Творча спадщина Івана Івановича Огієнка як джерело національної свідомості українського народу

Шановні користувачі! Відділ наукової інформації та бібліографії пропонує ознайомитися з бібліографічним списком літератури, присвяченим багатогранній творчій спадщині видатного українського письменника, перекладача, державного і церковного діяча Івана Івановича Огієнка (Митрополит Іларіон).

Бібліографічний список до 140-річчя від дня народження

(15. 01. 1882 –29. 03. 1972)

Я взяв своє серце малими руками

Й віддано поклав Україні до ніг,

І юна любов розцвілася між нами

І став я орати твердий переліг.

Й нікому вже більше не дав я любові.

Бо другого серця кохати не маю

І вірним зостанусь, аж дошки соснові

Єдину любов мою спинять без краю...

І. Огієнко (Митрополит Іларіон)

15 січня (інформацію взято з Енциклопедії історії України. Київ, 2010. Т. 7. С. 520) за іншими даними 14 січня виповнюється 140 років з дня народження видатного українського письменника, перекладача, державного і церковного діяча Івана Івановича Огієнка (Митрополит Іларіон). Видатний вчений, релігійний, культурно-освітній діяч Іван Огієнко, залишив нам, українцям, і всьому людству багатий культурний спадок жив у серці з безмежною любов’ю до Батьківщини та до Бога. Був справжнім патріотом і зазначав, що патріотизм базується на внутрішній глибокій вірі. На думку митрополита Іларіона, прикладами національного патріотизму переповнена вся Біблія, і вона нас навчає того самого, – українського патріотизму, адже служба народові – це головна підвалина науки Христової. Водночас великий мислитель застерігав від проявів вузького націоналізму, шовінізму. Згуртованість, соборність, єдність нації – це її сила. І, навпаки, незгода – це наша історична недуга. У відомих афоризмах і сентенціях Іван Огієнко пише: «Я злився із своїм народом. Його рани – мої рани, його болі – мої болі». Вищим виявом християнської моралі, культури особистості митрополит Іларіон вважав опанування нею рідної мови. Вважав, що мова є душею нації, найяскравішим виявом її культури.

Доводив до свідомості кожного українця ідею про те, що «мовне винародовлення завжди приводить до морального каліцтва». Особливої уваги у структурі моральної культури особистості Іван Огієнко надавав совісті. Він наголошував, що совість – це Око Боже в людині; совість – головна ознака християнської культури; немає совісті – немає й людини. Жити за совістю – це велика мудрість, адже совісний акт веде людину дорогою добра, правди, честі і гідності.

Іван Огієнко народився в містечку Брусилів Радомишльського повіту Київської губернії (нині Житомирська обл.) у бідній селянській родині. Прожив 90 років цікавого та важкого життя. Його перу належить понад 300 творів, він переклав 44 назви релігійної літератури. Його переклад Біблії українською мовою Британське біблійне товариство визнало одним із кращих у світовій історії. З 1947 р. жив у Канаді, продовжуючи церковну, наукову і видавничу діяльність. У серпні 1951 p. І. Огієнка було обрано митрополитом Української греко-православної церкви в Канаді. Помер 29 березня 1972 р. у Вінніпезі (Канада). Його ім'ям названо вулиці у Брусилові, Житомирі, Кам'янці-Подільському та Львові.

У своїх чисельних працях, Іван Огієнко глибоко аналізує соціальні проблеми. Він доводить, що люди рівні перед Богом, але людська недосконалість, гріховність, тваринний егоїзм призводять до тяжкої несправедливості у відносинах між людьми. Принагідно зазначимо, що великий келих несправедливості цьому високому достойнику прийшлося випити сповна. Проте митрополит Іларіон ніколи не втрачав віри в справедливість. Більше того, справедливість він вважав одним із важливих складників моральної культури особистості.

 • Історія української граматичної термінології : зап. Укр. наук. т-ва / І. Огієнко. – Київ, 1906. – С. 94–129.
 • Українська граматична література : розгляд підручників, по яких можна вчитись і вчити укр. мови / І. Огієнко. – Київ : [б. в.], 1908. – 20 с.
 • Двійне число в українській мові / І. Огієнко. – Київ, 1910. – 43 с.
 • Издания «Ключа Разумения» Иоанникия Галятовского южно-русского проповедника XVII в. / И. Огиенко. – Варшава, 1910. – 45 с.
 • Издания неба нового Иоанникия Галятовского: из истории старопечатных книг / И. Огиенко. – Киев, 1912. – 69 с.
 • Брусиловская св. Воскресенская замковая церков : ист. очерк / И. И. Огиенко. – Киев, 1914. –16 с.
 • Брусиловское церковное братство и его культурно-просветительская деятельность / И. И. Огиенко. – Екатеринослав, 1914. – 54 с.
 • Инноземные элементы в русском языке: история проникновения заимствованных слов в русский язык / И. Огиенко. – Киев, 1915. – 136 с.
 • Українська культура : академічна промова на одкритті Укр. нар. ун-ту в Києві / І. Огієнко. – Київ : Вид. Укр. військового ген. ком., 1917. – 31 с.
 • Вчімося рідної мови : нариси про мову вкраїнську. / І. Огієнко. – 2-ге вид. поправ. і значно доп. – Київ : Вид. книгарні С. Черепівського, 1918. – 48 с.
 • Граматика української мови О. Павловського 1818 р. / І. Огієнко. – Київ : Вид. книгарні С. Черепівського, 1918. – 120 с.
 • Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа : курс читаний в Укр. нар. ун-ті. з малюнками і портр. укр. культурних діячів / І. Огієнко. – Київ : Вид. книгарні Є. Череповського, 1918. – 176 с.
 • Українська мова : бібліогр. покажч. літ. до вивч. укр. мови : порадник студентам, вчителям і всім тим, хто бажає найкраще вивчитись укр. мови / І. Огієнко. – Київ : Вид. книгарні Є. Череповського, 1918. – 88 с.
 • Українська Житомирська Євангелія 1571 року: Опис памятки, анализ мови і словник : нарис з історії культурного життя Старої Волині / І. Огієнко. – Faksimile. – [Ottawa, Montreal] : [б. в.], 1922. – 24 с.
 • Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народа : курс, читаний в Укр. нар. ун-ті / І. Огієнко. – Ляйпціг ; Катеринослав : Українське вид-во, 1923. – 272 с.
 • Київська митрополитанська друкарня / І. Огієнко. – Львів, 1924. – 15 с.
 • Деоманська друкарня : іст.-літ. нарис з культурного життя давньої Волині / І. Огієнко. – Варшава : Духовна бесіда, 1925. – 16 с.
 • Історія українського друкарства. Т. 1. Історично-бібліографічний огляд українського друкарства ХV – XVIII в. в / І. Огієнко. – Львів : Накладом Наук. т-ва ім. Шевченка, 1925. – 418 с. – (Збірник фільольогічної секції Наук. тов-ва Шевченка ; т. ХІХ-ХХ-ХХІ).
 • Чистота й правильність української мови : підруч. для вивчення укр. літ. мови : попул. курс з іст. освітленням / І. Огієнко. – Львів : Вид. книгарні Арнольда Бардаха, 1925. – 215 с.
 • Український наголос на початку XVII-го віку / І. Огієнко. – Жовква : [б. в.], 1926. – 31 с.
 • Історія церковно-слов’янської мови : в 5 т. / І. І. Огієнко. – Варшава, 1927.
 • Т. 1 : Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність : іст.-літ. монографія. Ч. 1.– 1927. – 324 с.
 • Т. 2 : Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність : іст.-літ. монографія. Ч. 2. – 1928. – 400 с.
 • Т. 5 : Найважніші пам’ятки церковно-слов’янської мови. Ч. 1–3. – 1929. – 493 с.
 • Богослужбова мова в слов’янських церквах : зб. рец. на нові вид / І. Огієнко. – Варшава, Синодальна друк., 1931. – 31 с., С. 189–217.
 • Загублений крем’яницький стародрук : «Синод Луцький» 1688 р. / І. І. Огієнко. – Варшава, 1931. – 95 с.
 • Вербська Євангелія 1560 року / І. Огієнко. – Варшава, 1933. – С. 208–241.
 • Глаголиця не повстала з грецького мінускульного письма : історично-палеографічний нарис / І. Огієнко. – Львів, 1937. – С. 73–87.
 • Євангеліє від св. Івана / пер І. Огієнко. – Варшава, 1937. – [?] с.
 • Бережімо все воє рідне ! / І. Огієнко. – 2-ге вид. – Холм : Свята Данилова Гора, 1943. – 20 с.
 • Блажена людина, що любить народ свій! : слово на 29 січ., на пам’ять народних героїв / І. Огієнко. – Холм : Свята Данилова Гора, 1943. – 23 с.
 • Антихрист у світі: трилогія / І. І. Огієнко. – Холм : Свята Данилова вода, 1944. – 174 с.
 • Віра: Слово во время люте / Митрополит Іларіон. – Холм : Свята Данилова Гора, 1944. – 19 с.
 • Ідеологія української церкви / Митрополит Іларіон. – Холм : Свята Данилова Гора, 1944. – 56 с.
 • Історія української літературної мови / Митрополит Іларіон. – Віппінег : Вид-во «Наша культура», 1949. – 382, [1] с.
 • Жертва вечірня (Ісус і Варава) : поема / Митрополит Іларіон. – 3-тє вид. – Вінніпег, 1949. – 47 с.
 • Українсько-російський словник початку XVII-го віку: Із історії культурних впливів України на Московію / І. І. Огієнко ; Укр. вільна акад. наук. – Вінніпег : [б. в.], 1951. – 38 c.
 • Візантія й Україна. До праджерел української православної віри й культури / І. І. Огієнко. – Вінніпег : Укр. наук. православне богословське т-во, 1954. – 96 с.
 • Іконоборство : іст.-догматична монографія / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Вид. Греко-православної церкви в Канаді, 1954. – 239 с.
 • Твори : в 4 т. / І. І. Огієнко. – Вінніпег, 1957.
 • Т. 1: Філософські містерії. – 1957. – 336 с.
 • Т. 2 : Вікові наші рани: Драматичні поеми. – 1960. – 272 с.
 • Т. 3 : Наш бій за державність: Історична епопея. Ч. 1. – 1962. – 224 с.
 • Т. 4 : Наш бій за державність: Історична епопея. Ч. 2. – 1966. – 144 с.
 • Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Т-во «Волинь», 1961. – 255 с.
 • Навчаймо дітей своїх української мови : проповіді / І. І. Огієнко. – Вінніпег : [б. в.], 1961. – 63 с.
 • Хвалімо Бога українською мовою! / І. І. Огієнко. – 3-тє вид., доп. й перероб. – Вінніпег : [б. в.], 1962. – 63 с.
 • Біблійні студії: Богословсько-історичні нариси з духовної культури України / І. І. Огієнко. – Вінніпег : Наша культура, 1963.
 • Т. 1. – 1963. – 287 с.
 • Бог і світ: Читанка для молоді недільних і українських шкіл та для родин. Ч. 1 : Господь – мій Бог / І. І. Огієнко. – Winnipeg: Cristian press, 1964. – 71 с.
 • Дохристиянські вірування українського народу : історично-релігійна монографія / І. І. Огієнко. – Вінніпег : Ін-т дослідів Волині, 1965. – 425 с.
 • Служити народові – то служити Богові : богословська студія / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Вид. «Нашої культури», 1965. – 119 с.
 • Мої проповіді / І. І. Огієнко. – Вінніпеґ : Ін-т дослідів Волині, 1973. – 185 с.
 • Словник слів, у літературній мові не вживаних / І. Огієнко. – Нью-Йорк : Н.-д. т-во укр. термінології, 1973. – 154 с.
 • Старець Паїсій Величковський: його життя, праця та наука : іст. літ.-богословська монографія / Митрополит Іларіон ; за ред. С. Ярмуся ; Ін-т дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1975. – 151 с.
 • Повстання азбуки й літературної мови в слов’ян / І. Огієнко ; Ін-т дослідів Волині. – 2-ге вид. – Вінніпег : Товариство « Волинь», 1976. – 300 с.
 • Етимологічно-семантичний словник української мови : в 4 т. / І. Огієнко ; за ред. Ю. Мулика-Луцика. – Вінніпег : Т-во «Волинь», 1979.
 • Т. 1 : А-Д. – 365 с.
 • Т. 2 : Е-Л. – 1982. – 400 с.
 • Т. 3 : М-О. – 1988. – 415 с.
 • Т. 4 : П-Я. – 1994. – 557 с.
 • Церковне право : із записів лекцій / І. І. Огієнко ; ред. С. Ярмусь. – Вінніпег : Українська Православна Церква в Канаді, 1990. – 151 с.
 • Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа / І. Огієнко. – Репр. відтворення вид. 1918 р. – Київ : Абрис, 1991. – 272 с.: іл.
 • Князь Костянтин Острозький і його культурна праця : іст. моногр. / Митрополит Іларіон. – [Б. м.] : Світязь, 1992. – 216 с.
 • Берестейська унія 1595–1596 року. Хронологічна канва / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Місійний відділ при Консисторії Укр. Православної Церкви в Канаді, 1993. – 86 с.
 • Хвалімо Бога українською мовою! Віра / Митрополит Іларіон. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с.
 • Як поводитися в Божому Храмі : підручна книжка для укр. молоді та для широкого громадянства / Митрополит Іларіон ; упоряд. О. Білодід. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 72 с.
 • Наука про рідномовні обов’язки : рідномовний Катехезис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства / І. Огієнко. – Факс. вид. – Київ : Обереги, 1994. – 72 с.
 • Історія української літературної мови / І. Огієнко ; упоряд. М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1995. – 296 с.
 • Наука про рідномовні обов’язки / І. Огієнко. – Львів : Фенікс, Відродження, 1995. – 46 с.
 • Життєписи великих українців : збірка / Митрополит Іларіон; упоряд. М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1999. – 672 с.
 • Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту : із мови давньоєврейс. й грец. на укр. дослівно наново перекладена / пер. І. Огієнко. – Київ : Українське Біблійне Т-во, 2002. – 1376 с.
 • Моє життя : автобіографічна хронологічна канва / І. І. Огієнко. – Житомир : Полісся, 2002. – 120 с.: іл.
 • Українська культура : монографія / І. І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. та комент. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 342 с.
 • Українське монашество / І. Огієнко. – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 396 с.
 • Розп’ятий Мазепа : монографія / І. І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. і комент. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2003. – 348 с.
 • Тарас Шевченко : мемуари / І. Огієнко; упоряд. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2003. – 440 с.
 • Богдан Хмельницький : монографія / І. І. Огієнко ; упоряд., авт. передмови і комент. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 448 с.
 • Рятування України / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 464 с.
 • Свята Почаївська лавра : мемуари / І. Огієнко; упоряд. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 448 с.
 • Слово про Ігорів похід : мемуари / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 316 с.
 • Українська церква за час Руїни (1657–1687) / І. Огієнко; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 468 с.
 • Біблія для тебе : ілюстровані біблійні історії для молоді / пер. з англ. І. Огієнко ; уклад. С. Хейс, Л. Кемп. – Донецьк : Східноєвропейська місія, 2009. – VIII, 257 с.: іл.
 • Рідна мова / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. і коментарів М. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 436 с.
 • Містечко Брусилів та його околиці / І. Огієнко ; упоряд., авт. Передм. І комент. Микола Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2012. – 335 с. : іл.
 • Перше видання революційних віршів Тараса Шевченка / І. Огієнко ; [за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна]. – Вид. 1-е. – Київ : Українська прес-група, 2013. – 79 с.
 • Служити народові – то служити Богові / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 448 с.
 • Дохристиянські вірування українського народу / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2016. – 440 с.
 • Про українську мову і книгу / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. – Київ : Вид. Корбуш, 2016. – 992 с.
 • Світильники землі української / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2017. – 440 с.
 • Як Святе Письмо ставало українським : богословсько-історичні нариси / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. та комент. М. С. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2018. – 424 с.
 • Добра Звістка Біблії. Віднайди Ісуса в Старому й Новому Завітах / М. Маховскі ; іл. Е. Мача ; [цитати з Біблії в пер. І. Огієнка]. – Здолбунів : ЛЕВИТ, 2019. – 313 с. : кольор. іл.
 • Дорогоцінний Христос. Осягаючи таємницю боговтілення / О. Коломійцев ; [пер. з рос. І. Огієнка]. – Здолбунів : Вид-во Бортнійчук А. В. : Левит, 2019. – 208, [2] с.
 • Дохристиянські вірування українського народу / Митрополит Іларіон. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 424 с.
 • Життєписи великих українців / Митрополит Іларіон. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 670 с.
 • Історія української літературної мови / І. Огієнко. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 326 с.
 • Нариси стародавньої історії України / І. Огієнко. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 248 с. 

Підготувала С. Шуляк, провідний бібліограф відділу

наукової інформації та бібліографії

Поділитися:

Творча спадщина Івана Огієнка


Шановні користувачі! Відділ наукової інформації та бібліографії пропонує ознайомитися з бібліографічним списком літератури, присвяченим багатогранній творчій спадщині видатного українського письменника, перекладача, державного і церковного діяча Івана Івановича Огієнка (Митрополит Іларіон).

Бібліографічний список до 140-річчя від дня народження

(15. 01. 1882 –29. 03. 1972)

Я взяв своє серце малими руками

Й віддано поклав Україні до ніг,

І юна любов розцвілася між нами

І став я орати твердий переліг.

Й нікому вже більше не дав я любові.

Бо другого серця кохати не маю

І вірним зостанусь, аж дошки соснові

Єдину любов мою спинять без краю...

І. Огієнко (Митрополит Іларіон)

15 січня (інформацію взято з Енциклопедії історії України. Київ, 2010. Т. 7. С. 520) за іншими даними 14 січня виповнюється 140 років з дня народження видатного українського письменника, перекладача, державного і церковного діяча Івана Івановича Огієнка (Митрополит Іларіон). Видатний вчений, релігійний, культурно-освітній діяч Іван Огієнко, залишив нам, українцям, і всьому людству багатий культурний спадок жив у серці з безмежною любов’ю до Батьківщини та до Бога. Був справжнім патріотом і зазначав, що патріотизм базується на внутрішній глибокій вірі. На думку митрополита Іларіона, прикладами національного патріотизму переповнена вся Біблія, і вона нас навчає того самого, – українського патріотизму, адже служба народові – це головна підвалина науки Христової. Водночас великий мислитель застерігав від проявів вузького націоналізму, шовінізму. Згуртованість, соборність, єдність нації – це її сила. І, навпаки, незгода – це наша історична недуга. У відомих афоризмах і сентенціях Іван Огієнко пише: «Я злився із своїм народом. Його рани – мої рани, його болі – мої болі». Вищим виявом християнської моралі, культури особистості митрополит Іларіон вважав опанування нею рідної мови. Вважав, що мова є душею нації, найяскравішим виявом її культури.

Доводив до свідомості кожного українця ідею про те, що «мовне винародовлення завжди приводить до морального каліцтва». Особливої уваги у структурі моральної культури особистості Іван Огієнко надавав совісті. Він наголошував, що совість – це Око Боже в людині; совість – головна ознака християнської культури; немає совісті – немає й людини. Жити за совістю – це велика мудрість, адже совісний акт веде людину дорогою добра, правди, честі і гідності.

Іван Огієнко народився в містечку Брусилів Радомишльського повіту Київської губернії (нині Житомирська обл.) у бідній селянській родині. Прожив 90 років цікавого та важкого життя. Його перу належить понад 300 творів, він переклав 44 назви релігійної літератури. Його переклад Біблії українською мовою Британське біблійне товариство визнало одним із кращих у світовій історії. З 1947 р. жив у Канаді, продовжуючи церковну, наукову і видавничу діяльність. У серпні 1951 p. І. Огієнка було обрано митрополитом Української греко-православної церкви в Канаді. Помер 29 березня 1972 р. у Вінніпезі (Канада). Його ім'ям названо вулиці у Брусилові, Житомирі, Кам'янці-Подільському та Львові.

У своїх чисельних працях, Іван Огієнко глибоко аналізує соціальні проблеми. Він доводить, що люди рівні перед Богом, але людська недосконалість, гріховність, тваринний егоїзм призводять до тяжкої несправедливості у відносинах між людьми. Принагідно зазначимо, що великий келих несправедливості цьому високому достойнику прийшлося випити сповна. Проте митрополит Іларіон ніколи не втрачав віри в справедливість. Більше того, справедливість він вважав одним із важливих складників моральної культури особистості.

 • Історія української граматичної термінології : зап. Укр. наук. т-ва / І. Огієнко. – Київ, 1906. – С. 94–129.
 • Українська граматична література : розгляд підручників, по яких можна вчитись і вчити укр. мови / І. Огієнко. – Київ : [б. в.], 1908. – 20 с.
 • Двійне число в українській мові / І. Огієнко. – Київ, 1910. – 43 с.
 • Издания «Ключа Разумения» Иоанникия Галятовского южно-русского проповедника XVII в. / И. Огиенко. – Варшава, 1910. – 45 с.
 • Издания неба нового Иоанникия Галятовского: из истории старопечатных книг / И. Огиенко. – Киев, 1912. – 69 с.
 • Брусиловская св. Воскресенская замковая церков : ист. очерк / И. И. Огиенко. – Киев, 1914. –16 с.
 • Брусиловское церковное братство и его культурно-просветительская деятельность / И. И. Огиенко. – Екатеринослав, 1914. – 54 с.
 • Инноземные элементы в русском языке: история проникновения заимствованных слов в русский язык / И. Огиенко. – Киев, 1915. – 136 с.
 • Українська культура : академічна промова на одкритті Укр. нар. ун-ту в Києві / І. Огієнко. – Київ : Вид. Укр. військового ген. ком., 1917. – 31 с.
 • Вчімося рідної мови : нариси про мову вкраїнську. / І. Огієнко. – 2-ге вид. поправ. і значно доп. – Київ : Вид. книгарні С. Черепівського, 1918. – 48 с.
 • Граматика української мови О. Павловського 1818 р. / І. Огієнко. – Київ : Вид. книгарні С. Черепівського, 1918. – 120 с.
 • Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа : курс читаний в Укр. нар. ун-ті. з малюнками і портр. укр. культурних діячів / І. Огієнко. – Київ : Вид. книгарні Є. Череповського, 1918. – 176 с.
 • Українська мова : бібліогр. покажч. літ. до вивч. укр. мови : порадник студентам, вчителям і всім тим, хто бажає найкраще вивчитись укр. мови / І. Огієнко. – Київ : Вид. книгарні Є. Череповського, 1918. – 88 с.
 • Українська Житомирська Євангелія 1571 року: Опис памятки, анализ мови і словник : нарис з історії культурного життя Старої Волині / І. Огієнко. – Faksimile. – [Ottawa, Montreal] : [б. в.], 1922. – 24 с.
 • Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народа : курс, читаний в Укр. нар. ун-ті / І. Огієнко. – Ляйпціг ; Катеринослав : Українське вид-во, 1923. – 272 с.
 • Київська митрополитанська друкарня / І. Огієнко. – Львів, 1924. – 15 с.
 • Деоманська друкарня : іст.-літ. нарис з культурного життя давньої Волині / І. Огієнко. – Варшава : Духовна бесіда, 1925. – 16 с.
 • Історія українського друкарства. Т. 1. Історично-бібліографічний огляд українського друкарства ХV – XVIII в. в / І. Огієнко. – Львів : Накладом Наук. т-ва ім. Шевченка, 1925. – 418 с. – (Збірник фільольогічної секції Наук. тов-ва Шевченка ; т. ХІХ-ХХ-ХХІ).
 • Чистота й правильність української мови : підруч. для вивчення укр. літ. мови : попул. курс з іст. освітленням / І. Огієнко. – Львів : Вид. книгарні Арнольда Бардаха, 1925. – 215 с.
 • Український наголос на початку XVII-го віку / І. Огієнко. – Жовква : [б. в.], 1926. – 31 с.
 • Історія церковно-слов’янської мови : в 5 т. / І. І. Огієнко. – Варшава, 1927.
 • Т. 1 : Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність : іст.-літ. монографія. Ч. 1.– 1927. – 324 с.
 • Т. 2 : Костянтин і Мефодій: їх життя та діяльність : іст.-літ. монографія. Ч. 2. – 1928. – 400 с.
 • Т. 5 : Найважніші пам’ятки церковно-слов’янської мови. Ч. 1–3. – 1929. – 493 с.
 • Богослужбова мова в слов’янських церквах : зб. рец. на нові вид / І. Огієнко. – Варшава, Синодальна друк., 1931. – 31 с., С. 189–217.
 • Загублений крем’яницький стародрук : «Синод Луцький» 1688 р. / І. І. Огієнко. – Варшава, 1931. – 95 с.
 • Вербська Євангелія 1560 року / І. Огієнко. – Варшава, 1933. – С. 208–241.
 • Глаголиця не повстала з грецького мінускульного письма : історично-палеографічний нарис / І. Огієнко. – Львів, 1937. – С. 73–87.
 • Євангеліє від св. Івана / пер І. Огієнко. – Варшава, 1937. – [?] с.
 • Бережімо все воє рідне ! / І. Огієнко. – 2-ге вид. – Холм : Свята Данилова Гора, 1943. – 20 с.
 • Блажена людина, що любить народ свій! : слово на 29 січ., на пам’ять народних героїв / І. Огієнко. – Холм : Свята Данилова Гора, 1943. – 23 с.
 • Антихрист у світі: трилогія / І. І. Огієнко. – Холм : Свята Данилова вода, 1944. – 174 с.
 • Віра: Слово во время люте / Митрополит Іларіон. – Холм : Свята Данилова Гора, 1944. – 19 с.
 • Ідеологія української церкви / Митрополит Іларіон. – Холм : Свята Данилова Гора, 1944. – 56 с.
 • Історія української літературної мови / Митрополит Іларіон. – Віппінег : Вид-во «Наша культура», 1949. – 382, [1] с.
 • Жертва вечірня (Ісус і Варава) : поема / Митрополит Іларіон. – 3-тє вид. – Вінніпег, 1949. – 47 с.
 • Українсько-російський словник початку XVII-го віку: Із історії культурних впливів України на Московію / І. І. Огієнко ; Укр. вільна акад. наук. – Вінніпег : [б. в.], 1951. – 38 c.
 • Візантія й Україна. До праджерел української православної віри й культури / І. І. Огієнко. – Вінніпег : Укр. наук. православне богословське т-во, 1954. – 96 с.
 • Іконоборство : іст.-догматична монографія / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Вид. Греко-православної церкви в Канаді, 1954. – 239 с.
 • Твори : в 4 т. / І. І. Огієнко. – Вінніпег, 1957.
 • Т. 1: Філософські містерії. – 1957. – 336 с.
 • Т. 2 : Вікові наші рани: Драматичні поеми. – 1960. – 272 с.
 • Т. 3 : Наш бій за державність: Історична епопея. Ч. 1. – 1962. – 224 с.
 • Т. 4 : Наш бій за державність: Історична епопея. Ч. 2. – 1966. – 144 с.
 • Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Т-во «Волинь», 1961. – 255 с.
 • Навчаймо дітей своїх української мови : проповіді / І. І. Огієнко. – Вінніпег : [б. в.], 1961. – 63 с.
 • Хвалімо Бога українською мовою! / І. І. Огієнко. – 3-тє вид., доп. й перероб. – Вінніпег : [б. в.], 1962. – 63 с.
 • Біблійні студії: Богословсько-історичні нариси з духовної культури України / І. І. Огієнко. – Вінніпег : Наша культура, 1963.
 • Т. 1. – 1963. – 287 с.
 • Бог і світ: Читанка для молоді недільних і українських шкіл та для родин. Ч. 1 : Господь – мій Бог / І. І. Огієнко. – Winnipeg: Cristian press, 1964. – 71 с.
 • Дохристиянські вірування українського народу : історично-релігійна монографія / І. І. Огієнко. – Вінніпег : Ін-т дослідів Волині, 1965. – 425 с.
 • Служити народові – то служити Богові : богословська студія / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Вид. «Нашої культури», 1965. – 119 с.
 • Мої проповіді / І. І. Огієнко. – Вінніпеґ : Ін-т дослідів Волині, 1973. – 185 с.
 • Словник слів, у літературній мові не вживаних / І. Огієнко. – Нью-Йорк : Н.-д. т-во укр. термінології, 1973. – 154 с.
 • Старець Паїсій Величковський: його життя, праця та наука : іст. літ.-богословська монографія / Митрополит Іларіон ; за ред. С. Ярмуся ; Ін-т дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1975. – 151 с.
 • Повстання азбуки й літературної мови в слов’ян / І. Огієнко ; Ін-т дослідів Волині. – 2-ге вид. – Вінніпег : Товариство « Волинь», 1976. – 300 с.
 • Етимологічно-семантичний словник української мови : в 4 т. / І. Огієнко ; за ред. Ю. Мулика-Луцика. – Вінніпег : Т-во «Волинь», 1979.
 • Т. 1 : А-Д. – 365 с.
 • Т. 2 : Е-Л. – 1982. – 400 с.
 • Т. 3 : М-О. – 1988. – 415 с.
 • Т. 4 : П-Я. – 1994. – 557 с.
 • Церковне право : із записів лекцій / І. І. Огієнко ; ред. С. Ярмусь. – Вінніпег : Українська Православна Церква в Канаді, 1990. – 151 с.
 • Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа / І. Огієнко. – Репр. відтворення вид. 1918 р. – Київ : Абрис, 1991. – 272 с.: іл.
 • Князь Костянтин Острозький і його культурна праця : іст. моногр. / Митрополит Іларіон. – [Б. м.] : Світязь, 1992. – 216 с.
 • Берестейська унія 1595–1596 року. Хронологічна канва / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Місійний відділ при Консисторії Укр. Православної Церкви в Канаді, 1993. – 86 с.
 • Хвалімо Бога українською мовою! Віра / Митрополит Іларіон. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с.
 • Як поводитися в Божому Храмі : підручна книжка для укр. молоді та для широкого громадянства / Митрополит Іларіон ; упоряд. О. Білодід. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 72 с.
 • Наука про рідномовні обов’язки : рідномовний Катехезис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства / І. Огієнко. – Факс. вид. – Київ : Обереги, 1994. – 72 с.
 • Історія української літературної мови / І. Огієнко ; упоряд. М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1995. – 296 с.
 • Наука про рідномовні обов’язки / І. Огієнко. – Львів : Фенікс, Відродження, 1995. – 46 с.
 • Життєписи великих українців : збірка / Митрополит Іларіон; упоряд. М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1999. – 672 с.
 • Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту : із мови давньоєврейс. й грец. на укр. дослівно наново перекладена / пер. І. Огієнко. – Київ : Українське Біблійне Т-во, 2002. – 1376 с.
 • Моє життя : автобіографічна хронологічна канва / І. І. Огієнко. – Житомир : Полісся, 2002. – 120 с.: іл.
 • Українська культура : монографія / І. І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. та комент. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 342 с.
 • Українське монашество / І. Огієнко. – Київ : Наша культура і наука, 2002. – 396 с.
 • Розп’ятий Мазепа : монографія / І. І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. і комент. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2003. – 348 с.
 • Тарас Шевченко : мемуари / І. Огієнко; упоряд. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2003. – 440 с.
 • Богдан Хмельницький : монографія / І. І. Огієнко ; упоряд., авт. передмови і комент. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 448 с.
 • Рятування України / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 464 с.
 • Свята Почаївська лавра : мемуари / І. Огієнко; упоряд. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 448 с.
 • Слово про Ігорів похід : мемуари / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2005. – 316 с.
 • Українська церква за час Руїни (1657–1687) / І. Огієнко; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 468 с.
 • Біблія для тебе : ілюстровані біблійні історії для молоді / пер. з англ. І. Огієнко ; уклад. С. Хейс, Л. Кемп. – Донецьк : Східноєвропейська місія, 2009. – VIII, 257 с.: іл.
 • Рідна мова / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. і коментарів М. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 436 с.
 • Містечко Брусилів та його околиці / І. Огієнко ; упоряд., авт. Передм. І комент. Микола Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2012. – 335 с. : іл.
 • Перше видання революційних віршів Тараса Шевченка / І. Огієнко ; [за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна]. – Вид. 1-е. – Київ : Українська прес-група, 2013. – 79 с.
 • Служити народові – то служити Богові / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 448 с.
 • Дохристиянські вірування українського народу / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2016. – 440 с.
 • Про українську мову і книгу / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик. – Київ : Вид. Корбуш, 2016. – 992 с.
 • Світильники землі української / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. М. С. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2017. – 440 с.
 • Як Святе Письмо ставало українським : богословсько-історичні нариси / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. та комент. М. С. Тимошик ; Фундація ім. Митрополита Іларіона (Огієнка). – Київ : Наша культура і наука, 2018. – 424 с.
 • Добра Звістка Біблії. Віднайди Ісуса в Старому й Новому Завітах / М. Маховскі ; іл. Е. Мача ; [цитати з Біблії в пер. І. Огієнка]. – Здолбунів : ЛЕВИТ, 2019. – 313 с. : кольор. іл.
 • Дорогоцінний Христос. Осягаючи таємницю боговтілення / О. Коломійцев ; [пер. з рос. І. Огієнка]. – Здолбунів : Вид-во Бортнійчук А. В. : Левит, 2019. – 208, [2] с.
 • Дохристиянські вірування українського народу / Митрополит Іларіон. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 424 с.
 • Життєписи великих українців / Митрополит Іларіон. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 670 с.
 • Історія української літературної мови / І. Огієнко. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 326 с.
 • Нариси стародавньої історії України / І. Огієнко. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 248 с. 

Підготувала С. Шуляк, провідний бібліограф відділу

наукової інформації та бібліографії