Талановитий садівник

Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами бібліографічного списку із серії «Наші видатні земляки» «Іван Петрович Гулько – фахівець у галузі садівництва» (до 80-річчя від дня народження вченого в галузі садівництва, доктора сільськогосподарських наук, професора).

Запрошуємо до перегляду!

Народився Іван Петрович Гулько 5 травня 1941 р. у селі Володіївці Барського району Вінницької області. Після військової служби навчався в Городищенському сільськогосподарському технікумі (Черкаська область). Чітке розуміння покликання та свідомий вибір майбутнього фаху привів молодого спеціаліста в радгосп-технікум Мліївської дослідної станції ім. Л. П. Симиренка (нині Дослідна станція помології ім. Л. П. Симиренка) на плодоовочеве відділення, де пропрацював з 1966 по 1988 роки.

Захоплений можливостями рослинного світу, продовжив навчання в Українській сільськогосподарській академії (нині Національний університет біоресурсів і природокористування), яку успішно закінчив у 1975 році з кваліфікацією агронома-плодоовочівника. Глибокі фахові знання, органічна потреба особистісного зростання та наукових звершень дозволили йому з легкістю підкорити ще одну вершину професійного зростання – аспірантуру Всесоюзного НДІ садівництва ім. І. В. Мічуріна. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Испытание клоновых подвоев яблони в маточниках и питомниках в условиях Черкасской области Украины», яка стала початком блискучої кар’єри науковця-садівника, знаного та шанованого в цілому світі.

У 1988–1995 рр. керував науково-дослідною роботою на Львівській дослідній станції садівництва. Завдяки Івану Петровичу Львівська станція стала філією ІС УААН України. Як продовження наукової тематики, ґрунтуючись на 10-річних дослідженнях, з успіхом захистив докторську дисертацію «Клонові підщепи яблуні в інтенсифікації садівництва лісостепу України». З науковими доповідями з питань вивчення клонових підщеп яблуні, розсадництва та інтенсифікації садівництва виступав на міжнародних конференціях і конгресах у Румунії, Болгарії, Угорщині, Польщі, Росії. За роки плідної науково-дослідної та педагогічної діяльності був нагороджений 5 медалями ВДНГ, орденом «Знак Пошани», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. У 1988 році Іван Петрович Гулько (спільно з І. С. Романом та С. В. Клименко) нагороджений премією ім. Л. П. Симиренка НАН України за цикл робіт «Створення високоінтенсивних насаджень яблунь на клонових підщепах, нових форм айви звичайної, кизилу та розробка технологій їх промислового вирощування».

Потреба передати накопичені вміння та знання і свою любов до саду привели доктора сільськогосподарських наук Івана Петровича Гулька до Львівського національного аграрного університету, на кафедру плодоовочівництва, технології зберігання та переробки продукції рослинництва, яку очолював з 1995 по 2001 роки. У 1997 році Івану Петровичу присвоєно вчене звання професора. Нині його іменем названа кафедра садівництва та овочівництва Львівського національного аграрного університету.

Гулько І. П. приділяв велику увагу відродженню та розвитку садівництва на теренах західного регіону України та Львівщини зокрема. За його ініціативи було створено асоціацію «Львівсад», до якої увійшли фермери-садівники з усіх районів Львівщини.

Іван Петрович був членом обласної ради садівничих товариств, співзасновником і науковим консультантом журналу «Сад, город, пасіка», членом редакційної колегії журналів «Садівництво», «Сад, виноград і вино України», членом фахової ради України з плодівництва НМЦ «Плодівництво», експертом ВАК України.

Багаторічна кропітка праця дозволила зібрати потужну колекцію клонових підщеп яблуні, одержати 3 авторські свідоцтва на винаходи, опублікувати понад 130 наукових статей, у т. ч. 3 методики з вивчення клонових підщеп яблуні, 15 навчально-методичних вказівок, 2 навчальні посібники, 2 монографії.

Гулько Іван Петрович відійшов у Вічність 13 січня 2018 року, започаткувавши садівничу династію, виховавши не одне покоління справжніх садівників.

«Поважний, статний, величний стоїть Він, трепетно погладжуючи заквітчану яблуню й вдивляється у сад… Як Він любив свій сад! Це було дивовижне поєднання бездоганного знання технологій та внутрішньої гармонії справжнього садівника із садом. Це було його покликання, його єство – глибоке, життєдайне, примножуюче».

І. С. Рожко

(«Сад, виноград і вино України», 2018, № 1)

Книги та публікації І. П. Гулька

Хто дихає садом, той дихає здоров’ям, поезією,

молодістю, радістю життя, довголіттям.

Поспішайте зайнятись садом, хто ще може, кому ще час.

Л. П. Симиренко

Гадзало, Я. М. Технологія вирощування смородини та її захист від шкідників / Я. М. Гадзало, І. П. Гулько ; Львів. держ. аграр. ун-т. – Львів : [б.в.], 1999. – 87 с.

Інтенсивне, екологічно безпечне садівництво / І. П. Гулько. – Львів, 1996.

Интенсивный сад яблони на подвое М9 / И. П. Гулько // Садоводство. – 1984. – № 8. – С. 10–11.

Испытание клоновых подвоев яблони в маточниках и питомниках в условиях Черкаской области : автореферат дис. к. с.-х. н. / И. П. Гулько. – Мичуринск, 1981. – 27 с.

Карликовый подвой для яблони / И. П. Гулько, В. И. Гулько // Садоводство. – 1985. – № 1. – С. 9–11.

Клонові підщепи яблуні / І. П. Гулько. – Київ : Урожай, 1992. – 160 с.

Клонові підщепи яблуні : курс лекцій / І. П. Гулько, Б. І. Гулько. – Львів, 2000. – С. 33–39.

Клонові підщепи яблуні в інтенсифікації садівництва Лісостепу України : автореф. дис. … докт. с.-г. наук: 06.01.07 – плодівництво / Іван Петрович Гулько ; Ін-т садівництва Укр. акад. аграр. наук. – Київ, 1994. – 343 с.

Кондратенко, П. В. Садоводство Венгрии / П. В. Кондратенко, И. П. Гулько // Плодоовощное хоз-во. – 1987. – № 2. – С. 62–65.

Методика изучения подвоев плодовых культур в Украинской ССР / под ред. М. В. Андриенко, И. П. Гулько. – Киев : УНИИС, 1990. – 104 с.

Продуктивність клонових підщеп яблуні залежно від їх біологічних властивостей / І. Гулько [та ін.] // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту // Агрономія. –1999. – № 4. – С. 153–159. – (Власні результати досліджень з формами М 9, М 26, Д 70-49, Д 70-456, Д 69-135, Д 1071, 57-490 та Р 22).

Результати вивчення клонових підщеп яблуні в Україні / І. П. Гулько, Б. І. Гулько // Інтенсивне екологічно-безпечне садівництво : навч. посіб. – Львів, 1998. – С.12–29.

Урожайность и скороспелость яблони на разных подвоях / И. П. Гулько, В. И. Гулько // Садоводство. – 1986. – № 1. – С. 9–10.

Results of study of clonal apple rootstocks in stoolbeds and nurseries / Apple rootstocks for intensive orchards / I. P Hulko, B. I. Hulko // Proc. of the Intern. Seminar – Warsaw, 1999. – Р. 41–42 – (Доповнення результатами власних досліджень про форми Д 69-135, Д 70-49, Д 70-456, 57-476, 62-223, Р22, 69-21-5, 71-3-150).

Література про життя та діяльність І. П. Гулька

Національна академія наук України. Нагороди та відзнаки НАН України. Премія ім. Симиренка Льва Платоновича : Лауреати 1988 [Електронний ресурс]: [за видатні наукові роботи в галузі садівництва, дендробіології та квітникарства – Гулько І. П. Цикл робіт «Створення високоінтенсивних насаджень яблунь на клонових підщепах, нових форм айви звичайної, кизилу та розробка технологій їх промислового вирощування»] // Центр практичної інформатики НАН України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.nas.gov.ua/UA/CompetitiveWork/Pages/Default.aspx?WorkID=0003926 (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серп. 2001 р. N 1116 : [за вагомий особистий внесок у розвиток аграр. освіти і науки, підготовку висококваліфікованих кадрів нагородити Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знака працівників Львів. держ. аграр. ун-ту : Гулька Івана Петровича – професора] // Верховна Рада України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-2001-%D0%BF#Text (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

*****

Ходімте в сад. Я покажу вам сад.

Його сумління покажу вам очі.

М. Вінграновський

З історії інституту : Гулько Іван Петрович [Електронний ресурс] : [доктор с.-г. наук, професор, лауреат премії ім. Л. П. Симиренка] // Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України : офіц. сайт. – Електрон текст. дані. – Режим доступу: http://sad-institut.com.ua/ru/o_nas/z_istoriii_institutu.html (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Кафедра садівництва та овочівництва ім. професора І. П. Гулька [Електронний ресурс] // Львівський національний аграрний університет : офіц. сайт. – Електрон текст. дані. – Режим доступу: http://lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/f-s/agro/plod.html (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Пам’яті вченого-садівника [Електронний ресурс] : [про професора І. П. Гулька] // Львівський національний аграрний університет : офіц. сайт. – Електрон текст. дані. – Режим доступу: http://lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/f-s/agro/news/4834-newsagro200218.html (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Різель, С. А. Гулько Іван Петрович : [фахівець у галузі садівництва, доктор с.-г. наук, професор. Уродженець с. Володіївці Бар. р-ну Вінниц. обл.] / С. А. Різель // Енциклопедія Сучасної України / ред. М. Г. Железняк. – Київ, 2006. – Т. 6: Го–Гю. – С. 611 : портр. – Бібліогр. в кінці ст.

Рожко, І. С. Він безмежно був закоханий у сад : [пам’яті вченого-садівника І. П. Гулька] / І. С. Рожко // Сад, виноград і вино України. – 2018. – № 1. – С. 18–19.

Довідкові видання

[80 років від дня народження Гулька Івана Петровича] : [вчений у галузі садівництва, доктор с.-г. наук (1994), професор (1997)] // Календар знаменних і пам’ятних дат в історії сільськогосподарської дослідної справи України на 2021 рік / НААН, Нац. наук. с.-г. б-ка ; уклад.: В. А. Вергунов, Х. М. Дмитрієва, С. Д. Коваленко, О. В. Корзун, Д. Ю. Корзун ; за наук. ред. В. А. Вергунова. – Київ; Вінниця, 2020. – С. 60–61. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://dnsgb.com.ua/files/kalendar_2021.pdf (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

[80 років тому народився Іван Петрович Гулько] : [05.05.1941, с. Володіївці Бар. р-ну – 13.01.2018, фахівець у галузі садівництва, доктор с.-г. наук (1994), професор (1997)] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2021 року : хронол. довід. / уклад. О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2020. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2021-roku (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Гулько Іван Петрович : Біографії. Персоналії Поділля [Електронний ресурс] // Біографії. Персоналії, життя яких пов’язано з Поділлям : міні-довідник (на основі БД «Індивідуальні автори») // Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського : офіц. сайт. – Вінниця, 2021. – Режим доступу: http://library.vspu.edu.ua/inform/spisok_bio.htm#Г (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з екрана.

[70 років тому народився Іван Петрович Гулько] : [5.05.1941, с. Володіївці Бар. р-ну, фахівець у галузі садівництва, доктор с.-г. наук (1994), професор (1997)] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2011 року : хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; ред.: М. Г. Спиця, Г. М. Слотюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2010. – С. 23. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pam%E2%80%99yatni-dati-2011-roku (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

[75 років тому народився Іван Петрович Гулько] : [05.05.1941, с. Володіївці Бар. р-ну, фахівець у галузі садівництва, доктор с.-г. наук (1994), професор (1997)] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2016 року : хронол. довід. / уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2015. – С. 139. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pam%E2%80%99yatni-dati-2016-roku (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Підготувала провідний бібліограф відділу

аграрних наук і виробництва Оксана Шпичак

Поділитися:

Іван Петрович Гулько


Відділ аграрних наук і виробництва Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва пропонує всім охочим ознайомитися з матеріалами бібліографічного списку із серії «Наші видатні земляки» «Іван Петрович Гулько – фахівець у галузі садівництва» (до 80-річчя від дня народження вченого в галузі садівництва, доктора сільськогосподарських наук, професора).

Запрошуємо до перегляду!

Народився Іван Петрович Гулько 5 травня 1941 р. у селі Володіївці Барського району Вінницької області. Після військової служби навчався в Городищенському сільськогосподарському технікумі (Черкаська область). Чітке розуміння покликання та свідомий вибір майбутнього фаху привів молодого спеціаліста в радгосп-технікум Мліївської дослідної станції ім. Л. П. Симиренка (нині Дослідна станція помології ім. Л. П. Симиренка) на плодоовочеве відділення, де пропрацював з 1966 по 1988 роки.

Захоплений можливостями рослинного світу, продовжив навчання в Українській сільськогосподарській академії (нині Національний університет біоресурсів і природокористування), яку успішно закінчив у 1975 році з кваліфікацією агронома-плодоовочівника. Глибокі фахові знання, органічна потреба особистісного зростання та наукових звершень дозволили йому з легкістю підкорити ще одну вершину професійного зростання – аспірантуру Всесоюзного НДІ садівництва ім. І. В. Мічуріна. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Испытание клоновых подвоев яблони в маточниках и питомниках в условиях Черкасской области Украины», яка стала початком блискучої кар’єри науковця-садівника, знаного та шанованого в цілому світі.

У 1988–1995 рр. керував науково-дослідною роботою на Львівській дослідній станції садівництва. Завдяки Івану Петровичу Львівська станція стала філією ІС УААН України. Як продовження наукової тематики, ґрунтуючись на 10-річних дослідженнях, з успіхом захистив докторську дисертацію «Клонові підщепи яблуні в інтенсифікації садівництва лісостепу України». З науковими доповідями з питань вивчення клонових підщеп яблуні, розсадництва та інтенсифікації садівництва виступав на міжнародних конференціях і конгресах у Румунії, Болгарії, Угорщині, Польщі, Росії. За роки плідної науково-дослідної та педагогічної діяльності був нагороджений 5 медалями ВДНГ, орденом «Знак Пошани», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. У 1988 році Іван Петрович Гулько (спільно з І. С. Романом та С. В. Клименко) нагороджений премією ім. Л. П. Симиренка НАН України за цикл робіт «Створення високоінтенсивних насаджень яблунь на клонових підщепах, нових форм айви звичайної, кизилу та розробка технологій їх промислового вирощування».

Потреба передати накопичені вміння та знання і свою любов до саду привели доктора сільськогосподарських наук Івана Петровича Гулька до Львівського національного аграрного університету, на кафедру плодоовочівництва, технології зберігання та переробки продукції рослинництва, яку очолював з 1995 по 2001 роки. У 1997 році Івану Петровичу присвоєно вчене звання професора. Нині його іменем названа кафедра садівництва та овочівництва Львівського національного аграрного університету.

Гулько І. П. приділяв велику увагу відродженню та розвитку садівництва на теренах західного регіону України та Львівщини зокрема. За його ініціативи було створено асоціацію «Львівсад», до якої увійшли фермери-садівники з усіх районів Львівщини.

Іван Петрович був членом обласної ради садівничих товариств, співзасновником і науковим консультантом журналу «Сад, город, пасіка», членом редакційної колегії журналів «Садівництво», «Сад, виноград і вино України», членом фахової ради України з плодівництва НМЦ «Плодівництво», експертом ВАК України.

Багаторічна кропітка праця дозволила зібрати потужну колекцію клонових підщеп яблуні, одержати 3 авторські свідоцтва на винаходи, опублікувати понад 130 наукових статей, у т. ч. 3 методики з вивчення клонових підщеп яблуні, 15 навчально-методичних вказівок, 2 навчальні посібники, 2 монографії.

Гулько Іван Петрович відійшов у Вічність 13 січня 2018 року, започаткувавши садівничу династію, виховавши не одне покоління справжніх садівників.

«Поважний, статний, величний стоїть Він, трепетно погладжуючи заквітчану яблуню й вдивляється у сад… Як Він любив свій сад! Це було дивовижне поєднання бездоганного знання технологій та внутрішньої гармонії справжнього садівника із садом. Це було його покликання, його єство – глибоке, життєдайне, примножуюче».

І. С. Рожко

(«Сад, виноград і вино України», 2018, № 1)

Книги та публікації І. П. Гулька

Хто дихає садом, той дихає здоров’ям, поезією,

молодістю, радістю життя, довголіттям.

Поспішайте зайнятись садом, хто ще може, кому ще час.

Л. П. Симиренко

Гадзало, Я. М. Технологія вирощування смородини та її захист від шкідників / Я. М. Гадзало, І. П. Гулько ; Львів. держ. аграр. ун-т. – Львів : [б.в.], 1999. – 87 с.

Інтенсивне, екологічно безпечне садівництво / І. П. Гулько. – Львів, 1996.

Интенсивный сад яблони на подвое М9 / И. П. Гулько // Садоводство. – 1984. – № 8. – С. 10–11.

Испытание клоновых подвоев яблони в маточниках и питомниках в условиях Черкаской области : автореферат дис. к. с.-х. н. / И. П. Гулько. – Мичуринск, 1981. – 27 с.

Карликовый подвой для яблони / И. П. Гулько, В. И. Гулько // Садоводство. – 1985. – № 1. – С. 9–11.

Клонові підщепи яблуні / І. П. Гулько. – Київ : Урожай, 1992. – 160 с.

Клонові підщепи яблуні : курс лекцій / І. П. Гулько, Б. І. Гулько. – Львів, 2000. – С. 33–39.

Клонові підщепи яблуні в інтенсифікації садівництва Лісостепу України : автореф. дис. … докт. с.-г. наук: 06.01.07 – плодівництво / Іван Петрович Гулько ; Ін-т садівництва Укр. акад. аграр. наук. – Київ, 1994. – 343 с.

Кондратенко, П. В. Садоводство Венгрии / П. В. Кондратенко, И. П. Гулько // Плодоовощное хоз-во. – 1987. – № 2. – С. 62–65.

Методика изучения подвоев плодовых культур в Украинской ССР / под ред. М. В. Андриенко, И. П. Гулько. – Киев : УНИИС, 1990. – 104 с.

Продуктивність клонових підщеп яблуні залежно від їх біологічних властивостей / І. Гулько [та ін.] // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту // Агрономія. –1999. – № 4. – С. 153–159. – (Власні результати досліджень з формами М 9, М 26, Д 70-49, Д 70-456, Д 69-135, Д 1071, 57-490 та Р 22).

Результати вивчення клонових підщеп яблуні в Україні / І. П. Гулько, Б. І. Гулько // Інтенсивне екологічно-безпечне садівництво : навч. посіб. – Львів, 1998. – С.12–29.

Урожайность и скороспелость яблони на разных подвоях / И. П. Гулько, В. И. Гулько // Садоводство. – 1986. – № 1. – С. 9–10.

Results of study of clonal apple rootstocks in stoolbeds and nurseries / Apple rootstocks for intensive orchards / I. P Hulko, B. I. Hulko // Proc. of the Intern. Seminar – Warsaw, 1999. – Р. 41–42 – (Доповнення результатами власних досліджень про форми Д 69-135, Д 70-49, Д 70-456, 57-476, 62-223, Р22, 69-21-5, 71-3-150).

Література про життя та діяльність І. П. Гулька

Національна академія наук України. Нагороди та відзнаки НАН України. Премія ім. Симиренка Льва Платоновича : Лауреати 1988 [Електронний ресурс]: [за видатні наукові роботи в галузі садівництва, дендробіології та квітникарства – Гулько І. П. Цикл робіт «Створення високоінтенсивних насаджень яблунь на клонових підщепах, нових форм айви звичайної, кизилу та розробка технологій їх промислового вирощування»] // Центр практичної інформатики НАН України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://www.nas.gov.ua/UA/CompetitiveWork/Pages/Default.aspx?WorkID=0003926 (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серп. 2001 р. N 1116 : [за вагомий особистий внесок у розвиток аграр. освіти і науки, підготовку висококваліфікованих кадрів нагородити Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знака працівників Львів. держ. аграр. ун-ту : Гулька Івана Петровича – професора] // Верховна Рада України : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-2001-%D0%BF#Text (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

*****

Ходімте в сад. Я покажу вам сад.

Його сумління покажу вам очі.

М. Вінграновський

З історії інституту : Гулько Іван Петрович [Електронний ресурс] : [доктор с.-г. наук, професор, лауреат премії ім. Л. П. Симиренка] // Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України : офіц. сайт. – Електрон текст. дані. – Режим доступу: http://sad-institut.com.ua/ru/o_nas/z_istoriii_institutu.html (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Кафедра садівництва та овочівництва ім. професора І. П. Гулька [Електронний ресурс] // Львівський національний аграрний університет : офіц. сайт. – Електрон текст. дані. – Режим доступу: http://lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/f-s/agro/plod.html (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Пам’яті вченого-садівника [Електронний ресурс] : [про професора І. П. Гулька] // Львівський національний аграрний університет : офіц. сайт. – Електрон текст. дані. – Режим доступу: http://lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/f-s/agro/news/4834-newsagro200218.html (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Різель, С. А. Гулько Іван Петрович : [фахівець у галузі садівництва, доктор с.-г. наук, професор. Уродженець с. Володіївці Бар. р-ну Вінниц. обл.] / С. А. Різель // Енциклопедія Сучасної України / ред. М. Г. Железняк. – Київ, 2006. – Т. 6: Го–Гю. – С. 611 : портр. – Бібліогр. в кінці ст.

Рожко, І. С. Він безмежно був закоханий у сад : [пам’яті вченого-садівника І. П. Гулька] / І. С. Рожко // Сад, виноград і вино України. – 2018. – № 1. – С. 18–19.

Довідкові видання

[80 років від дня народження Гулька Івана Петровича] : [вчений у галузі садівництва, доктор с.-г. наук (1994), професор (1997)] // Календар знаменних і пам’ятних дат в історії сільськогосподарської дослідної справи України на 2021 рік / НААН, Нац. наук. с.-г. б-ка ; уклад.: В. А. Вергунов, Х. М. Дмитрієва, С. Д. Коваленко, О. В. Корзун, Д. Ю. Корзун ; за наук. ред. В. А. Вергунова. – Київ; Вінниця, 2020. – С. 60–61. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://dnsgb.com.ua/files/kalendar_2021.pdf (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

[80 років тому народився Іван Петрович Гулько] : [05.05.1941, с. Володіївці Бар. р-ну – 13.01.2018, фахівець у галузі садівництва, доктор с.-г. наук (1994), професор (1997)] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2021 року : хронол. довід. / уклад. О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Л. Б. Сеник ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2020. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pamyatni-dati-2021-roku (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Гулько Іван Петрович : Біографії. Персоналії Поділля [Електронний ресурс] // Біографії. Персоналії, життя яких пов’язано з Поділлям : міні-довідник (на основі БД «Індивідуальні автори») // Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського : офіц. сайт. – Вінниця, 2021. – Режим доступу: http://library.vspu.edu.ua/inform/spisok_bio.htm#Г (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з екрана.

[70 років тому народився Іван Петрович Гулько] : [5.05.1941, с. Володіївці Бар. р-ну, фахівець у галузі садівництва, доктор с.-г. наук (1994), професор (1997)] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2011 року : хронол. довід. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; ред.: М. Г. Спиця, Г. М. Слотюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2010. – С. 23. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pam%E2%80%99yatni-dati-2011-roku (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

[75 років тому народився Іван Петрович Гулько] : [05.05.1941, с. Володіївці Бар. р-ну, фахівець у галузі садівництва, доктор с.-г. наук (1994), професор (1997)] // Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2016 року : хронол. довід. / уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2015. – С. 139. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://library.vn.ua/e-library/katalog/znamenni-i-pam%E2%80%99yatni-dati-2016-roku (дата звернення: 30.04.2021), вільний. – Назва з титул. екрана.

Підготувала провідний бібліограф відділу

аграрних наук і виробництва Оксана Шпичак