Книжкова виставка «Лікарі-ювіляри 2024»

У відділі медичних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського з 8 січня 2024 року буде експонуватися книжкова виставка «Лікарі-ювіляри 2024», присвячена видатним діячам медицини, ювілейні дати яких ми відзначаємо в цьому році.

Запрошуємо охочих ознайомитися з матеріалами експозиції!

Бібліографічний список

Алоїс Альцгеймер (1864–1915), психіатр, невролог

(160 років від дня народження)

 

 • Березуцкий, В. И. Музыкальная терапия в лечении болезни Альцгеймера [Текст] / В. И. Березуцкий, М. С. Березуцкая // Міжнар. невролог. журн. – 2019. – № 3. – С. 124–132.
 • Болезнь Альцгеймера (Часть 2) [Текст] / С. Ballard [и др.] // Therapia. Укр. мед. вісн. – 2013. – N 5. – С. 6–11.
 • Бредесен, Д. Альцгеймер – не вирок! ReCODE: перша програма лікування й профілактики спаду когнітивних функцій [Текст] : монографія / Д. Бредесен ; пер. О. Бершадська ; пер. з англ. – Київ : BookChef, 2018. – 336 с.
 • Бредесен, Д. Нестареющий мозг: глобальное медицинское открытие об истинных причинах снижения умственной активности, позволяющее обрести ясность ума, хорошую память и спасти мозг от болезни Альцгеймера [Текст] : монография / Д. Бредесен ; пер. Л. Н. Миронова ; [пер. с англ.]. – Київ : Бомбора, 2019. – 304 с.
 • Всесвітній день поширення інформації про хворобу Альцгеймера [Текст] // НейроNEWS. – 2018. – № 7. – С. 8–9.
 • Когнітивна дисфункція при хворобі Альцгеймера: оцінка ефективності препаратів [Текст] // НейроNEWS. – 2019. – № 6. – С. 20–22.
 • Осадчий, А. И. Базисная терапия болезни Альцгеймера: современные тенденции [Текст] / А. И. Осадчий // Укр. мед. часопис. – 2019. – № 1 / Т. 1. – С. 79–83.
 • Практическое руководство по лечению болезни Альцгеймера и других деменций (2007) [Текст] // НейроNEWS. – 2008. – № 2. – С. 42–45.
 • Хвороба Альцгеймера: що потрібно знати тим, хто доглядає за пацієнтом [Текст] // Б-ка сімейн. лікаря та сімейн. медсестри. – 2013. – № 3. – С. 16–25.
 • Холин, В. А. Болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона – современные подходы к решению проблемы [Текст] / В. А. Холин, Н. Ю. Бачинская // Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : темат. номер. – 2019. – № 3. – С. 30–31.
 • Чеботарева, Н. Болезнь Альцгеймера : история открытия [Текст] / Н. Чеботарева, В. Рамеев // Врач. – 2004. – № 6. – С. 62.

 

Бец Володимир Олексійович (1834–1894), анатом, гістолог, педагог

(190 років від дня народження)

 

 • Москаленко, В. Ф. Видатний представник славетної Київської анатомічної школи, професор Володимир Олексійович Бец (до 175-річчя від дня народж.) [Текст] / В. Ф. Москаленко, В. Г. Черкасов // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2009. – Том 71, № 3. – С. 57–61.
 • Москаленко, В. Ф. Визнаний геній вітчизняної анатомії професор Володимир Олексійович Бец. До 175-річчя від дня народж. [Текст] / В. Ф. Москаленко, В. Г. Черкасова, В. Г. Коляденко // Укр. журн. дерматології, венерології та косметології. – 2009. – № 2. – С. 114–116.
 • Цимбалюк, В. І. Професор Бец Володимир Олексійович [Текст] / В. І. Цимбалюк. – Электрон. журн. – // Наука і практика : міжвідом. мед. журн. – 2014. – № 2/3. – С. 11–21.

 

Верхратський Сергій Авраамович (1894–1988), учений, медик, хірург

(130 років від дня народження)

 

 • Верхратський, С. А. Історія медицини [Текст] / С. А. Верхратський. – Київ : Здоров’я, 2011. – 352 с. : іл.
 • Верхратський, С. А. Історія медицини [Текст] : посіб. для студ. мед. ін-тів / С. А. Верхратський. – Київ : Здоров’я, 1964. – 333 с. : іл.
 • Верхратський, С. А. Історія медицини [Текст] : навч. посіб. / С. А. Верхратський, П. Ю. Заблудовський. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Вища шк., 1991. – 431 с.

 

Лямбль Душан Федорович (1824–1895) лікар, патологоанатом, етнограф

(200 років від дня народження)

 • Васильєва, H. A. Поєднана паразитарна інвазія аскаридоз і лямбліоз : особливості імунітету та лікування хворих [Текст] / H. A. Васильєва, М. І. Шкільна // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 2. – С. 57–60.
 • Інфекційні хвороби [Текст] : підручник : у 2 т. Т. 1 / Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; за ред.: В. П. Малого, М. А. Андрейчина. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 652 с. : табл.
 • Лямбліоз: лікування та профілактика [Текст] // Журн. голов. мед. сестри. – 2019. – № 8. – С. 40–43.
 • Малий, В. П. Лямбліоз [Текст] / В. П. Малий // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2014. – № 3. – С. 35–43.
 • Малий, В. П. Лямбліоз [Текст] / В. П. Малий // Дит. лікар. – 2014. – № 5. – С. 29–36.
 • Медична паразитологія з ентомологією [Текст] : навч. посіб. для студ. ВМНЗ IV рівня кредитації, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти / за ред.: В. М. Козька, В. В. М’ясоєдова. – Київ : Медицина, 2015. – 336 с. : іл.
 • Ніколаєнко, С. М. Стан захворюваності на лямбліоз, малярію в Україні [Текст] : тези третьої наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні» (12–13 берез. 2021 р., м. Одеса, Україна) / С. М. Ніколаєнко, О. С. Сагач, В. І. Трихліб // Актуал. інфектологія. – 2021. – Том 9, № 1. – С. 81–82.

 

Рудиковський Євстахій Петрович (1784 –1851), військовий лікар, хірург, письменник

(240 років від дня народження)

 

 • Марцінковський, І. Б. Військовий лікар Є. Рудиковський – знайомий Т. Шевченка [Текст] / І. Б. Марцінковський // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2007. – № 1/2. – С. 83–85.

 

Трінус Федір Петрович (1924–2013), токсиколог, фармаколог

(100 років від дня народження)

 

 • Тринус, Ф. П. Нестероидные противовоспалительные средства / Ф. П. Тринус, Н. А. Мохорт, Б. М. Клебанов. – Киев : Здоров’я, 1975. – 240 с. : табл., рис.
 • Тринус, Ф. П. Про шкідливість самолікування [Текст] : науч.-попул. лит. / Ф. П. Тринус. – Київ : Здоров'я, 1980. – 48 с.
 • Тринус, Ф. П. Фармакотерапевтический справочник [Текст] / Ф. П. Тринус. – 7-е изд., испр. – Киев : Здоров’я, 1995. – 592 с.
 • Тринус, Ф. П. Фармакологический справочник дерматолога / Под ред. Ю. К. Скрипкина [Текст] / Ф. П. Тринус. – 6-е изд., испр. и доп. – Київ : Здоров’я, 1988. – 640 с.
 • Фармакологическая регуляция воспаления [Текст] : монография / Ф. П. Тринус, Б. М. Клебанов, И. М. Ганджа, Р. Д. Сейфулла. – Київ : Здоров’я, 1987. – 144 с.
 • Трінус, Ф. П. Фармакологія синтетичних інгібіторів ангіогенезу [Текст] / Ф. П. Трінус // Ліки. – 2001. – № 1–2. – С. 71–73.
 • Ядловський, О. Є. Вивчення тривалості аналгезії нового неопіоїдного аналгетика піродазолу в експерименті / О. Є. Ядловський, Ф. П. Трінус, Д. А. Міроненко // Ліки. –2005. – N 3/4. – С. 79–86.

 

Фролькіс, Володимир Веніамінович (1924–1999), фізіолог, геронтолог

(100 років від дня народження)

 

 • Амосов, Н. Душа ученого и человека [Текст] / Н. Амосов // Лікування та діагностика. – 2001. – № 4. – С. 56–57.
 • Безруков, В. Академик Фролькис: вклад в развитие геронтологии [Текст] / В. Безруков, Ю. Дупленко, О. Кульчицкий // Doctor : Журн. для практикующих врачей. – 2002. – № 2. – С. 81–83.
 • Виленский, Ю. Г. Владимир Фролькис. Сердце и сосуды в зеркале физиологии [Текст] / Ю. Г. Виленский // Серце і судини. – 2009. – № 4. – С. 108–110.
 • Виленский, Ю. Г. Музей Академика Фролькиса [Текст] / Ю. Г. Виленский // Асклепий. – 2002. – № 2. – С. 62–64.
 • Возианов, А. Воспоминания о В. В. Фролькисе [Текст] / А. Возианов // Лікування та діагностика. – 2001. – № 4. – С. 53–56.
 • Кундиев, Ю. ... как по живому (к 80-летию академика В. В. Фролькиса) / Ю. Кундиев // Лікування та діагностика. – 2004. – № 1. – С. 59–61.
 • Поворознюк, В. Промені серця [Текст] / В. Поворознюк // Мистецтво лікування. – 2004. –№ 1. – С. 88–89.
 • Про геронтологію та академіка В. В. Фролькіса [Текст] // Практикуючий лікар. – 2017. – N 2. – С. 54–56.
 • Розенбаум, М. Д. Интеллектуальная активность и долголетие (памяти академика Владимира Фролькиса) [Текст] / М. Д. Розенбаум, Л. Н. Греченкова, С. В. Греченков // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2009. –№ 1/2. – С. 80–94.
 • Фролькис В. В. [Текст] // Клинич. геронтология. – 2003. – № 3. – С. 69–70.
 • Фролькис, В. В. Старение. Нейрогуморальные механизмы / В. В. Фролькис. – Київ : Наук. думка, 1981. – 320 с. : рис., граф. – Библиогр.: с. 293–318.

 

 

Поділитися:

Лікарі-ювіляри 2024


У відділі медичних наук ВОУНБ ім. В. Отамановського з 8 січня 2024 року буде експонуватися книжкова виставка «Лікарі-ювіляри 2024», присвячена видатним діячам медицини, ювілейні дати яких ми відзначаємо в цьому році.

Запрошуємо охочих ознайомитися з матеріалами експозиції!

Бібліографічний список

Алоїс Альцгеймер (1864–1915), психіатр, невролог

(160 років від дня народження)

 

 • Березуцкий, В. И. Музыкальная терапия в лечении болезни Альцгеймера [Текст] / В. И. Березуцкий, М. С. Березуцкая // Міжнар. невролог. журн. – 2019. – № 3. – С. 124–132.
 • Болезнь Альцгеймера (Часть 2) [Текст] / С. Ballard [и др.] // Therapia. Укр. мед. вісн. – 2013. – N 5. – С. 6–11.
 • Бредесен, Д. Альцгеймер – не вирок! ReCODE: перша програма лікування й профілактики спаду когнітивних функцій [Текст] : монографія / Д. Бредесен ; пер. О. Бершадська ; пер. з англ. – Київ : BookChef, 2018. – 336 с.
 • Бредесен, Д. Нестареющий мозг: глобальное медицинское открытие об истинных причинах снижения умственной активности, позволяющее обрести ясность ума, хорошую память и спасти мозг от болезни Альцгеймера [Текст] : монография / Д. Бредесен ; пер. Л. Н. Миронова ; [пер. с англ.]. – Київ : Бомбора, 2019. – 304 с.
 • Всесвітній день поширення інформації про хворобу Альцгеймера [Текст] // НейроNEWS. – 2018. – № 7. – С. 8–9.
 • Когнітивна дисфункція при хворобі Альцгеймера: оцінка ефективності препаратів [Текст] // НейроNEWS. – 2019. – № 6. – С. 20–22.
 • Осадчий, А. И. Базисная терапия болезни Альцгеймера: современные тенденции [Текст] / А. И. Осадчий // Укр. мед. часопис. – 2019. – № 1 / Т. 1. – С. 79–83.
 • Практическое руководство по лечению болезни Альцгеймера и других деменций (2007) [Текст] // НейроNEWS. – 2008. – № 2. – С. 42–45.
 • Хвороба Альцгеймера: що потрібно знати тим, хто доглядає за пацієнтом [Текст] // Б-ка сімейн. лікаря та сімейн. медсестри. – 2013. – № 3. – С. 16–25.
 • Холин, В. А. Болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона – современные подходы к решению проблемы [Текст] / В. А. Холин, Н. Ю. Бачинская // Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія : темат. номер. – 2019. – № 3. – С. 30–31.
 • Чеботарева, Н. Болезнь Альцгеймера : история открытия [Текст] / Н. Чеботарева, В. Рамеев // Врач. – 2004. – № 6. – С. 62.

 

Бец Володимир Олексійович (1834–1894), анатом, гістолог, педагог

(190 років від дня народження)

 

 • Москаленко, В. Ф. Видатний представник славетної Київської анатомічної школи, професор Володимир Олексійович Бец (до 175-річчя від дня народж.) [Текст] / В. Ф. Москаленко, В. Г. Черкасов // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2009. – Том 71, № 3. – С. 57–61.
 • Москаленко, В. Ф. Визнаний геній вітчизняної анатомії професор Володимир Олексійович Бец. До 175-річчя від дня народж. [Текст] / В. Ф. Москаленко, В. Г. Черкасова, В. Г. Коляденко // Укр. журн. дерматології, венерології та косметології. – 2009. – № 2. – С. 114–116.
 • Цимбалюк, В. І. Професор Бец Володимир Олексійович [Текст] / В. І. Цимбалюк. – Электрон. журн. – // Наука і практика : міжвідом. мед. журн. – 2014. – № 2/3. – С. 11–21.

 

Верхратський Сергій Авраамович (1894–1988), учений, медик, хірург

(130 років від дня народження)

 

 • Верхратський, С. А. Історія медицини [Текст] / С. А. Верхратський. – Київ : Здоров’я, 2011. – 352 с. : іл.
 • Верхратський, С. А. Історія медицини [Текст] : посіб. для студ. мед. ін-тів / С. А. Верхратський. – Київ : Здоров’я, 1964. – 333 с. : іл.
 • Верхратський, С. А. Історія медицини [Текст] : навч. посіб. / С. А. Верхратський, П. Ю. Заблудовський. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Вища шк., 1991. – 431 с.

 

Лямбль Душан Федорович (1824–1895) лікар, патологоанатом, етнограф

(200 років від дня народження)

 • Васильєва, H. A. Поєднана паразитарна інвазія аскаридоз і лямбліоз : особливості імунітету та лікування хворих [Текст] / H. A. Васильєва, М. І. Шкільна // Інфекційні хвороби. – 2013. – № 2. – С. 57–60.
 • Інфекційні хвороби [Текст] : підручник : у 2 т. Т. 1 / Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; за ред.: В. П. Малого, М. А. Андрейчина. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 652 с. : табл.
 • Лямбліоз: лікування та профілактика [Текст] // Журн. голов. мед. сестри. – 2019. – № 8. – С. 40–43.
 • Малий, В. П. Лямбліоз [Текст] / В. П. Малий // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2014. – № 3. – С. 35–43.
 • Малий, В. П. Лямбліоз [Текст] / В. П. Малий // Дит. лікар. – 2014. – № 5. – С. 29–36.
 • Медична паразитологія з ентомологією [Текст] : навч. посіб. для студ. ВМНЗ IV рівня кредитації, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти / за ред.: В. М. Козька, В. В. М’ясоєдова. – Київ : Медицина, 2015. – 336 с. : іл.
 • Ніколаєнко, С. М. Стан захворюваності на лямбліоз, малярію в Україні [Текст] : тези третьої наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Інфекційні захворювання мандрівників. Сучасні виклики і стан проблеми в Україні» (12–13 берез. 2021 р., м. Одеса, Україна) / С. М. Ніколаєнко, О. С. Сагач, В. І. Трихліб // Актуал. інфектологія. – 2021. – Том 9, № 1. – С. 81–82.

 

Рудиковський Євстахій Петрович (1784 –1851), військовий лікар, хірург, письменник

(240 років від дня народження)

 

 • Марцінковський, І. Б. Військовий лікар Є. Рудиковський – знайомий Т. Шевченка [Текст] / І. Б. Марцінковський // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2007. – № 1/2. – С. 83–85.

 

Трінус Федір Петрович (1924–2013), токсиколог, фармаколог

(100 років від дня народження)

 

 • Тринус, Ф. П. Нестероидные противовоспалительные средства / Ф. П. Тринус, Н. А. Мохорт, Б. М. Клебанов. – Киев : Здоров’я, 1975. – 240 с. : табл., рис.
 • Тринус, Ф. П. Про шкідливість самолікування [Текст] : науч.-попул. лит. / Ф. П. Тринус. – Київ : Здоров'я, 1980. – 48 с.
 • Тринус, Ф. П. Фармакотерапевтический справочник [Текст] / Ф. П. Тринус. – 7-е изд., испр. – Киев : Здоров’я, 1995. – 592 с.
 • Тринус, Ф. П. Фармакологический справочник дерматолога / Под ред. Ю. К. Скрипкина [Текст] / Ф. П. Тринус. – 6-е изд., испр. и доп. – Київ : Здоров’я, 1988. – 640 с.
 • Фармакологическая регуляция воспаления [Текст] : монография / Ф. П. Тринус, Б. М. Клебанов, И. М. Ганджа, Р. Д. Сейфулла. – Київ : Здоров’я, 1987. – 144 с.
 • Трінус, Ф. П. Фармакологія синтетичних інгібіторів ангіогенезу [Текст] / Ф. П. Трінус // Ліки. – 2001. – № 1–2. – С. 71–73.
 • Ядловський, О. Є. Вивчення тривалості аналгезії нового неопіоїдного аналгетика піродазолу в експерименті / О. Є. Ядловський, Ф. П. Трінус, Д. А. Міроненко // Ліки. –2005. – N 3/4. – С. 79–86.

 

Фролькіс, Володимир Веніамінович (1924–1999), фізіолог, геронтолог

(100 років від дня народження)

 

 • Амосов, Н. Душа ученого и человека [Текст] / Н. Амосов // Лікування та діагностика. – 2001. – № 4. – С. 56–57.
 • Безруков, В. Академик Фролькис: вклад в развитие геронтологии [Текст] / В. Безруков, Ю. Дупленко, О. Кульчицкий // Doctor : Журн. для практикующих врачей. – 2002. – № 2. – С. 81–83.
 • Виленский, Ю. Г. Владимир Фролькис. Сердце и сосуды в зеркале физиологии [Текст] / Ю. Г. Виленский // Серце і судини. – 2009. – № 4. – С. 108–110.
 • Виленский, Ю. Г. Музей Академика Фролькиса [Текст] / Ю. Г. Виленский // Асклепий. – 2002. – № 2. – С. 62–64.
 • Возианов, А. Воспоминания о В. В. Фролькисе [Текст] / А. Возианов // Лікування та діагностика. – 2001. – № 4. – С. 53–56.
 • Кундиев, Ю. ... как по живому (к 80-летию академика В. В. Фролькиса) / Ю. Кундиев // Лікування та діагностика. – 2004. – № 1. – С. 59–61.
 • Поворознюк, В. Промені серця [Текст] / В. Поворознюк // Мистецтво лікування. – 2004. –№ 1. – С. 88–89.
 • Про геронтологію та академіка В. В. Фролькіса [Текст] // Практикуючий лікар. – 2017. – N 2. – С. 54–56.
 • Розенбаум, М. Д. Интеллектуальная активность и долголетие (памяти академика Владимира Фролькиса) [Текст] / М. Д. Розенбаум, Л. Н. Греченкова, С. В. Греченков // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2009. –№ 1/2. – С. 80–94.
 • Фролькис В. В. [Текст] // Клинич. геронтология. – 2003. – № 3. – С. 69–70.
 • Фролькис, В. В. Старение. Нейрогуморальные механизмы / В. В. Фролькис. – Київ : Наук. думка, 1981. – 320 с. : рис., граф. – Библиогр.: с. 293–318.