З голосу духовного вогню

«Василь Стус за своїм покликанням і з ласки Божої – поет. Він поет не тільки непересічний, а рідкісний своїм талантом і культурою. Доля призначила йому в житті ще й роль політв'язня. Цю вимушену роль він почав виконувати близько 20 років тому, ще перед своїм першим арештом – приблизно від 1965 року (цей рік вважають роком першого погрому національної культури в сучасній історії України). При цьому Василь Стус може бути прикладом синівської вірности своєму народові і такої любови до батьківщини, яка межує з ненавистю. У Стуса все це органічно переплітається, так що Стус-поет, Стус-політв'язень і Стус-громадянин, патріот – це один тугий вузол. Як влучно зауважив проф. Ю. Шевельов у своїй передмові до Стусової поетичної збірки «Палімпсести», в усіх поезіях збірки “названа чи не названа, стоїть... постать утраченої батьківщини, – і в плані особистому утраченої, і в плані національному. Україна – це трунок, що оп'яняє поета й робить його одержимим, і це – трутизна, що вбиває його тіло й дух і веде до загибелі”», – Надія Світлична.

До 82-ї річниці від дня народження Василя Стуса відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук підготував книжково-ілюстративну виставку «З голосу духовного вогню».

Ця експозиція про громадянина-патріота, про українського інтелігента, про поета, літературознавця, критика, філософа, співтворця сучасного українського культурного відродження, про політв’язня, який волів умерти, аніж зганьбити свою честь, гідність, совість на догоду режимові, про товариша, сина, чоловіка, батька, про Українця.

Запрошуємо до ознайомлення.

З голосу духовного вогню

(до 82-ї річниці від дня народження Василя Стуса, українського поета, дисидента, політв’язня, Героя України) 

Твори В. С. Стуса

 Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1994. – Т. 1, Кн. 1 : Зимові дерева. Веселий цвинтар. Круговерть / ред. М. Гончарук. – 431 с.

Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1994. – Т. 1, Кн. 2 : Поетичні твори, що не ввійшли до збірок (1958–1971). – 302 с.

Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1994. – Т. 4 : Повісті та оповідання. Незакінчені твори. Сценарії. Літературна критика. Заяви, публіцистичні листи та звернення. З таборового зошита / упоряд. Д. Стус. –

544 с.

Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1998. – Т. 5 (дод.) : Переклади. Поезія. Проза. Драматичні твори / упоряд. М. Гончарук. – 391 с.

Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1997. – Т. 6 (дод.), кн. 1 : Листи до рідних / упоряд. О. Дворко. – 495 с.

Твори: у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1997. – Т. 6 (дод.), кн. 2 : Листи до друзів та знайомих / упоряд.: О. Дворко, М. Коцюбинська. – 261 с. : іл.

Вибране / В. С. Стус ; упоряд. та передм. Д. В. Стуса. – Харків : Фоліо, 2016. – 540 с.

Вибране / В. Стус ; передм. Д. Стуса. – Харків : Фоліо, 2017. – 221 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

Вибране : збірка / В. Стус. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 320 с. – (Перлини української класики).

Вибрані твори / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – Київ : Смолоскип, 2012. – 869 с. : портр. – (Шістдесятники).

Вечір. Зламана віть : вибране / В. Стус. – Київ : Дух і Літера, 1999. – 382 с. – (Бібліотека ХХІ століття).

Вікна в позапростір : вірші, статті, листи, щоденникові записи / В. Стус ; авт. передм. Ю. Покальчук ; упоряд.: Ю. Покальчук, Д. Стус ; авт. післямови М. Жулинський ; ред. Я. Орос. – Київ : Веселка, 1992. – 262 с.

Дорога болю : поезії / В. Стус ; упоряд. М. Коцюбинська ; ред. В. Коломієць ; худож. В. Чебаник. – Київ : Рад. письменник, 1990. – 222 с.

Зимові дерева : перша зб. поезій / В. Стус. – Київ : Література і мистецтво, 1970. – 206 с. : іл.

Золотокоса красуня : / В. Стус ; упоряд. Д. Стус ; худож. В. Смирнов ; ред.

В. Теліченко. – Київ : Слово і час, 1992. – 48 с.

Листи до сина / В. Стус. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – 192 с. : іл.

Листи у вічність... / В. Стус. – Донецьк : БАО, 2012. – 272 с.

Народе мій, до тебе я ще верну... : поезія / В. Стус ; авт. передм.: І. Дзюба, М. Коцюбинська. – Вінниця : Віноблдрук., 1998. – 20 с. : портр.

Небо. Кручі. Провалля. Вода. : поезії / В. Стус. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 409 с.

Палімпсест : вибране / В. Стус; упоряд. Д. Стус. – Київ : Факт, 2003. – 432 с.

Передчуття : зб. вибр. тв. / В. Стус, Ю. Литвин ; авт. післямови О. Покальчук. – Львів : Фенікс, 1991. – 160 с.

Під тягарем хреста : поезії / В. Стус ; авт. передм. І. Дзюба ; упоряд. О. Орач ; ред. В. Дудок ; худож. М. Бідняк. – Львів : Каменяр, 1991. – 159 с.

Поезії / В. Стус. – Харків : Фоліо, 2017. – 349 с. : фот.

Таборовий зошит : вибр. тв. / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – Київ : Факт, 2008. – 452 с.

Феномен доби (сходження на Голгофу слави) / В. Стус. – Київ : Кліо, 2015. – 104 с.

Час творчості. Dichtensezeit : поезія / В. Стус; післямова Д. Стус. – Київ : Дніпро, 2005. – 704 с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

 

Про життя і творчість В. С. Стуса

 

 «І в смерті з рідним краєм поріднюсь» Василь Стус і Вінниччина / упоряд.: Н. Гнатюк, Т. Ковальський. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2011. – 528 с.

Айрікян, П. А. Спогад про Василя Стуса / П. А. Айрікян // Іноземці про українських політв’знів : спогади / Музей-архів і документац. центр укр. самвидаву при вид-ві «Смолоскип». – Київ, 2013 = Foreigners about ukrainian political prisoners. – С. 13–19.

Біла, А. Василь Стус, народжений під зорею місійності / А. Біла // Дзвін. – 2018. – № 3. – С. 220–224.

Василь Стус – величний і вічний [Електронний ресурс] : до 80-річчя від дня народж. видат. укр. поета, літературознавця, політв’язня, правозахисника, Героя України : мультимед. електрон. вид. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: О. Ю. Антонюк, Н. В. Березюк, О. А. Пашкова, О. В. Стояльнікова, Г. М. Слотюк ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Електрон. текст., аудіо дані. – Вінниця, 2018. – (Наші видатні земляки). – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : кольор. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги: Pentium-II ; 128 Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2018/Vasyl-Stus-2018.html (дата звернення: 13.01.2020), вільний. – Назва з контейнера. – Мова укр.

Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. вшануванню пам’яті відомого укр. поета, перекладача, літературознавця і правозахисника (Вінниця, 20–21 квіт. 2018 р.) / редкол. Р. Гринюк [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – 240 с.

Дворецька, Л. Василь Стус / Л. Дворецька, Т. Порхун // Країна : Тижн. журн. по-українськи. – 2018. – № 1. – С. 30–33.

Дзюрак, О. Роздуми про сенс людського життя у світлі творчості Василя Стуса : 11 клас / О. Дзюрак // Дивослово. – 2018. – № 6. – С. 16–19.

Дорошенко, О. Василь Стус / О. Дорошенко. – Харків : Антологія, 2015. – 128 с.

Жулинський, М. Василь Стус: нове народження в онові духу / М. Жулинський // Слово на сторожі нації / М. Жулинський. – Київ : Укр. письменник, 2015. – С. 84–93.

Зелененька, І. Традиції Василя Стуса у сучасній подільській поезії / І. Зелененька // Художня творчість у контексті проблем її вивчення: екологія душі, екологія планети : матеріали ІІ Міжнародної конференції, присвяченої проблемам післячорнобильського мистецтва, контркультури та їх інтерпретації в освітньому просторі / Бар. гуманітарно-педагог. коледж ім. Михайла Грушевського, Глухів. нац. педагог. ун-т ім. Олександра Довженка, Вінниц. соціал.-економ. ін-т Університету «Україна». – Бар, 2015. – С. 27–34.

Земля Івана Богуна – колиска Василя Стуса : кн.-альбом / упоряд. Н. Гнатюк ; ред. В. Сторожук. – Вінниця : Консоль, 2017. – 80 с. : кольор. фот.

Зятьєв, С. За право бути собою / С. Зятьєв // Військо України. – 2018. – № 1. – С. 54–59.

Кириченко, С. Т. Птах піднебесний. Спогади про Василя Стуса / С. Кириченко. – Київ : Смолоскип, 2016. – 160 с. : портр.

Колошук, Н. Г. Поезія. Дисидентські поетичні послання 1970-х років у порівняльному аспекті (тюремно-табельні вірші Василя Стуса та «Нізвідки з любов’ю, надцятого квітнепада...» Йосипа Бродського) // Порівняльне літературознавство : посіб. для ВНЗ / Н. Колошук. – Київ, 2018. – С. 49–61.

Коляда, І. Опозиційний рух наприкінці 1960-х – у 1980-ті рр. / І. Коляда, Р. Хомич // Іст. в рідн. шк. – 2019. – № 3. – С. 14–23 ; 2019. – № 4. – С. 32–38.

Моклиця, М. Алегоричний театр в поезії В. Стуса / М. Моклиця // Алегоричний код літератури, або Реабілітація алегорії триває : монографія / М. Моклиця. – Київ : Кондор, 2017. – С. 251–262.

Молода нація : альманах / літ. ред. С. Нілова. – Київ : Смолоскип, 1996 – (Архів. Історія ідей. Політична філософія. Політичні науки).

         № 1 (38) : Василь Стус. Двадцять років після смерті: сучасне сприйняття і переосмислення / відп. ред. вип. О. Обертас. – 2006. – 400 с.

Москалець, К. Василь Стус: незавершений проект / К. Москалець // Сполохи : літ. критика та есеїстика / К. Москалець. – Львів, 2014. – С. 138–170.

Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус – поет і людина : спогади, статті, листи, поезії / упоряд. О. Ю. Орач. – Київ : Укр. письменник, 1993. – 400 с.

Нецензурний Стус : у 2 ч. / уклад. Б. Підгірний. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2002 –   .

Ч. 1. – 336 с.

Ч. 2. – 318 с.

Овдійчук, Л. Василь Стус як особистість: вивчення життєпису митця на основі критичного осмислення мемуарів, листів, документів / Л. Овдійчук // Укр. мова і літ. в шк. – 2018. – № 2. – С. 19–25.

Овсієнко, В. В. Світло людей : спогади-нариси про Василя Стуса / В. В. Овсієнко// Світло людей: Мемуари та публіцистика : у 2 кн. / В. В. Овсієнко ; Харків. правозахисна група. – 2-е вид., доп. – Київ ; Харків, 2005. – Кн 1. – С. 129–237.

Павленко, М. Хлоп’я із криці : про В. Стуса / М. Павленко // Райдуга в решеті : про дитинство Павла Тичини, Надії Суровцової, Василя Симоненка, Василя Стуса й Ірини Жиленко: роман у повістинах / М. Павленко. – Тернопіль, 2014. – С. 220–296.

Popielnicki, O. Стус. Высоцкий. КГБ / O. Popielnicki. – Винница : Винниц. обл. тип., 2019. – 400 с. : портр.

Поліщук, Я. Текстова стратегія палімпсеста в поезії Василя Стуса / Я. Поліщук // Слово і час. – 2018. – № 6. – С. 3–12.

Пуніна, О. Характер Василя Стуса як основа психотипу письменника / О. Пуніна // Слово і час. – 2019. – № 10. – С. 3–13.

Пуніна, О. Художній потенціал сценарного тексту Василя Стуса / О. Пуніна // Слово і час. – 2016. – № 5. – С. 48–56.

Пуніна, О. Художній потенціал сценарного тексту Василя Стуса / О. Пуніна // Слово і час. – 2016. – № 5. – С. 48–56.

Пучков, А. Вірш Василя Стуса «Дозволь мені сьогодні близько шостої…»: спроба орфічно-просторового аналізу одного сновиддя / А. Пучков // Слово і час. – 2019. – № 5. – С. 58–73.

Рарицький, О. Василь Стус у колі споріднених душ / О. Рарицький // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2000. – № 1. – С. 43–45.

Семикіна, Т. Десь під грудьми тече гірка калина : про інтимну лірику Василя Стуса / Т. Семикіна // Відкритий урок. – 2013. – № 4. – С. 86–87.

Стус, Д. В. Василь Стус: життя як творчість : біографія окремої особи / Д. В. Стус. – Київ : Факт, 2004. – 368 с. : фото.

Стус, Д. Василь Стус: життя як творчість / Д. Стус. – Вид. 3-є. – Київ : Дух і Літера, 2015. –384 с. : фот. – (Бібліотека спротиву. Бібліотека надії).

Стусознавчі зошити : наук. альманах / за ред.: О. Солов’я, О. Пуніної. – Вінниця : Простір Літ., 2016 – …

Зошит перший. – 2016. – 120 с. : портр.

Зошит другий. – 2016. – 98 с.

Зошит третій. – 2017. – 106 с.

Зошит четвертий. – 2018. – 128 с.

Тарнашинська, Л. Василь Стус: художньо-екзистенційний вимір межової свідомості / Л. Тарнашинська // Слово і час. – 2016. – № 3. – С. 44–52.

Тарнашинська, Л. Пасіонарні романтики : штрихи до портрета українського шістдесятництва / Л. Тарнашинська // Київ. – 2018. – № 11/12. – С. 2–11.

Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України (та ін.). – Донецьк ; Вінниця : ДонНу, 2015. – 439 с.

Черних, К. Василь Стус – «Магістр гри» : (символізм сосни в поетичній творчості митця) / К. Черних // Молода нація : альм. – 2006. – № 1 (38). – С. 272–276.

Шаповал, Ю. «А ми все визначаємось...» Василеві Стусу було б 70 років // Торкнутись історії / Ю. Шаповал. –Вид. 2-ге, доп. – Київ, 2017. – С. 305–310.

Шовкошитний, В. Герої народжуються на могилах героїв / В. Шовкошитний. – Київ : Укр. пріоритет, 2012. – 48 с. : портр.

Поділитися: