АПК: стратегічні пріоритети діяльності

У відділі аграрних наук і виробництва (вул. Соборна, 73, ІV поверх) експонується виставка-інформація «АПК: стратегічні пріоритети діяльності».

Запрошуємо всіх охочих ознайомитися з представленими матеріалами! 

АПК: стратегічні пріоритети діяльності 

 1. Біленко, В. О. Аналіз та прогнозування стану галузі сільського господарства України з урахуванням концепції сталого розвитку / В. О. Біленко, А. Ю. Губа // Економіка та держава. – 2017. – № 10. – С. 86–89.
 2. Близнюк, А. О. Інвестиції в сільське господарство України / А. О. Близнюк, О. М. Шершенюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 2. – С. 53–55.
 3. Богданов, Д. С. Інфраструктурний розвиток сільських територій / Д. С. Богданов // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 92–95.
 4. Вдовиченко, А. В. Роль органічного сільського господарства в системі природокористування / А. В. Вдовиченко // АгроСвіт. – 2017. – № 15/16. – С. 30–35.
 5. Голян, В. А. Інституціональне середовище комплексного розвитку аграрного сектора: пріоритети та механізми удосконалення / В. А. Голян, А. І. Гордійчук, Д. М. Шмаров // Економіка та держава. – 2019. – № 3. – С. 23–29.
 6. Голян, В. Структурні диспропорції розвитку аграрного сектора України: інституціональне підґрунтя та механізми подолання / Василь Голян // Економіст. – 2017. – № 2. – С. 25–28.
 7. Горобець, Н. М. Застосування стратегічних інструментів під час управління бізнес-процесами аграрних підприємств / Н. М. Горобець, Т. О. Миргородська // АгроСвіт. – 2019. – № 19. – С. 31–37.
 8. Грибинюк, О. М. Перспективи використання технології «блокчейн» у сільському господарстві / О. М. Грибинюк, Б. В. Духницький, О. О. Шеремет // Економіка АПК. – 2018. – № 3. – С. 75–81.
 9. Гринь, В. І. Стратегічні напрями державної підтримки підвищення конкурентоспроможності галузей аграрного виробництва / В. І. Гринь // АгроСвіт. – 2016. – № 8. – С. 69–72.
 10. Гунчак, М. Екологічно чисті технології – шлях до інноваційного розвитку сільського господарства / Михайло Гунчак // Агро перспектива. – 2018. – № 3. – С. 92–93.
 11. Данько, Ю. І. Конкурентні засади сталого розвитку сільських територій / Ю. І. Данько // Регіон. економіка. – 2017. – № 3. – С. 70–76.
 12. Денисенко, М. П. Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства України / М. П. Денисенко, Д. В. Новіков // АгроСвіт. – 2019. – № 12. – С. 15–21.
 13. Ільчук, О. М. Державна підтримка сільського господарства в Україні / О. М. Ільчук // Економіка АПК. – 2019. – № 2. – С. 93–98.
 14. Каракаш, І. Сучасні тенденції в дослідженні проблем правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва / Ілля Каракаш // Підприємництво, госп-во і право. – 2019. – № 1. – С. 154–155.
 15. Кирилов, Ю. Є. Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська, В. М. Крикунова // Економіка АПК. – 2018. – № 7. – С. 16–27.
 16. Кісіль, М. І. Інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства України в стратегічній перспективі / М. І. Кісіль // Вісн. аграр. науки. – 2018. – № 1. – С. 78–82.
 17. Костюк, Т. О. Економічна безпека сільського господарства України: сучасний стан та прогноз / Т. О. Костюк // АгроСвіт. – 2017. – № 17. – С. 53–62.
 18. Костюк, Т. О. Інноваційна модель розвитку м’ясо-молочної галузі як елемент зміцнення економічної безпеки сільського господарства України / Т. О. Костюк // АгроСвіт. – 2016. – № 17. – С. 66–72.
 19. Кустріч, Л. О. Особливості залучення інвестицій у сільське господарство: сучасний стан і тенденції розвитку / Л. О. Кустріч // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 37–42.
 20. Кушнір, С. О. Продовольча безпека в сучасній аграрній економіці: пріоритети та виклики / С. О. Кушнір // АгроСвіт. – 2019. – № 13/14. – С. 10–16.
 21. Лазарєва, О. В. Розвиток експортного потенціалу аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації / О. В. Лазарєва, К. В. Вакар // АгроСвіт. – 2019. – № 1/2. – С. 3–9.
 22. Лопатинський, Ю. М. Складові та пріоритети сталого розвитку аграрного сектору економіки: концептуально-теоретичний дискурс / Ю. М. Лопатинський, О. І. Буринська // Економіка АПК. – 2018. – № 6. – С. 94–102.
 23. Лупенко, Ю. О. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України / Ю. О. Лупенко, О. В. Захарчук // Економіка АПК. – 2018. – № 11. – С. 9–18.
 24. Месель-Веселяк, В. Я. Стратегічні напрямки розвитку аграрного сектору економіки України / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2016. – № 6. – С. 37–49.
 25. Михайлов, М. Г. Основні пріоритети державної підтримки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств / М. Г. Михайлов // Економіка АПК. – 2018. – № 1. – С. 53–59.
 26. Михайлов, М. Г. Стратегічні напрями матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств / М. Г. Михайлов // АгроСвіт. – 2018. – № 2. – С. 10–16.
 27. Могилова, М. М. Інноваційно-диверсифікаційне відтворення основних засобів у забезпеченні стійкого розвитку сільських територій / М. М. Могилова // АгроСвіт. – 2018. – № 13. – С. 3–7.
 28. Патика, Н. І. Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток / Н. І. Патика // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 26–31.
 29. Петренко, Н. О. Методологічні елементи стратегічного управління підприємствами аграрного сектору України / Н. О. Петренко // АгроСвіт. – 2017. – № 19/20. – С. 30–36.
 30. Петриченко, О. А. Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України / О. А. Петриченко // Економіка АПК. – 2018. – № 3. – С. 31–37.
 31. Погріщук, Г. Б. Концептуалізація системи інноваційно-екологічного розвитку аграрного сектора економіки / Г. Б. Погріщук // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 4. – С. 17–21.
 32. Поліщук, Н. В. Банківське кредитування в системі фінансового забезпечення сталого розвитку сільського господарства / Н. В. Поліщук // Регіон. бізнес-економіка та упр. – 2017. – № 3. – С. 136–142.
 33. Руденко, Є. В. Пріоритети розвитку аграрної біотехнології / Є. В. Руденко, В. В. Кунець [та ін.] // Вісн. аграр. науки. – 2017. – № 12. – С. 5–9.
 34. Сітковська, А. О. Проблеми розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в Україні / А. О. Сітковська // АгроСвіт. – 2019. – № 1/2. – С. 10–14.
 35. Спаський, Г. В. Формування та розвиток інтеграції агропромислового виробництва в умовах євроінтеграції / Г. В. Спаський, А. А. Швець // Економіка АПК. – 2019. – № 3. – С. 97–107.
 36. Уткіна, Г. А. Специфіка входження сільськогосподарської галузі України у процес інтелектуалізації суспільства / Галина Анатоліївна Уткіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 8. – С. 9–16.
 37. Фера-Клемонца, О. Ю. Тенденції розвитку продовольчого забезпечення регіонів України / О. Ю. Фера-Клемонца // Регіон. економіка. – 2018. – № 4. – С. 56–63.
 38. Фраєр, О. В. Тенденції в рослинництві та сталий розвиток сільського господарства в Україні – можливості для гармонізації / О. В. Фраєр // Економіка АПК. – 2018. – № 10. – С. 117–125.
 39. Халатур, С. М. Необхідність формування стратегії економічного розвитку сільського господарства України / С. М. Халатур // Економіка та держава. – 2017. – № 7. – С. 53–58.
 40. Хвесик, Ю. М. Інвестиції в аграрний сектор: пріоритети та механізми нарощення / Ю. М. Хвесик // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 5–8.
 41. Цимбаліста, Н. А. Сучасний стан і проблеми розвитку сільських територій України: соціально-економічний та інституційно-правовий аспект / Н. А. Цимбаліста // Регіон. економіка. – 2017. – № 2. – С. 116–123.
 42. Черкаска, В. В. Сталий розвиток тваринництва як складовий елемент аграрного сектору / В. В. Черкаска // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 57–59.
 43. Шестаковська, Т. Л. Світовий досвід формування та реалізації державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору / Т. Л. Шестаковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 14. – С. 65–70.
 44. Шестаковська, Т. Л. Стратегічні орієнтири державної політики забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні / Т. Л. Шестаковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 15. – С. 94–101.
 45. Шульга, О. А. Стратегічні напрями аграрної політики в Україні / О. А. Шульга // Економіка України. – 2018. – № 5. – С. 3–22.
 46. Щуревич, Л. М. Пріоритети аграрної політики України в контексті європейської інтеграції / Л. М. Щуревич // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2017. – Вип. 2. – С. 105–122.
 47. Ярмоленко, Ю. О. Пріоритети розвитку сільської освіти у контексті формування високопрофесійного фахівця для аграрного виробництва / Ю. О. Ярмоленко // АгроСвіт. – 2018. – № 6. – С. 51–57. 

Список підготувала зав. відділу

аграрних наук і виробництва Валентина Середюк

Поділитися: