Ромен Роллан: "Не буває похмурих часів, бувають похмурі люди"

Ромен Роллан – французький романіст, драматург, публіцист, мистецтвознавець, громадський діяч. Лауреат Нобелівської премії з літератури. Визнаний класик французької та світової літератури. Роллана пам’ятають як одного з найбільш активних і рішучих захисників людської гідності і свободи, пристрасного борця за більш справедливий і гуманний суспільний устрій. Роллан – письменник, який привніс в західноєвропейську літературу потужні героїчні засади, віру в можливості людини. Він відмовився від традиційної університетської кар’єри і віддав свої сили боротьбі за людину, її гідність і свободу духу.

29 січня виповнюється 155 років від дня народження письменника. Відділ документів іноземними мовами підготував книжкову виставку «Romen Rolland: "There are no dark times, there are dark people"» («Ромен Роллан: "Не буває похмурих часів, бувають похмурі люди"» (до 155-річчя від дня народження письменника, 29 січня (1866–1944))

Запрошуємо всіх охочих до перегляду!

Бібліографічний список літератури:

 1. 3 D 53 Dictionnaire de la Litterature francaise XX siecle. – Paris : Encyclopaedia Universalis et Albin Michel, 2000. – 895 p.
 2. 8И А 67 Анисимов, И. И. Мастера культуры. Анатоль Франс. Ромен Роллан. Теодор Драйзер. Генрих Манн / И. И. Анисимов. – Москва : Художественная литература, 1971. – 288 с.
 3. 8И(Фр) А 67Анисимов, И. И. Французская классика со времен Рабле до Ромена Роллана : статьи, очерки, портреты / И. И. Анисимов. – Москва : Художественная литература, 1977. – 334 с.
 4. 809(Роллан) Б 20Балахонов, В. Е. Ромен Роллан в 1914-1924 годы / В. Е. Балахонов. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1958. – 228 с.
 5. 3(4РОС) Г 88 Гроссман, Леонид Петрович. Литературные портреты / Л. Гроссман. – Москва : РИПОЛ классик, 2010. – 496 с.
 6. 8И(Фр)(Роллан) Д 98 Дюшен, И. Б. "Жан-Кристоф" Ромена Роллана / И. Б. Дюшен. – Москва : Художественная литература, 1966. – 142 с.
 7. 8И(Фр)(Роллан) Ж 91 Журавська, І. Ю. Ромен Роллан. Життя і творчість / І. Ю. Журавська. – Київ : Дніпро, 1978. – 197 с.
 8. 8И(Фр)(Роллан) И 85 Исбах, А. А. Ромен Роллан : к столетию со дня рождения / А. А. Исбах. – Москва : Знание, 1966. – 48 с.
 9. 8И(Фр)(Роллан) М 69 Михилев, А. Д. Пафос утверждения и отрицания. Природа комического в драматургии Ромена Роллана / А. Д. Михилев. – Харьков : Вища школа, 1979. – 136 с.
 10. 8И(Фр)(Роллан) М 85 Мотылева, Т. Л. Ромен Роллан / Т. Л. Мотылева. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 380 с.
 11. 8И(Фр)(Роллан) М 85 Мотылева, Т. Л. Творчество Ромена Роллана / Т. Л. Мотылева. – Москва : Художественная литература, 1959. – 487 с.
 12. 8У2 П 26 Первомайський, Л. С. Творчий будень : з щоденника поета [ст., спомини, замітки] / Леонід Первомайський. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 372 с.
 13. 8И(Фр)П 88 Пузиков, А. И. Портреты французских писателей. Жизнь Золя : очерк творчества / А. И. Пузиков. – Москва : Художественная литература, 1976. – 524 с.
 14. 8И(Фр)(Роллан) Р 67 Ромен Роллан. 1866-1966 : по материалам юбилейной сессии / АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького ; ред. кол. И. И. Анисимов. – Москва : Наука, 1968. – 349 с.
 15. 83.3(4ФРА)Х 14 Хадарцева, Л. М. Французская литература ХХ века = Litterature Francaise XX siecle : учеб. пособие / Лидия Хадарцева. – Москва : Престо, 2008. – 448 p.
 16. 8И(Фр)(Роллан) Ш 17 Шайтанов, О. В. Ромен Роллан : пособие для учителя / О. В. Шайтанов. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 150 с.
Поділитися:

Ромен Роллан


Ромен Роллан – французький романіст, драматург, публіцист, мистецтвознавець, громадський діяч. Лауреат Нобелівської премії з літератури. Визнаний класик французької та світової літератури. Роллана пам’ятають як одного з найбільш активних і рішучих захисників людської гідності і свободи, пристрасного борця за більш справедливий і гуманний суспільний устрій. Роллан – письменник, який привніс в західноєвропейську літературу потужні героїчні засади, віру в можливості людини. Він відмовився від традиційної університетської кар’єри і віддав свої сили боротьбі за людину, її гідність і свободу духу.

29 січня виповнюється 155 років від дня народження письменника. Відділ документів іноземними мовами підготував книжкову виставку «Romen Rolland: "There are no dark times, there are dark people"» («Ромен Роллан: "Не буває похмурих часів, бувають похмурі люди"» (до 155-річчя від дня народження письменника, 29 січня (1866–1944))

Запрошуємо всіх охочих до перегляду!

Бібліографічний список літератури:

 1. 3 D 53 Dictionnaire de la Litterature francaise XX siecle. – Paris : Encyclopaedia Universalis et Albin Michel, 2000. – 895 p.
 2. 8И А 67 Анисимов, И. И. Мастера культуры. Анатоль Франс. Ромен Роллан. Теодор Драйзер. Генрих Манн / И. И. Анисимов. – Москва : Художественная литература, 1971. – 288 с.
 3. 8И(Фр) А 67Анисимов, И. И. Французская классика со времен Рабле до Ромена Роллана : статьи, очерки, портреты / И. И. Анисимов. – Москва : Художественная литература, 1977. – 334 с.
 4. 809(Роллан) Б 20Балахонов, В. Е. Ромен Роллан в 1914-1924 годы / В. Е. Балахонов. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1958. – 228 с.
 5. 3(4РОС) Г 88 Гроссман, Леонид Петрович. Литературные портреты / Л. Гроссман. – Москва : РИПОЛ классик, 2010. – 496 с.
 6. 8И(Фр)(Роллан) Д 98 Дюшен, И. Б. "Жан-Кристоф" Ромена Роллана / И. Б. Дюшен. – Москва : Художественная литература, 1966. – 142 с.
 7. 8И(Фр)(Роллан) Ж 91 Журавська, І. Ю. Ромен Роллан. Життя і творчість / І. Ю. Журавська. – Київ : Дніпро, 1978. – 197 с.
 8. 8И(Фр)(Роллан) И 85 Исбах, А. А. Ромен Роллан : к столетию со дня рождения / А. А. Исбах. – Москва : Знание, 1966. – 48 с.
 9. 8И(Фр)(Роллан) М 69 Михилев, А. Д. Пафос утверждения и отрицания. Природа комического в драматургии Ромена Роллана / А. Д. Михилев. – Харьков : Вища школа, 1979. – 136 с.
 10. 8И(Фр)(Роллан) М 85 Мотылева, Т. Л. Ромен Роллан / Т. Л. Мотылева. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 380 с.
 11. 8И(Фр)(Роллан) М 85 Мотылева, Т. Л. Творчество Ромена Роллана / Т. Л. Мотылева. – Москва : Художественная литература, 1959. – 487 с.
 12. 8У2 П 26 Первомайський, Л. С. Творчий будень : з щоденника поета [ст., спомини, замітки] / Леонід Первомайський. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 372 с.
 13. 8И(Фр)П 88 Пузиков, А. И. Портреты французских писателей. Жизнь Золя : очерк творчества / А. И. Пузиков. – Москва : Художественная литература, 1976. – 524 с.
 14. 8И(Фр)(Роллан) Р 67 Ромен Роллан. 1866-1966 : по материалам юбилейной сессии / АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького ; ред. кол. И. И. Анисимов. – Москва : Наука, 1968. – 349 с.
 15. 83.3(4ФРА)Х 14 Хадарцева, Л. М. Французская литература ХХ века = Litterature Francaise XX siecle : учеб. пособие / Лидия Хадарцева. – Москва : Престо, 2008. – 448 p.
 16. 8И(Фр)(Роллан) Ш 17 Шайтанов, О. В. Ромен Роллан : пособие для учителя / О. В. Шайтанов. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 150 с.