Виставка-портрет «Людина совісті та кришталево чистої душі»

Щороку в січні українська спільнота, громада Вінниччини вшановують пам’ять активного учасника визвольного та правозахисного руху, Героя України, класика української літератури ХХ століття, нашого земляка Василя Семеновича Стуса, котрого в часи комуністичного режиму розпинали за інакомислення, за чесність перед собою й іншими.

Сьогодні вже важко уявити українську поезію другої половини минулого століття без постаті Василя Стуса – поета, критика, літературознавця, мислителя, правозахисника, одного з найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років.

Йому судилася трагічна доля. Він був людиною, не здатною на компроміси, яка завжди йшла шляхом правди і заплатила за це власним життям, людиною, яка з гідністю казала про себе: «…Голови гнути я не збирався, бодай що б там не було. За мною стояла Україна, мій пригноблений народ, за честь котрого я мушу обставати до загину».

Відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук ВОУНБ ім. В. Отамановського підготував виставку-портрет «Людина совісті та кришталево чистої душі» до 86-річчя від дня народження В. С. Стуса.

Запрошуємо всіх охочих до перегляду!

 

Твори В.С. Стуса

Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1994. – Т. 1, Кн. 1 : Зимові дерева. Веселий цвинтар. Круговерть / ред. М. Гончарук. – 431 с.

Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1994. – Т. 1, Кн. 2 : Поетичні твори, що не ввійшли до збірок (1958–1971). – 302 с.

Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1994. – Т. 4 : Повісті та оповідання. Незакінчені твори. Сценарії. Літературна критика. Заяви, публіцистичні листи та звернення. З таборового зошита / упоряд. Д. Стус. –

544 с.

Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1998. – Т. 5 (дод.) : Переклади. Поезія. Проза. Драматичні твори / упоряд. М. Гончарук. – 391 с.

Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1997. – Т. 6 (дод.), кн. 1 : Листи до рідних / упоряд. О. Дворко. – 495 с.

Твори: у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1997. – Т. 6 (дод.), кн. 2 : Листи до друзів та знайомих / упоряд.: О. Дворко, М. Коцюбинська. – 261 с. : іл.

Вибране / В. С. Стус ; упоряд. та передм. Д. В. Стуса. – Харків : Фоліо, 2016. – 540 с.

Вибране / В. Стус ; передм. Д. Стуса. – Харків : Фоліо, 2017. – 221 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

Вибране : збірка / В. Стус. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 320 с. – (Перлини української класики).

Вибрані твори / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – Київ : Смолоскип, 2012. – 869 с. : портр. – (Шістдесятники).

Вечір. Зламана віть : вибране / В. Стус. – Київ : Дух і Літера, 1999. – 382 с. – (Бібліотека ХХІ століття).

Вікна в позапростір : вірші, статті, листи, щоденникові записи / В. Стус ; упоряд.: Ю. Покальчук, Д. Стус. – Київ : Веселка, 1992. – 262 с.

Дорога болю : поезії / В. Стус ; упоряд. М. Коцюбинська. – Київ : Рад. письменник, 1990. – 222 с.

Зимові дерева : перша зб. поезій / В. Стус. – Київ : Література і мистецтво, 1970. – 206 с. : іл.

Золотокоса красуня / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – Київ : Слово і час, 1992. – 48 с.

Листи до сина / В. Стус. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – 192 с. : іл.

Листи у вічність... / В. Стус. – Донецьк : БАО, 2012. – 272 с.

Народе мій, до тебе я ще верну... : поезія / В. Стус ; авт. передм.: І. Дзюба, М. Коцюбинська. – Вінниця : Віноблдрук., 1998. – 20 с. : портр.

Небо. Кручі. Провалля. Вода. : поезії / В. Стус. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 409 с.

Палімпсест : вибране / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – Київ : Факт, 2003. – 432 с.

Передчуття : зб. вибр. тв. / В. Стус, Ю. Литвин. – Львів : Фенікс, 1991. – 160 с.

Під тягарем хреста : поезії / В. Стус ; авт. передм. І. Дзюба ; упоряд. О. Орач. – Львів : Каменяр, 1991. – 159 с.

Поезії / В. Стус. – Харків : Фоліо, 2017. – 349 с. : фото.

Таборовий зошит : вибр. тв. / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – Київ : Факт, 2008. – 452 с.

Феномен доби (сходження на Голгофу слави) / В. Стус. – Київ : Кліо, 2015. – 104 с.

Час творчості. Dichtensezeit : поезія / В. Стус ; післямова Д. Стус. – Київ : Дніпро, 2005. – 704 с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

 

Сторінки життя і творчості В. С. Стуса

 

Айрікян, П. А. Спогад про Василя Стуса / П. А. Айрікян // Іноземці про українських політв’знів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві «Смолоскип». – Київ, 2013. – С. 13–19.

Бедрик, Ю. Василь Стус: проблема сприймання / Ю. Бедрик. – Київ : «Фотовідеосервіс», 1993. – 80 с. : портр. – (Бібліотека українця ; № 2–3).

Біла, А. Василь Стус, народжений під зорею місійності / А. Біла // Дзвін. – 2018. – № 3. – С. 220–224.

Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників / упоряд. і ред.: О. Зінкевич і М. Француженко. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1987. – 464 с. : портр.

Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. вшануванню пам’яті відомого укр. поета, перекладача, літературознавця і правозахисника (Вінниця, 20–21 квіт. 2018 р.) / редкол. Р. Гринюк [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – 240 с.

Василь Стус: поет і громадянин : кн. спогадів та роздумів: до 75–річчя від дня народж. Василя Стуса / упоряд. Василь Овсієнко. – Київ : КЛІО, 2013. – 684 с. : іл.

Василь Стус у віддзеркаленнях. Спогади Василя Овсієнка про Василя Стуса. – Полтава : РІК, 2007. – 191 с.

Василь Стус (1938–1985) : поет, перекладач, літературознавець, громадський діяч // Сто найвідоміших українців. – Київ, 2002. – С. 564–571.

Де сила й тиск – там опір повсякчас... Стусове коло: спогади Анатолія Гарматюка та його друзів. – Вінниця : Власюк О., 2007. – 66 с.

Дзюба, І. М. Різб’яр власного духу / І. Дзюба // Літературні портрети. Продовження : есеїст. розвідки / І. М. Дзюба. – Київ, 2015. – С. 332–363.

Дзюба, С. Заборонений. Історія життя і боротьби Василя Стуса : роман / С. Дзюба, А. Кірсанов. – Харків : Фабула : Ранок, 2020. – 176 с.

Дорошенко, О. Є. Василь Стус / О. Є. Дорошенко. – Харків : Бібколектор, 2020. – 121 с.

Життя, покладене на вівтар України : до 70-річчя від дня народження Василя Семеновича Стуса – поета, правозахисника, людини (1938–1985) / ВОУНБ ім. К. А.Тімірязєва ; уклад. : А. Якущенко, О. Ніколаєць, М. Ревенко. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2007. – 64 с. : кол. іл. – (Наші видатні земляки).

Жулинський, М. Василь Стус: нове народженн в онові духу / М. Жулинський // Слово на сторожі нації / М. Жулинський. – Київ, 2015. – С. 84–93.

Жулинський, М. Г. Василь Стус: феномен доби / М. Г. Жулинський // Українська література. Творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М. Жулинський. – Київ, 2011. – С. 1070–1080.

Зелененька, І. Традиції Василя Стуса у сучасній подільській поезії / І. Зелененька // Художня творчість у контексті проблем її вивчення: екологія душі, екологія планети : матеріали ІІ Міжнародної конференції, присвяченої проблемам післячорнобильського мистецтва, контркультури та їх інтерпретації в освітньому просторі / Бар. гуманітарно-педагог. коледж ім. Михайла Грушевського, Глухів. нац. педагог. ун-т ім. Олександра Довженка, Вінниц. соціал.-економ. ін-т Університету «Україна». – Бар, 2015. – С. 27–34.

Земля Івана Богуна – колиска Василя Стуса : кн.-альбом / упоряд. Н. Гнатюк ; ред. В. Сторожук. – Вінниця : Консоль, 2017. – 80 с. : кольор. фото.

«І в смерті з рідним краєм поріднюсь» Василь Стус і Вінниччина / упоряд.: Н. Гнатюк, Т. Ковальський. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2011. – 528 с.

Кириченко, С. Т. Птах піднебесний. Спогади про Василя Стуса / С. Т. Кириченко. – Київ : Смолоскип, 2016. – 160 с. : портр.

Коцюбинська, М. Х. Незабутні шестдесяті. Василь Стус / М. Х. Коцюбинська // Мої обрії : монографія : в 2 т. Т. 2 / М. Х. Коцюбинська. – Київ, 2004. – С. 3–185.

Лазоренко, А. Василь Стус – журба і гордість України / А. Лазоренко // Вибране : поезії / В. Стус ; упоряд. А. Лазоренко. – Донецьк, 1998. – С. 5–8.

Матвіюк, К. Василь Стус // І ми цей шлях пройшли. Національне відродження: спогади, свідчення, оцінка подій і моя участь у цьому русі / К. Матвіюк. – Харків, 2010.– С. 165–169.

Моклиця, М. Алегоричний театр в поезії В. Стуса / М. Моклиця // Алегоричний код літератури, або Реабілітація алегорії триває : монографія / М. Моклиця. – Київ, 2017. – С. 251–262.

Москалець, К. Василь Стус: незавершений проект / К. Москалець // Сполохи : літ. критика та есеїстика / К. Москалець. – Львів, 2014. – С. 138–170.

Наєнко, М. К. Василь Стус / М. К. Наєнко // Художня література України. Від міфів до модерної реальності / М. К. Наєнко. – Вид. 3-є, з доп. й уточненнями. – Київ, 2012. – С. 1054–1064.

Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус – поет і людина : спогади, статті, листи, поезії / упоряд. О. Ю. Орач.– Київ : Укр. письменник, 1993. – 400 с.

Нецензурний Стус : у 2 ч. / уклад. Б. Підгірний. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002.

            Ч. 1. – 336 с.

            Ч. 2. – 318 с.

Овдійчук, Л. Василь Стус як особистість: вивчення життєпису митця на основі критичного осмислення мемуарів, листів, документів / Л. Овдійчук // Укр. мова і літ. в шк. – 2018. – № 2. – С. 19–25.

Овсієнко, В. В. Світло людей : спогади про Василя Стуса / В. В. Овсієнко // Світло людей: Мемуари та публіцистика : у 2 кн. Кн 1. / В. В. Овсієнко. – 2-е вид., доп. – Київ, 2005. – С. 129–237.

Павленко, М. С. Хлоп’як із криці / М. С. Павленко // Райдуга в решеті: про дитинство Павла Тичини, Надії Суровцової, Василя Симоненка, Василя Стуса й Ірини Жиленко : роман у повістинах / М. Павленко. – Тернопіль, 2014. – С. 218–293.

Політичні протести й інакодумство в Україні (1960–1990) = Political protests and dissent in Ukraine (1960–1990) : документи і матеріали / упоряд. Василь Даниленко; Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України . – Київ : Смолоскип, 2013. – 736 с. : іл.

Поліщук, Я. Текстова стратегія палімпсеста в поезії Василя Стуса / Я. Поліщук // Слово і час. – 2018. – № 6. – С. 3–12.

Соловей, О. Є. Василь Стус. Відлуння і наближення / О. Є. Соловей, О. В. Пуніна, М. В. Жилін. – Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. – 152 с. : портр., фот.

Справа Василя Стуса : зб. док. з архіву колишнього КДБ УРСР / уклад. В. Кіпіані. – Харків : Віват, 2020. – 688 с. – (Історія та політика) (Бібліотека «Історичної правди»).

Сверстюк, Є. О. Василь Стус – летюча зірка української літератури / Є. О. Сверстюк // Правда полинова / Є. Сверстюк. – Київ., 2009. – С. 16–23.

Світлична, Н. Над труною Василя Стуса / Н. Світлична // Освячені Шевченковим ім’ям / О. І. Неживий. – Луганськ, 1998. – С. 81–83.

Стус Василь Семенович // Рух опору в Україні, 1960–1990 : енциклопед. довід. / голов. ред. Осип Зінкевич; Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві «Смолоскип». – Вид. 2-е, доп. – Київ, 2012. – С. 714–719.

Стус, Д. Василь Стус: життя як творчість / Д. Стус. – Вид. 3-є. – Київ : Дух і Літера, 2015. –384 с. : фото. – (Бібліотека спротиву. Бібліотека надії).

Стус, Д. Життя і творчість Василя Стуса / Д. Стус. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 88 с. : портр.

Стусознавчі зошити : наук. альманах / за ред.: О. Солов’я, О. Пуніної. – Вінниця : Простір Літ., 2016 – …

Зошит перший. – 2016. – 120 с. : портр.

Зошит другий. – 2016. – 98 с.

Зошит третій. – 2017. – 106 с.

Зошит четвертий. – 2018. – 128 с.

Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України (та ін.). – Донецьк ; Вінниця : ДонНу, 2015. – 439 с.

Черних, К. Василь Стус – «Магістр гри» : (символізм сосни в поетичній творчості митця) / К. Черних // Молода нація : альманах. – 2006. – № 1 (38). – С. 272–276.

Шаповал, Ю. «А ми все визначаємось...» Василеві Стусу було б 70 років // Торкнутись історії / Ю. Шаповал. –Вид. 2-ге, доп. – Київ, 2017. – С. 305–310.

Шовкошитний, В. Герої народжуються на могилах героїв / В. Шовкошитний. – Київ : Укр. пріоритет, 2012. – 48 с. : портр.

 

Підготувала бібліотекар 1 кат. Тетяна Суржикова

Поділитися:

Людина совісті та кришталево чистої душі


Щороку в січні українська спільнота, громада Вінниччини вшановують пам’ять активного учасника визвольного та правозахисного руху, Героя України, класика української літератури ХХ століття, нашого земляка Василя Семеновича Стуса, котрого в часи комуністичного режиму розпинали за інакомислення, за чесність перед собою й іншими.

Сьогодні вже важко уявити українську поезію другої половини минулого століття без постаті Василя Стуса – поета, критика, літературознавця, мислителя, правозахисника, одного з найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років.

Йому судилася трагічна доля. Він був людиною, не здатною на компроміси, яка завжди йшла шляхом правди і заплатила за це власним життям, людиною, яка з гідністю казала про себе: «…Голови гнути я не збирався, бодай що б там не було. За мною стояла Україна, мій пригноблений народ, за честь котрого я мушу обставати до загину».

Відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук ВОУНБ ім. В. Отамановського підготував виставку-портрет «Людина совісті та кришталево чистої душі» до 86-річчя від дня народження В. С. Стуса.

Запрошуємо всіх охочих до перегляду!

 

Твори В.С. Стуса

Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1994. – Т. 1, Кн. 1 : Зимові дерева. Веселий цвинтар. Круговерть / ред. М. Гончарук. – 431 с.

Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1994. – Т. 1, Кн. 2 : Поетичні твори, що не ввійшли до збірок (1958–1971). – 302 с.

Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1994. – Т. 4 : Повісті та оповідання. Незакінчені твори. Сценарії. Літературна критика. Заяви, публіцистичні листи та звернення. З таборового зошита / упоряд. Д. Стус. –

544 с.

Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1998. – Т. 5 (дод.) : Переклади. Поезія. Проза. Драматичні твори / упоряд. М. Гончарук. – 391 с.

Твори : у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1997. – Т. 6 (дод.), кн. 1 : Листи до рідних / упоряд. О. Дворко. – 495 с.

Твори: у 4 т., 6 кн. / В. Стус. – Львів : Просвіта, 1997. – Т. 6 (дод.), кн. 2 : Листи до друзів та знайомих / упоряд.: О. Дворко, М. Коцюбинська. – 261 с. : іл.

Вибране / В. С. Стус ; упоряд. та передм. Д. В. Стуса. – Харків : Фоліо, 2016. – 540 с.

Вибране / В. Стус ; передм. Д. Стуса. – Харків : Фоліо, 2017. – 221 с. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

Вибране : збірка / В. Стус. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 320 с. – (Перлини української класики).

Вибрані твори / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – Київ : Смолоскип, 2012. – 869 с. : портр. – (Шістдесятники).

Вечір. Зламана віть : вибране / В. Стус. – Київ : Дух і Літера, 1999. – 382 с. – (Бібліотека ХХІ століття).

Вікна в позапростір : вірші, статті, листи, щоденникові записи / В. Стус ; упоряд.: Ю. Покальчук, Д. Стус. – Київ : Веселка, 1992. – 262 с.

Дорога болю : поезії / В. Стус ; упоряд. М. Коцюбинська. – Київ : Рад. письменник, 1990. – 222 с.

Зимові дерева : перша зб. поезій / В. Стус. – Київ : Література і мистецтво, 1970. – 206 с. : іл.

Золотокоса красуня / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – Київ : Слово і час, 1992. – 48 с.

Листи до сина / В. Стус. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – 192 с. : іл.

Листи у вічність... / В. Стус. – Донецьк : БАО, 2012. – 272 с.

Народе мій, до тебе я ще верну... : поезія / В. Стус ; авт. передм.: І. Дзюба, М. Коцюбинська. – Вінниця : Віноблдрук., 1998. – 20 с. : портр.

Небо. Кручі. Провалля. Вода. : поезії / В. Стус. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 409 с.

Палімпсест : вибране / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – Київ : Факт, 2003. – 432 с.

Передчуття : зб. вибр. тв. / В. Стус, Ю. Литвин. – Львів : Фенікс, 1991. – 160 с.

Під тягарем хреста : поезії / В. Стус ; авт. передм. І. Дзюба ; упоряд. О. Орач. – Львів : Каменяр, 1991. – 159 с.

Поезії / В. Стус. – Харків : Фоліо, 2017. – 349 с. : фото.

Таборовий зошит : вибр. тв. / В. Стус ; упоряд. Д. Стус. – Київ : Факт, 2008. – 452 с.

Феномен доби (сходження на Голгофу слави) / В. Стус. – Київ : Кліо, 2015. – 104 с.

Час творчості. Dichtensezeit : поезія / В. Стус ; післямова Д. Стус. – Київ : Дніпро, 2005. – 704 с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

 

Сторінки життя і творчості В. С. Стуса

 

Айрікян, П. А. Спогад про Василя Стуса / П. А. Айрікян // Іноземці про українських політв’знів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві «Смолоскип». – Київ, 2013. – С. 13–19.

Бедрик, Ю. Василь Стус: проблема сприймання / Ю. Бедрик. – Київ : «Фотовідеосервіс», 1993. – 80 с. : портр. – (Бібліотека українця ; № 2–3).

Біла, А. Василь Стус, народжений під зорею місійності / А. Біла // Дзвін. – 2018. – № 3. – С. 220–224.

Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників / упоряд. і ред.: О. Зінкевич і М. Француженко. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1987. – 464 с. : портр.

Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. вшануванню пам’яті відомого укр. поета, перекладача, літературознавця і правозахисника (Вінниця, 20–21 квіт. 2018 р.) / редкол. Р. Гринюк [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – 240 с.

Василь Стус: поет і громадянин : кн. спогадів та роздумів: до 75–річчя від дня народж. Василя Стуса / упоряд. Василь Овсієнко. – Київ : КЛІО, 2013. – 684 с. : іл.

Василь Стус у віддзеркаленнях. Спогади Василя Овсієнка про Василя Стуса. – Полтава : РІК, 2007. – 191 с.

Василь Стус (1938–1985) : поет, перекладач, літературознавець, громадський діяч // Сто найвідоміших українців. – Київ, 2002. – С. 564–571.

Де сила й тиск – там опір повсякчас... Стусове коло: спогади Анатолія Гарматюка та його друзів. – Вінниця : Власюк О., 2007. – 66 с.

Дзюба, І. М. Різб’яр власного духу / І. Дзюба // Літературні портрети. Продовження : есеїст. розвідки / І. М. Дзюба. – Київ, 2015. – С. 332–363.

Дзюба, С. Заборонений. Історія життя і боротьби Василя Стуса : роман / С. Дзюба, А. Кірсанов. – Харків : Фабула : Ранок, 2020. – 176 с.

Дорошенко, О. Є. Василь Стус / О. Є. Дорошенко. – Харків : Бібколектор, 2020. – 121 с.

Життя, покладене на вівтар України : до 70-річчя від дня народження Василя Семеновича Стуса – поета, правозахисника, людини (1938–1985) / ВОУНБ ім. К. А.Тімірязєва ; уклад. : А. Якущенко, О. Ніколаєць, М. Ревенко. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2007. – 64 с. : кол. іл. – (Наші видатні земляки).

Жулинський, М. Василь Стус: нове народженн в онові духу / М. Жулинський // Слово на сторожі нації / М. Жулинський. – Київ, 2015. – С. 84–93.

Жулинський, М. Г. Василь Стус: феномен доби / М. Г. Жулинський // Українська література. Творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М. Жулинський. – Київ, 2011. – С. 1070–1080.

Зелененька, І. Традиції Василя Стуса у сучасній подільській поезії / І. Зелененька // Художня творчість у контексті проблем її вивчення: екологія душі, екологія планети : матеріали ІІ Міжнародної конференції, присвяченої проблемам післячорнобильського мистецтва, контркультури та їх інтерпретації в освітньому просторі / Бар. гуманітарно-педагог. коледж ім. Михайла Грушевського, Глухів. нац. педагог. ун-т ім. Олександра Довженка, Вінниц. соціал.-економ. ін-т Університету «Україна». – Бар, 2015. – С. 27–34.

Земля Івана Богуна – колиска Василя Стуса : кн.-альбом / упоряд. Н. Гнатюк ; ред. В. Сторожук. – Вінниця : Консоль, 2017. – 80 с. : кольор. фото.

«І в смерті з рідним краєм поріднюсь» Василь Стус і Вінниччина / упоряд.: Н. Гнатюк, Т. Ковальський. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2011. – 528 с.

Кириченко, С. Т. Птах піднебесний. Спогади про Василя Стуса / С. Т. Кириченко. – Київ : Смолоскип, 2016. – 160 с. : портр.

Коцюбинська, М. Х. Незабутні шестдесяті. Василь Стус / М. Х. Коцюбинська // Мої обрії : монографія : в 2 т. Т. 2 / М. Х. Коцюбинська. – Київ, 2004. – С. 3–185.

Лазоренко, А. Василь Стус – журба і гордість України / А. Лазоренко // Вибране : поезії / В. Стус ; упоряд. А. Лазоренко. – Донецьк, 1998. – С. 5–8.

Матвіюк, К. Василь Стус // І ми цей шлях пройшли. Національне відродження: спогади, свідчення, оцінка подій і моя участь у цьому русі / К. Матвіюк. – Харків, 2010.– С. 165–169.

Моклиця, М. Алегоричний театр в поезії В. Стуса / М. Моклиця // Алегоричний код літератури, або Реабілітація алегорії триває : монографія / М. Моклиця. – Київ, 2017. – С. 251–262.

Москалець, К. Василь Стус: незавершений проект / К. Москалець // Сполохи : літ. критика та есеїстика / К. Москалець. – Львів, 2014. – С. 138–170.

Наєнко, М. К. Василь Стус / М. К. Наєнко // Художня література України. Від міфів до модерної реальності / М. К. Наєнко. – Вид. 3-є, з доп. й уточненнями. – Київ, 2012. – С. 1054–1064.

Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус – поет і людина : спогади, статті, листи, поезії / упоряд. О. Ю. Орач.– Київ : Укр. письменник, 1993. – 400 с.

Нецензурний Стус : у 2 ч. / уклад. Б. Підгірний. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002.

            Ч. 1. – 336 с.

            Ч. 2. – 318 с.

Овдійчук, Л. Василь Стус як особистість: вивчення життєпису митця на основі критичного осмислення мемуарів, листів, документів / Л. Овдійчук // Укр. мова і літ. в шк. – 2018. – № 2. – С. 19–25.

Овсієнко, В. В. Світло людей : спогади про Василя Стуса / В. В. Овсієнко // Світло людей: Мемуари та публіцистика : у 2 кн. Кн 1. / В. В. Овсієнко. – 2-е вид., доп. – Київ, 2005. – С. 129–237.

Павленко, М. С. Хлоп’як із криці / М. С. Павленко // Райдуга в решеті: про дитинство Павла Тичини, Надії Суровцової, Василя Симоненка, Василя Стуса й Ірини Жиленко : роман у повістинах / М. Павленко. – Тернопіль, 2014. – С. 218–293.

Політичні протести й інакодумство в Україні (1960–1990) = Political protests and dissent in Ukraine (1960–1990) : документи і матеріали / упоряд. Василь Даниленко; Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України . – Київ : Смолоскип, 2013. – 736 с. : іл.

Поліщук, Я. Текстова стратегія палімпсеста в поезії Василя Стуса / Я. Поліщук // Слово і час. – 2018. – № 6. – С. 3–12.

Соловей, О. Є. Василь Стус. Відлуння і наближення / О. Є. Соловей, О. В. Пуніна, М. В. Жилін. – Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2017. – 152 с. : портр., фот.

Справа Василя Стуса : зб. док. з архіву колишнього КДБ УРСР / уклад. В. Кіпіані. – Харків : Віват, 2020. – 688 с. – (Історія та політика) (Бібліотека «Історичної правди»).

Сверстюк, Є. О. Василь Стус – летюча зірка української літератури / Є. О. Сверстюк // Правда полинова / Є. Сверстюк. – Київ., 2009. – С. 16–23.

Світлична, Н. Над труною Василя Стуса / Н. Світлична // Освячені Шевченковим ім’ям / О. І. Неживий. – Луганськ, 1998. – С. 81–83.

Стус Василь Семенович // Рух опору в Україні, 1960–1990 : енциклопед. довід. / голов. ред. Осип Зінкевич; Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві «Смолоскип». – Вид. 2-е, доп. – Київ, 2012. – С. 714–719.

Стус, Д. Василь Стус: життя як творчість / Д. Стус. – Вид. 3-є. – Київ : Дух і Літера, 2015. –384 с. : фото. – (Бібліотека спротиву. Бібліотека надії).

Стус, Д. Життя і творчість Василя Стуса / Д. Стус. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 88 с. : портр.

Стусознавчі зошити : наук. альманах / за ред.: О. Солов’я, О. Пуніної. – Вінниця : Простір Літ., 2016 – …

Зошит перший. – 2016. – 120 с. : портр.

Зошит другий. – 2016. – 98 с.

Зошит третій. – 2017. – 106 с.

Зошит четвертий. – 2018. – 128 с.

Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України (та ін.). – Донецьк ; Вінниця : ДонНу, 2015. – 439 с.

Черних, К. Василь Стус – «Магістр гри» : (символізм сосни в поетичній творчості митця) / К. Черних // Молода нація : альманах. – 2006. – № 1 (38). – С. 272–276.

Шаповал, Ю. «А ми все визначаємось...» Василеві Стусу було б 70 років // Торкнутись історії / Ю. Шаповал. –Вид. 2-ге, доп. – Київ, 2017. – С. 305–310.

Шовкошитний, В. Герої народжуються на могилах героїв / В. Шовкошитний. – Київ : Укр. пріоритет, 2012. – 48 с. : портр.

 

Підготувала бібліотекар 1 кат. Тетяна Суржикова