Брайлян. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 368 с.

Гриник, Ю. Лютнева весна перемоги / Ю. Гриник // Нова політика. – 2002. – № 1. – С. 51–54.

Друга світова. Непридумані історії: (не) наша, жива, інша / укладання, передм. В. Кіпіані. – Харків : Віват, 2018. – 304 с. : фото. – (Бібліотека «Історичної правди»).

Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : зб. наук. пр. / за наук. ред.: Г. Грінченко, К. Кобченко, О. Кісь. – Київ : АРТ КНИГА, 2015. – 335 с. : фот.

Козлітін, В. Д. Друга світова війна 1939–1945 рр. : навч. посіб. / В. Д. Козлітін. – Харків : РА, 2001. – 336 с.

Кульчицький, С. Ніхто не забутий? : (До проблеми кількості жертв останньої світової війни) / С. Кульчицький // Історія в шк. України. – 2004. – № 9/10. – С. 45–47.

Ладиченко, Т. Друга світова війна: трактування термінології / Т. Ладиченко // Історія в рід. шк. – 2015. – № 5. – С. 2–3.

Людний, Ф. Дорогами війни / Ф. Людний. – Київ : Україна, 2005. – 420 с.

Рыбченко, Л. В. Май 1945-го: взгляд из ХХІ века / Л. В. Рыбченко // Страна знаний. – 2015. – № 4. – С. 40–41.

Петі, В. Дорогами війни / В. Петі // Укр. культура. – 2001. – № 4/5. – С. 38–39.

Рафальський, О. Друга світова війна. Етнонаціональний аспект / О. Рафальський // Віче. – № 7. – С. 131–140.

Трубайчук, А. Ф. Друга світова війна : корот. історія / А. Ф. Трубайчук. – Київ : Істина, 1995. – 192 с.

Цікаві факти з історії ІІ Світової війни // Шк. б-ка. – 2015. – № 4. – С. 45–46.

Черчілль, В. Спогади про Другу світову війну : в 2 т / В. Черчілль ; з англ. пер. П. Таращук.

Т. 1. – Київ : Вид-во Жупанського, 2018. – 496 с.

Т. 2. – Київ : Вид-во Жупанського 2018. – 552 с. 

Підготувала провідний бібліограф Момотюк Ю. 

Поділитися:

У бронзі і граніті


8 та 9 травня українці відзначають День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ці дні присвячені пам’яті понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу, усім загиблим і усім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла Другої світової війни.

Відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і Дня пам’яті та примирення підготував бібліографічний список «У бронзі і граніті, у книгах і піснях – їх подвиг буде жити у віках».

Запрошуємо до перегляду! 

(до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті та примирення)

Бібліографічний список 

І живуть у пам’яті народу

Його вірні дочки і сини,

Ті, що не вернулися з походів

Грізної, великої війни.

Їх життя, їх помисли високі,

Котрим не судилось розцвісти,

Закликають мир ясний і спокій,

Як зіницю ока, берегти.

В. Симоненко 

Україна у Другій світовій війні 

Безсмертя. Книга Пам’яті України. 1941–1945 / ред. О. І. Герасимов. – Київ : Кн. Пам’яті України, 2000. – 944 с.

Від Рейстагу до Іводзіми. У полум’ї війни. Україна та українці у Другій світовій / ред. Я. Примаченко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 352 с.

В ім’я життя / авт.-упоряд. З. О. Сільченко, Г. Є. Бабій, З. П. Булкіна. – Київ : Україна, 2005. – 288 с. : фот.

Герої визволення України 1941–1945 рр. – Київ : Жнець, 2006. – 104 с. : фот.

Герої визволення України / авт.-упоряд. Т. Л. Машовець. – Київ : Україна, 2007. – 111 с. : іл.

Головко, М. Л. Соціально-політичні рухи України в період Другої світової війни. 1939–1945 рр. : монографія / М. Л. Головко. – Київ : Олан, 2004. – 704 с.

Журавльова, С. 3-я гвардійська танкова армія в боях за Україну / С. Журавльова // Скарбниця укр. культури : зб. наук. пр. / Упр. культури і туризму Чернігів. облдержадмін., Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського, Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Чернігів. від-ня ; редкол. О. Б. Коваленко [та ін.]. – Чернігів : [б. в.], 2005. – Вип. 6 – 164 с. : іл.

За що воювали українці // Віче. – 2008. – № 11. – С. 21.

Златанов, З. Г. Український внесок. Воєначальники українського походження в боях Другої світової війни / З. Г. Златанов // Країна знань. – 2016. – № 8. – С. 41–45.

Зятьєв, С. «Війну ми програли ще в Україні…» / С. Зятьєв // Військо України. – 2014. – № 10. – С. 48–51.

Косик, В. Україна під час Другої світової війни 1938–1945 : монографія / В. Косик ; пер. з фр. Р. Осадчук. – Київ ; Париж : [б. в.], 1992. – 729 с.

Косик, В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / В. Косик. – Париж ; Нью-Йорк ; Львів : [б. в.], 1993. – 659 с.

Левітас, Ф. Л. Друга світова війна: український вимір / Ф. Левітас. – Київ : Наш час, 2012. – 272 с.

Литвин, В. М. Україна в Другій світовій війні (1939–1945) / В. М. Литвин. – Київ : Лі-Терра, 2004. – 464 с.

Машовець, П. Л. Полководці – визволителі України / П. Л. Машовець, Г. Є. Ясєв. – Київ : Кн. Пам’яті України, 2005. – 44 с. : фот. – (60-річчю Великої Перемоги присвячується ; вип. 4).

Муковський, І. Т. Звитяга і жертовність: українці на фронтах Другої світової війни / І. Т. Муковський, О. Є. Лисенко ; ред. В. Д. Конашевич. – Київ : Кн. Пам’яті України, 1997. – 567 с.

Патриляк, І. К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин : Лисенко М. М., 2010. – 590 с.

Семененко, В. І. Історія України. Прихована правда: від козацьких часів до сьогодення: постаті, події, коментарі / В. І. Семененко. – Харків : Школа, 2009. – 400 с.

Сокаль, І. Україна  в полум’ї війни: звитяга та жертовність заради великої Перемоги / І. Сокаль // Військо України. – 2009. – № 10. – С. 24–27.

Турченко, Ф. Україна в Другій світовій війні (1939–1945) / Ф. Турченко // Історія в рідн. шк. – 2015. – № 6. – С. 9 – 20.

Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : іст. нариси : у 2 кн. / О. Є. Лисенко [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2011.

Кн. 1. – 733 с. : іл.

Кн. 2. – 942 с. : іл.

Україна в Другій світовій війні у документах: зб. нім. архів. матеріалів : в 4 т. / зібр. і упоряд. В. Косик. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, 1997–2000.

Т. 1. – 1997. – 384 с.

Україна в полум’ї війни. 1941–1945 / П. П. Панченко, О. І. Уткін, В. І. Горєлов. – Київ : Україна, 2005. – 560 с. : іл.

Український внесок у перемогу над нацистською Німеччиною // Військо України. – 2014. – № 4. – С. 32–33.

Шевчук, В. О. У череві апокаліптичного звіра : іст. повісті та оповідання / В. О. Шевчук. – Київ : Укр. письменник, 1995. – 205 с. 

Вінниччина у роки Другої світової 

Величко, В. Л. Книга пам’яті : зб. док. : у 2 ч. / В. Величко. – Вінниця : Барановська Т. П., 2016.

Ч. 1 : с. Стара Прилука Липовецького району Вінницької області,1939–1945 рр. – 199 с. : іл.

Ч. 2 : с. Нова Прилука Липовецького району Вінницької області, 1939–1945 рр. – 263 с. : іл.

Гальчак, С. Д. Визволення Вінниччини від нацистських загарбників (25 грудня 1943 р. – 25 березня 1944 р.) / С. Д. Гальчак. – Вінниця : Кн.-Вега, 2004. – 200 с. : іл.

Дрига, А. Ціна перемоги : [про участь подолян у визволенні України, зокрема Вінниччини 1943–1944 рр.] / А. Дрига // Вінниччина. – 2004. – 16 січ.

Куликов, В. Я. Оккупация Винницы (18.07.1941–20.03.1944) : свидетельство очевидца / В. Я. Куликов. – Киев : Парапан, 2012. – 384 с. : фот.

Переможці : учасники бойових дій Другої світової і Великої Вітчизняної воєн, які померли в повоєнний період, та ті, що проживають на території області / голов. ред. І. О. Герасімов. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2007 –    . – (Книга Пам’яті України).

Т. 1 : Вінницька область : м. Вінниця. Вінницький район. Барський район / упоряд. В. Є. Харчук. – 512 с. : фот.

Переможці / голова редкол. І. О. Герасимов. – Київ : Центр ДЗК, 2007 –     . – (Книга Пам’яті України).

Т. 9 : Вінницька область. Доповнення і уточнення до попередніх видань Книг пам’яті Вінницької області / упоряд. В. Є. Харчук [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 480 с. : іл. 

Шляхами війни 

Алексієвич, С. У війни не жіноче обличчя / С. Алексієвич ; пер. з рос. В. Рафєєнка. – Харків : Віват, 2016. – 400 с.

Виговська, О. Бій довжиною у життя / О. Виговська // Вітчизна. – 2005. – № 5/6. – С. 117–121 : іл.

Війна і міф. Невідома Друга світова війна. 1939–1945 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; за заг. ред.: О. Зінченка, В. В’ятровича, М. Майорова. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 272 с.

Галушка, А. Змова диктаторів. Поділ Європи між Гітлером і Сталіним, 1939–1941 / А. Галушка, Є. Брайлян. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 368 с.

Гриник, Ю. Лютнева весна перемоги / Ю. Гриник // Нова політика. – 2002. – № 1. – С. 51–54.

Друга світова. Непридумані історії: (не) наша, жива, інша / укладання, передм. В. Кіпіані. – Харків : Віват, 2018. – 304 с. : фото. – (Бібліотека «Історичної правди»).

Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : зб. наук. пр. / за наук. ред.: Г. Грінченко, К. Кобченко, О. Кісь. – Київ : АРТ КНИГА, 2015. – 335 с. : фот.

Козлітін, В. Д. Друга світова війна 1939–1945 рр. : навч. посіб. / В. Д. Козлітін. – Харків : РА, 2001. – 336 с.

Кульчицький, С. Ніхто не забутий? : (До проблеми кількості жертв останньої світової війни) / С. Кульчицький // Історія в шк. України. – 2004. – № 9/10. – С. 45–47.

Ладиченко, Т. Друга світова війна: трактування термінології / Т. Ладиченко // Історія в рід. шк. – 2015. – № 5. – С. 2–3.

Людний, Ф. Дорогами війни / Ф. Людний. – Київ : Україна, 2005. – 420 с.

Рыбченко, Л. В. Май 1945-го: взгляд из ХХІ века / Л. В. Рыбченко // Страна знаний. – 2015. – № 4. – С. 40–41.

Петі, В. Дорогами війни / В. Петі // Укр. культура. – 2001. – № 4/5. – С. 38–39.

Рафальський, О. Друга світова війна. Етнонаціональний аспект / О. Рафальський // Віче. – № 7. – С. 131–140.

Трубайчук, А. Ф. Друга світова війна : корот. історія / А. Ф. Трубайчук. – Київ : Істина, 1995. – 192 с.

Цікаві факти з історії ІІ Світової війни // Шк. б-ка. – 2015. – № 4. – С. 45–46.

Черчілль, В. Спогади про Другу світову війну : в 2 т / В. Черчілль ; з англ. пер. П. Таращук.

Т. 1. – Київ : Вид-во Жупанського, 2018. – 496 с.

Т. 2. – Київ : Вид-во Жупанського 2018. – 552 с. 

Підготувала провідний бібліограф Момотюк Ю.