День Соборності. Сила нації – в її єдності

Історія будь-якого народу містить періоди, дати, які є вирішальними та доленосними в його житті. Такою датою для України стало 22 січня 1919 року – день ухвали Акта злуки УНР і ЗУНР. Цій події судилося навічно вкарбуватися в історію України величним національним святом – Днем Соборності України.

У секторі журнальної періодики (вул. Соборна, 73, ІІІ поверх) оформлено пресвиставку «День Соборності. Сила нації – в її єдності»

Запрошуємо до перегляду. 

Барський, О. Наша соборність / О. Барський // Військо України. – 2014. – № 1. – С. 38–41.

Бевз, Т. Інструкція Тимчасового уряду як каталізатор боротьби за соборність етнічних українських земель / Т. Бевз // Укр. іст. журн. – 2010. – № 1/3. – С. 14–26.

Бєляєва, І. П. Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг! / І. П. Бєляєва, Т. В. Стонкус // Клас. керівнику усе для роботи. – 2016. – № 12. – С. 42–46.

Бойко, О. Проблема визначення кордонів України в період Центральної Ради (1917–1918 рр.) / О. Д. Бойко // Укр. іст. журн. – 2008. – № 1. – С. 31–46.

Великоний, В. Українська соборність 1918–1919 рр.: від перших історико-мемуарних праць до сучасних парадигм історіографії / В. Великоний // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 32–38.

Верстюк, В. День Соборності України: історія виникнення традиції й свята / В. Верстюк // Наука і сусп-во. – 2012. – № 1/2. – С. 1–4.

Вовканич, С. Стверджуймось і утверждаймось як нація і її держава! / С. Вовканич // Дзвін. – 2016. – № 7. – С. 163–173.

Гай-Нижник, П. Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України / П. Гай-Нижник // Соборність. – 2009. – № 1. – С. 63–75.

Гай-Нижник, П. Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.) / П. П. Гай-Нижник // Гілея. – 2014. – № 12. – С. 25–37.

Горбань, Т. Ідея соборності в українській суспільно-політичній думці першої чверті ХХ ст. / Т. Горбань // Укр. іст. журн. – 2005. – № 6. – С. 95–103.

Гошуляк, І. Л. Питання соборності українських земель на Брест-Литовській мирній конференції / І. Л. Гошуляк // Укр. іст. журн. – 2004. – № 2. – С. 15–31.

Гощук, І. Історіографічна оцінка та національно-політичне значення Акта Злуки / І. Гощук // Памʼять століть. – 2006. – № 1. – С. 4–27.

Данилевська, О. Проблема створення української народної термінології за доби Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР / О. Данилевська // Київ. старовина. – 2004. – № 2. – С. 59–64.

День Соборності України // Соборність. – 2005. – № 3. – С. 55–59.

Кравцова, Н. Свято до Дня Соборності України / Н. А. Кравцова // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2015. – № 1/2. – С. 40–44.

Кривошея, В. В. Соборницькі ідеї в козацько-гетьманській державі (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.) / В. В. Кривошея // Гілея. – 2012. – № 5. – С. 5–12.

Круковський, О. До питання про походження і датування відзнаки «Соборна Україна» / О. Круковський // Памʼятки України. – 2012. – № 9. – С. 34–37.

Любовець, О. Проблема соборності українських земель у програмах і діяльності українських політичних партій (1917–1920 рр.) / О. Любовець // Укр. іст. журн. – 2009. – № 3. – С. 3–13.

Нагнибіда, О. Ідейні та історичні передумови Акта Злуки / О. Нагнибіда // Наука і сусп-во. – 2013. – № 1/2. – С. 14–21.

Онопко, В. Є. У єдності наша сила: День Соборності України / В. Є. Онопко // Клас. керівнику усе для роботи. – 2014. – № 12. – С. 5–8.

Погребенник, В. Соборницька ідея української літературної клясики (ХІХ – поч. ХХ ст.) / В. Погребенник // Визвол. шлях. – 2004. – № 6. – С. 45–49.

Романюк, Т. Соборність – українська національна ідея / Т. Романюк // Віче. – 2015. – № 1. – С. 22.

Сергійчук, В. Парад нашої надії : кроки до незалежності України / В. Сергійчук // Військо України. – 2016. – № 8. – С. 2–3.

Поділитися: