Жити, щоб відкрити і реалізувати себе

До 100-річчя від дня народження українського історика, археолога, краєзнавця Івана Івановича Зайця відділ краєзнавства презентує бібліографічний список «Жити, щоб відкрити і реалізувати себе».

Ім’я професора Івана Івановича Зайця відоме не лише на Вінниччині, а й в Україні та за її межами.

Науковець родом із села Кравцівка що на Дніпропетровщині, пройшов тернистими фронтовими шляхами Другої світової війни. У повоєнні роки обіймав відповідальну посаду в органах військової контррозвідки в Австрії, на Байконурі, у 43-й ракетній армії.

З 1963 по 1977 рік Іван Іванович працював директором Вінницького обласного краєзнавчого музею. За роки роботи на цій посаді було багато зроблено для розбудови закладу.

У Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Іван Іванович прийшов у 1973 році. Працював спочатку старшим викладачем, потім доцентом, а з 1988 року – професором кафедри історії слов’янських народів. Майже три  десятиліття свого життя історик, професійний археолог, науковець, відомий учений у галузі трипіллєзнавства присвятив цьому вишу.

У бібліографічному списку відображено творчий доробок ученого, напрацьований протягом 30-літньої наукової діяльності. Вагоме місце займають монографії, статті з наукових збірників, матеріали наукових конференцій, які розкривають багатогранну діяльність Івана Івановича Зайця.

 (до 100-річчя від дня народження Івана Івановича Зайця) 

Бібліографічний список 

Іван Іванович Заєць – український історик, археолог, краєзнавець, полковник, дослідник трипільської культури Вінниччини. Почесний працівник Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Почесний громадянин міста Байконур. Ім’я Івана Івановича Зайця відоме не лише на теренах Вінниччини, а й в Україні та за її межами. Іван Іванович зробив великий внесок у розвиток історичної науки.

Важливим напрямом його науково-педагогічної діяльності став курс «Археологія України». Матеріали археологічних досліджень стали основою для багатьох наукових публікацій, загальна кількість яких становить понад 150, серед них – 4 монографії. Підсумок своєї понад 40-річної наукової діяльності Іван Іванович Заєць зробив у монографії «Витоки духовної культури українського народу». 

Основні дати життя і діяльності

21 січня 1922 р. – народився у с. Дроні, нині с. Кравцівка що на Дніпропетровщині.

1940 р. – закінчив Царичанську школу.

10 червня 1941 р. – закінчив Харківське піхотне училище.

1941–1943 рр. – воював на Південному, Південно-Західному, Північно-Кавказькому фронтах Другої світової війни.

Листопад 1943 – квітень 1944 рр. – лікувався у військовому шпиталі після важкого поранення.

Травень 1944 – листопад 1947 рр. – служив в Особливому відділі Північно-Кавказького округу.

Грудень 1947 – березень 1949 рр. – навчався в Горнівській школі державної безпеки.

1950–1955 рр. – начальник відділу Повітряної дивізії в Центральній групі військ Радянської армії в Австрії.

1955–1960 рр. – начальник Особливого відділу космодрому Байконур.

1960–1962 рр. – начальник Особливого відділу 43-ї ракетної армії.

1962–1963 рр. – заступник начальника Особливого відділу військ Харківського гарнізону.

1963 р. – звільнений у запас у званні полковника.

1963–1977 рр. – директор Вінницького обласного краєзнавчого музею. За роки роботи на цій посаді чимало було зроблено для розбудови музею. З ініціативи І. І. Зайця було добудовано 20 залів, відкрито багато цікавих експозицій.

1975 р. – в Інституті археології СРСР захистив кандидатську дисертацію «Древні землероби середньої течії Південного Бугу у другій половині ІV тис. до н. е.» і здобув звання кандидата історичних наук. 

У Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Іван Іванович прийшов у 1973 році. Працював спочатку старшим викладачем, потім доцентом, а з 1988 року – професором кафедри історії слов’янських народів. Майже чотири десятиліття свого життя історик, професійний археолог, науковець, відомий учений у галузі трипіллєзнавства, керівник студентського наукового гуртка присвятив цьому вишу.

Помер 2 липня 2007 року. 

Бібліографічний список «Жити, щоб відкрити і реалізувати себе» присвячений Івану Івановичу Зайцю (1922–2007), кандидату історичних наук, професору ВДПУ ім. М. Коцюбинського, досліднику трипільської культури. Представлено бібліографію наукових праць ученого, його публікацій у збірниках, альманахах, періодичних виданнях та літературу про його життя та діяльність.

Розділ «Праці І. І. Зайця» містить два підрозділи – «Окремі видання» та «Публікації в збірниках, альманахах, періодичних виданнях», у яких представлено праці вченого, розміщені за хронологією, в другому підрозділі інформація вміщена в межах року за алфавітом. Матеріали розділу «Публікації про І. І. Зайця в збірниках, альманахах, періодичних виданнях» розміщені за алфавітом авторів публікацій.

Список може бути використаний фахівцями в галузі історії, археології для наукової та навчальної діяльності. 

Праці І. І. Зайця 

Серед наукової спадщини І. І. Зайця перше місце займають публікації, присвячені трипільській культурі, зокрема пам’яток Кліщів, Ворошилівка, Цвіжин, Тростянець, Біликівці тощо.

В. А. Косаківський, В. С. Рудь

Окремі видання 

 1. Вінницький краєзнавчий музей : путівник / відп. за вип. І. І. Заєць. – Одеса : Маяк, 1972. – 96 с. : іл.
 2. Винницкий краеведческий музей : фоторассказ о Винницком краеведческом музее / И. И. Заец. – Київ : Мистецтво, 1973. – 24 с.
 3. Вінницький краєзнавчий музей = Vinnytsya museum of local lore : фоторозповідь про Вінницький краєзнавчий музей / упоряд. І. І. Заєць. – Київ : Мистецтво, 1973. – 24 с. – (Музеї України).
 4. Древние земледельцы среднего течения Южного Буга во 2-й половине IV тысячелетия до н. э. (по материалам трипольского поселения Клищев Тывровского района Винницкой области) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. ист. наук : спец. 07.00.06 / Иван Иванович Заец ; Винниц. гос. пед. ин-т им. Н. Островского. – Москва, 1975. – 20 с.
 5. ВДПІ ім. М. Островського (1912–1987) / З. М. Грузман, І. І. Заєць, М. Ф. Присяжнюк, І. П. Пшук. – Вінниця : Облполіграфвидав, 1987. – 12 с.
 6. Поселение трипольской культуры Клищев на Южном Буге / И. И. Заец, С. Н. Рыжов. – Киев : [б. в.], 1992. – 176 с.
 7. Історична хронологія / І. І. Заєць. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 144 с.
 8. Людина і природа Поділля. Від кам’яного до раннього залізного віку : навч. посіб. / І. І. Заєць, Б. С. Жураковський ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Арбат, 1999. – 116 с. : рис. – Бібліогр.: с. 109–114.
 9. Трипільська культура на Поділлі / І. І. Заєць ; худож. В. Богданюк. – Вінниця : Тезис, 2001. – 184 с. : іл., портр.
 10. Далеке і близьке : світлини пам’яті / І. І. Заєць. – Вінниця : Тезис, 2004. – 480 с. : портр.
 11. Моє здоров'я / І. І. Заєць. – Вінниця : [б. в.], – 60 с.
 12. Археологія України : навч. програма для викладачів і студентів з спеціальності «Історія і правознавство» / підгот. І. І. Заєць. – Вінниця : ВДПУ, 2005. – 25 с.
 13. Програма з музейної, архівної, археологічної практики студентів I курсу історичного факультету. Спеціальність «Історія і правознавство» / І. І. Заєць, П. С. Григорчук, Ю. А. Зінько. – Вінниця : ВДПУ, 2005. – 16 с.
 14. Витоки духовної культури українського народу / І. І. Заєць. – Київ : Аратта, 2006. – 328 с. : іл. – Бібліогр.: с. 272–275. 

Публікації в збірниках, альманахах, періодичних виданнях 

1970

 1. Пам’ятки трипільської культури на території Південного Побужжя / І. І. Заєць // III Поділ. історико-краєзнав. конф. : матеріали. – Львів, 1970. – C. 105–106. 

1971

 1. Обновленный музей / И. И. Заец // Музейное дело в СССР. – Москва, 1971. – C. 87–89. 
 1. Незабутнє / І. І. Заєць // Соціалістична культура. – Київ, 1971. – C. 16–17. 

1972

 1. Перша Вінницька історико-краєзнавча конференція / І. І. Заєць // Укр. іст. журн. – 1972. – № 9. – C. 150–152. 
 1. Південно-Побузький пам'ятник Кліщів / І. І. Заєць // Тези пленар. і секційних доп. XV наук. конф. ін-ту археології, присвяч. 50-річчю утворення СРСР : результати польових археол. дослідж. 1970–1971 років на території України. – Одеса, 1972. – C. 100–102. 
 1. Пропаганда матеріалів XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП України у Вінницькому краєзнавчому музеї : виступи представників музеїв на зональних нарадах, працівників культурно-освітніх установ республіки 1971 р. / І. І. Заєць // Вище рівень музейної роботи. – Київ, 1972. – C. 15–20. 
 1. Трипільське селище Кліщів / І. І. Заєць, П. І. Хавлюк // Археологічні дослідження на Україні. – Київ, 1972. – Вип. 4. – C. 79–83. 

1973

 1. Кліщів – нове поселення трипільської культури на Південному Бузі / І. І. Заєць // Археологія : респ. міжвід. зб. – 1973. – Вип. 10. – C. 48–61. 
 1. Раскопки трипольского поселения Клищев на Южном Буге / И. И. Заец // Археологические открытия 1972 года. – Москва, 1973. – C. 282.

1974

 1. Раскопки Винницкого краеведческого музея / И. И. Заец // Археологические открытия 1973 года. – Москва, 1974. – C. 275–276. 
 1. Трипольское поселение Клищев на Южном Буге / И. И. Заец // Совет. археология. – 1974. – № 4. – C. 180–200. 

1975

 1. Використання технічних засобів : з досвіду роботи Вінниц. краєзнав. музею / І. І. Заєць // Соціаліст. культура. – 1975. – № 3. – C. 31–32. 
 1. Керамический комплекс трипольского поселения Клищев / И. И. Заец // Новейшие открытия советских археологов : тез. докл. конф. – Киев, 1975. – Ч. 1. – C. 76–77. 
 1. Раскопки в Винницкой области / И. И. Заец // Археологические открытия 1974 года. – 1975. – C. 280. 
 1. 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР : тез. докл. юбил. конф. / [редкол.: П. О. Карышковский (отв. ред.) и др.] ; АН УССР, Ин-т археологии, Одес. археол. музей, Одес. археол. о-во. – Киев : Наук. думка, 1975. – 194 с. – Зі змісту:  Место отдельных трипольских поселений среднего течения Южного Буга в относительной периодизации Триполья / И. И. Заец. – C. 42–44 ;  Курганный комплекс раннескифского времени в с. Тютьки Винницкой области / И. И. Заец. – C. 82. 

1976

 1. Велич справ і звершень / І. І. Заєць // Музеї Української РСР у патріотичному та інтернаціональному вихованні трудящих : зб. наук. пр. з питань роботи музеїв. – Київ, 1976. – C. 29–33. 
 1. Экспедиция Винницкого краеведческого музея / И. И. Заец // Археологические открытия 1975 года. – Москва, 1976. – C. 325. 

1977

 1. Исследования Винницкого краеведческого музея / И. И. Заец, В. С. Жураховский, Б. И. Лобай // Археологические открытия 1976 года. – Москва, 1977. – C. 295. 

1978

 1. Експонати розповідають, вчать / І. І. Заєць // Соціаліст. культура. – 1978. – № 6. – C. 14–15. 
 1. Місця бойової слави на Поділлі (1648–1654 рр.) : метод. поради лектору і екскурсоводу / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М. Островського, Вінниц. краєзнав. музей ; М. М. Кравець, І. І. Заєць. – Вінниця : ВДПІ, 1978. – 15 с. 
 1. Трипольская культура (этапов В–II, С–I) на Южном Буге и Днестре / И. И. Заец // Археологические исследования на Украине 1976–1977 гг. : тез. докл. XVII конф. ин-та археологии АН УРСР (Ужгород, апр. 1978 г.). – Ужгород, 1978. – C. 42–43. 

1979

 1. Возз’єднання Західної України з Радянською Україною – видатна подія в історії українського народу : метод. розроб. для студентів / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М. Островського ; М. М. Кравець, І. І. Заєць. – Вінниця: ВДПІ, 1979. – 18 с. 
 1. Исследования трипольского поселения у пос. Ладыжин Винницкой области / И. И. Заец // Археологические открытия 1978 года. – Москва, 1979. – C. 331. 
 1. Курганный комплекс раннескифского времени в с. Тютьки Винницкой области / И. И. Заец // Совет. археология. – 1979. – № 1. – C. 256–260. 

1980

 1. Исследования памятников трипольской культуры на Южном Буге / И. И. Заец // Археологические открытия 1979 года. – Москва, 1980. – C. 272.                                                                                   
 1. Ранньотрипільська пам’ятка Ладижин I на Південному Бузі (етапи АЗ–ВІ) / І. І. Заєць // Тези доп. V Поділ. історико-краєзнав. конф. – Кам’янець-Подільський, 1980. – C. 112–113. 

1981

 1. Исследование трипольского поселения Клищев / И. И. Заец // Археологические открытия 1980 года. – Москва, 1981. – C. 247–248. 
 1. Трипольские жилища на Южном Буге / И. И. Заец //Stydia Praenistorica. – София, 1981. – № 5/6. – C. 48–61. 

1982

 1. Первісне суспільство на території Вінницької області / І. І. Заєць // Методичні рекомендації для вчителів історії. – Вінниця, 1982. – C. 3–8. 
 1. Роль музеїв Вінниччини у вивченні історії рідного краю студентами / І. І. Заєць // Друга Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства : тези доп., 19–21 жовт. 1982 р., Вінниця. – Київ, 1982. – C. 203–204. 

1983

 1. Археологические открытия 1981 года : сб. ст. / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1983. – 517 с. : ил. – Зі змісту:  Исследование трипольского поселения Ворошиловки / И. И. Заец. – C. 259–260 ;  Работы Буго-Днестровской Трипольской экспедиции / И. И. Заец. – C. 260. 
 1. Використання краєзнавчого матеріалу в курсі історії СРСР (7–8 класи) : метод. рек. для вчителів історії / І. І. Шульга, І. І. Заєць, А. Л. Зінченко [та ін.]. – Вінниця, 1983. – 40 с. 

1984

 1. В. В. Порик – патріот, народний герой, інтернаціоналіст / І. І. Заєць // Третя Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства : тези доп. – Київ, 1984. – C. 218–219. 
 1. Вивчення трипільської культури в Надбужжі / І. І. Заєць // Друга Вінницька обласна історично-краєзнавча конференція, присвячена 40-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років : тези доп. – Вінниця, 1984. – C. 3. 

1985

 1. Исследование трипольского поселения на Южном Буге / И. И. Заец // Археологические открытия 1983 года: сб. ст. / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва, 1985. – C. 276–277. 
 1. Про деякі особливості трипільського житлобудівництва в Південному Надбужжі / І. І. Заєць // Третя Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1985. – C. 45. 
 1. Трипільське поселення Ворошилівка / І. І. Заєць // Шоста Подільська історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Кам'янець-Подільський, 1985. – C. 8–9. 

1986

 1. Керамический комплекс Клищева / И. И. Заец, Э. В. Сайко // Памятники недолита и бронзы : крат. сообщ. – Москва, 1986. – Вып. 185. – C. 14–21. 
 1. Особливості господарства в трипільському поселенні Кліщеві на Вінниччині / І. І. Заєць // Четверта Вінницька конференція : тези доп. 4 верес. 1986 р. – Вінниця, 1986. – C. 45. 
 1. Про деякі ідеологічні уявлення населення Південного Побужжя в період розквіту трипільської культури (середина IV тис. до н.е.) / І. І. Заєць // Проблеми етнографії Поділля : тези доп. наук. конф. – Кам'янець-Подільський, 1986. – C. 152–153. 
 1. Раскопки трипольского поселения Ворошиловка / И. И. Заец // Археологические открытия 1984 года : сб. ст. / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва, 1986. – C. 235. 
 1. Устим Кармалюк – український народний герой, видатний керівник боротьби селян Поділля / І. І. Заєць // Четверта Вінницька конференція : тези доп. 4 верес. 1986 р. – Вінниця, 1986. – C. 66–67. 

1987

 1. Локальний варіант трипільської культури в середній течії Південного Бугу / І. І. Заєць // Сьома Подільська історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Кам'янець-Подільський, 1987. – C. 11–12. 
 1. Особливості планування трипільського поселення Кліщів на Південному Бузі / І. І. Заєць // П’ята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1987. – C. 69–70. 

1988

 1. Герой Советского Союза, национальный герой Франции В. В. Порик на Кировоградщине / И. И. Заец // Первая Правобережная научная конференция по историческому краеведению, посвященная 225-летию начала изучения древностей края : тез. докл. – Кировоград, 1988. – C. 15–16. 
 1. Керамічний комплекс поселення Кліщів / І. І. Заєць // Шоста Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1988. – C. 3. 
 1. Музей історії Вінницького педагогічного інституту ім. М. Островського – важливий засіб професійної підготовки та виховання студентів / І. І. Заєць, А. Д. Ткаченко // Шоста Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1988. – C. 73. 
 1. Тваринницька направленість господарства трипільських племен на Південному Бузі в другій половині IV тис. до н.е. / І. І. Заєць // Проблеми економічної географії Поділля : тези доп. наук. конф. – Кам'янець-Подільський, 1988. – C. 179–180. 

1989

 1. Діяльність Вінницького краєзнавчого музею в 60-х роках / І. І. Заєць // Сьома Вінницька обласна краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1989. – C. 6. 
 1. Історико-краєзнавча робота під час археологічної практики студентів історичного факультету Вінницького педінституту / І. І. Заєць // Четверта Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства : тези доп. і повідомл. – Київ, 1989. – C. 392. 
 1. Мой друг – Василий Порик / И. И. Заец // Разглашению не подлежало : очерки, ст., воспоминания о чекистах Винничины. – Одесса, 1989. – C. 81–87. 
 1. Нові пам'ятки трипільської культури в середньому Побужжі / С. О. Гусєв, І. І. Заєць // Восьма Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1989. – C. 9–10. 
 1. Трипольская культура Побужья в свете технологического изучения ее керамики / И. И. Заец // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР : тези доп. XX Респ. конф. Одеса, жовт. 1989 р. – Київ, 1989. – C. 72–73. 

1990

 1. Интерьер жилищ трипольского поселения Клищев / И. И. Заец // Раннеземледельческие поселения-гиганты трипольской культуры на Украине : тез. докл. первого полевого семинара. – Киев, 1990. – C. 69–72. 
 1. Результаты исследования производственного инвентаря поселения Ворошиловка / И. И. Заец, Н. Н. Скакун // Раннеземледельческие поселения-гиганты трипольской культуры на Украине : тез. докл. первого полевого семинара. – Киев, 1990. – C. 105–108. 
 1. Трипільська культура на Південному Бузі кінця раннього – початку середнього етапів її розвитку / І. І. Заєць // Восьма Подільська історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Кам'янець-Подільський, 1990. – C. 14. 
 1. Трипільське поселення Біликівці / І. І. Заєць, С. О. Гусєв // Дев’ята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1990. – C. 14–15. 
 1. Трипольское поселение Клищев – уникальный памятник древних земледельцев и скотоводов на Южном Буге / И. И. Заец // Памятники истории и культуры Винницкой области : матеріали к Своду памятников истории и культуры народов СССР. – Киев, 1990. – Вып. 8. – C. 93–103. 

1991

 1. Археологічно-краєзнавчі дослідження на історичному факультеті Вінницького педагогічного інституту / І. І. Заєць // Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України : тези доп. і повідомл. п’ятої Всеукр. конф. – Київ ; Кам'янець-Подільський, 1991. – C. 378–379. 
 1. Вивчення первісного суспільства на території Поділля / І. І. Заєць // Місту Хмельницькому – 500 : тези наук.-теорет. конф. – Хмельницький, 1991. – C. 111–112. 
 1. Ідеологічні уявлення трипільців поселення Кліщів / І. І. Заєць // Десята Вінницька обласна науково-практична конференція : тези доп. – Вінниця, 1991. – C. 12–13. 
 1. Контакти трипільського населення Побужжя та Подніпров'я / І. І. Заєць // Проблеми вивчення та охорони пам’яток археології Київщини. Білогородка, жовт. 1991 р. : тези доп. першої наук.-практ. конф. – Київ, 1991. – C. 39–40. 
 1. Относительная хронология трипольских поселений среднего течения Южного Буга / И. И. Заец, С. А. Гусев // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н.э.) Кишинев, 10–14 дек. 1990 г. : матеріали междунар. конф. – Киев, 1991. – C. 29–30. 

1992

 1. Добування сировини трипільськими племенами Середнього Побужжя / І. І. Заєць, Б. С. Жураковський, С. О. Гусєв // Одинадцята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція. 3 верес. 1992 р. : тези доп. – Вінниця, 1992. – C. 15. 
 1. Модель трипільського житла Ворошилівського поселення Вінницької області / І. І. Заєць // Археологія. – 1992. – № 3. – C. 130–132. 

1993

 1. Модель трипільського житла з Ворошилівки / І. І. Заєць, С. О. Гусєв // Археологічні дослідження в Україні. – Луцьк, 1993. – C. 31–32.
 2. Північно-Бузький варіант Трипільської культури / І. І. Заєць // Трипільська культура України : тези доп. і повідом. Міжнар. наук. конф. / Акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 1993. – C. 15–17. 
 1. Подільська старовина : наук. зб. на пошану вченого і краєзнавця В. Д. Отамановського / Вінниц. обл. краєзнав. музей ; відп. ред. В. А. Косаківський. – Вінниця : [б. в.], 1993.– 480 с. – Зі змісту: Гусєв, С. О. Трипільське поселення Ворошилівка на Південному Бузі / С.О. Гусєв, І. І. Заєць. – С. 53–77 ; Охорона посівів та врожаю зернових землеробами Трипілля / І. І. Заєць. – C. 78–85. 
 1. Трипільське поселення Тростянець на Південному Бузі / І. І. Заєць // Дванадцята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція. 7 верес. 1993 р. : тези доп. – Вінниця, 1993. – C. 16–17. 

1994

 1. Вінниця, 1941 р. / І. І. Заєць // Вінниця: минуле і сучасне : матеріали другої іст.- краєзн. конф., присвяч. 50-річчю визволення м. Вінниці від німецько-фашистських загарбників. – Вінниця, 1994. – C. 46–48. 
 1. Нові дослідження трипільської культури на Поділлі / І. І. Заєць, В. О. Шумова // XIII Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1994. – C. 9–10. 
 1. Поселення трипільської культури на території м. Вінниці / І. І. Заєць // Вінниця: минуле і сучасне : матеріали другої історико-краєзн. конф. – Вінниця, 1994. – C. 10–12. 
 1. Прадавнє трипільське поселення на території Вінниччини / І. І. Заєць // Наукова конференція викладачів і студентів історичного факультету ВДПУ : тези доп. – Вінниця, 1994. – C. 50–51. 
 1. Производственные комплексы на трипольских поселениях / И. И. Заец // Международная археологическая конференция. – Тирасполь, 1994. – C. 58–61. 

1995

 1. Виготовлення керамічного посуду на трипільському поселенні Кліщів / І. І. Заєць // Чотирнадцята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція. – Вінниця, 1995. – C. 9–10. 
 1. Про деякі особливості національно-визвольної війни на Вінниччині / І. І. Заєць // Історія національно-державного будівництва в Україні : до 400-річчя з дня народж. Б. Хмельницького. 16 листоп. 1995 р. : матеріали наук. конф. викл. та студентів іст. ф-ту. – Вінниця, 1995. – C. 18–20. 
 1. Участь викладачів і студентів Вінницького педагогічного інституту у Великій Вітчизняній війні / І. І. Заєць // Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність : матеріали сьомої Всеукр. наук. конф. – Київ, 1995. – C. 279–280. 

1996

 1. Вінницькому обласному товариству пам’яток історії та культури – 30 років / І. І. Заєць // Україна на шляху до свободи і незалежності : до 130-річчя з дня народж. М. Грушевського і 5-ої річниці незалежності України : матеріали наук. конф. викл. та студентів іст. ф-ту. – Вінниця, 1996. – C. 48–50. 
 1. М. С. Грушевський про Трипільську культуру / І. І. Заєць // Україна на шляху до свободи і незалежності : до 130-річчя з дня народж. М. Грушевського і 5-ої річниці незалежності України : матеріали наук. конф. викл. та студентів іст. ф-ту. – Вінниця, 1996. – C. 41–43. 
 1. Характерні особливості трипільського житлобудівництва на Побужжі / І. І. Заєць // П’ятнадцята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція. 14 трав. 1996 р. : тези доп. – Вінниця, 1996. – C. 10–11. 

1997

 1. Забезпечення водою трипільських поселень. Нові відкриття / І. І. Заєць, Б. С. Жураковський // Археологія. – 1997. – № 3. – C. 135–139. 
 1. Історичне значення вивчення трипільської культури на Південному Бузі / І. І. Заєць // Шістнадцята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція. 11 лют. 1997 р. : тези доп. – Вінниця, 1997. – C. 10–11. 
 1. Наше минуле в пам’ятках архітектури / І. І. Заєць, С. А. Каракай // Звітна конференція викладачів і студентів історичного факультету. – Вінниця, 1997. – C. 52–54. 
 1. Трипільська культура на Вінниччині / І. І. Заєць // Сімнадцята Вінницька історико-краєзнавча конференція. 18 верес. 1997 р. : тези доп. – Вінниця, 1997. – C. 36–37. 

1998

 1. Оновлений музей / І. І. Заєць // Історія музею в документах і спогадах. – Вінниця, 1998. – C. 76–82. 
 1. Своєрідність трипільського поселення Кліщів на Південному Бузі / І. І. Заєць // Вісімнадцята Вінницька історико-краєзнавча конференція. 3 лют. 1998 р. : тези доп. і повідомл. – Вінниця, 1998. – C. 22–23. 
 1. Трипільське мистецтво – важливе джерело вивчення ранньоземлеробської ідеології / І. І. Заєць // Звітна наукова конференція викладачів і студентів історичного факультету за 1997 рік. – Вінниця, 1998. – C. 65–67. 
 1. «Трипільське поселення Кошилівці-Обоз» (до 120-річчя відкриття) : матеріали Міжнар. археол. конф. – Заліщики, 1998. – Зі змісту: Вплив заліщницького варіанту трипільської культури та її розвиток в Середньому Побужжі / І. І. Заєць //  28–30 ;  Екологічні проблеми в економіці Кліщева / І. І. Заєць. – C. 45–47. 

1999

 1. Військова контррозвідка / І. І. Заєць // Вінничани на Великій Вітчизняній війні. – Вінниця, 1999. – Т. 2. – C. 113–114. 
 1. Дослідження пам’яток трипільської культури на Середньому Побужжі / І. І. Заєць // Наук. зап. Серія : Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 1999. – Вип. 1. – C. 5–9. 
 1. Традиції трипільського мистецтва / І. І. Заєць // Дев'ятнадцята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція. 18 лют. 1999 р. : тези доп. і повідомл. – Вінниця, 1999. – C. 24–25. 
 1. Трипільська культура як феномен зародження і становлення матеріальних і духовних традицій українського народу / І. І. Заєць // Звітна наукова конференція викладачів і студентів історичного факультету за 1998 рік : матеріали. – Вінниця, 1999. – C. 44–45. 

2000

 1. Виробнича діяльність ранньотрипільського населення Поділля / І. І. Заєць // Наук. зап. Серія : Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – C. 17–25. 
 1. Особливості розвитку трипільської культури на Поділлі / І. І. Заєць // Звітна наукова конференція викладачів і студентів історичного факультету за 2000 рік. – Вінниця, 2000. – C. 34–37. 
 1. Північно-Бузький варіант трипільської культури кінець IV – початок III тис. до н.е. // І. І. Заєць // Давня і середньовічна історія України. – Кам’янець-Подільський, 2000. – C. 48–56. 
 1. Проблеми соціального устрою трипільських племен Поділля / І. І. Заєць // Десята Подільська історико-краєзнавча конференція. – Кам’янець-Подільський, 2000. – C. 87–96. 

2001

 1. Виховання дітей у трипільський час / І. І. Заєць // «Трипільський світ і його сусіди» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Збараж, 2001. – C. 16–17. 
 1. З досвіду викладання історії для студентів-заочників / І. І. Заєць // Заочна та дистанційна форми навчання: досвід, проблеми, шляхи удосконалення : наук.-практ. конф. – Вінниця, 2001. – C. 28. 
 1. Події народно-визвольної війни на Поділлі (1648–1654 рр.) / І. І. Заєць // Вінниччина – край козацької слави (до 350-річчя розгрому польських загарбників під Вінницею) : зб. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Вінниця, 24.03.2001 р. – Вінниця, 2001. – C. 13–19. 
 1. Хлібороби трипільської культури Поділля / І. І. Заєць // Поділля у контексті української історії : матеріали Всеукр. наук. конф. 29–30 листоп. 2001 р. – Вінниця, 2001. – C. 45–54. 

2002

 1. З глибини тисячоліть / І. І. Заєць // Вінницький альбом : альманах. – Вінниця, 2002. – Вип. 3. – C. 335–337. 
 1. Світоглядні процеси в епоху трипільської культури на Поділлі / І. І. Заєць // Наук. зап. Серія : Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2002. – Вип. 4. – C. 18–19. 

2003

 1. Бушанський природничо-археологічний та архітектурно-скульптурний комплекс : зб. наук. пр. / І. І. Заєць // Наук. зап. Серія : Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 7–10. 
 1. Зооморфна пластика та зооморфні зображення на посуді трипільських поселень Поділля / І. І. Заєць // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. – Вінниця, 2003. – Вип. 1. – C. 35–36. 
 1. Практичне застосування металевих виробів на трипільських поселеннях Тальянки Черкаської області / І. І. Заєць // Трипільські поселення-гіганти : до 110-річчя відкриття трипільської культури : міжнар. конф. – Київ, 2003. – C. 51–52. 

2004

 1. Енциклопедія трипільської цивілізації / авт. ідеї С. М. Платонов ; ред.: С. М. Ляшко, М. Ю. Відейко, Н. Б. Бурдо. – Київ : Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – 654+56 с. : іл. – Зі змісту:  Вінницький обласний краєзнавчий музей / І. І. Заєць. – C. 100–101 ;  Кліщів / І. І. Заєць. –  222–224 ;  Тростянець / І. І. Заєць. – C. 551–552. 
 1. Найважливіші наслідки трипільської культури на Поділлі / І. І. Заєць // Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 60-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників, 25–26 листоп. 2004 р. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т [та ін.] ; [редкол.: О. М. Завальнюк (відп. ред.), Л. В. Баженов, І. С. Винокур та ін.] – С. 109–115. 
 1. Соціальний устрій трипільських племен Поділля / І. І. Заєць // Наук. зап. Серія : Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – Вип. 7. – C. 92–97. 
 1. Трипільський посуд / І. І. Заєць // Ржищівський археодром – 2 : зб. Переяслав-Хмельниц. ун-ту ім. Г. Сковороди. – Київ, 2004. – C. 94–112. 
 1. Успадкування світосприйняття трипільського населення ранніми слов’янами / І. І. Заєць // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. – Вінниця, 2004. – Вип. 2. – C. 5–6. 

2005

 1. Витоки духовної культури українського народу / І. І. Заєць // Історичні науки : наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 14. – C. 46–58. 
 1. Далеке і близьке / І. І. Заєць // Дорогами війни. Служба безпеки України. – Київ, 2005. – C. 104–109. 
 1. До портрета професора В. П. Воловика / І. І. Заєць // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали XX наук. історико-краєзн. конф. 27–28 жовт. 2005 р. – Вінниця, 2005. – C. 25–26. 
 1. Наш край у глибині тисячоліть / І. І. Заєць // Вінницький альбом : літ.-худож. альм. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – C. 335–337. 

2006

 1. Байконур: «...ми крокували в космос» : [спогади вінничанина, історика і краєзнавця І. І. Зайця про його роботу на Байконурі] / І. Заєць // Крила України. – 2006. – 10–15 квіт. – С. 8–9. 
 1. Витоки духовної культури українського народу (на матеріалах мезолітичної епохи) / І. І. Заєць // Наук. зап. Серія : Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – Вип. 10. – C. 9–11. 
 1. Кам’яна могила – визначна пам’ятка образотворчого мистецтва / І. І. Заєць // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. пр. – Вінниця, 2006. – Вип. 4. – C. 43–47. 
 1. Перший Всесвітній Конгрес «Трипільська цивілізація» (7–11 жовтня 2004 року) / І. І. Заєць // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. – Вінниця, 2006. – Вип. 3. – C. 62–63. 

2011

 1. Пізній етап трипільської культури на Поділлі / І. І. Заєць // Матеріали наукової конференції викладачів історичного факультету, присвяченої 90-річчю Вінницького державного  педагогічного університету ім. М. Коцюбинського / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; ред.-упоряд.: П. С. Григорчук, О. Г. Лойко, Ю. І. Поп. – Вінниця, 2011. – С. 49–52. – Бібліогр. в кінці ст. 

Публікації про І. І. Зайця

в збірниках, альманахах, періодичних виданнях 

 1. Архіпов, В. П’ятнадцять зустрічей : [згадується І. І. Заєць] / В. Архіпов // Маяк. – 1980. – 20 верес. – С. 4. 
 1. Баженов, Л. Трипільці давні, загадкові, близькі : [про І. І. Зайця] / Л. Баженов // Вінниччина. – 2002. – 11 січ. – С. 6. 
 1. Баженов, Л. В. Заснування і перші роки діяльності Центру дослідження історії Поділля : [згадується І. І. Заєць] / Л. В. Баженов // Alma mater подільського краєзнавства. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 170–194. 
 1. Бурдо, Н. Вінницького обласного краєзнавчого музею та Вінницького державного педінституту експедиція : [згадується І. І. Заєць] / Н. Бурдо // Енциклопедія Трипільської цивілізації / авт. ідеї С. М. Платонов ; ред.: С. М. Ляшко, М. Ю. Відейко, Н. Б. Бурдо. – Київ, 2004. – Т. 2. – С. 101–102. 
 1. Винокур, І. Правдива сповідь професора [І. І. Зайця] / І. Винокур // Педагог. – 2005. – Лют. (№ 8). – С. 2. 
 1. Від військової контррозвідки до вивчення таємниць тисячоліть / упоряд. В. Г. Заєць. – Вінниця : Нова Кн., 2010. – 600 с. : фот. – Зі змісту: Фиштик, Й. Я Україною живу: [вірш про І. І. Зайця] / Йосип Фиштик. – С. 7 ; Заєць Іван Іванович : автобіографія. – С. 10 ; Заєць, В. «Відкрий і реалізуй себе» : (девіз Івана Івановича Зайця) / Валентина Заєць. – С. 11–48 ; Овсієнко, Г. Останнє інтерв’ю Івана Івановича Зайця  / Галина Овсієнко. – С. 49–52 ; З наукової ниви професора. – С. 53–55 ; Косаківський, В. Наукова спадщина професора Івана Івановича Зайця / Віктор Косаківський. – С. 55–56 ; Трипілля, любове моя : [про І. І. Зайця, який разом з однодумцями досліджував виробничі, соціальні та духовні процеси, що відбувались на території Поділля в епоху ранньої землеробсько-скотарської трипільської культури у IV–III тис. до н. е. і довів, що трипільська культура – найвищий культурний вияв Європи того часу]. – С. 56–328 ; А музеєм я горджуся... : [про обл. краєзнав. музей, музей ВДПУ, історико-культурний заповідник «Буша»]. – С. 328–342 ; Мої незабутні друзі : [спогади про В. Порика, С. Ялового, С. П. Корольова, М. П. Таратина]. – С. 343–358 ; Спогади : [спогади про І. Зайця]. – С. 359–482 ; Заєць, В. Світлій пам’яті дорогої людини : [вірш присвячено І. І. Зайцю] / Валентина Заєць. – С. 360 ; Андрійченко, В. Найвища мить життя : [про І. І. Зайця] / Владислав Андрійченко. – С. 361–362 ; Баженов, Л. Достойне місце професора Івана Івановича в поділлєзнавстві та трипіллєзнавстві : [про І. І. Зайця] / Лев Баженов. – С. 363–364 ; Балицкий, В. Слово о друге : [про І. І. Зайця] / Виталий Балицкий. – С. 364–368 ; Баюрко, М. Мудрий, талановитий і творчий діяч : [про І. І. Зайця] / Микола  Баюрко. – С. 368–369 ; Білоус, М. Виміри людської дружби : [про І. І. Зайця] / Микола Білоус. – С. 369–371 ; Бойко, С. Він був... його нема... та пам'ять про нього жива! : [спогади та вірш про І. І. Зайця] / Світлана Бойко. – С. 371–372 ; Борщак, Я. В память человека сильного духом и железной воли : [про І. І. Зайця] / Ян Борщак. – С. 372–373 ; Брискін, В. Офіцер, науковець Іван Заєць – людина-енергія / Володимир Брискін. – С. 374 ; Вакуленко, Г. Инициатор, организатор, создатель : [про І. І. Зайця] / Галина Вакуленко. – С. 374–375 ; Висоцька, К. Нас поєднав музей : [про І. І. Зайця] / Катерина Висоцька. – С. 375–378 ; Висоцька, Л. Дорога моя людина : [про І. І. Зайця] / Людмила Висоцька. – С. 378–380 ; Вітковський, В. Сага про Івана : [про І. І. Зайця] / Вадим Вітковський. – С. 380–381 ; Волошенюк, І. Я не встиг насолодитися його присутністю на цій землі : [про І. І. Зайця] / Іван Волошенюк. – С. 381–382 ; Галицкий, А. Байконур помнит и чтит И. И. Зайца  / Александр Галицкий. – С. 382–383 ; Глазов, В. Життя подібне до легенди : [про І. І. Зайця] / Володимир  Глазов. – С. 383 ; Голиш, П. Вічна пам'ять Вам, мій вчителю : [про І. І. Зайця] / Петро Голиш. – С. 384 ; Гресько, О. Заєць І. І. – з погляду колишнього студента / Олександр Гресько. – С. 384–385 ; Григорчук, П. Життя, віддане людям : [про І. І. Зайця] / Петро Григорчук. – С. 385–386 ; Грицик, В. «На Іванах земля Руська тримається» : [про І. І. Зайця] / Володимир Грицик. – С. 386–387 ; Гуменюк, І. Мій вчитель [І. І. Заєць] / Ігор Гуменюк. – С. 387 ; Давидюк-Трецюк, А. Закоханий в життя : [про І. І. Зайця] / Анна Давидюк-Трецюк. – С. 388 ; Данилюк, Г. Професор Іван Іванович Заєць – гордість України / Галина Данилюк. – С. 389 ; Денисик, Г. У моїй пам'яті – назавжди : [про І. І. Зайця] / Григорій Денисик. – С. 389–390 ; Джиловская, А. Счастливый дар : [про І. І. Зайця] / Алла Джиловская. – С. 390–393 ; Джус, А. Іван Іванович – офіцер, науковець, викладач : [про І. І. Зайця] / Анатолій Джус. – С. 393–394 ; Дудик, П. Не можу й не хочу забувати... Івана Івановича Зайця / Петро Дудик. – С. 394–395 ; Жураковський, Б. Розумний і наполегливий [І. І. Заєць] / Болеслав Жураковський. – С. 395–396 ; Загнитко, Д. Наставник : [про І. І. Зайця] / Дмитрий Загнитко. – С. 396–397 ; Загородній, І. Наш Іван Іванович : [про І. І. Зайця] / Іван Загородній. – С. 397–398 ; Заєць, В. Незабутня зустріч [з І. І. Зайцем] / Валентина Заєць. – С. 398–400 ; Захар'яш, О. Слово про викладача, наставника, старшого товариша [І. І. Зайця] / Олександр Захар'яш. – С. 400–401 ; Зацерковна, Н. Відкрий себе і реалізуй : [про І. І. Зайця] / Наталя Зацерковна. – С. 401–402 ; Зінько, Ю. І. І. Заєць – подільський учений-археолог / Юрій Зінько. – С. 402–403 ; Зозуля, П. Іван Іванович [Заєць]  живе в наших серцях / Петро Зозуля. – С. 403–404 ; Казандаєва, Л. Світлий образ : [про І. І. Зайця] / Людмила Казандаєва. – С. 404 ; Калитко, С. Великий трудівник : [про І. І. Зайця] / Сергій Калитко. – С. 404–406 ; Карпенко, П. Життя Івана Івановича – гарний приклад для наслідування : [про І. І. Зайця] / Павло Карпенко. – С. 406–407 ; Ковпаков, О. Дякую долі : [про І. І. Зайця] / Олександр Ковпаков. – С. 407–408 ; Коляструк, О. Людина природної інтелігентності : [про І. І. Зайця] / Ольга Коляструк. – С. 408–409 ; Кондратюк, Н. З любов'ю і вдячністю : [про І. І. Зайця] / Нестор Кондратюк. – С. 409–410 ; Косаківський, В. Заєць І. І. – Людина, вчений, педагог / Віктор Косаківський. – С. 411–412 ; Костин, Н. Реквием (светлой памяти Ивана Ивановича Зайца) : [вірш] / Николай Костин. – С. 413–414 ; Кочержинська, Т. Мій другий батько : [про І. І. Зайця] / Тетяна Кочержинська. – С. 414–415 ; Кочержинський, Д. Мій дорогий дідусь : [спогади і вірші про І. І. Зайця] / Дмитро Кочержинський. – С. 415–417 ; Кравець, О. Мій низький уклін Івану Івановичу – яскравій особистості : [про І. І. Зайця] / Оксана Кравець. – С. 417–418 ; Криворучко, О. Служити людям – життєве кредо Івана Івановича [Зайця] / Олександр Криворучко. – С. 418–419 ; Крищенко, О. Зустріч на все життя : [про І. І. Зайця] / Оксана Крищенко. – С. 419–420 ; Кучеренко, Е. Знакомство с Иваном Ивановичем [Зайцем] / Елена Кучеренко. – С. 420–421 ; Левченко, М. Іван Іванович [Заєць] і Вінницький планетарій / Марія Левченко. – С. 421–423 ; Ліневич, М. Небесні шляхи: пам'яті Івана Зайця : [вірш] / Микола Ліневич. – С. 423–424 ; Лисий, А. Із недалекого минулого : [про І. І. Зайця] / Анатолій Лисий. – С. 424–425 ; Лихогляд, А. Мій названий батько : [про І. І. Зайця] / Алла Лихогляд. – С. 425–426 ; Мазур, В. Життєві дороги І. І. Зайця – військового, науковця, педагога / Василь Мазур. – С. 426–429 ; Макієвська, Р. Не стало найстаршого Вінницького «моржа» : [про І. І. Зайця] / Раїса Макієвська. – С. 429–431 ; Маринич, А. Людина щирої і щедрої душі : [про І. І. Зайця] / Анатолій Маринич. – С. 431–432 ; Мегей, В. Людина живе не тільки за життя : [про І. І. Зайця] / Валерій Мегей. – С. 432–433 ; Мельник, В. Трипільські зорі над Поділлям ; Герой мого роману ; Полковник археології : [про І. І. Зайця] / Віктор Мельник. – С. 433–437 ; Мовчанський, П. Роки військової служби : [про І. І. Зайця] / Петро Мовчанський. – С. 438–439 ; Педорук, Д. Пам'яті старого друга : [про І. І. Зайця] / Дмитро Педорук. – С. 439–441 ; Пірняк, О. «...Усе свій слід в історії лиша...» : [про І. І. Зайця] / Олександр Пірняк, Надія Пірняк. – С. 441–442 ; Пірус, Т. За власним вибором (життя): пам'яті Івана Зайця : [вірш] / Тетяна Пірус. – С. 442 ; Поліщук, В. Морський круїз з Іваном Івановичем [Зайцем] / Володимир Поліщук. – С. 443 ; Полчанова, Г. Людина – загадка... Людина – епоха... : [про І. І. Зайця] / Галина Полчанова. – С. 443–444 : фот. ; Поп, Ю. Добрий, незабутній друг : [про І. І. Зайця] / Юрій Поп. – С. 445 ; Почапська, Н. Людина з великої літери : [про І. І. Зайця] / Надія Почапська. – С. 446–447 ; Рабинер, Б. Иван Иванович – человек неординарной судьбы : [про І. І. Зайця] / Борис Рабинер. – С. 447 ; Райчук–Татарин, М. Він любив Трипілля... : [про І. І. Зайця] / Марія Райчук–Татарин. – С. 448 ; Салдан, Й. Мої зустрічі з професором І. І. Зайцем / Йосип Салдан. – С. 451 ; Секрет, Г. Людина з легенди : [про І. І. Зайця] / Ганна Секрет. – С. 451–452 ; Скопова, О. Подільський археолог – І. І. Заєць / Олена Скопова. – С. 452–454 ; Степанчук, Ю. До портрета Івана Івановича Зайця / Юрій Степанчук. – С. 454–455 ; Сторожук, В. Подільський Вікентій Хвойка : [про І. І. Зайця] / Валентина Сторожук. – С. 455 ; Теклюк, В. Легендарная личность в обществе «Знание». Слово о замечательном лекторе : [про І. І. Зайця] / Василий Теклюк. – С. 456–457 ; Ткаченко, А. Людина праці і порядності : [про І. І. Зайця] / Анатолій Ткаченко. – С. 457 ; Ткачук, Т. Доброзичлива людина, талановитий вчений : [про І. І. Зайця] / Тарас Ткачук. – С. 458 ; Третяк, В. Вогненними літами народжений : [про І. І. Зайця] / Віра Третяк. – С. 458–460 ; Тростогон, М. Івану Івановичу Зайцю – людині і моржу на пам’ять в день його народження / Михайло Тростогон. – С. 460–461 ; Тростогон, А. Людина цікавої і нелегкої долі : [про І. І. Зайця] / Алла Тростогон. – С. 462 ; Тучинський, В. Іван Іванович – справжній патріот України : [про І. І. Зайця] / Віталій Тучинський. – С. 463–464 ; Ушнурцева, Л. Ношу я в серці вістку ту сумну : [про І. І. Зайця] / Лідія Ушнурцева. – С. 464–465 ; Фиштик, Й. Струмком п'янким життя біжить : [спогади і вірші про І. І. Зайця] / Йосип Фиштик. – С. 466–468 ; Францева, К. Професор Заєць Іван Іванович – військовий, будівник Байконура, історик–археолог / Катерина Францева. – С. 468–470 ; Хоменко, Б. У невтомному пошуку істини і добра : [про І. І. Зайця] / Борис Хоменко. – С. 470–472 ; Хотіна, С. Серце віддавав людям : [про І. І. Зайця] / Світлана Хотіна. – С. 472–473 ; Черняков, І. Незвичайний шлях до археології: як Іван Іванович став археологом : [про І. І. Зайця] / Іван Черняков. – С. 473–475 ; Чорна, Т. Знання і мудрість дарувати... : [про І. І. Зайця] / Тетяна Чорна. – С. 475 ; Чумак, В. О жизни и светлой памяти Ивана Ивановича Зайца / Василий Чумак. – С. 476–477 ; Шульгин, В. Хранитель ракетных тайн : [про І. І. Зайця] / Вячеслав Шульгин. – С. 477–479 ; Щур, В. Лицар української землі : [про І. І. Зайця] / Василь Щур. – С. 480–481 ; Ясинецька, Л. Щаслива людина : [про І. І. Зайця]. – С. 481–482 ; Вибране листування [І. І. Зайця]. – С. 483–576 ; Листи І. І. Зайця : [до Д. І. Бакрадзе,  С. М. Бібікова,В. І. Бібікової, В. В. Волкова, В. М. та Є. А. Даниленко, Б. С. Жураковського, А. К. Залькалнса, Д. Буханенко, П. П. Козира, В. А. Косаківського, Д. В. Кочержинського, І. Г. Лупало, В. С. Титова, Л. М. Ушнурцевої]. – С. 485–512; Листи до Зайця Івана Івановича : [від М. А. Ананьєва, Д. Арнаута, І. Барського, О. Савчука, Д. І. Бакрадзе, С. М. Бібікова, В. І. Бібікової, С. Богдановича, Д. І. Буханенка, Н. М. Виноградової, І. І. Винокура, М. Ю. Відейко, І. М. Гончара, В. А. Гудака, Г. П. Джовар, О. П. Діденко, П. М. Долуханова, О. Євчука, Б. С. Жураковського, І. О. Зайця, А. Б. Закс, А. К. Залькалнса, В. Г. Збеновича, П. В. Зозулі, Ю. Казіка, З. М. Кобякової-Порик, В. М. Коноплі, О. Г. Корвін-Піотровського, П. І. Короля, І. Краєвського, Д. А. Крайнова, М. Г. Гусакова, Г. М. Лисиціної, В. І. Маркевича, О. Мартем'янової, В. А. Косаківського, Л. В. Мархлевської, О. Я. Мацюка, В. П. Мішина, В. Олійника, А. Ф. Пазюка, О. С. Петренка, В. Ф. Петруня, Б. Й. Рабінера, А. А. Рибаченко, С. М. Рижова, Н. В. Риндіної, А. П. Савчук, Р. Х. Садикова, Н. М. Скакун. О. Українця, Л. М. Ушнурцевої, Є. О. Фролова, К. К. Черниш, Ф. П. Шаламая, О. Г. Шапошникової, В. І. Шатайла, К. В. Шишкіна, С. І. Бойко]. – С. 513–576 ; Бібліографія. – С. 577–590 ; Наукові публікації І. І. Зайця. – С. 579–586 ; Публікації І. І. Зайця у періодиці. – С. 587 ; Публікації про І. І. Зайця. – С. 587–590 ; Життєвий шлях Івана Івановича [Зайця] у фотографіях.– С. 593–704. 
 1. Відейко, М. Ю. Заєць Іван Іванович / М. Ю. Відейко // Енциклопедія Трипільської цивілізації / авт. ідеї С. М. Платонов ; ред.: С. М. Ляшко, М. Ю. Відейко, Н. Б. Бурдо. – Київ, 2004. – Т. 2. – С. 175. 
 1. Вінницькому обласному краєзнавчому музею – 90 : [згадується І. І. Заєць] // Пульсуючі джерела. – 2008. – 12 трав. – С. 4. 
 1. Вітаємо ювілярів. До 70-річчя І. І. Зайця // Археологія. – 1991. – № 4. – С. 154. 
 1. Гальчак, С. Заєць Іван Іванович / Сергій Гальчак // Регіонознавча інституція Східного Поділля. Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля (2006 – поч. 2010 рр.) / Сергій Гальчак. – Вінниця, 2010. – С. 69–71 : портр. 
 1. Гальчак, С. У суверенній незалежній державі : [згадується І. І. Заєць] / С. Гальчак // Краєзнавство Східного Поділля / С. Гальчак. – Вінниця, 2005. – С. 101–129. 
 1. Герчик, К. Взгляд сквозь годы. О сослуживцах и однополчанах: жизнь и судьбы / К. Герчик. – Москва : Профиздат, 2001. – 367 с. – Зі змісту: [І. І. Заєць]. – С. 177. 
 1. Горбатюк, М. Вінниця претендує на титул столиці моржів : [згадується І. І. Заєць] / М. Горбатюк // День. – 2005. – 22 січ. – С. 2. 
 1. Горбатюк, М. Хто скаже, що йому 84? : [про І. І. Зайця] / М. Горбатюк // Поділ. порадниця. – 2005. – 16 лют. – С. 6. 
 1. Дем’яненко, В. Свято в музеї авіації та космонавтики : [про святкування Дня працівників ракет.-косм. галузі у Вороновиц. музеї історії авіації та космонавтики, згадується І. І. Заєць] / В. Дем’яненко // Поділ. зоря. – 2019. – 16 квіт. – С. 10 : фот. 
 1. Дем’яненко, В. У День космонавтики презентували книгу Івана Зайця [«Від військової контррозвідки до вивчення таємниць тисячоліть»] / В. Дем’яненко // Поділ. зоря. – 2013. – 25 квіт. – С. 6 : кольор. фот. 
 1. Денисик, Г. Патріотам іти по життю : [про І. І. Зайця] / Г. Денисик // Освіта. – 2002. – 16–23 жовт. 
 1. Дмитрук, О. Маленьке свято великої людини : [про проф. ВДПУ ім. М. Коцюбинського І. І Зайця] / О. Дмитрук // Слово педагога. – 2004. – Жовт. (№ 10). – С. 4 ; Вінниц. газ. – 2004. – 26 жовт. – С. 7. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»). 
 1. Добринська, Л. Серед вінницьких «моржів» – професори, спортсмени, журналісти і просто оптимісти : [про І. І. Зайця] / Л. Добринська // Місто. – 2005. – 21 січ. – С. 23. 
 1. Жити треба цікаво і в нелегкий час : [про І. І. Зайця] // Панорама. – 1994. – 16 листоп. – С. 3. 
 1. Задля такої мети варто жити: [про І. І. Зайця] // Вінниччина. – 1995. – 28 листоп. – С. 2. 
 1. Заєць, В. Іван Заєць – почесний громадянин Байконура / В. Заєць // Поділ. порадниця. – 2008. – 2 лип. – С. 1, 8. 
 1. Заєць, В. Іван Заєць – розвідник і вчений / В. Заєць // Вінниччина. – 2007. – 18 груд. – С. 3. 
 1. Заозерна, Л. Дружина видає книгу про професора Івана Зайця / Л. Заозерна // Вінниччина. – 2009. – 4 листоп. – С. 4 : фот. 
 1. Зінько, Ю. А. Археологічна колекція інституту історії, етнології і права: історія та сьогодення : [про І. І. Зайця та археол. колекцію ун-ту] / Ю. А. Зінько // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. пр. : до 100-річчя заснування Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 77–84. – Бібліогр. в кінці ст. 
 1. І. І. Заєць: «Горджуся тим, що я українець» (До 85-літнього ювілею та виходу в світ книги професора І. І. Зайця «Витоки духовної культури українського народу») // Педагог. – 2007. – Лют. (№ 6). – С. 2. 
 1. Катіна, О. Вінницькому «Нептуну» – 40 років : [згадується І. І. Заєць] / О. Катіна, В. Кравченко // Подолія. – 2005. – 21 січ. – С. 14. 
 1. Кимак, Л. Загадка Трипілля : [про І. І. Зайця] / Л. Кимак // Педагог. – 1993. – 11 листоп. – С. 1–2. 
 1. Кондратьєва, Т. На перехресті епох : [про історика, проф., педагога І. І. Зайця] / Т. Кондратьєва // Вінниц. газ. – 2005. – 16 груд. – С. 7. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»). 
 1. Кондратьєва, Т. «Моржів» випробовувала погода : [згадується І. І. Заєць] / Т. Кондратьєва, К. Салова // Вінниц. газ. – 2007. – 23 січ. – С. 1–2. 
 1. Косаківський, В. А. Бібіков С. М. та Заєць І. І. – наукові та дружні взаємини через призму епістолярної спадщини / В. А. Косаківський // С. Н. Бибиков и первобытная археология / ред. С. А. Васильев, Л. В. Кулаковская. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 43–46. 
 1. Косаківський, В. А. Дослідник подільського краю : до 90-річчя від дня народж. Івана Івановича Зайця / В. А. Косаківський, В. С. Рудь // Археологія. – 2012. – № 1. – С. 123–125. – Бібліогр. в кінці ст. 
 1. Косаківський, В. А. І. І. Заєць – дослідник трипільської культури на Поділлі / В. А. Косаківський, В. С. Рудь // Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення : матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 20–21 жовт. 2011 р. : до 100-річчя заснування ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – С. 301–310. 
 1. Кравченко, В. Хрещення і очищення : [згадується І. І. Заєць] / В. Кравченко // Подолія. – 2006. – 20 січ. 
 1. Лапін, О. З чого починається історія: [згадується І. І. Заєць] / О. Лапін // Комсом. плем’я. – 1988. – 27 серп. – С. 2. 
 1. Лебедкин, Г. Д. Военная контрразведка на космодроме Байконур : [про І. І. Зайця] / Г. Д. Лебедкин // Байконуру – 50 (История космодрома в воспоминаниях ветеранов) / под. ред. А. Н. Перминова. – Москва, 2005. – С. 768–770. 
 1. Ліневич, М. Небесні шляхи – пам’яті І. І. Зайця / М. Ліневич // Поділ. порадниця. – 2008. – 30 січ. – С. 8. 
 1. Магденко, О. Робота – це моє життя : [про І. І. Зайця] / О. Магденко // Дев’ятий вал. – 2001. – 3 трав. – С. 4. 
 1. Мазур, В. Життєві дороги І. І. Зайця – військового, науковця, педагога : [пам'яті проф. Івана Івановича Зайця] / В. Мазур // Вінниччина: минуле та сьогодення : краєзнав. дослідж. : матеріали XXI Вінниц. іст.-краєзн. конф. 25–26 жовт. 2007 р. – Вінниця, 2007. – С. 13–18. 
 1. Мельник, В. Трипільські зорі над Поділлям : [про І. І. Зайця] / В. Мельник // Поділ. зоря. – 2002. – 25 лип. 
 1. Новосад, В. Людство не може вічно жити у своїй колисці : [про І. І. Зайця] / В. Новосад // Вінниччина. – 1997. – 12 квіт. – С. 3. 
 1. Оберемок, І. Байконур у серці – назавжди : [про І. І. Зайця] / І. Оберемок // Подолія. – 2002. – 12 квіт. – С. 3. 
 1. Остапчук, В. Клуб, що єднає серця і душі : [про І. І. Зайця] / В. Остапчук // Панорама. – 2002. – 17 квіт. 
 1. Осьмушко, В. Вінницькі «моржі» : [згадується І. І. Заєць] / В. Осьмушко // Зцілитель. – 2007. – 25 січ. – С. 1. 
 1. Осьмушко, В. Предки теж були розумні : [про І. І. Зайця] / В. Осьмушко // Панорама. – 1993. – 10 листоп. 
 1. Осьмушко, В. Учитель історії – це й археолог : [про І. І. Зайця] / В. Осьмушко // Педагог. – 1993. – 15 груд. 
 1. Пам'яті ветерана : [пішов із життя І. І. Заєць – історик, педагог і науковець] // Вінниччина. – 2007. – 6 лип. – С. 2. 
 1. Патріарх археології [І. І. Заєць] // Педагог. – 2005. – Верес. (№ 1). – С. 1. 
 1. Пашкевич, Э. Винничанин – гордость города нашего : [про І. І. Зайця] / Э. Пашкевич // Независимый курьер. – 2004. – 17 марта. – С. 3. 
 1. Педорук, Д. Мир дому твоєму : [про І. І. Зайця] / Д. Педорук // Подолія. – 2001. – 21 верес. – С. 1. 
 1. Педорук, Д. Професор з бойовим минулим : [про І. І. Зайця] / Д. Педорук // Вінниц. газ. – 2002. – 26 лют. – С. 2. 
 1. Приймак, Н. В гостях у визволителів : [згадується І. І. Заєць] / Н. Приймак // Хімік. – 1965. – 20 трав. – С. 2. 
 1. Професор Заєць може все: студентів навчати, в ополонку стрибати і дубала ставати… // Вінниц. відом. – 2004. – 21 січ. – С. 5. 
 1. Райчук, А. Жити, щоб реалізовувати себе : [про І. І. Зайця] / А. Райчук // Дорога. Транспорт. Пішохід. – 2002. – 25 трав. – С. 3. 
 1. Рекрут, Я. Книга, народжена життям : [про проф., педагога, історика, археолога, організатора і знавця музейної справи І. І.Зайця] / Я. Рекрут // Робітн. газ. – 2004. – 4 серп. – С. 1. 
 1. Садовська, А. Далеке і близьке професора Зайця / А. Садовська, Є. Косаківська // Педагог. – 2004. – Листоп. – С. 3. 
 1. Садовська, А. Я Україною живу : [про проф. ВДПУ ім. М. Коцюбинського І. І. Зайця] / А. Садовська // Освіта Вінниччини. – 2007. – 27 лют. – С. 5. 
 1. Сім тисяч літ нашої культури і духовності. Чого досягли? Куди йдемо? : [згадується І. І. Заєць] // Жмерин. меридіан. – 2007. – 14 лип. – С. 7. 
 1. Соколова, М. Не холодно! : [про І. І. Зайця] / М. Соколова // День. – 2004. – 24 січ. – С. 2. 
 1. Сушинська, І. Хто у Вінниці найстарший морж? : [про І. І. Зайця] / І. Сушинська // 33-й канал. – 2005. – 12 січ. – С. 4. 
 1. Татарин, М. Ми народилися, щоб себе реалізувати : [про І. І. Зайця] / М. Татарин // Вінниц. відом. – 2002. – 17 квіт. – С. 19. 
 1. Татарин, М. Спочатку було Трипілля : розмова з І. І. Зайцем / М. Татарин // Хочу все знати. – 2005. – 16 квіт. – С. 6. 
 1. Татарин, М. Яких батьків, чиї ми діти? : [про І. І. Зайця] / М. Татарин // Подолія. – 2003. – 10 жовт. – С. 3. 
 1. Уразовська, Л. Ми не з Русі. Ми з глибини Трипілля… : [про І. І. Зайця] / Л. Уразовська // Вінниц. відом. – 2003. – 16 квіт. – С. 16. 
 1. Федорченко, Н. Свято на музейній площі : [згадується І. І. Заєць] / Н. Федорченко, Н. Кравчук // Вінниц. газ. – 1999. – 18 трав. 
 1. Фронтовик Іван Заєць – людина-енергія // 20 хвилин. – 2005. – 6 трав. – С. 16. 
 1. Шураєв, Ю. Зустріч, що змінила життя : [про І. І. Зайця] / Ю. Шураєв // Тумба. – 1998. – 23 січ. – С. 4. 
 1. Шуткевич, О. А третій же празник… : [згадується І. І. Заєць] / О. Шуткевич  // Вінниц. газ. – 2006. – 24 січ. – С. 1. 
 1. Шуткевич, О. Звідки ми, якого роду-племені? : [про презентацію кн. І. Зайця «Витоки духовної культури українського народу»] / О. Шуткевич // Вінниц. газ. – 2007. – 1 берез. – С. 6. 

Довідкові та бібліографічні матеріали 

 1. Гальчак, С. Д. Заєць Іван Іванович / Сергій Гальчак // Краєзнавці Вінниччини. Біографії. Бібліографія / Сергій Гальчак ; Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 2005. – С. 72–73. 
 1. Гальчак, С. Д. Заєць Іван Іванович / С. Д. Гальчак // Краєзнавці України: сучасні дослідники рідного краю : довідник / Всеукр. спілка краєзнавців ; редкол.: П. Т. Тронько (голова), О. Г. Бажан, В. В. Врублевська [та ін.] ; упоряд.: Т. Ф. Григорьєва, Г. А. Вербиленко, Р. В. Маньківська та ін. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 77. 
 1. Заєць Іван Іванович // Українські історики XX століття : бібліогр. довід. / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – С. 68. 
 1. Іван Іванович Заєць. Історик. Археолог. Педагог : до 90-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Бібліотека ; уклад.: Т. А. Кузнєцова, Т. В. Мірохіна ; відп. за вип. В. С. Білоус. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – 28 с. – (Серія «Педагоги Вінниччини»). 

Підготувала С. Ф. Коваль,

провідний бібліотекар сектору створення краєзнавчих баз даних відділу краєзнавства 

Поділитися:

Жити, щоб відкрити і реалізувати себе


До 100-річчя від дня народження українського історика, археолога, краєзнавця Івана Івановича Зайця відділ краєзнавства презентує бібліографічний список «Жити, щоб відкрити і реалізувати себе».

Ім’я професора Івана Івановича Зайця відоме не лише на Вінниччині, а й в Україні та за її межами.

Науковець родом із села Кравцівка що на Дніпропетровщині, пройшов тернистими фронтовими шляхами Другої світової війни. У повоєнні роки обіймав відповідальну посаду в органах військової контррозвідки в Австрії, на Байконурі, у 43-й ракетній армії.

З 1963 по 1977 рік Іван Іванович працював директором Вінницького обласного краєзнавчого музею. За роки роботи на цій посаді було багато зроблено для розбудови закладу.

У Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Іван Іванович прийшов у 1973 році. Працював спочатку старшим викладачем, потім доцентом, а з 1988 року – професором кафедри історії слов’янських народів. Майже три  десятиліття свого життя історик, професійний археолог, науковець, відомий учений у галузі трипіллєзнавства присвятив цьому вишу.

У бібліографічному списку відображено творчий доробок ученого, напрацьований протягом 30-літньої наукової діяльності. Вагоме місце займають монографії, статті з наукових збірників, матеріали наукових конференцій, які розкривають багатогранну діяльність Івана Івановича Зайця.

 (до 100-річчя від дня народження Івана Івановича Зайця) 

Бібліографічний список 

Іван Іванович Заєць – український історик, археолог, краєзнавець, полковник, дослідник трипільської культури Вінниччини. Почесний працівник Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Почесний громадянин міста Байконур. Ім’я Івана Івановича Зайця відоме не лише на теренах Вінниччини, а й в Україні та за її межами. Іван Іванович зробив великий внесок у розвиток історичної науки.

Важливим напрямом його науково-педагогічної діяльності став курс «Археологія України». Матеріали археологічних досліджень стали основою для багатьох наукових публікацій, загальна кількість яких становить понад 150, серед них – 4 монографії. Підсумок своєї понад 40-річної наукової діяльності Іван Іванович Заєць зробив у монографії «Витоки духовної культури українського народу». 

Основні дати життя і діяльності

21 січня 1922 р. – народився у с. Дроні, нині с. Кравцівка що на Дніпропетровщині.

1940 р. – закінчив Царичанську школу.

10 червня 1941 р. – закінчив Харківське піхотне училище.

1941–1943 рр. – воював на Південному, Південно-Західному, Північно-Кавказькому фронтах Другої світової війни.

Листопад 1943 – квітень 1944 рр. – лікувався у військовому шпиталі після важкого поранення.

Травень 1944 – листопад 1947 рр. – служив в Особливому відділі Північно-Кавказького округу.

Грудень 1947 – березень 1949 рр. – навчався в Горнівській школі державної безпеки.

1950–1955 рр. – начальник відділу Повітряної дивізії в Центральній групі військ Радянської армії в Австрії.

1955–1960 рр. – начальник Особливого відділу космодрому Байконур.

1960–1962 рр. – начальник Особливого відділу 43-ї ракетної армії.

1962–1963 рр. – заступник начальника Особливого відділу військ Харківського гарнізону.

1963 р. – звільнений у запас у званні полковника.

1963–1977 рр. – директор Вінницького обласного краєзнавчого музею. За роки роботи на цій посаді чимало було зроблено для розбудови музею. З ініціативи І. І. Зайця було добудовано 20 залів, відкрито багато цікавих експозицій.

1975 р. – в Інституті археології СРСР захистив кандидатську дисертацію «Древні землероби середньої течії Південного Бугу у другій половині ІV тис. до н. е.» і здобув звання кандидата історичних наук. 

У Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Іван Іванович прийшов у 1973 році. Працював спочатку старшим викладачем, потім доцентом, а з 1988 року – професором кафедри історії слов’янських народів. Майже чотири десятиліття свого життя історик, професійний археолог, науковець, відомий учений у галузі трипіллєзнавства, керівник студентського наукового гуртка присвятив цьому вишу.

Помер 2 липня 2007 року. 

Бібліографічний список «Жити, щоб відкрити і реалізувати себе» присвячений Івану Івановичу Зайцю (1922–2007), кандидату історичних наук, професору ВДПУ ім. М. Коцюбинського, досліднику трипільської культури. Представлено бібліографію наукових праць ученого, його публікацій у збірниках, альманахах, періодичних виданнях та літературу про його життя та діяльність.

Розділ «Праці І. І. Зайця» містить два підрозділи – «Окремі видання» та «Публікації в збірниках, альманахах, періодичних виданнях», у яких представлено праці вченого, розміщені за хронологією, в другому підрозділі інформація вміщена в межах року за алфавітом. Матеріали розділу «Публікації про І. І. Зайця в збірниках, альманахах, періодичних виданнях» розміщені за алфавітом авторів публікацій.

Список може бути використаний фахівцями в галузі історії, археології для наукової та навчальної діяльності. 

Праці І. І. Зайця 

Серед наукової спадщини І. І. Зайця перше місце займають публікації, присвячені трипільській культурі, зокрема пам’яток Кліщів, Ворошилівка, Цвіжин, Тростянець, Біликівці тощо.

В. А. Косаківський, В. С. Рудь

Окремі видання 

 1. Вінницький краєзнавчий музей : путівник / відп. за вип. І. І. Заєць. – Одеса : Маяк, 1972. – 96 с. : іл.
 2. Винницкий краеведческий музей : фоторассказ о Винницком краеведческом музее / И. И. Заец. – Київ : Мистецтво, 1973. – 24 с.
 3. Вінницький краєзнавчий музей = Vinnytsya museum of local lore : фоторозповідь про Вінницький краєзнавчий музей / упоряд. І. І. Заєць. – Київ : Мистецтво, 1973. – 24 с. – (Музеї України).
 4. Древние земледельцы среднего течения Южного Буга во 2-й половине IV тысячелетия до н. э. (по материалам трипольского поселения Клищев Тывровского района Винницкой области) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. ист. наук : спец. 07.00.06 / Иван Иванович Заец ; Винниц. гос. пед. ин-т им. Н. Островского. – Москва, 1975. – 20 с.
 5. ВДПІ ім. М. Островського (1912–1987) / З. М. Грузман, І. І. Заєць, М. Ф. Присяжнюк, І. П. Пшук. – Вінниця : Облполіграфвидав, 1987. – 12 с.
 6. Поселение трипольской культуры Клищев на Южном Буге / И. И. Заец, С. Н. Рыжов. – Киев : [б. в.], 1992. – 176 с.
 7. Історична хронологія / І. І. Заєць. – Черкаси : Відлуння, 1999. – 144 с.
 8. Людина і природа Поділля. Від кам’яного до раннього залізного віку : навч. посіб. / І. І. Заєць, Б. С. Жураковський ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Арбат, 1999. – 116 с. : рис. – Бібліогр.: с. 109–114.
 9. Трипільська культура на Поділлі / І. І. Заєць ; худож. В. Богданюк. – Вінниця : Тезис, 2001. – 184 с. : іл., портр.
 10. Далеке і близьке : світлини пам’яті / І. І. Заєць. – Вінниця : Тезис, 2004. – 480 с. : портр.
 11. Моє здоров'я / І. І. Заєць. – Вінниця : [б. в.], – 60 с.
 12. Археологія України : навч. програма для викладачів і студентів з спеціальності «Історія і правознавство» / підгот. І. І. Заєць. – Вінниця : ВДПУ, 2005. – 25 с.
 13. Програма з музейної, архівної, археологічної практики студентів I курсу історичного факультету. Спеціальність «Історія і правознавство» / І. І. Заєць, П. С. Григорчук, Ю. А. Зінько. – Вінниця : ВДПУ, 2005. – 16 с.
 14. Витоки духовної культури українського народу / І. І. Заєць. – Київ : Аратта, 2006. – 328 с. : іл. – Бібліогр.: с. 272–275. 

Публікації в збірниках, альманахах, періодичних виданнях 

1970

 1. Пам’ятки трипільської культури на території Південного Побужжя / І. І. Заєць // III Поділ. історико-краєзнав. конф. : матеріали. – Львів, 1970. – C. 105–106. 

1971

 1. Обновленный музей / И. И. Заец // Музейное дело в СССР. – Москва, 1971. – C. 87–89. 
 1. Незабутнє / І. І. Заєць // Соціалістична культура. – Київ, 1971. – C. 16–17. 

1972

 1. Перша Вінницька історико-краєзнавча конференція / І. І. Заєць // Укр. іст. журн. – 1972. – № 9. – C. 150–152. 
 1. Південно-Побузький пам'ятник Кліщів / І. І. Заєць // Тези пленар. і секційних доп. XV наук. конф. ін-ту археології, присвяч. 50-річчю утворення СРСР : результати польових археол. дослідж. 1970–1971 років на території України. – Одеса, 1972. – C. 100–102. 
 1. Пропаганда матеріалів XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП України у Вінницькому краєзнавчому музеї : виступи представників музеїв на зональних нарадах, працівників культурно-освітніх установ республіки 1971 р. / І. І. Заєць // Вище рівень музейної роботи. – Київ, 1972. – C. 15–20. 
 1. Трипільське селище Кліщів / І. І. Заєць, П. І. Хавлюк // Археологічні дослідження на Україні. – Київ, 1972. – Вип. 4. – C. 79–83. 

1973

 1. Кліщів – нове поселення трипільської культури на Південному Бузі / І. І. Заєць // Археологія : респ. міжвід. зб. – 1973. – Вип. 10. – C. 48–61. 
 1. Раскопки трипольского поселения Клищев на Южном Буге / И. И. Заец // Археологические открытия 1972 года. – Москва, 1973. – C. 282.

1974

 1. Раскопки Винницкого краеведческого музея / И. И. Заец // Археологические открытия 1973 года. – Москва, 1974. – C. 275–276. 
 1. Трипольское поселение Клищев на Южном Буге / И. И. Заец // Совет. археология. – 1974. – № 4. – C. 180–200. 

1975

 1. Використання технічних засобів : з досвіду роботи Вінниц. краєзнав. музею / І. І. Заєць // Соціаліст. культура. – 1975. – № 3. – C. 31–32. 
 1. Керамический комплекс трипольского поселения Клищев / И. И. Заец // Новейшие открытия советских археологов : тез. докл. конф. – Киев, 1975. – Ч. 1. – C. 76–77. 
 1. Раскопки в Винницкой области / И. И. Заец // Археологические открытия 1974 года. – 1975. – C. 280. 
 1. 150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР : тез. докл. юбил. конф. / [редкол.: П. О. Карышковский (отв. ред.) и др.] ; АН УССР, Ин-т археологии, Одес. археол. музей, Одес. археол. о-во. – Киев : Наук. думка, 1975. – 194 с. – Зі змісту:  Место отдельных трипольских поселений среднего течения Южного Буга в относительной периодизации Триполья / И. И. Заец. – C. 42–44 ;  Курганный комплекс раннескифского времени в с. Тютьки Винницкой области / И. И. Заец. – C. 82. 

1976

 1. Велич справ і звершень / І. І. Заєць // Музеї Української РСР у патріотичному та інтернаціональному вихованні трудящих : зб. наук. пр. з питань роботи музеїв. – Київ, 1976. – C. 29–33. 
 1. Экспедиция Винницкого краеведческого музея / И. И. Заец // Археологические открытия 1975 года. – Москва, 1976. – C. 325. 

1977

 1. Исследования Винницкого краеведческого музея / И. И. Заец, В. С. Жураховский, Б. И. Лобай // Археологические открытия 1976 года. – Москва, 1977. – C. 295. 

1978

 1. Експонати розповідають, вчать / І. І. Заєць // Соціаліст. культура. – 1978. – № 6. – C. 14–15. 
 1. Місця бойової слави на Поділлі (1648–1654 рр.) : метод. поради лектору і екскурсоводу / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М. Островського, Вінниц. краєзнав. музей ; М. М. Кравець, І. І. Заєць. – Вінниця : ВДПІ, 1978. – 15 с. 
 1. Трипольская культура (этапов В–II, С–I) на Южном Буге и Днестре / И. И. Заец // Археологические исследования на Украине 1976–1977 гг. : тез. докл. XVII конф. ин-та археологии АН УРСР (Ужгород, апр. 1978 г.). – Ужгород, 1978. – C. 42–43. 

1979

 1. Возз’єднання Західної України з Радянською Україною – видатна подія в історії українського народу : метод. розроб. для студентів / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М. Островського ; М. М. Кравець, І. І. Заєць. – Вінниця: ВДПІ, 1979. – 18 с. 
 1. Исследования трипольского поселения у пос. Ладыжин Винницкой области / И. И. Заец // Археологические открытия 1978 года. – Москва, 1979. – C. 331. 
 1. Курганный комплекс раннескифского времени в с. Тютьки Винницкой области / И. И. Заец // Совет. археология. – 1979. – № 1. – C. 256–260. 

1980

 1. Исследования памятников трипольской культуры на Южном Буге / И. И. Заец // Археологические открытия 1979 года. – Москва, 1980. – C. 272.                                                                                   
 1. Ранньотрипільська пам’ятка Ладижин I на Південному Бузі (етапи АЗ–ВІ) / І. І. Заєць // Тези доп. V Поділ. історико-краєзнав. конф. – Кам’янець-Подільський, 1980. – C. 112–113. 

1981

 1. Исследование трипольского поселения Клищев / И. И. Заец // Археологические открытия 1980 года. – Москва, 1981. – C. 247–248. 
 1. Трипольские жилища на Южном Буге / И. И. Заец //Stydia Praenistorica. – София, 1981. – № 5/6. – C. 48–61. 

1982

 1. Первісне суспільство на території Вінницької області / І. І. Заєць // Методичні рекомендації для вчителів історії. – Вінниця, 1982. – C. 3–8. 
 1. Роль музеїв Вінниччини у вивченні історії рідного краю студентами / І. І. Заєць // Друга Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства : тези доп., 19–21 жовт. 1982 р., Вінниця. – Київ, 1982. – C. 203–204. 

1983

 1. Археологические открытия 1981 года : сб. ст. / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1983. – 517 с. : ил. – Зі змісту:  Исследование трипольского поселения Ворошиловки / И. И. Заец. – C. 259–260 ;  Работы Буго-Днестровской Трипольской экспедиции / И. И. Заец. – C. 260. 
 1. Використання краєзнавчого матеріалу в курсі історії СРСР (7–8 класи) : метод. рек. для вчителів історії / І. І. Шульга, І. І. Заєць, А. Л. Зінченко [та ін.]. – Вінниця, 1983. – 40 с. 

1984

 1. В. В. Порик – патріот, народний герой, інтернаціоналіст / І. І. Заєць // Третя Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства : тези доп. – Київ, 1984. – C. 218–219. 
 1. Вивчення трипільської культури в Надбужжі / І. І. Заєць // Друга Вінницька обласна історично-краєзнавча конференція, присвячена 40-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років : тези доп. – Вінниця, 1984. – C. 3. 

1985

 1. Исследование трипольского поселения на Южном Буге / И. И. Заец // Археологические открытия 1983 года: сб. ст. / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва, 1985. – C. 276–277. 
 1. Про деякі особливості трипільського житлобудівництва в Південному Надбужжі / І. І. Заєць // Третя Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1985. – C. 45. 
 1. Трипільське поселення Ворошилівка / І. І. Заєць // Шоста Подільська історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Кам'янець-Подільський, 1985. – C. 8–9. 

1986

 1. Керамический комплекс Клищева / И. И. Заец, Э. В. Сайко // Памятники недолита и бронзы : крат. сообщ. – Москва, 1986. – Вып. 185. – C. 14–21. 
 1. Особливості господарства в трипільському поселенні Кліщеві на Вінниччині / І. І. Заєць // Четверта Вінницька конференція : тези доп. 4 верес. 1986 р. – Вінниця, 1986. – C. 45. 
 1. Про деякі ідеологічні уявлення населення Південного Побужжя в період розквіту трипільської культури (середина IV тис. до н.е.) / І. І. Заєць // Проблеми етнографії Поділля : тези доп. наук. конф. – Кам'янець-Подільський, 1986. – C. 152–153. 
 1. Раскопки трипольского поселения Ворошиловка / И. И. Заец // Археологические открытия 1984 года : сб. ст. / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва, 1986. – C. 235. 
 1. Устим Кармалюк – український народний герой, видатний керівник боротьби селян Поділля / І. І. Заєць // Четверта Вінницька конференція : тези доп. 4 верес. 1986 р. – Вінниця, 1986. – C. 66–67. 

1987

 1. Локальний варіант трипільської культури в середній течії Південного Бугу / І. І. Заєць // Сьома Подільська історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Кам'янець-Подільський, 1987. – C. 11–12. 
 1. Особливості планування трипільського поселення Кліщів на Південному Бузі / І. І. Заєць // П’ята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1987. – C. 69–70. 

1988

 1. Герой Советского Союза, национальный герой Франции В. В. Порик на Кировоградщине / И. И. Заец // Первая Правобережная научная конференция по историческому краеведению, посвященная 225-летию начала изучения древностей края : тез. докл. – Кировоград, 1988. – C. 15–16. 
 1. Керамічний комплекс поселення Кліщів / І. І. Заєць // Шоста Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1988. – C. 3. 
 1. Музей історії Вінницького педагогічного інституту ім. М. Островського – важливий засіб професійної підготовки та виховання студентів / І. І. Заєць, А. Д. Ткаченко // Шоста Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1988. – C. 73. 
 1. Тваринницька направленість господарства трипільських племен на Південному Бузі в другій половині IV тис. до н.е. / І. І. Заєць // Проблеми економічної географії Поділля : тези доп. наук. конф. – Кам'янець-Подільський, 1988. – C. 179–180. 

1989

 1. Діяльність Вінницького краєзнавчого музею в 60-х роках / І. І. Заєць // Сьома Вінницька обласна краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1989. – C. 6. 
 1. Історико-краєзнавча робота під час археологічної практики студентів історичного факультету Вінницького педінституту / І. І. Заєць // Четверта Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства : тези доп. і повідомл. – Київ, 1989. – C. 392. 
 1. Мой друг – Василий Порик / И. И. Заец // Разглашению не подлежало : очерки, ст., воспоминания о чекистах Винничины. – Одесса, 1989. – C. 81–87. 
 1. Нові пам'ятки трипільської культури в середньому Побужжі / С. О. Гусєв, І. І. Заєць // Восьма Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1989. – C. 9–10. 
 1. Трипольская культура Побужья в свете технологического изучения ее керамики / И. И. Заец // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР : тези доп. XX Респ. конф. Одеса, жовт. 1989 р. – Київ, 1989. – C. 72–73. 

1990

 1. Интерьер жилищ трипольского поселения Клищев / И. И. Заец // Раннеземледельческие поселения-гиганты трипольской культуры на Украине : тез. докл. первого полевого семинара. – Киев, 1990. – C. 69–72. 
 1. Результаты исследования производственного инвентаря поселения Ворошиловка / И. И. Заец, Н. Н. Скакун // Раннеземледельческие поселения-гиганты трипольской культуры на Украине : тез. докл. первого полевого семинара. – Киев, 1990. – C. 105–108. 
 1. Трипільська культура на Південному Бузі кінця раннього – початку середнього етапів її розвитку / І. І. Заєць // Восьма Подільська історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Кам'янець-Подільський, 1990. – C. 14. 
 1. Трипільське поселення Біликівці / І. І. Заєць, С. О. Гусєв // Дев’ята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1990. – C. 14–15. 
 1. Трипольское поселение Клищев – уникальный памятник древних земледельцев и скотоводов на Южном Буге / И. И. Заец // Памятники истории и культуры Винницкой области : матеріали к Своду памятников истории и культуры народов СССР. – Киев, 1990. – Вып. 8. – C. 93–103. 

1991

 1. Археологічно-краєзнавчі дослідження на історичному факультеті Вінницького педагогічного інституту / І. І. Заєць // Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України : тези доп. і повідомл. п’ятої Всеукр. конф. – Київ ; Кам'янець-Подільський, 1991. – C. 378–379. 
 1. Вивчення первісного суспільства на території Поділля / І. І. Заєць // Місту Хмельницькому – 500 : тези наук.-теорет. конф. – Хмельницький, 1991. – C. 111–112. 
 1. Ідеологічні уявлення трипільців поселення Кліщів / І. І. Заєць // Десята Вінницька обласна науково-практична конференція : тези доп. – Вінниця, 1991. – C. 12–13. 
 1. Контакти трипільського населення Побужжя та Подніпров'я / І. І. Заєць // Проблеми вивчення та охорони пам’яток археології Київщини. Білогородка, жовт. 1991 р. : тези доп. першої наук.-практ. конф. – Київ, 1991. – C. 39–40. 
 1. Относительная хронология трипольских поселений среднего течения Южного Буга / И. И. Заец, С. А. Гусев // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н.э.) Кишинев, 10–14 дек. 1990 г. : матеріали междунар. конф. – Киев, 1991. – C. 29–30. 

1992

 1. Добування сировини трипільськими племенами Середнього Побужжя / І. І. Заєць, Б. С. Жураковський, С. О. Гусєв // Одинадцята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція. 3 верес. 1992 р. : тези доп. – Вінниця, 1992. – C. 15. 
 1. Модель трипільського житла Ворошилівського поселення Вінницької області / І. І. Заєць // Археологія. – 1992. – № 3. – C. 130–132. 

1993

 1. Модель трипільського житла з Ворошилівки / І. І. Заєць, С. О. Гусєв // Археологічні дослідження в Україні. – Луцьк, 1993. – C. 31–32.
 2. Північно-Бузький варіант Трипільської культури / І. І. Заєць // Трипільська культура України : тези доп. і повідом. Міжнар. наук. конф. / Акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 1993. – C. 15–17. 
 1. Подільська старовина : наук. зб. на пошану вченого і краєзнавця В. Д. Отамановського / Вінниц. обл. краєзнав. музей ; відп. ред. В. А. Косаківський. – Вінниця : [б. в.], 1993.– 480 с. – Зі змісту: Гусєв, С. О. Трипільське поселення Ворошилівка на Південному Бузі / С.О. Гусєв, І. І. Заєць. – С. 53–77 ; Охорона посівів та врожаю зернових землеробами Трипілля / І. І. Заєць. – C. 78–85. 
 1. Трипільське поселення Тростянець на Південному Бузі / І. І. Заєць // Дванадцята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція. 7 верес. 1993 р. : тези доп. – Вінниця, 1993. – C. 16–17. 

1994

 1. Вінниця, 1941 р. / І. І. Заєць // Вінниця: минуле і сучасне : матеріали другої іст.- краєзн. конф., присвяч. 50-річчю визволення м. Вінниці від німецько-фашистських загарбників. – Вінниця, 1994. – C. 46–48. 
 1. Нові дослідження трипільської культури на Поділлі / І. І. Заєць, В. О. Шумова // XIII Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Вінниця, 1994. – C. 9–10. 
 1. Поселення трипільської культури на території м. Вінниці / І. І. Заєць // Вінниця: минуле і сучасне : матеріали другої історико-краєзн. конф. – Вінниця, 1994. – C. 10–12. 
 1. Прадавнє трипільське поселення на території Вінниччини / І. І. Заєць // Наукова конференція викладачів і студентів історичного факультету ВДПУ : тези доп. – Вінниця, 1994. – C. 50–51. 
 1. Производственные комплексы на трипольских поселениях / И. И. Заец // Международная археологическая конференция. – Тирасполь, 1994. – C. 58–61. 

1995

 1. Виготовлення керамічного посуду на трипільському поселенні Кліщів / І. І. Заєць // Чотирнадцята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція. – Вінниця, 1995. – C. 9–10. 
 1. Про деякі особливості національно-визвольної війни на Вінниччині / І. І. Заєць // Історія національно-державного будівництва в Україні : до 400-річчя з дня народж. Б. Хмельницького. 16 листоп. 1995 р. : матеріали наук. конф. викл. та студентів іст. ф-ту. – Вінниця, 1995. – C. 18–20. 
 1. Участь викладачів і студентів Вінницького педагогічного інституту у Великій Вітчизняній війні / І. І. Заєць // Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність : матеріали сьомої Всеукр. наук. конф. – Київ, 1995. – C. 279–280. 

1996

 1. Вінницькому обласному товариству пам’яток історії та культури – 30 років / І. І. Заєць // Україна на шляху до свободи і незалежності : до 130-річчя з дня народж. М. Грушевського і 5-ої річниці незалежності України : матеріали наук. конф. викл. та студентів іст. ф-ту. – Вінниця, 1996. – C. 48–50. 
 1. М. С. Грушевський про Трипільську культуру / І. І. Заєць // Україна на шляху до свободи і незалежності : до 130-річчя з дня народж. М. Грушевського і 5-ої річниці незалежності України : матеріали наук. конф. викл. та студентів іст. ф-ту. – Вінниця, 1996. – C. 41–43. 
 1. Характерні особливості трипільського житлобудівництва на Побужжі / І. І. Заєць // П’ятнадцята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція. 14 трав. 1996 р. : тези доп. – Вінниця, 1996. – C. 10–11. 

1997

 1. Забезпечення водою трипільських поселень. Нові відкриття / І. І. Заєць, Б. С. Жураковський // Археологія. – 1997. – № 3. – C. 135–139. 
 1. Історичне значення вивчення трипільської культури на Південному Бузі / І. І. Заєць // Шістнадцята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція. 11 лют. 1997 р. : тези доп. – Вінниця, 1997. – C. 10–11. 
 1. Наше минуле в пам’ятках архітектури / І. І. Заєць, С. А. Каракай // Звітна конференція викладачів і студентів історичного факультету. – Вінниця, 1997. – C. 52–54. 
 1. Трипільська культура на Вінниччині / І. І. Заєць // Сімнадцята Вінницька історико-краєзнавча конференція. 18 верес. 1997 р. : тези доп. – Вінниця, 1997. – C. 36–37. 

1998

 1. Оновлений музей / І. І. Заєць // Історія музею в документах і спогадах. – Вінниця, 1998. – C. 76–82. 
 1. Своєрідність трипільського поселення Кліщів на Південному Бузі / І. І. Заєць // Вісімнадцята Вінницька історико-краєзнавча конференція. 3 лют. 1998 р. : тези доп. і повідомл. – Вінниця, 1998. – C. 22–23. 
 1. Трипільське мистецтво – важливе джерело вивчення ранньоземлеробської ідеології / І. І. Заєць // Звітна наукова конференція викладачів і студентів історичного факультету за 1997 рік. – Вінниця, 1998. – C. 65–67. 
 1. «Трипільське поселення Кошилівці-Обоз» (до 120-річчя відкриття) : матеріали Міжнар. археол. конф. – Заліщики, 1998. – Зі змісту: Вплив заліщницького варіанту трипільської культури та її розвиток в Середньому Побужжі / І. І. Заєць //  28–30 ;  Екологічні проблеми в економіці Кліщева / І. І. Заєць. – C. 45–47. 

1999

 1. Військова контррозвідка / І. І. Заєць // Вінничани на Великій Вітчизняній війні. – Вінниця, 1999. – Т. 2. – C. 113–114. 
 1. Дослідження пам’яток трипільської культури на Середньому Побужжі / І. І. Заєць // Наук. зап. Серія : Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 1999. – Вип. 1. – C. 5–9. 
 1. Традиції трипільського мистецтва / І. І. Заєць // Дев'ятнадцята Вінницька обласна історико-краєзнавча конференція. 18 лют. 1999 р. : тези доп. і повідомл. – Вінниця, 1999. – C. 24–25. 
 1. Трипільська культура як феномен зародження і становлення матеріальних і духовних традицій українського народу / І. І. Заєць // Звітна наукова конференція викладачів і студентів історичного факультету за 1998 рік : матеріали. – Вінниця, 1999. – C. 44–45. 

2000

 1. Виробнича діяльність ранньотрипільського населення Поділля / І. І. Заєць // Наук. зап. Серія : Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – C. 17–25. 
 1. Особливості розвитку трипільської культури на Поділлі / І. І. Заєць // Звітна наукова конференція викладачів і студентів історичного факультету за 2000 рік. – Вінниця, 2000. – C. 34–37. 
 1. Північно-Бузький варіант трипільської культури кінець IV – початок III тис. до н.е. // І. І. Заєць // Давня і середньовічна історія України. – Кам’янець-Подільський, 2000. – C. 48–56. 
 1. Проблеми соціального устрою трипільських племен Поділля / І. І. Заєць // Десята Подільська історико-краєзнавча конференція. – Кам’янець-Подільський, 2000. – C. 87–96. 

2001

 1. Виховання дітей у трипільський час / І. І. Заєць // «Трипільський світ і його сусіди» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Збараж, 2001. – C. 16–17. 
 1. З досвіду викладання історії для студентів-заочників / І. І. Заєць // Заочна та дистанційна форми навчання: досвід, проблеми, шляхи удосконалення : наук.-практ. конф. – Вінниця, 2001. – C. 28. 
 1. Події народно-визвольної війни на Поділлі (1648–1654 рр.) / І. І. Заєць // Вінниччина – край козацької слави (до 350-річчя розгрому польських загарбників під Вінницею) : зб. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Вінниця, 24.03.2001 р. – Вінниця, 2001. – C. 13–19. 
 1. Хлібороби трипільської культури Поділля / І. І. Заєць // Поділля у контексті української історії : матеріали Всеукр. наук. конф. 29–30 листоп. 2001 р. – Вінниця, 2001. – C. 45–54. 

2002

 1. З глибини тисячоліть / І. І. Заєць // Вінницький альбом : альманах. – Вінниця, 2002. – Вип. 3. – C. 335–337. 
 1. Світоглядні процеси в епоху трипільської культури на Поділлі / І. І. Заєць // Наук. зап. Серія : Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2002. – Вип. 4. – C. 18–19. 

2003

 1. Бушанський природничо-археологічний та архітектурно-скульптурний комплекс : зб. наук. пр. / І. І. Заєць // Наук. зап. Серія : Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 7–10. 
 1. Зооморфна пластика та зооморфні зображення на посуді трипільських поселень Поділля / І. І. Заєць // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. – Вінниця, 2003. – Вип. 1. – C. 35–36. 
 1. Практичне застосування металевих виробів на трипільських поселеннях Тальянки Черкаської області / І. І. Заєць // Трипільські поселення-гіганти : до 110-річчя відкриття трипільської культури : міжнар. конф. – Київ, 2003. – C. 51–52. 

2004

 1. Енциклопедія трипільської цивілізації / авт. ідеї С. М. Платонов ; ред.: С. М. Ляшко, М. Ю. Відейко, Н. Б. Бурдо. – Київ : Укрполіграфмедіа, 2004. – Т. 2. – 654+56 с. : іл. – Зі змісту:  Вінницький обласний краєзнавчий музей / І. І. Заєць. – C. 100–101 ;  Кліщів / І. І. Заєць. –  222–224 ;  Тростянець / І. І. Заєць. – C. 551–552. 
 1. Найважливіші наслідки трипільської культури на Поділлі / І. І. Заєць // Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 60-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників, 25–26 листоп. 2004 р. / Кам’янець-Поділ. держ. ун-т [та ін.] ; [редкол.: О. М. Завальнюк (відп. ред.), Л. В. Баженов, І. С. Винокур та ін.] – С. 109–115. 
 1. Соціальний устрій трипільських племен Поділля / І. І. Заєць // Наук. зап. Серія : Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – Вип. 7. – C. 92–97. 
 1. Трипільський посуд / І. І. Заєць // Ржищівський археодром – 2 : зб. Переяслав-Хмельниц. ун-ту ім. Г. Сковороди. – Київ, 2004. – C. 94–112. 
 1. Успадкування світосприйняття трипільського населення ранніми слов’янами / І. І. Заєць // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. – Вінниця, 2004. – Вип. 2. – C. 5–6. 

2005

 1. Витоки духовної культури українського народу / І. І. Заєць // Історичні науки : наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 14. – C. 46–58. 
 1. Далеке і близьке / І. І. Заєць // Дорогами війни. Служба безпеки України. – Київ, 2005. – C. 104–109. 
 1. До портрета професора В. П. Воловика / І. І. Заєць // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали XX наук. історико-краєзн. конф. 27–28 жовт. 2005 р. – Вінниця, 2005. – C. 25–26. 
 1. Наш край у глибині тисячоліть / І. І. Заєць // Вінницький альбом : літ.-худож. альм. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – C. 335–337. 

2006

 1. Байконур: «...ми крокували в космос» : [спогади вінничанина, історика і краєзнавця І. І. Зайця про його роботу на Байконурі] / І. Заєць // Крила України. – 2006. – 10–15 квіт. – С. 8–9. 
 1. Витоки духовної культури українського народу (на матеріалах мезолітичної епохи) / І. І. Заєць // Наук. зап. Серія : Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – Вип. 10. – C. 9–11. 
 1. Кам’яна могила – визначна пам’ятка образотворчого мистецтва / І. І. Заєць // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. пр. – Вінниця, 2006. – Вип. 4. – C. 43–47. 
 1. Перший Всесвітній Конгрес «Трипільська цивілізація» (7–11 жовтня 2004 року) / І. І. Заєць // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. – Вінниця, 2006. – Вип. 3. – C. 62–63. 

2011

 1. Пізній етап трипільської культури на Поділлі / І. І. Заєць // Матеріали наукової конференції викладачів історичного факультету, присвяченої 90-річчю Вінницького державного  педагогічного університету ім. М. Коцюбинського / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; ред.-упоряд.: П. С. Григорчук, О. Г. Лойко, Ю. І. Поп. – Вінниця, 2011. – С. 49–52. – Бібліогр. в кінці ст. 

Публікації про І. І. Зайця

в збірниках, альманахах, періодичних виданнях 

 1. Архіпов, В. П’ятнадцять зустрічей : [згадується І. І. Заєць] / В. Архіпов // Маяк. – 1980. – 20 верес. – С. 4. 
 1. Баженов, Л. Трипільці давні, загадкові, близькі : [про І. І. Зайця] / Л. Баженов // Вінниччина. – 2002. – 11 січ. – С. 6. 
 1. Баженов, Л. В. Заснування і перші роки діяльності Центру дослідження історії Поділля : [згадується І. І. Заєць] / Л. В. Баженов // Alma mater подільського краєзнавства. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 170–194. 
 1. Бурдо, Н. Вінницького обласного краєзнавчого музею та Вінницького державного педінституту експедиція : [згадується І. І. Заєць] / Н. Бурдо // Енциклопедія Трипільської цивілізації / авт. ідеї С. М. Платонов ; ред.: С. М. Ляшко, М. Ю. Відейко, Н. Б. Бурдо. – Київ, 2004. – Т. 2. – С. 101–102. 
 1. Винокур, І. Правдива сповідь професора [І. І. Зайця] / І. Винокур // Педагог. – 2005. – Лют. (№ 8). – С. 2. 
 1. Від військової контррозвідки до вивчення таємниць тисячоліть / упоряд. В. Г. Заєць. – Вінниця : Нова Кн., 2010. – 600 с. : фот. – Зі змісту: Фиштик, Й. Я Україною живу: [вірш про І. І. Зайця] / Йосип Фиштик. – С. 7 ; Заєць Іван Іванович : автобіографія. – С. 10 ; Заєць, В. «Відкрий і реалізуй себе» : (девіз Івана Івановича Зайця) / Валентина Заєць. – С. 11–48 ; Овсієнко, Г. Останнє інтерв’ю Івана Івановича Зайця  / Галина Овсієнко. – С. 49–52 ; З наукової ниви професора. – С. 53–55 ; Косаківський, В. Наукова спадщина професора Івана Івановича Зайця / Віктор Косаківський. – С. 55–56 ; Трипілля, любове моя : [про І. І. Зайця, який разом з однодумцями досліджував виробничі, соціальні та духовні процеси, що відбувались на території Поділля в епоху ранньої землеробсько-скотарської трипільської культури у IV–III тис. до н. е. і довів, що трипільська культура – найвищий культурний вияв Європи того часу]. – С. 56–328 ; А музеєм я горджуся... : [про обл. краєзнав. музей, музей ВДПУ, історико-культурний заповідник «Буша»]. – С. 328–342 ; Мої незабутні друзі : [спогади про В. Порика, С. Ялового, С. П. Корольова, М. П. Таратина]. – С. 343–358 ; Спогади : [спогади про І. Зайця]. – С. 359–482 ; Заєць, В. Світлій пам’яті дорогої людини : [вірш присвячено І. І. Зайцю] / Валентина Заєць. – С. 360 ; Андрійченко, В. Найвища мить життя : [про І. І. Зайця] / Владислав Андрійченко. – С. 361–362 ; Баженов, Л. Достойне місце професора Івана Івановича в поділлєзнавстві та трипіллєзнавстві : [про І. І. Зайця] / Лев Баженов. – С. 363–364 ; Балицкий, В. Слово о друге : [про І. І. Зайця] / Виталий Балицкий. – С. 364–368 ; Баюрко, М. Мудрий, талановитий і творчий діяч : [про І. І. Зайця] / Микола  Баюрко. – С. 368–369 ; Білоус, М. Виміри людської дружби : [про І. І. Зайця] / Микола Білоус. – С. 369–371 ; Бойко, С. Він був... його нема... та пам'ять про нього жива! : [спогади та вірш про І. І. Зайця] / Світлана Бойко. – С. 371–372 ; Борщак, Я. В память человека сильного духом и железной воли : [про І. І. Зайця] / Ян Борщак. – С. 372–373 ; Брискін, В. Офіцер, науковець Іван Заєць – людина-енергія / Володимир Брискін. – С. 374 ; Вакуленко, Г. Инициатор, организатор, создатель : [про І. І. Зайця] / Галина Вакуленко. – С. 374–375 ; Висоцька, К. Нас поєднав музей : [про І. І. Зайця] / Катерина Висоцька. – С. 375–378 ; Висоцька, Л. Дорога моя людина : [про І. І. Зайця] / Людмила Висоцька. – С. 378–380 ; Вітковський, В. Сага про Івана : [про І. І. Зайця] / Вадим Вітковський. – С. 380–381 ; Волошенюк, І. Я не встиг насолодитися його присутністю на цій землі : [про І. І. Зайця] / Іван Волошенюк. – С. 381–382 ; Галицкий, А. Байконур помнит и чтит И. И. Зайца  / Александр Галицкий. – С. 382–383 ; Глазов, В. Життя подібне до легенди : [про І. І. Зайця] / Володимир  Глазов. – С. 383 ; Голиш, П. Вічна пам'ять Вам, мій вчителю : [про І. І. Зайця] / Петро Голиш. – С. 384 ; Гресько, О. Заєць І. І. – з погляду колишнього студента / Олександр Гресько. – С. 384–385 ; Григорчук, П. Життя, віддане людям : [про І. І. Зайця] / Петро Григорчук. – С. 385–386 ; Грицик, В. «На Іванах земля Руська тримається» : [про І. І. Зайця] / Володимир Грицик. – С. 386–387 ; Гуменюк, І. Мій вчитель [І. І. Заєць] / Ігор Гуменюк. – С. 387 ; Давидюк-Трецюк, А. Закоханий в життя : [про І. І. Зайця] / Анна Давидюк-Трецюк. – С. 388 ; Данилюк, Г. Професор Іван Іванович Заєць – гордість України / Галина Данилюк. – С. 389 ; Денисик, Г. У моїй пам'яті – назавжди : [про І. І. Зайця] / Григорій Денисик. – С. 389–390 ; Джиловская, А. Счастливый дар : [про І. І. Зайця] / Алла Джиловская. – С. 390–393 ; Джус, А. Іван Іванович – офіцер, науковець, викладач : [про І. І. Зайця] / Анатолій Джус. – С. 393–394 ; Дудик, П. Не можу й не хочу забувати... Івана Івановича Зайця / Петро Дудик. – С. 394–395 ; Жураковський, Б. Розумний і наполегливий [І. І. Заєць] / Болеслав Жураковський. – С. 395–396 ; Загнитко, Д. Наставник : [про І. І. Зайця] / Дмитрий Загнитко. – С. 396–397 ; Загородній, І. Наш Іван Іванович : [про І. І. Зайця] / Іван Загородній. – С. 397–398 ; Заєць, В. Незабутня зустріч [з І. І. Зайцем] / Валентина Заєць. – С. 398–400 ; Захар'яш, О. Слово про викладача, наставника, старшого товариша [І. І. Зайця] / Олександр Захар'яш. – С. 400–401 ; Зацерковна, Н. Відкрий себе і реалізуй : [про І. І. Зайця] / Наталя Зацерковна. – С. 401–402 ; Зінько, Ю. І. І. Заєць – подільський учений-археолог / Юрій Зінько. – С. 402–403 ; Зозуля, П. Іван Іванович [Заєць]  живе в наших серцях / Петро Зозуля. – С. 403–404 ; Казандаєва, Л. Світлий образ : [про І. І. Зайця] / Людмила Казандаєва. – С. 404 ; Калитко, С. Великий трудівник : [про І. І. Зайця] / Сергій Калитко. – С. 404–406 ; Карпенко, П. Життя Івана Івановича – гарний приклад для наслідування : [про І. І. Зайця] / Павло Карпенко. – С. 406–407 ; Ковпаков, О. Дякую долі : [про І. І. Зайця] / Олександр Ковпаков. – С. 407–408 ; Коляструк, О. Людина природної інтелігентності : [про І. І. Зайця] / Ольга Коляструк. – С. 408–409 ; Кондратюк, Н. З любов'ю і вдячністю : [про І. І. Зайця] / Нестор Кондратюк. – С. 409–410 ; Косаківський, В. Заєць І. І. – Людина, вчений, педагог / Віктор Косаківський. – С. 411–412 ; Костин, Н. Реквием (светлой памяти Ивана Ивановича Зайца) : [вірш] / Николай Костин. – С. 413–414 ; Кочержинська, Т. Мій другий батько : [про І. І. Зайця] / Тетяна Кочержинська. – С. 414–415 ; Кочержинський, Д. Мій дорогий дідусь : [спогади і вірші про І. І. Зайця] / Дмитро Кочержинський. – С. 415–417 ; Кравець, О. Мій низький уклін Івану Івановичу – яскравій особистості : [про І. І. Зайця] / Оксана Кравець. – С. 417–418 ; Криворучко, О. Служити людям – життєве кредо Івана Івановича [Зайця] / Олександр Криворучко. – С. 418–419 ; Крищенко, О. Зустріч на все життя : [про І. І. Зайця] / Оксана Крищенко. – С. 419–420 ; Кучеренко, Е. Знакомство с Иваном Ивановичем [Зайцем] / Елена Кучеренко. – С. 420–421 ; Левченко, М. Іван Іванович [Заєць] і Вінницький планетарій / Марія Левченко. – С. 421–423 ; Ліневич, М. Небесні шляхи: пам'яті Івана Зайця : [вірш] / Микола Ліневич. – С. 423–424 ; Лисий, А. Із недалекого минулого : [про І. І. Зайця] / Анатолій Лисий. – С. 424–425 ; Лихогляд, А. Мій названий батько : [про І. І. Зайця] / Алла Лихогляд. – С. 425–426 ; Мазур, В. Життєві дороги І. І. Зайця – військового, науковця, педагога / Василь Мазур. – С. 426–429 ; Макієвська, Р. Не стало найстаршого Вінницького «моржа» : [про І. І. Зайця] / Раїса Макієвська. – С. 429–431 ; Маринич, А. Людина щирої і щедрої душі : [про І. І. Зайця] / Анатолій Маринич. – С. 431–432 ; Мегей, В. Людина живе не тільки за життя : [про І. І. Зайця] / Валерій Мегей. – С. 432–433 ; Мельник, В. Трипільські зорі над Поділлям ; Герой мого роману ; Полковник археології : [про І. І. Зайця] / Віктор Мельник. – С. 433–437 ; Мовчанський, П. Роки військової служби : [про І. І. Зайця] / Петро Мовчанський. – С. 438–439 ; Педорук, Д. Пам'яті старого друга : [про І. І. Зайця] / Дмитро Педорук. – С. 439–441 ; Пірняк, О. «...Усе свій слід в історії лиша...» : [про І. І. Зайця] / Олександр Пірняк, Надія Пірняк. – С. 441–442 ; Пірус, Т. За власним вибором (життя): пам'яті Івана Зайця : [вірш] / Тетяна Пірус. – С. 442 ; Поліщук, В. Морський круїз з Іваном Івановичем [Зайцем] / Володимир Поліщук. – С. 443 ; Полчанова, Г. Людина – загадка... Людина – епоха... : [про І. І. Зайця] / Галина Полчанова. – С. 443–444 : фот. ; Поп, Ю. Добрий, незабутній друг : [про І. І. Зайця] / Юрій Поп. – С. 445 ; Почапська, Н. Людина з великої літери : [про І. І. Зайця] / Надія Почапська. – С. 446–447 ; Рабинер, Б. Иван Иванович – человек неординарной судьбы : [про І. І. Зайця] / Борис Рабинер. – С. 447 ; Райчук–Татарин, М. Він любив Трипілля... : [про І. І. Зайця] / Марія Райчук–Татарин. – С. 448 ; Салдан, Й. Мої зустрічі з професором І. І. Зайцем / Йосип Салдан. – С. 451 ; Секрет, Г. Людина з легенди : [про І. І. Зайця] / Ганна Секрет. – С. 451–452 ; Скопова, О. Подільський археолог – І. І. Заєць / Олена Скопова. – С. 452–454 ; Степанчук, Ю. До портрета Івана Івановича Зайця / Юрій Степанчук. – С. 454–455 ; Сторожук, В. Подільський Вікентій Хвойка : [про І. І. Зайця] / Валентина Сторожук. – С. 455 ; Теклюк, В. Легендарная личность в обществе «Знание». Слово о замечательном лекторе : [про І. І. Зайця] / Василий Теклюк. – С. 456–457 ; Ткаченко, А. Людина праці і порядності : [про І. І. Зайця] / Анатолій Ткаченко. – С. 457 ; Ткачук, Т. Доброзичлива людина, талановитий вчений : [про І. І. Зайця] / Тарас Ткачук. – С. 458 ; Третяк, В. Вогненними літами народжений : [про І. І. Зайця] / Віра Третяк. – С. 458–460 ; Тростогон, М. Івану Івановичу Зайцю – людині і моржу на пам’ять в день його народження / Михайло Тростогон. – С. 460–461 ; Тростогон, А. Людина цікавої і нелегкої долі : [про І. І. Зайця] / Алла Тростогон. – С. 462 ; Тучинський, В. Іван Іванович – справжній патріот України : [про І. І. Зайця] / Віталій Тучинський. – С. 463–464 ; Ушнурцева, Л. Ношу я в серці вістку ту сумну : [про І. І. Зайця] / Лідія Ушнурцева. – С. 464–465 ; Фиштик, Й. Струмком п'янким життя біжить : [спогади і вірші про І. І. Зайця] / Йосип Фиштик. – С. 466–468 ; Францева, К. Професор Заєць Іван Іванович – військовий, будівник Байконура, історик–археолог / Катерина Францева. – С. 468–470 ; Хоменко, Б. У невтомному пошуку істини і добра : [про І. І. Зайця] / Борис Хоменко. – С. 470–472 ; Хотіна, С. Серце віддавав людям : [про І. І. Зайця] / Світлана Хотіна. – С. 472–473 ; Черняков, І. Незвичайний шлях до археології: як Іван Іванович став археологом : [про І. І. Зайця] / Іван Черняков. – С. 473–475 ; Чорна, Т. Знання і мудрість дарувати... : [про І. І. Зайця] / Тетяна Чорна. – С. 475 ; Чумак, В. О жизни и светлой памяти Ивана Ивановича Зайца / Василий Чумак. – С. 476–477 ; Шульгин, В. Хранитель ракетных тайн : [про І. І. Зайця] / Вячеслав Шульгин. – С. 477–479 ; Щур, В. Лицар української землі : [про І. І. Зайця] / Василь Щур. – С. 480–481 ; Ясинецька, Л. Щаслива людина : [про І. І. Зайця]. – С. 481–482 ; Вибране листування [І. І. Зайця]. – С. 483–576 ; Листи І. І. Зайця : [до Д. І. Бакрадзе,  С. М. Бібікова,В. І. Бібікової, В. В. Волкова, В. М. та Є. А. Даниленко, Б. С. Жураковського, А. К. Залькалнса, Д. Буханенко, П. П. Козира, В. А. Косаківського, Д. В. Кочержинського, І. Г. Лупало, В. С. Титова, Л. М. Ушнурцевої]. – С. 485–512; Листи до Зайця Івана Івановича : [від М. А. Ананьєва, Д. Арнаута, І. Барського, О. Савчука, Д. І. Бакрадзе, С. М. Бібікова, В. І. Бібікової, С. Богдановича, Д. І. Буханенка, Н. М. Виноградової, І. І. Винокура, М. Ю. Відейко, І. М. Гончара, В. А. Гудака, Г. П. Джовар, О. П. Діденко, П. М. Долуханова, О. Євчука, Б. С. Жураковського, І. О. Зайця, А. Б. Закс, А. К. Залькалнса, В. Г. Збеновича, П. В. Зозулі, Ю. Казіка, З. М. Кобякової-Порик, В. М. Коноплі, О. Г. Корвін-Піотровського, П. І. Короля, І. Краєвського, Д. А. Крайнова, М. Г. Гусакова, Г. М. Лисиціної, В. І. Маркевича, О. Мартем'янової, В. А. Косаківського, Л. В. Мархлевської, О. Я. Мацюка, В. П. Мішина, В. Олійника, А. Ф. Пазюка, О. С. Петренка, В. Ф. Петруня, Б. Й. Рабінера, А. А. Рибаченко, С. М. Рижова, Н. В. Риндіної, А. П. Савчук, Р. Х. Садикова, Н. М. Скакун. О. Українця, Л. М. Ушнурцевої, Є. О. Фролова, К. К. Черниш, Ф. П. Шаламая, О. Г. Шапошникової, В. І. Шатайла, К. В. Шишкіна, С. І. Бойко]. – С. 513–576 ; Бібліографія. – С. 577–590 ; Наукові публікації І. І. Зайця. – С. 579–586 ; Публікації І. І. Зайця у періодиці. – С. 587 ; Публікації про І. І. Зайця. – С. 587–590 ; Життєвий шлях Івана Івановича [Зайця] у фотографіях.– С. 593–704. 
 1. Відейко, М. Ю. Заєць Іван Іванович / М. Ю. Відейко // Енциклопедія Трипільської цивілізації / авт. ідеї С. М. Платонов ; ред.: С. М. Ляшко, М. Ю. Відейко, Н. Б. Бурдо. – Київ, 2004. – Т. 2. – С. 175. 
 1. Вінницькому обласному краєзнавчому музею – 90 : [згадується І. І. Заєць] // Пульсуючі джерела. – 2008. – 12 трав. – С. 4. 
 1. Вітаємо ювілярів. До 70-річчя І. І. Зайця // Археологія. – 1991. – № 4. – С. 154. 
 1. Гальчак, С. Заєць Іван Іванович / Сергій Гальчак // Регіонознавча інституція Східного Поділля. Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля (2006 – поч. 2010 рр.) / Сергій Гальчак. – Вінниця, 2010. – С. 69–71 : портр. 
 1. Гальчак, С. У суверенній незалежній державі : [згадується І. І. Заєць] / С. Гальчак // Краєзнавство Східного Поділля / С. Гальчак. – Вінниця, 2005. – С. 101–129. 
 1. Герчик, К. Взгляд сквозь годы. О сослуживцах и однополчанах: жизнь и судьбы / К. Герчик. – Москва : Профиздат, 2001. – 367 с. – Зі змісту: [І. І. Заєць]. – С. 177. 
 1. Горбатюк, М. Вінниця претендує на титул столиці моржів : [згадується І. І. Заєць] / М. Горбатюк // День. – 2005. – 22 січ. – С. 2. 
 1. Горбатюк, М. Хто скаже, що йому 84? : [про І. І. Зайця] / М. Горбатюк // Поділ. порадниця. – 2005. – 16 лют. – С. 6. 
 1. Дем’яненко, В. Свято в музеї авіації та космонавтики : [про святкування Дня працівників ракет.-косм. галузі у Вороновиц. музеї історії авіації та космонавтики, згадується І. І. Заєць] / В. Дем’яненко // Поділ. зоря. – 2019. – 16 квіт. – С. 10 : фот. 
 1. Дем’яненко, В. У День космонавтики презентували книгу Івана Зайця [«Від військової контррозвідки до вивчення таємниць тисячоліть»] / В. Дем’яненко // Поділ. зоря. – 2013. – 25 квіт. – С. 6 : кольор. фот. 
 1. Денисик, Г. Патріотам іти по життю : [про І. І. Зайця] / Г. Денисик // Освіта. – 2002. – 16–23 жовт. 
 1. Дмитрук, О. Маленьке свято великої людини : [про проф. ВДПУ ім. М. Коцюбинського І. І Зайця] / О. Дмитрук // Слово педагога. – 2004. – Жовт. (№ 10). – С. 4 ; Вінниц. газ. – 2004. – 26 жовт. – С. 7. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»). 
 1. Добринська, Л. Серед вінницьких «моржів» – професори, спортсмени, журналісти і просто оптимісти : [про І. І. Зайця] / Л. Добринська // Місто. – 2005. – 21 січ. – С. 23. 
 1. Жити треба цікаво і в нелегкий час : [про І. І. Зайця] // Панорама. – 1994. – 16 листоп. – С. 3. 
 1. Задля такої мети варто жити: [про І. І. Зайця] // Вінниччина. – 1995. – 28 листоп. – С. 2. 
 1. Заєць, В. Іван Заєць – почесний громадянин Байконура / В. Заєць // Поділ. порадниця. – 2008. – 2 лип. – С. 1, 8. 
 1. Заєць, В. Іван Заєць – розвідник і вчений / В. Заєць // Вінниччина. – 2007. – 18 груд. – С. 3. 
 1. Заозерна, Л. Дружина видає книгу про професора Івана Зайця / Л. Заозерна // Вінниччина. – 2009. – 4 листоп. – С. 4 : фот. 
 1. Зінько, Ю. А. Археологічна колекція інституту історії, етнології і права: історія та сьогодення : [про І. І. Зайця та археол. колекцію ун-ту] / Ю. А. Зінько // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. пр. : до 100-річчя заснування Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 77–84. – Бібліогр. в кінці ст. 
 1. І. І. Заєць: «Горджуся тим, що я українець» (До 85-літнього ювілею та виходу в світ книги професора І. І. Зайця «Витоки духовної культури українського народу») // Педагог. – 2007. – Лют. (№ 6). – С. 2. 
 1. Катіна, О. Вінницькому «Нептуну» – 40 років : [згадується І. І. Заєць] / О. Катіна, В. Кравченко // Подолія. – 2005. – 21 січ. – С. 14. 
 1. Кимак, Л. Загадка Трипілля : [про І. І. Зайця] / Л. Кимак // Педагог. – 1993. – 11 листоп. – С. 1–2. 
 1. Кондратьєва, Т. На перехресті епох : [про історика, проф., педагога І. І. Зайця] / Т. Кондратьєва // Вінниц. газ. – 2005. – 16 груд. – С. 7. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»). 
 1. Кондратьєва, Т. «Моржів» випробовувала погода : [згадується І. І. Заєць] / Т. Кондратьєва, К. Салова // Вінниц. газ. – 2007. – 23 січ. – С. 1–2. 
 1. Косаківський, В. А. Бібіков С. М. та Заєць І. І. – наукові та дружні взаємини через призму епістолярної спадщини / В. А. Косаківський // С. Н. Бибиков и первобытная археология / ред. С. А. Васильев, Л. В. Кулаковская. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 43–46. 
 1. Косаківський, В. А. Дослідник подільського краю : до 90-річчя від дня народж. Івана Івановича Зайця / В. А. Косаківський, В. С. Рудь // Археологія. – 2012. – № 1. – С. 123–125. – Бібліогр. в кінці ст. 
 1. Косаківський, В. А. І. І. Заєць – дослідник трипільської культури на Поділлі / В. А. Косаківський, В. С. Рудь // Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення : матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 20–21 жовт. 2011 р. : до 100-річчя заснування ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – С. 301–310. 
 1. Кравченко, В. Хрещення і очищення : [згадується І. І. Заєць] / В. Кравченко // Подолія. – 2006. – 20 січ. 
 1. Лапін, О. З чого починається історія: [згадується І. І. Заєць] / О. Лапін // Комсом. плем’я. – 1988. – 27 серп. – С. 2. 
 1. Лебедкин, Г. Д. Военная контрразведка на космодроме Байконур : [про І. І. Зайця] / Г. Д. Лебедкин // Байконуру – 50 (История космодрома в воспоминаниях ветеранов) / под. ред. А. Н. Перминова. – Москва, 2005. – С. 768–770. 
 1. Ліневич, М. Небесні шляхи – пам’яті І. І. Зайця / М. Ліневич // Поділ. порадниця. – 2008. – 30 січ. – С. 8. 
 1. Магденко, О. Робота – це моє життя : [про І. І. Зайця] / О. Магденко // Дев’ятий вал. – 2001. – 3 трав. – С. 4. 
 1. Мазур, В. Життєві дороги І. І. Зайця – військового, науковця, педагога : [пам'яті проф. Івана Івановича Зайця] / В. Мазур // Вінниччина: минуле та сьогодення : краєзнав. дослідж. : матеріали XXI Вінниц. іст.-краєзн. конф. 25–26 жовт. 2007 р. – Вінниця, 2007. – С. 13–18. 
 1. Мельник, В. Трипільські зорі над Поділлям : [про І. І. Зайця] / В. Мельник // Поділ. зоря. – 2002. – 25 лип. 
 1. Новосад, В. Людство не може вічно жити у своїй колисці : [про І. І. Зайця] / В. Новосад // Вінниччина. – 1997. – 12 квіт. – С. 3. 
 1. Оберемок, І. Байконур у серці – назавжди : [про І. І. Зайця] / І. Оберемок // Подолія. – 2002. – 12 квіт. – С. 3. 
 1. Остапчук, В. Клуб, що єднає серця і душі : [про І. І. Зайця] / В. Остапчук // Панорама. – 2002. – 17 квіт. 
 1. Осьмушко, В. Вінницькі «моржі» : [згадується І. І. Заєць] / В. Осьмушко // Зцілитель. – 2007. – 25 січ. – С. 1. 
 1. Осьмушко, В. Предки теж були розумні : [про І. І. Зайця] / В. Осьмушко // Панорама. – 1993. – 10 листоп. 
 1. Осьмушко, В. Учитель історії – це й археолог : [про І. І. Зайця] / В. Осьмушко // Педагог. – 1993. – 15 груд. 
 1. Пам'яті ветерана : [пішов із життя І. І. Заєць – історик, педагог і науковець] // Вінниччина. – 2007. – 6 лип. – С. 2. 
 1. Патріарх археології [І. І. Заєць] // Педагог. – 2005. – Верес. (№ 1). – С. 1. 
 1. Пашкевич, Э. Винничанин – гордость города нашего : [про І. І. Зайця] / Э. Пашкевич // Независимый курьер. – 2004. – 17 марта. – С. 3. 
 1. Педорук, Д. Мир дому твоєму : [про І. І. Зайця] / Д. Педорук // Подолія. – 2001. – 21 верес. – С. 1. 
 1. Педорук, Д. Професор з бойовим минулим : [про І. І. Зайця] / Д. Педорук // Вінниц. газ. – 2002. – 26 лют. – С. 2. 
 1. Приймак, Н. В гостях у визволителів : [згадується І. І. Заєць] / Н. Приймак // Хімік. – 1965. – 20 трав. – С. 2. 
 1. Професор Заєць може все: студентів навчати, в ополонку стрибати і дубала ставати… // Вінниц. відом. – 2004. – 21 січ. – С. 5. 
 1. Райчук, А. Жити, щоб реалізовувати себе : [про І. І. Зайця] / А. Райчук // Дорога. Транспорт. Пішохід. – 2002. – 25 трав. – С. 3. 
 1. Рекрут, Я. Книга, народжена життям : [про проф., педагога, історика, археолога, організатора і знавця музейної справи І. І.Зайця] / Я. Рекрут // Робітн. газ. – 2004. – 4 серп. – С. 1. 
 1. Садовська, А. Далеке і близьке професора Зайця / А. Садовська, Є. Косаківська // Педагог. – 2004. – Листоп. – С. 3. 
 1. Садовська, А. Я Україною живу : [про проф. ВДПУ ім. М. Коцюбинського І. І. Зайця] / А. Садовська // Освіта Вінниччини. – 2007. – 27 лют. – С. 5. 
 1. Сім тисяч літ нашої культури і духовності. Чого досягли? Куди йдемо? : [згадується І. І. Заєць] // Жмерин. меридіан. – 2007. – 14 лип. – С. 7. 
 1. Соколова, М. Не холодно! : [про І. І. Зайця] / М. Соколова // День. – 2004. – 24 січ. – С. 2. 
 1. Сушинська, І. Хто у Вінниці найстарший морж? : [про І. І. Зайця] / І. Сушинська // 33-й канал. – 2005. – 12 січ. – С. 4. 
 1. Татарин, М. Ми народилися, щоб себе реалізувати : [про І. І. Зайця] / М. Татарин // Вінниц. відом. – 2002. – 17 квіт. – С. 19. 
 1. Татарин, М. Спочатку було Трипілля : розмова з І. І. Зайцем / М. Татарин // Хочу все знати. – 2005. – 16 квіт. – С. 6. 
 1. Татарин, М. Яких батьків, чиї ми діти? : [про І. І. Зайця] / М. Татарин // Подолія. – 2003. – 10 жовт. – С. 3. 
 1. Уразовська, Л. Ми не з Русі. Ми з глибини Трипілля… : [про І. І. Зайця] / Л. Уразовська // Вінниц. відом. – 2003. – 16 квіт. – С. 16. 
 1. Федорченко, Н. Свято на музейній площі : [згадується І. І. Заєць] / Н. Федорченко, Н. Кравчук // Вінниц. газ. – 1999. – 18 трав. 
 1. Фронтовик Іван Заєць – людина-енергія // 20 хвилин. – 2005. – 6 трав. – С. 16. 
 1. Шураєв, Ю. Зустріч, що змінила життя : [про І. І. Зайця] / Ю. Шураєв // Тумба. – 1998. – 23 січ. – С. 4. 
 1. Шуткевич, О. А третій же празник… : [згадується І. І. Заєць] / О. Шуткевич  // Вінниц. газ. – 2006. – 24 січ. – С. 1. 
 1. Шуткевич, О. Звідки ми, якого роду-племені? : [про презентацію кн. І. Зайця «Витоки духовної культури українського народу»] / О. Шуткевич // Вінниц. газ. – 2007. – 1 берез. – С. 6. 

Довідкові та бібліографічні матеріали 

 1. Гальчак, С. Д. Заєць Іван Іванович / Сергій Гальчак // Краєзнавці Вінниччини. Біографії. Бібліографія / Сергій Гальчак ; Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 2005. – С. 72–73. 
 1. Гальчак, С. Д. Заєць Іван Іванович / С. Д. Гальчак // Краєзнавці України: сучасні дослідники рідного краю : довідник / Всеукр. спілка краєзнавців ; редкол.: П. Т. Тронько (голова), О. Г. Бажан, В. В. Врублевська [та ін.] ; упоряд.: Т. Ф. Григорьєва, Г. А. Вербиленко, Р. В. Маньківська та ін. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 77. 
 1. Заєць Іван Іванович // Українські історики XX століття : бібліогр. довід. / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – С. 68. 
 1. Іван Іванович Заєць. Історик. Археолог. Педагог : до 90-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Бібліотека ; уклад.: Т. А. Кузнєцова, Т. В. Мірохіна ; відп. за вип. В. С. Білоус. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – 28 с. – (Серія «Педагоги Вінниччини»). 

Підготувала С. Ф. Коваль,

провідний бібліотекар сектору створення краєзнавчих баз даних відділу краєзнавства