Наукові праці членів Історичного товариства Нестора літописця

Наприкінці XIX – на початку XX ст. вивчення України було невід’ємною складовою діяльності різноманітних наукових організацій, які розгорнули в той період свою дослідницьку роботу на теренах Наддніпрянської України. Однією з найпотужніших інституцій, що досліджувала історію, археологію, етнографію, фольклор, народне право, українську літературу, було Історичне товариство Нестора Літописця (далі – ІТНЛ). Товариство діяло в Києві у 1873–1931 рр., і ним керували в різні часи авторитетні вчені В. Антонович, В. Іконніков, О. Лазаревський, М. Дашкевич, М. Василенко. Члени ІТНЛ прагнули вивчити й дослідити різні аспекти історично-культурного розвитку українського народу.

До 150-літнього ювілею з часу заснування Товариства у відділі рідкісних і цінних видань експонується книжкова виставка «Наукові праці членів Історичного товариства Нестора Літописця». На експозиції представлені оригінали друкованих праць, серед яких – «Собрание сочинений» М. Максимовича (т. 3, 1889), історична монографія М. Костомарова «Последние годы Речи Посполитой» (т. 2, 1886), наукові розвідки Ю. Кулаковського «Карта Европейской Сарматии по Птолемею» (1899), В. Науменка «Александр Федорович Кистяковский и украинство» (1919). Варто виділити монументальне дослідження подільського історика, археолога й православного священника Ю. Й. Сіцінського «Приходы и церкви Подольской губернии», яке вийшло друком у Кам'янці-Подільському 1901 р.

На виставці також представлені збірники «Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца» (1891, 1899, 1906, 1907, 1908), які дають можливість більш детально ознайомитися з діяльністю Товариства завдяки опублікованим звітним матеріалам, повідомленням й окремим працям науковців.

Запрошуємо до перегляду!

Поділитися:

Наукові праці членів Історичного товариства Нестора літописця


Наприкінці XIX – на початку XX ст. вивчення України було невід’ємною складовою діяльності різноманітних наукових організацій, які розгорнули в той період свою дослідницьку роботу на теренах Наддніпрянської України. Однією з найпотужніших інституцій, що досліджувала історію, археологію, етнографію, фольклор, народне право, українську літературу, було Історичне товариство Нестора Літописця (далі – ІТНЛ). Товариство діяло в Києві у 1873–1931 рр., і ним керували в різні часи авторитетні вчені В. Антонович, В. Іконніков, О. Лазаревський, М. Дашкевич, М. Василенко. Члени ІТНЛ прагнули вивчити й дослідити різні аспекти історично-культурного розвитку українського народу.

До 150-літнього ювілею з часу заснування Товариства у відділі рідкісних і цінних видань експонується книжкова виставка «Наукові праці членів Історичного товариства Нестора Літописця». На експозиції представлені оригінали друкованих праць, серед яких – «Собрание сочинений» М. Максимовича (т. 3, 1889), історична монографія М. Костомарова «Последние годы Речи Посполитой» (т. 2, 1886), наукові розвідки Ю. Кулаковського «Карта Европейской Сарматии по Птолемею» (1899), В. Науменка «Александр Федорович Кистяковский и украинство» (1919). Варто виділити монументальне дослідження подільського історика, археолога й православного священника Ю. Й. Сіцінського «Приходы и церкви Подольской губернии», яке вийшло друком у Кам'янці-Подільському 1901 р.

На виставці також представлені збірники «Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца» (1891, 1899, 1906, 1907, 1908), які дають можливість більш детально ознайомитися з діяльністю Товариства завдяки опублікованим звітним матеріалам, повідомленням й окремим працям науковців.

Запрошуємо до перегляду!