Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich

«Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich» – оригінальне джерело вивчення історії України та Поділля

140 років тому побачив світ перший том монументального 15-томного видання – «Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich» («Словник географічний Королівства Польського та інших країв слов’янських»), опублікованого в 1880–1902-х рр. у Варшаві. Ця праця (за винятком 15 тому) знаходиться на зберіганні у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Вона є безцiнним джерелом для вивчення не тільки історії та географії Речі Посполитої та країн Центрально-Східної Європи, а й історії України та, передусім, нашого Поділля. Це видання одне з найзатребуваніших у читачів «Тімірязєвки», які цікавляться не тільки минулим рідного краю, але й досліджують, вивчають його і створюють власні інтелектуальні краєзнавчі продукти про свою малу батьківщину для нинішніх і прийдешніх поколінь.

Ініціаторами створення енциклопедiї-словника були Філіп Сулімєрський – польський географ, редактор часопису «Wedrowiec» («Мандрівник»); Броніслав Хлєбовський – польський історик літератури, професор Варшавського університету; енциклопедист, а також землевласник, кандидат дипломатичних наук Владислав Валєвський.

Праця вийшла за підтримки польського винахідника Вітольда Зґлєніцького та завдяки коштам, зібраним за посередництва «Каси допомоги науці ім. доктора медичних наук Юзефа Мяновського» – найбільшої польської організації підтримки наукових досліджень і наукових видавництв XIX ст.

У «Словнику» викладений дослідницький матеріал щодо всіх земель, що в минулому територіально входили до складу Речі Посполитої. Видання містить інформацію про історичні області, населені пункти та географічні об'єкти. На його сторінках зібрано відомості про населення, характеризується розвиток сільського господарства, ремесел, промисловості, торгівлі, зв’язку тощо. Зібрано та систематизовано різноманітну регіональну статистичну та фізико-географічну інформацію.

Польськими вченими і краєзнавцями XIX ст. було створено чималий науковий доробок з історії та географії України. Авторами переважної більшості матеріалів про українські міста й містечка були польський історик, етнограф А. Яблоновський; енцикопедист Юзеф Кшивіцький; педагог, католицький священник і вчений В. Марчинський; історик М. Балінський; освітянин, директор Теребовлянської цісарсько-королівської гімназії Валер'ян Гек та багато інших польських подвижників.

Наприклад, стаття «Ukraina» (T. 12, с. 772–779) прекрасного знавця історії і географії нашої держави А. Яблоновського залишається цікавою для сучасних дослідників, оскільки є польським науковим поглядом на українську історію від слов’янських племен, татаро-монгольської навали до Козацької доби.

Важливе місце на сторінках словника займає значна кількість матеріалів, присвячених Подільському краю, його різноманітним місцевостям. Детальна інформація про нього міститься в одній із публікацій В. Марчинського «Podole» (T. 8, с. 442–460). У ній наші землі розглядаються в контексті історії і культури Речі Посполитої як її невід’ємна частина, ідеалізується польський період колонізації, обґрунтовується «право» Польщі на край. З іншого боку, ці матеріали дають нам можливість визначити тодішній стан географічної науки, містять багато цікавої інформації щодо особливостей подільського краю.

Цифрова копія видання «Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich» знаходиться у вільному доступі для всіх охочих користувачів у мережі Інтернет: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/

Поділитися:

Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego


«Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich» – оригінальне джерело вивчення історії України та Поділля

140 років тому побачив світ перший том монументального 15-томного видання – «Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich» («Словник географічний Королівства Польського та інших країв слов’янських»), опублікованого в 1880–1902-х рр. у Варшаві. Ця праця (за винятком 15 тому) знаходиться на зберіганні у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. Вона є безцiнним джерелом для вивчення не тільки історії та географії Речі Посполитої та країн Центрально-Східної Європи, а й історії України та, передусім, нашого Поділля. Це видання одне з найзатребуваніших у читачів «Тімірязєвки», які цікавляться не тільки минулим рідного краю, але й досліджують, вивчають його і створюють власні інтелектуальні краєзнавчі продукти про свою малу батьківщину для нинішніх і прийдешніх поколінь.

Ініціаторами створення енциклопедiї-словника були Філіп Сулімєрський – польський географ, редактор часопису «Wedrowiec» («Мандрівник»); Броніслав Хлєбовський – польський історик літератури, професор Варшавського університету; енциклопедист, а також землевласник, кандидат дипломатичних наук Владислав Валєвський.

Праця вийшла за підтримки польського винахідника Вітольда Зґлєніцького та завдяки коштам, зібраним за посередництва «Каси допомоги науці ім. доктора медичних наук Юзефа Мяновського» – найбільшої польської організації підтримки наукових досліджень і наукових видавництв XIX ст.

У «Словнику» викладений дослідницький матеріал щодо всіх земель, що в минулому територіально входили до складу Речі Посполитої. Видання містить інформацію про історичні області, населені пункти та географічні об'єкти. На його сторінках зібрано відомості про населення, характеризується розвиток сільського господарства, ремесел, промисловості, торгівлі, зв’язку тощо. Зібрано та систематизовано різноманітну регіональну статистичну та фізико-географічну інформацію.

Польськими вченими і краєзнавцями XIX ст. було створено чималий науковий доробок з історії та географії України. Авторами переважної більшості матеріалів про українські міста й містечка були польський історик, етнограф А. Яблоновський; енцикопедист Юзеф Кшивіцький; педагог, католицький священник і вчений В. Марчинський; історик М. Балінський; освітянин, директор Теребовлянської цісарсько-королівської гімназії Валер'ян Гек та багато інших польських подвижників.

Наприклад, стаття «Ukraina» (T. 12, с. 772–779) прекрасного знавця історії і географії нашої держави А. Яблоновського залишається цікавою для сучасних дослідників, оскільки є польським науковим поглядом на українську історію від слов’янських племен, татаро-монгольської навали до Козацької доби.

Важливе місце на сторінках словника займає значна кількість матеріалів, присвячених Подільському краю, його різноманітним місцевостям. Детальна інформація про нього міститься в одній із публікацій В. Марчинського «Podole» (T. 8, с. 442–460). У ній наші землі розглядаються в контексті історії і культури Речі Посполитої як її невід’ємна частина, ідеалізується польський період колонізації, обґрунтовується «право» Польщі на край. З іншого боку, ці матеріали дають нам можливість визначити тодішній стан географічної науки, містять багато цікавої інформації щодо особливостей подільського краю.

Цифрова копія видання «Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich» знаходиться у вільному доступі для всіх охочих користувачів у мережі Інтернет: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/